En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc."

Transkript

1 En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. Oversat fra engelsk af Peter Konner, PointFigure.Dk Oversætterens kommentarer : Nedenstående dokument er hentet d fra Altavest's hjemmeside. Enkelte sætninger og vendinger er ved oversættelsen tilpasset danske forhold. De fleste tekster på billeder/diagrammer er bibeholdt på engelsk, ligesom en del tekniske udtryk ikke er oversat. Introduktion... en ny måde at se på kursdannelsen Kunne du tænke dig at lære en metode til at afbilde kurser, der sandsynligvis er mere effektiv end din nuværende? Hvis ja, så læs videre. Hvis du er novice udi kunsten at læse diagrammer (charts), skal du ikke bekymre dig; denne teknik er faktisk utrolig let at lære! Teknisk analyse... en kort baggrund Teknisk analyse er studiet af kurser som de afbildes på kursdiagrammer. I den tekniske analyse antages det, at det øjeblikkelige kursniveau afspejler alle kendte informationer i markedet. Kurserne afspejler ikke alene fundamentale fakta, de påvirkes også af menneskelige følelser og markeds-psykologien. Basalt set er kurser blot funktionen af udbud og efterspørgsel. Imidlertid påvirkes kurserne kortvarigt - og ofte dramatisk - primært af menneskelige følelser som f.eks. frygt, grådighed, panik, hysteri, glæde, overraskelse m.m. Markedet bevæger sig som regel ud fra folks forventninger, og ikke nødvendigvis ud fra fakta. Den tekniske analytiker forsøger at ignorere den følelsesmæssige indgangsvinkel til at handle, og tager udelukkende sine beslutninger vha. sine diagrammer ved at antage, at kurserne afspejler både fakta og følelser. Almindelige barcharts benyttes oftest til at overføre kursbevægelserne til et letlæseligt diagram, og der indgår som regel 4 elementer i et barchart : Åbningskursen, Højeste, Laveste og Slutkursen i den valgte tidsperiode, der kan være alt fra 1 minut til 1 måned. Højden på en "bar" (på dansk bruges også ordet "bjælke"), repræsenterer hele handelsintervallet for den valgte periode. Toppen af bar'en angiver den højeste kurs og bunden af bar'en angiver den laveste kurs i perioden. Åbningskursen er repræsenteret med en streg til venstre for bar'en og Slutkursen vises vha. en streg til højre. Nedenfor vises et eksempel på en sådan bar.

2 Candlestick-diagrammer - hvordan? Du spørger måske dig selv "Hvis jeg allerede kan læse et barchart, hvad skal jeg så med endnu en diagram-type?" Svaret på dette spørgsmål er måske ikke så indlysende, men når du har været igennem de efterfølgende eksempler på og forklaringer af Candlesticks, vil du sikkert kunne se værdien i det ekstra perspektiv, disse diagrammer giver dig. Efter min mening er candlestick-diagrammer mere visuelt indbydende, og præsenterer kursinformationen på en hurtigere, lettere og mere overskuelig måde. Hvad er historien bag Candlestick-diagrammer? Candlestick-diagrammer er nok den ældste diagrammeringsform, der har været brugt til forudsigelse af priser (=kurser). De kan dateres tilbage til 1700-tallet, hvor de blev brugt til at forudsige prisen på ris. Fra denne periode i Japan var Munehisa Homma en legendarisk ris-købmand, og han tjente en formue vha. candlestick-analyser. Det siges, at han har gennemført over 100 handler med positivt afkast - i træk! Selve candlestick-søjlerne og de formationer de danner, fik alle nogle farverige navne af de japanske købmænd. Da det japanske samfund i denne periode var fokuseret på militæret og det japanske feudale system, fik formationerne navne som "counter attack lines" og "advancing three soldiers". Ligesom dygtighed, strategi og psykologi er vigtige elementer i krig, således er disse egenskaber også vigtige i handel, hvadenten det drejer sig om ris, aktier eller noget helt tredie. Hvordan ser candlesticks ud? Et candlestick-diagram er væsentligt mere visuelt indbydende, end et almindeligt todimensionelt bar-chart. Som i et standard bar-chart, kræver konstruktionen af et candlestick-diagram 4 elementer, nemlig Åbningskurs, Højeste, Laveste og Slutkurs for en given periode. Nedenfor er angivet et eksempel på en candlestick samt en definition af hver enkelt komponent:

3 Kroppen på en candlestick kaldes på engelsk for real body, og repræsenterer afstanden mellem åbnings- og slutkurs. En sort eller udfyldt krop angiver, at slutkursen i den givne periode var lavere end åbningskursen ("bearish"), og en hvid eller åben krop betyder, at slutkursen var højere end åbningskursen ("bullish"). Den tynde vertikale linie over og/eller under kroppen kaldes for den øvre/nedre skygge (eng: upper/lower shadow), og viser højeste og laveste kurs i perioden. Sammenligning mellem bar-charts og candlesticks Nedenfor vises et eksempel på de samme kursdata afbildet i hhv. et standard bar-chart og som candlesticks. Bemærk, hvorledes en candlestick fornemmes 3-dimensionel; den nærmest springer ud af skærmen. ( fig. 3a ) ( fig. 3b ) Den mørke udfyldte krop angiver en svag (=bearish) lukning (fig. 3a), medens den hvide åbne krop angiver en stærk (=bullish) lukning (fig. 3b). Det er vigtigt at bemærke at analytikere, der benytter Japanese Candlesticks, oftest ser åbnings- og lukkekurserne som de vigtigste og mest kritiske. Bemærk her, hvor meget lettere det

4 er med candlesticks at afgøre, om lukkekursen var lavere eller højere end åbningskursen. Almindelig candlestick-terminologi I det følgende angives nogle enkelte vendinger indenfor candlestick-teorien. Det er her vigtigt at bemærke, at mange formationer dannes i kombination af flere forudgående candles. Følgende skal altså mere betragtes som en definition af vendingerne, og ikke formationer. Den Sorte candlestick -- lukkekursen er lavere end åbningskursen. Den Hvide candlestick -- lukkekursen er højere end åbningskursen. Shaved Head -- en candlestick uden øvre skygge. Shaved Bottom -- en candlestick uden nedre skygge.

5 Snurretop -- candlesticks med små kroppe. Når disse optræder i et sidelæns marked, angiver de en ligevægtstilstand mellem "bulls" og "bears". De kan enten være hvide eller sorte. Doji-linier -- har ingen egentlige kroppe, men kun en horisontal linie. Disse angiver, at åbnings- og lukkekursen var den samme (eller meget tæt). Længden af skyggen kan variere. Vendingsmønstre for candlestick-diagrammer Mange investorer kigger efter dobbelt-toppe og -bunde, head-and-shoulders og øvrige tekniske indikatorer på almindelige bar-charts for f.eks. vendinger og rebound, og candlestick-formationer kan bruges til det samme. Et vendingsmønster betyder ikke altid, at den nuværende op- eller nedtrend vil vende, men mere at den vil stoppe. Det er muligt, at markedet herefter vil bevæge sig sidelæns. Vendingsmønstrene for candlestick-diagrammer skal - for at være effektive - ses i sammenhæng med tidligere formationer. F.eks. kan 2 identiske candlesticks have forskellig betydning, afhængig af de foregående trends og formationer i diagrammet.

6 Hammer -- en candlestick med en lang nedre skygge og en lille krop. Skyggen skal være mindst dobbelt så lang som selve kroppen, og den øvre skygge skal være væk eller meget lille. Kroppen kan enten være sort eller hvid, men det væsentligste er, at denne candlestick skal optræde i en nedtrend for at blive betragtet som en hammer. Markedet vil så at sige "hamre" ud af bunden! Hanging Man -- identisk med en hammer, men optræder i en optrendformation. Engulfing (bullish) -- når en hvid krop helt dækker ("opsluger") forrige periodes krop. Markedet skal være i en regulær op- eller nedtrend, ikke et sidelæns marked. Skyggerne på den foregående candlestick skal ikke nødvendigvis være dækket. Engulfing (bearish) -- når en sort krop helt dækker den forrige periodes krop. Markedet skal være i en regulær op- eller nedtrend, ikke et sidelæns marked. Skyggerne på den foregående candlestick skal ikke nødvendigvis være dækket.

7 Dark-Cloud Cover (bearish) -- en vendingsformation, hvor første dag består af en hvid krop. Næste dags åbningskurs ligger højere end forrige dags øvre skygge, mens slutkursen er tæt på dagens laveste, og samtidig et godt stykke inde i den foregående hvide krop. Piercing Pattern (bullish) -- omvendt af Dark-Cloud Cover. Optræder i en nedtrend. Den første candlestick har en sort krop, og den anden har en lang hvid krop. Andendagens åbningskurs er lavere eller lig med den forrige dags laveste kurs, og lukkekursen ligger mere end halvvejs oppe ad den foregående dags sorte krop. Stjerner ("stars") Disse candlestick-formationer består af mindre kroppe, hvor kroppene på 2 på hinanden følgende candlesticks ikke overlapper. Farverne (sort eller hvid) er ikke så væsentlige i disse formationer, og de kan optræde ved både bunde og toppe. Stjernerne i et candlestick-diagram svarer til springene i et standard bar-chart.

8 Stjerner optræder i 4 forskellige vendingsmønstre : Morning Star Evening Star Doji Star Shooting Star (Inverted Hammer) Morning Star -- dette er et bullish vendingsmønster, der indikerer opgang fra bunden. Formationen er sammensat af 3 candlesticks: Den første har en høj sort krop, den næste en mindre krop, hvor åbningskursen er lavere end den foregående lukkekurs. Den tredie candlestick har en hvid krop, der dækker (næsten) hele kroppen på den første candlestick. Evening Star -- dette er et bearish vendingsmønster, der indikerer nedgang fra toppen. Som navnet antyder, er det modparten til "Morning Star". Evening Star består af 3 candlesticks, hvor den første har en lang hvid krop. Den næste danner sammen med den første en stjerne, og den tredie candlestick - der skal

9 have en sort krop - dækker det meste af den første. Doji Stars -- Når en Doji-linie ligger over foregående krop i et stigende marked, eller under den forrige krop i et faldende marked, kaldes denne Doji-formation for en Doji Star. De 2 oftest forekommende Doji Stars er Evening Star og Morning Star. Evening Doji Star -- en Doji Star i et stigende marked, efterfulgt af en sort krop, der godt og vel dækker den første candlestick. Hvis den tredie candlestick er hvid og placeret højere, mister formationen sin gyldighed.

10 Morning Doji Star -- en Doji Star i et faldende marked, efterfulgt af en høj, hvid krop, hvor lukkekursen er over halvvejs oppe på den foregående sorte krop. Hvis den tredie candlestick er sort og placeret lavere, mister formationen sin gyldighed. Shooting Star -- en lille krop, ingen eller meget lille nedre skygge, og en lang øvre skygge. Farven på kroppen er ikke afgørende. Dette er ikke et af de "store" signaler, men blot en advarsel om en mulig, forestående vending. Inverted Hammer-- er egentlig ikke nogen stjerne-formation, men kan til forveksling ligne Shooting Star. Når den optræder i et faldende marked, kan den indikere en snarlig vending. Farve på kroppen er ikke afgørende. Afsluttende tanker og kildeangivelser Det er vigtigt at bemærke, at denne introduktion kun er... en introduktion. Efter at have læst ovenstående, har du knapt nok kradset i overfladen af candlestick-metoden, hvor utallige mønstre og formationer kan analyseres. Det har ikke været meningen at lave en gennemgribende analyse af hvert enkelt mønster. Rent faktisk er mange basale

11 formationer blevet udeladt af denne introduktion, idet de ville have krydset grænsen til den mere komplicerede analyse. Hvis du vil vide mere om candlestick-analyse, anbefales det at læse den bog, der angives herunder. En stor del af materialet i denne introduktion er taget fra den glimrende bog Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East. I enkelte tilfælde er der citeret ordret fra bogen, da den måde forfatteren Mr. Steve Nison udtrykker sig på, ikke kan gøres bedre. Mr. Nison forklarer candlesticks og formationer i sin bog, men hvad der er mere vigtigt; han forklarer også kombinationen af candlestick-analyse med mere traditionel teknisk analyse. Det anbefales kraftigt at købe denne bog direkte hos ALTAVEST Online Bookstore. Som aktiehandlere har vi brug for gode værktøjer i vores arsenal, og en grundlæggende viden om candlesticks giver en god gang ammunition. Husk også på, at uanset hvor avanceret eller gennemprøvet et værktøj er, vil det kun være effektivt når det bliver brugt rigtigt. Dette er naturligvis din opgave som aktiehandler. En speciel tak til Jeffrey L. Seymour, Senior Broker hos ALTAVEST Worldwide Trading, Inc., der har lavet diagrammerne i denne introduktion. Med venlig hilsen, Erik L. Gebhard Chief Executive Officer ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

HANDELS MANUAL Valutamarkedet

HANDELS MANUAL Valutamarkedet HANDELS MANUAL Valutamarkedet Hvordan man analyserer Forex Hvordan man handler Forex Hvordan man tjener mere Hvordan man taber mindre By Tom Hougaard www.whichwaytoday.com www.tradertom.com www.tomhougaard.dk

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Velkommen til Vikingen 4.0!

Velkommen til Vikingen 4.0! Velkommen til Vikingen 4.0! Med Vikingen 4.01 introducerer vi et helt nyt modelsprog. Dette indebærer, at du nu får adgang til nye og forbedrede modeller. Diagrammerne præsenterer mere og tydeligere information

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere