Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg"

Transkript

1 Solcelleanlæg

2 Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

3 Beierholm og solceller Ultimo 2011 steg interesse markant omkring solceller Private fik øjnene op for investeringsmuligheden Beierholm udarbejdede folder og beregningseksempler om solceller Afholdt adskillige fyraftensmøder om solceller November 2012 skiftede fokus fra private til erhverv grundet lovændring Beregninger blev opdateret Fyraftensmøder startede igen 11. juni 2013 stoppede aktiviteten igen November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

4 Lovgivningens udvikling 4 lovændringer senere er følgende gældende: Lov nr af 21. december 2010 (virkning fra 1. januar 2010) Lov nr af 23. december 2012 (virkning fra 20. november 2012) Tillægsaftale af 20. marts 2013 (virkning fra 20. marts 2013) Tillægsaftale af 11. juni 2013 (virkning fra 11. juni 2013) November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

5 Lovgivningens udvikling - fortsat Lov nr af 21. december 2010 Gældende fra 1. januar 2010 til 19. november 2012 (overgangsbestemmelser) Solcelleanlæg på indtil 6 kwh effekt, anses for erhvervsmæssig virksomhed hvis, Den regnskabsmæssig metode anvendes Anlægget er tilmeldt nettomålerordningen (årsbaseret) Anlægget ejes af en person og er opsat på dennes bolig/sommerhus Det betyder, At der er fradrag for skattemæssige afskrivninger + evt. investeringstillæg At underskud kan modregnes i anden personlig indkomst At der sker beskatning af eget forbrug og solgt el med DKK 0,60/ DKK 0,40 At man kan anvende virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

6 Lovgivningens udvikling - fortsat Lov nr af 23. december 2012 Gældende pr. 20. november 2012 til 19. marts 2013 (overgangsbestemmelser) Herefter er følgende gældende: Ikke længere erhvervsmæssig virksomhed ikke fradrag for underskud Afregningspris forhøjet til DKK 1,30 pr. kwh, hvis anlægget er sat i drift i 2013 Gældende i første 10 år, herefter afregning til markedspris Gælder også virksomheders etablering af anlæg (afregningspris DKK 1,30) Fællesanlæg i bolig- og andelsforeninger (afregningspris DKK 1,45) Nettomålerordningen er timerbaseret Anlæggene må maksimalt have en effekt på 400 kwh. Overgangsordning for anlæg, der opfylder følgende betingelser: Der er indgået bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november 2012 Der er sket tilmelding af anlægget til netselskabet senest 30 dage efter den 20. november (lempet) Anlægget er opsat senest i 2013 og 2014 Overgangsordningen for årsbaseret nettomålerordning gælder i 20 år, og de skattemæssige regler indtil nedtagning af anlægget November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

7 Lovgivningens udvikling - fortsat Tillægsaftale af 20. marts 2013 Gældende pr. 20. marts 2013 til 10. juni 2013 (overgangsbestemmelser) Herefter er følgende gældende: Det samme som pr. 20. november 2012 Alene forhøjet afregningspris på anlæg etableret på et tag, som ikke må være opført med henblik på opsætning af solcelleanlæg, ellers kun DKK 0,60/DKK 0,40 i afregningspris Mulighed for opsætning af private anlæg ved privat bolig på jorden, hvis effekt er på maksimalt 6 kwh Grænsen på 400 kwh ophæves. Overgangsordning for anlæg, der opfylder følgende betingelser pr. 19. marts 2013: Der er indgået bindende aftale om køb af anlæg, må dog godt være betinget af godkendelse af det offentlige Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning, eller om byggetilladelse Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget, eller anmodning om nettilslutning Overgangsperiode 20. november 2012 til 19. marts November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

8 Lovgivningens udvikling - fortsat Tillægsaftale af 11. juni 2013 Gældende pr. 11. juni 2013 (og til d.d.) Herefter er følgende gældende: Det samme som pr. 20. november 2012 Alene forhøjet afregningspris på anlæg etableret på et tag, som ikke må være opført med henblik på opsætning af solcelleanlæg, og som er ejet af privat personer eller bolig- og andelsforeninger (fællesarealanlæg). Andre anlæg har alene afregningspris på DKK 0,60/DKK 0,40 Der gives alene støtte til de første 20 mwh pr. år. Derfor tilmelding før køb, og efter godkendelse er der 2 år til opsætning ellers bortfalder godkendelsen. Begrænsning på 6 kwh Timebaseret nettomålerordning. Overgangsordning for anlæg, der opfylder følgende betingelser pr. 11. juni 2013: Der er indgået bindende aftale om køb af anlæg, må dog godt være betinget af godkendelse af det offentlige Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning, eller om byggetilladelse Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget, eller anmodning om nettilslutning Overgangsperioden gældende for 20. marts 2013 til 11. juni November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

9 Lovgivningens udvikling - fortsat Private Forhøjet afregningssats Ja, DKK 1,30 i 10 år fra tilslutning, faldende til markedspris, afregningssats aftrappes Boligforeninger (fællesanl æg) Ja, DKK 1,45 i 10 år fra tilslutning, faldende til markedspris, afregningssats aftrappes Boligselskaber Offentlige institutioner Private virksomheder og selskaber Nej Nej Nej Erhvervsmæssigt aktiv Nej Nej (Ja) (Ja) Ja, hvis indgår i erhvervsmæssig aktivitet Maksimal effekt 6 kwh. 6 kwh. Nej Nej Nej Ansøgning inden opsætning Nettomålerordning Ja Ja, timebaseret Ja Ja, timebaseret (Nej) (Nej) (Nej) Krav til etableringssted Nej Nej Nej Nej Nej November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

10 Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Den konkrete elpris Hvis prisen incl. moms og afgifter udgør DKK 2,20 pr. kwh, så udgør: Moms DKK 0,44 pr. kwh Afgifter DKK 0,82 pr. kwh, hvor der kan opnås godtgørelse for DKK 72,4 pr. kwh. Udnyttelsesgraden af anlægget Når der ikke er mulighed for nettoafregning vil overskudsproduktion blive afregnet til formentligt DKK 0,60 pr. kwh (markedspris) Ved egen udnyttelse vil elprisen være mellem DKK 1,036 og DKK 2,20 pr. kwh afhængig af moms- og afgiftsforhold (dog ikke private og fællesanlæg) November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

11 Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Afledte omkostninger Er der gebyrer der skal betales (f.eks. til elselskab eller Energinet.dk ved evt. ansøgning) Gebyrer til kommune for ansøgning om byggetilladelse eller lignende Løbende driftsomkostninger Skal der sker udskiftning af det tag hvorpå anlægget skal monteres? Skattemæssige forhold Kan der afskrives skattemæssigt på anlægget og kan afskrivningerne anvendes i virksomheden? Sker der beskatning af sparet elforbrug? November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

12 Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Tilbagebetalingstid og forrentning Er investering fornuftig i forhold til formålet med investeringen Vurder f.eks. på tilbagebetalingstid og forrentningsprocenter Sammenlign med alternative investeringer Politiske risici Området har været under stor politisk bevågenhed Der har været mange lovændringer Der er ikke mange muligheder for forhøjet afregning længere November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

13 Beregning Tekst Med fradrag for moms og afgifter Uden fradrag for moms og afgifter Anskaffelsessum, anlæg Elpris pr. kwh. ved køb af el 1,036 2,20 Elpris pr. kwh. ved salg af el 0,48 0,60 Forventet produktion i anlægget, kwh Forventet udnyttelse af virksomheden i % 30% 30% Forventet årlig besparelse, DKK Forventet årlig indtægt fra salg af el, DKK Forventet årlig indtægt i alt, DKK Afkast af investeringen i % 6,5% 8,7% Tilbagebetalingstid, år 15,4 11,55 Beregningerne tager ikke højde for skat, afskrivninger(værdiforringelse), fald i anlæggets produktion over tid og løbende driftsomkostninger November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

14 Spørgsmål? November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

15 Kontaktoplysninger November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere