Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1"

Transkript

1 og 1. Lars Madsen, Bødkersvend, Under Officer ved Jyske Skarpskytter, Batallion, opholder sig som i 2. Lars Andersen, 35, Tjenestekarl for sin Fader, Anders Hansen i 3. Hans Andersen, 49, Tjenestekarl, for sin Fader Anders Hansen, Gaardmand i Vormark 4. Jens Rasmussen, Gaardmand paa Grønneskov, 45, kommer fra Gudme Sogn 5. Rasmus Andersen, Husmand i og Snedker, Hans Andersen, 32, Tjenestekarl og Annekteret i Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Anne Jensdatter,, Inderste i Ane Jørgensdatter, Tjenestepige paa Bjørnemose, 28 Ellen Olesdatter, Tjenestepige i Præstegaard Kirstine Rasmusdatter, 37, Gaardmands Enke paa Grønneskov, Sogn Karen Nielsdatter, 46, Husmands Enke paa Hesselagergaards Gods i Kirsten Rasmusdatter, 28, Tjenestepige for sin Fader Gaardmand Rasmus Rasmussen, den ældre i Knud Jensen, Gaardmand i, Christen Nielsen, 4. februar Husmand, ibid. Hans Povelsen, Husmand, Hans Mortensen, Gaardmand, begge i. Jacob Hansen, Husmand i Albjerg Lars Rasmussen, Gaardmand i, Jørgen Nielsen, Husmand, sammesteds Lars Rasmussen, Gaardmand i, Jørgen Nielsen, Husmand, sammesteds Hans Nielsen, Husmand i, Rasmus Pedersen, Inderste sammesteds 6. maj 21. oktober 24. juni 8. juli 15. juli, Hesselager Begge Naturlige Kopper.. Brudgommen, havde havt de Naturlige Kopper, Bruden vacc. af Ha Vedel i Skaarup 7. Anders Pedersen, 35, Tjenestekarl i Albjerg Johanne Larsdatter, Sypige i Albjerg, 25 Christen Mogensen, Gaardmand i Albjerg, Peder Iversen, Husmand i 8. Rasmus Larsen, 20, Gaardfæster i Albjerg Ane Margrethe Larsdatter, 17, Tjenestepige for sin Fader Lars Rasmussen i 9. Hans Nielsen, Tjenestekarl i Albjerg, 33 Ane Helvig Larsdatter, Tjenestepige i Albjerg, Peter Offersen, Tjenestekarl i Præstegaard, Jens Christensen, Tjenestekarl i Weistrup, 32 og 3. Peder Pedersen, Tjenestekarl fra Vindeby paa Thorseng, 46 Ane Catrine Andersdatter, Tjenestepige i Albjerg, 29 Karen Nielsdatter, Tjenestepige i, 21 Ane Marie Jensdatter, 38, Gaardmands Enke i Albjerg. 4. Jens Jensen, 58, Husmand i Kirsten Jørgensdatter, 36, Tjenestepige, ankommen fra Lysemosegaard i Boense Sogn 1. Rasmus Hansen, Enkemand og Gaardmand i Albjerg, Hr. Vilhelm Østrup, Sognepræst for Simmerbølle Menighed paa Langeland, 40 Johanne Rasmusdatter, Tjenestepige i, 36 Jomfru Frideriche Schierbech, 31 fra Rudkiøbing i, Rasmus Andersen, Husmand, sammesteds Mads Hansen, Gaardmand i Albjerg, Knud Nielsen, Husmand ibidem Rasmus Hansen, Rasmus Andersen, Hjerich Johansen, Jacob Hansen Mads Hansen, Gaardmand i Albjerg, Rasmus Larsen, ligesaa 21. oktober 11. november 16. december , 30. marts 1816, 17. april 1816, 13. juli Peder Iversen, Simon Johansen, med Hans Hansen, Husmand i Albjerg, Niels Nielsen, Gaardmand, ibid., med Hr. Proprietær Østrup paa Bøgeskovgaard og Studiosus Mom, ibid. med skriftlig Sanktion af 2. marts , 26. oktober 1817, 22. november marts Hjemme paa Bøgeskovgaard, efter Bevilling af 28. februar 1818, efter som de ikke hører til Sognet, anføres de ikke i Jævnførselsregisteret

2 3. Rasmus Rasmussen, Inderste for sin Fader, Gaardmand Gl. Rasmus Rasmussen i, Enkemand, Peder Rasmussen, Inderste i, 80 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Pigen Ane Jørgensdatter i Weistrup, Gaardmand Jørgen Hansens Datter, 23 Karen Madsdatter, ligeledes i Ungkarl Hans Rasmussen af Albjerg, 21 Mette Kirstine Hansdatter i Albjerg, 18, født den 13. september Hans Andersen, Inderste og Tjenestekarl for Gaardmand Gl. Rasmus Rasmussen i og Simon Johansen, Husmand i Hans Nielsen, Husmand i, Ole Rasmussen, ligesaa, med paaholdne par. Lars Rasmussen, Jørgen Hansen, med paaholdne Par, begge Gaardmand i 1. Ungkarl Lars Jensen fra Tvede, 28 Pigen Bodil Marie Frantzdatter, 26 Casper Mortensen, Husmand i Albjerg, Niels Johansen, Indsidder i 2. Ungkarl Hans Andersen, fra, 40 Pigen Karen Henningsdatter, sammesteds, Ungkarl Hans Offersen, fra Egeskov, 48 Enken Maren Pedersdatter af Albjerg, Ungkarl Christen Rasmussen, fra Ballen, 20 Pigen Ane Margrethe Christensdatter, fra 19. og 3. Hr. Hans Peter Bech, 57, Sognedegn for Jomfru Lucie Emerentze Bang, 37, og Weistrup Menighed Husjomfru, for hendes Forlovede i Degnebolig 4. Dines Larsen, Gaardmand i Galdbjerg, 35 Johanne Larsdatter, Tjenestepige i Albjerg, Hans Larsen, Seminarist og Hjælpelærer ved Skole, Søren Hansen, Indsidder og Væver i, Ungkarl, Niels Povelsen, Tjenestekarl i Brudager, Ungkarl Povel Hansen, fra Hesselager, 30, døbt den 28. november Ungkarl Hans Rasmussen, Tjenestekarl i Hesselager, 40 Ane Marie Pedersdatter, Tjenestepige for Gaardmand Hans Mortensen i, 23 Maren Nielsdatter, Tjenestepige i Præstegaard, 23 Maren Christensdatter, Indsidder for Husmand Christen Nielsen i, 32 Ane Andersdatter, Tjenestepige for sin Fader Anders Hansen, den ældre, Gaardmand i, 22 Kirsten Hansdatter, Tjenestepige i Albjerg, 27 David Rasmussen, Jens Pedersen, begge Husmænd i Hans Knudsen, Torpen Mikkelsen, med paaholdne Par Anders Hansen, Peder Iversen, begge af, med paaholdne Par 1818, 6. juni - -, Vielsen er udsat indtil videre, fordi Enkemanden ikke havde skiftet med sin Kones Arvinger 1818, 14. november 1818, 12. december 1818, 21. december Kopper, Bruden er Vaccineret efter Attest af 31. marts 1814 af Finch Kopper og Bruden ligesaa - - Har havt de Naturlige Kopper Disse Forlovede, havde sammen hævet deres forbindelse, og ere ei ægteviede. 18. maj Peder Iversen, Peder Jensen, Husmænd i 11. marts Rasmus Larsen, Jørgen Hansen, den første Gaardmand i Albjerg, den sidste i Hans Peter Bech, Sognedegn og Skolelærer, Peder Jespersen, Husmand i Enevold Johansen, Hans Nielsen, begge Husmand i Hans Larsen, Husmand i Albjerg, Jens Nielsen, Gaardmand i Brudager Jens Andersen, Gaardmand i Brudager, Hans Nielsen, Husmand i Torpen Mikkelsen, Gaardmand i Albjerg, Rasmus Hansen, Gaardmand ibidem 27. maj 1. oktober 5. november 7. april, Må være , 10. november 1821, 8. december Bruden er Vaccineret og Brudgommen har havt de Naturlige Kopper. Kopper, Bruden vaccineret, efter Attest af Wedel, udført den 11. december 1810, Brudgommen, fordi han er fra et andet Sogn Hun har havt de Naturlige Kopper, han er vaccineret efter Attest af Finch, 20. august Begge Vaccinerede hun er vaccineret Kopper, Bruden ligeledes

3 4. Ungkarl, Rasmus Hansen, Tjenestekarl i Albjerg, Ungkarl, Peder Christiansen, Tjenestekarl i Hesselager Skovmølle, 36 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Kirsten Christensdatter, Tjenestepige paa Weistrupgaard, 28 Kirsten Jacobsdatter, Indsidder for sin Maren Jacobs af, Ungkarl Søren Frantzen i Albjerg, 32 Johanne Hansdatter, Indsidder i Albjerg, 43. og 3. Jens Andersen, Tjenestekarl i Albjerg, 32 Ane Kirstine Frantzdatter, 28, Tjenestepige i Albjerg 1. Peder Andersen, Ungkarl af Skrædderprofessionen fra Lørup i Ryslinge Sogn, født i Lørup, den 2. januar Christen Christensen, Tjenestekarl i, 30, som døbt i Hesselager kirke, 4. november Niels Hansen, Enkemand og Gaardmand i Ryslinge 4. Knud Andersen Egebjerg, paa Bærholm Vester Skerninge Ollerup Sogn, Lars Rasmussen, Tjenestekarl for Gaardmand Rasmus Nielsen paa Grønneskov, Peder Rasmussen, Tjenestekarl i Vormark, Peder Rasmussen, Væversvend i Skaarup, Enkemand Jens Pedersen, Gaardmand paa Grønneskov i Sogn, Ungkarl Rasmus Andersen paa Sandbjergskov i Sogn, 24 Enken Karen Larsdatter i, efter Husejer Niels Møller, ibid., 53. Johanne Marie Pedersdatter, Tjenestepige i Lundeborg, 25 Ane Dorthea Andersdatter, Tjenestepige i Albjerg, 22 Karen Rasmusdatter, Selvejer Gaardmand, Gl. Rasmus Hansens Datter 23. Maren Friderichsdatter, Indsidder for Gaardmand Rasmus Iversen, paa Grønneskov, 30 Ane Elisabeth, Christensdatter, Indsidder i, 30 Karen Hansdatter, Tjenestepige i Albjerg, 22 Pigen Ane Larsdatter i, 20 Enken Ane Hansdatter paa Mark, 36 Niels Hansen, Husmand i, Jørgen Hansen, Gaardmand, ibidem Jens Pedersen, Gaardmand paa Grønneskov, Anders Nielsen, Husmand i N. Mogensen, Peder PLS Larsen 1821, 1. december 1822, 31. marts 1822, 27. april N. Mogensen, C. Mogensen 1822, 29. juni Lars Rasmussen, den ældre, Jørgen Hansen, begge Gaardmænd i Niels Povelsen, Husmand i, Jørgen Hansen, Gaardmand, sammesteds Rasmus Jensen, Hjulmand i Albjerg, Niels Nielsen Møller i Tange Mølle, Gudme Sogn Peder Nielsen, Skovfoged og Husmand i Tangshaugehuset, Niels Povelsen, Husmand og Væver i Rasmus Nielsen, Gaardmand paa Grønneskov, Rasmus Iversen, Gaardmand, ibid. i, Rasmus Andersen, Husmand ibid. Niels Poulsen, Husmand og Væver i, Jørgen Povelsen, Husmand i Brudager Povel Andersen, tjener sin Fader Anders Rasmussen, Gaardmand i Hesselager, i Niels Hansen, Husmand i og Jens Andersen, Husmand paa Sandbjergskov 1822, 14. december 1822, 21. december 26. april 24. november 20. juli 2. november 8. november 1824, 29. maj 1824, 10. juli I Vester Skerninge Kirke var de viede af Sognepræst T. C. Bredsdorff i Ollerup, han er ei anført i Jomfru, fordi han tjener udensogns Brudgommen, har havt været vaccineret og Bruden, har havt de Naturlige Kopper, Vel anmeldt i Kirkeaaret 1822, men ei viede før i Kirkeaaret 1823 hun er vaccineret, 26. april 1810 af Finch, som forrige Par. Kopper, Bruden vaccineret af Finch, Brudgommen er ei anført i JFR, fordi han hører til et andet Sogn Brudgommen, har havt de Naturlige Kopper, Bruden har været vaccineret Brudgommen, har havt de Naturlige Kopper, Bruden ligesaa. Han hører til Hesselager Sogn. Kopper, Bruden er vaccineret efter Attest af 7. december 1810 Han hører til Skaarup Sogn, Er begge vaccinerede, han efter Attest af Wedel 10. august 1818, hun af Finch, efter Attest af februar Kopper, Bruden vaccineret 19. april 1821 af Finch Brudgommen, er vaccineret efter Attest fra Finch 7. maj 1811, Bruden, har havt de Naturlige Kopper

4 3. Ungkarl Anders Hansen, for Tiden i Gudme, 26 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Kirsten Andersdatter, Tjenestepige, for Tiden, Indsidder for sin Moder, Husmand Anders Nielsens Enke i Albjerg Rasmus Hansen, Gaardmand i Albjerg og Søren Frantzen, Indsidder ibid., 1824, 17. juni har havt de Naturlige Kopper, hun er vaccineret efter Attest af Finch af januar og 4. Jacob Andersen, Ungkarl, tjenende i Vormark, Hans Christian Andersen, Ungkarl fra Tvede, Jens Pedersen, Gaardmand paa Grønneskov, Enkemand, 30. Friderich Christiansen i Knarborghuset, Rasmus Hansen, Niels Rasmussen, Ungkarl og Væver i Albjerg, Hr. Hans Jensen, Constitueret Chordegn og Skolelærer i Svendborg, Niels Pedersen, Husmand og Enkemand i Albjerg 5. Selværværdige og Højlærde Hr. Niels Rasmus Baggesen, Sognepræst til Årre og Sinddinge Menigheder i Jylland, Peder Nielsen, Tjenestekarl i Svendborg, Johannes Knudsen, Seminarist, conditionerende for Hr. Proprietær Landkilde paa Langeland 2. Jens Mogensen, Ungkarl, tjenende Hans Jørgensen i Albjerg, 25. og 3. Mads Mathiesen, 24, Væver og Husmand paa Mark 4. Lars Rasmussen, Tjenestekarl paa Broholm, 51 Malene Larsdatter, Husmands Enke paa Sandbjergskov Regine Juliane Hansdatter, Tjenestepige paa Weistrupgaard, 18 Kirsten Karen Christensdatter, 26, Tjenestepige paa Mark Mette Hansdatter, Tjenestepige i Albjerg, 20 Jomfru Ane Marie Nielsen i Præstegaard, 22 Apelone Hansdatter, Tjenestepige i Weistrup, 30. Velædle, Jomfru Vilhelmine Nicoline Bjerring fra Kjøbenhavn, 18 Johanne Dorthea Jensdatter, 23 Kristiane Kristensdatter, Indsidder for Smeden Hans Ottesen i, Alder 23. Sidsel Hansdatter, Tjenestepige for Mads Hansen i Albjerg, 23 Marie Povelsdatter, 32, Indsidder, for sin Moder Dorte Kirstine Povels paa Mark Maren Larsdatter, Enke efter Boelsmand Jens Pedersen paa Mark, 35 Johan Pedersen, Gaardmand 10., 6. paa Sandbjergskov juli 1824 november 1824 Lars Rasmussen, Gaardmand i, Jørgen Hansen, ligesaa Kongsted, Peder Nielsen 1825, 11. juni Hans Eriksen 1825, Jørgen Rasmussen 15. oktober , 29. maj N. Mogensen, Mads Hansen 1825, 22. oktober Hr. Niels Christian Bjerring 1825,, samt Hof og Stad 16. oktober Provincatur Lars Andersen, Niels Hansen, begge Husmænd i i, Hans Mortensen, Ligesaa. Hans Knudsen, Niels Rasmussen Han vaccineret efter Attest fra Finch af 1. maj 1811, hun har havt de Naturlige Kopper - - Vaccineret, han af Wedel, den 20. august 1805, hun af Finch, 4. maj Da der af Ungkarl Friderich Mikkelsen i Rødskebølle, er gjort Indsigelser imod dette Ægteskab og Pigen Regine Juliane Hansdatter i Erich Hansen, har erklæret at nærværende Tillysning er denne Tillysning indtil Videre. Til Vitterlighed: Erich Hansen Hans Ottesen 1825, 26. november 19. marts Begge vaccineret af Hans Rasmussen Møller i Knarborg, efter Attest af 22. og 24. juli Brudgommen, vaccineret 4. maj 1810 af Finch, Bruden Ligesaa Børnekopper, Bruden er vaccineret I Gudme Kirke -, mod Bevilling af 1. oktober juni Peder Nielsen, Skovfoged, Husmand i Tangshaugehuset, Rasmus Madsen Rasmus Hansen, Rasmus Rasmussen 24. juni 2. december Han har været vaccineret og hun vaccineret efter Han er vaccineret 16, marts 1810, hun ligeledes af Wedel i Skaarup, 11. december Af Landsrets Overprovin Copman, er paa Karen Jørgensdatters Vegne gjort Indsigelser og Forbud mod videre Tillysning og Ægtevielsen, som inden Vielsen, blev hævet. Vaccineret, Han af Wedel, 31. maj hun af Finch 15. juli Han er vaccineret af Finch, 26. april hun i et 1810, efter Attest af Arrene? ved Ørnstrup, Dateret 20. marts 1826 Har begge efter fremlagte Attester, har havt de Naturlige Kopper

5 5. Mads Rasmussen, Ungkarl, tjenende, Gaardmand Lars Rasmussen, den yngre paa Mark, Anders Larsen, ind, for Gaardmand Jørgen Hansen i, Ungkarl, Henning Jørgensen af Lillemølle i Weistrup Sogn, 26 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Mette Larsdatter, Gaardmand, Unge, Lars Rasmusdatter, 25 Pouline Pedersdatter, Tjenestepige for Husmand Mogens Madsen i, 18 Ane Catrine Sørensdatter, Væverpige i 25 Lars Rasmussen, Gaardmand i, Pigen Johansen, Husmand ibid. Peder Andersen, Husmand i, Lars Rasmussen, den ældre, Gaardmand ibid. R. Henningsen, Gaardmand i Weistrup, Peder Rasmussen, Indsidder i Weistrup i, Peder Andersen, 3. Ungkarl, Peder Rasmussen, Tjenestekarl fra Gudbjerg, 36 Regine Juliane Hansdatter, Tjenestepige i Enkemand Simon Johannesen af 48 Pigen Dorte Rasmusdatter, 40, Anders Nielsen, Husmand, begge af 5. Ungkarl, Christen Marcussen, 34 fra Weistrup Enken Anne Kirstine Pedersdatter, Ungkarl Jens Andersen, 27 i Lundeborg Pigen Maren Christiansdatter i Lundeborg, Ungkarl, Hans Mortensen paa Sandbjergskov, Pigen Anne Pedersdatter, sammesteds, Ungkarl Hans Henrichsen, Tjenestekarl paa Tiselholt, 30 og 2. Rasmus Jensen, Ungkarl, tjenende Hr. Kongsted paa Mark, Jens Dinesen, Husmand i Brudager Sogn, Rasmus Andersen, Tjenestekarl i Albjerg, 32 Ane Marie Pedersdatter, Skovfoged Peder Nielsens Datter, Tangshauge, 19 Karen Henningsdatter, Enke efter Hans Andersen, paa Mark 46 Anne Hansdatter, Tjenestepige for Peder Andersen, Boelsmand i, 20 Ane Jensdatter, Indsidder for Johanne Hansdatter, Husmands Enke i Albjerg, 22 Peder Nielsen, Husmand i Tangshaugehuset, Niels Jacobsen, Husmand paa Mark Christen Hansen, Rasmus Jensen Lars Rasmussen, Husmand i, Povel Hansen, Gaardmand ibid. Peder Andersen, Jørgen Hansen 11. november 2. december 1827, 2. januar Baade Brud og Brudgom er vaccinerede Kopper, Bruden vaccineret af Finch Er Begge vaccinerede af Finch, Han 1810 og hun efter Attest af 12. maj 1816 Hun er vaccineret, Han har havt de 9. december Naturlige Kopper efter Attest 1827, 19. maj Har havt de Naturlige Kopper 1827, 6. oktober 1827, 6. december 1828, 5. januar 1827, 27. december Kongsted, Lars Rasmussen, 1828, 12. juli I Weistrup Kirke 23. november 1828 Peder Larsen, Gaardmand i 1828, Albjerg, Peder 14. juni Hans Hansen, Bødker, Rasmus Hansen, Gaardmand, 1828, 23. november Bruden er vaccineret Begge Vaccinerede. Hans Henrichsens Vielsesdag er anført i Rubrik for Hans Mortensen og omvendt Hører til 5 hun er vaccineret i 1810 af Finch Han vacc af Finch, efter Attest af Ørnstrup, hun 1816, 4. august, af Murer. Den 9. oktober 1828, mødte Pigen Anne Jensdatter og frasagde sig det tilsigtede Ægteskab med forbenævnte Rasmus Andersen i Albjerg, med Vitterlighedsvidner R. Larsen, H. Pedersen, Husmand i Tvede. Den 7. november, mødte hun atter og vedkendte sig for og erklærede sig villig til at vedblive forbenævnte forbindelse i Paahør af undertegnede, L. Rasmussen, Jacob Hansen.

6 5. Rasmus Hansen, Ungkarl, tjenende i, Johan Kristoffer Rasmussen, Ungkarl, 31, Tjenestekarl i Ringe Sogn 7. Niels Kongsted Thomassen, Ungkarl, tjenende Kongsted paa Mark, Hans Frantzen, Ungkarl og Smed i Albjerg, Jacob Christiansen, Ungkarl, 36, Tjenestekarl for Gaardmand Iver Hansen, paa Hesselager Mark 3. Peder Madsen, 26, Tjenestekarl paa Albjerg Mark 4. Mogens Hansen, Ungkarl i Knarborg Mølle, 30 og 5. Simon Pedersen, Boelsmand og Ungkarl i Revsøre, 29 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Ingeborg Pedersdatter, Tjenestepige paa Mark Johanne Nicoline Andersdatter, 25, Indsidder for sin Fader, Anders Kristoffersen, Husmand paa Mark Lars Rasmussen, Anders Christoffersen Rasmus Madsen, R. Jørgensen,, Husmænd paa Mark 1828, 23. november 1828, 6. september Jomfru Kirstine Kristiane Karoline Pauli, Kongsteds Steddatter, 22 Søren Rasmussen, Peder Nielsen Kirsten Knudsdatter, Tjenestepige i samme R. Larsen, Gaardmand, By, 20 Peder Larsen, Husmand, begge i Albjerg Sidsel Kirstine Nielsdatter, Indsidder, for Iver Hansen, Morten sin Moder, Gaardmands Enke, Kirsten Hansen,, begge Andersdatter, paa Mark, 36 Gaardmand paa Hesselager Mark Anne Marie Torpensdatter i Albjerg, 24 Mogens Jensen, N. Madsen 4. april Karen Johansdatter, Tjenestepige, for sin Fader Johan Pedersen paa Sandbjergskov, 24 Maren Andersdatter, Tjenestepige for sin Moder Maren Rasmusdatter, paa Bjergeskovgaard, 24, 6. Hans Andersen, Ungkarl i Lundeborg, 22 Anne Catrine Rasmusdatter, Enke efter Baadsfører, Peder Andersen i Lundeborg, Enkemand Jens Andersen paa Bjergeskovgaards Grund, Enkemand Hans Nielsen, Husmand i Albjerg, Hr. Jens Erich Hansen, Skolelærer og Kirkesanger i Rønninge, 25 Pigen Anne Christensdatter, sammesteds, 39 Johanne Rasmusdatter, Tjenestepige paa Grønneskov, 26 Jomfru Johanne Anette Baggesen i Præstegaard, Hr. Morten Bülmann, Kirkesanger og Skolelærer i, 23 Jomfru Karen Regine Baggesen i Præstegaard, Jens Christensen, Ungkarl, Indsidder for Karen Nielsdatter, Ugift, Indsidder for Husmand Niels Jacobsen paa Mark, 32 samme Mand, Hans Hansen, Ungkarl fra Gudme, 34 Anne Kirstine Jørgensdatter, Indsidder paa Albjerg Mark, 28 Mogens Jensen, Johan Pedersen, Gaardmand 1828, 30. november 14. februar 21. februar 24. maj I Weistrup Kirke Jacob Johansen, Gaardmand i Bøsøre, Hjerich Johansen, ligesaa i Hans Pedersen, Husmand i Lundeborg, Niels Povelsen, ligesaa i Sogn R. Andersen, Husmand paa Bjergeskovgaards Grund H. Frantzen, Smed i Albjerg Hans Jensen, Husmand i Albjerg, H. Knudsen, ligesaa Hr. Proprietær Hansen til Nybøllegaard, efter Skriftlig Tilstaaelse, Carl Ulrich Jørgensen H. Møller, R. Mathiesen Søren Rasmussen, Christen Larsen Lars Rasmussen Gudme, Husmand i, H. Mathiesen, do 13. juni 26. september 1830, 23. maj 1830, 5. juni 1830, 15. maj 1830, 15. maj 1831, 19. november 1831, 26. november Begge Vaccinerede Han, ej indført i JFR: da han er fra et andet Sogn, Han er vaccineret efter Attest af Ørnstrup, 10. september 1828, hun ligesaa, efter Attest af Finch af 1. marts Hun vaccineret, 9. oktober 1808, af Schmidt og han Begge Vaccinerede, efter Attest af Gaardmand Jørgen Madsen og Indsidder Lars Gregersen i Begge Vaccinerede, han af Mürer 1810, hun af Møller Hans Rasmussen, Knarborg Mølle, 4. august 1806 Han er vaccineret af sin egen Fader, Hun 1809 af Wedel, med Attest af Finch efter Attest af den Læge Finck i Svendborg, hun er vaccineret, efter Attest af Ditto, 1. maj Han vaccineret af Finch, 6. april 1810, hun efter Attest af Arrene Udstedt 18. juni af Skeel, Praktiserende Læge i Marstal. Han har været vaccineret, efter Attest af Mührer, hun har havt de Naturlige Kopper, som er kendelige af Arrene Vaccineret efter Attest af Mührer, 3. juni 1810, hun af Finch, 4. maj 1810, med Attest af 1. maj 1811 Han vaccineret efter Attest af Arrene ved Lægen Kongsted i Trolleborg, hun 4. september 1814 af Finch Maa omvaccineres, da der ej kunne tilvejebringes øvrige Attester Er Begge Vaccinerede Vaccineret, Hun 1811, Han 4. maj 1810 af Finch

7 3. Ungkarl Rasmus Hansen i Knarborg Mølle, 36 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt Pigen Kirsten Peders i Knarborg Mølle, 37 Niels Mogensen, Mogens Jensen 1831, 10. december 1. Jens Nielsen, Ungkarl i og Indsidder, 29 Karen Andersdatter, Tjenestepige for Gaardmand Peder Andersen i, 23 Peder Andersen, Jørgen Hansen 18. februar 2. Christen Knudsen, Ungkarl, 41 Just Andersens Enke, Maren Rasmusdatter, Rasmus Rasmussen, 39 Christen Johansen 2. juni og 3. Niels Madsen, Ungkarl og Skrædder paa Marie Kirstine Davidsdatter, Tjenestepige Mogens Jensen, Albjerg Mark, 28 paa Mark, 22 Rasmus Andersen, 24. juni 4. Anders Pedersen, Enkemand i Albjerg, 52 Pigen Ellen Marie Larsdatter, 33 Christen Hansen, Peder Larsen, 3. juni 5. Peder Johansen, Enkemand og Husmand i, 67 Johanne Mathiasdatter af, 32, Indsidder 6. Hans Larsen, fra Hesselager, Lundeborg, 25 Anne Hansdatter, Tjenestepige, Indsidder, Hans Johansen i Bjergeskovshuse 7. Jørgen Hansen, Ungkarl fra Hesselager, 36 Dorte Rasmusdatter, Tjenestepige for sin Fader Rasmus Iversen paa Grønneskov, Jens Rasmussen, Ungkarl fra Holmdrup, Maren Hansdatter, Indsidder i, L. Rasmussen, skrædder, Peder Jensen, Husmand Hans Hansen, Lars Hansen Jens Pedersen, Morten Rasmussen, Poul Hansen, Gaardmand, Anders Pedersen, Husmand i Albjerg Jens Pedersen, Anders Larsen R. Larsen, Peder Larsen, Gaardmand i Gudbjerg 14. oktober 17. november 1. december 1833, 19. maj Han vaccineret juli af Poul Møller i Revsøre, Hun har havt de Naturlige Kopper Han vaccineret 1818 af Wedel og hun af Schönnemann, 10. juni 1810 Kopper, Bruden er vaccineret Han vaccineret 4. september 1812 af Finch, hun ligeledes af Finch 1825 hun er efter forevist Attest, vaccineret Møller i Ærøskøbing Hun vaccineret af Finch 1810, har havt de Naturlige Kopper Han vacc. 15. oktober 1812 af Finch, Hun 1818, 6. september af Do Han vacc. af Provst Conradt, hun ligesaa af Finch Vaccineret er han 1824 af Ørnstrup, Hun ligeledes 1810 af Finch 2. Peder Johansen, Husmand og Enkemand i Hesselager, 35 Bodil Catrine Rasmusdatter, Tjenestepige paa Grønneskov, , 22. juni Han, vaccineret af Ørnstrup, Barnefødt i Langaa, Hun 1813 af Finch 3. Niels Hansen, Gaardfæster i Gudbjerg, 25 Ane Catrine Larsdatter, Tjenestepige for sin 1833, Han, vaccineret af Schönnemann, 23. Fader Peder Pedersen? Gaardmand paa 5. oktober juli 1810, Bruden ligeledes af Finch. Grønneskov, november 28. september 4. Niels Nielsen, Ungkarl, 30, paa Mark Maren Pedersdatter, paa Mark, 19 Rasmus Nielsen, Peder 1833, Han vaccineret af Finch, 8. maj 1810, Frantzen 2. november hun af Finch, 27. september Ungkarl, Anders Povelsen fra Tyndinge i Espe Pigen Mette Marie Andersdatter af Rasmus Rasmussen, 1833, Brudgommen er vacc. den 22. Sogn, 35 Bjergeskovgaard i Sogn Mads Bavn Andersen 2. november december 1812 af Finch, Bruden 4. maj 1816 af Finch 1. Hr. Christian Schaumann, Gartner paa Jomfru Edel Margrete Bech i, 30 P. Andersen, 1834, Han vaccineret af Digge i Flensburg, Tranekær Slot paa Langeland, 29 Hans Mortensen 28. februar Hun vaccineret af Finch og 2. Ungkarl, Peder Pedersen, fra Ellerup Mark, Anne Hansdatter, Tjenestepige for Christoffer Andersen, P. 1834, Vacc. af Mührer i Svendborg, 8. august 34 Gaardmand Torpen Mikkelsen i Albjerg, Mortensdatter, begge 22. marts 1805, hun den 6. oktober 1814 af Finch 3. Niels Axelsen, Ungkarl og Husmand i, Indsidder Tjenestepige Karen Hansdatter i, Peder Johansen, Ungkarl i Langaa, 29 Enken Anne Marie Jensdatter af, 32 Husmænd i Sogn Rasmus Pedersen, Gaardmand i Gudme, Jørgen Hansen, ligesaa i H. Andersen, M. Rasmussen 1834, 25. oktober 1834, 13. december Vacc. af Finch, 20. maj 1810, vacc. 1810, med Attest af Finch, 4. oktober Han vacc. af Schönnemann, 3. september 1813, Hun af Provst Conradt 1808, med Attest af Finch af 13. oktober 1816

8 5. Ungkarl Jens Andersen i Albjerg, 35 Inger Povelsdatter, Tjenestepige i Albjerg, Ungkarl Peder Rasmussen Larsen i, 24 Kirsten Hansdatter i Albjerg, 25 Viede i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt R. Larsen, H. Knudsen R. Larsen, I. Pedersen 1834, 7. december 1835, 7. februar Han vacc., 1. juli 1801 af Finch, Hun 11. juni 1810 af Mürer Han, vacc. 1812, 4. september af Finch, hun 1809, 27. august af Finch

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1 258-259 1. Gaardmand og Ungkarl, 26 Aar, Rasmus Rasmussen i Vormark. 2. Gaardmand og Ungkarl, Jens Hansen i Skaarup, 37 Aar. 3. Gaardmand og Ungkarl Anders Torpensen i Albjerg, 28 Aar. 4. Gaardmand og

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

, 28. maj. Casper Jensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 2. juli Husmand Jens Caspersen og Hustru Marie Johansdatter i Vormark.

, 28. maj. Casper Jensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 2. juli Husmand Jens Caspersen og Hustru Marie Johansdatter i Vormark. 1825-1847 SIDE 1 8. 1825, 2. juli, Erik Mortensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 31. juli 1825. Gaardmand Morten Hansen og Hustru Kirsten Christensdatter af Faddere: Gaardmand Peder Ib Hansens Hustru i Hesselager,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 1. 1839, 21. januar: Peder Rasmussen, (Uægte). Hjemmedøbt 22. marts, Døbt i Kirken 5. maj 1839. Moderen. Husmand Rasmus Nielsens Datter, Anne Marie

Læs mere

Svendborg Amt Gudme Herred Oure Kirkebog 1805-1814 1

Svendborg Amt Gudme Herred Oure Kirkebog 1805-1814 1 Copulations 1805, 1. 25. juli 24. oktober 14. 10. april 20. 11.. 28. maj 11. juni 26. februar 18. juni. 8. oktober Copulations 16. 2. januar 10. februar 24. februar 17. februar Svendborg Amt Gudme Herred

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1839-1854.

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1839-1854. 1. 1839. Rasmus Jørgensen, Tjenestekarl i Gudme, født i Oure, 5. december 1813, vacc. af Finch 1814. Maren Knudsdatter, for sin Fader Knud Jensen i Lakkendrup, hvor hun er født 9. juli 1809 og vacc. 11.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 5. 1885. Ungkarl Rasmus Poulsen af Brudager, 26 ¾ Aar, vacc. 27. juni 1859. Pigen Ane Kirstine Pedersen, opholdende sig for Faderen, Husmand Søren Pedersen af

Læs mere

Gudme Kirkebog Viede

Gudme Kirkebog Viede Gudme Kirkebog Viede 1833-1863 1 137 1833 1. 1833, 8. juni, Gudme Kirke. Rasmus Nielsen, 23 Aar, Tjenestekarl i Gudme. ~ Gjertrud Hansdatter, 27 Aar, Gaardmand Hans Langs Enke i Gudme. Vidner: Gaardmand

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Oure Kirkebog

Oure Kirkebog Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1851, maj. Svend Pedersen, Hjemmedøbt 2 maj, Døde inden Daabens Publikation

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Døde i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1

Døde i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1 Døde i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1 1. 1815, 1815, Rasmus Ib Husmand i Lundeborg 70 Aar Alderdom og Tæring 30. april 7. maj 2. 1815, Hans Andersen Gaardmand i Albjerg 63 Aar Nervefeber

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Døde i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1

Døde i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1 Døde i Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1814-1835 1 Side 320-321 1. 1815, 30. april 2. 1815, 17. juni 1. 21. januar 2. 21. januar 3. 6. april 4. 16. april 1. 21. november 2. 8. januar 1815, 7. maj 20.

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Viede og døde Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt Obs Vidner og Vacc. Ikke medtaget.

Viede og døde Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt Obs Vidner og Vacc. Ikke medtaget. Side 53. Copulerede 1851-1858. Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 5. 1851, 11. juli, Oure Kirke. Ungkarl, Gaardmand Lars Rasmussen i Gudme, født dersteds 19. april 1822 Pige Anne Marie Madsdatter,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1855-1863 1 1. 1855, 19. januar. Peder Henriksen, Døbt i Kirken 4. april. Husmand Henrik Pedersen og Hustru Kirstine Larsdatter, 34 Aar gl. Ellerup Grøftehauge.

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1 127. 1. 1892, 28. januar, Gudme Kirke. Ungkarl, Gaardbestyrer Hans Skov af Allested, født i Allested, 24. januar 1860. Søn af Gaardmand i Allested,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Viede 1892 1902 - Gudme Herred, Svendborg Amt 1. Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Viede, Gudme Herred, Svendborg Amt

Gudbjerg Kirkebog Viede 1892 1902 - Gudme Herred, Svendborg Amt 1. Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Viede, Gudme Herred, Svendborg Amt Gudbjerg Kirkebog Viede 1892 1902 - Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Viede, Gudme Herred, Svendborg Amt 223 1. 1892, 5. februar, Gudbjerg Kirke. Ungkarl og Gartner Niels Berend

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Svendborg Amt Gudme Herred Vejstrup Kirkebog

Svendborg Amt Gudme Herred Vejstrup Kirkebog Publikations 1806, 24. februar Forældrenes e: Gaardmand Niels Henningsen og Karen Hansdatter 3. marts Hr. Forvalter Østrup og Madam Else Nicoline Bruun 22. juni Husmand og Landværns Underofficer Niels

Læs mere

Oure Kirkebog Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt

Oure Kirkebog Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Fødte Mandkøn. 1859-1871. Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1. 1859, 8. januar. Døbt i Kirken 3. april 1859. Rasmus Johan Hansen. Indsidder, Stenhugger Hans Rasmussen Krog og Hustru Anne

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog _Fødte Piger. 1

Gudbjerg Kirkebog _Fødte Piger. 1 Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Piger. 1 1. 1839, 13. februar. Maren Nielsen. Hjemmedøbt 18. februar, Døbt i Kirken 23. april. Gaardmand Niels Nielsen og Anne Jensdatter i Ellerup. Faddere: Gaardmand

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1892-1923 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt 1. Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt

Gudbjerg Kirkebog 1892-1923 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt 1. Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt Gudbjerg Kirkebog 1892-1923 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog 1892-1901 Døde Gudme Herred, Svendborg Amt 1. 1892, 4. januar. Begravet Gudbjerg Kirkegaard, 10. januar 1892. Bernt Larsen.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hesselager Sogns Kirkebog, Viede , Gudme Herred, Svendborg Amt, Anmærkninger om vacc., er ikke medtaget! Side 225, Døde Mandkøn. 1.

Hesselager Sogns Kirkebog, Viede , Gudme Herred, Svendborg Amt, Anmærkninger om vacc., er ikke medtaget! Side 225, Døde Mandkøn. 1. Side 225, 1829 - Døde Mandkøn. 1. 1829, 4. marts, Begravet 9. marts. Hans Christensen. Ungkarl Hesselager, 28 Aar. Anmærkninger: Vattersot. 2. 1829, 12. marts, Begravet 20. marts. Hans Christensen. Gaardmand

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1863-1891 1 207, fra 1. maj 1863 Begravede Mandkøn 2. 1863, 2. juni, Begravet 7. juni 1863, Thorkild Sehested. En Søn af Hr. Hofjægermester Sehested

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1892, 13. februar, Hesselager By. Begravet, Hesselager Kirkegaard,

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

FT 1870 Gudbjerg Sogn, Gudme Herred Svendborg Amt 1

FT 1870 Gudbjerg Sogn, Gudme Herred Svendborg Amt 1 FT 1870 Gudbjerg Sogn, Gudme Herred Svendborg Amt 1 Gudbjerg Præstegaard Andreas Jørgen Bendtsen, 70 Aar, Gift, Frederiksberg, Husfader, Sognepræst, Laura Hermandine Jensen, 30 Aar, Gift, København, Husmoder,

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Thurø ved Svendborg Optegnelse Paa Folketallet i Thurø Sogn under Svendborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, embede og Næringsvei

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Hesselager Sogns Kirkebog, Begravede 1847-1875, Gudme Herred, Svendborg Amt,

Hesselager Sogns Kirkebog, Begravede 1847-1875, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1 Side 2, 1847, Mandkøn. 7. 1847, 6. juni, Begravet 10. juni. Mads Nielsen, Aftægtsmand i Strandgaarden. 70 Aar. Anmærkninger: Alderdom 8. 1847, 14. juni, Begravet 18. juni. Rasmus Nielsen. Søn af Husmand

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Oure 1804 Oure 1818 1822, 123-15, 135-3 1823, 102-4 122-1. Gudme 1738 Gudme 1756 176-3. 1849, 146-3, ~Christian Rasmussen, Ø. Hæsinge.

Oure 1804 Oure 1818 1822, 123-15, 135-3 1823, 102-4 122-1. Gudme 1738 Gudme 1756 176-3. 1849, 146-3, ~Christian Rasmussen, Ø. Hæsinge. JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 A 1 196 1 Anne Kirstine Kasparsen, Gartner Hans Nørre Broby, 1791 Nørre Broby 1805 1820 1820, 121-2 154-28 Kaspersens Hustru paa 2 Ane Jacobsdatter, Oure, Tjenestepige

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Præstegaarden 2. FAMILIE

Præstegaarden 2. FAMILIE Folketælling 1845, Frørup Sogn og By, Winding Herred eller Holckenhavn Birk, Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Præstegaarden, 2 Familier 1. Fam. Hieronymus Laub 75 Gift Sognepræst Odense

Læs mere

maj 26. maj Hans Mikkelsen Aftægtsmand i Ellerup 70 Aar juni 6. juni Dødfødt Smedekarl Hans Frandsens Barn paa

maj 26. maj Hans Mikkelsen Aftægtsmand i Ellerup 70 Aar juni 6. juni Dødfødt Smedekarl Hans Frandsens Barn paa 1874 1874 1. 10. januar 17. januar Christian Larsen Husmand i Gudbjerg 70 Aar 53-23 2. 19. januar 26. januar Hans Peder Nielsen Fruentimmer Karen Hansens Barn paa 1 ¼ Aar 69-9 Fattiganstalten paa Trunderup

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere