GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer"

Transkript

1 GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata. 2. Filtyper og håndtering af filer 2.1 Generelt om filtyper og "Stifinder" 2.2 Filtyper i MapInfo 2.3 Organisering af filer i mapper 2.4 Kopiere, flytte og slette filer og mapper 2.5 Hente billedfiler med kort fra nettet 2.6 Se på størrelsen af filer 2.7 Forsendelse og pakning af filer 2.8 Windows indstillinger for decimaltegn 3. MapInfo's værktøjer 3.1 Starte programmet 3.2 Åbne en tabel 3.3 Paletterne Primær og Tegn 3.4 Hovedmenuer i MapInfo 3.5 Tilpasning af skærm, skala og zoom 3.6 Afslutte MapInfo 4. Tabeller og lagkontrol 4.1 Kort opbygges af lag 4.2 Funktioner i lagkontrol 4.3 Sammenhæng mellem kort og liste 4.4 Det kosmetiske lag 4.5 Værktøjer i menupaletten Tegn 4.6 Ændre visning af kort 4.7 Aktivt zoom 5. Gemme og genfinde 5.1 Generelt om at gemme og genfinde 5.2 Gemme tabel efter ændring 5.3 Gemme importerede filer i et andet format 5.4 Gemme indstillinger af kort (visninger) 5.5 Gemme kosmetiske objekter 5.6 Gemme skærmbilleder som billedfiler 5.7 Gemme en del af et kort som en ny tabel 5.8 Lukning af tabel eller passiv åben tabel Opgaver til lektion 1 1. Opslag i 2. Opslag om priser på digitale kort 3. Egne forslag til anvendelse af GIS Opgaver til lektion 2 1. Se på GIS-filer i Stifinder 2. Egen organisering af kursusfiler 3. Hente kort fra nettet, og pakke det til forsendelse Opgaver til lektion 3 1. Se på filer og afprøve værktøjer i primærpaletten 2. Afprøve "Vis hele laget" 3. Diverse spørgsmål om filer mv. Opgaver til lektion 4 1. Spørgsmål til funktioner i lagkontrol 2. Øvelse med tabel over postnumre 3. Kort og lister over vandløb på Fyn Opgaver til lektion 5 1. Ændre og gemme en tabel 2. Udarbejde et kort over en kommune 3. Diverse spørgsmål om veje og byer

2 6. Oprette ny tabel 6.1 Terminologi ved tabeller og databaser 6.2 Forskellige måder til at oprette ny tabel 6.3 Tabelstruktur 6.4 Eksempel 1 - Oprette tabel med adresser 6.5 Eksempel 2 - Ny tabel tilføjes eksisterende kort 6.6 Justere tabel 6.7 Eksempel 3 - Tabeljusteringer 7. Tabelredigering og forespørgsler 7.1 Redigering af kolonner 7.2 Redigere ny række 7.3 Forespørgsler med Find og Find udvalgte 7.4 Søgning i to tabeller 7.5 Funktionen Vælg og resulterende tabeller 7.6 Eksempel på oprettelse af en forespørgsel med Vælg 7.7 Gemme forespørgsler Opgaver til lektion 6 1. Ny tabel ud fra liste med data 2. Ny tabel tilføjes eksisterende kortlægning Opgaver til lektion 7 1. Generelle spørgsmål om tabeller og visning 2. Forespørgsler om jordforurening med Find 3. Forespørgsler med Vælg 4. Redigere ny række 8. Opdateringer og beregninger samt grafisk visning af tabeller 8.1 Typer af opdateringer og visninger 8.2 Visning af kolonnestatistik 8.3 Tilføje rækker fra en anden tabel 8.4 Tilføje kolonner fra en anden tabel 8.5 Placere grafisk information i synlige kolonner 8.6 Vise en tabel som en graf 8.7 Label funktioner Opgaver til lektion 8 1. Opdatering og sammenlægning af tabeller 2. Tilretning af labels med tre linjer 3. Global statistik 9. Arbejdsområder 9.1 Hvad er et arbejdsområde? 9.2 Opstartsindstillinger for arbejdsområder og sessioner 9.3 Faldgruber ved arbejdsområder 9.4 Eksempel på GIS til parkforvaltning 9.5 Brug af arbejdsområder ved sagsbehandling Opgaver til lektion 9 1. Nyt arbejdsområde 2. Fritidsfaciliteter i "Præstevangen" 3. Parkeringsmuligheder omkring "Præstevangen" 10. Digitale korttyper og tekniske kort 10.1 Korttyper og terminologi om kort (geodata) 10.2 Grundelementer i et digitalt vektorkort 10.3 Grundelementerne i et digitalt rasterkort 10.4 Historien om kommunernes digitale tekniske kort 10.5 Samarbejde om fælles objekttyper (FOT-konceptet) 10.6 GeoDanmark 10.7 Det danske Kvadratnet 10.8 Tilgængelighed af offentlige digitale grundkort Opgaver til lektion Om målforhold, opløselighed og nøjagtigheder 2. Mere om GeoDanmark-data 3. Øvelser med download af off. geodata 4. Spørgsmål om kort på Danmarks Arealinformation Side 2 af 5

3 11. Projektioner og koordinatsystemer 11.1 Forskellige kortprojektioner i Danmark 11.2 Grundlæggende elementer ved kortprojektioner 11.3 Længde- og breddegrader 11.4 UTM-systemet 11.5 Øvelser i at se UTM-koordinater i Danmark 11.6 System 34/ Kp DKTM 11.9 Skift mellem koordinatsystemer i MapInfo 12. Orientering af rasterkort 12.1 Rasterkort fra scanning af papirkort 12.2 Orientering ved indtastning af koordinater 12.3 Orientering ved hjælp af et eksisterende kort 12.4 DTK/Kort25 en del af Danmarks Topografiske Kortværk 12.5 Ortofoto 12.6 Ældre kort hentet fra internettet Opgaver til lektion Spørgsmål om projektioner 2. Skift mellem projektioner og betydningen af datum 3. Om at ændre og gemme Projektioner Opgaver til lektion Diverse spørgsmål om rasterkort 2. Orientere museumskort 3. Sammenligne filer af gemte skærmbilleder Index for lektioner i GIS 2 (lektion 13-24) 13. Georeferencer og geokodning 13.1 Generelt om geokodning og georeference 13.2 Forberedelser til geokodning 13.3 Eksempel med geokodning via postnumre 13.4 Beregnede adressekoordinater 13.5 Eksempel med geokodning via adressekoordinater Opgaver til lektion Kort over jordrenseanlæg 2. Geokodning af adresser 3. Diverse spørgsmål om geokodning mv. 14. Præsentation og layout 14.1 Generelt om præsentation af data på kort 14.2 Bykort som eksempel på præsentation af data 14.3 Layout funktionen i MapInfo 14.4 Målestok på kort 14.5 Signaturforklaring på kort Opgaver til lektion Præsentation af ESØ 2. Udvælge relevante boreoplysninger til layout 15. Temakort og Kort Generelt om temakort og tematisk kortlægning 15.2 Tematiske kort med farvelagte jordartssymboler 15.3 Øvelser med temakort over befolkningstæthed 15.4 Den digitale kortsamling TOP10DK 15.5 Temakort ud fra højdekurver i TOP10DK Opgaver til lektion Temakort om grundvandsforhold ved ESØ 2. Spørgsmål om jordartskort og TOP10DK Side 3 af 5

4 16. Offentlige databaser 16.1 Offentlige registre og deres betydning for GIS 16.2 Bygnings- og Boligregistret BBR 16.3 Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem ESR 16.4 Matrikelregistret MATR 16.5 Statens Salgs- og Vurderingsregister SVUR 16.6 Krydsreferenceregistret KRR 16.7 Lovgivning om adresser 16.8 Adressekoordinater 16.9 Matrikelkort Øvelse med matrikelkort fra Juelsminde Begrænsninger ved de offentlige registre på Internettet Opgaver til lektion Opslag i den offentlige informationsserver OIS 2. Brug af internettjenesten Matrikel-info 3. En kystnær grund i Juelsminde 17. WEB-tjenester Geodata fra andre servere 17.1 Baggrund og begreber 17.2 Eksempler på åbne web-tjenester 17.3 OGC-standarder for overførsler af geodata 17.4 MapInfo og WMS 17.5 MapInfo og WFS Opgaver til lektion Hente nye kommunegrænser og lokalplaner via WMS 2. Forespørgsler via WFS 18. Eksterne filer ind i MapInfo 18.1 Introduktion om oversættelse af filer 18.2 Excel fil ind i MapInfo 18.3 Indlæsning af ASCII fil med adressepunkter 18.4 Filer fra AutoCAD i DWG format 18.5 Åbning af DXF-filer 18.6 Projektioner ved oversættelse af geodata 18.7 Indlæsning af en dbf-fil med boredata 18.8 Øvrige filformater til udveksling af data Opgaver til lektion Geokodning af affaldsselskaber 2. Shapefil med indvindingsoplande til vandværker 3. Redigere tabel med boredata 19. Introduktion til SQL 19.1 Generelt om SQL 19.2 Dialogboksen SQL-valg i MapInfo 19.3 Lidt om operatorer, funktioner og udtryk 19.4 Eks. på SQL-søgning af vindmøller med lav effekt 19.5 Brug af feltet Grupper efter 19.6 Se forespørgsler i MapBasic-vinduet 19.7 Eks. på SQL-søgning af kulturhistoriske objekter 20. Geografiske analyser 20.1 Generelt om geografiske analyser 20.2 Geografiske funktioner og operatorer 20.3 Centrumspunkter 20.4 Jordforurening i drikkevandsområder 20.5 Angive bufferzoner omkring objekter 20.6 Analyse af afstand mellem vandrehjem 20.7 Angive sikkerhedszone omkring en gasledning Opgaver til lektion Vindmøller med effekt mellem 100 og 400 kw 2. Samlet effekt af vindmøller mellem 100 og 400 kw 3. Spørgsmål om antal typer a vindmøller 4. Ansvar for data i tabellen RP kulturhistorie.. Opgaver til lektion Bufferzoner og adresser ved Bygholm Sø 2. Redigering af tabel med søer 3. Matrikler med søer i Egebjerg Kær 4. Centroid(x) og Centroid(y) og Side 4 af 5

5 21. Redigering af objekter 21.1 Introduktion 21.2 Valg af objekter 21.3 Kombinere objekter og slette dele af objekter 21.4 Knudepunkter og Omform 21.5 Dataoverførsler ved redigering af objekter 21.6 Arealberegninger af objekter i bufferzone 21.7 SNAP-funktion Opgaver til lektion Oprette punkter i Kastanjeparken 2. Tegne byggegrunde i Kastanjeparken 3. Opdeling af matrikelkortet til en vejzone 22. Værktøjsstyring i MapInfo 22.1 Værktøjer opstår som MapBasic programmer 22.2 Eksempler på værktøjer 22.3 Afprøve værktøjet Opret gitter 22.4 Afprøve værktøjet Koordinatudtræk 22.5 Brug af værktøjet Labeler 22.6 Ressourcer på Internettet Opgaver til lektion Brug af værktøjet Søg og erstat 2. Indsætte oversigtskort for matrikelkort 3. Tegne koordinatlinjer for System Introduktion til GPS og GIS 23.1 Om GPS systemet og dets organisering 23.2 Elementerne og principper i satellitbaseret navigation 23.3 Datum og projektioner anvendt ved GPS 23.4 Øvelse med GPS-data fra forsøgsmarker 23.5 Data fra GPS-registrering under bil-kørsel 24. Afsluttende opgave 24.1 Formålet med opgaven og krav til omfang 24.2 Opgavens problemstilling 24.3 Data til opgaven 24.4 Fremgangsmåde og metoder 24.5 Resulterende tabeller og øvrige output 24.6 Konklusion på opgaven 24.7 Diskussion af fremgangsmåde og GIS-metoder Opgaver til lektion Spørgsmål om GPS-systemet 2. Spørgsmål til tabel med markdata 3. Temakort over høstudbytte variation 4. Spørgsmål til tabel med GPSmålinger fra bil Deltagerne skal selv vælge et emne for den afsluttende opgave. Der ydes vejleding til fremskaffelse af data. Side 5 af 5

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Rejserapport. GIS SIG rapport

Rejserapport. GIS SIG rapport Rejserapport BE London 2007, 10-14 juni 2007 Lørdag 9. juni...1 Søndag 10. juni...2 Introduction to Bentley Map...2 Microstation Champions: A Tips & Tricks Special Feature...3 Mandag 11. juni...4 Fælles

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Børsen Academy tilbyder markedets bredeste udvalg af e-learning inden for Microsoft Office på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. På

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere