Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962"

Transkript

1 Ordo Missæ Den Hellige Messe Efter messebogen af 1962 Introduktion Messebogen af 1962 har en lang historie der strækker sig tilbage til den tidligste romerske messeform. Den romerske liturgi har udviklet sig langsomt og gradvist op gennem århundrederne siden apostlenes tid. Den seneste revision af messens liturgi inden det 20. århundrede blev foretaget af pave Skt. Pius V i 1570, men hans messebog var kun i detaljer forskellig fra dens forgænger fra 1474, der selv kun var lidt forskellig fra sin forgænger osv ritualet repræsenterer også kun en yderst begrænset udvikling, så det er næsten identisk med højmiddelalderens, og i hovedtrækkene også med den romerske messe i det 6. århundrede. Revisionen i 1969, der førte til det som vi kender som den nye messeform (Novus Ordo Missae) var noget mere omfattende end nogen af de tidligere revisioner. Visse grupper af katolikker har holdt fast ved det ældre ritual, der i modsætning til det nye altid fejres på latin. Pave Benedict XVI besluttede i 2007 at give alle præster ret til at fejre denne form samt at give alle troende ret til at efterspørge den. Denne ret omfatter også de ældre ritualer for fx dåb, firmelse, skriftemål, ægtevielse, de syges salvelse og begravelse. Generelle anvisninger Den liturgiske kalender Det liturgiske år er i den traditionelle kalender opbygget således: 1. Advent: fra første søndag i advent t.o.m. Vigilien til Herrens Fødsel (Juleaften) 2. Juletiden: fra Festen for Herrens Fødsel t.o.m. Epifani (Herrens Åbenbarelse/Hellig Tre Kongers Fest) 3. Tiden efter Epifani: Fra Epifani t.o.m. lørdag før Septuagesima Søndag (tre søndage før Første Søndag i Fasten) 4. Septuagesimatiden: fra Septuagesima Søndag t.o.m. tirsdag før Askeonsdag 5. Fastetiden: fra Askeonsdag t.o.m. Vigilien til Herrens Opstandelse (Påskelørdag) 6. Påske: fra Festen for Herrens Opstandelse t.o.m. onsdag før Kristi Himmelfarts Dag 7. Kristi Himmelfarts tiden: fra Kristi Himmelfarts Dag t.o.m. Pinsens Vigilie 8. Pinsetiden: fra Pinsedag t.o.m. lørdag før Hellig Trefoldigheds Fest

2 9. Tiden efter Pinse: Fra Hellig Trefoldigheds Fest t.o.m. lørdag før Første Søndag i Advent I forhold til den nye kalender kan det ses at der i den traditionelle er 1) en liturgisk forberedelsestid inden fasten (som det også ses i den byzantinske kalender), 2) en særskilt pinsetid (Pinsens Oktav) og 3) at tiden efter Epifani og efter Pinse ikke som i den nye er samlet under begrebet det almindelige kirkeår men står i et åbenbart forhold til de førnævnte fester kalenderen inddeler årets dage i fire klasser: I, II, III og IV. I er de største fester, som har forrang for alle andre dage, II er de næsthøjeste fester og almindelige søndage, III er de fleste helgenfester mens IV er feriae, hverdage uden en tilknyttet helgenfest. Liturgiske farver Hvid bruges på alle Herrens fester, fester for helgener der ikke var martyrer, til brudemesser samt alle dage af 1. rang med undtagelse af Askeonsdag, Skærtorsdag, Langfredag og Pinse. Rød bruges på alle fester for martyrer samt på Pinsedag og i ugen efter Pinse. Grøn bruges på alle almindelige søndage samt alle dage hvor der ikke fejres en særskilt fest (feriae) i tiden efter Epifani og Pinse. Violet er bodsfarven og bruges i Adventstiden, fra Septuagesima Søndag til og med Skærtorsdag (fraset festdage), på alle vigilier (fraset dele af Påskens og Pinsens) samt de såkaldte tamper- og bededage. Sort er sørgefarven og bruges på Langfredag, Alle Sjæles Dag samt til messer for de døde. Guld kan træde i stedet for hvid, grøn og rød. Forskellige former af messen Messen kan antage forskellige former alt efter hvor mange personer indgår i fejringen: 1. Den normative form er den sungne såkaldte levitmesse (Missa solemnis) med præst, diakon og subdiakon samt messetjenere og kor. 2. Hvis der kun er én præst tilstede samt messetjenere og et kor, kan messen fejres i en let modificeret form som højmesse/sungen messe (Missa cantata). 3. Hvis der intet kor er, fejres messen som læst messe (Missa lecta). Præsten læser selv alle tekster. Menigheden kan evt. synge salmer i løbet af messen men synger ikke selve messens tekster. 4. Endelig må nævnes pontifikalmessen (Missa pontificalis), en særlig højtidelig form der fejres af en biskop assisteret af en præst (presbyter assistens), diakon, subdiakon og evt. to æresdiakoner. En mere enkel form er en læst pontifikalmesse (Missa prelatizia). Messer kan fejres for de levende eller for de døde. I messer for de døde bedes for de afdøde troendes sjæle, typisk på en persons dødsdag, begravelsesdag og på årsdagen for bortgåelsen. Messen for de døde udgør dagens messe på Alle Sjæles Dag (2. november).

3 Messeklæder og andre remedier Alba: den lange, hvide klædedragt, et tegn på dåbens renhed. Bæres af præst, diakon og subdiakon. Humerale: skulderklæde, der skjuler præstens hverdagstøj og beskytter messeklæderne mod snavs. Cingulum: Bælte, der bæres af præst, diakon og subdiakon. Stola: langt skærf i den liturgiske farve. Bæres af præsten over begge skuldre og korslagt foran; af diakonen på tværs. Et tegn på myndighed. Manipulus: oprindelig en svededug, nu et bånd i den liturgiske farve, der bæres af præsten, diakonen og subdiakonen over venstre underarm. Casula (messehagel): et stort klædestykke i den liturgiske farve, der bæres af præsten og symboliserer Kristi klædedragt. Dalmatika og tunicella: diakonens hhv. subdiakonens kjortel i den liturgiske farve. Disse var tidligere forskellige af udseende, men ser nu ens ud. Rochet eller cotta: Kort, hvid klædedragt, der bæres af ministranterne og evt. andre medvirkende gejstlige. Alteret er smykket med seks lys (mindst to ved læste messer) samt et krucifiks i midten. Kalken med patenen (hvorpå hostien ligger) står ved levitmesser i begyndelsen på credensbordet, dækket af et stort velum (slør) i den liturgiske farve. Ved andre messer står den på alteret på corporalet (et lille hvidt klædestykke der skal opsamle krummer fra hostien) dækket af et lille velum. Messens tekst Nedenfor er angivet teksten til en levitmesse for de levende. Følgende personer deltager: P. Præst D. Diakon SD. Subdiakon (i levitmesser kan de fleste af dennes opgaver overtages af en lægmand, der har modtaget indvielsen som akolyt; i andre messer kan Epistlen evt. læses af en indviet lektor) Min. Ministrant (almindeligvis fire: ceremonimester, røgelsesbærer og to akolytter) M. Menighed K. Kor (B. Biskop) Messens tekster er dels faste, dels skiftende. De skiftende tekster er markeret med *. Teksterne er taget fra Søndagsmessebogen (1962). Enkelte steder er den danske oversættelse adapteret for at sikre nutidig stavemåde og bedst mulig overensstemmelse med den latinske tekst. Gideon Ertner, januar 2013.

4 Asperges Dette er ikke formelt en del af Messen, men et ritual der udføres på søndage umiddelbart før højmessen, hvor menigheden bestænkes med vievand som minde om deres dåb. Antiphona P. Asperges me... M....Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. (Ps. 50) Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. K. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, M. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen Antiphona M. Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Antifon P. Du vil bestænke mig... M....med isop, Herre, og jeg skal blive ren; Du vil tvætte mig, og jeg skal blive hvidere end sne. (Ps. 50 [51]) Forbarm Dig over mig, Gud, efter Din store barmhjertighed. K. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, M. Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Antifon M. Du vil bestænke mig med isop, Herre, og jeg skal blive ren; Du vil tvætte mig, og jeg skal blive hvidere end sne. I påsketiden synges i stedet: Antiphona P. Vidi aquam... M....egredientem de templo, a latere dextro, alleluia: et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi factci sunt, et dicent: Alleluia, alleluia. (Ps. 117) Confitemini Domino, quoniam bonus; quoniam in saeculum misericordia ejus. K. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, M. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Antifon P. Jeg så vand... M....udgå fra templet på den højre side, alleluja. Og alle, til hvem dette vand nåede, er bleven frelst, og de skal sige: alleluja, alleluja. (Ps. 117) Pris Herren, thi Han er god, thi Hans miskundhed varer evindelig. K. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, M. Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Antiphona Antifon M. Vidi aquam egredientem de templo, a M. Jeg så vand udgå fra templet på den latere dextro, alleluia: et omnes ad quos højre side, alleluja. Og alle, til hvem dette pervenit aqua ista salvi factci sunt, et dicent: vand nåede, er bleven frelst, og de skal sige: Alleluia, alleluia. alleluja, alleluja.

5 Afsluttende bøn: P. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Alleluia. M. Et salutare tuum da nobis. Alleluia. P. Domine, exaudi orationem meam. M. Et clamor meus ad te veniat. P. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. P. Exaudi nos, Domine, sanctae Pater, omnipotens aeterne Deus et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui custodiat, foveat, protegat, vistet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. P. Herre, vis os Din barmhjertighed. Alleluja. M. Og giv os din frelse. Alleluia. P. Here, hør min bøn. M. Og lad mit råb nå til Dig. P. Herren være med eder. M. Og med din ånd. P. Lad os bede. Bønhør os, hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud, og nedsend nådig fra Himlen din hellige engel, for at han må vogte, skærme, beskytte, besøge og forsvare alle, som bor i dette hus. Ved Kristus, vor Herre. Katekumenernes messe I Kirkens første tid måtte de der ikke var døbt og stadig var under oplæring i troen, de såkaldte katekumener, kun deltage i Messens første del. Den kaldes derfor katekumenernes messe. I. Trinbønnen Ved højmesser synges Introitus af koret under trinbønnen, medens præsten og messetjenere sammen beder trinbønnen. Præsten beder selv Introitus efter trinbønnen i alle typer messer. P. In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Min. Amen. P. Introibo ad altare Dei. Min. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam. P. I Faderens og Sønnens + og Helligåndens navn. Min. Amen. P. Jeg vil træde frem for Guds alter. Min. For Gud, min ungdoms glæde. Ps. 42 [43] Udelades i passionstiden og i Messer for de døde, samt hvis der har fundet en procession sted umiddelbart inden. I så fald fortsættes straks med Adjutorium nostrum, se nedenfor. P. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Min. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus? P. Skaf mig ret, o Gud, og før min sag imod det vanhellige folk; frels mig fra et uretfærdigt og svigefuldt menneske. Min. Thi Du, Gud, er min styrke. Hvorfor har Du forkastet mig, og hvorfor skal jeg gå sorgfuld, medens fjenden trænger mig?

6 P. Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Min. Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui laetificat juventutem meam. P. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus quare tristis es anima mea, et quare conturbas me? Min. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus. P. Udsend Dit lys og Din sandhed; de skal føre og lede mig til Dit hellige bjerg og til Dine telte. Min. Og jeg vil træde frem for Guds alter, for Gud, min ungdoms glæde. P. Jeg vil prise Dig med strengeleg, Gud, min Gud. Hvorfor er du sorgfuld, min sjæl, og hvorfor volder du mig uro? Min. Håb på Gud; thi endnu skal jeg prise Ham, mit åsyns frelse og min Gud. P. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. P. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Min. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. P. Introibo ad altare Dei. Min. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. Min. Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. P. Jeg vil træde frem for Guds alter. Min. For Gud, min ungdoms glæde. P. Adjutorium + nostrum in nomine Domini. Min. Qui fecit coelum et terram. P. Vor hjælp + er i Herrens navn. Min. Som har skabt Himmel og Jord. Confiteor Syndsbekendelse. Bedes med kroppen dybt bøjet. P. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae P. Jeg bekender for Gud den almægtige, for den semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, salige Jomfru Maria, bestandig Jomfru, for den beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro salige ærkeengel Mikael, den salige Johannes et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis fratres: quia Døber, de hellige apostle Petrus og Paulus, alle peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: helgen og eder, brødre, at jeg har syndet såre (Percutit sibi pectus ter, dicens:) mea culpa, meget i tanke, ord og gerning (han slår sig tre mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor gange for brystet) ved min skyld, ved min skyld, beatam Mariam semper Virginem, beatum ved min overvættes skyld. Derfor beder jeg den Michaelem Archangelum, beatum Joannem hellige Jomfru Maria, bestandig Jomfru, den Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et salige ærkeengel Mikael, den salige Johannes Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare Døber, de hellige apostle Petrus og Paulus, alle pro me ad Dominum Deum Nostrum. helgen og eder, brødre, at bede for mig til Herren, vor Gud. Min. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. P. Amen. Min. Den almægtige Gud forbarme Sig over dig, forlade dig dine synder og føre dig til det evige liv. P. Amen.

7 Min. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae Min. Jeg bekender for Gud den almægtige, for semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, den salige Jomfru Maria, bestandig Jomfru, for beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro den salige ærkeengel Mikael, den salige Johannes et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi Pater: quia Døber, de hellige apostle Petrus og Paulus, alle peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: helgen og eder, brødre, at jeg har syndet såre (Percutit sibi pectus ter, dicens:) mea culpa, meget i tanke, ord og gerning (man slår sig tre mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor gange for brystet, idet man siger:) ved min skyld, beatam Mariam semper Virginem, beatum ved min skyld, ved min overvættes skyld. Derfor Michaelem Archangelum, beatum Joannem beder jeg den hellige Jomfru Maria, bestandig Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Jomfru, den salige ærkeengel Mikael, den salige Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro Johannes Døber, de hellige apostle Petrus og me ad Dominum Deum Nostrum. Paulus, alle helgen og eder, brødre, at bede for mig til Herren, vor Gud. P. Misereatur vestri omnipotens Deus, et P. Den almægtige Gud forbarme Sig over eder, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam forlade eder eders synder og føre eder til det aeternam. evige liv. Min. Amen. Min. Amen. P. Indulgentiam, + absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Min. Amen. P. Miskundhed, + tilgivelse og forladelse af vore synder skænke os den almægtige og barmhjertige Herre. Min. Amen. P. Deus, tu conversus vivificabis nos. P. Gud, vend dig til os, og vi skal leve. Min. Et plebs tua laetabitur in te. Min. Og Dit folk skal fryde sig i Dig. P. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. P. Herre, vis os Din barmhjertighed. Min. Et salutare tuum da nobis. Min. Og giv os Din frelse. P. Domine, exaudi orationem meam. Min. Et clamor meus ad te veniat. P. Dominus vobiscum. Min. Et cum spiritu tuo. P. Oremus. P. Lad os bede. Præsten går op til alteret under følgende stille bøn: P. Aufer a nobis, quaesumus, Domine, iniquitates nostras ut ad Sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. P. Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum, (Osculatur Altare in medio) quorum reliquiae hic sunt, et omnium Sanctorum: ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. P. Herre, hør min bøn. Min. Og lad mit råb komme til Dig. P. Herren være med eder. Min. Og med din ånd. P. Vi beder Dig, Herre, borttag fra os vor uretfærdighed, at vi med rene hjerter må være værdige til at gå ind til helligdommenes helligdom Ved Kristus, vor Herre. Amen. P. Vi beder Dig, Herre, ved Dine helliges fortjenester (han kysser alteret midtfor) hvis relikvier gemmes her, og ved alle Dine helgens fortjenester, at Du nådig vil forlade mig alle mine synder. Amen. Ved højmesser tilryges alteret nu med røgelse. Præsten velsigner røgelsen med ordene: P. Ab illo bene+dicaris, in cujus honore cremaberis. Amen. P. Måtte du vel+signes af Ham, til hvis ære du skal brændes. Amen.

8 II. Messens indledning Introitus* Indgangsvers. Består af et stykke af Den hellige Skrift. Læses af præsten på dette sted, men i højmesser synges det af koret i begyndelsen af messen. K. Kyrie eleison. M. Kyrie eleison. K. Kyrie eleison. M. Christe eleison. K. Christe eleison. M. Christe eleison. K. Kyrie eleison. M. Kyrie eleison. K./M. Kyrie eleison. Kyrie K. Herre, forbarm Dig over os. M. Herre, forbarm Dig over os. K. Herre, forbarm Dig over os. M. Kristus, forbarm Dig over os. K. Kristus, forbarm Dig over os. M. Kristus, forbarm Dig over os. K. Herre, forbarm Dig over os. M. Herre, forbarm Dig over os. K./M. Herre, forbarm Dig over os. Gloria Synges på søndage og større festdage, men ikke i bodstider eller i messer for de døde. P. Gloria in excelsis Deo. P. Ære være Gud i det høje, M. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. M. Og fred på jorden for mennesker med god Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. vilje. Vi lover Dig, vi velsigner Dig, vi tilbeder Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter Dig, vi lovpriser Dig, vi takker Dig for Din store magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex herlighed. Herre vor Gud, himmelske konge, Gud coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili almægtige Fader. Herre Du enbårne Søn, Jesus unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Kristus. Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn. Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, Du, som borttager verdens synder, forbarm Dig miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, over os. Du, som borttager verdens synder, tag suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu højre, forbarm Dig over os. Thi Du alene er hellig, solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Du alene Herre, Du alene den højeste, Jesus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. gloria Dei Patris. Amen. Amen. Også kaldet kirkebøn eller dagens bøn. P. Dominus Vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. P. Oremus Oratio* P. Herren være med eder. M. Og med din ånd. P. Lad os bede...

9 Bønnen afsluttes med: P. per omnia saecula saeculorum. P.... i al evighed. III. Læsningerne Epistola/Lectio* Epistel/Læsning. Taget fra enten apostlenes breve, Johannes Åbenbaring eller det Gamle Testamente. Læses i Levitmesser af subdiakonen, ellers af præsten eller evt. en anden gejstlig, fx en lektor, der har fået en særlig indvielse til dette hverv. SD (P). Lectio... Læsningen afsluttes med: SD (P). Læsning af... M. Deo gratias. M. Tak være Gud. Graduale* Synges af koret som indledning til evangelielæsningen. Består af et stykke fra Den hellige Skrift. Alleluia/Tractus* Synges af koret. Alleluia består af proklamationen Alleluia, der på hebræisk betyder Pris Herren, og et vers fra den Hellige Skrift. I bodstider og i messer for de døde synges Tractus i stedet, der består af et længere skriftstykke. (Sequentia)* Sekvens. Består af en længere digtning. Synges af koret og menighed på de dage der har en tilhørende sekvens, nemlig Påskedag, Pinsedag, Kristi Legems Fest, Marias Smerter og Alle Sjæles dag samt i messer for de døde. I højmesser velsignes røgelsen som i messens begyndelse: P. Ab illo bene+dicaris, in cujus honore cremaberis. Amen. P. Måtte du vel+signes af Ham, til hvis ære du skal brændes. Amen.

10 Munda cor Meum Bedes i levitmesser af diakonen, der læser Evangeliet. Bagefter beder han præsten om hans velsignelse. Ellers bedes dette af præsten alene. Herefter begynder evangelieprocessionen. D (P.) Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae Prophetae calculo mundasti ignito: ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. D (P). Jube, Domine benedicere. D (P). Rens mit hjerte og mine læber, almægtige Gud, Du, som rensede profeten Esajas s læber med gloende kul; rens også mig således ved Din miskundelige nåde, at jeg værdig må kunne forkynde Dit hellige Evangelium. Ved Kristus, vor Herre. Amen. D (P). Herre, giv mig Din velsignelse. P. Dominus sit in corde tuo (vel meo), et in labiis tuis (vel meis); ut digne et competenter annunties (vel annuntiem) Evangelium suum. (In nomine Patris, et Filii, + et Spiritui Sancti.) D (P). Amen. P. Herren være i dit (el. mit) hjerte og på dine (el. mine) læber, at du (el. jeg) værdigt og tilbørligt må forkynde Hans Evangelium. (I Faderens og Sønnens + og Helligåndens navn.) D (P). Amen. Evangelium* Læses i levitmesser af diakonen, ellers af præsten. Alle står. D (P). Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. Man gør korsets tegn for ens pande, læber og bryst. D (P). Herren være med eder. M. Og med din ånd. D (P). + Sequentia (vel Initium) sancti Evangelii D (P). + Fortsættelsen (el. Begyndelsen) af Det secundum N. hellige Evangelium efter N. Evangeliebogen tilryges med røgelse. M. Gloria tibi, Domine. M. Ære være Dig, Herre. Evangeliet synges/læses. Efter læsningen siger diakonen/præsten stille: D (P). Laus tibi, Christe. M. Pris være Dig, Kristus. I levitmesser tager diakonen nu evangeliebogen tilbage til præsten, der kysser den og siger: P. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. P. Måtte ved Evangeliets Ord vore vore synder blive udslettet. Såfremt der er en prædiken, holdes den her. Prædiken Credo Den nikænokonstantinopolitanske trosbekendelse. Synges/læses på alle søndage samt større fester. Denne trosbekendelse blev godkendt som et fyldestgørende udtryk for den kristne tro på kirkemødet i Konstantinopel i 381.

11 P. Credo in unum Deum, M./K. Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, not factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. (Hic genuflectitur.) ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE: ET HOMO FACTUS EST. Crucifixus etiam pro nobis; sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in coelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam + venturi saeculi. Amen. P. Jeg tror på én Gud, M./K. den almægtige Fader, Himlens og Jordens, alle synlige og usynlige tings skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som fra evighed er født af Faderen; Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud; født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen; ved Hvem alt er skabt; som for os mennesker og for vor frelses skyld er nedstegen fra Himlen (her knæles) OG HAR PÅTAGET SIG KØD VED HELLIGÅNDEN AF JOMFRU MARIA OG ER BLEVEN MENNESKE. Han er også bleven korsfæstet for os, under Pontius Pilatus pint og begravet. Og Han er opstanden på den tredje dag efter Skrifterne og opfaren til Himlen. Han sidder ved Faderens højre hånd, og Han skal komme igen med herlighed for at dømme de levende og de døde, og på Hans rige skal der ikke være ende. Og på Helligånden, Herren og levendegøreren, som udgår fra Faderen og Sønnen, som tillige med Faderen og Sønnen tilbedes og forherliges, som har talt ved Profeterne. Og på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse, og jeg venter de dødes opstandelse og livet + i den tilkommende evighed. Amen. De Troendes Messe I Kirkens første tid blev katekumenerne sendt bort efter Credo, så kun de døbte, der var blevet indviet i betydningen af den Hellige Eukaristis sakramente, deltog i fejringen af denne. IV. Offertoriet Under denne del af Messen frembæres brødet og vinen på alteret og forberedes til offerhandlingen. P. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. P. Oremus. P. Herren være med eder. M. Og med din ånd. P. Lad os bede.

12 Offertorium* Offertorievers. Består af et stykke fra Den hellige Skrift. Synges i Højmesser af koret medens præsten beder offertoriebønnerne. I læste Messer læser præsten det på denne plads. Præsten beder stille: P. Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defunctis. ut mihi, et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. P. Deus, + qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti: da nobis per hujus aquae et vini mysterium, ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus Christus Filius tuus Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. per omnia saecula saeculorum. Amen. P. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clementiam: ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute cum odore suavitatis ascendat. Amen. P. Hellige Fader, almægtige, evige Gud, tag imod dette lydeløse offer, som jeg, Din uværdige tjener bærer frem for Dig, min levende og sande Gud, for mine utallige synder, overtrædelser og forsømmelser, for alle tilstedeværende, men også for alle troende kristne, levende og døde, at det må tjene mig og dem til frelse for det evige liv. Amen. P. Gud, + Du, som har skabt menneskenaturen i underfuld værdighed og endnu mere underfuldt har fornyet den, giv os ved dette vandets og vinens mysterium at få del i Hans guddom, som nådigt har villet tage del i vor menneskenatur, Jesus Kristus, Din Søn, vor Herre, som lever og råder med Dig i Helligåndens enhed, Gud i al evighed. Amen. P. Vi bærer frem for Dig, Herre, frelsens kalk og påkalder Din mildhed, at den med liflig vellugt må stige op for Din guddomsvældes åsyn til vor og hele verdens frelse. Amen. P. In spiritu humilitatis, et in animo contrito P. Lad os i ydmygheds ånd og med sønderknust suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium hjerte blive modtaget af Dig, Herre, og lad vort nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, offer i dag fuldbyrdes således for Dine øjne, at det Domine Deus. må behage Dig, Herre vor Gud. P. Veni, Sanctificator omnipotens aeterne Deus: P. Kom, helliggører, almægtige, evige Gud, og et bene+dic hoc sacrificum tuo sancto nomini vel+sign dette offer, der er beredet til Dit hellige praeparatum. navn. I højmesser velsignes røgelsen med ordene: P. Per intercessionem beati Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus bene+dicere, et in odorem suavitatis accipere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Præsten tilryger krucifixet og offergaverne imens han beder: P. På forbøn af den salige Ærkeengel Mikael, der står ved røgelsesalterets højre side, og af alle Sine udvalgte værdiges Herren at vel+signe denne røgelse og modtage den som en liflig vellugt. Ved Kristus, vor Herre. Amen. P. Incensum istud a te benedictum, ascendat ad P. Herre, lad denne røgelse, velsignet af Dig, stige

13 te, Domine, et descendat super nos misericordia tua. Han tilryger derefter alteret imens han beder: P. Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo: elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantiae labiis meis : ut non declinet cor meum in verba malitiae, ad excusandas excusationes in peccatis. Han giver røgelseskarret tilbage imens han beder: P. Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris, et flammam aeterne caritatis. Amen. Præsten, evt. diakonen, subdiakonen, messetjenere og menigheden tilryges. Præsten vasker nu sine fingre idet han beder Ps. 25: P. Lavabo inter innocentes manus meas et circumdabo altare tuum, Domine. Ut audiam vocem laudis, et enarrem universa mirabila tua. Domine, dilexi decorem domus tuae: et op til Dig, og Din miskundhed stige ned over os. P. Herre, lad min bøn som røgelse stige op for Dit åsyn, og mine opløftede hænder være som et aftenoffer. Herre, sæt vagt for min mund og en fast dør for mine læber, at ikke mit hjerte skal bøje sig til ondskabens ord, til at udtænke undskyldning på undskyldning for mine synder. P. Herren tænde i os Sin kærligheds ild og den evige kærligheds lue. Amen. P. Jeg vil tvætte mine hænder iblandt uskyldige og gå omkring Dit alter, Herre, for at høre Din lovprisning og forkynde alle Dine undergerninger. Herre, jeg har elsket Dit huses locum habitationis gloriae tuae. Ne perdas cum skønhed og Din herligheds bolig. Lad ikke min impiis, Deus animam meam: et cum viris sjæl gå fortabt med de ugudelige, ej heller mit liv sanguinum vitam meam: in quorum manibus med blodmændene, i hvis hænder er uret, og hvis iniquitates sunt: dextera eorum repleta est højre er fyldt med gaver. Men jeg har vandret i muneribus. Ego autem in innocentia mea min uskyldighed; frels mig, og forbarm Dig over ingressus sum: redime me, et miserere mei. Pes mig. Min fod har stået på den rette vej; i meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te, forsamlingerne vil jeg prise Dig, Herre. Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Dernæst beder han midt for alteret: P. Suscipe sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi Domini nostri: et in honorem beatae Mariae semper Virginis, et beati Joannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem: et illi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. P. Hellige Treenighed, modtag dette offer, som vi bringer Dig til ihukommelse af vor Herres jesu Kristi lidelse, opstandelse og himmelfart og til ære for den salige Maria, bestandig Jomfru, for den salige Johannes Døber, de hellige Apostle Petrus og Paulus samt for disse og alle hellige, for at det må tjene dem til ære og os til frelse, og at de, hvis minde vi fejrer på Jorden, må værdiges at gå i forbøn for os i Himlen. Ved samme Kristus, vor Herre. Amen.

14 Derpå vender han sig mod menigheden og siger: P. Orate fratres, ut meum ac vestrum P. Bed, brødre, at mit og eders offer må blive sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem velbehageligt for Gud, den almægtige Fader. omnipotentem. Min. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae. P. Amen. Min. Herren modtage offeret af dine hænder, Sit navn til pris og ære, os og hele Sin hellige Kirke til gavn. P. Amen. Secreta* Stillebøn; bøn over offergaverne. Læses af præsten med lav stemme og afsluttes med: P. per omnia saecula saeculorum. P. i al evighed. Præfation. Alle står. P. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. P. Sursum corda. M. Habemus ad Dominum. P. Gratias agamus Domino Deo nostro. M. Dignum et justum est. V. Eukaristien Præfatio* P. Herren være med eder. M. Og med din ånd. P. Lad os opløfte vore hjerter. M. Vi har opløftet dem til Herren. P. Lad os take Herren vor Gud. M. Det er værdigt og ret. Herefter følger dagens præfation. Nedenfor Hellig Trefoldigheds Præfation, der læses på de fleste søndage. P. Vere dignum et justum est, aequum et P. Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og salutare, nos tibi semper, et ubique gratias frelsebringende, at vi altid og overalt takker Dig, agere: Domine sancte, Pater omnipotens, hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud. Du, aeterne Deus qui cum unigenito Filio tuo, et som med Din enbårne Søn og Helligånden er én Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus Gud, én Herre, ikke i én persons enhed, men i ét non in unius singularitate personae, sed in væsens trefoldighed. Thi hvad vi på Din unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua åbenbaring tror om Din herlighed, det tror vi om gloria, revelante te, credimus, hoc de filio tuo, Din Søn, det tror vi om Helligånden, uden nogen hoc de Spiritu Sancto, sine differentia adskillende forskel. Så at vi i bekendelsen af den discretionis sentimus. Ut in confessione verae sande Gud tilbeder særegenheden i personerne, sempiternaeque Deitatis, et in personis enheden i væsenet, ligheden i majestæt. Hvilken proprietas, et in essentia unitas, et in majestate engle og ærkeengle lovpriser med cherubim og adoretur aequalitas. Quam laudant Angeli serafim, der ikke ophører med daglig med atque Archangeli, Cherubim quoque ac endrægtig røst at råbe: Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.

15 Sanctus M./K. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. M./K. Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarenes Gud. Himmel og Jord er fulde af Din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være Han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høje. Canon Canon er Messens hoveddel, hvorunder brødet og vinen forvandles til Kristi legeme og blod. Når Menigheden er færdig med at synge Sanctus, knæler alle. Allerede mens Sanctus synges, begynder præsten at bede med lav stemme: P. Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas, et benedicas hæc + dona, hæc + munera, hæc + sancta sacrificia illibata; in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica; quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N., et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus. P. Dig, mildeste Fader, bønfalder vi da ydmygt ved Jesus Kristus, Din Søn, vor Herre, at Du vil modtage og velsigne disse + gaver, disse + frembærelser, disse hellige, + uberørte ofre, som vi først og fremmest ofrer til Dig for Din hellige katolske Kirke, at Du nådigt vil bevare den i fred og enhed og skærme og styre den på hele Jordens kreds sammen med Din tjener, vor pave N. og vor biskop N. og alle rettroende og bekendere af den katolske og apostoliske tro. Ihukommelse af de levende. Her nævner præsten dem han særlig vil bede for under offergerningen. P. Memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus. vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se, suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis, et incolumitatis suae; tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero. P. Kom i hu, Herre, Dine tjenere og tjenerinder N. og N. og alle omkringstående, hvis tro er Dig bekendt, og hvis andagt Du kender, for hvem vi ofrer til Dig, eller som ofrer Dig dette lovprisningsoffer for sig selv og for alle deres egne, for deres sjæles forløsning og deres håb om frelse og velfærd og bringer de gaver, de har lovet Dig, deres evige, levende og sande Gud. Ihukommelse af alle helgener. Denne bøn har særlige indskud på kirkeårets største fester. P. Communicantes, et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beati Joseph ejusdem Virginis Sponsi, et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis, et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, P. Vi er i de helliges samfund og ærer mindet først og fremmest om den herlige, altid rene Jomfru Maria, vor Guds og Herres Jesu Kristi moder, men også om Dine salige apostle og martyrer Peter og Paulus, Andreas, Jakob, Johannes, Thomas, Jakob, Filip, Bartholomæus, Matthæus, Simon og Thaddæus, Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprian, Laurentius, Chrysogonus, Johannes og Paulus, Cosmas og

16 Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiani, et omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Damian og alle Dine helgen, ved hvis fortjenester og bønner Du forunde os i alle ting at blive skærmet ved Din beskyttelses hjælp. Ved samme Kristus, vor Herre. Amen. Præsten udstrækker sine hænder over offergaverne, idet messetjeneren giver tegn med klokken: P. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae quaesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen. P. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus, bene+dictam, adscrip+tam, ra+tam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis Cor+pus, et San+guis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi. P. Modtag da dette Dine tjeneres offer, og hele Din menigheds, beder vi Dig, Herre, at Du må lade vore dage henrinde i Din fred og byde os at blive befriet fra den evige fordømmelse og regnet med i dine udvalgtes skare. Ved Kristus, vor Herre. Amen. P. Dette offer beder vi Dig, Gud, at Du nådigt i alle ting vil vel+signe og an+tage og gøre det gyl+digt, formålstjenligt og velbehageligt, at det for vor frelses skyld må blive Din højtelskede Søns, vor Herres Jesu Kristi le+geme og bl+od. Forvandlingen sker under de følgende bønner. Når præsten løfter først den hellige hostie og dernæst kalken, bør alle se op på dem og dernæst bøje hovedet i tilbedelse af Kristus. P. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem tibi gratias agens, bene+dixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes: HOC EST ENIM CORPUS MEUM. P. Han, som dagen før Han led, tog brødet i Sine hellige og ærværdige hænder og efter at have løftet Sine øjne mod Himlen til Dig, Sin almægtige Fader, takkede Dig og vel+signede det, brød det, gav Sine disciple det og sagde: Tag og spis alle heraf. THI DETTE ER MIT LEGEME. Præsten knæler for Herrens Legeme og løfter Det op til tilbedelse, idet messetjeneren giver tegn tre gange med klokken. Herefter knæler han igen. P. Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas item tibi gratias agens, bene+dixit, deditque discipulis suis, dicens. Accipite, et bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis. P. Ligeså tog Han også efter nadveren denne herlige kalk i Sine hellige og ærværdige hænder, takkede Dig ligeledes, vel+signede den, gav Sine disciple den og sagde: Tag og drik alle heraf. THI DETTE ER MIT BLODS, EN NY OG EVIG PAGTS KALK, TROENS MYSTERIUM, HVILKET SKAL UDGYDES FOR EDER OG FOR MANGE TIL SYNDERNES FORLADELSE. Så ofte, som I gør dette, skal I gøre det til Min ihukommelse.

17 Præsten knæler for Herrens Blod og løfter Det op til tilbedelse, idet messetjeneren giver tegn tre gange med klokken. Herefter knæler han igen. Fra nu og indtil renselsen af karrene holder præsten sine tommel- og pegefingre sammen, hvormed han har rørt ved Herrens Legeme. De skal ikke røre ved noget profant indtil de er blevet rituelt renset. P. Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beatae Passionis, nec non et ab inferis Resurrectionis, sed et in coelos gloriosae Ascensionis: offerimus praeclarae majestati tuae de tuis donis ac datis hostiam + puram, hostiam + sanctam, hostiam + immaculatam, Panem + sanctum vitae aeternae, et calicem + salutis perpetuae. P. Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris; et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abrahae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam. P. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, jube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu dininae majertatis tuae: ut quoquot ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui Cor+pus, et San+guinem sumpserimus, omni benedictione coelesti et gratia repleamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Ihukommelse af de afdøde. P. Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. P. Derfor mindes vi, Dine tjenere, Herre, såvel som hele Dit hellige folk samme Kristi, Din Søns, vor Herres så salige lidelse og opstandelse fra de døde, men også Hans herlige himmelfart, og således frembærer vi for Din ophøjede guddomsherlighed af Dine gaver et rent + offer, et helligt + offer, et uplettet + offer, det evige livs hellige + Brød og den evige frelses + Kalk. P. Se i Din miskundhed ned herpå med et nådigt og mildt blik og tag imod det, således som Du nådigt tog imod Din retfærdige tjener Abels gaver og vor stamfader Abrahams offer, og hvad Din ypperstepræst Melkisedek frembar for Dig: et helligt offer, en uplettet offergave. P. Vi beder Dig ydmygt, almægtige Gud, at disse gaver ved Din hellige engels hænder må frembæres på Dit ophøjede alter for Din guddommelige herligheds åsyn, for at vi, så mange som ved delagtighed i dette alter modtager Din Søns le+geme og bl+od, må fyldes med al himmelsk velsignelse og nåde. Ved samme Kristus, vor Herre. Amen. P. Ihukom også, Herre, Dine tjenere og tjenerinder N. og N., som er gået forud for os med troens tegn og sover i fredens søvn. Dem, Herre, og alle, som hviler i Kristus, beder vi Dig skænke vederkvægelsens, lysets og fredens bolig. Ved samme Kristus, vor Herre. Amen. P. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de P. Også os syndere, Dine tjenere, som håber på multitudine miserationum tuarum sperantibus, mangfoldigheden af Din barmhjertighed, skænke partem aliquam, et societatem donare digneris, Du nådigt del og samfund med Dine hellige cum tuis sanctis Apostolis et Martyribus, cum apostle og martyrer, med Johannes, Stefanus, Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agatha, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Lucia, Agnes, Cæcilia, Anastasia og alle helgen, til Anastasia, et omnibus Sanctis tuis, intra hvis samfund vi beder Dig skænke os adgang,

18 quorum nos consortium, non aestimator meriti sed veniae, quaesumus, largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum. P. Per quem haec omnia Domine, semper bona creas, sancti+ficas, vivi+ficas, bene+dicis, et praestas nobis. P. Per ip+sum, et cum ip+so, et in ip+so, est tibi Deo Patri + omnipotenti, in unitate Spiritus + Sancti, omnis honor et gloria, Bønnen afsluttes med høj røst: P. per omnia saecula saeculorum. idet Du ikke bedømmer os efter fortjeneste, men skænker os rigelig tilgivelse. Ved Kristus, vor Herre. P. Ved Hvem, Herre, Du altid skaber, hellig+gør, levende+gør, vel+signer og skænker os alle disse goder. P. Ved Ham, + og med + Ham, og i + Ham, tilkommer der Dig, Gud Fader + den Almægtige, i Helligåndens enhed al hæder og ære, P. i al evighed. P. Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere: P. Pater noster, qui es in coelis. sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: M.Sed libera nos a malo. P. Amen. Præsten beder, idet han bryder den hellige hostie: VI. Kommunionen Pater Noster P. Lad os bede: Påmindede ved heldbringende befalinger og dannede ved guddommelig undervisning vover vi at sige: P. Fader vor, Du, som er i Himlen. Helliget vorde Dit navn. Til os komme Dit rige. Ske Din vilje, som i Himlen så og på Jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse. M. Men frels os fra det onde. P. Amen. P. Libera nos, quaesumus, Domine, ab P. Frels os, beder vi Dig, Herre, fra alle onder, omnibus malis, praeteritis, praesentibus, et forbigangne, nærværende og tilkommende, og futuris, et intercedente beata et gloriosa semper giv os nådig på forbøn af den salige og herlige, Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis altid rene Jomfru og Guds Moder Maria, tillige Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et med Dine salige apostle Peter og Paulus og omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus Andreas og alle helgen, fred i vore dage, for at vi nostris, ut ope misericordiae tuae adjuti, et a ved Din miskundheds hjælp altid må være fri for peccato simus semper liberi, et ab omni synd og sikre for al trængsel. Ved samme vor perturbatione securi. Per eumdem Dominum Herre Jesus Kristus, Din Søn, som lever og råder nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui med Dig i Helligåndens enhed, Gud i al evighed. tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

19 Præsten gør korsets tegn over kalken med den mindste del af den brudte hostie: P. Pax + Domini sit + semper vobis+cum. M. Et cum spiritu tuo. Dernæst lægger han denne del ned i kalken idet han beder: P. Haec commixtio et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. P. Herrens + fred være + altid med + eder. M. Og med din ånd. P. Dene blanding og indvielse af vor Herres Jesu Kristi Legeme og Blod tjene os, som nyder den, til evigt liv. Amen. Agnus Dei I højmesser synges dette under præstens forberedelse til Kommunion, men i læste Messer læses det af præsten her. M./K. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Følgende bøn om fred udelades i messer for de døde: P. Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae: eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. qui vivis et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. M./K. Guds Lam, som borttager verdens synder, forbarm Dig over os. Guds Lam, som borttager verdens synder, forbarm Dig over os. Guds Lam, som borttager verdens synder, giv os fred. P. Herre Jesus Kristus, Du, som har sagt til Dine apostle: Fred efterlader Jeg eder, Min fred giver Jeg eder; se ikke hen til mine synder, men til Din Kirkes tro, og bevar den efter Din vilje i fred og enhed, Du, som lever og råder, Gud i al evighed. Amen. I levitmesser, undtaget i messer for de døde, giver præsten nu diakonen fredskysset, denne igen subdiakonen med ordene: P./D. Pax tecum. D./SD. Et cum spiritu tuo. P./D. Fred være med dig. D./SD. Og med din ånd. Præstens Kommunion P. Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex P. Herre Jesus Kristus, den levende Guds Søn, voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per Du, som efter Faderens vilje under Helligåndens mortem tuam mundum vivificasti: libera me medvirkning ved Din død har skænket verden per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem livet; frels mig ved dette Dit højhellige Legeme og tuum ab omnibus iniquitatibus meis, et Blod fra alle mine synder og fra alt ondt, giv mig universis malis, et fac me tuis semper inhaerere altid at holde fast ved Dine bud og tillad aldrig, at mandatis, et a te numquam separari permittas. jeg skilles fra Dig; Du, som lever og råder med Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto samme Gud Fader og Helligånden, Gud i al vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. evighed. Amen. Amen.

20 P. Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego indinus sumere praesumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. P. Panem coelestem accipiam, et nomen Domini invocabo. P. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. (Ter.) P. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Præsten nyder Herrens legeme. P. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invoacbo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. P. Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Præsten nyder Herrens blod. P. Lad modtagelsen af Dit Legeme, o Herre Jesus Kristus, som jeg uværdige agter at nyde, ikke blive mig til dom og fortabelse, men for Din kærligheds skyld tjene mig til sjæls og legemes styrkelse og lægedom; Du, som lever og råder med Gud Fader i Helligåndens enhed, Gud i al evighed. Amen. De troendes Kommunion Præsten viser den hellige Hostie frem for menigheden: P. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi: M. Domine, nom sum dignus ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. (Ter.) P. Jeg vil nyde Himmelbrødet og påkalde Herrens navn. P. Herre, jeg er ikke værdig til, at Du går ind under mit tag; men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. (Tre gange.) P. Vor Herres Jesu Kristi Legeme bevare min sjæl til det evige liv. Amen. P. Hvad skal jeg give Herren til gengæld for alt, hvad Han har gjort for mig? Jeg vil tage frelsens kalk og påkalde Herrens navn. Med lovprisning vil jeg påkalde Herren, og jeg skal være tryg for mine fjender. P. Vor Herres Jesu Kristi Blod bevare min sjæl til det evige liv. Amen. P. Se det Guds Lam! Se Ham, som tager verdens synder bort. M. Herre, jeg er ikke værdig til, at Du går ind under mit tag; men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. (Tre gange.) De, der vil modtage Kommunion, træder nu frem. Præsten uddeler Herrens legeme, idet han med Hostien gør korsets tegn over hver enkelt og siger: P. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Efter Kommunionen renser præsten de hellige offerkar, idet han beder stille: P. Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiamus: et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Han renser sine fingre, idet han beder stille: P. Vor Herres Jesu Kristi Legeme bevare din sjæl til det evige liv. Amen. P. Hvad vi har nydt med munden, Herre, lad os modtage Det med et rent hjerte; og lad der af denne timelige gave blive os et middel til evig frelse.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Forslag til. Alterbog

Forslag til. Alterbog Forslag til Alterbog Forslag til alterbog ISBN 87-503-4998-8 (bd. 1-2) ISBN 87-503-5898-7 (bd. 2) Ki 00-3b-bet. Special-Trykkeriet Viborg a-s Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag...

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... 1 Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... KAN ALLE BLIVE GIFT I KIRKERNE I VIPPERØD? Der er ikke frit kirkevalg i Danmark og vi får ikke tildelt ekstra ressourcer for ekstra handlinger.

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere