KOMMUNALVALG. SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALVALG. SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B"

Transkript

1 SEPTEMBER 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B KOMMUNALVALG Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Telefax Telefax udlejning Internet Redaktion Ejner Baadsgaard, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ) Oplag Eget tryk Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Tirsdag den 20. november 2001 er der kommunalvalg. Et vigtigt valg, der har indflydelse på, hvilken boligpolitisk strategi der skal gælde for de næste fire år. Boligpolitikken er de senere år blevet mere og mere decentral, og de boligpolitiske strategier forvaltes i kommunalt regi. Oversat til dansk betyder det, at det er kommunerne, der afgør, om der skal bygges nye almene boliger Og indtil nu er det mildest talt gået lidt trægt med at sætte gang i byggeriet. I Københavns Kommune er der boligmangel, grænsende til bolignød. Her mangler ikke mindst boliger til studerende og ældre, herunder bofællesskaber for yngre ældre. Vi har gang på gang påpeget, at behovet er stort, men der er ikke blevet lyttet. Også fra regeringens side er der mange signaler på, at man ønsker, kommunerne skal sætte gang i byggeriet. Regeringen har fx reduceret den kommunale finansiering af nyt alment byggeri fra 14% til Næste nummer Næste nyhedsbrev fra 3B udkommer ca. 1. november NB: Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før.

2 2 SEPTEMBER 2001 INFORMATION FRA BL BL Informerer Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 33: Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr. 34: BL's årsregnskab og beretning 2000 BL NYHEDER Nn NYHEDER Nr. 35: Ny lovgivning mod hashklubber m.v. Nr. 36: Nyt skærpet bygherreansvar for arbejdsmiljøet på byggepladser samt miljømæssigt udbyderansvar ved udbud af tjenesteydelser efter 2001 Nr. 37: Flere penge til boliger til hjemløse Nr. 38: Ny lovbekendtgørelse af den almene lejelov Nr. 39: Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen Nr. 40: Kongres 2002 Nr. 41: Rapporten "Skæve huse til skæve eksistenser" Nr. 42: Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde. Nr. 43: Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Du kan som altid henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL Informerer. Husk at opgive nummer. EJNER BAADSGAARD FRATRÆDER SOM DIREKTØR 3B's direktør, Ejner Baadsgaard, har meddelt formandskabet, at han ønsker at gå på pension den 31. marts Ejner Baadsgaard startede som teknisk chef i 1983 og har stået i spidsen for 3B siden Han har været med i et utal af udvalg og har ikke mindst været en af drivkræfterne bag udviklingen af medejerboligen. Ejner Baadsgaard har valgt at gå på pension til marts, hvor han bliver 62 år. Selv siger Ejner Baadsgaard om sin beslutning: - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en meget svær beslutning. Men en dag må man trække en linje, og det har jeg så valgt at gøre nu. Struktur under lup Formandskabets formand, Hanne Bolvig, bebudede allerede på 3B's repræsentantskabsmøde, at der var et generationsskifte på vej, og at man samtidig ville se på den struktur, organisationen har. - Derfor kommer det jo ikke som en stor overraskelse for nogen, at Ejner Baadsgaard går på pension. Og det er klart, at vi i formandskabet vil gøre, hvad vi kan for at sikre et både godt og fremadrettet samarbejde med direktion og medarbejdere om den videre proces. Både vedrørende de ændringer, der er nødvendige i organisationen, og i forbindelse med ansættelsen af en ny direktør, understreger Hanne Bolvig. Der vil naturligvis blive holdt reception for Ejner Baadsgaard. Det vil ske midt i december, men allerede nu vil formandskabet gerne udtrykke sin store tak til Ejner Baadsgaard for et godt og engageret samarbejde og arbejde. Ejner Baadsgaards sidste officielle dag i 3B bliver den 31. december 2001, men han har heldigvis givet tilsagn om, at han derefter er villig til at fungere som særlig rådgiver for 3B.

3 3 SEPTEMBER 2001 Byggesager i 3B FB-sager på vej: Tre seniorbofællesskaber i Ballerup er i sidste fase af licitationen: Kløvermarken med 14 medejerboliger og 5 almene boliger i alt ca m 2 Solsikken med 20 almene boliger i alt ca m 2 Valmuen med 20 almene boliger i alt ca m 2. KSB-sager på vej: Bogholder Allé med seks almene og 18 medejerboliger er godkendt - og beboerforløbet fortsætter i efteråret. Dannebrogsgade med 10 Skæve boliger drøftes med kommunen. Ved Åen, hvor kommunen har fundet en egnet grund på Ellebjergvej i Valby. H44-sager på vej: H44 er på vej til at skulle opføre en bebyggelse med ca boliger i Herlev. FB-byggesager i gang: Bofællesskabet Druehaven med ombygning til15 boliger, heraf 10 medejerboliger Guldbergsgade med 12 almene boliger og 28 andelsboliger er stødt på funderingsproblemer i nabohuset forventet indflytning er derfor udsat. Jægerbo et bofællesskab med 18 boliger, hvor første spadestik er taget. Forventes klar foråret Omprioriteringssager: Hovedlisten Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Ventelisten Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) TO NYE LOVFORSLAG By- og boligministeren har sendt to nye lovforslag om råderet og medejerboliger til høring hos BL. Forslagene forventes fremlagt i Folketinget i løbet af efteråret. Hovedpunkterne i det ene lovforslag, som skal indgå i den samlede boligpakke, er mulighed for at etablere medejerboliger i 50% af alment nybyggeri - og 25% i eksisterende boligafdelinger. Sammen med forslaget om medejerboliger har by- og boligminister Lotte Bundsgaard stillet forslag om at ændre råderetten, så grundbeløbet forhøjes, minimumbeløbet ophæves sammen med positivlisten, afskrivningstiden forlænges, samt at der indføres en ret til at udføre skillevægsarbejde uden pligt til retablering. Medejerboliger Ifølge lovforslaget skal det være muligt at lade 50% af alment nybyggeri være almene medejerboliger, mens andelen i eksisterende almene afdelinger skal kunne være op til 25%. Beslutningen om at lade en del af de eksisterende boliger konvertere til medejerboliger foreslår ministeren afgjort på afdelingsmødet. Kommunen skal stadig have ret til anvisning til 25% af boligerne, og medejerboligerne skal indgå på de almindelige ventelister. Selve medejerdelen foreslås højest at kunne udgøre 20% - og mindst 10% - af anskaffelsessummen. Boligorganisationen skal garantere for 50% af det lån, medejeren eventuelt skal optage for at finansiere medejerdelen. Derudover foreslår ministeren, at medejerindskuddet indekseres, så medejeren garanteres en fast pris for sin medejerdel ved fraflytning. For at give boligorganisationen mulighed for at nå at finde en ny medejer og få eventuelle bankgarantier etc på plads, foreslås opsigelsesvarslet forlænget med tre måneder til i alt seks måneder. Udvidet råderet By- og boligministeren har også sendt et lovforslag om råderet ud til høring. Målet er at gøre råderetten mere tidssvarende og give beboerne mulighed for at indrette deres bolig mere individuelt. Hovedindholdet i forslaget er, at råderetten foreslås ændret til at gælde alle forbedringsarbejder i boligen. Det betyder i praksis, at afdelingsmødet fremover ifølge lovforslaget kun skal træffe beslutning om udvendig vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer. Grundbeløbet foreslås derudover sat op til kr. - et beløb, der skal følge nettoprisindekset. Perioden for afskrivning foreslås ændret til 20 år, hvorfor det foreslås, at hårde hvidevarer ikke længere skal indgå i råderetten. Råderetsarbejderne må ikke fratage boligen den almene karakter, men det foreslås, at der også ydes godtgørelse til det, der før blev betegnet som luksusprægede arbejder. Endelig skal beboerne ifølge lovforslaget have ret til at udføre skillevægsarbejder - uden pligt til retablering ved fraflytning. Ved bærende skillevægge foreslås dog visse begrænsninger. 3B informerer Ophøjes forslaget til lov, kan det få konsekvenser for vores arbejde med råderet. En allerede etableret råderetsgruppe i 3B følger udviklingen og vil være klar med information til alle implicerede, så snart det sker.

4 4 SEPTEMBER 2001 NYT FRA BOLIGBUTIKKEN Ny leder af BoligButikken Jens Nielsen har sagt sin stilling op og fratrådte den 1. juli Jens Nielsen er fremover administrationschef i Dansk Inveco. I stedet har bestyrelsen ansat Peder Hansen, som startede den 1. august Peder Hansen kommer fra en stilling som ejendomsleder i AKB. Opskrivning betalt via nettet Siden den 10. maj i år har det været muligt både at skrive sig op og betale via nettet. BoligButikken fortæller i Nyhedsbrev nr. 2, at næsten 80% af internetkunderne tilhører aldersgruppen år og 80% af dem er enten studerende eller har fuldtidsjob. Det er derfor en god indgang til en gruppe, der indtil nu har været underrepræsenteret i de almene boligområder. Ejendomsskatterne stiger I de fleste afdelinger stiger ejendomsskatterne - og det vil kunne mærkes på budgetterne. Edb-løsninger på vej Formandskabet i 3B har godkendt en plan for edb-løsning, så der bliver bedre mulighed for kommunikation i forhold til både ejendomskontorerne og afdelingsbestyrelserne. Brochure om fugt - nu også på engelsk Landsbyggefondens pjece "Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen" er nu også kommet på engelsk til ikke-dansksprogede beboere. Pjecen kan bestilles hos Landsbyggefonden på telefon BEBOERKLAGENÆVN By- og Boligministeriet har gjort status på landets beboerklagenævn. Beboerklagenævnene blev indført den 1. juli 1998, og på nævnenes to års fødselsdag har By- og Boligministeriet undersøgt, hvordan nævnene virker. Umiddelbart er der ikke mange sager, nemlig ca. 1 pr. 500 almene boliger. Sagerne handler primært om problemer omkring husorden og fraflytning (55,2%), og udgør sammen med klager over forbrugsregnskab og vedligehold hele 75% af de indbragte sager. Ikke overraskende er det udlejer, der indbringer husordensager, mens det er lejer, der primært indbringer fraflytningssager. Alt i alt gør By- og Boligministeriet op, at der årligt kun har været knap en fjerdedel af det forventede antal sager, nemlig 909. I knap 25% af sagerne får lejer medhold, mens udlejer får medhold i lidt over halvdelen (53,9%). I resten af sagerne er der blevet givet delvist medhold til begge parter. Klager i 3B-regi Arne Donsbak, 3B's egen jurist, fortæller, at 3B har behandlet i alt ca. 50 sager, siden beboerklagenævnene blev indført. KSB tegner sig for 9 af sagerne, H44 har haft 5 sager - og FB har haft 36 sager. - Mange af FB's sager er opstået i forbindelse med indflytning i nybyggeri, hvor der blandt andet har været klaget over mangler, som normalt udbedres i forbindelse med årsgennemgangen, siger Arne Donsbak. Kun i fire sager har det været nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand. Også i vores regi udgør sager om husorden og fraflytning over halvdelen. Kun to sager er endt, uden at nævnet har pålagt lejeren en eller anden sanktion. FRIKØBSLÅN Som tidligere beskrevet er der indgået aftale om hjemfaldsklausulerne, så Københavns Kommunen ikke længere kan kræve de implicerede ejendomme tilbage. Det betyder, at boligafdelingerne skal købes fri, hvilket vil medføre mindre huslejestigninger. En generel orientering er på vej ud til samtlige beboere i de berørte afdelinger, og derudover vil hver afdelings beboere blive orienteret, efterhånden som de præcise huslejestigninger bliver kendt.

5 5 SEPTEMBER 2001 Spild Verden kan anskues på mange måder. En af dem er at gøre alt det spild op, man dagligt omgiver sig med og selv producerer: Jeg spilder min tid, jeg spilder mine evner ved at spilde min tid jeg spilder også kaffe Jeg spilder energi jeg spilder min varme ved at spilde energi jeg spilder også papir Jeg spilder vand jeg spilder rene dråber ved at spilde vand jeg spilder også skridt Jeg spilder varer jeg spilder glas og plast ved at spilde varer jeg spilder også mad Hvis jeg ikke spilder du ikke spilder og de andre ikke spilder ville meget spild gå til spilde. Bettina Fellov GRØN INFORMATION BL pilotprojekt for afdelinger skal for alvor i gang nu Diplomordningen for afdelinger skal nu afprøves, og i første omgang har vi tilmeldt Remisevænget Øst og Grønrisvej, som vi forsøger at få kortlagt miljømæssigt. I nærmeste fremtid kommer så Egeløvparken. Da ingen boligafdelinger før er blevet miljøcertificeret, har vi slået os sammen med BL, Dansk center for Byøkologi samt Københavns Energi og vil sammen med dem udføre arbejdet. 3B deltager i hele projektet, Københavns Energi er med på Energiområdet, BL og Dansk Center for Byøkologi deltager med at formidle erfaringerne til andre boligområder. På nuværende tidspunkt er belysningen og vaskerierne i Remisevænget Øst kortlagt, men vi mangler endnu nogle beregninger og vurderinger af, om det kan svare sig at ændre på de nuværende forhold. På Grønrisvej gennemfører det aktuelle ejendomskontor selv kortlægningen. Vi kender ikke resultaterne endnu, men der arbejdes på sagen. Vandsparekampagne nytter det? Når man gennemfører en sparekampagne, er det store spørgsmål, om det nytter. I Hjortegården er der gennemført en sparekampagne i maj og juni måned, hvor de i alt syv kampagnebilleder blev hængt op i opgangene, i vaskerierne og på ejendomskontoret. Resultatet ser godt ud, selvom man ikke med sikkerhed kan sige, at et lavere forbrug alene skyldes en sparekampagne. Både i maj og juni måned er vandforbruget det laveste, vi har registreret for de samme måneder siden Besparelsen i maj er 739 m 3 og for juni 274 m 3 - en samlet besparelse på m 3 eller kr. Sparekampagnen er tidligere blevet omtalt - den består af foto af, hvordan man bruger vand mest hensigtsmæssigt. Kampagnen fås på cd for kr. hos 3B s grønne guide, hertil skal lægges print af kampagnebillederne. Ønsker afdelingen, at lokale beboere og ansatte er på med billederne i kampagnen for at øge identifikationen, koster den kr. Når ord flytter bjerge Se et øjeblik boldjongløren i cirkus for dig: Kunsten er at holde boldene i luften ikke at se dem falde til jorden. Alle kender efterhånden begrebet fra vugge til grav i forbindelse med produkter. Man ser på produktets livscyclus fra råmateriale til affald. I begrebet er samtidig indarbejdet en forestilling om, at alting har en begyndelse og en slutning - at boldene falder til jorden. Ændrer man bare lidt på begrebet, så det i stedet bliver fra vugge til vugge, giver det pludselig helt nye perspektiver - boldene bliver i luften. "Fra vugge til vugge" indikerer, at noget har en begyndelse - og at det får en ny begyndelse. Det kunne for eksempel være at recirkulere og oparbejde vores produkter og råmaterialer og ikke acceptere, at de ender som affald. Et naturligt spørgsmål til producenterne ville så være; Hvor meget af dit produkt kan genanvendes? Inspireret af bogen Naturlig kapitalisme.

6 6 SEPTEMBER 2001 NYHEDER Smuk blomstereng - i farver! En smuk blomstereng kan ikke gengives i sort/hvid. Den skal ses i farver. Derfor her en opfordring til at lægge vejen forbi Egedalsvænge og beundre de mange vilde blomster. De blev sået i foråret med et- og flerårige frø - ca. 30 forskellige sorter. Idéen udsprang dels af de grønne guiders landsdækkende frøkampagne og er dels et led i projekt Egernet, som er et samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelse, ejendomskontor, Grøn Guide og beboerrådgiver. Blomsterengens areal er på m 2 og kan ses fra mange vinduer i Egedalsvænge og Holmegårdsvej. Der er nok blomster til at beboerne kan plukke buketter til sofabordene, og til næste år skulle der gerne komme endnu flere blomster. GULDBERGSGADE Byggeriet går fremad, men er stødt på uforudsete problemer. Der sker noget i Guldbergsgade, men uforudsete problemer med jordfourening, fundering af naboejendom og kommunale krav, fremsat efter salget af andelsboligerne har fundet sted, gør økonomien i sagen meget anstrengt. Grunden er nu renset for forurening, og man er i gang med støbe kælder. I Nørre Alle er udgravningen udsat på grund af problemer med funderingen af naboens gavl. Forventet indflytning er derfor udsat. De 12 almene boliger er lejet ud, og beboerne er ved at foretage tilvalg. En del af andelsboligerne har skiftet ejere, og der skal holdes ny generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse. FEM VELKVALIFICEREDE BUD Fem team var indbudt til at deltage i licitationen om tre seniorbofællesskaber i Ballerup. Alle kom med velkvalificerede bud. Første bedømmelsesrunde af de fem bud på, hvordan bebyggelserne skal se ud, er ved at være overstået blandt beboerne i de kommende tre seniorbofællesskaber. Byggechef Erik Præstegaard er særdeles tilfreds med de bud, der er kommet: - Vi har i udbudet ønsket at inddrage brugerne - de kommende beboere - i processen allerede fra det tidspunkt, hvor grunden var fundet. Beboerne har nu haft mulighed for en første gennemgang af de fem bud, og dommerkomiteen ser på dem den 10. september, fortæller Erik Præstegaard. Anden bedømmelsesrunde foregår i tiden fra den 11. september til den 19. september - og den 27. september offentliggøres vinderen ved en reception. POSTKORT TIL FOLEHAVEN Fire arbejsgrupper er i fuld gang med at gøre Folehaven til et frikvarter. Ideerne til arbejdet kommer blandt andet fra en postkortundersøgelse. I perioden fra den 23. august til den 5. september er gennemført en postkortundersøgelse, hvor alle, der bor eller arbejder i Folehaven, er blevet spurgt, om de har gode ideer til, hvad de fire arbejdsgrupper skal tage fat på. Onsdag den 26. september får de fire arbejdsgrupper resultatet af undersøgelsen - og kan gå i gang med det egentlige arbejde. Grupperne sætter selv deres mål, definerer selv deres arbejdsform - og de får alle en faglig sekretær at trække på. Se de fire flotte postkort på Vigerslev Biblioteks hjemmeside

7 7 SEPTEMBER 2001 NYHEDER VED ÅENS SKÆVE BOLIGER Ved Åens planlagte 10 huse kommer til at ligge - ikke Ved Åen - men på Ellebjergvej Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF) i Københavns Kommune har besluttet at stille en grund på kvm til rådighed, mod at KSB bygger ti huse og et fælleshus til hjemløse på stedet. I en pressemeddelse citerer FAF borgmester Winnie Larsen- Jensen for blandt andet at sige: - Jeg håber, at dette byggeprojekt kan være endnu et skridt i retningen af en løsning af det landsdækkende problem, som ses tyderligere i København end i nogen anden dansk by. Og KSB er som bekendt klar til at bruge de erfaringer, der er høstet i forbindelse med 10 andre skæve boliger - Krattet - til at sikre en god og smidig byggeproces. Det er allerede besluttet at udbyde projektet på funktionskrav, så de indbudte firmaer ud over at komme med tilbud også skal komme med et skitseprojekt og materialespecifikation. Går alting efter planen, kan de nye beboere nyde foråret i egen bolig. VARME I CENTRUM Forsøg med centralt placerede varmeanlæg i Arbejderboligerne evalueret. En dugfrisk rapport om et forsøgsprojekt med centralt placerede varmeanlæg i Arbejderboligerne er udkommet. I rapporten konkluderer By- og Boligministeriet, at projektets hovedide er baseret på, at vindernes isoleringsevne er så god i dag, at det er muligt at skabe tilstrækkelig komfort ved at placere radiatorerne centralt i rummet. På den måde spares rørføringer, følgearbejder og tid i forbindelse med udførelsen. By- og Boligministeriet skriver videre, at det skønnes, at det derved er muligt at opnå en produktivitetsforøgelse på mellem 10% og 20%. Men nok så vigtigt er det, at forsøget i Arbejderboligerne og de efterfølgende målinger har vist, at der i testlejlighederne er en god varmekomfort - og ikke mindst et generelt lavere varmeforbrug på ca. 10%. KSB's byggeudvalg meddeler, at man vil fortsætte udviklingen inden for varmeanlæg, idet man på Bogholder Allé planlægger at udvikle boliger uden radiatorer på væggene. VIDEN OM PSYKISK SYGDOM Ejendomsfunktionærer er ind i mellem dem, der først opdager, når en psykisk syg beboer har det dårligt. I den forbindelse har SoPaSu taget initiativ til en temaaften, hvor håndteringen af de svære situationer er på dagsordenen. En repræsentant for Sind, som er landsforening for sindslidende, vil fortælle, hvilke signaler man skal være opmærksom på, og en boligsocial repræsentant fra Lokalkontoret vil fortælle, hvem ejendomsfunktionærerne kan kontakte og forklare, hvad der så videre vil ske. Temaaftenen gennemføres både i Hørgården og i FB's afdeling Remisevængerne.

8 , 8 TOFTEGÅRD SKAL BEHOLDE SEPTEMBER 2001 SINE UNGDOMSBOLIGER Kommunalbestyrelsen i Herlev gav ikke grønt lys til at slå ungdomsboliger sammen til familieboliger. 40 unge står på venteliste i Herlev Kommune til en ungdomsbolig. Tallet for familier er Alligevel valgte kommunalbestyrelsen i Herlev at sige nej til H44's forslag om at bygge de 21 utidssvarende ungdomsboliger om til syv tidssvarende familieboliger. At bo i en af ungdomsboligerne i Toftegård kræver, at man er villig til at dele bad, toilet og køkken med to andre unge. Og det kan volde problemer, når lejerne ikke på forhånd kender hinanden. Det har vist sig som misligholdelse og uenighed lejerne indbyrdes NYHEDER Herlev Torv er blevet et smukt syn efter det tiltrængte kvalitetsløft med nye vinduer og inddækkede altaner. og som uro til gene for naboerne, ligesom der har været stor udskiftning. Derfor har afdelingsbestyrelsen ønsket at ændre boligerne til familieboliger og efter sonderinger i god tro fået udarbejdet et projekt og undladt at leje ud. Imidlertid valgte kommunalbestyrelsen her i sidste omgang at sige nej - et nej, der også skal ses i lyset af, at man ikke kunne forvente By- og Boligministeriets accept på grund af den generelle mangel på ungdomsboliger i københavnsområdet. Borgmesteren i Herlev, Kjeld Hansen, foreslog i stedet, at ungdomsboligerne lejes ud til uddannelsessøgende og gerne til nogen, der på forhånd kender hinanden. Forslaget blev besluttet, og det blev samtidig vedtaget, at kommunen må dække et eventuelt lejetab, hvis det ikke lykkes at leje boligerne ud. En beslutning, H44 kun kan hilse velkommen. Det ærgerlige i sagen er, at Toftegård unødigt har afholdt udgifter til projektering og tomgangstab. FUNNYCLUB FOR UNGE Lidt for meget larm og uro, måske lidt hærværk. I Egeløvparken var der så småt ved at opstå problemer med unge. I Egeløvparken er der dannet en klub - Funnyclub - hvor syv frivillige voksne beboere skiftes til at være sammen med unge i alderen 8 og 16 år.karin Madsen er en af de frivillige. Hun er mor til to, en på 11 og en på 13 år. Hun fortæller, at det hele er bygget op omkring frivilligt arbejde. - Det giver et klart signal til de unge om, at vi er interesserede. Vi får ikke løn for at være her, vi er her, fordi vi ikke er ligeglade, forklarer Karin Madsen. Det koster 20 kr. om måneden at være medlem, klubben tilbyder et sted at være, men de unge har selv ansvaret for at holde sig i gang: - Det kan være lidt svært for dem at forstå, at underholdningen ikke kommer af sig selv. Og blandt favoritterne er bankospil, bordtennis og bobspil. Og ikke mindst den kage, de ved, bliver serveret kl. otte, siger Karin Madsen. Funnyclub har søgt kommunen om støtte til materialer og til ture. Støtte til materialer har de fået afslag på, men fik til gengæld bevilget penge til ture. På programmet er både bowling og gokart. Funnyclub indgår også i et tværfagligt samarbejde med Fritidshjemmet Hækmosen og Det Flyvende Korps i Herlev. På programmet i det samarbejde er besøg af politiet, der vil gøre grænsen mellem drengestreger og hærværk tydelig - og fortælle om de konsekvenser, de unges eventuelle handlinger kan få.

9 9 SEPTEMBER 2001 Hvad er fælles familieferie? Fælles familieferie er et projekt, arrangeret af beboerrådgiver Elin Kegnæs fra Tåstrupgård og beboerrådgiver Helle Hyltoft fra Hjortegården i Herlev. Projektet består af et tilbud om en uges ferie til beboere, der ellers ikke ville komme på ferie uden for bebyggelsen. Ferietilbuddet omfatter transport, ophold i en lejr, hvor hver familie får eget værelse, kost, udflugter og entreer samt dagligt formiddagsprogram, hvor børnene har deres program, og de voksne har deres. Deltagerbetalingen er 500 kr. for årige, 250 kr. for 3 15 årige, og yngre børn deltager gratis. Fra beboerrådgiver Helle Hyltoft har vi modtaget følgende: FÆLLES FAMILIEFERIE 2001 Den 21. juli gik det løs. 57 forventningsfulde børn og voksne blev pakket i bussen, først i Hjortegården og senere de sidste fra Tåstrupgård, og så gik turen ellers mod Hønsinge Lyng ved Sejerøbugten. Vi ankom til Solborgen (der hele ugen passede perfekt til sit navn) ved 16-tiden, og alle blev indkvarteret, samtidig med at der blev brygget litervis af kaffe og saftevand. Nu skulle man jo tro, at 31 børn mellem 0 og 16 år ville give et støjniveau, der ikke var til at holde ud men sådan er det slet ikke, når man hurtigt finder legekammerater, og der er masser af plads ude omkring, der skal udforskes: bålpladsen, stranden, legepladsen og skoven. De bestilte cykler ankom søndag middag, og så blev udforskningsradius bare udvidet yderligere. De voksnes program startede søndag formiddag med, at Helle Rossum (fra projekt Paraplyen ) kom på besøg og lavede afspænding med alle, der havde lyst til det. Imens blandede Inger Lam farver til silkemaling, som var et af ugens øvrige tilbud. Mens de voksne således var beskæftiget, var en hel del af børnene på stranden sammen med Søren og Elin, mens en gruppe af mindre børn fandt ind til Pat og hendes lille kreative værksted, hvor der i ugens løb blev produceret puslespil, dækkeservietter, dyr af sten og skaller og meget meget mere. De daglige gøremål omkring måltider og rengøring blev klaret af deltagerne, der også valgte, hvad menuen stod på. Ud over de daglige gøremål med mad, rengøring, silkemaling, strandture, aftenstunder med bål og snobrød var der også udflugter. Tirsdag var alle i Sommerland, og det var selvfølgelig en stor succes for alle både store og små. En af de helt store oplevelser var, da vores somaliske mor Amina tog den 17 meter ned af den lodrette vandrutsjebane iført tørklæde og lang nederdel! Torsdag var 23 børn og voksne afsted med kutteren Ilse fra Havnsø. De fik en dejlig dag på havet og kom hjem med en flok flotte fladfisk, som blev renset og brugt til forret til vores festmiddag fredag. Fredag aften er der tradition for en afslutningsfest med et lille bankospil og noget underholdning. I år var underholdningen en flot cirkusforestilling, som børnene havde lavet sammen med Ole som også hedder klovnen Mio. Her var alt, hvad man kunne ønske sig af en cirkusforestilling: vilde dyr der sprang igennem en brændende ring, klovne, jonglering og nogle meget smukke unge piger som konferencierer. Der blev også uddelt diplomer for særlige bedrifter. Diana fik et for at have været utroligt hjælpsom og altid have et smil om munden, Tanja fik for at have overvundet sin skræk for børsteorm, Amina for at være den modigste i Sommerland, og Elif for i ugens løb at have kæmpet med cyklingens svære kunst og den allersidste dag at vinde over jernhesten. Lørdag morgen var der lidt sen morgenmad, oprydning, pakning, og kl. 11 kom bussen og kørte os alle hjem igen. En dejlig uge var slut, og vi vendte glade og fantastisk trætte hjem igen. Vi holder efterferiegensyn den 13. september, og vi gentager succesen i uge 31 år Helle Hyltoft

10 10 SEPTEMBER 2001 TILBUD OM NY VIDEN Kursusudvalget tilbyder kurser i efteråret: 3. og 10. oktober: Velkomstkursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne Møde- og kursuskalender (Bemærk fejl i den trykte udgave) 5. september Bestyrelsesmøde i H september Sidste chance for at se bo-udstillingen i Malmø 17. september Fyraftensmøde om IT 26. september Formandskabsmøde i 3B 27. september Bestyrelsesmøde i KSB 1. oktober Områdemøde i Herlev 2 2. oktober Områdemøde i Ballerup 9. oktober Områdemøde i Herlev oktober BL Legepladskonference, Haraldskær 23. oktober Områdemøde i København november Fælleskonference i 3B, LO-skolen 13. november Områdemøde i København 1 og Hvidovre november Minikonference for 3B s repræsentantskab om udlejningsforsøg samt ansvar og pligter for bestyrelser PERSONALENYT Udlært Mebrak Istefanos blev udlært kontorassistent den 30. august Til lykke til Mebrak - og til os, som også får glæde af hende fremover! Goddag og velkommen til: Ny kontorelev, Jeanette Bredahl, starter i administrationen den 10. september Farvel til: Lennon Andersen og Torben Jespersen fratrådte pr. 1. september 2001 deres stillinger i teknisk afdeling.

11

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

UDVIKLING I FULD GANG

UDVIKLING I FULD GANG NOVEMBER 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer...

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKS NYT 02:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING Året har været præget af flere store projekter. INDLEDNING Beboeraktiviteter og stort engagement fra frivillige. Genopbygning efter en brand sidste jul. Etablering af fibernet. Udskiftning af vinduer og

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere