A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet"

Transkript

1 CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

2

3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej Aalborg Telefon Fax Titel: A1 Projektgrundlag Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion Projektperiode: P5, efterårssemester 2011 Projektgruppe: P15 Deltagere: Andreas Elkjær Riis Johanne Falk Pedersen Jonas Bjerg Thomsen Lasse Plejdrup Mads Sønderstrup Røge Denne A1 rapport danner projektgrundlag for 5. semester hovedrapporten med udgangspunkt i Cone, en del af Musikkens Hus i Aalborg. Cones komplicerede konstruktion dimensioneres indenfor fagområderne konstruktion og geoteknik med udgangspunkt i Eurocodes og dertilhørende Nationale Annekser. A1 opstiller indledende antagelser og parametre for projektet, mens hovedrapporten giver en uddybende præsentation og projektering af Cone. Nicole Færch Christensen Peter Roug Vejledere: Konstruktion: Mads Vangsgaard Geoteknik: Søren Mikkel Andersen Oplagstal: 11 Sidetal: 23 Bilagsantal: 2 Afsluttet den: 22. december 2011

4

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Konstruktionsafsnit Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger Kapitel 2 Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Referencer Kapitel 3 Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima- og miljøtekniske forhold Kapitel 4 Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Udførelse Kapitel 5 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Beton Stål Træ Murværk Kapitel 6 Laster Lastkombinationer Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Ulykkeslaster Masselaster Bilag A Lastkombinationer I 5

6 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Cone, vist på figur 1.1, er en del af Musikkens Hus, som er placeret nærmest fjorden. Cone opdeles i to etager, som primært skal anvendes til restaurant. Yderligere indeholder stueetagen køkken, konferencerum og mødelokaler. Bygningen opføres som et nybyggeri og dimensioneres efter gældende normer og regler. 1.2 Konstruktioners art og opbygning Cone opdeles i to separate systemer hhv. skallen og 1.sal. Skallen består af den yderste del af konstruktionen, som opbygges af et selvbærende bjælke- og søjlesystem af stål. 1. sal er selvbærende og projekteres ikke i dette projekt. Byggeriet funderes enten direkte eller på pæle, alt efter hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt. Figur 1.1. Plantegninger af stueplan 637 m2. 1.sal 378 m2. 6

7 Figur 1.2. Snittegning af Cone. 1.3 Konstruktionsafsnit Projektet er opdelt i følgende konstruktionsafsnit: Stålkonstruktion Robusthed Bæreevne Stabilitet Branddimensionering Fundering Direkte fundering Pælefundering 1.4 Udførelse Den direkte fundering udføres in-situ støbt, og til pælefunderingen benyttes præfabrikerede betonpæle. Skallen konstrueres af stålrammer som boltes i rammehjørnerne, og monteres herefter på et profil, som er instøbt i soklen. 1.5 Beskrivelser, modeller og tegninger Cone bliver skitseprojekteret i Robot. 7

8 Grundlag Normer og standarder Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. 2. udgave, år 2007 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger. 2. udgave, år 2007 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-2: Generelle laster - Brandlast. 3. udgave, år 2007 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-3: Generelle laster - Snelast. 2. udgave, år 2007 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast. 2. udgave, år 2007 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast. 2. udgave, år 2007 Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. 3. udgave, år 2008 Eurocode 3: Stålkonstruktioner- del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. 2. udgave, år 2007 Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-8: Samlinger. 2. udgave, år 2007 Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler. 2. udgave, år 2007 Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning. 1. udgave, år 2007 Robusthed - Baggrund og principper - Information udgave, år

9 Tilhørende nationale annekser EN DK NA:2007 EN DK NA:2008 EN DK NA:2010 EN DK NA:2010 EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2010 EN DK NA:2007 EN DK NA:2010 EN DK NA: Sikkerhed Bæreevnen af bygningen eftervises for STR/GEO brudgrænsetilstand, hvor der regnes for indvendigt svigt eller meget stor deformation af konstruktionen eller konstruktionsdele, herunder fundamenter, pæle osv. Styrken af konstruktionsmaterialerne og svigt eller meget stor deformation af jorden er bestemmende for bæreevnen. Ud fra tabel 2.1 fra Det Nationale Anneks til Eurocode 0 er konsekvensklassen for byggeriet valgt til CC3, da Musikkens Hus skal anvendes til koncerter. Der anvendes samme konsekvensklasse for Cone. Dette har betydning for lasten, da den multipliceres med en K F I -faktor bestemt ud fra konsekvensklassen. Konsekvensklasse Beskrivelse K F I -faktor CC3+ Ekstra høj konsekvensklasse. For de konstruktioner i CC3, hvor konsekvenserne af svigt er særligt alvorlige, og hvor der gælder særlige krav til dokumentation og kontrol. CC3 Høj risiko for tab af menneskeliv, 1,1 eller de økono- miske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er meget store. CC2 Middel risiko for tab af menneskeliv 1,0 eller de økonomi- ske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er betydelige. CC1 Lav risiko for tab af menneskeliv, og de økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er små eller ubetydelige. 0,9 Tabel 2.1. Definition af konsekvensklasser og tilhørende K F I -faktorer. 9

10 2.3 IKT-værktøjer Der anvendes følgende beregningsprogrammer: Maple 13, 15 MathCad 14 Microsoft Excel 2010 Der anvendes følgende IKT-værktøjer: Dropbox Der anvendes følgende programmer til digital modellering: Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 AutoCAD Architecture Referencer Bygningsreglementet Stålkonstruktioner efter DS/EN , 1. udgave Plasticitets-teori tværsnit, bjælker, rammer og plader. 2006, 1. udgave Bygningsberegninger. 2010, 1. udgave SBi-anvisning 223: Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation. 2009, 1. udgave Fundamentals of Structural Stability. 2006, 1. udgave Teknisk Ståbi. 2009, 20. udgave Lærebog i Geoteknik. 2009, 1. udgave Musikkens Hus i Nordjylland. Downloadet:

11 Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Grunden, hvor på Cone opføres, ligger på Stuhsvej 8, 9000 Aalborg. Den har matrikel nummer: Grunden er overtaget fra Aalborg Kommune, som har fjernet tidligere konstruktioner til terræn kote +2,5. Konstruktioner under kote +2,5 er ikke fjernet. Under hele byggeprocessen sikres, at der ikke sker skader på omkringliggende bygninger og infrastrukturelle vejanlæg. 3.2 Geotekniske forhold Den generelle lagdeling på grunden er fra toppen: fyld, aalborgler med sandslier, sten og sand. Grundvandet står ca. i kote 0,5. Det skal bemærkes, at sandslierne i den fede aalborgler kan virke som transportlag for gundvandet. Jordbundsforholdene gennemgåes yderligere i hovedrapporten kapitel 4 Geoteknisk forundersøgelse. 3.3 Klima- og miljøtekniske forhold Disse forhold er ikke undersøgt. 11

12 Konstruktioner Statisk virkemåde Der er udarbejdet to skitseforslag til den bærende konstruktion af Cone, hvor der udelukkende ses på skallen. På figur 4.1 er vist, hvordan vind- og snelaster optages i konstruktionen ved hhv. skitseforslag 1 øverst og skitseforslag 2 nederst. De røde profiler optager tryk ved de viste lastpåvirkninger, mens de blå optager træk. Figur 4.1. Træk og tryk ved vandrette og lodrette kræfter i skitseforslag 1 øverst og skitseforslag 2 nederst. Konstruktionen er simpelt understøttet ved begge skitseforslag. I hovedrapporten beskrives både direkte og pælefundering, og det vurderes, hvilket funderingsprincip, der er mest hensigtsmæssigt til Cone. 4.2 Funktionskrav l Den vejledende værdi for udbøjningen sættes til 250 med udgangspunkt i værdier for maksimal udbøjning for tage og ydervægge samt søjler i fleretagers bygninger. 4.3 Levetid Bygningen dimensioneres efter kategori 5 med en vejledende forventet levetid på 100 år. Dette er vurderet ud fra, at Musikkens Hus og dermed Cone, er en monumental bygning (se tabel 4.1). 12

13 Kategori for forventet Vejledende forventet Eksempler levetid levetid (år) 1 10 Ikke-permanente konstruktioner 2 10 til 25 Udskiftelige bærende dele, f.eks. kranbjælker og lejer 3 15 til 30 Landbrugets avlsbygninger og lign Andre almindelige konstruktioner Monumentale bygninger, broer og anlægskonstruktioner Konstruktioner eller dele af konstruktioner, der kan nedtages med henblik på genopførelse, bør betragtes som permanente konstruktioner. Tabel 4.1. Vejledende forventet levetid. 4.4 Robusthed Cone antages at være robust, når: De sikkerhedsmæssigt afgørende dele af konstruktionen kun er lidt følsomme overfor utilsigtede påvirkninger og defekter. Der ikke sker et omfattende svigt af konstruktionen, hvis en begrænset del af konstruktionen svigter. Mindst et af de ovenstående kriterier for robusthed skal være opfyldt, hvorfor følgende punkter undersøges i kapitel 7 Robusthed i hovedrapporten. Lastfastsættelse Systemopbygning Statisk ubestemthed Duktilitet Soliditet Sammenhæng Granskning og kontrol i tilknytning til robusthed Eftervisningen af robusthed indeholder en kritisk gennemgang af den konstruktive opbygning, herunder identifikation af nøgleelementer og af lastscenarier. 4.5 Brand Cones bærende konstruktion skal have tilstrækkelig bæreevne for at modstå brand i 60 min. Dette krav er ligeledes gældende i forhold til spredning af brand og røg, inddeling af brandceller og -sektioner samt flugtveje. Cone fastsættes til at være i brandmæssig anvendelseskategori 3, se tabel

14 Anvendelses- Eksempel kategori 1 Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt visse garageanlæg i én eller i flere etager. 2 Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum beregnet til højst 50 personer. Hvert rum udgør en brandmæssig enhed. 3 Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50 personer. 4 Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og sommerhuse. 5 Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. 6 Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Tabel 4.2. Anvendelseskategorier til branddimensionering. Cone branddimensioneres ved anvendelse af nominelle og parametrisk brandforløb i et opstillet brandscenarie. Samtidig betragtes stålkonstruktionens temperatur, som ikke må overstige stålets kritiske temperatur. Yderligere tillades kollaps eller nedfald af enkelte konstruktionsdele ikke under en eventuel brand i cone. 4.6 Udførelse Montageproceduren undersøges ikke nærmere, men overvejelserne herom inddrages i valg af skitseforslag i kapitel 9, Valg af projektforslag i hovedrapporten. 14

15 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Grunden, hvorpå Cone skal placeres, består fra toppen af fyld, aalborgler, sand og sten. Fyldlaget afgraves og erstattes med sand. Undersøgelser og udledninger har medført materialeparametre som vist nedenfor. For udledning og mere beskrivelse, henvises til kapitel 4, Geoteknisk forundersøgelse i hovedrapporten. Sand: Ler: Sten: γ m = 19,5 kn/m 3 ϕ = 37 c = 0 K = 30 MPa γ ϕ = 1,2 γ γ = 1,0 γ m = 18,8 kn/m 3 c u,ler = kn/m 2 ϕ = 27,5 c = c u,ler K = 2,01 MPa σ pc = 0,6 MPa γ m,sten = 21,0 kn/m 3 ϕ = 37 c = 0 Fyldsand: γ m = 18 kn/m 3 ϕ = 37 I hht. de gældende standarder gøres jordparametrene ved direkte fundering regningsmæssig, hvorimod det er bæreevnen, der gøres regningsmæssig ved pælefundering. Partialkoefficienter for modstandsevne ved direkte fundering benyttes ikke i DK. For direkte fundering benyttes partialkoefficienterne, som er angivet i tabel 5.1. Jordparameter Symbol Direkte fundering Friktionsvinkel γ ϕ 1,2 Effektiv kohæsion γ c 1,2 Udrænet forskydningsstyrke γ cu 1,8 Simpel trykstyrke γ qu 1,8 Rumvægt γ γ 1,0 Tabel 5.1. Partialkoefficienter for direkte fundering. Partialkoefficienter for friktionsvinklen gælder for tan(ϕ ). 15

16 For pælefundering gælder, at den karakteristiske brudbæreevne bestemmes ud fra formel (5.1). R c;k = R c;ber ξ (5.1) Hvor ξ = 1,5. Den regningsmæssige brudbæreevne, også kaldt modstandsevnen, bestemmes ved at dividere med partialkoefficienterne i tabel 5.2. Modstandsevne Symbol Rammede pæle Spids γ b 1,3 Overflade (tryk) γ s 1,3 Total/kombineret (tryk) γ t 1,3 Overflade(træk) γ s;t 1,3 Tabel 5.2. Partialkoefficienter for modstandsevne for rammede pæle. 5.2 Beton Konstruktionerne udføres minimum i flg. betonkvaliteter med en rumvægt på 2400 kg/m 3. Miljøklasse Betonstyrke f ck γ c γ s Direkte fundering Moderat 25 MPa 1,45 γ 3 1,20 γ 3 Pælefundering Moderat 25 MPa 1,40 γ 3 1,20 γ 3 Der anvendes normal kontrolklasse med en partialkoefficient γ 3 = 1, Stål Der anvendes varmvalstet konstruktionsstål HEA-profiler med stålkvalitet S 235 ud fra standard Ud fra det valgte profil anvendes tværsnitsklasse 1 til detailprojektering, mens tværsnitsklasse 2 anvendes under skitseprojektering, da Robot regner med denne klasse. Sikkerhed: Bæreevne af tværsnit uanset klasse: γ M0 = 1,1 γ 3 Bæreevne af elementer mht. stabilitetssvigt fastsat ved kontrol af element: γ M1 = 1,2 γ 3 Bæreevne af trækpåvirkede tværsnit mht. brud: γ M3 = 1,35 γ 3 Normal kontrolklasse: γ 3 = 1,00 Materialeparametre: E = MPa G = MPa ν = 0,3 ρ = 78,50 kn m 3 16

17 f u = 360 MPa Til boltesamlingerne anvendes bolte med rullet gevind styrkeklasse 8.8. Trækstyrke f ub = 800 MPa Flydespænding f yb = 640 MPa 5.4 Træ Forefindes ikke i projektet. 5.5 Murværk Forefindes ikke i projektet. 17

18 Laster Lastkombinationer Alle laster er statiske laster. Da lasterne ikke virker maksimalt på samme tid, anvendes lastkombinationer for at finde den mest kritiske og dermed også den dimensionsgivende situation for Cone. Der ses kun på lasterne, som påvirker stålkonstruktionen, hvorfor nyttelaster ikke indgår i lastkombinationerne. Den generelle formel (6.1) for lastkombinationer, formel (6.10) fra DS/EN E d = K F I γ G,j G k,j + K F I γ P P + K F I γ Q,1 Q k,1 + K F I γ Q,i ψ 0,i Q k,i (6.1) E d K F I γ G,j G k,j γ P Regningsmæssig værdi af lastvirkninger Faktor for konsekvensklasse Partialkoefficient for permanent last j Karakteristisk værdi af permanent last j Partialkoefficient for forspændningslaster P Relevant repræsentativ værdi af en forspændningslast γ Q,1 Partialkoefficient for dominerende variabel last 1 Q k,1 Karateristisk værdi af dominerende variabel last 1 γ Q,i Partialkoefficient for variable laster ψ 0,i Faktor for en kombinationsværdi af en variabel last i Karateristisk værdi af en anden variabel last i Q k,i Faktor for kombinationsværdien af en variabel last, som benyttes til dimensionering af lastkombinationer, findes ud fra tabel 6.1 på modstående side. 18

19 Last ψ 0 ψ 1 ψ 2 Nyttelast Kategori A1: Køkkener 0,5 0,3 0,2 Kategori B: Kontorarealer 0,6 0,4 0,2 Kategori C1: Samlingslokaler med bordopstilling 0,6 0,6 0,5 Kategori D: Butiksarealer 0,6 0,6 0,5 Kategori E: Erhverv og lagerarealer 0,8 0,8 0,8 Kategori F: Trafikarealer, bruttovægt 30 kn 0,6 0,6 0,5 Kategori G: Trafikarealer, 30 kn < bruttovægt 160 kn 0,6 0,4 0,2 Kategori H: Tage Snelast Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E 0,6 0,2 0 Ved kombination med dominerende vindlast Ellers 0,3 0,2 0 Vindlast Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E 0,6 0,2 0 Ellers 0,3 0,2 0 Temperatur 0,6 0,5 0 Brudgrænsetilstand (BGT) Ud fra formel (6.1) opstilles de relevante lastkombinationer for Cone i brudgrænsetilstand. Snelast dominerende. E s = 1,0 1,1 1,0 g + 1,1 1,5 q s + 1,1 1,5 0,3 q v Vindlast dominerende (Egenlasten til gunst). E v = 0,9 g + 1,1 1,5 q v + 1,1 1,5 0 q s Egenlast dominerende. E g = 1,1 1,0 g Den generelle formel (6.2) for lastkombinationer ved ulykkesdimensioneringstilfælde. E d = G k,j + P + A d + (ψ 1,1 eller ψ 2,1 ) Q k,1 + ψ 2,i Q k,i (6.2) Brandlast, egenlast dominerende. E b = g + q b + 0,2 q s E b = g + q b + 0,2 q v g q s q v q b Karakteristisk egenlast Karakteristisk snelast Karakteristisk vindlast Karakteristisk termisk brandlast 19

20 Anvendelsesgrænsetilstand (AGT) Ved anvendelsesgrænsetilstand sættes alle partialkoefficienterne lig 1. For en ekstra sikkerhed multipliceres lasterne stadig med K F I -faktoren. De relevante lastkombinationer for Cone opstilles. Snelast dominerende. E s = 1,0 1,1 1 g + 1,1 1 q s + 1,1 0,3 1 q v Vindlast dominerende (Egenlasten til gunst). E v = 1 g + 1,1 1 q v + 1,1 0 1 q s De anvendte lastkombibationer kan findes i bilag A på side I. 6.2 Permanente laster Egenlasten er klassificeret som en permanent bunden last, der omfatter de bærende og ikkebærende dele af konstruktionen, hvoraf taget og siderne i Cone antages at være en let konstruktion bestående af aluminium, isolering og gips. Facaden mod nord består af glas. Egenlasten fra bjælker og søjler beregnes i Robot, og de øvrige ses i tabel 6.1. Materiale Last g [kn/m 2 ] Glasfacade 0,60 Tag og sider 0,60 Tabel 6.1. Egenlast for Cone. 6.3 Nyttelaster Forefindes ikke i projektet. 6.4 Naturlaster Vindlast Vindlasten er klassificeret som en variabel bunden last. For at bestemme det samlede vindtryk på Cone er der foretaget en række antagelser opstillet i tabel 6.2 på næste side. 20

21 Vindlast c dir Retningsfaktor 1 c sæson Sæsonfaktor 1 v b,0 Grundværdi for basisvindhastigheden 24 m/s v b Basisvindhastigheden, v b = c dir c sæson v b,0 24 m/s z 0 Ruhedslængden 0,01 m (I) z 0,II Ruhedslængden for terrænkategori II 0,05 m (II) ( ) 0,07 k r Terrænfaktor, k r = 0,19 z0 z 0,II 0,17 z Højden af bygningen ( ) 9,25 m Ruhedsfaktor, c r (z) = k r ln z 1,16 z0 c r c 0 Orgrafifaktoren 1 v m Middelvindhastigheden, v m = c r c 0 v b 27,82 m/s k 1 Turbolensfaktoren 1 σ v Turbulensens standardafvigelse, σ v = k r v b k 1 4,07 m/s I v Turbolensintensiteten, I v = σv v m 0,15 ρ Luftens densitet 1,25 kg/m 3 q p Peakhastighedstryk q p = (1 + 7 I v ) 1 2 ρ v m 2 0,98 kn/m 2 Tabel 6.2. Antagelser til beregning af vindlasten. Til beregning af belastningen på bygningen er Cone delt op i forskellige zoner, for at bestemme om der er sug eller tryk i zonen. Grundet konstruktionens komplicerede udformning er det valgt at simplificere zoneinddelingen som vist i figur 6.1. For at være på den sikre side benyttes den største værdi for de sammenlagte zoner. Vind fra N Opstalt F tag H tag I tag A Opstalt B A D F H tag tag A Vind fra V D E B I tag F B F H I C H C A B E Figur 6.1. Opdeling af bygningen i tryk og sug zoner. Opdelingen af de forskellige zoner er sket iht. DS/EN Lasten på de forskellige zoner er opgivet i tabel 6.3 på den følgende side. 21

22 Zone Påvirkning A B C D E F H I I Ftag Htag Itag Itag Sug Sug Sug Tryk Sug Sug Sug Sug Tryk Sug Sug Sug Tryk qv fra V [kn/m2 ] -1,5-1,1 0,9-0,6-1,3-0,6-0,5 0,4-1,1-0,7-0,5 0,4 qv fra N [kn/m2 ] -1,5-1,1-0,8 0,9-0,6-1,8-1,1-2,1-1,0-0,5 0,4 Tabel 6.3. Belastning af de forskellige zoner, når vinden kommer fra vest og nord. Snelast Da Eurocodes kun beskriver enkelte simple bygningsmodeller, kan de ikke benyttes direkte på Cone. Derfor simplificeres modellen til to objekter; en firkantet og en trekantet kasse, som ses på figur 6.2. Figur 6.2. Simplificeret model af Cone til beregning af snelast. Snelasten er klassificeret som en øjeblikkelig, variabel bunden last. Snelasten på taget af Cone bestemmes ud fra formel (6.3) for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde. (6.3) qs = µi Ce Ct sk 22

23 s Snelasten µ i Formfaktor for snelast C e Eksponeringsfaktor C t Termisk faktor Karakteristisk terrænværdi s k For at fastsætte formfaktoren ses der på den simplificerede model af Cone, hvoraf den ene del er med fladt tag og den anden et pulttag med en hældning på 20. Da hældningen for begge er mellem 0 og 30 sættes µ i til 0,8 for hele modellen. Eksponeringsfaktoren C e sættes til 1,0, da der antages normal topografi. Cone er fritliggende mod nord og vest, mens øst og syd siderne ligger i læ for resten af Musikkens Hus. Derfor vil vinden ikke bevirke væsentlig fjernelse af sne. Den termiske faktor C t sættes til 1,0, da det antages at den termiske overførsel gennem taget er meget lav (<1 W/m 2 K) ved et nybyggeri som dette. Den karakteristiske terrænværdi s k sættes til 0,9 kn/m 2 i Danmark. Snelasten bestemmes ud fra formel (6.4). q s = 0,8 1,0 1,0 0,9 kn/m 2 = 0,72 kn/m 2 (6.4) 6.5 Ulykkeslaster Forefindes ikke i projektet. Brandlaster Forefindes ikke i projektet. 6.6 Masselaster Forefindes ikke i projektet. 23

24 Lastkombinationer A Lastkombination Egenlast Sne A B C D E F H Isug Itryk Ftag Htag Itag,tryk Itag,sug Egen 1, Sne+vind nord1 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0,5 - Sne+vind nord2 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5-0,5 Vind nord1 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1, ,65 1,65 1,65 - Vind nord2 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1, ,65 1,65-1,65 Sne+vind vest1 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5-0,5 Sne+vind vest2 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5-0,5 Sne+vind vest3 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 0,5 - Sne+vind vest4 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 - Vind vest1 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65-1,65 Vind vest2 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65-1,65 Vind vest3 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 1,65 - Vind vest4 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 - Brand+vind nord1 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2-0,2 Brand+vind nord2 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2 0,2 - Brand+vind vest1 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2-0,2 Brand+vind vest2 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 Brand+vind vest3 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 0,2 - Brand+vind vest4 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 - Brand+sne 1 0, Tabel A.1. Lastkombinationer for skitseforslag 1, hvor A, B, C osv. er de forskellige vindzoner på bygningen. I

25 Lastkombination Egenlast Sne A B C D E F H Isug Itryk Ftag Htag Itag,tryk Itag,sug Egen 1, Sne+vind nord1 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5-0,5 Sne+vind nord2 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5-0,5 Sne+vind nord3 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 0,5 - Sne+vind nord4 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 - Vind nord1 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65-1,65 Vind nord2 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65-1,65 Vind nord3 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 1,65 - Vind nord4 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 - Sne+vind vest1 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5-0,5 Sne+vind vest2 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5-0,5 Sne+vind vest3 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 0,5 - Sne+vind vest4 1,1 1,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5 0,5 - Vind vest1 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65-1,65 Vind vest2 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65-1,65 Vind vest3 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 1,65 - Vind vest4 0,9-1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65-1,65 1,65 1,65 - Brand+vind nord1 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2-0,2 Brand+vind nord2 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 Brand+vind nord3 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 0,2 - Brand+vind nord4 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 - Brand+vind vest1 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2-0,2 Brand+vind vest2 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 Brand+vind vest3 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 0,2 - Brand+vind vest4 1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 0,2 0,2 - Brand+sne 1 0, Tabel A.2. Lastkombinationer for skitseforslag 2, hvor A, B, C osv. er de forskellige vindzoner på bygningen. II

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Musikkens Hus i Aalborg

Musikkens Hus i Aalborg Musikkens Hus i Aalborg Projektering af Cone bygningen P5-projekt efteråret 2010 Gruppe A209 5. semester på INS Byggeri & Anlæg Leon Kenneth Dam Elkjær Mads Thrane Pedersen Thomas Hansen Viuff Niranjan

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

EN 1997-1 DK NA:2010-09

EN 1997-1 DK NA:2010-09 EN 1997-1 DK NA:2010-09 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1997-1 DK NA:2008 og EN 1997-1 DK NA 2008 Tillæg med efterfølgende

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns - Projektgrundlag Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016 1

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Version: 29-01-2019 - Revision 1 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand 1.1.0. Bygningsreglementets brandkrav... 2 1.2.0. Brandteknisk byggesagsbehandling...

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere