NOGLE REGLER OM TV-TEKSTNING. af Ib Lindberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOGLE REGLER OM TV-TEKSTNING. af Ib Lindberg"

Transkript

1 NOGLE REGLER OM TV-TEKSTNING af Ib Lindberg Disse sider rummer nogle af de elementære regler for TV- og video-tekstningens æstetik. Det er ikke regler, der er konstrueret ved et skrivebord. De er udformet gennem mange års arbejde, primært på Danmarks Radio. Man kan naturligvis altid diskutere, om tekstningskvaliteten på DR er så unikt god, at den kan danne forbillede for alt andet. Den er det nok i sine øjeblikke. Men først og fremmest er det teksterne på DR, der - i kraft af deres markedsmonopol i mange år - har skabt den tekstningstradition, vi har i Danmark, og uanset hvad konkurrerende foretagender mener, er det den standard, de bør følge (og i de fleste tilfælde har prøvet at følge). I de femten år, jeg selv har været tekster, har jeg medvirket til at oplære mange nye tekstere, dels på DR, dels på Dansk Video Tekst, og de bedste af disse tekstere lever efter disse regler i deres daglige arbejde. De gør det ikke ukritisk og fantasiløst, og som man vil se af de efterfølgende sider, er reglerne for tekstning et redskab, man kan arbejde selvstændigt med; de er ikke et sæt fodlænker. Og tekstning er også et relativt kreativt arbejde. Disse sider giver ingen anvisninger på det tekniske. De fortæller ikke, hvordan tekstmaskinerne arbejder, og hvordan man arbejder med tekstmaskinerne. Det lærer man bedst ved praktisk arbejde og ikke ved et teorihæfte. Og det er i øvrigt ikke specielt svært. Reglerne er primært tænkt for oversættere, der ikke har beskæftiget sig med tekstning tidligere. For tekstere, der kommer til os med en vis erfaring, vil disse sider fortælle mange ting, der er elementær viden, og som i nogle tilfælde ligefrem kan virke patroniserende. Men selv om vi helst lader vore tekstere arbejde inden for meget vide rammer af selvstændighed, har vi som firma lagt en æstetisk standard, som vi helst ser, at alle følger. Derfor bør selv erfarne tekstere, der er nye i huset, også læse disse sider igennem, så de ved, hvad vi forventer af dem. EKSPONERING Vi arbejder på Screen-anlæg. På disse anlæg kan der rummes omkring 35 anslag pr. linie. Dette afhænger af bogstavvalget. Der er brede bogstaver (MMM), og der er smalle bogstaver (ililil). Antallet af bogstaver er imidlertid ligegyldigt. Der findes en ramme, inden for hvilken tekstlinierne skal rummes. Men som tommelfingerregel siger vi, at en fuld dobbeltliniet tekst rummer 70 anslag. Vi regner med en eksponeringstid på 12 anslag pr. sekund. Det betyder, at en fuld dobbeltliniet tekst skal stå på skærmen i seks sekunder. Seks-sekunders reglen er teksterens første og vigtigste arbejdsregel.

2 En tekst, der er kortere end de 70 anslag, skal stå tilsvarende kortere, men ikke altid proportionalt kortere (Det tager et stykke tid at flytte øjnene ned til en ny tekst og orientere sig i denne. Det betyder, at en kort tekst skal stå på skærmen en anelse længere tid - forholdsmæssigt - end en lang tekst.). En regel siger følgende: En fuld dobbeltliniet tekst: 5-7 sekunder. En fuld enkeltliniet tekst: 3 sekunder. Ingen tekst bør stå på skærmen i mindre end 2 sekunder. UNDTAGELSER FRA EKSPONERINGSREGLEN: 1) Tekstning af et genkendeligt sprog: Jo mindre eksotisk et sprog er, des mere støtte kan seeren hente i lydsiden, og des kortere kan man tillade sig at eksponere sine tekster. Tekstning af norsk eller svensk kan forløbe væsentligt hurtigere end tekstning af japansk eller russisk. 2) Meget præcist placerede og meget korte tekster kan holdes helt ned til lidt over et sekund ("Ja" - "Nej " - "Tak" - "Goddag" - "Farvel" - John" - "Mary"). Men forudsætningen er, at disse tekster ligger utrolig præcist på dialogen. Hyppigt kan sådanne mini-tekster dog med fordel undlades. 3) Tekster, der rummer megen gentagelse, kan tåle kortere eksponering: Hvis f.eks. en persons navn har været nævnt (og skrevet) adskillige gange tidligere, læses det ikke længere, når I bruger det for 117. gang. "Dr. Hackenbush" tæller derfor ikke længere som 14 anslag, men måske som 2 eller 3. 4) Dårligt opstillede og opdelte tekster kan kræve ekstra læsetid. Vi betoner altid nødvendigheden af, at man disponerer de to tekstlinier læsevenligt (herom mere senere), men det kan ikke altid lade sig gøre, og man kan ende med en tekst, der simpelt hen er vanskelig at læse, og som derfor kræver et sekunds tid mere på skærmen. 5) Usædvanlig lange ord i en tekst kræver ekstra læsetid. 6) Usædvanlig fakta-rige tekster kræver ekstra læsetid, f.eks. Kl , den 28/4 1946, kom den 25-årige Pjotr til Mszczonów. 7) Husk endelig, at en kort tekst bedre tåler for lang eksponeringstid end en lang tekst tåler for kort eksponeringstid. Gamle, rutinerede tekstere slipper ofte fint af sted med syv-otte sekunders tekster, fordi de har erfaring og mod til at lade teksten hvile, og publikum vil sjældent opdage dette "temposkift", fordi teksteren sørger for at være dækket ind af dialogen.

3 RETSKRIVNING OG TEGNSÆTNING: Dette er ikke så indviklet. 1) Vi følger den nyeste danske retskrivning. 2) Vi sætter gammeldags sætningstegn (såkaldt "kryds-og-bolle"- tegnsætning). ad 1) Dette punkt er selvfølgelig indlysende. Vi skriver "autenticitet" og ikke "autencitet". Vi skriver "sjakal" og ikke "jackal". Vi skriver lige så gerne "majonæse" som "mayonnaise". Der er ting, der er forkerte, og som vi retter, men som ikke giver hjerteslag, hvis de slipper igennem. Vi retter "kavalleri" til "kavaleri". Vi retter "impressario" til "impresario". Men vi anser det for uvæsentlige retskrivningsfejl. Der er ting, der er forkerte, og som vi ikke retter, men som vi eventuelt påtaler. Vi foretrækker at "om bord", "alle sammen" og "i øvrigt" skrives i to ord, men vi gider ikke rette den slags petitesser. 5 ad 2) Vor erfaring siger os, at en længere sætning bliver klarest opdelt, hvis man bruger kryds-og-bolle tegnsætning. Vi ved godt, at den såkaldte pause-kommatering i stigende grad vinder indpas (også i Dansk Sprognævn), men det er ikke vores opgave at være banebrydere; det er vores opgave at levere tekster, som flest muligt mennesker kan læse på kortest mulig tid. Den gammeldags tegnsætning er et glimrende hjælpemiddel hertil. Men vi ligger ikke søvnløse om natten, hvis nogen glemmer et komma i ny og næ, og vi foretrækker for så vidt et komma for lidt frem for et komma for meget. ("Jeg gjorde hvad jeg kunne." er en bedre fejl end "Der var ikke noget, at se på ham.") Hvis I partout vil undlade kommaerne, så del jeres tekster op således, at de manglende kommaer findes på logiske steder: Gudskelov at du kom(,) for jeg har virkelig savnet dig. Og: Kommaerne er unødvendige ved sammenbundne tekster:(selv om I gerne må bruge dem dér): Gudskelov at du kom (,) - / OPDELING AF TEKSTLINIER Et væsentligt punkt, for det er her, vi kan hjælpe seerne meget på vej. Min kollega Peter Nørgård har nogle morsomme eksempler:

4 DUER IKKE: Når hun sagde til, kom han straks. Jeg elsker Dem, måske højere end noget andet. Det skal stå der, men kan det ikke. DUER STRAKS BEDRE: Når hun sagde til, kom han straks. Jeg elsker Dem, måske højere end noget andet. Det skal stå der, men kan det ikke. Sidstnævnte eksempel kaldes - alt efter hvem man har set sig sur på den pågældende dag - "en typisk Sveriges Radio-tekst" eller "en typisk TV-avis tekst". Disse eksempler rummer alt, hvad der behøves siges om dette. I reglen kan en tekst deles et meget logisk sted - f.eks. mellem hoved- og bisætning: Det var smukt gjort af dig, men det hjalp ikke meget. Men reglen har sine undtagelser. Det var helt ud på de små timer, før jeg sov. Det var helt ud på de små timer, før jeg sov. Hvilket eksempel er bedst? Balancen i tekstbilledet er i hvert fald bedre i eksempel to. Der er med andre ord også en balance i tekstbilledet at tage hensyn til. Dog ikke for enhver pris. Jeg mener også, at øl er bedre end vin. Jeg mener også, at øl er bedre end vin. Endelig: Meningen er vigtigere end æstetikken. I vil komme ud for talløse tekster, hvor I skal være glade for at kunne presse meningen ind på de 70 anslag, og så skide være med opdelingen! TEGNSÆTNING I ØVRIGT Tegnene er til, for at man kan opdele et sætning på den bedste og lettest læselige måde; de er et hjælpemiddel til seerne. 1) Undlad den typiske brevskrivnings-kommatering: Han var en håbløs tekster, det mente jeg i hvert fald.

5 Her er der tale om to hovedsætninger. Del dem med et punktum, eller benyt det glimrende tegn semikolon : Han var en håbløs tekster. Det mente jeg i hvert fald. Han var en håbløs tekster; det mente jeg i hvert fald. Brug spørgsmålstegn, når der er tale om et spørgsmål - også selv om dette er retorisk: Gud, er det dig? eller: Gud, er det dig?! UDRÅBSTEGNET er et tegn, som er til stor nytte i tekstning, men som samtidig er det mest overforbrugte og misbrugte tegn til vor rådighed. Hvis man undlader at sætte udråbstegn efter hver anden sætning, kan man til gengæld bruge dette udmærkede tegn, når det kan vise sig nyttigt. Det kan f.eks. benyttes til at markere et tonefald. - Kom nu. - Jeg vil ikke. - Åh jo, kom nu! - Nej, jeg vil ikke! Her har vi en regel: Økonomisér med udråbstegnene. I vil alligevel komme til at bruge dem i rigeligt mål. KONTINUERLIGE TEKSTER Når en mening er så lang, at den ikke kan rummes i én tekst, deler vi den op i flere. Det gøres med bindestreger: Efter den meget milde januar måned i år - - kan vi frygte, at vi får et koldt forår. Sådanne opdelinger bør lægges et sætningslogisk sted, ganske som inddelingen af dobbeltliniede tekster. Efter den meget milde januar måned i år kan vi - - frygte, at vi får et koldt forår. Den duer ikke. Den næste er bedre, men heller ikke for god.

6 Når jeg hellere så hans hæl end hans tå, var det fordi - - han var det dummeste svin, jeg nogen siden har mødt. Det burde have været: Eller: Eller: Nej, bedre: Når jeg hellere så hans hæl end hans tå - - var det, fordi han var det dummeste svin, jeg har mødt i mit liv. Når jeg hellere så hans hæl end hans tå, var det - - fordi han var det dummeste svin, jeg nogen sinde har mødt. Jeg så ham før - - end han så mig. Jeg så ham - - før end han så mig. En gammel DR-regel siger, at hvis man laver mere end tre sammenbundne tekster i træk, har seerne mistet orienteringen. Det er ikke ubetinget sandt. Jeg har mange gange i mit liv - men primært i interviews og lignende programmer - lavet op til en halv snes sammenbundne tekster. Det kan lade sig gøre, forudsat at hver enkelt tekst rummer en klar mening i sig selv - at tekstningen med andre ord forløber i en række sammenbundne hovedsætninger og bisætninger inden for hver tekst. Men reglen siger også, at teksteren - uanset dialogens karakter - bør afslutte sine meninger relativt hyppigt (med et punktum) og tage fat på en frisk.naturligvis kan dramatiske hensyn gøre sig gældende: når Katharine Hepburn snakker som et (usammenhængende) vandfald i "Han, hun og leoparden", vil det kunne tjene et dramatisk formål at gøre tekstningen vandfaldsagtigt usammenhængende. Men det er en undtagelse. KONTINUERLIGE TEKSTER (2. del)

7 Ikke sjældent - og det vil sige mange gange i løbet af en normal tekstningsopgave - kommer man ud for såkaldte "tre-liniede tekster" d.v.s. tekster, hvis samlede varighed er på sekunder, og som derfor skal opdeles i en dobbeltliniet og en enkeltliniet tekst. I 99% af alle tilfælde vil man se teksterne dele op således, at vi først får en dobbeltliniet tekst, og derefter en enkeltliniet. Såfremt der ikke er specielle æstetiske hensyn (billedklip - mere derom senere) er der ingen garanti for, at denne opdeling er korrekt. Det kunne da godt være, at opdelingen ville blive bedre og mere læsevenlig, hvis man startede med den enliniede tekst og lod den fortsætte i den dobbeltliniede: Nej, John, jeg elsker dig ikke, men vi er trods alt gift - - og har to børn sammen. Ville den ikke være bedre, hvis den hed: Nej, John, jeg elsker dig ikke - - men vi er trods alt gift og har to børn sammen. Dette er ikke noget alvorligt problem, men det er en af de alenstokke, jeg (som gammel tekster) måler nye tekstere efter: Er en tekster så fikseret af seks-sekunders reglen, at han/hun først tæller til seks og derefter til resten, eller er vedkommende i stand til at tælle til f.eks. tre og derefter til seks? KONTINUERLIGE TEKSTER (3. del) Der er noget, man ikke kan - og dette er en af de få regler inden for tekstning, som ingen undtagelser har (selv om man ser det hyppigt, selv blandt DRs tekstere): Man kan altså ikke skrive: Man kan ikke hægte en halv tekst sammen med en hel. Tror du virkelig, jeg blev hos dig alle de år - - fordi jeg elskede dig? - Det håbede jeg da. Man kan heller ikke skrive: - Troede du, jeg elskede dig? - Jeg troede det først - - men nu kan jeg se, du kun lever for dit arbejde. Man kan absolut ikke skrive:

8 Tror du virkelig, jeg blev hos dig alle de år - - fordi jeg elskede dig? - Ja, jeg troede det først - - men nu kan jeg se, du kun var ude efter mine penge. Da jeg var ung og ny tekster og begik denne fejl og forsvarede mig med, "at det kan ikke lade sig gøre på andre måder"; fik jeg at vide, "at det kan altid lade sig gøre på den rigtige måde." Det lød arrogant og bedrevidende dengang, men nu ved jeg, at mine lærere havde ret. Det kan altid lade sig gøre på andre måder. Prøv, og I vil opdage det. HVOR MEGET SKAL VI HOLDE OS TIL ORIGINALEN? Meget! 90% af det, vi tekster, er på engelsk, som er et forholdsvis genkendeligt sprog for et dansk publikum. Det hjælper seerne meget, hvis vi binder os så meget op på originalen som muligt. Det betyder, at let genkendelige ord bør gengives korrekt og på det præcise sted i teksten. "No, John, I don't love you anymore" bør derfor gengives med: og ikke med: Nej, John, jeg elsker dig ikke mere. Nej, jeg elsker dig ikke mere, John. I al sin banalitet rummer dette eksempel kernen af en rytmisk korrekt gengivelse af originalen. Eksemplet er så banalt, at det kan lede til endeløse diskussioner, men meningen forbliver den samme: Undlad at lave litterære oversættelser; tænk på, at det, I laver, er en simultan-oversættelse. Problemet bliver endeløst meget større, hvis vi tekster svensk eller norsk. Det bliver tilsvarende mindre, hvis vi tekster swahili eller serbokroatisk, men selv på dybt eksotiske sprog vil der være navne eller vendinger, der ringer i folks øren, og som skal oversættes derefter. Der er mange undtagelser fra denne regel, men de er for ubetydelige til at optegnes her. Det kan være et tekstningsmæssigt kup at oversætte "Bing Crosby" med "Jodle-Birge" i en tegnefilm eller noget lignende. Det kan have en forståelsesmæssig mening at oversætte "250 miles" med "400 km", men hvis selve tallet er en abstrakt størrelse i sammenhængen, kan det betale sig at skrive "250 miles". Dette er et af de områder, hvor den kreative frihed er stor for teksteren, men hvor ansvaret også hviler des tungere på ham/hende.

9 HVOR MEGET SKAL VI HOLDE OS TIL ORIGINALEN? (2. del) Originalen er ikke mindst billedet. Svaret er det samme: meget. Vi må ikke være så optaget af dialogen, at vi glemmer, der er billeder til. Vi - og alle, der har tekstet i deres liv - har ét yndlings-eksempel: Vor heltinde har fået en 40 tons granitsten i hovedet og ligger nu, noget ør, på jorden og vånder sig. Vor helt kommer ilende til og siger den fortvivlede sætning: "Are you all right?" Vor heltinde fejer lokkerne på plads og siger, nikkende: "Yes..." Den hedder på dansk: "Kom du noget til?" Og svaret lyder: "Nej." Den går bare ikke! Madammen nikker! Og så kan hun ikke sige nej. Desuden... "Yes" kan aldrig oversættes med "Nej"! Dette klassiske eksempel - det findes i hver anden film i verden - har mange variationer, som ingen kan huske på stående fod, men som alle til deres rædsel støder på med jævne mellemrum. DER ER MEGET FÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE VOLD PÅ DET, DER TYDELIGVIS SKER I BILLEDET, OG DET, DER LET HØRLIGT SIGES I LYDEN. Så I må glemme jeres litterære prætentioner og lave sprogligt kluntede sætninger, der er tro mod billede og lyd. Det er bare ærgerligt. TYPOGRAFI Vi har vore bogstaver, vore tegn og vore accenter. Bogstaver kan varieres ved at skrives med versaler og med kursiv. Det er, hvad vi har. HVORNÅR BRUGER MAN KURSIV? Det gør man, når: 1) Lyden er forvrænget (distorted) f.eks. gennem en radio, gennem et tv-apparat, gennem en højttaler, gennem en telefon. 2) Når nogen synger en sang, og den tekstes. 3) Når vi har brug for at antyde en overordentlig fjernhed: F.eks står vor helt og kigger ud over San Francisco-bugten, og en lille stemme meget langt borte råber om hjælp (vedkommende er faldet ud over rækværket på Golden Gate-broen). Der går et øjeblik, før vor helt bliver opmærksom på det fjerne hjælp-råb. Det kan i så fald med udbytte kursiveres,

10 4) Når der dukker noget vældig eksotisk op i en normal tekst, f.eks når vor rapkæftede helt siger: "This is your last warning, Pedro. Comprende?", og du vælger at skrive: "Det er sidste advarsel, Pedro. Comprende?" 5) når noget skal udhæves (herom mere senere) HVORNÅR BRUGER MAN ALLIGEVEL IKKE KURSIV? Det gør man ikke, når: 1) Telefonsamtalen er så fortvivlende urytmisk klippet, at man ikke kan tekste den pænt på billedklippene, men springer hvert andet sekund fra den ene taler til den anden. Så tekst hellere hele lortet normalt. 2) Når sangen indgår som et led i dialogen, som løse citater el. lign. I så fald kan den være bedre tjent med nogle gåseøjne. 3) Når fjernheden ikke er så stor endda. Vi kursiverer f.eks. ikke en person, der står uden for en dør (men dog off-screen) og siger et eller andet. Man kan sige det banalt på den måde, at hvis en person fysisk er til stede i scenen (om end off-screen) bør vedkommende ikke kursiveres. 4) Når det eksotiske ikke er så eksotisk endda. Hvis vort heltepar beslutter at spise "Coq au vin" til aftensmad, er det ikke helt eksotisk nok til at fortjene en kursiv. TYPOGRAFI (2. del) Hvordan udhæver man noget? Man gør sig selv en tjeneste ved på forhånd at erkende, at vi ikke laver døvetekstninger. Med andre ord: Når nogen skruer bissen på i dialogen, vil publikum - forudsat at filmen ikke er på kinesisk - være i stand til at begribe det ud fra originalen. Prøv derfor at spærre eller udhæve mindst muligt. Men det kan naturligvis være nødvendigt. Det var ikke mit hus, der nedbrændte. Det var dit. Det kan hedde: eller: Det var ikke mit hus, der nedbrændte. Det var dit!

11 Det var ikke mit hus, der nedbrændte. Det var dit. eller: Det var ikke m i t hus, der nedbrændte. Det var d i t. eller: Det var ikke MIT hus, der nedbrændte. Det var DIT. Jeg foretrækker selv s p æ r r i n g e r n e eller kursiverne. Men det er et personligt spørgsmål, som vi ikke ønsker at standardisere. Gør, som I vil, men far med lempe. 12 Endelig kan I - i ord som den, det, her, etc, klare jer med en accent: "Nå, det var dét, du ville?" osv. TYPOGRAFI (3. del) Flytbare tekster og skilte: Elektronik-tekstningen giver os mulighed for at placere teksten i billedet omtrent, hvor vi har lyst. Det er glimrende, men det er næsten ligegyldigt. Vore tekster er - som alle tekster i vore dage - venstrestillede med fast venstremargin, og dér bør de stå. Men der er undtagelser: Hvis nogen skal tekste Eisensteins "Aleksandr Nevskij", vil de opdage, at processionerne i filmen ligger så lavt komponerede i billedet, at teksten vil dække dem totalt, hvis den står på sit normale sted. Nu skal vi heldigvis ikke tekste "Aleksandr Nevskij" så hyppigt, men ind imellem kan vi komme til at dække over så væsentlige ting i billedets bund, at det kan blive nødvendigt at flytte teksten op i billedet eller ud i højre side. Eller noget andet. DETTE VIRKER MEGET FORSTYRRENDE PÅ SEEREN. Undlad derfor at gøre det, undtagen når det er absolut nødvendigt. SKILTE bør tekstes med VERSALER og centreret, men det hænder, at skiltet står ude til venstre eller til højre i billedet, og i så fald kan det se pænt ud, hvis man placerer teksten direkte under skiltet. Skilte er i øvrigt det eneste eksempel, hvor vi gerne accepterer treliniede tekster:

12 FORSIGTIG Hunden er farlig og angriber alle fremmede Der er mulighed, som sagt, for at placere teksten hvor som helst, og den behøver derfor ikke være enten venstrestillet eller centreret, men kan faktisk rykkes nogle nøk til højre eller til venstre ad gangen, så den kommer til at stå lige dér, hvor man ønsker den. TYPOGRAFI (4. DEL) Tegn og accenter: Vi har en hoben forskellige tegn og accenter, som man naturligvis bør benytte på de passende steder. Tegn som $,, % o.l. kan være nyttige og kan spare anslag. Generelt foretrækker vi valutategnene foranstillede (og uden spatiering) f.eks. Og ikke: Røverne stjal $ Røverne stjal $. Dette er et spørgsmål om at være korrekt. Det er ikke et spørgsmål om forståelighed, og den slags småtterier vil derfor være overladt til jeres egen vurdering. Men når I har valgt én måde, så vær konsekvent og gør det på samme måde gennem hele filmen. Det tegn, vi bruger hyppigst i en film, er de tre prikker:... De bruges følgende steder: 1) hvor man i en normal tekst ville bruge en tankestreg: - Hvem spillede hovedrollen? - Ham dér idioten... Stallone. Og bedst som jeg ligger dér, hvem træder så ind?... Min kone! (Da tankestreger i en tekstning benyttes til at binde fortløbende tekster sammen med eller som startstreger i dobbelttekster, bruger vi dem aldrig som tankestreger. Vi bruger altid... i stedet for.) 2) hvor en replik ligesom ikke rigtig afsluttes: John er kommet på hospitalet. Dét er ikke alvorligt, men...

13 - Kunne du ikke gøre det for mig? - Det kunne jeg vel... - Ville du være så sød... - Ja, naturligvis. 3) hvor man normalt binder to tekster sammen med streger, men hvor pausen mellem de to tekster er lovlig lang: Hvis jeg havde vidst, du var sådan en god kok... (spiser en mundfuld mad)... så havde jeg ikke spist hjemmefra. Tre prikker er altid tre prikker. Hvis de kombineres med et tegn, kan tegnet ikke erstatte nogen af prikkerne (en fejl, man hyppigt ser). Altså: Ville du godt...? og ikke: Ville du godt..? Nogle mennesker sætter luft omkring de tre prikker, altså spatierer på hver side af dem, som jeg har gjort i ovenstående eksempler. Det er en vane hos nogle tekstere, som synes, at prikkerne kommer til at stå mindre klemt i tekstbilledet på denne måde. Det er ikke nødvendigt. Man kan gøre, som man vil. Men vær konsekvent! Vore accenter er næsten alle dem, vi har brug for i almindelige europæiske sprog. Jeg synes personligt, vi skal bruge disse accenter så korrekt som muligt. Folk tager ikke skade at se dem: Moët et Chandon - Périgord - Sèvres - La Coruña - Señor - Besançon - Château Chambord... Derimod ville jeg være forbeholden med at bruge accenterne på dansk, men de kan have en vis nytte til udhævning af visse ord: Ham dér idioten... Stallone. Da jeg giftede mig med dig, var det ikke dét, jeg forventede! Der er tekstere, der i den grad har forvandlet deres tekstninger til døve-tekstninger, at der optræder tryk-accenter og kursiver og spærringer flere gange i hver tekst. Dette er en grov og ubehagelig nedvurdering af publikums evne til at følge originaldialogen. Jeg synes, man skal spare på den slags effekter. TYPOGRAFI (5. del) Forkortelser:

14 Hvor mange og hvilke forkortelser kan man benytte? Det er i høj grad en personlig vurdering. Man kan gå så vidt som til at påstå, at teksten "I haven't seen you since you were fourteen." med fordel kunne skrives: Jeg har ikke set dig, siden du var fjorten. Men normalt ville man naturligvis forkorte og skrive "14". Tal er altså en slags forkortelse. Men de er ikke altid acceptable. "All of my three boys died in the war" bør ikke hedde: men: Alle mine 3 drenge faldt i krigen Alle mine tre drenge faldt i krigen. Generelt bør alle talord op til 10 (ti) skrives med bogstaver. Derover bør alle generelt skrives med tal. Men der er undtagelser, som I selv må føle jer frem til. Man ville nok skrive "4. sal" og ikke "fjerde sal". Og så videre. Almindeligt brugte forkortelser er: f.eks. - fx - d.v.s - dvs. - o.l. - etc. - o.s.v. - kr. - hr. - frk. - Mr. - Mrs. - dr. - plus sikkert nogle flere. Disse vil jeg anse for acceptable i så at sige enhver tekst. Der er andre forkortelser, der virker bedre i en fakta-tekst end en fiktionstekst. Det kan være forkortelser som: pga (en af mine yndlingsaversioner) - m.h.t. - mio. - mia. Normalt må det være op til teksterens egen fingerspidsfornemmelse, hvornår man kan tillade sig at bruge forkortelser og hvornår ikke. Jeg synes, at mange forkortelser let gør en tekst klinisk. Og det tåler alle tekster ikke: - Hvorfor gik hun i kloster? - Pga ulykkelig kærlighed. - Jeg vil giftes med dig. - Du elsker mig m.a.o.? Husk endelig, at en stor sammenhobning af smarte forkortelser ofte gør teksten vanskeligere at læse, så det, I vinder i antal anslag, stjæler I fra publikum i forståelse.

15 Talesprogsforkortelser Det vil altid være en smagssag (og dermed et personligt valg), om man vil benytte talesprogets forkortelser; ku', sku', ha', ka', ska', li', etc. Personligt benytter jeg dem aldrig, men jeg er også så konservativ i min måde at tekste på. Hvis jeg forkorter i denne tekst, sku' jeg li'e ku' ha' den på linien. Det ser efter min mening ikke godt ud, og det gør faktisk somme tider teksten sværere at læse. Hvis I derfor benytter disse forkortelser for at kunne formindske antallet af anslag (og dermed øge eksponeringstiden), er valget hyppigt forkert. Men der kan være dramatiske grunde til at benytte disse forkortelser. De kan være et nemt og brugbart middel til (over for publikum) at antyde en persons sprog (at det er mere jævnt end de andre personers). Jeg synes i hvert fald, at forkortelser bør bruges varsomt. Og med konsekvens. Det ser dumt ud, hvis man pænt skriver alle disse ord ud i deres fulde længde for derefter at forkorte dem nogle få steder, hvor man er på røven med pladsen. TYPOGRAFI (6. del) Teksterne indgår som en ret organisk del af tv-billedet. Det er derfor vigtigt, at teksterne er ordentlige at se på. Orden vil først og fremmest sige konsekvens. Hvis man f.eks. har en tekst, der er så enormt ordrig, at der ikke rigtig er plads til tegnene, så er det ikke tegnene, der skal forkortes ud. Det kan ikke nytte, at man igennem en hel tekstning har bundet sine fortløbende tekster sammen med tankestreger for derefter pludselig at udelade disse streger et par gange, hvor der er plads til dem. Der skal være plads til dem, og hvis der ikke er det, så må I ind i teksten og forkorte dér. Eller omformulere den totalt. Det samme gælder for den øvrige tegnsætning. Lav et roligt tekstbillede, som er lettest læseligt, men hvor der (det har vi allerede været igennem) også er en vis balance mellem de to tekstlinier. Sørg for at spatiere korrekt mellem ordene, sådan at vi ikke får dobbeltspatieringer omkring kursiver eller enkeltspatieringer mellem spærrede ord og ikke-spærrede. Lad være med - for at vinde et enkelt anslag - at flytte jeres tekstlinier længere ud til venstre end den normale venstre-margin.

16 Undlad så vidt muligt at dele ord. Hvis I partout må dele ord, så indskrænk jer til at dele sammensatte ord: men aldrig: Han var officer i deres efterretningstjeneste og havde været det i mange år. Han var mangeårigt, fremtrædende medlem af deres efterretningstjeneste. En tekstning, hvor selve det typografiske billede er sjusket - hvor der mangler tegnsætning, helt vilkårligt, hvor der måske er slåfejl, hvor tekstlinierne måske står forskudt for hinanden - påvirker på en underlig måde folks vurdering af det rent oversættelsesmæssige. De sidder med en måske ubevidst følelse af, at tekstningen er håndværksmæssig dårlig, og hvis I så laver blot én oversættelsesfejl eller blot en lidt fri fortolkning, vil reaktionen ofte være den, at jeres tekstning "vrimlede med fejl". PAS DERFOR PÅ JERES ORDEN. "UDENLANDSKE" ORD Det er ikke blot acceptabelt, det er ligefrem almindeligt at benytte fremmede titler fra visse sprog: Mr. - Mrs. - Ms. - Miss - Monsieur - Madame - Mademoiselle (men kun nødigt: M. - Mme - Mlle) Herr - Frau - Fräulein - Señor - Señora - Señorita - Signor - Signora - Signorina. Hvor det efterhånden er helt gængs, at vi benytter de engelske titler, er de andre mere sjældent set, men dog acceptable. Man er velkommen til at bruge de tilsvarende danske betegnelser. Man kan oven i købet somme tider tillade sig at blande: - Må jeg præsentere hr. Dupont? - Mig en fornøjelse, Monsieur. Der er tilfælde, hvor sådanne udenlandske titler skal bidrage med en vis lokalkolorit, og her skal de naturligvis bevares. Når Sally i "Cabaret" taler om "Frau Schneider", er det kun rigtigt at beholde den tyske form. Titler inden for f.eks. militær- og politivæsen (især det sidstnævnte) er ofte radikalt anderledes på udenlandsk, end de er på dansk. Der findes efterhånden vedtagne regler for, hvad disse titler omsættes til på dansk, og disse regler bør så vidt muligt følges.

17 Det gælder specielt med amerikanske politigrader, der jo er militære, og som ikke bør gengives på dansk med militære grader. En række stednavne har fortsat ældre danske (ofte tyske) oversættelser. Prøv at benytte de originale navne, når dette ikke virker krukket: Firenze (ikke Florens - men dog: florentiner), Napoli (napolitaner), men: Rom (ikke Roma). Venedig eller Venezia (lige gode). Russiske og kinesiske stednavne har nu en egen, vedtagen transskription. Den bør benyttes, men ikke ukritisk. I en film om bokseropstanden bør det nok hedde Peking og ikke Beijing. Vogt jer for engelske, svært gennemskuelige udgaver af stednavne: det hedder "Lyon" (ikke "Lyons"), "Marseille" (ikke "Marseilles") etc. Tag med andre ord ikke filmens originalsprog for pålydende helt ukritisk. Hvis en film udspiller sig i Venedig, kan hovedpersonerne ikke drikke eftermiddagskaffe på "St. Mark's Square". De kan eventuelt drikke kaffe på "Piazza San Marco"; de kan under alle omstændigheder drikke kaffe på "Markuspladsen". Enkelte ord, vendinger og titler benyttes ofte til at give en dialog en vis lokalkolorit. Når sådanne "udenlandske" (tredjesprogs) ord er umiddelbart forståelige for et dansk publikum, bør I bevare dem. - Må jeg invitere Dem med hjem? - Få de grabber væk, amigo! - Hvad med lidt amour, frøken? - Forsvind, eller jeg skriger! Graden af forståelighed for tredjesprogs vedkommende er ikke universel. En række spanske og specielt jiddische ord og vendinger er blevet en så fast bestanddel af moderne amerikansk, at vi ikke bare kan gengive dem uoversat: - Gud! Er han virkelig tyrefægter? - Ja, han har cojones. Hvis du ikke holder op med det, skal du få din toches på komedie. (Medmindre disse ord naturligvis efterlader filmens personer i samme undren som publikum: "Hvad har han?" - "Få min hvad på komedie?") På samme måde kan man gengive hele sætninger på "udenlandsk", hvis der helt klart ligger en pointe i det: - Jeg vil gerne have et værelse. - Kein Zimmer. Alles besetzt.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Safari 3.1. Lider du af Andefeber? Stor artikel om Disneys Anders And og hans univers, vi anmelder Anders. Læs også: 28 uger senere Ipod Shuffle

Safari 3.1. Lider du af Andefeber? Stor artikel om Disneys Anders And og hans univers, vi anmelder Anders. Læs også: 28 uger senere Ipod Shuffle Juli 2008 Vi ser på verdens største og nok bedste online-rollespil, der er blevet endnu bedre. Man lader sig suge ind i den forunderlige verden og vil knap forlade den igen. Safari 3.1 Lider du af Andefeber?

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere