Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet"

Transkript

1 Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning.

2 Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision og god selskabsledelse v/benny Lundgaard Særlige støtteordninger v/ driftsstøttechef Leif Tøiberg, LBF Beskatning af personalegoder v/lone Bak Underholdning og netværksmiddag 2

3 Dagens program - detaljeret Registrering og kaffe Velkomst og præsentation af dagens program v/benny Lundgaard, partner og markedsleder for den almene boligsektor, Tendenser inden for revision og god selskabsledelse v/benny Lundgaard, partner og markedsleder for den almene boligsektor, Særlige støtteordninger og regnskabsførelsen af disse v/driftsstøttechef Leif Tøiberg, Landsbyggefonden Pause Gennemgang af gældende regler for beskatning af personalegoder v/lone Bak, senior manager og skatteekspert, Pause Underholdning, magi, manipulation og hypnose v/tryllekunstner Henrik Svanekiær 18:15 Netværksmiddag Særskilt tilmelding 3

4 Succes skaber man sammen med andre Så enkelt er s brand-løfte. Du møder engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som interesserer sig for din forretning. 4

5 i tal pr. 30. juni 2013 Du kan møde ca medarbejdere i 16 forskellige byer i Danmark. Ca medarbejdere 161 partnere 268 statsautoriserede revisorer 16 kontorer 5

6 16 kontorer i Danmark Aalborg Skive Holstebro Herning Aarhus Ringkøbing Skjern Trekantområdet Hillerød Esbjerg Odense Holbæk København Slagelse Næstved Sønderborg 6

7 Vi har specialiseret os i din branche 1 Vores medarbejdere er specialiserede inden for brancheområder og selvfølgelig også inden for den almene boligsektor. 2 Derfor kan altid levere en ydelse, der er specifikt målrettet den almene boligsektor. 3 På den måde kan vi som samarbejdspartner bidrage med best practice og benchmarking og tilføre din organisation værdi. 7

8 boligorganisationer i tal er markedsleder og du kan møde ca. 45 boligrevisorer og 5 specialister i Danmark med særligt branchekendskab 30% af de almene boliger under revideres af 140 Almene boligorganisationer 8

9 s brancheteam Benny Lundgaard Statsautoriseret revisor Partner Telefon Tørben Nørskov Jensen Statsautoriseret revisor Director Telefon Allan Trolle Pedersen Statsautoriseret revisor Senior Manager Telefon Benny er leder af s branchegruppe - almene boligorganisationer. Benny har kontoradresse i Holbæk. Han har 25 års erfaring med revision og rådgivning af almene boligorganisationer. Porteføljen omfatter både små, mellemstore og meget store administrationsenheder. Torben har kontoradresse på vort hovedkontor i København. Torben har ca. 15 års erfaring med revision og rådgivning af almene boligorganisationer. Torben servicerer primært større administrationsenheder lokaliseret i og omkring København. Allan servicerer en række almene boligorganisationer i trekantsområdet og sidder på vort kontor ved Vejle. Allan har som alle i vort brancheteam betydeligt branchekendskab..

10 s brancheteam Gitte Lund Statsautoriseret revisor Senior manager Telefon Per Sørensen Statsautoriseret revisor Director Telefon Lars Ankersen Statsautoriseret revisor Director Telefon Gitte er ansvarlig revisor for hovedparten af vore almene boligorganisationskunder på Fyn. Gitte sidder på vort kontor i Odense og har betydelig og mange årigt branchekendskab. Per er knyttet til vort kontor i Holstebro. Per har mere end 25 års erfaring med revision af almene boligorganisationer og har ansvaret for betjeningen af en række små- og mellemstore almene boligorganisationer. Lars servicerer flere almene boligorganisationer med udgangspunkt i vort kontor i Næstved. Lars har ca. 20 års erfaring med revision og rådgivning af almene boligorganisationer.

11 s brancheteam Kristine M. Tørnkvist Manager Telefon Knud Fisker Manager Telefon Carsten Blicher Statsautoriseret revisor Partner Telefon Kristine er en del af vort brancheteam i København. Kristine har betydeligt og mange årigt branchekendskab og arbejder udelukkende med revision og rådgivning af almene boligorganisationer. Knud er en del af vort brancheteam i Holstebro. Knud har mere end 25 års erfaring med revision af almene boligorganisationer og har ansvaret for betjeningen af en række små- og mellemstore almene boligorganisationer. Carsten servicerer almene boligorganisationer med udgangspunkt i vort kontor i Hillerød. Carsten har betydeligt branchekendskab og har forvaltningsrevision som sit speciale. Tilgængelighed Tilstedeværelse Forretningsmæssig og kompetent betjening

12 s brancheteam Henriette Nielsen Manager Telefon Jette Leth Johansen Senior Associate Telefon Thomas Greve Houmølle Manager Telefon Henriette har ansvaret for revsion og rådgivning af en række almene boligorganisationer geografisk placeret i nærheden af vort kontor i Skive. Henriette har et betydeligt branchekendskab og har via sin ekspertise inden for skoleområdet stor erfaring med forvaltningsrevision. Jette har et betydeligt branchekendskab og et indgående kendskab til vores metodikker. Jette er en del af vores kompetente team i Holstebro. Thomas servicerer primært større administrationsenheder med udgangspunkt i vort hovedkontor i København. Thomas har ansvaret for opdatering af vore branchespecifikke revisionsværktøjer. Vi er verdens førende udbyder af revision og rådgivning. Størrelse i sig selv er ikke vigtig, men størrelsen giver os en mulighed for at servicere jer med de bedste specialister inden for en bred vifte af services Vi tilbyder en åben og ærlig dialog med en pragmatisk tilgang til løsning af eventuelle problemstillinger. Vores fokus er at skabe løsninger og ikke problemer

13 s brancheteam Lasse Heggeland Senior associate Telefon Søren Bonde Statsautoriseret revisor Partner Telefon Bjarne Bruun Sørensen Statsautoriseret revisor Partner Telefon Lasse er en del af vort brancheteam i Holbæk. Lasse har betydeligt branchekendskab og arbejder udelukkende med revision og rådgivning af almene boligorganisationer. Søren er ansvarlig for vort brancheteam i Trekantsområdet. Søren har betydelig erfaring med revision og rådgivning af almene boligorganisationer. Bjarne har ansvaret for serviceringen af vore almene boligorganisationer i Sønderjylland. Bjarne har kontoadresse i Sønderborg og har som alle i vort brancheteam betydeligt branchekendskab.

14 s brancheteam - specialister Sandra Erichsen Director Telefon Jesper Parsberg Statsautoriseret revisor Partner Telefon Lone Bak Senior Manager Telefon Sandra er momskonsulent i moms- og afgiftsafdelingen i Århus. Sandra har specialiseret sig inden for moms og afgifter vedrørende fast ejendom og er tilknyttet vort brancheteam Jesper har ansvaret for vores IT-revision og IT- rådgivning og har en bred erfaring med mange forskellige IT-systemer. Jesper har ansvaret for IT-revisionerne hos vores kunder inden for den almene boligsektor og har derigennem et godt kendskab til branchen. Lone har rådgivet flere af vore almene boligorganisationer om blandt andet beskatning af personalegoder og har derfor et godt kendskab til strukturen i den almene boligsektor.

15 Skræddersyet viden gennem nyhedsbrevet Dialog Få opdateret viden, tilpasset dig Vær med i vores erhvervspanel Puls på Tilmeld dig vores nyhedsbrev Dialog på 15

16 Lidt nøgletal om den almene boligsektor Der er på landsplan ca. 625 almene boligorganisationer, som administrerer i alt ca boliger. En million mennesker bor i en almen bolig. Den samlede værdi af ejendommen vurderes at udgøre minimum DKK 500 mia. Hvis der til bygningsvedligehold anvendes 2% om året svarende til en levetid på 50 år anvendes der ca. DKK 11 mia. til vedligehold. Der til nybyggeri samt for forbedring- og renoveringssager. Samlet vurderes det, at der anvendes mere end DKK 30 mia. om året. Det vil sige at der i en gennemsnitlig boligorganisation disponeres DKK 48 mio. alene på bygningsvedligehold mv. Såfremt der ved en effektiv styring af disse opgaver kan opnås en gevinst på 5% svarer det til DKK 1,5 mia., hvilket svarer til reduktion i huslejen på ca. DKK om året i gennemsnit.. 16

17 God ledelse af almene boligsektor Den almene boligsektor står overfor mange udfordringer og en række dilemmaer, som stiller øgede krav til ledelse og bestyrelse (og revision). Der stilles krav om fornyelse og udvikling af den almene boligsektor, samtidig med at det stadig forventes, at organisationerne foretager en hensigtsmæssig prioritering af midlerne. Det er daglig ledelse og bestyrelse i den enkelte boligorganisation som i fællesskab har ansvaret for opfyldelse heraf. Lovændringen i 2010 omkring styring af den almene boligsektor har betydet en ændring fra detaljeret regulering til en mere fleksible ramme og aftalestyring mellem boligorganisationer og kommuner. 17

18 God ledelse af almene boligsektor Dilemmaer: beboernes korte og langsigtede interesser stigende krav til tidssvarende boliger. beboernes ønsker overfor lovgivningens rammer og regler boligorganisationernes råderum i forhold til det kommunale tilsyn boligafdelingernes og kommunernes handlemuligheder stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling. Vigtigt at anerkende, at værdier og sund fornuft er lige så vigtigt et fundament for god ledelse, som regelsættet er det. Tillid og sund skepsis. Revisor kan have en vigtig rolle som formidler af faktuel viden om boligorganisationens kerneforretning til bestyrelsen. 18

19 God ledelse af almene boligsektor Anbefalinger til bestyrelsen omkring samarbejdet med revisor Anmode revisor om at deltage i bestyrelsesmøder, hvor årsregnskab og protokol gennemgås. Ligeledes ved protokoller i årets løb, såfremt der væsentlige bemærkninger Revisors bemærkninger behandles på bestyrelsesmøde og der tages stilling til bemærkningerne. Anmode om at revisors samlede bemærkninger opsummeres i et afsnit. Orientering minimum 1. gang om årligt om den daglige ledelses samarbejde med revisor Fx hvert 3 år tages stilling til samarbejdet med revisionen, herunder revisionsaftalen. 19

20 God ledelse af almene boligsektor Samarbejde mellem boligorganisation og revisor Aftalebrev Indarbejd retningslinier i bestyrelsens forretningsorden Åbenhed og dialog 20

21 Skærpede krav til revision af almene boligorganisationer Stramninger for børsnoterede og statsejede virksomheder tvungen rotation og begrænsning i ydelser til samme kunde. Lempelser for små og mellemstore virksomheder Certificering af revisorer inden for forsikring og bank Når vi taler om fuld revision har kravene til planlægning og gennemførsel af revision været stigende over de seneste år. En tendens som forventes at ville fortsætte. Essentielt er blandt andet branchekendskab. Hvad med den almene boligsektor? 21

22 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Af vejledningen fra 2010 om styring af den almene boligsektor er det anført, at der som et led i implementeringen senere vil blive udsendt nye retningslinier for egenkontrol og forvaltningsrevision. Der foreligger nu et revideret udkast til disse retningslinier. 22

23 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision En styrkelse af egenkontrol/forvaltningsrevision kræver en styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol samtidig med at retningslinier for revisors virksomhed styrkes. Behovet for en styrkelse af retninglinier er at samle op på de indvundne erfaringer, samspillet til styringsreformen samt at vurdere om nuværende krav er tilstrækkelige i forhold til nutidens forventninger til et system for egenkontrol.. Målet er øget effektivitet 23

24 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision God virksomhedsdrift i den almene boligsektor skal sikre, at ressourcer, der tilføres sektoren, bruges bedst muligt og at kvaliteten i sektorens ydelser og produkter til stadighed forbedres. Intern indsat for effektivisering og ekstern kontrol gennem forvaltningsrevision. Høj grad af omkostningseffektivitet Mest muligt for pengene 24

25 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision. Revisors ressourcer vil kunne udnyttes bedst i direkte forlængelse af den finansielle revision, dvs. sparsommelighed og produktivitet. Revisor varetager en stærkere rolle mht. at sikre produktivitetsudvikling i sektoren. 25

26 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Revisor skal primært fokusere på vurdering af sparsommelighed, produktivitet og god grundlæggende økonomistyring. Boligorganisationen må i det væsentlige sikre prioritering af arbejdet med effektivisering og kvalitetsudvikling. Revisor vil kun skulle overvåge arbejdet med effektivisering på et overordnet plan og kun skulle gennemføre nærmere undersøgelser af effektivitet og effektivisering, hvis der er særlig grund hertil. 26

27 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Boligorganisationens forpligtelser sammenfattes i følgende to punkter: 1. Etablering af god grundlæggende økonomistyring 2. Fremme af effektivitet og kvalitet. Ad 1.) Nøgleord: Finansiel styring, kapacitetsstyring, aktivitetsstyring, ledelsesinformation. Planlægning og risikostyring. Ad 2.) Revisor skal primært fokusere på vurdering af sparsommelighed, produktivitet og god grundlæggende økonomistyring. Boligorganisationen skal anvende en model for effektivitetsstyring omfattende principper, faser og konkrete værktøjer. Principper: Forankring, relevans, evaluering og korrektion samt dokumentation. 27

28 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Det vil være naturligt, hvis revisors undersøgelser af produktivitet tager udgangspunkt i produktionsnøgletal, herunder nøgletal i styringsrapporten. Revisor skal som led i forvaltningsrevisionen revidere samtlige nøgletal vedrørende produktivitet i styringsrapporten samt bekræfte (reviewbetragtning) de forklaringer, boligorganisationen anfører om de pågældende niveauer og eventuelle afvigelser fra referenceværdier. 28

29 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Foreslås at der stilles skærpede krav til udformning og indhold af revisionsprotokollen. Revisor skal i protokollatet afgive en udtalelse om den gennemførte forvaltningsrevision, som grundigt, klart og detaljeret gør rede for, hvad revisor har foretaget sig og fundet ud af i forbindelse med forvaltningsrevision. indeholde særskilt præsentation af henholdsvis observationer og konklusioner Et konstruktivt bidrag til udpegning af konkrete indsatsområder uden nødvendigvis at anvise konkrete løsninger Bygge på bagudrettede undersøgelser, og bidrager derved til at forbedre beslutningsgrundlaget. 29

30 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Revisor skal sikre, at information fuldt ud kan forstås og anvendes af den reviderede og kommunen og må om nødvendigt supplere med en mundtlig forelæggelse for bestyrelsen mv. Det foreslås, at kommunen skal tilse, at revisors afrapportering med hensyn til forvaltningsrevision er fyldestgørende. Er det ikke tilfældet, returneres protokollatet til boligorganisationens bestyrelse med anmodning om forklaring og fornyet indsendelse. Driftsbekendtgørelsens 114 indhente supplerende oplysninger fra revisor. Det foreslås, at kommunen skal påtale, såfremt revisionsprotokollen ikke giver tilstrækkelig dokumentation for gennemført forvaltningsrevision. 30

31 Retningslinier for boligorganisationers arbejde med øget effektivitet med udgangspunkt i forvaltningsrevision Det foreslås, at der skabes mulighed for, at der kan foretages en central kvalitetskontrol af revisors rapportering, herunder på basis af stikprøver. Det kan overvejes at placere kvalitetskontrollen i Landsbyggefondens regi forlængelse af fondens eksisterende opgaver med regnskabsanalyse. Såfremt revisors afrapportering med hensyn til forvaltningsrevision ikke er fyldestgørende, kan forholdt indbringes for den tilsynsførende kommune. 31

32 God ledelse af almene boligsektor Husmetaforen Lean er fem principper oprindeligt udviklet af Toyota, hvorved de opnåede betydelige effektiviseringsgevinster i deres produktion. Principperne er blevet videreudviklet dem, så de bedre passer på administrationer. De bruger bygningen af et hus som metafor for, hvordan man skal implementere lean. Det handler om at skabe et fundament, før man bygger ovenpå. De fem principper bliver i den sammenhæng til: trin. 32

33 God ledelse af almene boligsektor Trin 1: Organiser opgaverne For det første er det vigtigt, at man organiserer opgaverne. Det har man ikke haft tradition for i administrationer. Resultatet af den tradition har været svingende kvalitet og et unødvendigt ressourceforbrug. Et eksempel er en beboer som har en forespørgsel til administrationen og bliver flyttet fra medarbejder til medarbejder. Trin 2: Overtag styringen For det andet skal man styre og ikke lade sig styre. I administrationer har der ikke været tradition for aktiv planlægning med henblik på produktivitet. Her skal ledelsen ind og tage styringsansvar. To vigtige redskaber er en kapacitets- og bemandingsplan. 33

34 God ledelse af almene boligsektor Trin 3: Skab synlighed For det tredje skal man skabe synlighed omkring arbejdsprocesser, mål og resultater. Dermed gøres medarbejderen til en proaktiv medspiller, der af sig selv korrigerer kursen hen imod de konkrete mål for organisationen Trin 4: Stol på standarder For det fjerde skal man etablere standarder for, hvordan en given proces skal udføres. Standarder udformes som forretningsgange, instruktioner, illustrationer, skabeloner, checklister, vejledninger og lignende. 34

35 God ledelse af almene boligsektor Trin 5: Tydeliggør ansvaret For det femte skal ansvar tydeliggøres. Mange administrative virksomheder lider under, at medarbejdere involveres alt for lidt og derfor ikke forpligter sig. Det er her ledelsens ansvar at coache. For at tydeliggøre ansvar og opnå bedre medarbejderforpligtelse, er det en god ide at etablere en række teams i organisationen med en teamleder for hvert team (5-15 medarbejdere i hvert team). Trin 6: Skab flow Vi er nu igennem beskrivelsen af husets fundament. For det sjette bliver det derfor vigtigt at skabe flow. At skabe flow handler om at få virksomhedens processer til i endnu højere grad at forløbe smidigt. Vigtigt at undgå ventetider og flaskehalse. 35

36 God ledelse af almene boligsektor Trin 7: Forebyg fejl For det syvende må man bruge energi på at forebygge fejl. Langt størstedelen af de fejl, der opstår, skyldes ofte dårlige processer, manglende standarder og en uklar afgrænsning af ansvar imellem afdelinger Trin 8: Løbende forbedringer (Kaizen) For det ottende er det vigtigt at tænke i løbende forbedringer hvad japanerne kalder kaizen. Den største udfordring er ikke så meget at opnå gode resultater, men snarere at fastholde og forbedre de gode resultater Trin 9: Maksimér kundeværdi (beboerens) Det sidste punkt i leanhuset er taget. Efter at grunden er lagt og murerne sat, skal man afslutte med at tænke over, hvordan man maksimerer kundeværdi værdi for beboer/lejer 36

37 Lidt af hvert Afdragsfrie lån forbedringsarbejder. Er det lovligt? Lov om almene boliger 37b Frivillig momsregistrering af vaskeridrift Rentesikring manglende opkrævning. Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen vedvarende energi Tab ved fraflytninger. Dispositionsfonden Bekendtgørelse om drift af almene boliger 64 Henlæggelser kan ikke anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, med mindre formålet er bortfaldet. Økonomisk uafhængighed 37

38 Spørgsmål Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT

STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT Målrettet udvikling på grundlag af et styringsmæssigt portræt af den enkelte boligorganisation Styringsdialog 2016, Københavns Kommune Fælleskonference, Peter Juul Andersen

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger www.pwc.dk Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Sparsommelig indkøbsadfærd Aktivitetsindberetninger Løn og ansættelsesforhold Investeringsrammer for selvejesektoren

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere www.pwc.dk/cxo Morgendagens ledere Navigation og samarbejde i en kompleks verden Søren Røssel, Partner Head of s Executive Education Centre of Excellence April 2016 2 CXO Survey viser, at Manglende adgang

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Leasing. Henrik Roed Hansen

Leasing. Henrik Roed Hansen Leasing Henrik Roed Hansen Overblik Om Deloitte Virksomhedspræsentation Vi er organiseret om kundens behov Finans MIDTNORD SYD Public Transport Energy & Resources Manufacturing KUNDEN ØST Consumer Business

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015

Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere