Kære medarbejder og leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medarbejder og leder"

Transkript

1

2 Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang til informationerne, vil mange opgaver ikke kunne løses eller blive meget vanskeligere at udføre. I nogle tilfælde kan det oven i købet true liv og helbred, hvis man f.eks. ikke kan få adgang til de rigtige oplysninger om en patient. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvordan man i det daglige arbejde sikrer informationer, samt hvordan man beskytter sig mod virus, hackerangreb og andre sikkerhedstrusler mod vores it-systemer. Som offentlig myndighed har vi desuden ansvaret for, at de personfølsomme og fortrolige oplysninger, vi opbevarer om borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere, bliver behandlet på en sådan måde, at de kan have tillid til, at kun de personer, der har brug for at se deres oplysninger, får adgang til dem. I folderen finder du nogle enkle spilleregler, som fortæller dig, hvordan du kan bidrage til en sikker informationsanvendelse i regionen. Hjalte Aaberg Regionsdirektør

3 Daglig brug Al dataanvendelse i Region Hovedstaden logges. Det betyder, at man kan spore, hvem der har set eller arbejdet med bestemte data. Loggen anvendes ikke til at kontrollere medarbejdernes brug af internet og , med mindre der er mistanke om kriminelle forhold, overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne eller i forbindelse med systemproblemer og fejlretning. Computer er her i folderen betegnelse for alle typer af computere, samt mobilt udstyr som bl.a.: bærbare computere, tablets og mobiltelefoner. Password Du skal Du må ikke have et personligt password med minimum otte tegn, bestående af store og små bogstaver og tal. udtænke et password, som er nemt at huske for dig, men ikke kan gættes af andre. skifte dit password, hvis du har mistanke om at det er blevet kendt af andre. anvende oplysninger, som vedrører dig selv, til dit password (f.eks. familiens navne, fødselsdatoer, bilnummer o.l.). bruge det samme passwords til systemer uden for regionen, f.eks. til din private mail eller på internettet. skrive dit password ned. videregive dit password til andre. Pauseskærm Du skal aktivere pauseskærmen, ( +L) så den er låst med password /pinkode, når du forlader din computer, selv for en kortere periode. Du må ikke Du skal deaktivere en pauseskærm med password /pinkode, som CIMT har installeret. Brug af drev lagre dine arbejdsdokumenter og andre data på regionens fælles servere, hvor der er backup og andre sikkerhedsforanstaltninger. Persondata må kun gemmes i systemer, der er beregnet til det.

4 Persondata er alle informationer, der kan føres tilbage til en bestemt person via f.eks. personnummer, ID nr., navn, adresse eller et billede. Du må Du må ikke opbevare persondata i tekstbehandlingssystem eller system i op til 30 dage uden særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis det indgår som led i behandlingen af en sag. som fast arbejdsgang lagre arbejdsdata på dit C-drev, USB-nøgler e.l., hvor de kan blive slettet uforvarende eller måske komme til uvedkommendes kendskab. Lagring på dit C-drev, USBnøgler e.l. skal være så kortvarig som mulig. Arbejdsdata er informationer, der anvendes i en arbejdsmæssig sammenhæng og er relevante for opgaveløsningen på arbejdspladsen. Virus Du skal kontakte CIMT Service Desk, hvis du har mistanke om at din computer har virus eller opfører sig mærkeligt. kontakte CIMT Service Desk, hvis du har mistanke om, at antivirusprogrammet ikke virker korrekt. Computere, netværk og programmer Programmer Du må kun anvende programmer, som er godkendt til brug i Region Hovedstaden. Kontakt CIMT Service Desk, hvis du har brug for et program. Din daglige leder skal godkende, at du bruger programmet. Du skal sikre, at licensforholdene er i orden for de programmer, der ikke er leveret af Region Hovedstaden. Du må ikke fjerne de sikkerhedskontroller (antivirus, adgangskontrol o.l.), som er installeret på computeren. Trådløse net Du må ikke selv opsætte trådløse netværk på regionens lokationer.

5 Bærbare computere og flytbare medier Du skal Du må ikke medbringe din computer, flytbare medier og andet mobilt udstyr som håndbagage, når du har udstyret med på rejse. efterlade bærbare computere og andre flytbare medier, medmindre de er forsvarligt sikret i et aflåst skab eller rum. Begrebet flytbare medier er her i folderen fællesbetegnelsen for bl.a. USB enheder der kan lagre data, eksterne harddiske, DVD og CD-rom Se endvidere retningslinjer for anvendelse af mobilt udstyr i folderen: Sikker brug af mobilt udstyr -- dit ansvar! på intranettet under informationssikkerhed Du skal benytte sikker , når du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger til modtagere uden for Region Hovedstaden. Du må behandle s fra ukendte afsendere og/eller med ukendt eller manglende emne med varsomhed. De kan indeholde virus. sende og modtage s med fortrolige og følsomme persondata internt i Region Hovedstaden, via regionh.dk-mailadresser. Husk, at s og sikker s med fortrolige og følsomme persondata skal slettes fra postkassen inden 30 dage. Du må ikke benytte din private mailkonto til at sende og/eller modtage regionens fortrolige og følsomme data sætte en fast videresendelse af mails op fra din regionh.dk mailadresse til en privat mailkonto. Sikker er krypteret og signeret , som sendes med et virksomhedscertifikat. Hvis du har brug for at anvende sikker , kan du kontakte CIMT Service Desk.

6 Internet Du skal være varsom med at opgive adresser på internettet. De kan blive brugt til spam. anvende internettet med omtanke og uden at være til gene for eller virke stødende på dine kolleger eller andre. Du må bruge internettet i privat øjemed med måde. kun downloade programmer og opdateringer fra internettet, som er godkendt. Kontakt CIMT Service Desk, hvis du har brug for et program. Du må ikke downloade, opbevare eller surfe på sider, som indeholder ulovligt materiale. Du skal Du må Du må ikke ulovligt downloade og distribuere materiale med copyright på. Behandling af Persondata være omhyggelig med at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personfølsomme eller fortrolige data. udveksle fortrolige oplysninger eller personoplysninger internt med dine kolleger, hvis det er nødvendigt og lovligt i forhold til de arbejdsopgaver, du udfører. skaffe dig oplysninger om personer, hvis du ikke skal bruge det i dit arbejde, herunder oplysninger om familie og venner. tage sager eller dokumenter, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger med hjem, med mindre det er godkendt af din leder, og dokumenterne opbevares forsvarligt. opbevare eller behandle fortrolige eller personfølsomme data på din private computer. benytte services på internettet til at opbevare og arbejde med fortrolige og personfølsomme data. indsamle, registrere eller opbevare oplysninger der kan henføres til en faktisk person, medmindre der foreligger en godkendt anmeldelse af databehandling.

7 Digital signatur Du skal beskytte din digitale medarbejdersignatur på samme måde som password. kontakte CIMT Service Desk, hvis du har mistanke om, at din signatur bliver misbrugt. Du må ikke Du skal bruge din NemID medarbejdersignatur til private formål. bruge din private signatur/nemid i forbindelse med dit arbejde. Reparation og bortskaffelse af udstyr aflevere computerudstyr, som skal repareres eller kasseres, til CIMT efter aftale med CIMT Service Desk. Du må ikke tage kasserede computere og udstyr med hjem. Sikkerhedsbrud Du skal fortælle din leder eller Region Hovedstadens Informationssikkerheds-funktion, hvis du opdager eller har mistanke om et sikkerhedsbrud. være klar over, at brud på sikkerheden kan medføre disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med regionens personalepolitik. være klar over, at lovovertrædelser meldes til politiet.

8 Som brugere af regionens informationer skal alle medarbejdere følge informationssikkerhedspolitikken og de retningslinjer, vejledninger og instrukser, der er afledt heraf. Medarbejdere må kun anvende informationer, som regionen har ansvaret for, i overensstemmelse med de arbejdsopgaver de udfører, og informationerne skal beskyttes i overensstemmelse med deres følsomhed og væsentlighed. Bevidstheden om sikker anvendelse af regionens informationer gælder også alle andre brugere som forskere, konsulenter, regionsrådsmedlemmer, elever, studerende og andre, der får adgang til regionens informationer. Fra Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik For yderligere oplysninger kontakt: CIMT - Informationssikkerhedsfunktionen Telefon.: Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Borgervænget København Ø Læs mere om informationssikkerhed på intranettet.

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere