DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier som obligationer leverede høje afkast især mod slutningen af kvartalet. Den, der lever stille, lever godt synes at være parolen på finansmarkedet i disse tider. Det var fortsat statsgælden, der var temaet for markedets opmærksomhed. De europæiske landes politikere og embedsmænd traf de rigtige beslutninger bl.a. ved at konfirmere aftalerne om en fælles bankunion og gennemføre ubehagelige, men nødvendige reformer. Derved lykkedes det at inddæmme den gældskrise, der har martret Europa siden De amerikanske politikere kunne omvendt ikke blive enige om en reel plan for at undgå den såkaldte fiskale kløft. Først i allersidste øjeblik vedtog Kongressens to kamre en udvandet plan, som reelt set kun udskyder tidspunktet for, hvornår politikerne skal gennemføre de nødvendige besparelser på det amerikanske føderale budget. Løsningen på problemer med offentligt gældsloft og besparelser ventes nu at skulle forhandles på plads i løbet af februar måned. Hvor temaet i de udviklede økonomier var gæld, så var temaet i emerging markets økonomierne igen vækst. Emerging markets økonomierne har igennem 1. halvår af 2012 været ramt af en vis opbremsning i aktiviteten. I 4. kvartal var der igen tegn på øget vækst ikke mindst drevet af bygge og boligsektoren i bl.a. Kina og andre sydøstasiatiske lande. Det uafhængige engelske analysefirma Capital Economics offentliggør hvert kvartal den ledende indikator EM GDP Tracker. Indikatoren er baseret på forbrugerog industriproduktionsdata, og tallet giver en god indikation af den økonomiske aktivitet i emerging markets landene. Det seneste tal for EM GDP Tracker peger på, at væksten i emerging markets landene samlet set accelererede fra 4,2 pct. p.a. i 3. kvartal til 4,5 pct. p.a. i 4. kvartal. Det samlede væksttal for emerging markets landene dækker over store regionale forskelle med den højeste vækst i Sydøstasien på 78 pct., mens væksten i Sydamerika og Rusland ligger på 34 pct.. Endelig er der i mange østeuropæiske lande, bl.a. Tjekkiet, direkte negativ vækst. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet og i hele 2012 I det finansielle marked beskrives investorernes stemning ofte ved det binære begreb risk on/risk off. Når uroen og sortsynet hersker, er der dømt risk off, og investorerne søger mod de sikre havne. I starten af 2012 blev de sikre havne udgjort af nordeuropæiske aktier og obligationer. I 4. kvartal var markederne derimod præget af en optimistisk risk on stemning, primært fordi fokus skiftede fra Europa til USA. Samtlige større aktivtyper bortset fra amerikanske statsobligationer og amerikanske aktier leverede positive afkast i 4. kvartal. Den øgede interesse for risikoaktiver betød, at europæiske statsobligationer gav et imponerende afkast på 3,3 pct., mens danske statsobligationer og realkreditobligationer leverede afkast på det halve, det vil sige 1,5 pct. Blandt kreditobligationer var det ligeledes de mest risikobehæftede obligationstyper, der gav det højeste afkast. Afkastet på globale high yield obligationer nåede i 4. kvartal op på 4,1 pct., amerikanske high yield obligationer gav 3,2 pct. i afkast, mens statsobligationer fra emerging markets landene gav 2,8 pct. Blandt aktiemarkederne var det ligeledes de europæiske markeder, der klarede sig bedst. Afkastet af det brede europæiske aktiemarked nåede i 4. kvartal op på 4,5 pct., mens emerging markets aktier gav 3,1 pct. I den sammenhæng er danske aktiers afkast på 0,6 pct. mere beskedent. Nordiske aktier gav som helhed et afkast på 1,3 pct. i 4. kvartal. Som nævnt gav amerikanske aktier målt i DKK et negativt afkast på 2,7 pct. Dette afkast er dog påvirket af et fald i USD mod DKK på 2,2 pct. Hvis afkastet af amerikanske aktier opgøres i USD er det således kun marginalt negativt med 0,5 pct. Opgjort over hele året 2012 har danske aktier med et afkast på 26,6 pct. været den bedst performende aktivklasse. Herefter kommer high yield obligationer og emerging Q4 market statsobligationer, som har leveret afkast på hhv. 18,8 pct. og 17,4 pct. Europæiske aktier gav et afkast på 17,7 pct., mens globale aktier gav 14,5 pct. Sammenfattende blev året 2012 altså et særdeles gunstigt år for investorerne på trods af de mange dystre forudsigelser, der fremkom ved starten af året. Det skal blive interessant at se, om de aktuelle positive forventninger om stigende aktiemarkeder i 2013 kan indfris, eller om aktiemarkederne vågner op med tømmermænd efter festen i Danmark Dansk økonomi sluttede året af med en svag, men dog positiv, økonomisk vækst. I 3. kvartal er væksten opgjort til 0,3 pct., og i 4. kvartal ventes en vækst på samme niveau. Da 1. halvår viste negativ vækst vil hele året 2012 vise et fald i realøkonomien på 0,20,3 pct. Dansk økonomi har i 2012 måttet kæmpe mod såvel afmatning i eksporten som i den indenlandske efter Materialet er Materialet bør ikke ligge til grund for specifi kke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din investeringsrådgiver. Materialet er ikke tiltænkt Hvis som markedsføring materialet af henviser Lokal Puljepension til resultater men tjener og alene investeringsanalyser, som af specifikke bedes finansmarkeder du læse den og udviklingen fulde rapport i de enkelte samt puljer. eventuelle Materialet bør disclaimere. ikke ligge til grund Råd for og specifikke information investeringsbeslutninger. i materialet er Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af af oplysningerne og for direkte og for eller indirekte eller tab, som indirekte kan opstå tab, på grund som af kan fejl eller opstå mangler på grund heri. Historisk af fejl udvikling eller mangler og afkast heri. ingen Historisk garanti for udvikling fremtidige afkast. og afkast Markedsværdien er ingen på garanti finansielle for instrumenter fremtidige kan afkast. både stige Markedsværdien og falde, og det historiske på fi nansielle afkast af et instrumenter finansielt instrument kan er både ikke en stige sikker og indikation falde, på og fremtidlige det historiske afkast. Finansielle afkast af instrumenter, et fi nansielt som instrument er placeret eller er investeret ikke en i udenlandske sikker indikation markeder, påvirkes fremtidlige også af svingning afkast. i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde.

2 Markedskommentar spørgsel. Den indenlandske efterspørgsel hæmmes af et presset arbejdsmarked, faldende disponibel indkomst og vigende forbrugertillid. Udfaldet af SASmedarbejdernes lønforhandlinger i november måned var et varsel om, at danske arbejdstagere formentlig er indstillet på løntilbageholdenhed i kampen for at genvinde konkurrenceevne og dermed bevare arbejdspladser i Danmark. Dette mønster vil blive endnu mere udpræget i de kommende år i takt med, at emerging markets landene tilbyder deres ydelser på stadigt flere områder. Som det fremgår ovenfor har der i 4. kvartal været en vigende udenlandsk interesse for danske aktiver, og den danske krone er dermed svækket en smule mod euro. Primo kvartalet kostede 100 euro 745,60 kr. mens den ultimo kvartalet kostede 746,05. Danmarks Nationalbank har i kvartalet solgt valuta mod danske kroner for i alt kr. 4,6 mia., og valutareserven er faldet til kr. 504,0 mia., hvilket dog stadig er en meget komfortabel størrelse. Udsigterne for de finansielle markeder for 1. kvartal 2013 Som nævnt ovenfor venter der de amerikanske politikere et travlt 1. kvartal, fordi de skal færdiggøre deres reformplaner for den amerikanske statsgæld. Det må forventes, at finansmarkederne hen imod deadline for disse forhandlinger i marts måned vil vise stigende nervøsitet stemningen vil igen blive risk off. Japan har igennem de seneste 15 år levet et tilbagetrukket liv på de internationale finansmarkeder, fordi økonomien har stået i stampe. I december måned blev den tidligere premierminister Shinzo Abe valgt, og han har straks meldt ud, at Bank of Japan skal sætte pengepressen i omdrejninger, sådan som man har gjort det i USA og Europa. Denne udmelding har svækket den japanske yen og fået det eksporttunge japanske aktiemarked til at stige med 20 pct. De kommende kvartaler vil vise, om det langt om længe lykkes at sparke gang i den japanske økonomi via den mere aggressive penge og valutapolitik. Q4 Materialet er investeringsrådgiver. Materialet er ikke tiltænkt Hvis som markedsføring materialet af henviser Lokal Puljepension til resultater men tjener og alene investeringsanalyser, som af specifikke bedes finansmarkeder du læse den og udviklingen fulde rapport i de enkelte samt puljer. eventuelle Materialet bør disclaimere. ikke ligge til grund Råd for og specifikke information investeringsbeslutninger. i materialet er Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt baseret eventuelle på disclaimere. kilder, som Råd kapitalforvalteren og information i materialet har er vurderet baseret på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken pengeinstitutterne har vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension eller i Lokal dennes Puljepension kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige er ansvarlige for fuldstændigheden for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af af oplysningerne og for direkte og for eller indirekte eller tab, som indirekte kan opstå tab, på grund som af kan fejl eller opstå mangler på grund heri. Historisk af fejl udvikling eller mangler og afkast heri. ingen Historisk garanti for udvikling fremtidige afkast. og afkast Markedsværdien er ingen på garanti finansielle for instrumenter fremtidige kan afkast. både stige Markedsværdien og falde, og det historiske på fi nansielle afkast af et instrumenter finansielt instrument kan er både ikke en stige sikker og indikation falde, på og fremtidlige det historiske afkast. Finansielle afkast af instrumenter, et fi nansielt som instrument er placeret eller er investeret ikke en i udenlandske sikker indikation markeder, påvirkes fremtidlige også af svingning afkast. i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde.

3 Pulje 1 Danske Obligationer De europæiske obligationsrenter faldt i 4. kvartal, mens de amerikanske steg. De fortsat usikre udsigter for den europæiske gældskrise samt den amerikanske fiskale kløft prægede i høj grad markederne. Især niveauerne på de 10årige renter er nu ikke længere identiske på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10årige rente ligger således omkring 1,8 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,3 pct. Den danske 10årige rente er en smule lavere i niveauet 1,1 pct. De amerikanske 2årige renter steg tillige i kvartalet med 2 basispoint (bp.) sammen med de 10årige renter der steg med 13 bp. De tyske tilsvarende renter faldt med hhv. 4 og 12 bp. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra 10 bp. til 25 bp. afhængig af hvor på rentekurven, spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer naturligvis, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. og 4. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette ses som reaktion på, at Nationalbankens indsats for at holde kronen inden for det snævre bånd i forhold til euroen har virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 1 Danske Obligationer. For 4. kvartal lyder afkastet på 2,46 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for året lyder på 5,99 pct. (før pensionsafkastskat) Danske Obligationer 2,46% 2,39% 2,03% 5,99% 5,78% 4,89% Danske Obligationer 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% Danske Obligationer 5,78% 7,98% 7,32% 5,55% 3% Realkredit Danmark SDRO ,4 3,5% Nykredit SDO ,3 4,5% Danske Stat ,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,6 4% Realkredit Danmark SDRO ,5 Obligationsbeholdning pr. Udtrukne obligationer 968 Restløbetid: 0 2 år 0 Restløbetid: 2 5 år Restløbetid: 5 10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Varighed på obligations kursværdi, mio. kr. Ændring i porteføljeværdi ved en Officiel varighed Danske obligationer 330,6 7,06 23,3 7,06 *Ændringen vedrører alene kontant og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt Materialet Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis investeringsrådgiver. du ønsker at foretage konkrete Hvis materialet investeringer henviser på baggrund til resultater af materialet, og bedes investeringsanalyser, du tage kontakt til din investeringsrådgiver. bedes du læse den Hvis fulde materialet rapport henviser samt til resultater eventuelle og investeringsanalyser, disclaimere. Råd bedes og du information læse den fulde i materialet rapport samt er eventuelle baseret på disclaimere. kilder, Råd som og kapitalforvalteren information i materialet har er baseret vurderet på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne af oplysningerne og for direkte og eller for indirekte tab, eller som indirekte kan opstå på tab, grund som af fejl kan eller opstå mangler på heri. grund Historisk af fejl udvikling eller og mangler afkast heri. ingen garanti Historisk for fremtidige udvikling afkast. og Markedsværdien afkast er ingen på finansielle garanti for instrumenter fremtidige afkast. som Markedsværdien kan få værdien af instrumentet på fi nansielle til at stige instrumenter eller falde. kan både stige og falde, og det historiske afkast af et fi nansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. valutakurser,

4 Pulje 2 Danske Aktier Efter ganske høje afkast i 3. kvartal fulgte et 4. kvartal med lidt mere beskedne afkast. Finansmarkedernes eufori over pengepolitiske lempelser blev afløst af bekymringer om den såkaldte fiskale kløft og de længere varende forhandlinger dette medførte. Den fiskale kløft er et udtryk for den dybe recession, som USA forventes at havne i, hvis de skattestigninger og tvungne offentlige besparelser, som ville træde i kraft 1. januar 2013, ikke bliver lempet eller udskudt. En midlertidig løsning blev nået den 31/12, præcis den sidste dag inden deadline. Generelt viste aktiemarkederne styrke gennem november og december, herunder også det danske. I porteføljen leverede IC Company og Rockwool de største kursstigninger på hhv. 30,73 pct. og 14,96 pct. i perioden, mens Solar Holding og DFDS stod for de største fald på hhv. 19,38 pct. og 8,62 pct. De største overvægte til Topdanmark og Coloplast bidrog positivt til det relative afkast. Ligeledes bidrog undervægtene til TDC og Novozymes positivt til det relative afkast. Undervægtene til Pandora og GN Store Nord bidrog negativ til det relative afkast mens overvægtene til Group4Securicor og FLS ligeledes bidrog negativt til det relative afkast. Pulje 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 3,04 pct. (før pensionsafkastskat). Over året har puljen givet et afkast på 26,64 pct. (før pensionsafkastskat) Danske Aktier 3,04% 3,00% 2,54% 26,64% 26,39% 22,35% Danske Aktier 43,5% 37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% 12,6% 10,7% Danske Aktier 26,39% 13,30% 4,25% 8,94% Novo Nordisk 10,4 Coloplast 8,9 Danske Bank 8,1 A.P. Møller Mærks 7,6 Carlsberg 7,5 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. også materialer og forsyning. Materialet Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. Hvis du ønsker at foretage konkrete Hvis materialet investeringer henviser på baggrund til resultater af materialet, og bedes investeringsanalyser, du tage kontakt til din bedes investeringsrådgiver. du læse den Hvis fulde materialet rapport henviser samt til resultater eventuelle og investeringsanalyser, disclaimere. Råd bedes og information du læse den fulde i materialet rapport samt er baseret eventuelle på disclaimere. kilder, som Råd og kapitalforvalteren information i materialet har er baseret vurderet på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter eller nøjagtigheden af oplysningerne og for eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

5 Pulje 4 Mixpulje Middel De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 4 Mixpulje Middel et afkast i 4. kvartal på 2,28 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 12,71 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Middel 2,28% 2,05% 1,74% 12,71% 12,24% 10,36% Mixpulje Middel 21,5% 18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% Mixpulje Middel 12,24% 8,80% 3,95% 4,24% SEBinvest Nordamerika Indeks 11,1 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 2% Realkredit Danmark SDRO ,7 3,5% Nykredit SDO ,6 2% Nykredit SDO ,3 Obligationsbeholdning pr. Udtrukne obligationer 329 Restløbetid: 0 2 år Restløbetid: 2 5 år Restløbetid: 5 10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Varighed på obligations kursværdi, mio. kr. Ændring i porteføljeværdi ved en Officiel varighed Mixpulje Middel , ,01 *Ændringen vedrører alene kontant og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt Materialet Materialet Materialet er ikke bør tiltænkt ikke ligge som markedsføring til grund for af Lokal specifi Puljepension kke investeringsbeslutninger. men tjener alene som analyse Hvis af specifikke du ønsker finansmarkeder at foretage og udviklingen konkrete i de investeringer enkelte puljer. Materialet på baggrund bør ikke ligge af materialet, til grund for specifikke bedes du investeringsbeslutninger. tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis du ønsker at foretage konkrete Hvis materialet investeringer henviser på baggrund til resultater af materialet, og bedes investeringsanalyser, du tage kontakt til din bedes investeringsrådgiver. du læse den Hvis fulde materialet rapport henviser samt til resultater eventuelle og investeringsanalyser, disclaimere. Råd bedes og information du læse den fulde i materialet rapport samt er baseret eventuelle på disclaimere. kilder, som Råd og kapitalforvalteren information i materialet har er baseret vurderet på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter eller kan både nøjagtigheden stige og falde, og af det oplysningerne historiske afkast af og et for finansielt instrument eller indirekte er ikke en sikker tab, indikation som kan på fremtidlige opstå på afkast. grund Finansielle af fejl eller instrumenter, mangler som heri. er placeret Historisk eller investeret udvikling i udenlandske og afkast markeder, er ingen påvirkes garanti også for af svingning fremtidige i

6 Pulje 5 Globale Aktier* Pulje 5 Globale Aktier* På det globale aktiemarked kunne man i 3. kvartal 2012 generelt konstatere pæn fremgang. Baggrunden herfor har primært været, at man modsat tidligere nu venter højere vækst i den kinesiske økonomi. Samtidig har centralbankinterventioner bidraget De finansielle til, at markeder markedet var har i holdt 4. kvartal hovedet 2012 oven domineret vande af efter de en politiske række diskussioner skuffende globale omkring handels det amerikanske og produktionstal. gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front De præget omtalte af en begivenheder svag bedring har i vækstudsigterne medført en markant for Kina divergens og Europa. mellem Små de vendinger økonomiske i ledende nøgletal produktionsindikatorer og de finansielle markeder gav blandt og illustreret analytikerne kompleksiteten således anledning ved investeringer til en opjustering i det nuværende af vækstforventningerne meget udfordrende miljø. Ikke desto mindre er de globale aktier målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steget med knap 7 pct. i kvartalet. Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød Aktiemarkederne tidspunktet for, hvornår blev især der påvirket senest skal positivt findes i løbet enighed af september om, hvilke på besparelser, baggrund der af udmeldinger skal gennemføres. fra både Det EU betyder, og den at amerikan de amerikanske centralbank. politikere EU stadfæstede allerede i således februar den ikke politiske kun skal blive aftale, enige der blev om indgået at hæve i gældsloftet slutningen af som juni, de som allerede giver Den teknisk Europæiske set er Centralbank over men også mulighed blive enige for at opkøbe om, hvor kortløbende det er, der skal europæiske spares. Denne statsobligationer diskussion vil udstedt kunne af medføre lande, der betydelig er underlagt usikkerhed et program i de fra finansielle de allerede markeder. annoncerede hjælpepakker. Derudover meddelte Den Amerikanske Centralbank, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden i en endnu ikke fastlagt periode. Dette bidrog til, at de globale aktiermarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar har kvartalet haft en overvægt præg af faldende i emerging renter market som aktier følge og af den undervægt fortsatte usikkerhed i amerikanske omkring og europæiske gældssituationen. aktier. Dette har Puljen således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Pulje 5 Globale Aktier gav i 3. kvartal et afkast på 0,95 pct. (før pensionsafkastskat), og et afkast på 13,39 pct. (før pensionsafkastskat) Puljen har været for hele allokeret året. med overvægt i emerging market aktier og undervægte i amerikanske og europæiske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 0,95 pct. (før pensionsafkastskat), og et afkast på 13,39 pct. (før pensionsafkastskat) for hele året Globale Aktier* ,95% 0,23% 0,20% 13,39% 12,26% 10,55% Globale Aktier* 0,95% 0,23% 0,20% 13,39% 12,46% 10,55% Globale tidligere Aktier* år N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,09% 0,08% Globale Aktier* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,09% 0,08% Globale Aktier* 12,26% 8,44% 5,61% 3,94% Globale Aktier* 12,26% 8,44% 5,61% 3,94% SEBinvest Nordamerika Indeks 5 største investeringer 60,1 SEBinvest Europa Small Cap SEBinvest Nordamerika Indeks 12,8 60,1 AKL SEB Global EME (Earnest) DKK SEBinvest Europa Small Cap 10,9 12,8 SEBinvest Europa Indeks AKL SEB Global EME (Earnest) DKK 7,3 10,9 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) SEBinvest Europa Indeks 6,0 7,3 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 6,0 reguleringer reguleringer Kurs (1.000 kr.) reguleringer reguleringer Kurs Aktier Kontant Aktier I alt Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier. *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier. Materialet ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Materialet Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden Materialet eller nøjagtigheden bør ikke af oplysningerne ligge til grund og for for direkte specifi eller kke indirekte investeringsbeslutninger. tab, som kan opstå på grund af Hvis fejl eller du mangler ønsker heri. at foretage Historisk konkrete og afkast investeringer er ingen garanti på for baggrund fremtidige af afkast. materialet, Markedsværdien bedes på du finansielle tage kontakt instrumenter til din Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. kan Hvis både du ønsker stige og at falde, foretage og det konkrete Hvis historiske materialet investeringer afkast af henviser et på finansielt baggrund til instrument resultater af materialet, ikke og bedes investeringsanalyser, en sikker du tage indikation kontakt på til fremtidlige din bedes investeringsrådgiver. afkast. du læse Finansielle den Hvis fulde instrumenter, materialet rapport henviser som samt er placeret til resultater eventuelle eller og investeret investeringsanalyser, disclaimere. i udenlandske Råd bedes markeder, og information du læse påvirkes den fulde også i materialet af rapport svingning samt i er baseret valutakurser, eventuelle på disclaimere. som kilder, kan få som Råd værdien og kapitalforvalteren information af instrumentet i materialet til har stige er baseret vurderet eller falde. på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter af oplysningerne og for eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

7 Pulje 6 Mixpulje Høj De finansielle markeder var i 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske gældsloft. Som følge heraf tillagde markederne de økonomiske nøgletal et relativt lille fokus. Ikke desto mindre var kvartalet på denne front præget af en svag bedring i vækstudsigterne for Kina og Europa. Små vendinger i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød tidspunktet for, hvornår der senest skal findes enighed om, hvilke besparelser, der skal gennemføres. Det betyder, at de amerikanske politikere allerede i februar ikke kun skal blive enige om at hæve gældsloftet som de allerede teknisk set er over men også blive enige om, hvor det er, der skal spares. Denne diskussion vil kunne medføre betydelig usikkerhed i de finansielle markeder. Dette bidrog til, at de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 2,5 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 6 Mixpulje Høj et afkast i 4. kvartal på 1,74 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 14,08 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Høj 1,74% 1,42% 1,20% 14,08% 13,76% 11,65% Mixpulje Høj* 13,76% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 27,9 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 20,4 SEBinvest Nordamerika Indeks 14,2 SEBinvest Europa Small Cap 7,2 4% Realkredit Danmark SDRO ,2 Varighed på obligations kursværdi, mio. kr. Ændring i porteføljeværdi ved en Varighed MOAD Mixpulje Høj 23,7 3,34 0,8 3,34 *Ændringen vedrører alene kontant og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt Materialet Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. Hvis du ønsker at foretage konkrete Hvis materialet investeringer henviser på baggrund til resultater af materialet, og bedes investeringsanalyser, du tage kontakt til din bedes investeringsrådgiver. du læse den Hvis fulde materialet rapport henviser samt til resultater eventuelle og investeringsanalyser, disclaimere. Råd bedes og information du læse den fulde i materialet rapport samt er baseret eventuelle på disclaimere. kilder, som Råd og kapitalforvalteren information i materialet har er baseret vurderet på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne af oplysningerne og for direkte og eller for indirekte tab, eller som indirekte kan opstå på tab, grund som af fejl kan eller opstå mangler på heri. grund Historisk af fejl udvikling eller mangler og afkast er heri. ingen Historisk garanti for fremtidige udvikling afkast. og afkast Markedsværdien er ingen på garanti finansielle for instrumenter fremtidige

8 Pulje 7 Korte Obligationer De europæiske obligationsrenter faldt i 4. kvartal mens de amerikanske steg. De fortsat usikre udsigter for den europæiske gældskrise samt den amerikanske fiskale kløft prægede i høj grad markederne. Især niveauerne på de 10årige renter er nu ikke længere identiske på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10årige rente ligger således omkring 1,8 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,3 pct. Den danske 10årige rente er en smule lavere i niveauet 1,1 pct. De amerikanske 2årige renter steg tillige i kvartalet med 2 basispoint (bp.) sammen med de 10årige renter der steg med 13 bp. De tyske tilsvarende renter faldt med hhv. 4 og 12 bp. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra 10 bp. til 25 bp. afhængig af hvor på rentekurven, spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer naturligvis, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. og 4. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette ses som reaktion på, at Nationalbankens indsats for at holde kronen inden for det snævre bånd i forhold til euroen har virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 7 Korte Obligationer. For 4. kvartal lyder afkastet på 0,72 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for året lyder på 2,85 pct. (før pensionsafkastskat) Korte obligationer 0,72% 0,66% 0,56% 2,85% 2,63% 2,23% Korte obligationer 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% Korte obligationer 2,63% 3,27% 3,75% 3,35% 2% Realkredit Danmark SDRO ,4 4% Nordea SDRO ,1 Var. Nykredit JCB ,9 3,5% Nykredit SDO ,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,1 Obligationsbeholdning pr. Udtrukne obligationer 310 Restløbetid: 0 2 år Restløbetid: 2 5 år Restløbetid: 5 10 år 0 Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Varighed på obligations kursværdi, mio. kr. Ændring i porteføljeværdi ved en Officiel varighed Korte obligationer 140,7 2,29 3,2 2,29 *Ændringen vedrører alene kontant og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt Materialet Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. Hvis du ønsker at foretage konkrete Hvis materialet investeringer henviser på baggrund til resultater af materialet, og bedes investeringsanalyser, du tage kontakt til din bedes investeringsrådgiver. du læse den Hvis fulde materialet rapport henviser samt til resultater eventuelle og investeringsanalyser, disclaimere. Råd bedes og information du læse den fulde i materialet rapport samt er baseret eventuelle på disclaimere. kilder, som Råd og kapitalforvalteren information i materialet har er baseret vurderet på kilder, pålidelige. som kapitalforvalteren Hverken har pengeinstitutterne vurderet pålidelige. Hverken i Lokal pengeinstitutterne Puljepension i Lokal eller Puljepension dennes kapitalforvalter eller dennes kapitalforvalter ansvarlige er ansvarlige for for fuldstændigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter eller nøjagtigheden af oplysningerne og for eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

9 Pulje 8 Mixpulje Lav De finansielle markeder var 4. kvartal 2012 domineret af de politiske diskussioner omkring den fiskale kløft og det amerikanske De finansielle De finansielle gældsloft. markeder markeder Som følge var i 4. var 4. heraf kvartal kvartal tillagde markederne domineret af domineret af de de de økonomiske politiske diskussioner politiske diskussioner nøgletal et omkring omkring relativt lille den den fokus. fiskale fiskale Ikke kløft kløft desto og det og det mindre ameri amerikanske kvartalet var kanske gældsloft. gældsloft. på denne Som Som front følge følge præget heraf heraf tillagde tillagde en svag markederne markederne bedring vækstudsigterne de økonomiske de økonomiske for nøgletal nøgletal Kina og et et Europa. relativt relativt Små lille fokus. lille fokus. vendinger Ikke Ikke desto desto ledende mindre mindre produktionsindikatorer var var kvartalet kvartalet på denne på denne gav blandt front præget front præget analytikerne af en svag af en svag således bedring bedring anledning i vækstudsigterne vækstudsigterne til en opjustering for Kina for Kina af vækstforventningerne og Europa. Små vendinger og Europa. Små vendinger for i ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for ledende produktionsindikatorer gav blandt analytikerne således anledning til en opjustering af vækstforventningerne for Resultatet af de amerikanske finanspolitiske diskussioner blev desværre kun en udvandet aftale. En aftale der udskød Resultatet tidspunktet Resultatet af af for, de de hvornår amerikanske amerikanske der senest finanspolitiske finanspolitiske skal findes diskussioner diskussioner enighed om, blev blev hvilke desværre desværre besparelser, kun en kun en der udvandet udvandet skal gennemføres. aftale. En aftale aftale. En aftale Det betyder, der udskød udskød at de tidspunktet amerikanske tidspunktet for, for, politikere hvornår hvornår allerede der senest der senest februar skal findes skal findes ikke kun enighed enighed skal blive om, hvilke om, hvilke enige om besparelser, besparelser, at hæve gældsloftet der skal gennemføres. der skal gennemføres. som de allerede Det betyder, Det betyder, teknisk at at set de de er amerikanske over amerikanske men også politikere politikere blive enige allerede allerede om, i februar februar hvor det ikke ikke er, der kun kun skal skal skal spares. blive enige blive enige Denne om om diskussion at hæve gældsloftet at hæve gældsloftet vil kunne medføre som de som de betydelig allerede allerede usikkerhed teknisk set teknisk set er er de over finansielle over men men markeder. også blive også blive Dette enige enige bidrog om, hvor om, hvor til, at det det de er, er, globale der skal der skal aktiemarkeder, spares. Denne spares. Denne som diskussion diskussion målt ved vil vil MSCI kunne kunne World medføre medføre (i lokalvaluta) betydelig betydelig steg usikkerhed usikkerhed med knap i de de 2,5 finansielle pct. finansielle På obligationssiden markeder. Dette markeder. Dette bar bidrog bidrog kvartalet til, at til, at præg de globale de globale af faldende aktiemarkeder, aktiemarkeder, renter som som som følge målt målt af den ved ved fortsatte MSCI World MSCI World usikkerhed (i lokalvaluta) (i lokalvaluta) omkring steg steg gældssituationen. med knap 2,5 med knap 2,5 pct. pct. På På Dette obligationssiden obligationssiden har således bidraget bar kvartalet bar kvartalet til stigende præg af præg af obligationskurser faldende renter faldende renter som som de europæiske følge af den følge af den kernelande. fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i de europæiske kernelande. fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser de europæiske kernelande. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt Investment Grade obligationer og undervægt danske obligationer. Aktiede Puljens len Puljens af mixpuljen obligationer obligationer var fokuseret var udvalgt var udvalgt emerging med overvægt med overvægt market i Investment Investment aktier, imens Grade Grade europæiske obligationer obligationer og amerikanske og undervægt og undervægt aktier i danske danske lå undervægt obligationer. obligationer. porteføljen. Aktiede Aktiedelelen absolutter af mixpuljen af mixpuljen termer var var gav fokuseret fokuseret Pulje i emerging emerging Mixpulje Lav market market afkast aktier, aktier, 4. imens imens kvartal europæiske europæiske på 2,08 pct. og og (før amerikanske amerikanske pensionsafkastskat), aktier lå i undervægt aktier lå undervægt mens afkastet i porteføljen. porteføljen. for hele året I absolutter absolutter ligger plus termer termer med gav gav 10,20 Pulje Pulje pct. 8 Mixpulje Mixpulje (før pensionsafkastskat). Lav et afkast i 4. kvartal på 2,08 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 10,20 pct. (før pensionsafkastskat). Lav et 4. kvartal på 2,08 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger plus med 10,20 pct. (før pensionsafkastskat) Før Bruttoafkast omk. Efter Q4 omk. Nettoafkast efter skat Q4 Før Bruttoafkast omk. Efter å.t.d. omk. Nettoafkast efter skat å.t.d Mixpulje Lav Før 2,08% omk. Efter 1,90% omk. Netto 1,61% efter skat Før 10,20% omk. Efter 9,78% omk. Netto 8,29% efter skat Mixpulje Lav 2,08% 1,90% 1,61% 10,20% 9,78% 8,29% Mixpulje Lav 2,08% 1,90% 1,61% 10,20% 9,78% 8,29% * * * Mixpulje Lav Før N/A skat Efter N/A skat Før 19,7% skat Efter 16,7% skat Før 11,1% skat Efter 9,4% skat Før 3,1% skat Efter 2,6% skat Mixpulje Lav N/A N/A 19,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet Mixpulje for Lav 2009 er regnet fra puljens N/A start 1. februar N/A 19,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Gen.snit før Gen.snit pensionsafk.skat årligt afkast årligt afkast år år år år Mixpulje før pensionsafk.skat Lav 9,78% år 7,92% år år år Mixpulje Lav 9,78% 7,92% Mixpulje Lav 9,78% 7,92% største investeringer Obligationsbeholdning pr. Obligationsbeholdning 4% største Realkredit investeringer Danmark SDRO ,4 Obligationsbeholdning fordelt på restløbetid pr. pr kr. 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 3,5% Nykredit SDO ,6 Udtrukne obligationer 3,5% Nykredit SDO ,6 Udtrukne obligationer 5 3,5% Nykredit SDO ,6 Udtrukne obligationer 2% Realkredit Danmark SDRO ,5 Restløbetid: år % Realkredit Danmark SDRO ,5 Restløbetid: 0 2 år % Realkredit Danmark SDRO , SEBinvest Nordamerika Indeks 7,1 Restløbetid: år SEBinvest Nordamerika Indeks 7,1 Restløbetid: 2 5 år SEBinvest Nordamerika Indeks 7,1 år % Nykredit SDO ,3 Restløbetid: 10 år % Nykredit SDO ,3 Restløbetid: 5 10 år % Nykredit SDO ,3 Restløbetid: år år Restløbetid: > 10 år Restløbetid: Obligationsbeholdning 10 år alt Puljeinformation Puljeinformation ultimo ultimo 2012: 2012: Obligationsbeholdning i alt Obligationsbeholdning alt Varighed på obliga Ændring porteføljeværdi ved en Varighed Varighed tions på obligations Kontant på obliga Kontantog obligationsbeholdning, Ændring og obligationsbeholdning, mio. kr. Officiel varighed Mio. renteændring kr. på pct. point* beholdningerne kursværdi, mio. kr. Officiel varighed Ændring renteændring i porteføljeværdi porteføljeværdi på pct. point* ved en ved en tions og kontant Mixpulje Lav kursværdi 518,8 mio. kr. Officiel 4,02 varighed Mio. 20,9 kr. 4,02 Mixpulje Lav 518,8 4,02 20,9 4,02 kursværdi Mixpulje *Ændringen Lav vedrører alene obligations og kontantbeholdningen, 518,8 inkl. futures sikkerhedsmargin, 4,02 og beregnes ud fra 20,9 optionsjusteret varighed. 4,02 *Ændringen vedrører alene obligations og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. *Ændringen vedrører alene obligations og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Gennemsnits Kurs (1.000 kr.) Gennemsnits reguleringer reguleringer beholdning Renter Renter og og reguleringer Kurs beholdning reguleringer reguleringer (1.000 Obligationer kr.) Obligationer Obligationer Aktier Aktier Aktier Kontant Kontant Kontant alt I alt alt Materialet Materialet ikke bør tiltænkt ikke ligge som markedsføring til grund for af specifi Lokal Puljepension kke investeringsbeslutninger. men tjener alene som analyse Hvis af specifikke du ønsker finansmarkeder at foretage og udviklingen konkrete i de investeringer enkelte puljer. Materialet på baggrund bør ikke ligge af materialet, til grund for specifikke bedes du investeringsbeslutninger. tage kontakt til din Hvis Materialet du ønsker ikke at tiltænkt foretage som konkrete markedsføring investeringer af Lokal på Puljepension baggrund af men materialet, tjener alene bedes som du tage kontakt af specifikke til din investeringsrådgiver. finansmarkeder og udviklingen Hvis materialet i de enkelte henviser puljer. til resultater Materialet og bør investeringsanalyser, ikke ligge til grund bedes for specifikke du læse investeringsbeslutninger. den fulde rapport samt investeringsrådgiver. Materialet eventuelle disclaimere. ikke tiltænkt Råd Hvis som og markedsføring information materialet i materialet henviser af Lokal Puljepension er baseret til resultater på men kilder, tjener som og alene kapitalforvalteren investeringsanalyser, som analyse af har specifikke vurderet bedes finansmarkeder pålidelige. du Hverken læse den og udviklingen pengeinstitutterne fulde rapport i de enkelte i Lokal samt puljer. Puljepension eventuelle Materialet eller disclaimere. bør dennes ikke ligge kapitalforvalter Råd og til grund specifikke er information ansvarlige investeringsbeslutninger. for fuldstændigheden i materialet er Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt baseret Hvis eller eventuelle nøjagtigheden du ønsker på disclaimere. kilder, at foretage af som oplysningerne Råd konkrete og kapitalforvalteren information investeringer og i materialet direkte på eller har baggrund er baseret indirekte vurderet af på tab, materialet, kilder, som pålidelige. som kan bedes kapitalforvalteren opstå Hverken du på tage grund kontakt af har pengeinstitutterne fejl vurderet eller til din mangler investeringsrådgiver. pålidelige. heri. Hverken Historisk i Lokal pengeinstitutterne udvikling Hvis Puljepension materialet og afkast henviser i er Lokal eller ingen til Puljepension dennes resultater garanti kapitalforvalter og eller fremtidige investeringsanalyser, dennes afkast. kapitalforvalter Markedsværdien ansvarlige bedes er ansvarlige du læse på for finansielle den fuldstændigheden for fulde rapport instrumenter samt eller eventuelle kan både nøjagtigheden stige disclaimere. og falde, af Råd og af og det oplysningerne information historiske og for afkast i materialet direkte og af et for eller finansielt er baseret indirekte instrument på tab, eller kilder, som indirekte som er kan ikke kapitalforvalteren opstå en sikker på tab, grund indikation som af har fejl kan vurderet på eller opstå fremtidlige mangler pålidelige. heri. afkast. grund Hverken Historisk Finansielle af fejl pengeinstitutterne udvikling eller instrumenter, mangler og afkast som i er Lokal heri. ingen Puljepension placeret Historisk garanti eller for eller investeret fremtidige udvikling dennes i udenlandske afkast. kapitalforvalter og afkast Markedsværdien markeder, er ingen ansvarlige påvirkes garanti finansielle for også fuldstændigheden for af instrumenter svingning fremtidige afkast. Markedsværdien på fi nansielle instrumenter kan både stige og falde, og det historiske afkast af et fi nansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. i eller valutakurser, kan både nøjagtigheden stige som og kan falde, af få oplysningerne og det historiske af instrumentet og for afkast direkte af til et at eller finansielt stige indirekte eller instrument falde. tab, som er kan ikke opstå en sikker på grund indikation af fejl på eller fremtidlige mangler heri. afkast. Historisk Finansielle udvikling instrumenter, og afkast som er ingen er placeret garanti eller for investeret fremtidige i udenlandske afkast. Markedsværdien markeder, påvirkes finansielle også af instrumenter svingning i kan valutakurser, både stige som og kan falde, få og værdien det historiske af instrumentet afkast af til et at finansielt stige eller instrument falde. er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle instrumenter, som er placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i Finansielle valutakurser, som instrumenter, kan få værdien som af instrumentet er placeret til at eller stige eller investeret falde. i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde.

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente 1. kvartal 2010 Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente De rekordlave renter får kurserne op på aktiemarkederne over det meste af verden. Stigningen i det globale aktieindeks blev på knap 10 pct. i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015 Frygten for kinesisk afmatning Udviklingen i Kinas økonomi og finansielle markeder har de seneste måneder tiltrukket sig fokus fra

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Puljenyt 1. kvartal 2016

Puljenyt 1. kvartal 2016 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2016 Det nye år var ikke mange dage gammelt førend der opstod store kursfald på de finansielle markeder. De globale aktiemarkeder faldt i

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere