KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn"

Transkript

1 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 2. september december 2014 Nyt fra menighedsrådet Årets konfirmander Renovering af kirken Fra præstegården Det sker! Gudstjenester Bøger og film Musik og sang Set i kirken Siden sidst Navne og adresser HUSK! Kirkebil

2 Nyt fra menighedsrådet Huller i kirkens tårn og dårlig lyd i kirken er ikke de bedste forudsætninger for en god oplevelse i og ved kirken. Det ydre, det med hullerne i tårnet, kan der læses om i Jürgen Hansens artikel. Hvad angår lyden i kirken er vi ved at spore os ind på en løs ning. Den rigtige løsning og til den rigtige pris. Som det er lige nu, er det lyden man taler om, når man går ud af kirken og ikke budskabet, ordene fra alteret og prædikestolen. Det skal vi have byttet om på. Kom i kirke og følg udviklingen. Søndag den 14. september er der høstgudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde i Kirkesalen. Menighedsrådet vil her redegøre for, hvad vi har brugt de tildelte midler til, og hvad vi har af planer og ønsker for I forbindelse med mødet, hvor alle er velkomne, er menighedsrådet vært ved en lille frokost afsluttende med en kop kaffe. Vel mødt i kirken og til efterårets arrangementer, som I kan læse om her i bladet. På menighedsrådets vegne Eva Lauritsen Renovering af kirken Det er vanskeligt at undgå at lægge mærke til, at kirken trænger til en renovering af dele af murværket. Den øverste del af kamtakkerne på sakristiet er faretruende nær ved at falde ned. For nogle år siden blev kamtakkerne fuget om, men det har vist sig ikke at kunne holde. Derfor er en ommuring nødvendig, og dette sker i løbet af sensommeren. Murankrenes dårlige tilstand har været mindre synlig. Murankrene har i en årrække været under observation, da man fra tårnets indre har kunnet se, at flere ankre var stærkt angrebet af rust, og at enkelte var helt gennemtæret. Det er klart, at et mere eller mindre gennemrustet muranker har en ringere trækstyrke i behold. I begyndelsen af 2013 blev det besluttet, at problemets omfang skulle undersøges. Arkitekt Steffen Pedersen fra Havsteen- Mikkelsens Tegnestue ApS på Ærø blev sat på opgaven, og han har sammen med ingeniør Ernst Andreasen fra L.P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S fra Odense gennemgået tårnets murankre og udarbejdet en rapport. Det var rystende læsning Nr. Lyndelse Friskole. Forsidebilledet forestiller låget på den kande, der under nadveren anvendes til saftevand. Læs mere om kanden i artiklen»set i kirken«længere inde i bladet. 2

3 for menighedsrådet. I rapporten skønnedes det, at gennemtæringen af murankrene udgjorde et stort problem, der skulle løses hurtigst muligt. Da det imidlertid ikke uden videre var muligt at finde pengene til en omfattende udskiftning/repara tion af murankrene, fik vi til brug i 2014 bevilget et mindre beløb til en forundersøgelse, som mere præcist skulle kunne fortælle os noget om murankrenes generelle tilstand. I foråret blev otte repræsentative murankre derfor frihugget på tre af tårnets sider for derved at få et klarere billede af, hvorledes murankrenes tilstand er inde i væggen. Forundersøgelsen viser, at jernet er stærkt rustangrebet på samtlige ankre og i en sådan grad, at trækstyrken er reduceret væsentligt. Flere af de otte ankre var rustet helt igennem. På byggemødet i juni besluttedes det derfor, at to af ankrene forsøgsvis skulle udskiftes/repareres, idet de udvendige lodrette stokke, som ses på billedet til højre for hullerne, skulle bevares. Desuden skulle murankrene overfladebehandles for at forhindre nye rustangreb. De nye ankre bliver monteret i løbet af sensommeren, og de otte huller i tårnet mures midlertidigt til, indtil midlerne til at gennemgå samtlige 108 murankre i tårnet bevilges. Jürgen Hansen Fra præstegården I skrivende stund må jeg sige: Sikke en skøn solrig sommer! Når kirkebladet udkommer, vil efteråret imidlertid være på vej og dermed også mørkere tider. Når man kører forbi præstegården, vil man måske derfor også bemærke lyset i vinduerne. Dette vil i den kommende periode højst sandsynligt være tændt til langt ud på natten, da jeg har tre projekter, jeg arbejder på, for Det Danske Bibelselskab i København. Bibel og sex; Fantastiske fortællinger om magi, monstre og mirakler; Øjets tro tidlig kristen kunst. Dette er blot nogle af overskrifterne, der præger det populærvidenskabelige tidsskrift Bibliana. Jeg og en række mennesker, der blandt andet er ansat på de teologiske fakulteter i Aarhus og København, står bag tidsskriftet. Det indeholder en række artikler, hvori forfatterne er optaget af at formidle bibelske emner på en ny og lettilgængelig måde. Det nummer, jeg er med til at lave, udkommer til efteråret. Det bevæger sig dog noget uden for det bibelske område, da det handler om»aksetiden«. Aksetiden var en religiøs og social revolutionerende tid, hvor flere af nutidens store verdensreligioner tog form. Samtidig arbejder jeg på en spritny udgave af Bibelselskabets»Konfirmandbibel«. Denne vil rumme spændende elementer som fx bibelvers til»når du er jubelglad«eller»når du savner en ven«. Man kan også finde»9 af de rigtig kloge (bibelcitater)«eller»8 af de vildt smukke«. Det er planen, at»konfirmandbibelen«skal udkomme næste år til august. Inden da skal uddrag af denne dog i en»høringsrunde«hos nogle af landets konfirmander, bl.a. vores egne her i Nr. Lyndelse. Endelig er jeg ved at oversætte Daniels Bog i Det Gamle Testamente fra hebraisk og aramæisk, som er de to sprog, skriftet er skrevet på, til nudansk. Det er et sjovt, men stort projekt, som jeg skal have færdig til den 1. december i år, da det er meningen, at det skal udgives allerede i Se, det var blot en lille statusopdatering her fra Nr. Lyndelse Præstegård, hvor det er en stor glæde for mig at kunne sige: I Nr. Lyndelse lever»præstegårdsteologien«såmænd i bedste velgående! Carl Nielsen Skolen. Mette Behrndtz 3

4 DET SKER Onsdag den 10. september kl Adjunkt ph.d. Rasmus Glenthøj, for fatter til den meget roste bog 1864 sønner af de slagne, holder foredrag i Kirkesalen om, hvad der førte til nederlaget i 1864 samt om selve krigen. Foredraget sker i samarbejde med den lokale afdeling af Grænseforeningen samt Ringe/Ryslinge Folkeuniversitet. Søndag den 14. september efter høstgudstjenesten kl Menighedsmøde. Mindetavle over de faldne i krigene 1848/49 og 1864 fra Nr. Lyndelse sogn. Menighedsrådet redegør for kirkens økonomi, fremlægger planer og ønsker for 2015 og byder efterfølgende på frokost og kaffe. Torsdag den 9. oktober kl er der børnegudstjeneste. Efter gudstjenesten giver børnekoret en lille koncert. Koret vil vise, hvad der er arbejdet med i sensommeren. Mandag den 20. oktober kl Digitaliseringen kommer hvem er med? Det kan være både hurtigt og nemt at betjene sig selv på nettet, men det er et demokratisk problem, når staten og kommunerne skruer kravene til borgerne op. Inden 1. november skal alle danskere have en digital postkasse, og fra 2016 skal 80% af borgernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt. Jo Hermann er forfatter og arbejder med at beskrive følgevirkningerne af digitaliseringen, positive såvel som negative. Hun vil fortælle om den offentlige strategi, og hvad den betyder for den enkelte, og lægge op til debat om, hvordan de digitale muligheder kan bruges, så de bliver til størst mulig gavn for borgerne. Onsdag den 5. november kl : Keltisk gudstjeneste. Anne Marie Høst Mortensen m.fl. medvirker. Torsdag den 6. november kl Nils Malmros fortæller om sin meget omtalte film Sorg og glæde. Søndag den 23. november radiotransmitterer DR gudstjenesten i Nr. Lyndelse Kirke kl I slutningen af november (datoen er endnu ikke fastlagt) vil Nr. Lyndelse Kirke deltage i provstiets salmemarathon. Nærmere herom i dagspressen. Kaffemik Hver onsdag i ulige uger holdes der kaffemik i Kirkesalen fra kl til kl Der vil således være kaffemik på følgende onsdage: 10. september 24. september 8. oktober 22. oktober 5. november 19. november 3. december 17. december Det koster 20 kr. for kaffe og brød. Ofte vil arrangementet indbefatte et aktuelt og/eller spændende foredrag af ca. 2-3 kvarters varighed. Humlehavens venner Torsdag den 4. september kl Nisseværksted starter hos Mona Rasmussen, Birkelyvej 15, Nr. Lyndelse. Fredag den 26. september kl. 14. Café i Kirkesalen. Bente og Finn underholder. 4

5 GUDSTJENESTER September Mette Behrndtz 12.s.e. trin (Matt 12,31-42) Mette Behrndtz 13.s.e. trin (Matt 20,20-28) Høstgudstjeneste Børnekoret medvirker Mette Behrndtz 14.s.e. trin (Joh 5,1-15) KIRKEKAFFE Mette Behrndtz 15.s.e. trin (Luk 10,38-42) Oktober Jens Buchwald Andersen 16.s. e. trin (Joh 11,19-45) Mette Behrndtz Børnegudstjeneste Efter gudstjenesten giver børnekoret koncert Mette Behrndtz 17.s.e. trin (Mark 2,14-22) KIRKEKAFFE Jens Buchwald Andersen 18.s.e. trin (Joh 15,1-11) Mette Behrndtz 19.s.e. trin (Joh 1,35-51) BUSK-gudstjeneste Børnekoret medvirker November Mette Behrndtz Alle helgens dag (Matt 5,13-16/Matt 5,1-12) Mette Behrndtz Keltisk inspireret gudstjeneste Birte Jacobsen 21.s.e. trin (Luk 13,1-19) Jens Buchwald Andersen 22.s.e. trin (Matt 18,1-14) Mette Behrndtz Sidste s. i kirkeåret (Matt 11,25-30) DR og Nr. Lyndelsekoret medvirker Mette Behrndtz 1.s. i advent (Matt 21,1-9) Børnekoret medvirker December Mette Behrndtz 2.s. i advent (Luk 21,25-36) Nr. Lyndelsekoret medvirker Mette Behrndtz 3.s. i advent De ni læsninger Lindvedkoret medvirker 5

6 Film efterår 2014 BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl Tirsdag den 30. september 2014: Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys og så kommer natten Onsdag den 22. oktober 2014: Karen Blixen: Babettes gæstebud (Denne aften vælges der nye bøger til forårsperioden 2015.) Torsdag den 27. november 2014: Kerstin Ekman: Hændelser ved vand Karen Dreyer Jørgensen tlf Inge Filt tlf Filmklubben Onsdag den17. september 2014: Gåden om Kaspar Hauser. Torsdag den 30. oktober 2014: Malmros-film. Tirsdag 25. november 2014: Kundskabens træ. Onsdag den 3. december 2014: Ditte menneskebarn. Torsdag den 15. januar 2015: En ny dag truer. (Denne aften vælges de kommende film.) Tirsdag den 3. februar 2015: Winters Bone. Som altid er der en lille servering efter filmen og mulighed for diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesalen, og det er hver gang kl Bodil Andersen tlf MUSIK OG SANG Syng i kor Det skaber glæde er godt for koncentrationen gør dig god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke starter onsdag den 27. august Kor for de mindste børn: Koret øver onsdag kl Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Forældre er velkomne de første par gange. Kor for de lidt større børn: Børnekoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson. I dette efterår bliver børne- og ungdomskorets første medvirken ved høstgudstjenesten søndag den 14. september. I november skal vi til børnekorstævne med andre kirkekor fra Fyn. Det plejer at være en stor oplevelse at synge mange sammen. Jeg glæder mig til gensyn med»gamle«korsangere og håber, at mange nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor. Kor for de voksne: Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter ca. 4 gange i løbet af sæsonen. Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen Tlf:

7 Set i kirken Deltager man i nadveren i Nr. Lyndelse Kirke, er der mulighed for at vælge saftevand i stedet for den sædvanlige hedvin. Saften skænkes fra en knap 20 cm høj sølvkande, der er fremstillet i København omkring 1610 den er altså over 400 år gammel. Kanden er i bunden stemplet med Københavns bymærke samt et mestermærke, der består af bogstaverne AP: guldsmed Anders Pedersen. Nederst på hanken ses bogstaverne C IRS M I D, sandsynligvis de første ejeres borgerlige navnetræk. På kandens»mave«ses på den ene side bogstaverne FVG, et våbenskjold pyntet med fjerbuske og rocailler og nedenunder årstallet På den modsatte side af kanden finder vi det samme årstal, initialerne EMK samt et andet våbenskjold, der er karakteriseret ved 4 krager. Af initialer og våbenskjolde fremgår det, at kanden har tilhørt Frederik von Gersdorff ( ) og hans hustru Edel Margrethe Krag ( ). På kandens låg ses et Kristushoved i profil (se billede på forsiden) omkranset af følgende indskrift: Ego sum lux m. via veri. et vita Som det er almindeligt i latinske indskrifter er nogle af ordene forkortede, og den fulde ordlyd er denne: Ego sum lux mundi via veritas et vita (Jeg er verdens lys, vejen, sandheden og livet). Indvendig i låget er anbragt en tysk, religiøs medalje med denne inskription: Timot 1 Denn das ist Je gewisslich war Und ein thewer Wer des wort das Chrs JHS komen Ist in die welt Die sunder selig zuma Teksten, som er skrevet på et gammeldags tysk og afbrydes midt i et ord måske fordi medaljen er blevet beskåret, så den passer ind i låget er fra Paulus 1. brev til Timotheus kap. I,15 og lyder i den danske oversættelse således: Den tale er troværdig og al modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Hvordan vinkanden er kommet i Frederik von Gersdorffs besiddelse, vides ikke. Vi ved derimod, at han har haft et særdeles aktivt og dramatisk liv med højtstående poster inden for det danske militær. Han har med succes deltaget i adskillige krige og har ejet flere store godser bl.a. Bramstrup og dermed også Nr. Lyndelse Kirke. Årstallet 1694 angiver sandsynligvis det tidspunkt, fra hvilket han og hans hus tru har ladet kanden anvende i kirken. En oblatæske, der bærer årstallet 1695, er føjet til for at gøre nadversættet fuldstændigt. Når kanden i dag ikke bruges til udskænkning af vin, men udelukkende til saft, hænger det sammen med, at den ikke er ret stor og faktisk er temmelig vanskelig at hælde af, da den ikke er forsynet med en tud. En lidt større og yngre kande af et mere funktionelt design anvendes i dag til vinen. Kanden og det øvrige altersølv opbevares til hverdag under lås og slå i tyverisikret boks. Kilde: Finn Grandt-Nielsen: Fynsk kirkesølv. Lokalhistorisk Forlag Fyn, Odense 1983 samt egne iagttagelser. Karen Dreyer Jørgensen Siden sidst Døbte: Philippa Harrison Hedegaard Frederik Langkjær Astrup Felix Møller Østbjerg Bastian Vangslev Kanstrup Tobias Vølund Larsen Viede/velsignede: Jacob Dahl Astrup og Anja Langkjær Astrup Ulrik Skyt Hansen og Stine Falk Martin Niels Kristensen og Heidi Granhøj Jørgensen Frederik Grann Madsen og Stinne Anne-Lise Egelund Hansen Døde: Betty Karen Jensen Oluf Andreasen Gudrun Margrethe Storm Rasmussen Rikardt Andersen Rasmussen Tove Hansine Kristensen Tove Marie Koch Trine Winther Frederiksen Margit Faarup Karen Marie Rasmussen Peder Bernhard Petersen Randi Nielsen Emmy Andersen Steen Kristensen 7

8 ADRESSER Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Mail: Graver David Bøgetoft Tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl ) Formand Eva Lauritsen Tlf Mail: Næstformand samt fmd. for Kirkeog kirkegårdsudvalg Jürgen Hansen Tlf Mail: Kirkeværge samt fmd. for Præstegårdsudvalg Bodil Andersen Tlf Mail: Fmd. for Kulturudvalg. Kirkeblad Karen Dreyer Jørgensen Tlf Mail: Menighedsrådsmedlem Folke Bové Tlf HUSK! Menighedsrådsmøder Tirsdag den 23. september kl Torsdag den 9. oktober kl Torsdag den 20. november kl Organist Ulla Poulsen Tlf Mail: Kirkesangere Henning Nissen Tlf Liselotte Flyborg Tlf Forretningsfører Dorrit Jensen Slotsalléen 7, Diernæs 5600 Faaborg Tlf / Mail: Kasserer Elisa Rasmussen Tlf Mail: Sekretær Lis Petersen Tlf Mail: Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr. Lyndelse Kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Næste kirkeblad udkommer i den første uge af december 2014.

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere