Clarified Communications

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clarified Communications"

Transkript

1 Clarified Communications WebWorks

2 Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte konsekvens af indførelsen i Europa af EU s oprindelige maskindirektiv 89/392/EØF, der blev indført d. 14. juni Maskindirektivet fastslog blandt andet, at såfremt en maskine skulle bruges i Danmark, skulle der foreligge en brugsanvisning på dansk på tidspunktet for maskinens ibrugtagning. For et lille sprogområde som dansk betød det en stigende efterspørgsel efter danske oversættelser af betjeningsvejledninger efterhånden som der blev importeret produktionsudstyr til bl.a. industrien og andre maskintunge områder. WebWorks grundlægger, Morten Rindsig, har mange års erfaring med såvel oversættelse som ITog maskinindustrien, og i 2004 blev WebWorks en realitet. Han er uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus, og har en baggrund fra store og små internationale virksomheder, med stillinger som bl.a. produktchef, marketingchef og pre-sales manager. Kombinationen af kendskab til IT- og maskinindustrien indefra, tekniske kvalifikationer og oversættelseserfaring, er den drivende kraft i WebWorks. Siden grundlæggelsen er antallet af services, WebWorks tilbyder ligeledes udbygget, hvilket fremgår af denne brochure. 2

3 Brancheområderne Uanset hvilke services, vi tilbyder, er de alle centreret rundt om vores brancheområder, som er: Elektronikproduktion Autorelateret udstyr Husholdningsmaskiner Andre maskiner Værktøj IT - Hardware IT - Software Vi arbejder desuden med oversættelse af sikkerhedsdatablade, Sarbanes-Oxleyoverensstemmelse og dokumenter vedrørende fabrikssikkerhed, og har desuden bevæget os ind på specialområder indenfor filmindustrien og oversættelse af audiobaseret kommunikation. Kompetencerne Med vores fokus på specifikke brancher og vores egne erfaringer fra arbejde i samme brancher, er vi den optimale partner til oversættelse af enhver type dokument indenfor disse områder. Vores base af interne oversættere står klar til at oversætte og/eller korrekturlæse dine dokumenter. Fra oversættelse af websider, tekniske vejledninger, og brugervejledninger, til sikkerhedsdatablade eller endda enkeltstående dokumenter, kan WebWorks levere oversættelsen uanset din deadline. Læs mere om vores kompetencer i næste kapitel. WebWorks kompetenceområder er oversættelse indenfor generel industri, hardware/software og alle former for maskinvejledninger. 3

4 Kapitel 2 Hvad kan vi? Teknisk oversættelse Oversættelse af tekniske tekster er vores største fagområde. Fra oversættelse af websider, tekniske vejledninger og sikkerhedsdatablade til oversættelse af skiltning og endog enkeltstående dokumenter, kan WebWorks hjælpe med oversættelsen uanset din deadline. For tekniske oversættelser er det altafgørende at fagudtryk oversættes korrekt. Drejer det sig om en betjeningsvejledning til en potentiel farlig maskine, skal oversættelsen være helt rigtig. Det er derfor, du skal vælge et oversættelsesfirma med erfaring indenfor dit specifikke område. Af samme årsag tilbyder vi ikke oversættelse af tekster indenfor fagområder som jura og medicin, da vi ikke har den nødvendige ekspertise indenfor disse områder. For tekniske oversættelser - som for andre oversættelser - er det desuden vigtigt, at oversættelsen virker sprogligt flydende på det sprog, der oversættes til, så teksten ikke opfattes som oversat, når den læses. Der kan ligeledes være forskel på fagudtryk og andre vendinger på henholdsvis engelsk og amerikansk. Vi tager hånd om alt dette i en dialog med vores kunder, som er placerede i en lang række lande i Europa, Nordamerika og Asien. 4

5 Korrekturlæsning Korrekturlæsning er en vigtig del af oversættelsesprocessen. Det er her slåfejl, stavefejl, formateringsfejl og forkerte formuleringer fanges. Det er samtidig i denne fase, at oversættelsen igen testes for, om den er flydende på målsproget. Korrekturlæsning sker som oftest i dialog med oversætteren og i henhold til eventuelle terminologidatabaser og style guides. Korrekturlæsning kan også omfatte egentlige redigeringsopgaver med kontrol af grammatik og konsistens. WebWorks korrekturlæser tredjepartsoversættelser, dvs. oversættelser som er foretaget af en anden virksomhed. Vi kan også korrekturlæse egne oversættelser, hvilket så foretages af en anden person, end den person der oversatte teksten. Denne procedure er i overensstemmelse med den publicerede europæiske standard for god oversættelsesservice, DS/EN 15038:2006. Denne standard stiller blandt andet krav til kompetencer og uddannelsesniveau hos oversættere samt krav til de tekniske faciliteter, oversættere skal have til rådighed. WebWorks følger naturligvis kravene i standarden. Korrekturlæsning bør altid foretages af en tredjepart. 5

6 Softwareversionering er en afgørende faktor for succesfuld lancering af software på verdensplan. Med softwareversionering bliver dit potentielle marked med ét slag betydeligt større. Softwareversionering Softwareversionering er oversættelse og tilpasning af software eller et webbaseret produkt, herunder selve softwaren og alle relaterede produkter i form af vejledninger, hjælpefiler, emballage osv. Softwareversionering er ofte en proces, som forløber parallelt med udviklingen af selve softwaren, således at softwaren kan lanceres på samme tidspunkt i alle sprogversioner. Versionering vil derfor ofte blive påbegyndt allerede i softwarens betafase. Softwareversionering kan desuden omfatte en række testprocedurer af såvel sprogmæssig som funktionsmæssig karakter. Test kan f.eks. være kontrol af ord- og sætningslængde, så der er sikkerhed for, at oversatte ord er tilpasset til softwarens knapper, menuer osv. Det kan også være test af de oversatte ord og sætningers overensstemmelse med Microsoft-terminologi, så slutbrugeren oplever de gængse Microsoft-udtryk, når han/hun bruger softwaren. Udover selve oversættelsen kan softwareversionering også omfatte versionering af måleenheder, decimalformater, adresseformater, papirstørrelser, skrifttyper, sorteringsmetoder osv. 6 Microsoft er et registreret varemærke for Microsoft Corporation.

7 Oversættelse af undertekster er et specialområde. Undertekster Oversættelse af undertekster tilfører oversættelsen en lang række begrænsninger i form af maksimal længde på sætninger, anvendelse af specialtegn og ikke mindst timing i forhold til det viste billede. Derfor anvendes primært kundernes egne oversættelsesprogrammer, som er udviklet til netop at tage højde for disse begrænsninger og verificere dem i realtid. Typisk vil en oversætter arbejde med selve filmen, der vises i en medieafspiller, der anvendes som reference, samt en transskription på originalsproget, der anvendes som grundlag for oversættelsen.

8 Optagelse af samtaler i kundecentre vinder mere og mere indpas til gavn for både ansatte og kunder. Gå ikke glip af værdifulde samtaler og foredrag. Transskription Oversættelse af lydfiler fra f.eks. kundecentersamtaler, seminarer, interviews eller telefonsamtaler involverer, at det talte ord nedskrives og herefter oversættes til det ønskede sprog. Transskribering er mere tidskrævende end almindelig oversættelse, da det som nævnt involverer to processer, hvilket vil afspejle sig i prisen. Typisk vil prisen for nedskrivning af originalteksten være timebaseret og den efterfølgende oversættelse være baseret på antal ord i teksten. En tommelfingerregel siger, at antallet af ord i en times interview ligger på ca Dette afhænger dog af, hvilket sprog der tales. Samtaler mellem en kunde og en medarbejder i et kundecenter eller mellem en kunde og en ansat i f.eks. en bank eller et forsikringsselskab bliver i stigende grad optaget på digitale medier som bevis i de tilfælde, hvor det måtte komme til et retsligt opgør mellem kunden og virksomheden, og hvor det eller ville være ord mod ord. Foregår samtalerne på engelsk, vil der ofte være behov for såvel en nedskrivning af det talte som en oversættelse af samme. Transskribering kan dog også være mere fredsommeligt i form af nedskrivning og oversættelse af podcasts, seminarindlæg osv. WebWorks kan håndtere næsten alle digitale lydformater. 8

9 Terminologidatabase Opbygningen af en terminologidatabase er en investering i fremtiden. Databasen indeholder specifikke termer og ord, som skal oversættes på en ganske bestemt måde. Det kan enten være fordi, kunden har meget fagspecifikke udtryk eller fordi, bestemte ord skal oversættes til ét bestemt af flere mulige ord på målsproget, f.eks. titler, marketingslogans, produktnavne, afdelinger og forkortelser. En terminologidatabase opbygges løbende og medsendes ofte oversættelsesopgaver, således at oversætteren tager højde for de oversættelser, der allerede findes i databasen. En terminologidatabase kan opbygges på mange måder, f.eks. som et regneark eller en database kombineret med en webbaseret indgang. I sidstnævnte tilfælde vil kunden ofte selv have databasen liggende frem for at sende materiale frem og tilbage til opdatering, og opdatering sker via internettet. En terminologidatabase kan indeholde fra få hundrede udtryk og ord til langt over ord, og kan indeholde flere forskellige sprogkombinationer. Efter afslutning og godkendelse af oversættelsen kan databasen opdateres med nye udtryk og vendinger fra den senest oversatte tekst. Lav konsistente oversættelser via en terminologidatabase. 9

10 Kapitel 3 Hvordan gør vi? Arbejdsgangen II. Teksten oversættes God oversættelse er et spørgsmål om samarbejde. Korrekt og flydende oversættelse af kildetekster handler primært om kommunikation. Uden kommunikation kan en tekst ganske vist oversættes, men den er ofte ikke flydende, og ingen vil være i tvivl om, at teksten er oversat fra et fremmedsprog. Det afgørende er derfor en løbende kommunikation mellem kunde og oversætter. Afhængigt af oversættelsens omfang, kan arbejdsgangen derfor gennemgå følgende trin: I. Materialet fremsendes Først fremsendes kildetekster til oversættelse sammen med terminologidatabaser, style guides, osv. Oversættelsen foretages i henhold til ovenstående materiale. I denne fase vil der ofte være kommunikation mellem oversætter og kunde for at sikre rigtig oversættelse af fagudtryk, for at rette fejl i kildeteksten eller for at få uddybet dele af kildeteksten. Selve oversættelsen sker med CAT-værktøj, der er specielt udviklet til formålet, og som bl.a. sikrer anvendelse af konsistent terminologi i oversættelsen. III. Teksten korrekturlæses Korrekturlæsning foretages af en tredjepart for at sikre uafhængighed af oversættelsen. 10

11 Korrekturlæsningen sker også i henhold til style guides osv. og med løbende kommunikation med oversætter og kunde. Korrekturlæsning foretages også ved hjælp af CAT-værktøj, hvilket betyder, at korrekturlæsning også omfatter kontrol af konsistens, osv. IV. Intern korrekturlæsning Større kunder vælger ofte en yderligere sikkerhed i form af en intern korrekturlæser i virksomheden, som rapporterer ændringsønsker tilbage til oversætteren. V. Opdatering Når oversættelsen er foretaget og godkendt, kan diverse terminologidatabaser mv. opdateres med nye udtryk eller med bestemte måder at oversætte specifikke ord eller vendinger på. Mindre opgaver Det er vigtigt at tilføje, at alle de nævnte trin ikke nødvendigvis behøver at være en del af en oversættelsesopgave. Mindre opgaver kan løses uden intern korrekturlæsning og uden terminologidatabaser, osv., og under alle omstændigheder vil arbejdsgangen aldrig være bremsende for en opgave eller en deadline. På samme måde vil specialopgaver i form af undertekster, transskribering osv. også afvige fra den beskrevne arbejdsgang. Lad os vise det i praksis! En oversættelsesopgave kan indeholde få eller mange trin afhængig af opgavens kompleksitet. 11

12 WebWorks - Clarified Communications v1.0 WebWorks Tousvej 106 DK 8230 Åbyhøj Tlf: E mail:

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere