Indhold Nordcad Systems A/S Transmissionslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2011 Nordcad Systems A/S Transmissionslinjer"

Transkript

1 Indhold Øvelse 1: Transmissionslinjer... 2 Effekt af transmissionslinjens impedans... 2 Måling af bench voltage... 2 Refleksioner og termineringer... 3 Øvelse 2: Beregning af banebredder... 3 Oprettelse af stackup data... 3 Oprettelse af fysisk regelsæt til 50Ω baner... 4 Øvelse 3: Oprettelse af diagram... 5 Øvelse 4: Oprettelse af Package Symbol (footprint)... 8 Oprettelse af Padstack... 8 Oprettelse af Package Symbol Øvelse 5: Placering og Routing af print øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 1 af 14

2 Øvelse 1: Transmissionslinjer Effekt af transmissionslinjens impedans 1. Start programmet SigXplorer fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> SigXplorer. 2. Åbn topologien transmissionslinje_1.top ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_1. 3. Start simuleringen ved at trykke på ikonet eller fra menuen Analyze -> Simulate. Efter endt simulering vises resultaterne i SigWave. 4. I SigWave vises to kurver signalet ved senderen og signalet ved modtageren. Bemærk at impedanstilpasningen er perfekt. 5. Ændr nu impedansen for transmissionslinjen TL1 til 25Ω. Dette gøres ved at først klikke på teksten 50 ohm. Fokus skifter nu til Parameters fanen hvor værdien nu kan ændres til 25 ohm. 6. Start simuleringen ved at trykke på ikonet eller fra menuen Analyze -> Simulate. Efter endt simulering vises resultaterne i SigWave. 7. Bemærk på resultatet i SigWave at signalet skal frem og tilbage mange gange inden det når op på den fulde signalstyrke på 2V. 8. Ændr nu impedansen for transmissionslinjen TL1 til 75Ω. Dette gøres ved at først klikke på teksten 25 ohm. Fokus skifter nu til Parameters fanen hvor værdien nu kan ændres til 75 ohm. 9. Start simuleringen ved at trykke på ikonet eller fra menuen Analyze -> Simulate. Efter endt simulering vises resultaterne i SigWave. 10. Bemærk på resultatet i SigWave at signalet har en væsentlig højere amplitude når det når frem til modtageren og at det skal frem og tilbage et par gange inden det når et leje på de 2V. Måling af bench voltage 11. Åbn topologien bench_voltage_1.top ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_ Start simuleringen ved at trykke på ikonet eller fra menuen Analyze -> Simulate. Efter endt simulering vises resultaterne i SigWave. 13. Mål bench voltage med en horizontal marker. Tryk på ikonet for at tilføje en marker. 14. Tryk på markeren som er en stiplet linje for at markere den. Derefter kan den flyttes ved at trække i den med musen. Noter værdien for bench voltage her V. 15. Beregn nu selv hvad værdien for bench voltage burde være ud fra formlen V bench = V Z 0 R1+Z 0. Outputspændingen for bufferen tdr_out er 2V. Stemmer værdien overens med den målte? øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 2 af 14

3 16. Ændrer værdien for R1 indtil signalet ved modtageren hverkent har overshot eller undershot. Noter værdien for R1 her Ω. Refleksioner og termineringer 17. Åbn topologien refleksioner_1.top ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_ Start simuleringen ved at trykke på ikonet eller fra menuen Analyze -> Simulate. Efter endt simulering vises resultaterne i SigWave. 19. Bemærk på resultaterne at der ikke bliver reflekteret ude ved modtageren da det er en perfekt parallelterminering. 20. Ændr nu værdien for modstanden R1 til 0Ω og start simuleringen igen. 21. Bemærk nu på resultatet at hele signalet ved modtageren bliver reflekteret 100% med negativt fortegn. Det det kan ses på er at der efter 10ns er 0V - altså signalet har været en gang frem og tilbage og den negative refleksion udligner det oprindelige signal. 22. Ændr nu værdien til 10MΩ dette gøres ved at give R1 værdien 10e Start simuleringen og bemærk at signalet ved modtageren bliver doblet op. Først ved modtageren da det er her refleksionen ses først og derefter ved senderen efter signalet har været en gang frem og tilbage. 24. Ændr nu værdien for R1 til 10Ω og kør simuleringen. 25. Noter slutværdien for signalet når det har været en gram frem og tilbage (10ns). Passer denne værdi med 1V- (10-50) -40 (10+50) = 1V - 60 = 0.333V. 26. Prøv evt. med andre værdier f.eks. R1 = 75Ω. Dette afslutter øvelser til første del om transmissionslinjer. Øvelse 2: Beregning af banebredder Oprettelse af stackup data 1. Start programmet PCB Editor fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> PCB Editor. 2. Åbn board-filen stackup.brd ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_2. 3. Tryk på ikonet for at åbne Layout Cross Section vinduet eller vælg Setup -> Cross-Section fra menuen. 4. Indtast data for materialerne så de matcher nedenstående dvs. tykkelsen for det grønne Dielectric lag skal ændres til 1.6mm. 5. For at field solveren kan regne rigtig skal der indgå et plan lag. Sæt derfor laget Bottom til at vær et Plane i stedet for Conductor samt sørg for at der er sat hak i Shield ud for laget Bottom. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 3 af 14

4 6. Sæt nu hak i Show Single Impedance nederst til højre i Layout Cross Section vinduet. Hermed fremkommer kolonnen Impedance. 7. Prøv nu at taste forskellige bredder for banen i kolonnen Width og lad field solveren beregne impedansen indtil der opnås en impedans på 50Ω En anden måde er at skrive den ønskede impedans i kolonnen Impedance og herefter beregner field solveren bredden af banen. Den endelige banebredde skulle gerne ende lige omkring 2.9mm. 10. Beregn banebredden for en 75Ω bane og noter den her mm. 11. Luk Layout Cross Section vinduet ved at trykke på OK nederst til venstre. 12. I PCB Editor gem board filen ved at trykke på ikonet. Oprettelse af fysisk regelsæt til 50Ω baner 13. Åbn Constraint Manageren (CM) ved at klikke på ikonet eller fra menuen Setup -> Constraints -> Constraint Manager 14. Til venstre i CM er der mulighed for at vælge faner med de forskellige Constraint domæner Electrical, Physical, Spacing og Same Net Spacing. 15. Vælg fanen Physical da et 50Ω regelset hører hjemme her. Alle domæner er inddelt i en folder til regelsæt (Physical Constraint Set). Under denne folder oprettes regelsæt hvilket svarer til en typografi i Microsoft Word. Derudover findes der en folder Net hvor net fra netlisten befinder sig i. Under denne folder kan man knytte et regelsæt til de net der er kommet ind via netlisten. Denne opbygningsmåde øger abstraktionsniveauet og gør at man typisk kun skal rette i regelsæt og ikke på netniveau. 16. Tryk på All Layers under Physical Constraint Set. Nu skulle man kunne se alle de constraints der kan sættes op og der gælder I det fysiske domæne. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 4 af 14

5 17. Opret et nyt regelsæt ved at højreklikke på det allerede eksisterende regelsæt Default og vælg Create -> Physical CSet. 18. I Create Physical CSet vinduet angiv navnet til 50ohm 19. Angiv nu Min Line Width til 2.9 og afslut med Enter. Reglen Min Line Width styrer banebredden for net der knyttes til dette regelsæt. 20. Opret et regelsæt med navnet 75ohm (brug samme metode som til 50ohm) og indstast Min Line Width beregnet tidligere. 21. Luk CM ved at trykke på det røde kryds i øverste højre hjørne eller fra menuen File -> Close. 22. I PCB Editor gem board filen stackup.brd ved at trykke på ikonet. Øvelse 3: Oprettelse af diagram 1. Start programmet OrCAD Capture CIS fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> OrCAD Capture CIS. 2. Opret et nyt Capture design. Vælg File -> New -> Project. 3. I New Project vinduet: Sæt Name til at være diagram. Sørg for at der er sat hak i Schematic. Angiv Location til C:\Kursus\mercantec\ovelse_3. Slut af med at trykke på OK. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 5 af 14

6 4. Tilføj part biblioteket ovelse_3_lib.olb til det netop oprettede design. Højreklik på folderen Library og vælg Add File. Filen ovelse_3_lib.olb findes i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_3. 5. Gør klar til at placere komponenter ved at vælg det viste diagram vindue / - (SCHEMATIC : PAGE1). 6. Tryk på p på tastaturet for at på Place Part vinduet frem eller tryk på ikonet. 7. Placer fem symboler af typen SMA_CON. Marker SMA_CON/OVELSE_3_LIB under Part List. Tryk nu på ikonet placer derefter tre symboler på diagramsiden ved at klikke med musen. 8. Marker nu RES/OVELSE_3_LIB under Part List og placer et modstandssymbol. 9. Afslut med at højreklikke og vælge End Mode eller tryk på esc på tastaturet. 10. Placer nu GND symboler på diagrammet. Tryk på g på tastaturet eller brug ikonet. 11. I Place Ground vinduet tryk på knappen Add Library. Tilføj filen ovelse_3_lib.olb som ligger i mappen C:\Kursus\mercantec\ovelse_ Marker OVELSE_3_LIB i listen inder Libraries i vinduet. Tryk derefter på OK. Placer nu seks GND symboler på diagramsiden i nærheden af GND benet på SMA symbolerne og ved modstanden R1. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 6 af 14

7 13. Flyt nu rundt på symbolerne så diagrammet ligner det viste til højre. 14. Spejlvend J2 og J4 ved først at klikke på det og bagefter højreklikke på det og vælg Mirror Horizontally. 15. Forbind nu de to Center ben på J1 til J2 samt J3 til J4. Tryk på w på tastaturet eller tryk på ikonet. 16. Forbind også J5 til R1 samt forbind GND symbolerne til J1 - J5 og R Tilføj netnavne på nettene. Tryk nu på n på tastaturet for at åbne Place Net Alias vinduet. 18. Angiv net1 under Alias og tryk på OK. Herefter hæger der et alias på musemarkøren. Klik nu på de tre net for at give dem netnavnene net1, net2 og net3. Net Alias funktionen tæller selv op efter man har klikket på et net for at placere et netnavn. 19. Afslut med at højreklikke og vælge End Mode eller tryk på esc på tastaturet. 20. Gem designet ved at trykke på ikonet eller fra menuen File -> Save. 21. Opret en netliste ved først at vælge.\diagram.dsn i Project Manageren og derefter trykke på ikonet eller fra menuen Tools -> Create Netlist. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 7 af 14

8 22. I Create Netlist vinduet vælg fanebladet PCB Editor og tryk på OK nederst i vinduet. Klik OK og Yes i de næste par vinduer. Øvelse 4: Oprettelse af Package Symbol (footprint) Oprettelse af Padstack 1. Start programmet Pad Designer fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> PCB Editor Utilities -> Pad Designer. 2. Opret padstacken for center ben på SMA stikket. 3. Sæt Units for padstacken til millimeters. Sæt Decimal Places til 3. Sæt Hole type til Circle Drill. Sæt Plating til Plated. Sæt Drill diameter til (1.1+tol). 4. Vælg fanebladet Layers i Pad Designer. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 8 af 14

9 5. Vælg laget BEGIN LAYER og i Regular Pad boksen: Sæt Geometry til Circle fra drop-down menuen. Sæt Width til 1.8 for at få en annularring på 0.3mm tykkelse. Gentag ovenstående for lagene DEFAULT INTERNAL og END LAYER. 6. Vælg File -> Save As og gem filen med filnavn ph_120_180.pad i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_4. 7. Vælg File -> New for at oprette padstacken for de andre ben på SMA stikket. 8. I New Padstack vinduet tryk på Browse og opret den nye padstack med filnavn ph_160_220.pad og vælg folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_4. Slut af med at trykke på OK. 9. Sæt Units for padstacken til millimeters. Sæt Decimal Places til 3. Sæt Hole type til Circle Drill. Sæt Plating til Plated. Sæt Drill diameter til (1.6+tol). 10. Vælg fanebladet Layers i Pad Designer. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 9 af 14

10 11. Vælg laget BEGIN LAYER og i Regular Pad boksen: Sæt Geometry til Circle fra drop-down menuen. Sæt Width til 2.2 for at få en annularring på 0.3mm tykkelse. Gentag ovenstående for lagene DEFAULT INTERNAL og END LAYER. 12. Vælg File -> Save for at gemme padstacken. 13. Luk Pad Designer på krydset i øverste højre hjørne eller fra menuen File -> Exit. Oprettelse af Package Symbol 14. Start programmet PCB Editor fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> PCB Editor. 15. Åbn drawing-filen sma_lead.dra ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_4. Sørg for at sætte Filetype til Symbol Drawing (*.dra). 16. Hold musen hen over knappen Options i højre side. Når musen holdes hen over knappen foldes menuen ud. Sæt den fast ved at trykke på den lille knappenål i titlen på Options vinduet. 17. Placer nu center ben for SMA stikket. Tryk først på ikonet. 18. I Options panelet angiv ph_120_180 i feltet Padstack. Før musen ud på kanvasset (det sorte med de hvide prikker) og placer et ben i koordinatet (0, 0). (0, 0) er angivet med symbolet. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 10 af 14

11 19. Ændr nu Padstack i Options panelet til ph_160_220. Før musen in på kanvasest og placer fire ben et i koordinaterne - (-2.55, 2,55) - (2.55, 2.55) - (2.55, -2.55) - (-2.55, 2.55) Grid på filen skulle være sat op til 2.55 mellem hver gridpunkt. Afslut med at højreklikke og vælge done. 20. I Command vinduet skriv replay add_areas for at tilføje angivelse af komponentens størrelse og silketryk. Resultatet skulle gerne ligne det til højre. 21. Vælg File -> Save for at gemme package symbolet. Øvelse 5: Placering og Routing af print 1. Start programmet PCB Editor fra start menuen under All Programs -> Cadence -> Release 16.x -> PCB Editor. 2. Åbn board-filen stackup.brd ved at vælge File -> Open. Filen ligger i folderen C:\Kursus\mercantec\ovelse_5. 3. Vælg PCB Flow -> Netlist import fra menuen for at få Import Logic vinduet frem. Check at stier til filer er identisk med vinduet til højre. Afslut med at trykke på knappen Import Cadence. 4. Vælg PCB Flow -> Constraint setup with netlist -> Physical fra menuen. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 11 af 14

12 5. Vælg Net -> All Layers i Worksheet Selector. Tryk på Default ud for Net1 og vælg 50OHM i listen Tryk på Default ud for Net2 og vælg 75OHM i listen Tryk på Default ud for Net3 og vælg 50OHM i listen 6. Luk Constraint Manager enten vha. krydset i øverste højre hjørne eller via menuen File -> Close. 7. Vælg PCB Flow -> Component placement for åbne Placement vinduet. 8. I placement vinduet sæt hak ved Components by refdes. Tryk på knappen Hide for at skjule Placement vinduet under placering af komponenter. Før herefter musen ud på kanvasset og J1 hænger på musen. Placer komponenterne indenfor outline som vist nedenfor. 9. Afslut placering af komponenter ved at højreklikke på kanvas og vælg Done. 10. Nu skal banerne på printet routes. Vælg PCB Flow -> Route fra menuen. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 12 af 14

13 11. Tryk nu på centerbenet på J1 og indstil Find filteret i højre side som vist til højre. Afslut banen ved at trykke på J2 centerben. Forbind nu centerben på J3 til J4 på samme måde. Bemærk at banebredden er anderledes. Dette skyldes at vi har sat regler op for Min Line Width. Forbind nu J5 til R1. Forbind til sidst Det andet ben på R1 til bagsiden af printet. Dette gøres ved først at klikke på det andet ben på R1 og derefter trække musen derud hvor en via skal placeres. Placer via ved at dobbeltklikke højreklik derefter og vælg done. Detalje ved via ses her. 12. Opret nu kobberlag på bagsiden af printet. Vælg PCB Flow -> Copper shapes. Indstil Find filteret som vist til højre. Sæt Class og Subclass til Etch og Bottom. Sæt Type er sat til Dynamic Copper. Sæt Assign net name til Gnd. 13. Tryk nu på kanvas med musen uden for outline begynd I øverste venstre hjørne. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 13 af 14

14 14. Tryk nu hele vejen rundt om outline. Få PCB Editor til selv at gøre den sidste side færdig. Højreklik og vælg Complete. Der skulle nu gerne være opretten et kobberareal på bundsiden af printet. PCB Editor klipper selv shapen af uden for outline. Slut af med at højreklikke og vælge Done. 15. Printet er nu færdigt. Vælg PCB Flow -> Status Check. Kør desuden en 'Tools Database Check' og tryk på OK 16. Tryk på knappen Update DRC for at verificere at der ikke er nogen DRC fejl. Printet ser ud til at være klar til produktion. Luk vinduet ved at trykke på OK. 17. Afslut opgaven ved at genere output filer. Vælg PCB Flow -> Post processing. 18. I Post Processing vinduet tryk på Run nederst i vinduet for at generere filer. 19. Under kørslen af Post Processor vil man blive bedt om at placere en drill legend. Placer den i toppen af kanvas uden for outline for printet. 20. Vælg No til at se log filen. 21. Filerne til produktion af printet kan nu findes i folderen C:\kursus\mercantec\ovelse_5\output. Filerne er at finde løst i folderen, men der er også oprettet en zip fil med en samlet produktionspakke. 22. I PCB Editor gem board filen ved at trykke på ikonet. øvelsesbeskrivelse_r001.docx Side 14 af 14

Orcad Layout kørekort. REV. 1.

Orcad Layout kørekort. REV. 1. Orcad Layout kørekort. REV. 1. Denne guide er skrevet af Carsten Strand fra IHA. Guiden er tænkt som en hjælp til dig der står overfor opgaven at skulle lave et print. Orcad Layout er et omfattende værktøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

3D og Flex-rigid design Ole Ejlersen, Nordcad Systems A/S

3D og Flex-rigid design Ole Ejlersen, Nordcad Systems A/S 3D og Flex-rigid design Ole Ejlersen, oe@nordcad.dk, Nordcad Systems A/S Hvem er Nordcad? Nordcad Systems A/S Dansk selskab 30 år med EDA værktøjer Teknisk stærk organisation Salg og rådgivning af løsninger

Læs mere

Hands-on: 3D og Flex-Rigid med OrCAD / Allegro PCB Editor

Hands-on: 3D og Flex-Rigid med OrCAD / Allegro PCB Editor Flex-rigid funktionalitet i PCB Editor... 2 Øvelse 1.1: Definition af stackup... 2 Øvelse 1.2: Definition af flex delen på printet... 7 Øvelse 2.1: Definition af transition område og bend... 10 Øvelse

Læs mere

Post-layout signal integritetsanalyse med OrCAD

Post-layout signal integritetsanalyse med OrCAD Post-layout signal integritetsanalyse med OrCAD Signal integritet (SI) analyse udføres nemt og hurtigt i en PCB Editor board fil med OrCAD Signal Explorer der er en del af OrCAD PCB Designer Professional.

Læs mere

funckey h 'settoggle hug Hug Shove ; options bubble_space $hug preferred'

funckey h 'settoggle hug Hug Shove ; options bubble_space $hug preferred' e-service nr. 81 En effektiv hverdag med nye PCB Editor shortcuts Kalender Vores kalender er opdateret for 2008. Du kan se de nyeste datoer og informationer på vores hjemmeside http://nordcad.dk Marts

Læs mere

OrCAD Design Flow Rev. 1.00

OrCAD Design Flow Rev. 1.00 SmartStart med elektronik design OrCAD gør det nemt at vælge de rigtige værktøjer fra starten. Hundredvis af danske virksomheder anvender i dag OrCAD produkter til hardware udvikling. Derfor er kendskab

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

OrCAD/Allegro Release 16.3

OrCAD/Allegro Release 16.3 OrCAD/Allegro Release 16.3 Rev 1.00 2009 Nordcad Systems A/S OrCAD Capture CIS 16.3 Autowiring - du får hurtigere tegnet dine diagrammer Komponent låsning CIS 3D footprint viewer - nemt at checke footprint

Læs mere

PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19

PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19 PCB Editor Kom I Gang Guide Version 160 Side 1 af 19 Denne guide er udarbejdet for at give en hurtig start mht. opsætning og bruger tilpasning af Allegro PCB Editor/OrCAD PCB Designer. Guiden beskriver

Læs mere

Introduktion Med STEP understøttelse i PCB Editor er der mulighed for at få et mere realistisk 3D billede af ens PCB Design.

Introduktion Med STEP understøttelse i PCB Editor er der mulighed for at få et mere realistisk 3D billede af ens PCB Design. OrCAD / Allegro PCB Editor STEP model workshop Introduktion Med STEP understøttelse i PCB Editor er der mulighed for at få et mere realistisk 3D billede af ens PCB Design. Indholdsfortegnelse OrCAD / Allegro

Læs mere

Fra Excel til Capture part

Fra Excel til Capture part e-service Fra Excel til Capture part Side 1 af 5 Fra Excel til Capture part Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : Maj 2003, Release 14.2/9.2.3, 2003 Denne tekniske note gennemgår

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Footprints tips & tricks

Footprints tips & tricks Footprints tips & tricks Rev 1.00 2012 Nordcad Systems A/S Padstack naming convention IPC-7251 & 7351 Padstack Naming Convention Bogstaver for standard typer c = Circular s = Square r = Rectangle b = Oblong

Læs mere

Uddannelser Nordcad tilbyder som den eneste EDA forhandler i Danmark efteruddannelser i brug af løsningerne

Uddannelser Nordcad tilbyder som den eneste EDA forhandler i Danmark efteruddannelser i brug af løsningerne Uddannelser 2012 Nordcad tilbyder som den eneste EDA forhandler i Danmark efteruddannelser i brug af løsningerne Efteruddannelse har til formål at øge kompetencen hos den enkelte medarbejder, så løsningerne

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Forøget effektivitet med funckey s i Allegro PCB Editor

Forøget effektivitet med funckey s i Allegro PCB Editor e-service Forøget effektivitet med funckey s i Allegro PCB Editor Side 1 af 8 Forøget effektivitet med funckey s i Allegro PCB Editor Note skrevet af Revision : Nordcad Systems Technical Support : December

Læs mere

PCB Editor opsætning. Web based view of CIS database CIP. Komponent data management CIS

PCB Editor opsætning. Web based view of CIS database CIP. Komponent data management CIS PCB Editor opsætning Web based view of CIS database Komponent data management CIS Diagramtegning CIP Signal Integritetsanalyse OrCAD Signal Explorer Allegro PCB SI PCB design OrCAD Capture Design Entry

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Organisér og del dine referencer

Organisér og del dine referencer Organisér og del dine referencer Indhold Ved import af referencer... 2 Opret en Folder... 3 Opret en undermappe... 4 Fjern/søg efter dubletter... 5 Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder...

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG Eksempler på print: Printplader er beregnet til at fastholde komponenter og skabe permanente forbindelser mellem dem. En printplade består af en plade af glasfiber, belagt med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Organisér dine referencer

Organisér dine referencer Organisér dine referencer Indhold Ved import af referencer... 2 Opret en Folder... 3 Opret en undermappe... 4 Fjern/søg efter dubletter... 5 Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder... 5 Vedhæfte

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

8A IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

8A IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES EasyDraw EasyDraw er den tegnemetode man kan bruge når man tegner enkle blokke. Denne blyant og papir metode gør det muligt at tegne streger og buer, inddele i firkanter og rektangler. Linjerne må tegnes,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

S. 1 WALLMOB. Add-on Guide

S. 1 WALLMOB. Add-on Guide S. 1 Add-on Guide Denne guide har til formål at ruste OneStore-brugeren til brugen af den nye Add-on funktion, som gør det muligt at tilføje produkter med tilhørende varianter og tillægsprodukter til POS

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen.

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen. I denne lektion gennemgås PatchDraw appliqué motifs, PatchDraw appliqué blocks, og PatchDraw pieced blocks. Der bruges blokke fra biblioteket, og du skal tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN WORKCYCLUS BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Handlingsplan... 2 1.1 Overblik på indsatsområder på handlingsplan... 2 1.2 Opret et indsatsområde... 3 1.3 Indsatsområde

Læs mere

I denne lektion skal vi arbejde med EasyDraw blokke fra biblioteket, og desuden tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende afsnit:

I denne lektion skal vi arbejde med EasyDraw blokke fra biblioteket, og desuden tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende afsnit: I denne lektion skal vi arbejde med EasyDraw blokke fra biblioteket, og desuden tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende afsnit: Danne et nyt Projekt Orientering om Blok arbejdsbordet. Starte

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere