Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr udgave 04 05/DK 10 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr. 10433 3. udgave 04 05/DK 10 05"

Transkript

1 Dansk oversættelse Peter E. Jonasen Information GOLD Decoder Art. Nr udgave 4 5/DK 1 5

2 Lenz Gold Dekoder (2) Maksimal varig belastning 1, A Motor udgang / spidsbelastning 1, A / 1,8 A Funktionsudgang A, B, C og D 2 ma hver Samlet belastning af funktionsudgange 5 ma Lokomotivadresser Køretrin 14, 27, 28, 128 Størrelse 23, x 16,5 x 6,5 mm Figur 1: Tekniske data Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger

3 Lenz Gold Dekoder (3) Kontakter jf. NEM 652 Kontakt Forbindelse Ledningsfarve 1 Motor forbindelse 1 Orange 2 Lys bagerst (-) Gul 3 Ikke anvendt eller F1 Grøn 4 Venstre strømoptag Sort 5 Motor Forbindelse 2 Grå 6 Lys forreste (-) Hvid 7 Fælles stel for funktioner (+) Blå 8 Højre strømoptag eller slæbesko Rød Figur 3: NEM 652 snitfladen Figur 4: S.U.S.I. snitflade Figur 5: USP tilslutning

4 Lenz Gold Dekoder (4) 1 Vigtig sikkerhedsanmærkning Digital Plus lokomotivdekoderen må udelukkende anvendes med Digital plus by Lenz systemet eller andre digitalstyringen i handlen, som har NMRA-konformitets-segl. Spørg fanrikanten af system, hvis der er tvivl. De grænser for belastning, der er angivet i de tekniske data, må ikke overskrides. Du skal sikre dig, at den samlede belastning ikke overskrider det tilladte. Ved en overbelastning bliver dekoderen ødelagt. Dekoderens elektroniske dele må på intet tidspunkt berøre lokomotivets chassis metaldele. Sker det, sker der en kortslutning i dekoderen, og den bliver ødelagt. Dekoderen må ikke omvikles med isolerbånd, idet det hindrer den nødvendige luftcirkulation. Det er meget bedre, at sætte isolerbånd på lokomotivets chassis for herigennem at hindre en uønsket kortslutning. Sæt dekoderen fast med et stykke dobbeltklæbende bånd. Lokomotiver, som er udrustet med Digital plus dekodere må ikke anvendes på 2 leder anlæg med overledning, da lokomotivet kan risikere at modtage dobbelt spænding i den forkerte retning, når det sættes på sporet. Herved ødelægges dekoderen. Før du indbygger en Digital plus dekoder i et lokomotiv, bør du sikre dig, at lokomotivet fungerer problemfrit ved normal konventionel jævnstrømsdrift. Erstat slidte kul og erstat udbrændte pærer. Kun et lokomotiv, som er problemfrit i konventionel drift, fungerer problemfrit ved digital drift. 2 Indbygning af GOLD dekoderen med kabeltilslutning (Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger, side 2) Bemærk hvilken motortilslutning, der er forbundet til højre hjulsæt og hvilken tilslutning, der er forbundet til venstre hjulsæt. Det sparer dig for at skulle forsøge dig frem til hvilket kabel fra dekoderen, der skal loddes til højre tilslutning og hvilket kabel, der skal loddes til ventre tilslutning for at opnå den korrekte kørselsretning. Motortilslutningerne skal være strømfrie, når de hidtidige kabler er fjernet. Det betyder, at der ikke længere må være nogen form for forbindelse mellem motortilslutningerne og lokomotivets chassis eller strømoptag fra hjulene. Vær venligst opmærksom på, at det ind imellem er således, at sådanne forbindelser først kan erkendes efter fjernelse af overbygningen. Hvis du ikke er sikker på, at alle betingelser for indbygningen af dekoderen er til stede, skal du henvende dig i et serviceværksted. Tilslut først dekoderen til hjulenes strømoptag: Det røde kabel tilsluttes det højre hjulstrømoptag set i kørselsretningen Det sorte kabel tilsluttes det venstre hjulstrømoptag set i kørselsretningen Herefter forbindes dekoderen med motortilslutningerne Det orange kabel forbindes til den motortilslutning, som før var forbundet med det højre hjulstrømoptag Det grå kabel forbindes til den motortilslutning, som før var forbundet med det venstre hjulstrømoptag

5 Lenz Gold Dekoder (5) Nu tilsluttes funktionerne. Fra leveringen er funktionerne indstillet således: Udgangene A og B reagerer kørselsretningsafhængigt på F. Denne indstilling kan ændres. Hvis du ønsker at anvende funktionsudgangene i fabrikstilstand, forbindes funktionsudgangene således: Funktionsudgang A (hvidt kabel) forbindes til den forreste pære i kørselsretningen Funktionsudgang B (gult kabel) forbindes til den bageste pære i kørselsretningen Hvis pærerne ikke er elektrisk forbundet med lokomotivets chassis (vi benævner dette som strømfri), så forbindes pærens anden pol til det blå kabel, som det er vist på Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger, side 2. Er der en forbindelse mellem pæren og lokomotivets chassis, anvendes det blå kabel ikke. Ved tilslutning til det blå kabel, lyser pæren en smule kraftigere, desuden fungerer den retningsafhængige belysning i konventionel jævnstrømsdrift også i dette tilfælde. Hvilken variant der anvendes afhænger af lokomotivets konstruktion. For tilslutning af lysdioder (LED) gælder: Det blå kabel er pluspol (lysdiodens anodeside), funktionsudgangen er minuspol (lysdiodens katodeside). Spændingen på funktionsudgangene er 16V. Glem ikke den passende formodstand. Tilslut nu funktionsudgangene C og D, hvis lokomotivet har flere funktioner. Funktionsudgang C (grønt kabel) til en yderligere funktion Funktionsudgang D (lilla kabel) til en yderligere funktion 3 Indbygning af GOLD-dekodere med snitfladekontakt NEM652 (Figur 3: NEM 652 snitfladen, side 3) Snitfladestikket, som passer til NEM 652 og NMRA, gør det muligt at foretage en let og problemfri ombygning af lokomotivet. Træk brostikket ud af snitfladen på lokomotivet. Opbevar stikket på et sikkert sted. Sæt nu stikket fra lokomotivet i, så stift nr. 1 placeres som den skal i henhold til lokomotivets brugervejledning. Placeringen af stift nr. 1 finder du ved det orange kabel. Pas på at du ikke kommer til at bøje eller knække stifter på stikket, når du sætter det i. 4 Test af indbygningen Sæt lokomotivet (uden overdel) på programmeringssporet og udlæs adressen. Ved leveringen er dekoderens programmeret til adresse 3. Hvis du har monteret dekoderen rigtigt, skal du kunne udlæse adressen. Kan du ikke det, så er der måske sket en fejl ved montagen af kablerne. Kontroller og ret om nødvendigt kablingen. Nu kan du prøvekøre lokomotivet på dit anlæg. Kommentar: Hvis lyset ikke lyser, er det sandsynligt, at du ved montage med NEM 652 stik, har vendt stikket forkert. Tag lokomotivet af sporet, vend stikket om, og prøv igen.

6 5 GOLD dekoderens egenskaber Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (6) I det følgende giver vi dig et kort overblik over GOLD dekoderens egenskaber og deres indstillinger. Udførlig information finder du i Handbuch GOLD Decoder, som du enten finder hos modeljernbaneforhandleren eller kan hente fra Lenz Elektrobik GmbH hjemmeside: 5.1 Belastning og beskyttelsesforanstaltninger Motorudgangen kan belastes varigt med 1A og dette uden montage af særlige køleflader. Den kortvarige spidsbelastning er 1,8A. Funktionsudgangene kan hver især belastes med 2mA. Motoren er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og varme. Ved fejl bliver der sat en værdi i CV3, som svarer til en af førnævnte fejlmuligheder. Denne bit kan løses ved programmering. 5.2 Motorstyring Dekoderen styrer via en højfrekvent regulering (23kHz). For at tilpasse dekoderen til den enkelte lokomotivmodel kan der vælges mellem 6 forskellige motortyper i CV5. Den enkelte motortype indeholder et parametersæt, som svarer dens opbygning. Yderligere er det muligt at foretage finindstilling via CV113 og CV114 ved valg af motortyperne 4 og 5. Naturligvis kan man slå såvel den højfrekvente styring som reguleringen fra. Ydermere kan styringen af gentagelser indstilles i CV9. Den mindste (CV2), mellemste (CV5) og højeste (CV6) hastighed kan indstilles, idet dekoderen selv beregner en dynamisk hastighedslinie, så man undgår spring i ydelsen. Uafhængigt heraf kan man selv programmere en hastighedslinie. Dekoderen indeholder yderligere en såkaldt EMK-deler, som gør det muligt at tilpasse dekoderen til forskellige motortyper. Med nogle anvendte motortyper, kan det ske, at lokomotivet ikke er i stand til at opnå en tilfredsstillende højeste hastighed sammenlignet med konventionel drift. I sådanne tilfælde anvendes EMK-deleren ved at sætte bit 6 i CV5. Lokomotivet når så en højere højeste hastighed samtidig stiger den minimalt opnåelige hastighed en smule. 5.3 Køretrin Dekoderen kan anvendes med 14/27 eller 28/128 køretrin. Indstillingen sættes i CV Forsinkelse, som kan slås til og fra Med funktion 4 (fabriksindstilling, som kan ændres i CV59) kan accelerations- og bremseforsinkelse samt den konstante bremseafstand ændres mens lokomotivet er i drift. Forsinkelsen er slået fra så længe funktionen er aktiv.

7 Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (7) 5.5 Konstant bremseafstand Funktionsmåde: Ved overgang fra et givent køretrin til trin (f.eks. ved at dreje hastighedsreguleringen til det venstre stop) standser lokomotivet efter en forudbestemt afstand. Denne bremseafstand er uafhængig af den hastighed, der køres med. Den konstante bremseafstand aktiveres gennem Bit 1() i CV51. Længden af den tilbagelagte bremseafstand indstilles i CV52. Hver værdi i dette CV angiver en underforstået bremseafstand Sådan indstiller du den konstante bremseafstand Bremseafstanden fastlægges gennem værdien i CV52. Da lokomotiver har forskellige motorer og driftsoversættelser, er bremseafstanden som fastlagt i CV52 forskellig for samme værdier fra lokomotiv til lokomotiv. 1. Angiv en kort teststrækning, som kan anvendes til at fastlægge bremseafstanden for en bestemt værdi i CV52. Begynd med standardværdien i CV Slut først den konstante bremseafstand generelt til. Indstil således værdien Bit 1() i CV. Hvis denne værdi ikke er sat, vil lokomotivets bremseafstand være afhængig af kørehastigheden. 3. Køre lokomotivet med mellemste kørehastighed. 4. Ved et på forhånd fastlagt sted sættes kørekontrollen på. For at gøre det drejes hastighedsknappen længst til vestre på LH3, LH9 og Compact. For LH1 trykkes så meget på tasten indtil kørselstrin 1 nås eller lokomotivets adresse angives. På LH1 må tasten ikke anvendes, idet den sender et lokomotivspecifikt nødstop, hvor forsinkelsen ikke er aktiv i dekoderen). 5. Mål den tilbagelagte bremseafstand. 6. Forhøj eller nedsæt værdien i CV52 f.eks. i skridt af 1 og gennemfør målingen igen. På den måde kan du skabe en tabel, som angivet sammenhængen mellem bremseafstanden og værdien i CV52 for hvert lokomotiv. Yderligere vigtige noter Den konstante bremseafstand er kun aktiv, når hastigheden ændres til. F.eks. betyder en ændring af kørselstrin 28 til trin 1, at ændringen iværksættes, som det er angivet i CV3. Når rangerdrift er slået til (standardindstilling F3) er den konstante bremseafstand slået fra, så anvendes indstillingerne fra CV3. Den konstante bremseafstand er under alle omstændigheder slået fra, når Dekoderens forsinkelse er slået fra (Standardindtilling F4). De to sidst nævnte egenskaber kan f.eks. også anvendes fornuftigt, hvis en iværksat opbremsning ønskes afbrudt. Ved bremsning med sporets spænding er bremseafstanden ikke virksom. 5.6 Rangerdrift Rangerdrift halverer hastigheden. Det er således muligt at gennemføre en særligt følsom rangering. Med funktion F3 (Fabriksindstilling som kan ændres i CV58) slås rangerdrift til og fra. Når rangerdrift er slået til, er den konstante bremseafstand slået fra. Rangerdrift er slået til, så længe funktionen er aktiv.

8 Lenz Gold Dekoder (8) 5.7 ABC simpel signalstop og langsomkørsel Ved anvendelse af ABC-bremsemodul er det muligt at opnå et særligt enkelt signalstop. Afhængigt af signalets stilling i bremseafsnittet før signalet skaber ABC-modulet en asymetri i sporets spænding, som dekoderen reagerer på. I sammenhæng med den konstante bremseafstand er en nøjagtig standsning før rødt signal intet problem. Naturligvis er det muligt at foretage gennemkørsel i den modsatte retning. Yderligere er det muligt at reagere på signalbilledet langsom kørsel, idet hastigheden afhænger af værdien i CV53. Under signalholdt eller langsomfart kan alle funktioner angives, herunder at bakke væk fra det røde signal. Med et passende antal ABC-moduler kan du let opbygge en blokstyring. ABC aktiveres gennem Bit 2(1) i CV51. Er rangerdrift slået til eller er forsinkelse slået fra er ABC-teknikken ikke aktiv. 5.8 Pendeltogstyring Ved anvendelse af ABC-bremsemodul er det muligt at iværksætte pendeltog. Der er to forskellige muligheder: Pedel med eller uden mellemstop. I den anden driftsmåde, kan der også anvendes langsomdrift. Pendeltogstyren iværksættes ved at aktivere Bit 4(3) og Bit 5(4) i CV 51. Opholdstiden på strækningen stilles mellem 1 og 255 sekunder i CV Tildeling af funktionsudgangene til digitalsystemets funktioner (Mapping) Hermed fastlægges hvilke funktioner i digitalsystemet, som tænder og slukker for funktionsudgangene A, B, C og D. Udgangene A, B og C kan frit tildeles funktion F (retningsafhængigt) eller funktionerne F1 til F8. Udgangen D kan frit tildeles funktion F (retningsafhængigt) eller funktionerne F1 til F12. Tildelingen foretager du i CV erne 33 til Lyseffekter på funktionsudgangene I CV 6 indstilles lyseffekterne for funktionsudgangene A og B. I CV62 indstilles lyseffekterne for funktionsudgangene C og D. Ønsker du at tænde og slukke en effekt med funktionerne fra digitalsystemet, så tildeles funktionerne F1 til F8 i CV61 (for F-udgangene A og B) og CV64 (for F-udgangene C og D). Hvilke effekter, der kan anvendes, kan ses i CV-tabellen S.U.S.I. snitfladen Som et resultat af samarbejdet mellem firmaerne DIETZ og LENZ fremstår konceptet til en lyd- og funktionssnitflade for lokomotivdekodere. Som følge af denne snitflade kan lyd- og andre funktionsmoduler tilsluttes en lokomotivdekoder på en let og enkel måde. S.U.S.I. modulet modtager via snitfladen information om hastighed, funktioners status etc. og reagerer derefter. F.eks. kan tonen fra en klokke afspilles eller den ændrer lyden af dampslagene. Kvaliteten af lyd-effekterne er afhængig af S.U.S.I. modulet og ikke af selve lokomotivdekoderen.

9 Tilslutning af et S.U.S.I. modul Digitaltog.dk Lenz Gold Dekoder (9) Alle lyd- og funktionsmoduler, som overholder specifikationerne i S.U.S.I. kan tilsluttes til S.U.S.I. snitfladen. Der er fire loddepunkter (se Figur 4: S.U.S.I. snitflade, side 3) på dekoderen, som anvendes til tilslutningen af et lyd- eller funktionsmodul. Rækkefølgen af loddepunkter er valgt, så de passer på specifikationerne i S.U.S.I.-snitfladen. Definitionen af kabelfarverne er tilpasset anbefalingerne i specifikationen. Lod de passende kabler fra S.U.S.I. modulet på dekoderens loddeflader. Pas på, at der ikke sker nogen form for kortslutning eller at loddefladerne sættes i forbindelse med hinanden Programmering af S.U.S.I. modulet Ligesom for selve dekoderen, er der forskellige indstillinger, som kan sættes for S.U.S.I. modulet. Disse indstillinger gemmes i konfigurationsvariable (CV er). Når du ønsker at ændre i disse indstillinger, er fremgangsmåden den samme som ved ændringer i lokomotivdekoderens CV er. S.U.S.I. modulet programmeres så at sige gennem dekoderen. Lokomotivdekoderen kender på forhånd de CV er, der hører til S.U.S.I. modulet, og leder programmeringsinstruktionerne videre over S.U.S.I. snitfladen. De indstillinger, der er for dit S.U.S.I. modul, kan du se i modulets brugervejledning. Indstillingerne i S.U.S.I. modulet kan programmeres enten over Programmering under drift (PoM) eller ved Programmering på programmeringsspor. Hvis du anvender Digital plus by Lenz, kan CV erne 1 til 999 programmeres over PoM. Ved anvendelse af programmeringsspor kan du for tiden programmere CV erne 1 til 256. CV-området 897 til 124 er reserveret til S.U.S.I. moduler. For at kunne nå disse CV-numre er der indbygget en særlig programmeringsrutine i Lenz GOLD dekoderen. Ved denne programmerinsmetode anvendes CV126 som mål og CV127 som transport af værdien. Forløbet er således: I mål-cv126 sættes målet (CV nummeret), herefter sættes vædien, som skal transporteres til målet i CV127. Skal mål-cv kun læses, så udlæses værdien af transport CV127, efter indtastningen af målet i CV126. Da man kun kan indtaste værdier indtil 255 i en CV, og CV erne for S.U.S.I. begynder ved 897, regnes mål-cv med udgangspunkt i 8. Du skal således kun angive forskellen mellem det CV-nummer, du skal ramme og 8, f.eks. angives tallet 97 for mål-cv897. Eksempel 1: Du ønsker at angive værdien 1 i CV Skriv = 97 i mål-cv Skriv den ønskede værdi 1 i CV127. Dekoderen sender nu programmeringsinstruksen skriv værdien 1 i CV 897 over S.U.S.I. snitfladen til S.U.S.I. modulet. Eksempel 2: Du ønsker at udlæse værdien af CV 92 i S.U.S.I. modulet. 1. Skriv 92 8 = 12 i mål-cv Les værdien af transport-cv127. Du læser nu værdien i CV 92 i S.U.S.I. modulet USP Uninterruptable Signal Processing Den intelligente USP sørger i sammenhæng med det optimale energilager for at lokomotivet kan overvinde beskidte sporstykker eller strømløse hjertestykker. Energilageret er ikke en del af dekoderen, men kan indbygges separat i lokomotivet.

10 Lenz Gold Dekoder (1) Dekoderen er forberedt for tilslutning af energilager (f.eks. Power 1) ved loddepunkter. Se disse på Figur 5: USP tilslutning, side 3). Lod kablerne fra energilageret på dekoderens tilsvarende loddepunkter. Pas på, at der ikke sker nogen form for kortslutning eller at loddefladerne sættes i forbindelse med hinanden RailCom Dekoderen er udstyret med RailCom funktioner. Udover lokomotivadressen kan den sende andre informationer (f.eks. aktuel hastighed, CV-indhold) via sporet. Informationerne opfanges af en RailCom detektor og vises på en meldeenhed. De data, dekoderen skal sende, fastlægges i CV28. I CV29, Bit4 tændes og slukkes for sendefunktionen. 6 Programmering af dekoderen Lokomotivadresse, accelerations- og bremseforsinkelse samt alle andre af dekoderens egenskaber kan fastlægges og ændres via programmering. Disse egenskaber gemmes permanent i dekoderen også når driftsspændingen slukkes. I (den amerikanske) normen angives gemmestederne som Configuration Variable), forkortet til CV. Ind- og udlæsningen af informationerne sker elektronisk, og det er således ikke nødvendigt at åbne lokomotivet efter indbygning af dekoderen. Til programmering af dekoderen, kan du anvende følgende Digital Plus apparater: Zentrale LZ1 / LZV1 (med handregulering eller interface); SET2; Compact. Dekoderens opsætning ved leveringen: Adresse 3, 28 køretrin, hastighedsafhængig bremseafstand, Funktionsudgangene A og B er kørselsretningsafhængige og ikke dæmpede. Dekoderen kan umiddelbart anvendes med disse indstillinger. Indstillingerne kan naturligvis ændres. 6.1 Reset til fabriksindstilling Hvis du ønsker af foretage reset af alle indstillingerne i en dekoder, kan du skrive værdien 33 i CV8. CV erne i et tilsluttet S.U.S.I. modul berøres ikke af denne handling og resettes således ikke.

11 Lenz Gold Dekoder (11) 7 Tabel over CV er Figur 6: CV tabel CV Værdier Navn Fabriksindstilling Lokomotivadresse Startspænding Vmin Accelerationsforsinkelse Bremseforsinkelse Højeste hastighed Vmax Mellemste hastighed 22 7 Versions nr Fremstiller Wiederholrate Udvidet lokomotivadresse høje byte værdi Udvidet lokomotivadresse lave byte værdi Dobbelttraktionsadresse. Ved drift med Digital plus by Lenz apparater kan der kun anvendes intervallet Bit RailCom konfiguration 3 (dec) 1 () 1 Kanal 1 frigivet til Adressesending 1 2 (1) 1 Kanal 2 frigivet til data 1 3 (2) 1 Kanal 3 frigivet til befalingsgenkendelse 29 Bit Indstilling 1 6 (dec) 1 () Lokomotivets retning normal: Lokomotivet kører fremad, når pilen på håndkontrollen peger opad. 1 Omvendt: Lokomotivet kører fremad, når pilen på håndkontrollen peger nedad. 2 (1) Antallet af køretrin 1 Drift med 14 eller 27 køretrin. Denne indstilling anvendes ved digitalsystemer, som ikke understøtter 28/128 køretrin. 1 Drift med 28 eller 128 køretrin. Denne indstilling anvendes ved digitalsystemer, som understøtter 28/128 køretrin. 3 (2) Driftsform 1 Lokomotivet kører kun i digital drift 1 Lokomotivet kører i såvel konventionel som digital drift, flydende skift mellem driftsformerne er mulig. 4 (3) Railcom kommunikation slået fra 1 Railcom kommunikation slået til 5 (4) Dekoderen anvender fabriksindstillet motorkendelinie 1 Dekoderen anvender egenprogrammeret motorkendelinie 6 (5) Dekoderen anvender basisadresse (fra CV1) 1 Dekoderen anvender udvidet adresse (fra CV17 og CV18) 7 8 (6-7) Ikke anvendt 3 Bit Fejlmelding (dec) 1 () 1 Lampekortslutning 2 (1) 1 Overophedning 3 (2) 1 Motor kortslutning

12 Lenz Gold Dekoder (12) CV Værdier Navn Fabriksindstilling Værdiområder Funktionstildeling (mapping) for funktionsudgange: For at tildele en funktion i digitalsystemet til en funktionsudgang søger du skæringen mellem den ønskede funktion og den ønskede funktionsudgang. Det tal, du har fundet, indtastes i det passende CV. Fabriksindstillingerne er markeret med fed skrift. CV Funktionsudgang A B C D F fremad F baglæns Funktion Funktion Funktion (*) Funktion (*) Funktion (*) Funktion (*) Funktion Funktion Funktion Funktion 1 I dette område kan der ikke ske Funktion 11 tildeling Funktion 12 1 (*) Disse værdier har ingen betydning for GOLD 1432 og Bit Motor konfiguration (-3) Valg af motortype 5, indtastes som decimaltal 6 (5) EMK-deler er ikke aktiv 1 EMK-dele er aktiv 7 (6) Regulering er slået til 1 Regulering er slået fra 8 (7) Motorstyring er højfrekvent (ca. 23 khz) 1 Motorstyring er lavfrekvent (ca. 19 Hz) 51 Bit Bremsekonfiguration (dec) 1 () 1 Konstant bremseafstand aktiveret 2 (1) 1 ABC aktiveret 3 (2) 1 Retningsafhængighed af ABC er slået fra 4 (3) 1 Pendeldrift uden mellemstop aktiveret 5 (4) 1 Pendeldrift med mellemstop aktiveret 6 (5) 1 Standsning med spænding uafhængigt af polaritet (anvendes kun når CV29 bit 3 er slukket. 7 8 (6-7) Ikke benyttet Bremseafstand ved aktiveret bremseafstand Langsomkørsel ved ABC Pauseperiode ved pendeldrift sekunder Indstilling af lysstyrken på funktionsudgangene A og C. 255=max Indstilling af lysstyrken på funktionsudgangene B og D. 255=max Funktionstildeling (mapping): Hver bit i en CV står for en funktion i digitalsystemet: Bit 1() for funktion 1, Bit 2(1) for funktion 2 o.s.v. indtil Bit 8(7) for funktion 8. Når du ønsker at tildele en funktion Dimming (lysdæmpning), så skal den tilhørende Bit sættes Dimming (ingen fabriksmæssig tildeling) Rangerdrift (fabriksmæssigt tildelt F3) At slå forsinkelse fra (fabriksmæssigt tildelt F4) 8

13 Lenz Gold Dekoder (13) CV Værdier Navn Fabriksindstilling Effekt på funktionsudgangene A og B. Enernes plads i værdien angiver Funktionsudgang A. Tiernes plads funktionsudgang B: Ingen effekt 1 Marslys 2 Gyralys 3 Strobe 4 Dobbeltstrobe Funktionstildeling lyseffekter funktionsudgange A og B Effekter på funktionsudgangene C og D Tiernes plads på værdierne for funktionsudgang D: Ingen effekt 1 Blinker i samme takt som funktionsudgang C 2 Blinker i modsat takt af funktionsudgang C Enernes plads på værdierne for funktionsudgang C: Ingen effekt 1 Blinkende 2 Flakkende type 1 (rolig) 3 Dæmpet med værdien fra CV55 3 Flakkende type 2 (urolig) 4 Flakkende type 3 (hektisk) 5 Dæmpet med værdien fra CV56 63 Blinkfrekvensen for funktionsudgangene C og D: 32 Default ca. 1 sekund, f = 1 / (,3 * (1 + CV63)) 64 Funktionstildeling lyseffekter Funktionsudgangene C og D Værdien for hastighedskendelinien, default er fabriksindstillingen Tidensforløbet for motorefterløb, når der ikke længere er sporsignal. T = 16 CV112 *,16sek. Default er,25 sek Minimal PWM-Værdi ved styring for motortype 4 eller Ændring af driftscyklus for motortype 4 eller CV angivelse for SUSI. Udgangspunkt Transport CV for SUSI 128 Servicenummer (udlæs venligst aktuelt nummer) 8 Garantierklæring Se originalvejledningen. 9 Peter E. Jonasen har oversat denne vejledning til dansk. Du er velkommen til at kopiere og distribuere dokumentet i sin helhed, så længe teksten om, at det er Peter E. Jonasen, der har oversat den ikke slettes. Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en til Peter E. Jonasen. Mailadressen er Note: Er en note anført i den originale vejledning Kommentar: Er en kommentar fra Peter E. Jonasen på baggrund af egne eller andres erfaringer

14 Lenz Gold Dekoder (14) 1 Oversigt over figurer Figur 1: Tekniske data... 2 Figur 2: Lenz Gold dekoderens tilslutninger... 2 Figur 3: NEM 652 snitfladen... 3 Figur 4: S.U.S.I. snitflade... 3 Figur 5: USP tilslutning... 3 Figur 6: CV tabel...11

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt.

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt. Uhlenbrock, Lokdekoder 76 5 (Jævnstrømsmotorer) Multiprotokoldekoder 76 5 Til lokomotiver med jævnstrømsmotorer på digitalanlæg i DCC- og Motorolaformat. Egenskaber 76 5 Styret multiprotokoldekoder til

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

DGMF tog elektronik kompendium:

DGMF tog elektronik kompendium: Del 1 Side 1 af 16 DGMF tog elektronik kompendium: Del 1: Skrevet af og redigeret af: Ulf Høj DGMF 2008 Del 1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord:... 3 Kondensator buffering:...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

10810 multi MAUS Håndbog

10810 multi MAUS Håndbog 10810 multimaus Håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere