Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur"

Transkript

1 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur Hannele Mikaela Taivassalo Hanus Kamban Tungutaq Larsen Rawnda Carita Eira Leo Löthman Gerður Kristný Redaktør: Randi Benedikte Brodersen

2

3

4

5 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur Randi Benedikte Brodersen (red.) TemaNord 2013:583

6 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur Randi Benedikte Brodersen (red.) ISBN TemaNord 2013:583 Nordisk Ministerråd 2013 Layout: Hanne Lebech Omslagsfoto: Nordisk Ministerråd/Åse Huus Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 216 Printed in Denmark Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

7 Indhold Forord Indledning Kanonbegreb og selskabsleg Fra kanonseminar til kanonbog Bogens faglitterære bidrag Bogens skønlitterære bidrag, kanonnavne og kanonleg Bogens illustrationer Bogens sprog Referencer Litterær kanonpraksis i Norden Indledning Kanon som værktøj og 2 x Bloom Det litterære kanonbegreb kommer til Norden Kanon set fra Island Når vi nu har litterære kanoner, hvad kan vi så bruge dem til? Referencer Kanonbegreb(er) og kanonlister fra antik teologisk mangfoldighed til moderne litterær og kulturel selskabsleg Er kanonbegrebet aktuelt og brugbart? Det antikke kanonbegreb Kanoniske og apokryfe tekster Det moderne litterære kanonbegreb og nogle kriterier Kanon i skandinaviske ordbøger og opslagsværker Danske kanoner Den eneste ene: Nordens litteratur til tjeneste Kanonkritiske glimt Afsluttende spørgsmål Referencer Hele Nordens litteratur samlet i én bog Indledning En nordisk litteraturkanon Tilblivelsen Modtagelsen Perspektiver Referencer... 93

8 5. Den nationale støttestrømpe Eller: Hvor der er en kanon, er der også en kætter Indledning Kanonfeberens hærgen Det vilde kanonridt Ordet kanon Kanon som magtmiddel Den rette lære Vor tids kættere Den egentlige kanon Faget dansk er uden danskhed Kanon adskiller Kanon i skolen Stor ståhej for ingenting Referencer Bjørnstjerne Bjørnson og kanon Innledning Kan Bjørnson fortsatt leses? Arne Bergljot Sigurd Slembe Etterskrift Referanser Det starka innehållets triumf över formen? Om tendenser i den svenska samtidslitteraturen Indledning Föreningen av det triviala och det djupsinniga Förläggare på Norstedts Kulturredaktioner Dags att riskera en definition Konsensus Ni vill ha konkreta exempel? Får man blanda högt och lågt? Ett mycket gammalt förlag I motvind Brideshead Revisited Referencer Finlands litterära kanon och finnar i utländsk litteratur Inledning Finnar i världslitteraturen Den supande och våldsamme finnen Sammanfattning Referencer

9 9. From Academic Appreciation to Empirical Data The Early Canonization of Aleksis Kivi Canon in Academia Out of Aesthetics and Politics Into the World of Readers Canonical Stratification Three Levels Canonical Dispute Resolved: The Case of Aleksis Kivi A Matter of Facts, not Taste References Litterær kanonisering, arkiv og erindring med fokus på Færøerne Indledning National litteratur versus verdenslitteratur? Kanon som national identitet og led i en identitetspolitik Kanon og national erindring Kanonisering og erindring Litterær kanonisering og national identitetspolitik på Færøerne Kanonisering i det offentlige rum Dekanonisering som faktor i en færøsk litterær kanonkonstruktion Konklusion: Er en kanon nødvendig? Referencer Grønlandsk litteratur og kanon. Interview med Kirsten Thisted Indledende kommentar Grønlandsk litteratur og kanon De 17 grønlandske forfattere og værker indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris Referencer En nordisk chance Tæl til ti Tænk selv Eksperimenterende Ur romanen Åh, kom och se här Inledande kommentar Utdrag ur romanen Åh, kom och se här Novellen Saxifraga nivalis Fire grønlandske digte Tre samiske digte Kapitel 1 ur romanen Transportflotte Speer Uddrag af digtkredsen Blóðhófnir Bogens bidragydere Oversigt over illustrationer

10

11 Forord Denne bog Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur udspringer af et litteært kanonseminar som blev arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet og som udspillede sig i Nordens Hus i Reykjavík i Seminarets tema var nordisk litteraturkanon. Seminaret indgik i et kursus om nordisk litteraturkanon for studerende på en nordisk masteruddannelse, som er udviklet af de nordiske lektorer ved Islands Universitet, i samarbejde med islandske kolleger: Nordisk master på islandsk: Norðurlandafræði: På seminaret blev der præsenteret en række originale bidrag som fortjener at nå ud til en bred kreds af litteraturinteresserede. Disse bidrag er væsentlige i enhver seriøs nordisk kanondebat og i diskussioner om forholdet og samspillet mellem kanon- og samtidslitteratur, regionalt og nationalt i Norden. Desuden har kanonbegreb og kanontænkning spredt sig som ringe i vandet især i de sidste år, i litteraturens verden og mange andre steder. Det litterære kanonbegreb er i Norden knyttet til regional litteratur, nationallitteratur, nordisk litteratur og verdenslitteratur og har samtidig en fornyet aktualitet netop nu i en tid præget af globalisering, internationalisering, individualisering og litterær og kulturel hybridisering. Af disse grunde har vi valgt at udgive denne bog med bidrag fra alle seminarets foredragsholdere plus en række nye tekster. Alle tekster er forsynet med en visuel indledning i form af illustrationer som samlet udgør en mangfoldig palet af nordisk billedkunst. Illustrationerne belyser og beriger hver sin fag- og skønlitterære tekst og er valgt af eller i samråd med forfatterne eller af bogens redaktør. Bogens første illustration pryder forsideomslaget og er et mangelaget billede af bogens tematik og indhold.

12 Bogens indhold, geografiske rækkevidde og sproglige spænd dækker hele Norden. Bogens oprindelige kerne er syv seminarbidrag fra foredragsholdere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Men et ønske fra bogens redaktør om at trække bidrag ind fra alle lande og områder i Norden, betyder at nu også Færøerne, Grønland, Island, Sameland og Åland er repræsenteret. Med andre ord: Bogen rummer og samler hele Norden. De litterære bidrag fra Færøerne, Grønland og Island findes i original sprogdragt og oversat til dansk. Bidraget fra det samiske område er skrevet på norsk og oversat til samisk. Bogen indeholder 18 tekster og 19 illustrationer fra faglitterære og skønlitterære forfattere, oversættere, grafiske designere, billedkunstnere og andre kunstnere. Alle 37 bidrag er præsenteret i bogens indledning, og alle bidragydere er præsenteret på bogens sidste sider. Uden økonomisk støtte havde vi hverken kunne arrangere seminar eller udgive bog. Vi har fået støtte fra en række centrale nordiske og nationale instanser: Svenska institutet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet, Letterstedtska föreningen, Árni Magnússon-Instituttet for islandske studier og Sigurður Nordal-Kontoret ved Islands Universitet, de nordiske ambassader og Nordens Hus i Reykjavík og Nordisk Ministerråd. Vi takker varmt for denne støtte og for at kunne holde seminaret i Nordens Hus i Reykjavík hvor vi fik de fornemmeste nordiske rammer vi kunne ønske os og for at kunne udgive denne bog på Nordisk Ministerråds forlag. Vi takker alle som deltog i seminaret og som gjorde det til en gentagelsesværdig succes, vores tidligere kolleger ved Islands Universitet som var med til at arrangere og gennemføre seminaret: Ida Busk-Pedersen (tidligere dansk lektor), Maare Fjällström (tidligere finsk lektor) og Tiril Myklebust (tidligere norsk lektor) og desuden Stella Soffía Jóhannesdóttir, der som daværende projektleder i Nordens Hus tog hånd om de mange praktiske og administrative opgaver. Vi takker også eksterne korrekturlæsere og rådgivere og alle involverede ansatte ved Nordisk Ministerråds forlag, Publiceringsenheden og her især Hanne Lebech og Niels Stern for al hjælp og rådgivning og frugtbart samarbejde i forbindelse med bogens tilblivelse. 10 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

13 En særlig tak fra bogens redaktør går til alle bogens bidragydere, til alle rettighedshaverne som vederlagsfrit har givet tilladelse til brug af tekster og illustrationer dvs. forlag, forfattere, oversættere, illustratorer og kunstnere, Nationaltheatret i Oslo og Søren Arke og til grafisk designer Åse Huus, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, for bogens forsidebillede, utallige skitser undervejs i processen og iderigt og inspirerende samarbejde. Vi ønsker bogens brugere god læselyst og god selskabsleg! Reykjavík og Bergen i september 2013 Jón Yngvi Jóhannsson Lars Göran Johansson Randi Benedikte Brodersen Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur 11

14 Pia Arke: Nuugaarsuk (1990). Hulkamerafotografi (65 x 80 cm, indrammet s/h) Søren Arke.

15 1. Indledning Randi Benedikte Brodersen 1.1 Kanonbegreb og selskabsleg Kanonbegrebet er forholdsvis nyt i litteraturens verden. Det kom til Norden i slutningen af 1980 erne og først i 1990 erne, fra USA, og blev for alvor et velkendt begreb i kølvandet på den amerikanske litteraturforsker Harold Blooms berømte værk The Western Canon (1994). Begrebet bliver især brugt af litteraturforskere og -undervisere, forfattere, kritikere, mediefolk, forlagsfolk, skolefolk og skoleelever og politikere. Men samtidig har vi haft litterære kanonværker lige så længe som vi har haft litteraturhistorier og litteraturantologier og andre værker og kontekster som litterære værker er blevet udvalgt til og inkluderet i. Som vi kan læse i næsten enhver kanon-artikel og også flere steder i denne bog, betyder det græske ord kanon rettesnor og målestok, og det er et normsættende begreb som litteraturvidenskaben har lånt fra romersk ret og teologien og den religiøse verden hvor Bibelen er kanon, og det samme er Det Gamle Testamente, Koranen og hinduismens Vedaer og Bhagavad Gita. Det litterære kanonbegreb betyder en udvalgt samling af anbefalede eller autoritative og obligatoriske litterære tekster som vi skal have læst for at være (velud)dannede mennesker. Nogle dvs. eksperter eller ekspertudvalg laver altså lister med visse tekster eller erklærer endda visse tekster for obligatorisk læsestof for andre, dvs. typisk folkeskole- og gymnasieelever og studerende. Tidligere var det skolelærere og traditionen der bestemte hvilke forfattere og værker skoleelever skulle læse, dog uden at formulere og opstille og offentliggøre kanonlister med forfattere og værker, men de fandtes selvfølgelig. Der var bare ingen der kaldte dem kanon eller talte om kanonforfattere og kanonværker og konstruerede kanonlister. Kanonbegre-

16 bet er i min definition ovenfor knyttet til dannelse. Det er også vel nok især i politisk sammenhæng? knyttet til identitet. Dannelse og identitet vender jeg tilbage til senere i denne bog. Nu er der flere litteratur- og kanonbegreber i stadig ændring, fordi enhver litterær tradition, enhver skole, enhver generation, enhver periode, enhver tid og ethvert sted har sin litteratur og sin kanon, og der er hele tiden gang i opdagelses-, udskiftnings- og fornyelsesprocesser. Derfor har vi i dag en lang række kanoner som er forskellige alt efter hvem der har konstrueret dem, og hvornår, hvordan og hvorfor de er konstrueret: Vi har fx i hvert nordisk land og område en national kanon, en dansk-norsk litterær kanon, en børnelitteraturkanon, en kvindelitteraturkanon og en nordisk kanon. Og før, eller når vi diskuterer kanon i litterær sammenhæng, har vi brug for en fælles bevidstgørelse omkring hvilke traditioner vi befinder os i eller forholder os til, og hvilke litteraturbegreber de aktuelle traditioner bruger. Og denne bevidstgørelse kan foregå som et forspil i en uendelig selskabsleg hvor vi i fællesskab performer eller gør den ene kanon efter den anden og fletter flere traditioner sammen så der opstår et stort, nyt kanonpuslespil, og til det finder, former og farvelægger vi fleksible brikker i stedet for dem der mangler i et gammelt spil, dem der er blevet for slidte, eller er gemt og glemt og overset. Alle interesserede kan være med. Bogen henvender sig da også til alle som interesserer sig for (nordisk) litteratur og som har lyst at lege med og med udgangspunkt i et dynamisk kanonbegreb vil diskutere litteratur, litteraturundervisning og litteraturhistorie, i samfundet, i skolen, på universitetet og andre steder. Og også til alle som vil bruge kanon som et pædagogisk diskussionsværktøj der kan kaste nyt lys over den nye litteratur fx de litterære tekster der er med i denne bog. Disse nye tekster spejler sig på forskellig vis i forskellige kanoniske værker og/eller knytter an til den ene eller den anden (kanon)tradition. 1.2 Fra kanonseminar til kanonbog Bogen er et resultat af et litterært seminar i Reykjavík i 2010 som blev arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet. Et centralt værk på seminaret var kanonantologien Nordens litteratur til tjeneste, 14 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

17 redigeret af Torben Brostrøm og Anders Juhl Rasmussen (2005). 1 Et vigtigt moment i planlægningen af seminaret var at have flere nordiske lande repræsenteret. Det betød at Danmark, Finland, Norge og Sverige deltog. Færøerne og Sameland 2 (Sápmi) deltog af forskellige grunde ikke. Et personligt ønske fra min side var derfor at få litterære tekster med i bogen fra de dele af Norden med som ikke var repræsenteret på seminaret, dvs. tekster fra Island, Færøerne, Grønland (Kalaallit Nunaat), Sameland (Sápmi) og Åland. Og da jeg gerne ville bruge ny litteratur, faldt valget på tekster af forfattere som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris Disse tekster viser sig desuden at have en traditionstilknytning, på forskellig vis, og det gør dem stadig særlig interessante i kanonsammenhæng. Denne traditionstilknytning vender jeg tilbage til i min præsentation af teksterne nedenfor. Desuden var jeg optaget af at udvide bogen med litterære bidrag fra de dele af Norden som i mange litterære sammenhænge er forsømte og som ligger i Nordens geografiske periferi, både for at invitere til nye perspektiver på litterær kanon og for at udvide og lege med kanonbegrebet. Hensigten med bogen er at bidrage til en faglig kvalificeret og nuanceret diskussion omkring litterær kanon og kanonpraksis i Norden ud fra fag- og skønlitterære tekster og også i dialog med visuelle kunstværker sådan at forskellige genrer og kunstarter befrugter og beriger hinanden. Med bogens kombination af faglitterære og skønlitterære tekster og billedkunstværker kan vi få øje på kanonpåvirkning i samtidslitteratur og billedkunst og se intertekstuelle sammenhænge som vi måske ellers ikke ville få øje på. Vi som lavede kanonseminaret, og jeg som har redigeret kanonbogen, har haft den enkle ambition at samle nogle små brikker i et stort nordisk kanonpuslespil og vise glimt af et nordisk kanonbillede med mangfoldige kanonstemmer, -emner og -vinkler og især at invitere og inspirere til kanonisk selskabsleg. Selv tænker jeg også at en intertekstuel dialog mellem traditionelle kanontekster og nye litterære tekster altid er frugtbar og giver mulighed for at udforske kanonisk og klassisk litteratur og den splinternye 1 Nordens litteratur til tjeneste er en stor kanon-antologi. Den dækker hele Norden og er på 690 sider. 2 Jeg bruger Sameland i stedet for det samiske område. Sameland dækker et stort område i den nordlige del af Norge og Sverige og et mindre område i Finland og Rusland. Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur 15

18 samtidslitteratur på nye måder. Vi har ikke haft nogen ambition om at den ene eller anden litterære eller faglitterære tekst skal repræsentere et nordisk lands kanon eller kanondebat, eller at en forfatter eller et forfatterskab skal have en særlig plads i en national eller nordisk kanon. Da min svenske kollega Lars-Göran Johansson og jeg planlagde udgivelsen af denne bog, var vi fra starten enige om at vi gerne ville have at bogen skulle nå ud til alle interesserede i hele Norden, fordi bogen er et resultat af nordisk lektorsamarbejde ved Islands Universitet og dækker hele Norden. Vi ville derfor gerne udgive bogen på Nordisk Ministerråds forlag, for da kan også en pdf-version af bogen blive gjort tilgængelig for alle i Norden, på Ministerrådets hjemmeside. Bogen består af to tekstdele, en del med faglitterære tekster og en del med nye litterære tekster, og desuden en visuel, grafisk del med billedkunst i form af indledende illustrationer ved alle tekster. Både de faglitterære og de litterære tekster repræsenterer flere forskellige genrer. De faglitterære er artikler, essays og anmeldelse. De litterære er romanuddrag, en novelle, digte og et uddrag af en digtkreds. Også illustrationerne har stor genremæssig og stilistisk spredning. De peger på og indbyder til dialog med og om bogens tekster og kanonbegrebet. 1.3 Bogens faglitterære bidrag Bogen indeholder 11 faglitterære tekster foruden denne indledning. Der er seks bidrag som er forfattet af kanonseminarets bidragydere: I artiklen Hele Nordens litteratur samlet i én bog præsenterer den danske 3 litteraturforsker Anders Juhl Rasmussen den nævnte antologi 3 Jeg bruger nationalitetsbetegnelser sammen med bidragydernes navne og peger på den måde på kulturel bagage og ekspertise og på identitet, rødder og traditionstilknytning snarere end på nationalitet i traditionel forstand. Grønlændere og færinger har dansk nationalitet, men føler sig næppe som danskere af den grund. Og danskere (og grønlændere?) omtaler grønlandske kunstnere som netop grønlandske, også selvom disse kunstnere kan være grønlandsk-danske/dansk-grønlandske og har denne dobbelte identitet og dermed er født med visse grønlandske traditioner i blodet så at sige. 16 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

19 Nordens litteratur til tjeneste, 4 og han gør rede for tilblivelse, indhold og modtagelse. I essayet Den nationale støttestrømpe giver den danske forfatter Egon Clausen en kritisk gennemgang af dansk kanontænkning og kanondebat og danske kanonlister. I artiklen med den selvforklarende titel Bjørnstjerne Bjørnson har den norske litteraturforsker Petter Aaslestad fokus på centrale og læseværdige dele af Bjørnsons forfatterskab. Artiklen blev oprindelig publiceret som et kapitel i bogen Den norske litterære kanon Artiklen var som skrevet til Bjørnsonåret 2010, 6 som Nasjonalbibliotektet havde hovedansvaret for, og åbner nu i denne bog Bjørnsons digtning for alle i Norden. I essayet Det starka innehållets triumf över formen? Om tendenser i den svenska samtidslitteraturen tager den svenske forlægger Svante Weyler udgangspunkt i egne erfaringer fra forlagsbranchen, og vi får et blik på spänningen mellan högt och lågt i litterær sammenhæng i et stort og ledende litterært svensk forlag, en spænding som var tabu. I essayet ligger også en invitation til en diskussion om denne spænding mellem på den ene side det vi også kan kalde kanonlitteratur, og på den anden side populærlitteraturen, masselitteraturen. I artiklen Finlands litterära kanon och finnar i utländsk litteratur sammenligner den finske litteraturforsker Janna Kantola hvordan finner og finskhed fremstilles som stereotypier i finsk og udenlandsk litteratur, og det sker på en måde som får disse stereotypier til at træde tydeligt frem i både teksten og læserens bevidsthed. I artiklen From Academic Appreciation to Empirical Data. The Early Canonization of Aleksis Kivi fokuserer den finske litteraturforsker Jyrki Nummi på kanontyper, kanondannelse og kanonforandringer, på løsningen af et kanonisk problem i finsk litteratur og på kanoniseringen af den finske national- og kanonforfatter Aleksis Kivi. 4 Brostrøm og Rasmussen Hagen, Haarberg, Sejersted, Selboe og Aaslestad Bjørnstjerne Bjørnson blev født i 1865 og døde i I jubilæumsåret 2010 havde Nasjonalbiblioteket en kort forfatter-og-værk-præsentation på bibliotekets Bjørnson-side. Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur 17

20 Bogen indeholder desuden disse fem bidrag: I oversigtartiklen Litterær kanonpraksis i Norden findes resultaterne af en nordisk rundrejse som jeg har været på sammen med den islandske litteraturforsker Jón Yngvi Jóhannsson, Islands ekspert i nordisk litteratur og medlem af Bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds litteraturpris. Sammen har vi fået et første overblik over nordisk kanonpraksis, nordiske kanonudgivelser og indslag i kanondebatter i Norden. Min artikel Kanonbegreb(er) og kanonlister peger på kanonbegrebers spredning og en udvikling fra antik teologisk kanonmangfoldighed til moderne kulturel kanonmangfoldighed og selskabsleg og viser desuden kanonbegreber i en række centrale nordiske opslagsværker og små glimt af kanonkritik. I artiklen Litterær kanonisering, arkiv og erindring giver den færøske litteraturforsker Kim Simonsen os indblik i såvel oversete sider og elementer i kanoniseringsprocesser som kanonisering og kanon på Færøerne. Et interview om grønlandsk litteratur og kanon som jeg har lavet med den danske grønlandsspecialist og eskimolog Kirsten Thisted, tegner et billede af grønlandsk litteratur og kanon og belyser både den ældste og den nyeste litteratur og særlige temaer og tendenser i litteraturen og kunsten i den allernordligste del af Norden som kun de færreste af os kender noget til. I en anmeldelse af antologien Nordens litteratur til tjeneste inviterer den svenske kritiker Camilla Löfström os til at læse nordisk kanonlitteratur. 7 7 Löfström Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

21 1.4 Bogens skønlitterære bidrag, kanonnavne og kanonleg I bogen er der seks litterære bidrag. De er skrevet af de seks forfattere hvis navne pryder bogens forsideillustration. Dér er de seks i selskab med kanonforfattere som Aleksis Kivi, Astrid Lindgren, Bjørnstjerne Bjørnson, Halldór Laxness, Henrik Ibsen, H.C. Andersen, Mari Boine, Tove Jansson og William Heinesen og desuden Jessie Kleemann, grønlandsk forfatter og performancekunstner, der leger med og fornyer grønlandske traditioner, og hvis navn vi møder flere steder i bogen. Fem af de seks forfattere var indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris Den sjette og den første i rækken på omslaget deltog i kanonseminaret og læste op af sin dengang nyeste roman. Det er den prisbelønnede finlandssvenske forfatter Hannele Mikaela Taivassalo. Valget af de seks forfattere og de seks litterære tekster er udtryk for en leg med kanonbegrebet: Tekster af forfattere fra Nordens geografiske periferi er placeret i et nordisk centrum, og på omslaget springer de nye forfatternavne i øjnene. Valget er desuden udtryk for en slags modvægt til kanontænkning og en opfordring til at diskutere moderne litteratur i samspil med og i lyset af traditionelle nordiske kanontekster. Og videre udtryk for et litteraturpolitisk ønske om at få fokus på tekster fra områder i Norden som har været og stadig er forsømte i nordisk litteratursammenhæng og i en bredere offentlighed i Skandinavien og det øvrige Norden. Jeg kommenterer kun de seks litterære teksters traditionstilknytning og går ikke ind i deres indhold, men opfordrer i stedet læseren til selv at nyde teksterne. Teksterne står i den rækkefølge de er kommet med i bogen: Uddrag af romanen Åh, kom och se här (2011), af den finlandssvenske forfatter Hannele Mikaela Taivassalo. 8 Nordisk Råds Litteraturpris er den vigtigste litteraturpris i Norden. Prisen fyldte 50 år i I 2012 blev prisen uddelt i Reykjavík og offentliggjort 22. marts Da fik den norske forfatter Merethe Lindstrøm prisen for sin roman Dager i stillhetens historie (2011). Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur 19

22 Novellen Saxifraga Nivalis fra samlingen Gullgentan (2010) (Guldpigen, 2012) af den færøske forfatter Hanus Kamban, på færøsk og i dansk oversættelse ved Kirsten Brix. Fire digte fra digtsamlingen Nittaallatut (2011) (Som snefnug, 2012) af den grønlandske forfatter Tungutaq Larsen, på grønlandsk og i dansk oversættelse ved forfatteren. Tre digte fra samlingen løp svartøre løp/ruohta muzetbeallji ruohta (2011) af den nordsamiske forfatter Rawdna Carita Eira, på norsk og oversat til samisk af Heaika Hætta i samarbejde med forfatteren. Første kapitel i krigsromanen Transportflotte Speer (2011) af den ålandske forfatter Leo Löthman. Et uddrag af digtkredsen eller digtsuiten Blóðhófnir (2010) (Blodhingst, 2011) af den islandske forfatter Gerður Kristný, på islandsk og i dansk oversættelse ved Erik Skyum-Nielsen. Fælles for disse tekster er deres traditionstilknytning, eller rettere sagt, deres tilknytning til forskellige (kanon)traditioner. Den nye eller moderne litteratur forholder sig påfaldende ofte på en eller anden måde til den kanoniske eller klassiske litteratur. Tydeligst er det nok at se i den færøske novelle og den islandske digtkreds. I den mytisk-fantastiske novelle Saxifraga nivalis møder vi fx Skyggen, i bestemt form. Denne figur giver mange nordiske læsere tydelige associationer til en anden skyggefigur, nemlig Skyggen i H.C. Andersens kendte eventyr Skyggen. Den andersenske skygge-figur bliver som en slags forbillede, og jeg læser Saxifraga Nivalis som en hyldest til H.C. Andersen. Og i digtkredsen Blodhingst er den norrøne tradition synlig på mange planer; visuelt på omslaget af den islandske original Blóðhófnir, i navnestoffet Skirner, Frej og Odin møder vi tidligt i digtkredsen og tematisk i indholdet. Digtkredsens forbillede eller kilde er nemlig gudedigtet Skírnismál ( digtet om Skirner ) i den Ældre Edda, og dette gudedigt må i sandhed siges at være et nordisk kanondigt; det findes i hele seks danske oversættelser (foruden 20 Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

23 Adam Oehlenschlägers gendigtning), tre norske og tre svenske. 9 De danske versioner spænder i tid fra Oehlenschlägers Skirnirs Reise fra 1819 til Thøger Larsens Skirnirs Færd (i Nordens Gudekvad) fra Den tradition der springer i øjnene i de grønlandske og de samiske digte, er den stærke natur-tradition, endda ofte en natur-hyldest-tradition, og netop den særegne natur som vi oplever i disse digte, er nok ofte til stede i vores centralnordiske opfattelse af noget typisk grønlandsk og noget typisk samisk, som nogle af os måske også er tilbøjelige til at knytte til urfolk. Måske er der ofte i samisk og grønlandsk litteratur (og anden kunst) en stærkere motivisk binding til lokal natur og kultur og identitet end vi finder i skandinavisk litteratur? I de to romanuddrag, det finlandssvenske og det ålandske, er der tale om henholdsvis en eksperimentel-moderne, eller postmoderne, fortælletradition og en mere klassisk-inspireret og episk fortælletradition, som jeg oplever på hver sin måde trækker læseren ind i fortællingen. Prøv at sammenligne traditioner, temaer og teknikker i de to romanuddrag, og så i novellen og digtkreds-uddraget. 1.5 Bogens illustrationer Jeg har valgt at bruge lige så mange illustrationer som tekster i denne kanonbog, af den oplagte grund at dialogen, inspirationen og friktionen mellem forskellige kunstarter og genrer og medier i kanonsammenhæng er så central, og fordi netop denne specielle form for intertekstualitet kommer så tydeligt til udtryk i billedkunsten når den står side om side med litterære tekster. Vi ser hele tiden at kanonlitteratur får nyt liv i nye kunst- og udtryksformer. Den bliver genbrugt igen og igen. Kanondigte bliver til frimærker. En kanonroman springer ud som foto-filmplakat. Nordiske gudefigurer bliver til tegneserier og motiver på spillekort. 9 Se oversigten over oversættelser på om_skirne%29 (1. august 2013) Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur 21

24 Kanonforfatternavne dukker op på bogens forsidebillede, som er prydet med navne og grafiske udtryksformer. Vi ser dér to lister. Vi ser én kanonliste med Aleksis Kivi, Astrid Lindgren, Bjørnstjerne Bjørnson, Halldór Laxness, Henrik Ibsen, H.C. Andersen, Tove Jansson og William Heinesen og med to overraskende navne: Mari Boine og Jessie Kleemann, begge sprællevende forfattere og kunstnere, den første fra Sameland, den anden fra Grønland. Vi ser også en anden liste, i midterfeltet, med de seks nye forfatternavne som er nævnt ovenfor, og som er navnene bag bogens seks litterære tekster. De nye forfatternavne står i forgrunden, de kommer imod os, er centralt placeret, i skarpt rødt, i en moderne skrifttype. De store skyggeagtige kanonforfatternavne er rykket i baggrunden, i dæmpet grå-sort, i en klassisk skrifttype. Se engang på de to forside-lister. Allerede her begynder selskabslegen og dialogen mellem ny og klassisk litteratur. Med forsideillustrationen har bogen 19 illustrationer, og de 18 står ved hvert af de 18 tekstbidrag: Nuugaarsuk (1990) er navnet på et lille sydgrønlandsk næs og titlen på et hulkamerabillede af den grønlandsk-danske billedkunstner Pia Arke som jeg har valgt som illustrationen til denne indledning. Billedet rummer både grønlandske bjerge og is, men også meget mere og mange lyslag. Det særlige ved dette og andre hulkamerabilleder, som i øvrigt er hjemmelavede og enkle at lave er skarpheden og uskarpheden, alt kan være skarpt og uskarpt. Verden er ikke som vi ser den med egne øjne. Arkes Nuugaarsuk rummer en bearbejdet grønlandsk natur, og både en egen eksperimentel moderne teknik 10 og samtidig noget fra en sort-hvid virkelighed, som vi ser på et gammeldags sort-hvidt fotografi, som til sammen giver et fascinerende drømmeagtigt billede der som anden stor kunst er åbent for flere fortolkninger. Bag og i billedet er der en søgen tilbage i tid, både teknisk, gennem det valgte medie, hulkameraet, og bogstavelig talt, fordi billedet er fra Pia Arkes barndomsegn. 10 Kleivan Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen Litteratur i bevægelse Nye tilgange til verdenslitteratur AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Verdenslitteratur 2 Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen litteratur i bevægelse nye tilgange til verdenslitteratur

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt. Hvem er jeg?

Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt. Hvem er jeg? Mit navn Byen jeg blev født i Kirken jeg blev døbt i Min mor Min far Mine søskende Min morfar og mormor Min farfar og farmor Mit kæledyr Min adresse Min fødselsdato Min fritidsinteresse Jeg samler på Mit

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

ASSAK. Jessie Kleemann

ASSAK. Jessie Kleemann ASSAK Jessie Kleemann Rummet er fyldt med grønlandske symboler - det er ikke til at tage fejl af, mens man bevæger sig rundt. Men det er alt sammen lidt i overkanten. Den traditionelle grønlandske perlekrave

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Faglighed. Vibeke Hetmar

Faglighed. Vibeke Hetmar Faglighed Vibeke Hetmar Betegnelsen faglighed kalder på præcisering når den anvendes som grundlag for beslutninger i de politiske, de administrative og de didaktiske domæner. Det kan være det ikke er muligt

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere