Årsberetninger for FSD 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetninger for FSD 2014"

Transkript

1 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de tidligere udgavers 359 sider. FSD har fået fondsmidler til bogens oversættelse og udgivelse, så FSD i stand til at sælge bogen til en betydeligt lavere pris end før, nemlig 250 kroner. Hermann Christmann Arkivalier Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Stammeforeningens arkivalier placeres på Sønderjysk Skolemuseum. Jeg har holdt et kort opfølgningsmøde med Sønderjysk Skolemuseum i januar 2015, hvor vi blev enige om, at jeg kontakter museet igen i første halvår af 2016 for at fastlægge samarbejdet mere nøjagtigt. På helt samme måde som med andre arkivalier, som museet får ind, påtager museet sig at registrere Stammeforeningens arkivalier elektronisk. Mine rejseplaner er årsagen til, at jeg har aftalt, at vi først mødes i Hermann Christmann Hjemmesiden Vi arbejder løbende på at optimere FSD s hjemmeside. Det er en lang proces, og vi må derfor prioritere en ting af gangen. Der koncentreres i første omgang om hjemmesidens forside, boghandel og dens forbindelse til Facebook. Der vil blive lavet forslag til hjemmesidens design samt undersøgt, hvilket program det skal laves i. Der vil også blive undersøgt, om man kan lave et lukket rum for dem, som får Udtryk tilsendt. Henrik Jensen Sekretariatet Sekretariatets arbejdsområder er mange - alt lige fra give oplysninger om foreningen/stammen, servicere bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde, hjælpe nye medlemmer, arrangere møder, få trykt nyt PR-materialer, formidle kontakt, føre statistik, osv. Af større opgaver kan nævnes Udsendelse af nytårsbrev og opkrævning af kontingent hos ca. 500 medlemmer hvert år og diverse påmindelser. Ligesom mange nye medlemmer/ personer/institutioner får en velkomst- eller oplysningspakke med alle vore brochurer, bogliste og to eksemplarer af Udtryk tilsendt. Ambassadørgruppen bliver serviceret med materiale til deres arrangementer, udsendelse af invitationer, ambassadørmapper og lignende. Afviklingen af FSD s træf til Langeland, Thurø, Bornholm samt ungdomstræf til Fyn starter for sekretariatets vedkommende fra januar og varer indtil august. Arbejdsopgaverne er mangfoldige. Der skrives bl.a. breve til 138 PPR-er og taleinstitutter, tages mod tilmeldinger, trykkes arrangørhåndbøger og lign. Girokort med deltagergebyr, kontingenter, invitationer, fotobreve, børneattester og deltagerlister sendes ud.

2 Det er også sekretariatets opgave at udsende Udtryk 4 gange om året, ca. 300 stk. per gang Sekretariatet har i 2014 solgt ca. 150 bøger/dvd-er, som skal pakkes og sendes sammen med faktura, og med efterfølgende kontrol af indbetalingerne. Sekretær Karen Thorsen Udtryk: Bladet bliver stadig udgivet fire gange om året, da vi samler lidt sammen og derved håber at kunne udsende et mere fyldigt blad. Jeg håber at kunne levere mere af samme kvalitet i Husk endelig at send artikler m.m til bladet, så vi kan få det bragt i bladet og evt. også på Facebook - gerne med tilhørende billeder. Billeder er rigtig vigtige for Udtryk og for brugeren af bladet, da det giver noget liv til siderne og bryder med teksterne. Det er nu også blevet muligt at bygge bro mellem bladet og Facebook-siden som forhåbentlig på længere sigt vil være det primære medier hvor meninger og kommentarer bliver delt. Lasse Holmlund Facebook: Stammeforeninges officielle Facebook-side gik live i slutningen af 2014, og allerede 50 følgere. Det giver god mening nu at kunne dele aktuelle nyheder med netværket, og derved få hurtig respons. Det kunne være rigtig godt, hvis I deler siden med jeres netværk, så vi kan få flere følgere og blive større og større og derved få vores budskab bredere ud. Lasse Holmlund LOKALAFDELINGER: Årsberetning for lokalafdelinger for 2014 er næsten en genganger af det forrige år. Århus og Bornholm har lavet nogle enkle arrangementer. Københavns lokalafdeling har også været aktiv og bliver større og større. Nu har Stammeforeningen 3 lokalafdelinger, en i København, en i Århus og en på Bornholm. Men vi kan stadigvæk godt bruge flere, så har du mod på at starte en lokalafdeling i dit nærområde, så kontakt FSD Husk at tjekke Facebook, hjemmesiden og vores medlemsblad Udtryk for kommende arrangementer. FUNDRAISING: Igen 2014 har vi ikke søgt penge via fonde og legater til vores sommertræf. I 2011 var vi gode til at søge om penge og havde heldet med os flere steder fra. De penge, har vi været gode til at passe på, og derfor er der endnu ikke behov for at søge på ny.

3 Helt stille har fundraising dog ikke været. Der er blevet søgt til at forbedre vores medlemsblad og vores hjemmeside og her har heldet også været med os. Forældretræffet: I 2014 var vi desværre nødt til at aflyse forældretræffet på grund af få lidt tilmeldt. Forældregruppen: År 2014 har været et godt træfår. Vi havde fuldt hus på vores træf til Thurø, da manglende tilslutning til Langelandstræffet førte til, at de to træf blev slået sammen. Bornholmstræffet havde 13 unge af sted i år. Ungetræffet bliver fremover flyttet fra efteråret til foråret, da mange unge har lige påbegyndt læreplads eller studie i efteråret. Vi har i år sendt ekstra materiale ud til samtlige PPR-er, og håber det bringer øget aktivitet. Alle træffene er tilrettelagt af frivillige, der lægger et stort arbejde i planlægningen efter at alle har mødtes til en planlægningsdag i forbindelsen med sidste års generalforsamling. Vi har haft mange positive reaktioner fra deltagerne. Bettina Pedersen og Jens Kristensen Samarbejdet FSD NSA, Temaet i samarbejdet har igen været: Styrkelse af organisationen i NSA, fundraising, og udarbejdelse af projektrapport for perioden Projektrapporten for perioden er blevet udarbejdet. Den korte konklusion er at NSA rent faktisk har formået at sætte Stammen på landkortet i Nepal. Der er velfungerende NSA lokalafdelinger i Kathmandu og 15 andre distrikter. NSA har formået at gøre opmærksom på folk der stammers problemer, specielt i de større byer. Ikke mindst, så har Nepal nu ratificeret FN s handicapkonvention. Der er dog stadig et stort behov for oplysning om stammen, og ikke mindst gratis behandlingstilbud. Med projektrapporten i hånden er arbejdet med at skaffe nye donorer intensiveret. Hermann og jeg deltog i den 3. Nordiske konference for stammen og løbsk tale i Sverige, hvor vi præsenterede Nepal projektet, med håbet om at en af de andre stammeforeninger i Norden kunne være interesseret i at videreføre projektet. Der har været en hvis interesse fra en finsk fond, men dette er endnu ikke afklaret.

4 NSA har også tilsvarende arbejdet på at gøre andre interesseret i at støtte op om foreningen. Indtil videre har dette resulteret i at NSA modtager en årlig, dog beskeden støtte fra den social velfærdsfond i Nepal. Dette er også en slags officiel annerkendelse. Vores projekt skulle egentlig have været afsluttet den 31. december Der har været en lille sum penge i overskud, dette skyldes primært valutakurs ændringer. Dette beløb har DH givet os lov til arbejde videre med, så hele FSD-NSA projektet nu først afsluttes 30. juni Der har været et projektbesøg i Nepal, april Under dette besøg blev der primært arbejdet med færdiggørelsen af projektrapporten Der blev også tid til at FSD præsenterede sine lejrprojekter, noget som NSA godt kunne tænke sin af inddrage i deres arbejde, dog i en noget anden udformning. Der blev også tid til at deltage i et bestyrelsesmøde og besøg i en selvhjælpsgruppe. Et sidste projektbesøg er planlagt til april NSA har haft et medlem som deltager på Egmont Højskolens Global Line Torben Møller Jensen AMBASADØRKORPSET Ambassadørerne, 6 i alt, er fortsat i aktivitet. Siden sidste generalforsamling har vi samlet set deltaget i ca.10 arrangementer rundt om i landet. Efterspørgslen har især været stor på Sjælland, hvor en enkelt ambassadør har været kaldt ud flere gange. Aktiviteten er i øvrigt ujævn set hen over tid, personer og geografiske områder. En hyppigt forekommende type arrangement er som de foregående år et aftenmøde, hvor en gruppe talepædagoger har inviteret til en sammenkomst for stammere, som regel børn, og pårørende. Og i den sammenhæng har hovedemnet været ambassadørens beretning om livet som stammer. Ved disse møder bliver der selvfølgelig slået på tromme for Stammeforeningen i Danmark, og der bliver reklameret kraftigt for sommerlejraktiviteterne. Der har også været offentlige møder, hvor man lokalt har forsøgt at sprede oplysning om behandlingsmulighederne for unge og voksne, og en enkelt ambassadør bliver i sit lokalområde kaldt på af skoler og uddannelsesinstitutioner som led i en almindelig oplysningsvirksomhed for lærere og elever. STYRKELSE AF DEN FAGLIGE PROFIL I løbet af det sidste års tid har der været arbejdet med forsøg på at planlægge kursus for talepædagoger, et af de områder, der ellers er faldet væk i og med DAVS nedlæggelse. D. 21. januar afholdtes et møde med deltagelse af repræsentanter for vores forening, FSD, samt ALF og

5 FTHF, talepædagogernes/logopædernes organisationer. Det aftaltes, at der i okt./nov arrangeres et 1-dages kursus i København (dubleres dagen efter i Jylland). FSD står for planlægningen af arrangementet, hvor man i øvrigt foreningerne imellem er blevet enige om at invitere en af de berømte medarbejdere ved Michael Palin Institute i London. SENIORTRÆF Der har også i år, i februar, været seniortræf i Jelling med ca. 15 deltagere. Det sociale samvær var selvfølgelig vigtigt, og mødet blev afviklet i den sædvanlige hyggelige atmosfære. Der var, som der også er blevet tradition for, et vægtigt stammefagligt indhold i mødet. Talepædagog og speciallærer Doris Kafka fra Taleintstituttet i Aalborg var mødet foredragsholder. Emnet var Skamfølelse og stammen et område der berører stammere i alle aldre. Det forventes, at der også bliver arrangeret seniortræf i begyndelsen af U-landsarbejde: Igennem mange år har FSD samarbejdet med den nepalesiske stammeforening, og i år var vi i Nepal for sidste gang, for at tage afsked med en stammeforening, der efterhånden er blevet rigtig veletableret. Personligt har jeg ikke været med siden opstarten af Nepal Stutter s Association, men det er alligevel skønt at se, hvordan FSDs arbejde efterhånden har båret så meget frugt, at der ikke længere er behov for vores hjælp i Nepal. Hvad fremtiden bringer for u-lands arbejdet vides endnu ikke. Det eneste, der er sikkert er, at FSD har afsluttet arbejdet i Nepal, da den nepalesiske stammeforening er blevet så selvstændig og veletableret, at der ikke længere er brug for FSDs hjælp. International repræsentant: Som international repræsentant var jeg i 2014 på to udlandsrejser for at repræsentere FSD. I foråret gik turen til Nepal, hvor jeg var med til at afslutte FSDs samarbejde med den nepalesiske stammeforening Nepal Stutter s Association, et samarbejde, der har stået på gennem de sidste 10 år. I september repræsenterede jeg så Danmark og FSD i Island, hvor der blev afholdt Nordisk Stammeseminar. Dette er en begivenhed, der afholdes hvert år i september i et af de nordiske lande, og som består af en blanding af både socialt samvær og faglige aktiviteter.

6 Dette år bliver der ikke så meget rejsen, da FSD pt ikke er involveret i et nyt u-landsprojekt, og da Nordisk Stammeseminar til september skal afholdes i Danmark. Dette glæder jeg mig naturligvis til! Planlægning af Nordisk Stammeseminar 2015 I 2015 er det Danmarks tur til at lægge grund til Nordisk Stammeseminar, hvorfor vi igennem de sidste 2 år har været i fuld sving med planlægningsprocessen. Vi kom hurtigt med idéer og fik indhentet en masse tilbud, og nu er planlægningen gået ind i den sidste face, hvor tidsplaner, budgetter og alt andet skal gå op i en højere enhed. I løbet af året har vi afholdt et par planlægningsmøder for at få styr på de sidste ting, samt ikke mindst været på Island i forbindelse med Nordisk Stammeseminar 2014 og præsentere vores planer, tema, priser, transportmuligheder og lignede. Nu håber vi bare på en masse tilmeldinger fra alle de nordiske lande, samt naturligvis en stor del fra Danmark. I kan læse mere om Nordisk Stammeseminar på hjemmesiden:

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem!

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Børnecancerfonden har brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Bliv personlig donor, det koster 200 kr. årligt. Bliv virksomhedsdonor, det koster 5.000 kr. årligt.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere