Referat. Bornholms Forsyning A/S Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne."

Transkript

1 Bornholms Forsyning A/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson Morten Riis Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Fraværende: Lotte Helms - Linda Kofoed Persson Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Orientering af bestyrelsens arbejdsområder Mødeplan Budget opfølgning 3 kvt Den fremtidige forsyningsstruktur Bornholm -status Beskatning af Bornholms Forsyning Gensidig orientering... 5

2 Bornholms Forsyning A/S Orientering af bestyrelsens arbejdsområder Jf. vedtægterne har den nye bestyrelse godkendt de 5 forretningsordener ved tiltrædelsen og kompetenceplanen for virksomheden. Bornholms Forsynings advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Energi og Miljø vil orientere om bestyrelse arbejdet og selskabets vedtægter. Bestyrelsesarbejdet i medfør af aktieselskabsloven Bestyrelsesarbejdet i medfør af sektorloven og anden offentlig lovgivning Forholdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S Samt orientere om aktieselskabslovens bestemmelser som selskabet og dets aktionær pligter følgende emner vil blive belyst o Selskabets dokumenter o Kompetence og opgave fordeling mellem selskabets beslutningsorganer o Inhabilitet o Tavshedspligt o Ansvar Offentligretlige regler og sektorregler gælder for bestyrelsesarbejde o Forvaltningslov? o Offentlighedslov? o Miljøaktindsigtslov o Vandsektorlov? o Stoplov? Der vil blive mulighed for at drøfte de forskellige udfordringer som bestyrelsen står overfor. Præsentation som vil blive brugt, sendes efterfølgende til bestyrelsen. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen, den 19. nov. 2014: taget ti efterretning

3 Bornholms Forsyning A/S Mødeplan 2015 Forslag til ordinære mødetidspunkter for bestyrelsen i 2015: Onsdag den 11. februar Onsdag den 22. april bestyrelsesmøde samt Generalforsamling i datterselskaberne Onsdag den 27. maj Generalforsamling i holdingselskabet Temadag - Budget 2016 (19. aug.) Onsdag den 16. september Onsdag den 18. november Generalforsamling i Holding dato er valgt grundet Folkemøde juni og DANVA årsmøde i Odense den maj - Dansk fjernvarmes Landsmøde finder sted i Ålborg 29/ 30. Oktober. Mødetidspunktet for bestyrelsen er valgt til kl grundet flyforbindelser mm I planlægning af mødefrekvensen bliver brugerrådet indkaldt dagen før bestyrelsesmødet. Kl Ingen At bestyrelsen drøfter mødeplanen. Bestyrelsen, den 19.nov 2014: Den 11. feb. ændres til den 4. feb. Mødetidspunktet ændres til kl Øvrige datoer er godkendt

4 Bornholms Forsyning A/S Budget opfølgning 3 kvt.2014 Lukket sag 4. Den fremtidige forsyningsstruktur Bornholm -status Lukket sag 5. Beskatning af Bornholms Forsyning. På Dansk Fjernvarmes Årsmøde i Ålborg orienterede vores revisor fra Ernest & Young om Bornholms Forsynings fremtidige beskatning af vand, spildevand samt varme aktiviteter i virksomheden. Bestyrelsesformanden fremførte at det ikke var hele bestyrelsen som deltog i mødet, hvorfor det blev besluttet at fremlægge deres præsentation på først kommende bestyrelsesmøde. Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S modtaget medio 2012 afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT reducerer de skattemæssige værdier for Bornholms Spildevand A/S og Bornholms Vand A/S ud fra anvendelse af en DCF model som tager udgangspunkt i at de kommunale selskaber ikke har været i fri handel. hvorfor Bornholms Forsyning påklagede SKAT s afgørelser er til Landsskatteretten i 2012, men de er endnu ikke realitetsbehandlet. Landsskatteretten stillede sagsbehandlingen i bero indtil de første prøvesager gennem DANVA var behandlet (f. eks Hjørring Vandselskab A/S m.fl.) Hvis SKAT får medhold, vil Bornholms Spildevand A/S opnå en positiv skattepligtig indkomst i 2012 og 2013 på hhv. ca. 9 mio. kr. og ca. 3 mio. kr. Bornholms Vand A/S for 2012 og 2013 kunne undgå en skattebetaling. Den positive indkomst i Bornholms Spildevand A/S vil afhængigt af SKAT s behandling af Bornholms varme A/S helt eller delvist kunne nedbringes ved sambeskatning med Bornholms Varme A/S. Bornholms Varme A/S har ultimo 2010 installeret et solcelleanlæg i tilknytning til produktionsanlægget i Aakirkeby. Skatterådet afgav i 2013 et bindende svar omkring betydningen af solcelleanlæg i kombination med skattefritagne varmeselskaber. Bornholms Varme A/S har grundet Skatterådets tolkning ikke kunnet anses at være skattefritagen fra anskaffelsen af solcelleanlægget. Det skattemæssige afskrivningsgrundlag i Bornholms Varme A/S kan anvendes i sambeskatningen til nedbringelse af koncernskatten.

5 Bornholms Forsyning A/S Der er i 2011 og 2012 foretaget store anlægsinvesteringer i udbygningen i fjernvarmeanlægget, som derved indgår i koncernens skattemæssige afskrivningsgrundlag. kopi af SKAT s forslag til afgørelse vedr. Bornholms Varme A/S er modtaget af vores revisor, den korte version er at SKAT er enig i selskabet overgår til skattepligt den 8. december SKAT har accepteret opdelingen af anlægstilgange før og efter den 8. december 2010( men derefter gennemført en DCF-beregning, som på vand og spildevand). Det ser ud til at SKAT har nedsat vores indgangsværdier med 54 % - hvilket er noget bedre end de i præsentationen oplyste tal dog ikke hvad Bornholms Forsyning havde håbet. Vores revisor anbefaler at der gøres følgende indsigelser Skat s høringsfristen er den 28. november EY s præsentation Det bør anfægtes, at SKAT tilsidesætter de regulatoriske værdier SKAT mangler dokumentation for deres påstand om at den regulatoriske værdi adskiller sig fra handelsværdien SKAT anvender DCF-modellen fra vandsektoren, dvs der tages ikke højde for den forskel der vitterlig er mellem vandsektorlovens regulering og varmeforsyningsloven At bestyrelsen godkender at Bornholms Forsyning anfægter SKAT s udkast til afgørelse. Bestyrelsen, den 19. nov. 2014: Godkendt der udarbejdes skatteregnskab for vand, varme og spildevand og ejer orienteres via generalforsamlingen. 6. Gensidig orientering Tilbud - Grøn strøm fra Energitjenesten Har det interesse? Besigtelse af vores anlæg dato for bustur? / evt. - julefrokost Forhøjelse af statsafgifter og spildevandsafgift. Evaluering af årsmødet i Dansk Fjernvarme i Aalborg. Aftale med Østkraft om fastpris på køb af el for de næste 3 år er indgået. Bestyrelsen, den 19. nov. 2014: Taget til efterretning Mødet hævet kl

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Bestyrelsesmøde 21. november 2014

Bestyrelsesmøde 21. november 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 21. november 2014 13. november 2014 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere