Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr udgave 04 05/DK 10 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr. 10433 3. udgave 04 05/DK 10 05"

Transkript

1 Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr udgave 4 5/DK 1 5

2 Lenz Gold Dekoder (2) Maksimal varig belastning 1, A Motor udgang / spidsbelastning 1, A / 1,8 A Funktionsudgang A, B, C og D 2 ma hver Samlet belastning af funktionsudgange 5 ma Lokomotivadresser Køretrin 14, 27, 28, 128 Størrelse 23, x 16,5 x 6,5 mm Figur 1: Tekniske data Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger

3 Lenz Gold Dekoder (3) Kontakter jf. NEM 652 Kontakt Forbindelse Ledningsfarve 1 Motor forbindelse 1 Orange 2 Lys bagerst (-) Gul 3 Ikke anvendt eller F1 Grøn 4 Venstre strømoptag Sort 5 Motor Forbindelse 2 Grå 6 Lys forreste (-) Hvid 7 Fælles stel for funktioner (+) Blå 8 Højre strømoptag eller slæbesko Rød Figur 3: NEM 652 snitfladen Figur 4: S.U.S.I. snitflade Figur 5: USP tilslutning

4 Lenz Gold Dekoder (4) 1 Vigtig sikkerhedsanmærkning Digital Plus lokomotivdekoderen må udelukkende anvendes med Digital plus by Lenz systemet eller andre digitalstyringen i handlen, som har NMRA-konformitets-segl. Spørg fanrikanten af system, hvis der er tvivl. De grænser for belastning, der er angivet i de tekniske data, må ikke overskrides. Du skal sikre dig, at den samlede belastning ikke overskrider det tilladte. Ved en overbelastning bliver dekoderen ødelagt. Dekoderens elektroniske dele må på intet tidspunkt berøre lokomotivets chassis metaldele. Sker det, sker der en kortslutning i dekoderen, og den bliver ødelagt. Dekoderen må ikke omvikles med isolerbånd, idet det hindrer den nødvendige luftcirkulation. Det er meget bedre, at sætte isolerbånd på lokomotivets chassis for herigennem at hindre en uønsket kortslutning. Sæt dekoderen fast med et stykke dobbeltklæbende bånd. Lokomotiver, som er udrustet med Digital plus dekodere må ikke anvendes på 2 leder anlæg med overledning, da lokomotivet kan risikere at modtage dobbelt spænding i den forkerte retning, når det sættes på sporet. Herved ødelægges dekoderen. Før du indbygger en Digital plus dekoder i et lokomotiv, bør du sikre dig, at lokomotivet fungerer problemfrit ved normal konventionel jævnstrømsdrift. Erstat slidte kul og erstat udbrændte pærer. Kun et lokomotiv, som er problemfrit i konventionel drift, fungerer problemfrit ved digital drift. 2 Indbygning af GOLD dekoderen med kabeltilslutning (Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger, side 2) Bemærk hvilken motortilslutning, der er forbundet til højre hjulsæt og hvilken tilslutning, der er forbundet til venstre hjulsæt. Det sparer dig for at skulle forsøge dig frem til hvilket kabel fra dekoderen, der skal loddes til højre tilslutning og hvilket kabel, der skal loddes til ventre tilslutning for at opnå den korrekte kørselsretning. Motortilslutningerne skal være strømfrie, når de hidtidige kabler er fjernet. Det betyder, at der ikke længere må være nogen form for forbindelse mellem motortilslutningerne og lokomotivets chassis eller strømoptag fra hjulene. Vær venligst opmærksom på, at det ind imellem er således, at sådanne forbindelser først kan erkendes efter fjernelse af overbygningen. Hvis du ikke er sikker på, at alle betingelser for indbygningen af dekoderen er til stede, skal du henvende dig i et serviceværksted. Tilslut først dekoderen til hjulenes strømoptag: Det røde kabel tilsluttes det højre hjulstrømoptag set i kørselsretningen Det sorte kabel tilsluttes det venstre hjulstrømoptag set i kørselsretningen Herefter forbindes dekoderen med motortilslutningerne Det orange kabel forbindes til den motortilslutning, som før var forbundet med det højre hjulstrømoptag Det grå kabel forbindes til den motortilslutning, som før var forbundet med det venstre hjulstrømoptag

5 Lenz Gold Dekoder (5) Nu tilsluttes funktionerne. Fra leveringen er funktionerne indstillet således: Udgangene A og B reagerer kørselsretningsafhængigt på F. Denne indstilling kan ændres. Hvis du ønsker at anvende funktionsudgangene i fabrikstilstand, forbindes funktionsudgangene således: Funktionsudgang A (hvidt kabel) forbindes til den forreste pære i kørselsretningen Funktionsudgang B (gult kabel) forbindes til den bageste pære i kørselsretningen Hvis pærerne ikke er elektrisk forbundet med lokomotivets chassis (vi benævner dette som strømfri), så forbindes pærens anden pol til det blå kabel, som det er vist på Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger, side 2. Er der en forbindelse mellem pæren og lokomotivets chassis, anvendes det blå kabel ikke. Ved tilslutning til det blå kabel, lyser pæren en smule kraftigere, desuden fungerer den retningsafhængige belysning i konventionel jævnstrømsdrift også i dette tilfælde. Hvilken variant der anvendes afhænger af lokomotivets konstruktion. For tilslutning af lysdioder (LED) gælder: Det blå kabel er pluspol (lysdiodens anodeside), funktionsudgangen er minuspol (lysdiodens katodeside). Spændingen på funktionsudgangene er 16V. Glem ikke den passende formodstand. Tilslut nu funktionsudgangene C og D, hvis lokomotivet har flere funktioner. Funktionsudgang C (grønt kabel) til en yderligere funktion Funktionsudgang D (lilla kabel) til en yderligere funktion 3 Indbygning af GOLD-dekodere med snitfladekontakt NEM652 (Figur 3: NEM 652 snitfladen, side 3) Snitfladestikket, som passer til NEM 652 og NMRA, gør det muligt at foretage en let og problemfri ombygning af lokomotivet. Træk brostikket ud af snitfladen på lokomotivet. Opbevar stikket på et sikkert sted. Sæt nu stikket fra lokomotivet i, så stift nr. 1 placeres som den skal i henhold til lokomotivets brugervejledning. Placeringen af stift nr. 1 finder du ved det orange kabel. Pas på at du ikke kommer til at bøje eller knække stifter på stikket, når du sætter det i. 4 Test af indbygningen Sæt lokomotivet (uden overdel) på programmeringssporet og udlæs adressen. Ved leveringen er dekoderens programmeret til adresse 3. Hvis du har monteret dekoderen rigtigt, skal du kunne udlæse adressen. Kan du ikke det, så er der måske sket en fejl ved montagen af kablerne. Kontroller og ret om nødvendigt kablingen. Nu kan du prøvekøre lokomotivet på dit anlæg. Kommentar: Hvis lyset ikke lyser, er det sandsynligt, at du ved montage med NEM 652 stik, har vendt stikket forkert. Tag lokomotivet af sporet, vend stikket om, og prøv igen.

6 5 GOLD dekoderens egenskaber Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (6) I det følgende giver vi dig et kort overblik over GOLD dekoderens egenskaber og deres indstillinger. Udførlig information finder du i Handbuch GOLD Decoder, som du enten finder hos modeljernbaneforhandleren eller kan hente fra Lenz Elektrobik GmbH hjemmeside: Belastning og beskyttelsesforanstaltninger Motorudgangen kan belastes varigt med 1A og dette uden montage af særlige køleflader. Den kortvarige spidsbelastning er 1,8A. Funktionsudgangene kan hver især belastes med 2mA. Motoren er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og varme. Ved fejl bliver der sat en værdi i CV3, som svarer til en af førnævnte fejlmuligheder. Denne bit kan løses ved programmering. 5.2 Motorstyring Dekoderen styrer via en højfrekvent regulering (23kHz). For at tilpasse dekoderen til den enkelte lokomotivmodel kan der vælges mellem 6 forskellige motortyper i CV5. Den enkelte motortype indeholder et parametersæt, som svarer dens opbygning. Yderligere er det muligt at foretage finindstilling via CV113 og CV114 ved valg af motortyperne 4 og 5. Naturligvis kan man slå såvel den højfrekvente styring som reguleringen fra. Ydermere kan styringen af gentagelser indstilles i CV9. Den mindste (CV2), mellemste (CV5) og højeste (CV6) hastighed kan indstilles, idet dekoderen selv beregner en dynamisk hastighedslinie, så man undgår spring i ydelsen. Uafhængigt heraf kan man selv programmere en hastighedslinie. Dekoderen indeholder yderligere en såkaldt EMK-deler, som gør det muligt at tilpasse dekoderen til forskellige motortyper. Med nogle anvendte motortyper, kan det ske, at lokomotivet ikke er i stand til at opnå en tilfredsstillende højeste hastighed sammenlignet med konventionel drift. I sådanne tilfælde anvendes EMK-deleren ved at sætte bit 6 i CV5. Lokomotivet når så en højere højeste hastighed samtidig stiger den minimalt opnåelige hastighed en smule. 5.3 Køretrin Dekoderen kan anvendes med 14/27 eller 28/128 køretrin. Indstillingen sættes i CV Forsinkelse, som kan slås til og fra Med funktion 4 (fabriksindstilling, som kan ændres i CV59) kan accelerations- og bremseforsinkelse samt den konstante bremseafstand ændres mens lokomotivet er i drift. Forsinkelsen er slået fra så længe funktionen er aktiv.

7 Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (7) 5.5 Konstant bremseafstand Funktionsmåde: Ved overgang fra et givent køretrin til trin (f.eks. ved at dreje hastighedsreguleringen til det venstre stop) standser lokomotivet efter en forudbestemt afstand. Denne bremseafstand er uafhængig af den hastighed, der køres med. Den konstante bremseafstand aktiveres gennem Bit 1() i CV51. Længden af den tilbagelagte bremseafstand indstilles i CV52. Hver værdi i dette CV angiver en underforstået bremseafstand Sådan indstiller du den konstante bremseafstand Bremseafstanden fastlægges gennem værdien i CV52. Da lokomotiver har forskellige motorer og driftsoversættelser, er bremseafstanden som fastlagt i CV52 forskellig for samme værdier fra lokomotiv til lokomotiv. 1. Angiv en kort teststrækning, som kan anvendes til at fastlægge bremseafstanden for en bestemt værdi i CV52. Begynd med standardværdien i CV Slut først den konstante bremseafstand generelt til. Indstil således værdien Bit 1() i CV. Hvis denne værdi ikke er sat, vil lokomotivets bremseafstand være afhængig af kørehastigheden. 3. Køre lokomotivet med mellemste kørehastighed. 4. Ved et på forhånd fastlagt sted sættes kørekontrollen på. For at gøre det drejes hastighedsknappen længst til vestre på LH3, LH9 og Compact. For LH1 trykkes så meget på tasten indtil kørselstrin 1 nås eller lokomotivets adresse angives. På LH1 må tasten ikke anvendes, idet den sender et lokomotivspecifikt nødstop, hvor forsinkelsen ikke er aktiv i dekoderen). 5. Mål den tilbagelagte bremseafstand. 6. Forhøj eller nedsæt værdien i CV52 f.eks. i skridt af 1 og gennemfør målingen igen. På den måde kan du skabe en tabel, som angivet sammenhængen mellem bremseafstanden og værdien i CV52 for hvert lokomotiv. Yderligere vigtige noter Den konstante bremseafstand er kun aktiv, når hastigheden ændres til. F.eks. betyder en ændring af kørselstrin 28 til trin 1, at ændringen iværksættes, som det er angivet i CV3. Når rangerdrift er slået til (standardindstilling F3) er den konstante bremseafstand slået fra, så anvendes indstillingerne fra CV3. Den konstante bremseafstand er under alle omstændigheder slået fra, når Dekoderens forsinkelse er slået fra (Standardindtilling F4). De to sidst nævnte egenskaber kan f.eks. også anvendes fornuftigt, hvis en iværksat opbremsning ønskes afbrudt. Ved bremsning med sporets spænding er bremseafstanden ikke virksom. 5.6 Rangerdrift Rangerdrift halverer hastigheden. Det er således muligt at gennemføre en særligt følsom rangering. Med funktion F3 (Fabriksindstilling som kan ændres i CV58) slås rangerdrift til og fra. Når rangerdrift er slået til, er den konstante bremseafstand slået fra. Rangerdrift er slået til, så længe funktionen er aktiv.

8 Lenz Gold Dekoder (8) 5.7 ABC simpel signalstop og langsomkørsel Ved anvendelse af ABC-bremsemodul er det muligt at opnå et særligt enkelt signalstop. Afhængigt af signalets stilling i bremseafsnittet før signalet skaber ABC-modulet en asymetri i sporets spænding, som dekoderen reagerer på. I sammenhæng med den konstante bremseafstand er en nøjagtig standsning før rødt signal intet problem. Naturligvis er det muligt at foretage gennemkørsel i den modsatte retning. Yderligere er det muligt at reagere på signalbilledet langsom kørsel, idet hastigheden afhænger af værdien i CV53. Under signalholdt eller langsomfart kan alle funktioner angives, herunder at bakke væk fra det røde signal. Med et passende antal ABC-moduler kan du let opbygge en blokstyring. ABC aktiveres gennem Bit 2(1) i CV51. Er rangerdrift slået til eller er forsinkelse slået fra er ABC-teknikken ikke aktiv. 5.8 Pendeltogstyring Ved anvendelse af ABC-bremsemodul er det muligt at iværksætte pendeltog. Der er to forskellige muligheder: Pedel med eller uden mellemstop. I den anden driftsmåde, kan der også anvendes langsomdrift. Pendeltogstyren iværksættes ved at aktivere Bit 4(3) og Bit 5(4) i CV 51. Opholdstiden på strækningen stilles mellem 1 og 255 sekunder i CV Tildeling af funktionsudgangene til digitalsystemets funktioner (Mapping) Hermed fastlægges hvilke funktioner i digitalsystemet, som tænder og slukker for funktionsudgangene A, B, C og D. Udgangene A, B og C kan frit tildeles funktion F (retningsafhængigt) eller funktionerne F1 til F8. Udgangen D kan frit tildeles funktion F (retningsafhængigt) eller funktionerne F1 til F12. Tildelingen foretager du i CV erne 33 til Lyseffekter på funktionsudgangene I CV 6 indstilles lyseffekterne for funktionsudgangene A og B. I CV62 indstilles lyseffekterne for funktionsudgangene C og D. Ønsker du at tænde og slukke en effekt med funktionerne fra digitalsystemet, så tildeles funktionerne F1 til F8 i CV61 (for F-udgangene A og B) og CV64 (for F-udgangene C og D). Hvilke effekter, der kan anvendes, kan ses i CV-tabellen S.U.S.I. snitfladen Som et resultat af samarbejdet mellem firmaerne DIETZ og LENZ fremstår konceptet til en lyd- og funktionssnitflade for lokomotivdekodere. Som følge af denne snitflade kan lyd- og andre funktionsmoduler tilsluttes en lokomotivdekoder på en let og enkel måde. S.U.S.I. modulet modtager via snitfladen information om hastighed, funktioners status etc. og reagerer derefter. F.eks. kan tonen fra en klokke afspilles eller den ændrer lyden af dampslagene. Kvaliteten af lyd-effekterne er afhængig af S.U.S.I. modulet og ikke af selve lokomotivdekoderen.

9 Tilslutning af et S.U.S.I. modul Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (9) Alle lyd- og funktionsmoduler, som overholder specifikationerne i S.U.S.I. kan tilsluttes til S.U.S.I. snitfladen. Der er fire loddepunkter (se Figur 4: S.U.S.I. snitflade, side 3) på dekoderen, som anvendes til tilslutningen af et lyd- eller funktionsmodul. Rækkefølgen af loddepunkter er valgt, så de passer på specifikationerne i S.U.S.I.-snitfladen. Definitionen af kabelfarverne er tilpasset anbefalingerne i specifikationen. Lod de passende kabler fra S.U.S.I. modulet på dekoderens loddeflader. Pas på, at der ikke sker nogen form for kortslutning eller at loddefladerne sættes i forbindelse med hinanden Programmering af S.U.S.I. modulet Ligesom for selve dekoderen, er der forskellige indstillinger, som kan sættes for S.U.S.I. modulet. Disse indstillinger gemmes i konfigurationsvariable (CV er). Når du ønsker at ændre i disse indstillinger, er fremgangsmåden den samme som ved ændringer i lokomotivdekoderens CV er. S.U.S.I. modulet programmeres så at sige gennem dekoderen. Lokomotivdekoderen kender på forhånd de CV er, der hører til S.U.S.I. modulet, og leder programmeringsinstruktionerne videre over S.U.S.I. snitfladen. De indstillinger, der er for dit S.U.S.I. modul, kan du se i modulets brugervejledning. Indstillingerne i S.U.S.I. modulet kan programmeres enten over Programmering under drift (PoM) eller ved Programmering på programmeringsspor. Hvis du anvender Digital plus by Lenz, kan CV erne 1 til 999 programmeres over PoM. Ved anvendelse af programmeringsspor kan du for tiden programmere CV erne 1 til 256. CV-området 897 til 124 er reserveret til S.U.S.I. moduler. For at kunne nå disse CV-numre er der indbygget en særlig programmeringsrutine i Lenz GOLD dekoderen. Ved denne programmerinsmetode anvendes CV126 som mål og CV127 som transport af værdien. Forløbet er således: I mål-cv126 sættes målet (CV nummeret), herefter sættes vædien, som skal transporteres til målet i CV127. Skal mål-cv kun læses, så udlæses værdien af transport CV127, efter indtastningen af målet i CV126. Da man kun kan indtaste værdier indtil 255 i en CV, og CV erne for S.U.S.I. begynder ved 897, regnes mål-cv med udgangspunkt i 8. Du skal således kun angive forskellen mellem det CV-nummer, du skal ramme og 8, f.eks. angives tallet 97 for mål-cv897. Eksempel 1: Du ønsker at angive værdien 1 i CV Skriv = 97 i mål-cv Skriv den ønskede værdi 1 i CV127. Dekoderen sender nu programmeringsinstruksen skriv værdien 1 i CV 897 over S.U.S.I. snitfladen til S.U.S.I. modulet. Eksempel 2: Du ønsker at udlæse værdien af CV 92 i S.U.S.I. modulet. 1. Skriv 92 8 = 12 i mål-cv Les værdien af transport-cv127. Du læser nu værdien i CV 92 i S.U.S.I. modulet USP Uninterruptable Signal Processing Den intelligente USP sørger i sammenhæng med det optimale energilager for at lokomotivet kan overvinde beskidte sporstykker eller strømløse hjertestykker. Energilageret er ikke en del af dekoderen, men kan indbygges separat i lokomotivet.

10 Lenz Gold Dekoder (1) Dekoderen er forberedt for tilslutning af energilager (f.eks. Power 1) ved loddepunkter. Se disse på Figur 5: USP tilslutning, side 3). Lod kablerne fra energilageret på dekoderens tilsvarende loddepunkter. Pas på, at der ikke sker nogen form for kortslutning eller at loddefladerne sættes i forbindelse med hinanden RailCom Dekoderen er udstyret med RailCom funktioner. Udover lokomotivadressen kan den sende andre informationer (f.eks. aktuel hastighed, CV-indhold) via sporet. Informationerne opfanges af en RailCom detektor og vises på en meldeenhed. De data, dekoderen skal sende, fastlægges i CV28. I CV29, Bit4 tændes og slukkes for sendefunktionen. 6 Programmering af dekoderen Lokomotivadresse, accelerations- og bremseforsinkelse samt alle andre af dekoderens egenskaber kan fastlægges og ændres via programmering. Disse egenskaber gemmes permanent i dekoderen også når driftsspændingen slukkes. I (den amerikanske) normen angives gemmestederne som Configuration Variable), forkortet til CV. Ind- og udlæsningen af informationerne sker elektronisk, og det er således ikke nødvendigt at åbne lokomotivet efter indbygning af dekoderen. Til programmering af dekoderen, kan du anvende følgende Digital Plus apparater: Zentrale LZ1 / LZV1 (med handregulering eller interface); SET2; Compact. Dekoderens opsætning ved leveringen: Adresse 3, 28 køretrin, hastighedsafhængig bremseafstand, Funktionsudgangene A og B er kørselsretningsafhængige og ikke dæmpede. Dekoderen kan umiddelbart anvendes med disse indstillinger. Indstillingerne kan naturligvis ændres. 6.1 Reset til fabriksindstilling Hvis du ønsker af foretage reset af alle indstillingerne i en dekoder, kan du skrive værdien 33 i CV8. CV erne i et tilsluttet S.U.S.I. modul berøres ikke af denne handling og resettes således ikke.

11 Lenz Gold Dekoder (11) 7 Tabel over CV er Figur 6: CV tabel CV Værdier Navn Fabriksindstilling Lokomotivadresse Startspænding Vmin Accelerationsforsinkelse Bremseforsinkelse Højeste hastighed Vmax Mellemste hastighed 22 7 Versions nr Fremstiller Wiederholrate Udvidet lokomotivadresse høje byte værdi Udvidet lokomotivadresse lave byte værdi Dobbelttraktionsadresse. Ved drift med Digital plus by Lenz apparater kan der kun anvendes intervallet Bit RailCom konfiguration 3 (dec) 1 () 1 Kanal 1 frigivet til Adressesending 1 2 (1) 1 Kanal 2 frigivet til data 1 3 (2) 1 Kanal 3 frigivet til befalingsgenkendelse 29 Bit Indstilling 1 6 (dec) 1 () Lokomotivets retning normal: Lokomotivet kører fremad, når pilen på håndkontrollen peger opad. 1 Omvendt: Lokomotivet kører fremad, når pilen på håndkontrollen peger nedad. 2 (1) Antallet af køretrin 1 Drift med 14 eller 27 køretrin. Denne indstilling anvendes ved digitalsystemer, som ikke understøtter 28/128 køretrin. 1 Drift med 28 eller 128 køretrin. Denne indstilling anvendes ved digitalsystemer, som understøtter 28/128 køretrin. 3 (2) Driftsform 1 Lokomotivet kører kun i digital drift 1 Lokomotivet kører i såvel konventionel som digital drift, flydende skift mellem driftsformerne er mulig. 4 (3) Railcom kommunikation slået fra 1 Railcom kommunikation slået til 5 (4) Dekoderen anvender fabriksindstillet motorkendelinie 1 Dekoderen anvender egenprogrammeret motorkendelinie 6 (5) Dekoderen anvender basisadresse (fra CV1) 1 Dekoderen anvender udvidet adresse (fra CV17 og CV18) 7 8 (6-7) Ikke anvendt 3 Bit Fejlmelding (dec) 1 () 1 Lampekortslutning 2 (1) 1 Overophedning 3 (2) 1 Motor kortslutning

12 Lenz Gold Dekoder (12) CV Værdier Navn Fabriksindstilling Værdiområder Funktionstildeling (mapping) for funktionsudgange: For at tildele en funktion i digitalsystemet til en funktionsudgang søger du skæringen mellem den ønskede funktion og den ønskede funktionsudgang. Det tal, du har fundet, indtastes i det passende CV. Fabriksindstillingerne er markeret med fed skrift. CV Funktionsudgang A B C D F fremad F baglæns Funktion Funktion Funktion (*) Funktion (*) Funktion (*) Funktion (*) Funktion Funktion Funktion Funktion 1 I dette område kan der ikke ske Funktion 11 tildeling Funktion 12 1 (*) Disse værdier har ingen betydning for GOLD 1432 og Bit Motor konfiguration (-3) Valg af motortype 5, indtastes som decimaltal 6 (5) EMK-deler er ikke aktiv 1 EMK-dele er aktiv 7 (6) Regulering er slået til 1 Regulering er slået fra 8 (7) Motorstyring er højfrekvent (ca. 23 khz) 1 Motorstyring er lavfrekvent (ca. 19 Hz) 51 Bit Bremsekonfiguration (dec) 1 () 1 Konstant bremseafstand aktiveret 2 (1) 1 ABC aktiveret 3 (2) 1 Retningsafhængighed af ABC er slået fra 4 (3) 1 Pendeldrift uden mellemstop aktiveret 5 (4) 1 Pendeldrift med mellemstop aktiveret 6 (5) 1 Standsning med spænding uafhængigt af polaritet (anvendes kun når CV29 bit 3 er slukket. 7 8 (6-7) Ikke benyttet Bremseafstand ved aktiveret bremseafstand Langsomkørsel ved ABC Pauseperiode ved pendeldrift sekunder Indstilling af lysstyrken på funktionsudgangene A og C. 255=max Indstilling af lysstyrken på funktionsudgangene B og D. 255=max Funktionstildeling (mapping): Hver bit i en CV står for en funktion i digitalsystemet: Bit 1() for funktion 1, Bit 2(1) for funktion 2 o.s.v. indtil Bit 8(7) for funktion 8. Når du ønsker at tildele en funktion Dimming (lysdæmpning), så skal den tilhørende Bit sættes Dimming (ingen fabriksmæssig tildeling) Rangerdrift (fabriksmæssigt tildelt F3) At slå forsinkelse fra (fabriksmæssigt tildelt F4) 8

13 Lenz Gold Dekoder (13) CV Værdier Navn Fabriksindstilling Effekt på funktionsudgangene A og B. Enernes plads i værdien angiver Funktionsudgang A. Tiernes plads funktionsudgang B: Ingen effekt 1 Marslys 2 Gyralys 3 Strobe 4 Dobbeltstrobe Funktionstildeling lyseffekter funktionsudgange A og B Effekter på funktionsudgangene C og D Tiernes plads på værdierne for funktionsudgang D: Ingen effekt 1 Blinker i samme takt som funktionsudgang C 2 Blinker i modsat takt af funktionsudgang C Enernes plads på værdierne for funktionsudgang C: Ingen effekt 1 Blinkende 2 Flakkende type 1 (rolig) 3 Dæmpet med værdien fra CV55 3 Flakkende type 2 (urolig) 4 Flakkende type 3 (hektisk) 5 Dæmpet med værdien fra CV56 63 Blinkfrekvensen for funktionsudgangene C og D: 32 Default ca. 1 sekund, f = 1 / (,3 * (1 + CV63)) 64 Funktionstildeling lyseffekter Funktionsudgangene C og D Værdien for hastighedskendelinien, default er fabriksindstillingen Tidensforløbet for motorefterløb, når der ikke længere er sporsignal. T = 16 CV112 *,16sek. Default er,25 sek Minimal PWM-Værdi ved styring for motortype 4 eller Ændring af driftscyklus for motortype 4 eller CV angivelse for SUSI. Udgangspunkt Transport CV for SUSI 128 Servicenummer (udlæs venligst aktuelt nummer) 8 Garantierklæring Se originalvejledningen. 9 Peter E. Jonasen har oversat denne vejledning til dansk. Du er velkommen til at kopiere og distribuere dokumentet i sin helhed, så længe teksten om, at det er Peter E. Jonasen, der har oversat den ikke slettes. Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en til Peter E. Jonasen. Mailadressen er info@digitaltog.dk Note: Er en note anført i den originale vejledning Kommentar: Er en kommentar fra Peter E. Jonasen på baggrund af egne eller andres erfaringer

14 Lenz Gold Dekoder (14) 1 Oversigt over figurer Figur 1: Tekniske data... 2 Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger... 2 Figur 3: NEM 652 snitfladen... 3 Figur 4: S.U.S.I. snitflade... 3 Figur 5: USP tilslutning... 3 Figur 6: CV tabel...11

Eriks Rivarossi rangerlokomotiv.xml Lenz Gold :11. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks Rivarossi rangerlokomotiv.xml Lenz Gold :11. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 11 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 2 2 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 10 12 Start forsinkelse

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 400 (1) Lokdekoder 75 400 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Uhlenbrock 75 530 (1) Lokdekoder 75 530 Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Uhlenbrock 76 32 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Dansk oversættelse version 1. maj 26 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 3.6 Be Alle rettigheder

Læs mere

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 7 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 2 2 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 6 12 Start forsinkelse Startforsinkelsen

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 420 (1) Lokdekoder 75 420 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 73 500 (1) Multiprotokoldekoder 73 500 i miniformat Til lokomotiver fra Arnold, Bemo, Brawa, Fleischmann, Roco, Trix m.fl. Egenskaber 73 500 Styret multiprotokoldekoder til DCC, Motorola og

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt.

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt. Uhlenbrock, Lokdekoder 76 5 (Jævnstrømsmotorer) Multiprotokoldekoder 76 5 Til lokomotiver med jævnstrømsmotorer på digitalanlæg i DCC- og Motorolaformat. Egenskaber 76 5 Styret multiprotokoldekoder til

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Uhlenbrock funktionsdekoder

Uhlenbrock funktionsdekoder Uhlenbrock 73 900 funktionsdekoder Dansk oversættelse version 1.0 Februar 2007 Peter E. Jonasen for Heljan A/S, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 04.06 Be Alle rettigheder

Læs mere

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 8 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 7 11 11 Versionsnummer Dekoderens versionsnr (11) 8 99 0 Fremstiller Dekoderfabrikantens nummer.

Læs mere

Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det!

Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det! Märklin Digital indbygning af dekodere (1) Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det! Det er enkelt at ombygge lokomotiver og togsæt, der er forberedt til indbygning

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Eriks Brawa Breuer traktor - klædeskab.xml Brawa Breuer traktor - klædeskab 19-07-2014 10:39. JPCVDok 1.0.0 Bit mode 0-7 Side 1

Eriks Brawa Breuer traktor - klædeskab.xml Brawa Breuer traktor - klædeskab 19-07-2014 10:39. JPCVDok 1.0.0 Bit mode 0-7 Side 1 1 49 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 0 0 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 8 8 Start forsinkelse Startforsinkelsen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Generelle egenskaber. LokPilotDCC V2.0 egenskaber. ESU LokPilot V2.0 (1)

Generelle egenskaber. LokPilotDCC V2.0 egenskaber. ESU LokPilot V2.0 (1) ESU LokPilot V2.0 (1) Generelle egenskaber LokPilot V2.0 er efterfølgeren til den kendte LokPilot dekoder. Den udvider de allerede meget fine egenskaber med yderligere funktioner for at nå det mål, at

Læs mere

Märklin digital. Peter Engelsted Jonasen for

Märklin digital. Peter Engelsted Jonasen for Märklin digital Roco VT 11.5 / BR 601 med Uhlenbrock 76 320 IntelliDrive og 73 900 Funktionsdekoder Eller med Uhlenbrock 77 500 IntelliDrive og 73 900 Funktionsdekoder Peter Engelsted Jonasen for www.digitaltog.dk

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Electrotren DSB MZ 1404 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Märklin 29765 DB ICE 402

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Märklin 29765 DB ICE 402 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Märklin 29765 DB ICE 402 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Märklin

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

Digital modeljernbane

Digital modeljernbane Digital modeljernbane Märklin 3060 m.fl. EMD F7 ombygget til digital drift Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.dk www.digital-train.com Peter Topp Engelsted Jonasen Märklin

Læs mere

Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning

Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com ESU 51967 21mtc adapter dansk vejledning (2) 1. WEEE Erklæring Læs venligst

Læs mere

Indbygnings- og brugervejledning. LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0

Indbygnings- og brugervejledning. LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0 Indbygnings- og brugervejledning LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0 Dansk oversættelse version 1.0 December 2006 Peter E. Jonasen for HobbyTrade baseret på den tyske original 1. udgave af maj 2006 ESU LokPilot

Læs mere

Digital modeljernbane

Digital modeljernbane Digital modeljernbane Märklin 3084 DB BR 50 ombygget til digital drift Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.dk www.digital-train.com Peter Topp Engelsted Jonasen Märklin 3084

Læs mere

Märklin 3021 DB V200 Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc

Märklin 3021 DB V200 Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM 652 LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Peter Topp Engelsted Jonasen til digital drift ISBN 978-87-92379-15-3 2015/2016 Nordbanen Hobby og Peter Topp Engelsted Jonasen Tekst: Peter Topp

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Peter Engelsted Jonasen

Peter Engelsted Jonasen Märklin digital: Indbygning af dekoder i Märklin 3021 DB Baureihe V 200 DB Class V 200 DB type V 200 Uhlenbrock AnDi LokPilot NEM LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk Märklin

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Märklin 3124.

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Märklin 3124. Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Märklin 3124 Micheline Peter Engelsted Jonasen www.digital-train.com Märklin Micheline, katalog

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Peter Topp Engelsted Jonasen : Digital modeljernbane - indbygning af dekoder i, Uhlenbrock AnDi, LokPilot NEM 652, LokPilot V4.0 M4 / 21mtc Dette materiale er lagret i henhold

Læs mere

Ombygning af Mehano GG-1 El-lokomotiv til digital drift samt ombygning til 3-skinne

Ombygning af Mehano GG-1 El-lokomotiv til digital drift samt ombygning til 3-skinne Ombygning af Mehano GG-1 El-lokomotiv til digital drift samt ombygning til 3-skinne Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk Nordbanen Hobby Peter Engelsted Jonasen Ombygning af Mehano GG-1 El-lokomotiv

Læs mere

Digital modeljernbane

Digital modeljernbane Digital modeljernbane Märklin GN800, 3027, 3045, 3046, 3047 DB BR 44 Digital med Märklin mfx Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Peter Topp Engelsted Jonasen Märklin GN800,

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

ESU 50708 / 50709 - DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING. Brugervejledning - Dansk. Januar 2015. ESU 50708-11 Varmhvide Dioder. ESU 50709-11 Gule Dioder

ESU 50708 / 50709 - DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING. Brugervejledning - Dansk. Januar 2015. ESU 50708-11 Varmhvide Dioder. ESU 50709-11 Gule Dioder ESU 50708 / 50709 - DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING Brugervejledning - Dansk Januar 2015 ESU 50708-11 Varmhvide Dioder ESU 50709-11 Gule Dioder Brugervejledningen er Oversat til Dansk af : FRANK F - (www.marklinisterne.dk)

Læs mere

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper.

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper. Signaler Der skal signaler på modelbanen. En modelbane med signaler er som prikken over i et. Der er forskellige signaler. I signal, U signal og AM signaler. Desuden er der PU signaler. Alle disse signaler

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen

Massoth DGMF. Brugsanvisning til Navigator. Nu med Dansk tekst. Rev. 17/ Poul Erik Christiansen Massoth DGMF Brugsanvisning til Navigator Nu med Dansk tekst Rev. 17/11 2009 Poul Erik Christiansen Betjening af Navigator A Display B Højre STOP tast C Venstre STOP tast D Hastigheds regulator E Styretaster

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211

Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Digital Magnetartikeldekoder Viessmann 5211 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Viessmann 5211 Magnetartikel dekoder (2) Den digitale magnetartikeldekoder Viessmann 5211 består

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Piko SVT 137 / DB VT 04 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Piko SVT 137 / DB VT 04 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Piko VT

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Indbygnings- og brugervejledning. ESU LokPilot mfx

Indbygnings- og brugervejledning. ESU LokPilot mfx Indbygnings- og brugervejledning ESU 61 600 - LokPilot mfx Dansk oversættelse version 1.1 Februar 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original version 1.0, november 2004 LokPilot mfx (2) 1 Generelle

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Uhlenbrock 63 410 miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 22.01.2018 Side 1 Indholdsfortegnelse Deluxe trådløs relæboks 1 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 3 3. Indkodning af RFID brikker.

Læs mere

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk DR4024 Servodekoder Brugervejledning V2018.10.22 på dansk 2019-03 Version 0.91 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 3600 Frederikssund Telefon 51 60 00 06 E-mail: info@nettog.dk side 1 1.0 Generel information

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram. Rullegardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram. Rullegardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Rullegardiner Indhold El-diagram Rullegardiner Vigtig information om programmering - af Module DC RTS for styring af 24VDC motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

DEIF A/S. Programmeringsmanual. Alarmpanel AL D. Kompakt Q96 design. Utrolig let knap-programmering (ingen jumpere eller lignende)

DEIF A/S. Programmeringsmanual. Alarmpanel AL D. Kompakt Q96 design. Utrolig let knap-programmering (ingen jumpere eller lignende) Programmeringsmanual Alarmpanel AL8-2 Kompakt Q96 design Utrolig let knap-programmering (ingen jumpere eller lignende) Individuel programmering af hvert input: N/O eller N/C, tidsforsinkelse, alarmblokering,

Læs mere

Kom godt i gang med Fable-robotten

Kom godt i gang med Fable-robotten Kom godt i gang med Fable-robotten 1. Først skal du installere programmet på din computer. Gå ind på shaperobotics.com og under support vælger du download: Her vælger du, under PC App om du kører Windows

Læs mere

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0292-Q ver. 1.0.0 - November 2013 DK Brugervejledning Joystick DX2-REM420 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0292-Q

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Primex 3017 Berliner S-Bahn

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Primex 3017 Berliner S-Bahn Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Primex 3017 Berliner S-Bahn Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com Primex

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Märklin 3067, DSB MY ombygning til digital (

Märklin 3067, DSB MY ombygning til digital ( Det er enkelt at ombygge lokomotiver og togsæt, der er forberedt til indbygning af dekodere med stik efter NEM normen. Man fjerner ganske enkelt den elektroniske omskifter ved at trække stikket ud og så

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift

Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000 til digital drift Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk Nordbanen Hobby 2 Peter Engelsted Jonasen Ombygning af en ældre Märklin katalog nummer 3000

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning.

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Tillykke med Deres nye Niveaukontrol. Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Standarder: Denne Niveaukontrol opfylder gældende regler og normer for sikkerhed. Produktet er testet

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Version 1.3 Changelog Beskrivelse af ændringer Følgende ændringer og rettelser til problemstillinger er inkluderet i opdateringen. Pilene der angiver

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Uhlenbrock AnDi 75 000 lokomotivdekoder

Uhlenbrock AnDi 75 000 lokomotivdekoder Uhlenbrock AnDi 75 000 lokomotivdekoder Dansk oversættelse Peter E. Jonasen, baseret på: COPYRIGHT UHLENBROCK ELEKTRONIK GMBH Grundlag tysk vejledning Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Joystick III Version: V2.20141208 3032258305-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere