Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj"

Transkript

1 Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter. Begreber, der er defineret i bilaget Definitioner har samme betydning i disse tillægsforskrifter. Såfremt Kunden engagerer en tredjemand/leverandør er Kunden ansvarlig for at disse tillægsforskrifter følges. For branchen Udlejning findes også bilag SOF (Signature On File). Ved reservationen Ved reservation af et køretøj (eksempelvis bil, båd, snescooter, trailer, campingvogn, mobile home, osv.), Udlejningsobjektet, kan Kunden debitere Kortkundens Betalingskort med et med Kortkunden aftalt estimeret beløb. Beløbet skal estimeres ud fra den planlagte lejeperiode, det anslåede brændstofforbrug, kilometergebyr samt anslået moms. Beløbet må ikke omfatte selvrisiko, reparationsomkostninger elle andre gebyrer, som kan opkræves i tilfælde af skade på eller tab af køretøjet. Hvis et Betalingskort anvendes til forudbetaling, er det særligt vigtigt, at Kunden skriftligt bekræfter reservationen over for Kortkunden. Bekræftelsen skal indeholde følgende information: Trunkeret/maskeret Betalingskortnummer Betalingskortets Gyldighedsperiode Kortkundens navn Reservationskode eller bookingnummer fra Kunden Dato og tid for udlevering af Udlejningsobjektet Den valuta der anvendes ved debitering Nøjagtigt navn og adresse på udleveringssted og afleveringssted Åbningstider hvor udleveringsstedet og afleveringsstedet er bemandet. Det er også vigtigt, at afbestillings- og no-show-vilkårene skal skrift og tydeligt fremgå for Kortkunden. Kortkunden skal skriftligt informeres om, at Kunden har ret til at debitere Kortkunden et gebyr, hvis: Udlejningsobjektet ikke er udleveret til Kortkunden inden for 24 timer fra det aftalte udleveringstidspunkt Kortkunden afbestiller en reservation efter det tidspunkt, som Kortkunden er informeret om, at afbestilling skal ske inden. Ved garanteret reservation eller i tilfælde, hvor Kortkundens Betalingskort no-show-debiteres, er det ikke tilladt at modtage eller registrere Sikkerhedskoden. Ved manuel registrering af forudbetaling er det ikke tilladt at modtage Sikkerhedskoden. Kunden skal informere Kortkunden om, at en skriftlig afleveringskvittering kan udleveres, hvis Udlejningsobjektet afleveres på et bemandet afleveringssted. Denne kvittering skal, såfremt Udlejningsobjektet tilbageleveres som aftalt mellem Kunden og Kortkunden, bekræfte Udlejningsobjektets tilstand og status. Ved reservation skal Kunden bekræfte over for Kortkunden, om denne har valgt at få en skriftlig afleveringskvittering. Afbestilling Kortkunden har ret til uden at blive pålagt et gebyr at afbestille Udlejningsobjektet i op til 72 timer før det aftalte udleveringstidspunkt. Hvis Kortkunden foretager en reservation under 72 timer før det aftalte udleveringstidspunkt, kan Kortkunden senest afbestille Udlejningsobjektet kl dagen før aftalt udlevering. Afbestilling skal bekræftes skriftligt over for Kortkunden inden for 5 Bankdage. Kortkunden skal modtage en afbestillingskode og skal opfordres til at gemme denne. Hvis Kortkunden ikke har foretaget afbestilling inden for ovenstående periode, har Kunden ret til at debitere Kortkunden et gebyr, der svarer til et døgns leje. På Kundekvitteringen skal teksten outside cancellation policy fremgå. En kopi af Kundekvitteringen skal sendes til Kortkunden. No-show Hvis Kortkunden ikke har afhentet Udlejningsobjektet inden for 24 timer fra det aftalte udleveringstidspunkt, har Kunden ret til at debitere Kortkunden et gebyr, der svarer til et døgns leje. På Kundekvitteringen skal teksten no show fremgå. En kopi af Kundekvitteringen skal sendes til Kortkunden. I tilfælde hvor Kortkunden har foretaget en garanteret reservation, eller Kortkundens Betalingskort no-show-debiteres, er det ikke tilladt at modtage eller registrere Sikkerhedskoden. Ved manuel registrering af forskudsbetaling er det ikke tilladt at tage mod Sikkerhedskoden. Tilgængelighed Hvis det type køretøj, som Kortkunden har reserveret ikke er tilgængeligt på udleveringstidspunktet, skal Kortkunden have et tilsvarende eller bedre befordringsmiddel stillet til rådighed uden at betale ekstra herfor. Udlevering Det aftalemæssige grundlag for samtlige gennemførte Korttransaktioner skal kunne dokumenteres i en af Kortkunden underskrevet og gældende lejeaftale. Kundens vilkår for efterdebitering af eksempelvis parkeringsbøder, udgifter i forbindelse med andre trafikforseelser og skader på køretøjet skal tydeligt fremgå af lejeaftalen. Udlejes et befordringsmiddel uden, at der er blevet gennemført en Korttransaktion i forbindelse med reservation, skal Kunden debitere Kortkundens Betalingskort med et med Kortkunden aftalt estimeret beløb. Beløbet skal estimeres ud fra den planlagte lejeperiode, det anslåede brændstofforbrug, kilometergebyr samt anslået moms. Beløbet må ikke omfatte selvrisiko, reparationsomkostninger elle andre gebyrer, som kan opkræves i tilfælde af skade på eller tab af køretøjet. Hvis Kortkunden ønsker at have mulighed for at aflevere Udlejningsobjektet på et afleveringssted, som ikke er bemandet af Kundens medarbejdere ( ekspresaflevering ), skal Kunden sørge for, at Betalingskortnummer og gyldighedsperiode, Kortkundens navn samt adresse fremgår af lejeaftalen. Kortkunden skal modtage en kopi af lejeaftalen, hvor betingelserne for aflevering sammen med Kundens vilkår vedrørende eventuelle efterdebiteringer skal fremgå. Forlængelse Hvis Kortkunden ønsker at forlænge lejeperioden af Udlejningsobjektet, skal Kunden debitere Kortkundens Betalingskort med et med Kortkunden aftalt tillægsbeløb, estimeret ud fra nedenstående. Tillægsbeløbet skal estimeres ud fra den nu planlagte forlængede lejeperiode, det anslåede brændstofforbrug, kilometergebyr, samt anslået moms. Beløbet må ikke omfatte selvrisiko, reparationsomkostninger eller andre gebyrer, som kan opkræves i tilfælde af skade på eller tab af befordringsmiddel. Aflevering Hvis Kunden ved aflevering af det lejede Udlejningsobjekt kan konstatere, at de faktiske lejeomkostninger overstiger de estimerede og forudbetalte beløb med mere end 15 %, skal Kunden udføre en ny Korttransaktion med samme Betalingskort, som den oprindelige Korttransaktion. Den nye Korttransaktion skal udgøre forskellen mellem de samlede faktiske lejeomkostninger og summen af tidligere aftalte og debiterede beløb. Hvis den nye Korttransaktion afvises af Card Services, er Kunden garanteret 15 % af tidligere aftalte og debiterede beløb. Hvis Kunden ved afleveringen af Udlejningsobjektet kan konstatere, at de samlede faktiske lejeomkostninger er mindre end det beløb, som Kortkunden her forudbetalt, skal Kunden foretage en Retur til samme Betalingskort. Retur skal udgøre forskellen mellem tidligere aftalte og debiterede beløb og de faktiske lejeomkostninger. TF Bil DK

2 Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 2(3) Når Kortkunden afleverer Udlejningsobjektet, skal Kunden skriftligt bekræfte status på skader, kontrollere brændstofforbruget samt om lejeperioden er overskredet. Såfremt der ikke er indtruffet skader, brændstofforbruget ikke har oversteget det anslåede brændstofforbrug, eller den aftalte lejeperiode ikke er overskredet, skal dette skriftligt bekræftes over for Kortkunden. Derefter har Kunden ingen ret til at gennemføre en efterdebitering. Foretager Kortkunden ekspresaflevering på et afleveringssted uden bemanding af Kundens medarbejdere, skal Kortkunden have en kopi af Kundekvitteringen, kvittering for udlejningen samt en kopi af den af Kortkunden underskrevne lejeaftale. Disse dokumenter skal sendes inden for 3 dage. En bekræftelse på, at Kunden har modtaget Udlejningsobjektet, inklusive en status på Udlejningsobjektet og eventuelle skader, skal sendes inden for 5 dage. Kortkunden skal opfordres til at gemme denne bekræftelse. Efterdebitering Hvis Kunden mener, at Kunden har ret at efterdebitere Kortkunden for omkostninger, som er opstået i forbindelse med, at Udlejningsobjektet har været i Kortkundes besiddelse, skal Kunden indhente Kortkundens godkendelse, inden efterdebitering kan gennemføres. Sådanne omkostninger omfatter eksempelvis parkeringsbøder eller udgifter opstået i forbindelse med andre trafikforseelser samt skader på Udlejningsobjektet. Efterdebitering skal ske inden for 90 dage fra datoen for den Korttransaktion, hvor Kortkunden blev debiteret for udlejningen. Såfremt det er muligt, og beløbet for efterdebiteringen er kendt af Kortkunden, skal Korttransaktionen, hvorved Kortkunden efterdebiteres, holdes adskilt fra den oprindelige Korttransaktion, der blev gennemført ved udlevering af Udlejningsobjektet. Ved efterdebitering for parkeringsbøder, og udgifter der er opstået i forbindelse med andre trafikforseelser, skal følgende dokumentation kunne fremvises af Kunden: Udlejningsobjektets registreringsnummer, såfremt Udlejningsobjektet har et sådant Dato, tid og sted for forseelsen Beskrivelse af de love, vedtægter, bestemmelser eller lignende, som er overtrådt Kopi af den pågældende bøde som er udstedt af det offentlige eller et parkeringsselskab. Ved skader på Udlejningsobjektet gælder følgende: Har Kortkunden modtaget en skriftlig afleveringskvittering i henhold til ovenstående, og befinder Kortkunden sig ikke længere på afleveringsstedet, skal Kunden inden for 10 bankdage fra datoen for aflevering af Udlejningsobjektet skriftligt meddele Kortkunden: Detaljer om skaden Omkostninger ved reparation Den valuta der bliver benyttet ved efterdebiteringen Kortkunden har da inden for 10 bankdage uden omkostning herfor ret til at påvise et alternativ til den fremsendte omkostningsopgørelse for reparationen over for Kunden. Kunden skal vente 20 bankdage fra den dato, hvor Kunden adviserede Kortkunden om skaden, inden efterdebitering kan gennemføres. I denne periode skal Kunden og Kortkunden have mulighed for fremsætte supplerende oplysninger til omkostningsopgørelsen og eventuelt omkostningsopgørelsen ud fra det af Kortkunden fremsatte alternativ og de supplerende oplysninger. Hvis Kunden gennemfører en efterdebitering for skader på Udlejningsobjektet skal følgende gøres tilgængeligt ved en eventuel reklamation fra Kortkunden: Kopi af lejeaftalen med Kortkundens underskrift og Kortkundens signatur på hver side af aftalen En beregning af reparationsomkostningerne foretaget af en uafhængig part, som har ret til at udføre en sådan vurdering En ulykkesrapport såfremt en sådan foreligger Dokumentation for Kortkundens godkendelse af at efterdebitering kan gennemføres. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke omkostninger efterdebiteringen vedrører samt Kortkundens underskrift på lejetalen i henhold til ovenstående bestemmelser Al anden tilgængelig dokumentation som påviser Kortkundens ansvar for skaderne En kopi af Kundens forsikringspolice Anvendelse af SOF Har Kortkunden for det pågældende Betalingskort afgivet SOFfuldmagt, er det ikke nødvendigt, at Betalingskortet er fysisk til stede ved gennemførelse af Korttransaktioner. I disse tilfælde erstatter SOF-fuldmagten Købsnota, Kundekvittering eller Signaturkvittering underskrevet af Kortkunden. Ved anvendelse af SOF skal Kunden skrive SOF på Købsnotaen, Kundekvitteringen eller Signaturkvitteringen. Kontroller ved underskrivelse af SOF I forbindelse med at Kortverificeringsnotaen udarbejdes og underskrives skal: Betalingskortsverificering i henhold til punkt 3.1 i de Administrative Forskrifter for Indløsning af Korttransaktioner via Betalingsterminal udføres Legitimationskontrol uanset beløbets størrelse altid udføres Opbevaring af regnskabsmateriale Betingelser vedrørende opbevaring af regnskabsmateriale gælder også SOF-bilag. Kortverificeringsnota En Kortverificeringsnota skal indeholde: Kundens navn og Forretningsnummer hos Card Services. Hvis der findes en prægeplade med informationen, skal denne anvendes Aftryk af den prægede information på Betalingskortet. Et utydeligt aftryk skal tydeliggøres ved siden af kortaftrykket, dog ikke på selve kortaftrykket Legitimationsnummeret for det pågældende legitimationsdokument Kortkundens underskrift Teksten SOF Kundens underskrift (Ekspedienten) Beholdes af Kunden Kunden og Kortkunden kan blive enige om at afhjælpe skaden på egen hånd, inden en efterdebitering gennemføres. Hvis der ikke træffes en sådan aftale, og Kunden gennemfører en efterdebitering, har Kortkunden alligevel ret til at klage over efterdebiteringen hos sin Kortudsteder. TF Bil DK

3 BILAG SOF (Signature on File) Side 3(3) Dette bilag udgør en skabelon til oprettelse af en fuldmagt vedrørende Kundens ret til at debitere Kortkunden. Fuldmagten skal omfatte: Fuldmagtsgiver (Kortkunde): Kortkundens navn og personnummer Adresse og telefonnummer Betalingskortnummer og udløbsdato Fuldmagtshaver (Kunden): Kundens navn Adresse Telefon Fuldmagtens omfang: Jeg giver ovenfor angivne fuldmagtshaver ret til på mine vegne at debitere mit Betalingskort til betaling for de af mig bestilte varer og ydelser hos Kunden. Fuldmagtens gyldighedsperiode: Fra og med: Til og med: (ikke længere end Betalingskortets gyldighedsperiode) Underskrifter: Sted og dato Fuldmagtsgiverens underskrift Fuldmagtshaverens underskrift (Ekspedienten) Beholdes af Kunden TF Bil DK

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere