Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn:

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk"

Transkript

1 profil Sekretærer Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse

2 Indholdsfortegnelse FORORD VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE KOMPETENCEVURDERING OVERSIGT OVER KOMPETENCENIVEAUER: VURDERINGSSKEMA... 5 Personlig... 5 Samarbejds... 6 Faglig... 7 Pædagogisk... 8 Organisatorisk og administrativ... 9 Forandrings (lærings) STATUS- OG AFTALESKEMA STATUSSKEMA ØNSKER FOR UDVIKLING/FORSLAG TIL AKTIVITETER STATUSSKEMA ØNSKER FOR UDVIKLING/FORSLAG TIL AKTIVITETER STATUSSKEMA ØNSKER FOR UDVIKLING/FORSLAG TIL AKTIVITETER Forord Hæftet indgår som en del af materialet til udvikling af sekretærgruppen på Radiologisk Afdeling, Slagelse. Hæftet er personligt og er efter udfyldelse af de forskellige skemaer ved MUS, dokumentation for din personlige profil. Hæftet gemmes og bruges som udgangspunktet ved fremtidige vurderinger i Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

3 1. Vejledning i brug af vurderingsskemaerne 1. Medarbejderen og lederen vurderer hver især inden MUS, på hvilket niveau medarbejderen befinder sig, indenfor de 4 områder: Ud fra oversigtsskemaet over niveauerne (s. 4), besluttes hvilket niveau medarbejderen umiddelbart befinder sig på. Hvis det er svært ud fra de overordnede udsagn, kan man skimme vurderingsskemaerne for at få flere udsagn inden man beslutter sig. Dernæst udfyldes vurderingsskemaet på det aktuelle valgte niveau ved at sætte kryds i mindre, nogen, høj indenfor de forskellige områder. Skemaet udfyldes af såvel medarbejder som leder. Området personlig er ikke niveaudelt, dvs. samme skema udfyldes af alle. Hvis alle krydser sættes i mindre eller høj, skal man overveje om medarbejderen i stedet befinder sig på niveauet over eller under. Det er vigtigt, at der er en realistisk mulighed for udvikling for den enkelte medarbejder på det niveau, man bliver indplaceret på. 2. vurderingsskemaerne gennemgås ved MUS. Afvigelser mellem medarbejderens og lederens vurdering af aktuelle niveau, danner baggrund for en nærmere drøftelse parterne imellem. 3. Efter gennemgang og drøftelse af skemaet gøres status indenfor hvert af de 6 områder. Statusskemaet udfyldes i fællesskab i forhold til alle områder, undtaget den personlige (idet denne ikke er niveaudelt). 4. Dernæst udarbejdes i fællesskab en plan for fremtidig udvikling indenfor de områder man bliver enig om der skal arbejdes med. Personlig vil her indgå, som et område der ligeledes kan arbejdes med. 5. Lederen udarbejder efter afholdelse af alle MUS en fælles status på sekretærernes profil i afdelingen. Denne status er udgangspunktet for en efterfølgende GRuppebaseret UdviklingsSamtale (GRUS). Dette for at afklare hvad afdelingens stærke og svage sider er og for at beslutte i fællesskab hvilke aktiviteter der skal igangsættes i afdelingen. Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

4 2. vurdering 2.1 Oversigt over niveauer: Novice Basis Rutineret Ressource Arbejder under supervision indenfor funktionen Arbejder regelbundet, dvs. følger nøje opgavebeskrivelser og retningslinjer Løser ikke-komplekse opgaver Bruger tid til at afprøve og nuancere sin viden og erfaring. Arbejder selvstændigt med supervision ad hoc Forholder sig til rutineprægede procedurer i funktionen Løser opgaver som kræver generel erfaring Er fleksibel og åben over for forandringer i funktionen Arbejder selvstændigt og med rutine Forholder sig til rutineprægede og mere komplekse procedurer Fordyber sig evt. inden for et eller flere faglige områder Supervisere egne kolleger i hverdagen Er fleksibel, åben og omstillingsparat Bidrager til ændringer og evt. udvikling af nye tiltag Arbejder elvstændigt og med stor rutine indenfor fagområdet Løser alle de opgaver, der er sammensatte og komplekse inden for et uddelegeret specialeområde ex. booking, konferencer m.m. Underviser, vejleder og superviserer mono- og tværfagligt personale Er særlig kompetent til specielle opgaver Indgår aktivt i udvikling af det fagspecifikke område Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

5 2.2 Vurderingsskema Personlig Udtryk for, hvordan de personlige evner, karakteregenskaber, identitet, holdninger og erfaringer udfolder sig i de konkrete arbejdssituationer. Beskrivelse af personlig Har situationsfornemmelse I mindre I nogen I høj Har en positiv indgangsvinkel Udviser empati Er nærværende Er fleksibel Er ansvarlig/samvittighedsfuld Er åben og imødekommende Er stabil Er bevidst om egne stærke og svage sider Har personligt overskud Er opmærksom på egne reaktionsmønstre Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

6 Samarbejds Udtryk for, hvordan man handler i forhold til mono- og tværfaglige kollegaer. niveau niveau 1 (novice) Beskrivelse af samarbejds Forstår egen betydning for et godt arbejdsmiljø og afdelingens image Kender afdelingens værdigrundlag og tavshedspligt Er loyal over for de beslutninger ledelsen træffer Kan give og modtage konstruktiv kritik Arbejder med respekt og forståelse for andres værdier og normer I mindre I nogen I høj niveau 2 (basis) Er bevidst om egen betydning for et godt arbejdsmiljø og afdelingens image, og handler i overensstemmelse hermed Arbejder ud fra afdelingens værdigrundlag og tavshedspligt Står ved sin egen holdning, men er loyal over for de beslutninger ledelsen træffer Giver og modtager konstruktiv kritik i hverdagen Arbejder med respekt og forståelse for andres værdier og normer og udviser fleksibilitet i samarbejdsrelationer Deltager evt. i tværfaglige arbejdsgrupper i afdelingen niveau 3 (rutineret) Indgår i teamets samarbejde og arbejder bevidst med afdelingens arbejdsmiljø og image. Arbejder bevidst ud fra afdelingens værdigrundlag og tavshedspligt Står ved sin egen holdning, men er loyal over for de beslutninger ledelsen træffer Giver og modtager konstruktiv kritik i hverdagen Arbejder med respekt og forståelse for andres værdier og normer og udviser fleksibilitet i samarbejdsrelationer Deltager i tværfaglige arbejdsgrupper i afdelingen niveau 4 (ressource) Arbejder bevidst med teamets arbejdsmiljø og afdelingens image og deltager aktivt i konflikthåndtering Arbejder meget bevidst ud fra afdelingens værdigrundlag og tavshedspligt tilkendegiver egen holdning, men er loyal over for de beslutninger ledelsen træffer Giver og modtager konstruktiv kritik i hverdagen Arbejder med respekt og forståelse for andres værdier og normer og udviser stor fleksibilitet i samarbejdsrelationer Tager initiativ til tværfaglige arbejdsgrupper i afdelingen Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

7 Faglig Udtryk for hvad der kræves for at udføre sekretærernes fagområde, herunder det lovmæssige grundlag. niveau niveau 1 (novice) Beskrivelse af faglig Kender de gængse arbejdsrutiner i funktionen Arbejder under supervision Kender afdelingens almindelige papirgennemgang, ITprocedure (ex. RIS, PASC, TGK, e-post m.m.) Kender den medicinsk- latinske og delvis den radiologiske terminologi I mindre I nogen I høj niveau 2 (basis) Arbejder selvstændigt med de gængse opgaver i funktionen Arbejder rutineret og forholder sig til de rutineprægede procedurer Anvender afdelingens almindelige papirgennemgang, ITprocedure (ex. RIS, PASC, TGK, e-post m.m.) Anvender den medicinsk- latinske og radiologiske terminologi Reflekterer over egen måde at løse givne opgaver på niveau 3 (rutineret) Er fortrolig med alle de gængse opgaver i funktionen Arbejder med stor rutine i forhold til de rutineprægede opgaver og forholder sig endvidere til mere komplekse opgaver i teamet Er fortrolig med afdelingens almindelige papirgennemgang, IT- procedure (ex. RIS, PASC, TGK, e-post) Forholder sig kritisk vurderende til egen måde at løse givne opgaver på Er fortrolig med den medicinsk- latinske og radiologiske terminologi niveau 4 (ressource) Arbejder med stor rutine i forhold til alle opgaver i funktionen og er medvirkende til at udvikle og integrere disse i nye sammenhænge Er fortrolig med de mere komplicerede og specielle opgaver Er fortrolig med og kan videregive afdelingens papirgennemgang, IT- procedure (ex. RIS, PASC, TGK, e-post) Forholder sig kritisk vurderende til egen og andres måde at løse givne opgaver på Er fortrolig med alle elementer i den medicinsk- latinske og radiologiske terminologi og kan hjælpe i grupper Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

8 Pædagogisk Udtryk for hvad der kræves for at formidle sekretærernes fagområde til patienter og kollegaer Beskrivelse af pædagogisk niveau niveau 1 (novice) I mindre I forhold til patienter, pårørende og rekvirenter (telefonisk og patientmodtagelsen) Identificerer behov for information og vejledning Kender betydningen af en god information Kender afdelingens retningslinjer for information I forhold til kolleger og samarbejdspartnere Udbygger egen viden i hverdagen Deltager i relevante møder, temadage m.m. I nogen I høj niveau 2 (basis) niveau 3 (rutineret) niveau 4 (ressource) I forhold til patienter, pårørende og rekvirenter (telefonisk og patientmodtagelsen) Prioriterer og målretter information og vejledning til de gængse patienttyper og rekvirenter Kender betydningen af en god information og anvender det tilpasset den enkelte situation Anvender afdelingens retningslinjer for information Er bevidst om at være serviceminded I forhold til kolleger og samarbejdspartnere Formidler egen viden i hverdagen Deltager i diskussioner på møder, temadage m.m. Formidler sin viden fra egne kursusforløb, efteruddannelsesforløb m.m. I forhold til patienter, pårørende og rekvirenter (telefonisk og patientmodtagelsen) Prioriterer og målretter information og vejledning til de gængse og mere komplekse patienttyper og rekvirenter Forholder sig bevidst til det at give en god information og vejledning og anvender det tilpasset den konkrete situation Anvender og udvikler evt. afdelingens retningslinjer for information Er meget bevidst om at være serviceminded I forhold til kolleger og samarbejdspartnere Formidler aktivt viden der ligger indenfor ens eget arbejdsfelt Deltager aktivt i diskussioner og beslutninger på møder, temadage m.m. Formidler ny viden og nye procedurer fra egne kursusforløb, efteruddannelsesforløb m.m. Deltager i oplæring af kollegaer og elever i hverdagen I forhold til patienter, pårørende og rekvirenter (telefonisk og patientmodtagelsen) Prioriterer og målretter information og vejledning til alle patienttyper og rekvirenter Forholder sig kritisk bevidst til det at give en god information og vejledning og anvender det konstruktivt, tilpasset den konkrete situation Anvender og udvikler afdelingens retningslinjer for information Er meget bevidst om at være serviceminded og udvikler det løbende I forhold til kolleger og samarbejdspartnere Formidler aktivt viden der ligger indenfor ens eget arbejdsfelt og afholder små undervisningsforløb i hverdagen Deltager aktivt i diskussioner og beslutninger på møder, temadage m.m. Formidler ny viden og nye procedurer fra egne kursusforløb, efteruddannelsesforløb m.m. Deltager aktivt i oplæring og udvikling af kollegaer og elever Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

9 Organisatorisk og administrativ Udtryk for hvad der kræves for at agere i organisationen og opfylde de lovkrav der ligger i sekretærernes fagområde Beskrivelse af organisatorisk og administrativ niveau niveau 1 (novice) Kender afdelingens organisering og struktur samt informationskanaler Kender de lovgivningsmæssige rammer sekretærerne er omfattet af. Kender afdelingens gængse retningslinjer og procedurer Kender dagens opgaver I mindre I nogen I høj niveau 2 (basis) niveau 3 (rutineret) niveau 4 (ressource) Forholder sig til arbejdspladsens målsætning, struktur m.m. og handler i forhold til dette Anvender de lovgivningsmæssige rammer sekretærerne er omfattet af. Forholder sig til ændringer i afdelingens gængse retningslinjer og procedurer Medvirker aktivt til at afvikle dagens opgaver Anvender materialer og ressourcer hensigtsmæssigt Er fleksibel i forhold til planlægning og opståede ændringer i dagens opgaver Kender andres arbejdsmåder Forholder sig til arbejdspladsens værdigrundlag, målsætning, struktur m.m. og handler analyserende og fleksibelt Anvender rutineret de lovgivningsmæssige rammer sekretærerne er omfattet af. Forholder sig til ændringer i afdelingens retningslinjer og procedurer og bidrager evt. med udvikling af disse Bidrager aktivt til en hensigtsmæssig brug af materialer og ressourcer Er opmærksom på ændringer i teamets dagsplan er fleksibel i forhold til opståede ændringer. Kan hjælpe i andre grupper ved behov Forholder sig til arbejdspladsens værdigrundlag, målsætning, struktur m.m. og indtænker det i teamet Er fortrolig med de lovgivningsmæssige rammer sekretærerne er omfattet af og kan formidle dem. Tager initiativ til ajourføring og udvikling af afdelingens retningslinjer og procedurer Forholder sig kritisk til teamets brug af materialer og ressourcer Reorganisere sin dagsplan i forhold til opståede ændringer, er meget fleksibel i sin planlægning Kan hjælpe i alle andre grupper ved behov Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

10 Forandrings (lærings) Udtryk for hvad der kræves for at lære og bidrage til forandring indenfor sekretærernes fagområde niveau niveau 1 (novice) Beskrivelse af forandrings Er åben for at lære Er åben og fleksibel i forhold til nye opgaver Er opmærksom på at rapportere fejl I mindre I nogen I høj niveau 2 (basis) Bidrager til egen udvikling Reflekterer over egne arbejdsopgaver Er åben og fleksibel i forhold til eget arbejdsfelt Indgår i læringssammenhænge i hverdagen Er bevidst om at rapporterer fejl, mangler og utilsigtede hændelser niveau 3 (rutineret) Bidrager aktivt til egen udvikling Reflekterer over egne arbejdsopgaver og bidrager evt. med input til udvikling af nye procedurer og retningslinjer Er åben, fleksibel og omstillingsparat i forhold til at ændre eget arbejdsfelt Indgår aktivt i læringssammenhænge i hverdagen Er meget bevidst om at rapporterer fejl, mangler og utilsigtede hændelser niveau 4 (ressource) Bidrager aktivt til egen og andres udvikling Reflekterer over teamets arbejdsopgaver og bidrager med udvikling af nye procedurer og retningslinjer Er åben, fleksibel og nytænkende i forhold til ændring af eget arbejdsfelt Indgår i uformelle læringssammenhænge som sparringspartner i forhold til kolleger eller andre personalegrupper Tager initiativ til udvikling og nye tiltag i teamet Er meget bevidst om at alle fejl, mangler og utilsigtede hændelser rapporteres. Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

11 3. Status- og aftaleskema 3.1 Statusskema 2010 Udfyldes af medarbejder og leder i fællesskab efter at skemaerne er gennemgået. niveau 1 (novice) niveau 2 (basis) niveau 3 (rutineret) niveau 4 (ressource) Samarbejds I------I I------I I------I I------I----- Faglig -----I------I I------I I------I I------I----- Pædagogisk -----I------I I------I I------I I------I----- Organisatorisk -----I------I I------I I------I I------I----- Forandrings -----I------I I------I I------I I------I x----i i i mindre indenfor niveauet I----x ---I i nogen I I---- x-- i høj Ud fra det samlede billede aftales mellem medarbejder og leder hvilket niveau medarbejderen befinder sig på og hvilken udviklingsplan der skal igangsættes. Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

12 3.2 Ønsker for udvikling/forslag til aktiviteter 2010 Ønsker for udvikling Forslag til aktiviteter Personlig Samarbejds Faglig Pædagogisk Organisatorisk/ administrativ Forandrings Overordnet status Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

13 3.3 Statusskema 2011 Samarbejds- Faglig Pædagogisk Organisatorisk Forandrings niveau 1 (novice) niveau 2 (basis) niveau 3 (rutineret) niveau 4 (ressource) -----I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I x----i i i mindre indenfor niveauet I----x ---I i nogen I I---- x-- i høj Ud fra det samlede billede aftales mellem medarbejder og leder hvilket niveau medarbejderen befinder sig på og hvilken udviklingsplan der skal igangsættes. Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

14 3.4 Ønsker for udvikling/forslag til aktiviteter 2011 Ønsker for udvikling Forslag til aktiviteter Personlig Samarbejds Faglig Pædagogisk Organisatorisk/ administrativ Forandrings Overordnet status Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

15 3.5 Statusskema 2012 Samarbejds- Faglig Pædagogisk Organisatorisk Forandrings niveau 1 (novice) niveau 2 (basis) niveau 3 (rutineret) niveau 4 (ressource) -----I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I I------I x----i i i mindre indenfor niveauet I----x ---I i nogen I I---- x-- i høj Ud fra det samlede billede aftales mellem medarbejder og leder hvilket niveau medarbejderen befinder sig på og hvilken udviklingsplan der skal igangsættes. Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

16 3.6 Ønsker for udvikling/forslag til aktiviteter 2012 Ønsker for udvikling Forslag til aktiviteter Personlig Samarbejds Faglig Pædagogisk Organisatorisk/ administrativ Forandrings Overordnet status Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

17 4.2 Medarbejderens/lederens opgaver 2010 Hvad skal medarbejderen gøre? Hvad skal lederen gøre? Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

18 4.2 Medarbejderens/lederens opgaver 2011 Hvad skal medarbejderen gøre? Hvad skal lederen gøre? Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

19 4.2 Medarbejderens/lederens opgaver 2012 Hvad skal medarbejderen gøre? Hvad skal lederen gøre? Radiologisk Afdeling, Slagelse januar

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV

Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV Systematisk kompetenceudvikling er i Region Midtjylland udarbejdet med henblik på at støtte gode vilkår for kompetenceudvikling og karriereudvikling

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Kompetencemodel for pædagoger i socialpsykiatrien Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for pædagoger i socialpsykiatrien Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for pædagoger i socialpsykiatrien Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have kompetente

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje (Pixi-udgave) Hospitalsenhed Midt Administrationen HR FORORD Kompetencekonceptet skal skabe en fælles ramme for, hvordan vi systematisk

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Hvornår bliver MUS og anvendelse af kompetence konceptet en succes? Kan det kobles til løn?

Hvornår bliver MUS og anvendelse af kompetence konceptet en succes? Kan det kobles til løn? Hvornår bliver MUS og anvendelse af kompetence konceptet en succes? Kan det kobles til løn? 3. november 2009 Kære Kirsten. Jeg vil gerne invitere dig til personlig MUS og byde dig velkommen. For at få

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Lønmodel for kompetenceudvikling i specialområderne i Psykiatri og Social

Lønmodel for kompetenceudvikling i specialområderne i Psykiatri og Social Lønmodel for kompetenceudvikling i specialområderne i Psykiatri og Social Version 5, oktober 2014 Psykiatri og Social HR Side 1 af 14 Forord: Visionen for arbejdet med denne model er, at både medarbejdere

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Kompetencebeskrivelse. - for fysioterapeuter, der arbejder indenfor arbejdsmiljø-, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Kompetencebeskrivelse. - for fysioterapeuter, der arbejder indenfor arbejdsmiljø-, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Kompetencebeskrivelse - for fysioterapeuter, der arbejder indenfor arbejdsmiljø-, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. 1 Indhold Baggrund og formål 3 De 3 generelle kompetenceniveauer 4 Kompetenceniveau

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Elektronisk 360 s feedback

Elektronisk 360 s feedback Elektronisk 360 s feedback Regionshospitalet Regionshospitalet Målgruppe Alle uddannelseslæger ansat på RRA skal have foretaget 360 s feedback mindst én gang i løbet af deres ansættelse KBU-læger efter

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

ELEV PROFIL II De kompetencer der er brug for i fremtiden.

ELEV PROFIL II De kompetencer der er brug for i fremtiden. ELEV PROFIL II De kompetencer der er brug for i fremtiden. Selvledelse Det betyder, at: Indskoling (0. 3. kl. ) Mellemtrin (4. 6- klasse) Udskoling (7. 9. klasse) gå i gang med nye Undervisningsparathed,

Læs mere

Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Hammel Neurocenter

Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Hammel Neurocenter Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Indledning: Medarbejderudviklingssamtalen Koblingen mellem kompetenceudvikling med udgangspunkt i den generelle kompetenceprofil for SC/HN 1 - og

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Gedebjerg Skoles værdigrundlag

Gedebjerg Skoles værdigrundlag Gedebjerg Skoles værdigrundlag November 2013 1 Indhold Indhold... 2 De fire kerneværdier... 3 1. Faglighed... 4 2. Ansvar... 7 3. Åbenhed... 9 4. Fleksibilitet... 11 2 De fire kerneværdier Skolens overordnede

Læs mere

Vision for Holmebækskolen

Vision for Holmebækskolen Vision for Holmebækskolen Holmebækskolen er en skole med en stærk kultur og et fælles sprog, hvor fællesskaber styrkes omkring: Børnene, klassen og klassesamarbejdet Forældre Samarbejdspartnere (foreninger,

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Violskrænten. En teambaseret organisation

Violskrænten. En teambaseret organisation Violskrænten En teambaseret organisation Plejecenter Violskrænten er et attraktivt plejecenter, og beboerne trives igennem den gode hverdag, hvor de er aktive i eget liv. Forord Team er vores måde at organisere

Læs mere

Læring og udvikling på arbejdspladsen

Læring og udvikling på arbejdspladsen Læring og udvikling på arbejdspladsen - en ledelsesopgave Susanne Testrup, PT., MA (Ed) Hvordan kan vi bedre udnytte det læringspotentiale der ligger i praksis? Planen: Et par grundsten Fire nødvendig

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården Plejecenter Violskrænten & Grønnegården En teambaseret organisation Plejecenter Violskrænten & Grønnegården er et attraktivt plejecenter, og beboerne trives igennem den gode hverdag, hvor de er aktive

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere