AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen, Stinna Toft, Elisabeth Faber, Petra Stegenborg Poulsen, Jakob Mølgaard Plaschke. Afbud: Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Rasmus Lundby. Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører. Under punkt 9 deltog revisor Peter Nørrevang, Deloitte. Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 3. Information fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 6. Budgetopfølgning 1. kvartal (bilag) 7. Orientering om valg af bygherrerådgiver og beslutning omkring byggeprocessen bilag) 8. Beslutning om låneoptag (bilag) 9. Godkendelse af regnskabet for 2014 (bilag) 10. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning 11. Eventuelt 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Det nye medlem Jakob Mølgaard Plaschke blev budt velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Information fra bestyrelsesformanden Ministeriet har skrevet til bestyrelsesformændene om et initiativ målrettet bestyrelserne: Bestyrelserne i front for kvaliteten! Formanden har deltaget i et møde med ministeren og bestyrelsesformænd om initiativet. Der vil blive arrangeret tværgående regionale møder. Der vil blive etableret et forum med et inspirationskatalog til godt bestyrelsesarbejde samt udarbejdet en velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer. 4. Meddelelser fra rektor Rektor har deltaget i toplederkonference med fokus på at styrke kvaliteten i ungdomsuddannelserne og skoleudvikling i praksis. Årets optagetal viser en lille stigning i søgningen til stx både på landsplan og i Nordjylland og den modsatte tendens til hf. Aalborg Katedralskole har fine søgetal til stx med op mod 13 klasser. Til hf ser det ud til at blive 2 klasser. Der har været 28 ansøgere til aspergerklassen, hvor der maksimalt må være 12. Til fordelingsudvalget har Aalborg Katedralskole i år indmeldt en optagekapacitet på 11 stx-klasser og 3 hf-klasser. Optagekapaciteten opgøres for hver uddannelse for sig. Der er som altid mange aktiviteter på Aalborg Katedralskole. Inden for de seneste uger kan nævnes - fødselsdagsfest - en udsolgt Big Band konkurrence i Musikkens Hus - en spansk klasse på besøg - solformørkelsesarrangement 2

3 - franskaften Autismecenter NordBo står for efteruddannelse af de lærere, der varetager undervisningen af skolens aspergerklasser. NordBo har en mand fast på skolen til at varetage samtaler med aspergereleverne. 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Rektor, formanden og næstformanden blev bemyndiget til at foretage en låneomlægning. Denne er nu foretaget til et fastforrentet 2%-lån. 6. Budgetopfølgning 1. kvartal Kaj Ove Steffansen omdelte bilag. Der er 13 elever færre i foråret end budgetteret, hvilket gør indtægten kr. mindre end budgetteret. Omkostninger til sygdom har været mindre end budgetteret. Overtid opgøres til sommer. Det skønnes, at resultatet for 1. kvartal er 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret, men skønnet er meget foreløbigt og usikkert. Det blev drøftet, om der eventuelt kunne foretages budgetkorrektion for eksempel hvert halve år. Der blev fra medlemmer udtrykt fuld tilfredshed med orienteringen. Det blev besluttet, at formandsskabet sammen med rektor vil se på, hvad der inden for skolens kapacitet og kultur kan foretages omkring budgetkorrektion. 7. Orientering om valg af bygherrerådgiver og beslutning omkring byggeprocessen Der været afholdt møde mellem formand, næstformand, rektor og bygningschefen på UCN. Resultatet er et papir vedrørende bygherrerådgivningen og ansvarsfordelingen mellem bygherrerådgiverne. Bestyrelsen tog bygherrerådgiverne og deres indbyrdes ansvarsfordeling til efterretning. Rektor orienterede om forslaget til byggeproces. Der vil komme oplæg fra Frandsen og Søndergaard og Nord og derefter totalentreprise. Det blev foreslået at invitere kunstnere til projektet. Det blev nævnt, at en elevator ved hovedbygningen med gangbro til nybygningen vil kunne sikre sammenhæng. Formanden opsummerede: 3

4 - bestyrelsen har taget firmaerne Frandsen og Søndergaard samt NORD som bygherrerådgivere til efterretning - processen med totalentreprise er der accept af, i den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at entrepriseformen, som alle andre entrepriseformer rummer indbyggede problemer, som man må være opmærksom på - spørgsmålet om eventuelle dagbøder skal afklares - der skal eventuelt inddrages kunstnerisk bistand - ledelsen vil løbende orientere bestyrelsen om processen Rektor meddelte, at musik hele tiden har været et centralt element i nybyggeriet. Det skal afklares, på hvilken måde billedkunst og mediefag skal inddrages i nybyggeriet. 8. Beslutning om låneoptag Rektor havde indstillet til bestyrelsen, at formanden og rektor fik bemyndigelse til at optage et fastforrentet 30-årigt obligationslån i den eksisterende bygningsmasse på op til 18 mio. kr. til finansiering af nybyggeriet. Det blev anbefalet, at kreditforeningen opstiller et par alternativer. Bestyrelsen imødekom indstillingen. 9. Godkendelse af regnskabet for 2014 Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten - revisor roste ledelsesberetningen - Aalborg Katedralskole har haft fin styring af resultatet gennem årene - egenkapitalen startede i negativ, men er i dag på 8,4 mio. kr. - soliditetsbegrebet er ikke det samme som i en privat virksomhed. Robusthed og økonomisk beredskab siger mere - der er en god likviditetsgrad også i forhold til andre gymnasier - ingen nøgletal stikker ud - resultat på 3,2 mio. kr. Omkostningerne stort set uændrede i forhold til 2013, mens omsætningen er steget ca. 3 mio. kr. - regnskabspraksis er uændret - der er blank revisionspåtegning Revisor Peter Nørrevang gennemgik revisionsprotokollatet - der er pt ikke modtaget eksterne systemrevisionserklæringer fra KMD og Silkeborg Data 4

5 - der er en god økonomistyring på Aalborg Katedralskole - Aalborg Katedralskole udviser sparsommelighed og effektivitet - Aalborg Katedralskole opfylder de sociale klausuler - der er en blank påtegning - i revisorchecklisten er der ingen x er i nejkolonnen - revisionen har ikke givet anledning til kritiske kommentarer - der er en god styring af økonomien - der leveres et godt materiale til revisionen Rektor kommenterede årsrapporten: Det større overskud end forventet er godt, nu vi skal bygge. At der er større overskud end budgetteret skyldes primært - flere elever end budgetteret - der er overbudgetteret til sygefravær for en sikkerheds skyld - der er ikke budgetteret med refusion for dagpenge ved barsel Der blev, i lyset af den kommende byggeproces, udtrykt glæde over resultatet og samtidig udtrykt ønske om at styrke budgetstyringen. Formanden glædede sig over den blanke påtegning og over, at der ikke var krydser i revisorchecklistens nej-kolonne og henviste til beslutningen om at se på økonomistyringen. Formanden underskrev Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. 10. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning Bestyrelsen bemyndigede vicerektor til at signere den digitale regnskabsindberetning. 11. Eventuelt Petra Stegenborg Poulsen orienterede om, at næste ordinære bestyrelsesmøde bliver hendes sidste møde i bestyrelsen. Underskrift: 5

6 Søren Kristiansen Poul Højmose Kristensen Per Lyngberg-Andersen Vibeke Verwohlt Helle Lundgreen Jakob Axel Nielsen Stinna Toft Elisabeth Faber Rasmus Lundby Jakob Mølgaard Plaschke Petra Stegenborg Poulsen Christian Warming 6

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere