INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4"

Transkript

1 MAJ 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 Afsnit 1: Før afrejse og sponsorordningen Før afrejse Vigtige papirer Sponsorordningen Besigtigelsesrejse Børn i skole eller børnehave...6 Afsnit 2: Inprocessing Tiltrædelsesrejse Ankomst til SHAPE og inprocessing programmet Registrering af ægtefællen/samleveren...8 Afsnit 3: Generel information Indledning SHAPE Mons Livet i Wallonien Den første tid Den tjenstgørende Den medfølgende ægtefælle/samlever Samboende Børnene Husdyr Fritiden Kirken den gejstlige tjeneste Økonomiske forhold...13 Afsnit 4: Bolig Generelt Leje af bolig Lejekontrakt Huslejedepositum Lovpligtig forsikring In-Inspection Boligudgifter Betaling/refusion af boligudgifter Reparationer og vedligeholdelse Betjening af installationer TV, parabol, kabel TV, radio og licens Telefon Indbrudsforebyggelse Ansvarsfordeling lejer/ejer...21 Afsnit 5: KøretøJer Afgiftsbetalte køretøjer Afgiftsfrie køretøjer Muligheder for afgiftsfrie biler Forsikringer Registrering Hvem må benytte køretøjet? Benzinrationering

3 Afsnit 6: Afsnit 7: 8. Lovpligtigt udstyr Vejskat Syn Tyverisikring Færdselsuheld Udskiftning af køretøj Salg af bil og motorcykel...28 Sygesikring, sundhed og sygdom Indmeldelse i Den Belgiske Sygekasse Dækning i Danmark Dækning under ferierejser Supplerende dækning Sundhed og sygdom generelt SHAPE Healthcare Facility Tilkald af læge Civilt hospital og skadestue Praktiserende læge Medicin Specialist Røngten og laboratorium Tandlæge Danske læger mv. i Bruxelles Refusion af udgifter...34 Vuggestue, børnehave, fritidsordning og skole Muligheder Børneinstitutionen i St. Denis Child Development Centre på SHAPE Børnehaven på SHAPE Børnehaveklasse Fritidsordning i SHAPE Youth & Teen Center, og SAS Skole indmelding Skolemateriale Børnehaveklassen Den Belgiske skole Den Amerikanske skole Optagelse på universitet i Danmark Løst og fast...39 Afsnit 8: Økonomi Bankkonto i Danmark Bankkonto i Belgien Overførsel af penge Betalingskort Udfyldelse af belgisk selvangivelse...40 Afsnit 9: Indkøb m.m Generelt Privilegier Momsfrie indkøb i forbindelse med flytningen Momsfrie indkøb på SHAPE Øvrige momsfrie indkøb Klager over forretningerne på SHAPE

4 7. Restauranter...46 Afsnit 10: Den tjenstgørende Variable ydelser Personlig udrustning Frihedsansøgning Anden frihed Nødstilfælde National Duty Godt råd...50 Afsnit 11: Løst og fast Generelt Sprog Kollektiv heltidsulykkesforsikring Husdyr

5 FORORD Disse Råd og vink forsøger at give praktiske oplysninger på en række områder, som normalt kan give anledning til en del spørgsmål i forbindelse med at flytte en familie til udlandet. Vejledningen forsøger også at beskrive forhold både før udstationeringen, under opholdet i Mons og omegn, og forhold i forbindelse med hjemflytning. Råd og vink skal ses som et supplement til FPTBST-LA Det forsøges at holde vejledningen så opdateret som muligt, men ændringer til forhold omkring SHAPE og Mons kan ske hurtigt, og en vejledning som denne vil være præget af subjektive vurderinger til de forskellige forhold. Hvis der således skulle være tvivl om de nøjagtige forhold, vil NMR-kontoret (NMR-KT) selvfølgelig være behjælpelig med afklaring af den aktuelle situation. Tilbagemeldinger med egne erfaringer, evt. konstaterede uoverensstemmelser m.v. er meget velkomne, således at denne vejledning kan være til glæde for fremtidige tilflyttere til den danske koloni ved SHAPE. Tilbagemelding sker til NMR-KT, som er ansvarlig for vedligeholdelse af vejledningen. Det skal dog bemærkes, at fordi der i mange tilfælde er tale om personlige erfaringer, som kan være forskellige fra familie til familie, så vil redaktionen af Råd og vink forsøge at holde en objektiv linie. Det er et privilegium at være udsendt og en fantastisk oplevelse for hele familien. Har man sagt ja tak til et job i udlandet, så har man også sagt ja til at være en del af fællesskabet. En udstationering til tjeneste under ÆDO SHAPE ansvarsområde betragtes som en familieudsendelse og vedkommer ikke kun den tjenstgørende. Der lægges stor vægt på at pleje sammenholdet og samværet i vores lille danskerkoloni. Dermed ikke være sagt, at vi skal gnide lårene af hinanden. Slet ikke, men tag Jer tid til at finde ud af, hvad der er tid og mulighed for at deltage i og bidrage med i den ellers travle hverdag, for den vil blive travl for hele familien. Arbejdsdagen kan virke lang, der bruges meget tid på kørsel med børnene til skole og fritidsaktiviteter. Prøv alligevel at få tid til socialt samvær, ikke kun med de andre danskere, men også de internationale kollegaer. Velkommen til SHAPE! 4

6 Afsnit 1: Før afrejse og sponsorordningen 1. Før afrejse Før afrejse fra Danmark bør FPTBST-LA2-005, studeres nøje. Denne tilsendes fra FPT. Her findes de nationale regler, der er gældende for løn, sygesikring, bolig med mere, som har betydning i forbindelse med udsendelse og tjeneste ved SHAPE. Der vil blive fremsendt forskellige papirer, som dokumentation for at flytningen er befalet, disse papirer skal bruges i forbindelse med diverse registreringer og køb af moms- og afgiftsfri bil m.v. Den tjenstgørende skal have udstedt en NATO Travel Order dækkende selve rejseperioden. Der skal ikke udstedes en national dansk rejseordre, idet rejsen afregnes via flytteregnskabet. Er der behov for en adresse i Belgien, før den endelige adresse kendes, kan "C/O DNK NMR SHAPE, B-7010 SHAPE" benyttes. Husk at ændre til ny adresse, når den endelige bolig er fundet. 2. Vigtige papirer Flytningen skal meddeles på folkeregisteret, vær opmærksom på at I bliver registreret som Statsudsendte efter CPR-lovens 24, stk. 5 og 6 og ikke som udflyttet, medbring kopi af erklæring om, at du er befalet med familie til Belgien. Bed også folkeregisteret om at sørge for EU-formularen E-106, som skal bruges i forbindelse med tilmelding til sygesikringen i Belgien. Som statsudsendte beholder I alle rettigheder i Danmark; skattepligten bevares, sikring efter sygesikringsloven, sygehusloven m.fl., retten til orlovsydelser og SU opretholdes, der modtages fortsat børnefamilieydelse, ligesom I beholder Jeres stemmeret til danske valg. Børnefamilieydelsen udbetales ikke automatisk af alle kommuner når I er flyttet, derfor kan det blive nødvendigt at indsende en ansøgning, se Husk også at melde adresseændring på postkontoret, så de eftersender posten. For at kunne blive registreret på SHAPE, skal I medbringe pas og for ægtefæller, vielsesattest (det anbefales at børn over 11 år har deres egen pas). Undgå derfor at pakke det i flyttelæsset, hvis det ikke ankommer samtidig med Jer. For at kunne indregistrere din bil afgiftsfrit i Belgien, skal du medbringe: - Registreringsattest, den røde, udstedt i den ansattes navn. Dvs. bilen skal være indregistreret, evt. på grænseplader, såfremt du ønsker bilen leveret uden plader i Belgien, se nærmere under afsnittet KØRETØJER. - Faktura, ikke salgsslutseddel, såfremt der er tale om en ny bil. - Grønt forsikringskort, som udstedes af dit forsikringsselskab. 5

7 Vedrørende evt. arbejdsløshedsdagpenge til ægtefælle under udsendelse og ved hjemkomst til Danmark, anbefales det at læse mere på kontakte FPT-PR3 og pågældende fagforening. Ligesom ved alle forsvarets flytninger, skal der indhentes mindst 3 flyttetilbud, som fremsendes til NMR-KT. Der kan jf. KFF B.4-17 søges fri i op til 4 dage ved flytning af bohave til og fra udlandet. Ansøgning stiles til tjenestestedet. Kontroller at alle familiens medlemmer, også hund og kat, har et gyldigt pas. Passene skal være af nyere dato med en lamineret side, med en kode i bunden af siden. Dette er nødvendigt såfremt der skal foretages tjenesterejser til USA. Hunden og kattens pas udstedes af dyrlægen, som også kan rådgive om nødvendige vaccinationer, rabiesvaccination er et krav. Se også: jse_fra_danmark/forside.htm 3. Sponsorordningen For at lette din og familiens forberedelse, ankomst og den første tid i Belgien er her et velfungerende sponsorsystem. Du får udpeget en personlig og en tjenstlig sponsor. Den personlige sponsor, som er en af de gamle, vil guide dig igennem den første tid og sammen med NMR-KT hjælpe med alt papirarbejdet, finde bolig og andre praktiske ting som at få registreret bil osv. Sponsoren udpeges af NMR og vil primært blive baseret på en familiesammensætning, som svarer til din. Den tjenstlige sponsor, som er din forgænger i jobbet, vil være behjælpelig med alle spørgsmål af tjenstlig karakter. Ligesom NMR-KT også altid er behjælpelig med spørgsmål. 4. Besigtigelsesrejse Det anbefales at foretage en besigtigelsesrejse forud for tiltrædelsen. Så kan du og din familie danne Jer et indtryk af SHAPE og omegnen samt muligvis få afklaret, hvor I skal bo og få besvaret mange andre spørgsmål. Din sponsor har sandsynligvis fundet nogle forskellige boliger I kan se på. Såfremt det ikke lykkes Jer at finde en passende bolig under besigtigelsesrejsen er der mulighed for at få udgifter til en midlertidig bolig godtgjort, indtil I har fundet en bolig, se mere om boligsøgning under afsnittet BOLIG. Ved besigtigelsesrejse godtgør forsvaret udgiften til transport med den til enhver tid fastsatte kilometergodtgørelse efter tabelafstanden samt færge- og brobillet. Herudover godtgøres der 2 overnatninger på hotel for hele familien. Der godtgøres ikke for fortæringsudgifter, og godtgørelsen omfatter kun én rejse. Der oppebæres ikke Time- og dagpenge under besigtigelsesrejsen. Tal evt. med din sponsor om mulighederne for overnatning m.m. Besigtigelsesrejsen skal afregnes sammen med det samlede flytteregnskab. 5. Børn i skole eller børnehave For at børnene kan starte i den belgiske eller amerikanske børnehave eller skole er det nødvendigt at de er vaccinerede udover dansk standard vaccinationsprogram, dette krav kan ikke fraviges. Vaccinationerne kan ske på SHAPE Healthcare Facility eller de kan ske hos Jeres egen læge inden afrejse, tal evt. med Jeres sponsor om kravene til vaccination. Dokumentation skal medbringes ved indskrivning i børnehaven eller skolen. 6

8 Al undervisning foregår på hhv. engelsk eller fransk, og børnene tilbydes ekstra sprogundervisning, når de er startet i skole. Der er dog også mulighed for at lade børnene modtage sprogundervisning inden afrejsen. Kontakt regnskabsføreren for nærmere regler herom. 7

9 Afsnit 2: Inprocessing Referencer: a. SHAPE Directive 40-5, Incomming Personnel Processing. b. SHAPE Directive 40-6, Reception and Introduction of newly assigned personnel. c. ACE Directive 45-1, ACE military management and administration. 1. Tiltrædelsesrejse Hvis der vælges at køre herned i egen bil ved tiltrædelsen ved SHAPE, dækkes udgifter til 1 overnatning undervejs. Tal eventuelt med din sponsor om mulighederne for rute. Ligegyldigt hvilken vej der vælges afregnes turen efter tabelafstanden. 2. Ankomst til SHAPE og inprocessing programmet Ved ankomst til SHAPE vil det være sponsoren eller en repræsentant fra NMR-KT, der modtager dig og din familie, udleverer alle nødvendige papirer for at blive inprocesset samt leder Jer gennem registreringsprocessen mv. Oplysningsskemaet med personeloplysninger udfyldes og afleveres/sendes hurtigst muligt til NMR-KT. Skemaet med den nationale inprocessing medbringes og afleveres til NMR-KT når dette er udfyldt. 3. Registrering af ægtefællen/samleveren. Ægtefællen/samleveren skal både registreres ved SHAPE og de lokale belgiske myndigheder. Såfremt man er gift medbringes vielsesattesten ved registreringen. Såfremt man er samlevende og oppebærer udetillæg som gifte (har haft samme folkeregisteradresse i mindst de sidste 12 måneder), skal der medbringes en samlivserklæring underskrevet af NMR. Ved registreringen på SHAPE Registration Office ved SHAPE International Police udfærdiges SHAPE ID-kort og rationeringskort. Den medfølgende ægtefælle skal derefter registreres ved det belgiske politi, som er repræsenteret på SHAPE Registration Office, som ansøger om et belgisk identitetskort. Medbring kontanter da der skal betales et mindre beløb for ID-kortet. Samlevende skal henvende sig på det lokale kommunekontor, der udsteder belgisk identitetskort. 8

10 Afsnit 3: Generel information 1. Indledning Begrebet Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) dækker over den Internationale base udenfor Mons, hvor SHAPE stab, "National Military Representatives" (NMR), "NATO Airborne Early Warning Force Command" (NAEWFC), "Partnership Coordination Cell" (PCC), "NATO CIS Services Agency" (NCSA) og Allied Command Transformation Staff Element Europe (ACT SEE) også kendt som ACT Footprint, samt tilhørende støttefunktioner er placeret. Derfor dækker denne informationshåndbog alt personel tjenstgørende ved ovennævnte myndigheder under fællesbetegnelsen "SHAPE". Informationshåndbogen dækker ikke de specielle forhold ved "Tactical Leadership Programme" (TLP), "NATO Programming Centre" (NPC) eller evt. danske personel ved Det Franske Stabskursus, hvorfor der henvises til telefonisk kontakt til dansk personel tjenstgørende ved disse myndigheder. Skulle der være spørgsmål, kan næstkommanderende ved NMR-KT kontaktes på tlf SHAPE SHAPE ligger lidt Nord for den belgiske by Mons, omkring 70 km syd for Bruxelles. I selve hovedkvarteret arbejder der ca officerer, befalingsmænd og civile fra 26 forskellige NATO-lande. Dertil kommer støttefunktioner og nationale repræsentanter, som udgør ca personer. Desuden er der repræsentanter fra de 22 lande, som deltager i Partnerskab for Fred (PfP) programmet, samt fra 3 lande, som ikke er medlem af hverken NATO eller PfP, men bidrager med styrker til NATO's operationer. Således er der personel fra over 50 forskellige nationer på SHAPE. På sigt forventes kredsen af nationer at blive udvidet til også at indeholde nationer fra Middelhavsregionen, hvorved SHAPE bliver en endnu mere spændende international arbejdsplads. SHAPE er et stort område på omkring 200 ha eller ca. 2 kvadratkilometer, hvor selve hovedkvarteret med nødvendige støttefaciliteter er placeret. Der er boligkvarterer, sundhedscenter med bl.a. læge- og tandlægeklinikker, sprogcenter, vuggestue, børnehaver, skoler, fritidscentre for børn og voksne, svømmehal, sportshaller og et stort udbud af andre sports- og fritidsfaciliteter. Hertil kommer biograf, teater, hotel, restauranter og forretningskvarter. Der er ca. 240 bygninger og 600 lejligheder og rækkehuse på SHAPE. Forretningskvarteret bliver dagligt benyttet som indkøbssted af mange familier, som har tilknytning til SHAPE. I forretningskvarteret er der en stor filial af supermarkedskæden Carrefour med et stort udbud af konsumvarer, beklædning samt en TV- og radioafdeling; en Rationed Items Store (i daglig tale: RIS en) med vin, spiritus, røgvarer, parfumevarer og udenlandske ølmærker. Yderligere forefindes blomsterforretning, forretning med hårde hvidevarer og køkkenmaskiner, boghandel, tankstation med værksted, frisører, optiker, renseri og hælebar. Der findes også en genbrugsplads, hvor man kan aflevere sit sorterede affald. Der kan også søges oplysninger om SHAPE s aktiviteter på internettet: Læs mere på SHAPE s hjemmesider el. 9

11 I det daglige færdes omkring personer på SHAPE. Antallet af tjenstgørende danskere er ca. 25, hvoraf de fleste har medtaget familie. Når de civilt ansatte ved SHAPE tælles med, samt ægtefæller og børn, er vi ca. 90 danskere i området. 3. Mons Mons ligger i Wallonien og har ca indbyggere. Mons er en typisk Nordfransk / Sydbelgisk by med en central Grand Place og dertil hørende Rådhus, Caféer, gågade og ringveje m.m. Mons har flere universiteter og højere uddannelses faciliteter, hvilket medfører at byen også har et rigt aften/natteliv med flere gode spisesteder m.v. Som følge af kanalsystemet i Belgien og en mindre sø i udkanten af byen med dertil hørende havn, har Mons status som europæisk havneby. Der er ca. 1½ times kørsel til stranden. 4. Livet i Wallonien Mons ligger i det fransktalende Wallonien ganske få kilometer fra grænsen til Frankrig. Livsstilen er meget franskpræget. De fleste lokale taler kun fransk, der er siesta, og slagteren og kassedamen skal lige have en lille sludder med hver eneste kunde og det ligegyldigt hvor lang køen er. Der er selvfølgelig sydlandsk marked hver søndag. Samfundet er multietnisk, og der er mange "fremmede" i gadebilledet. Der er meget liv på gaden om sommeren, og belgierne elsker at gå ud at spise. Sommeren starter tidligt og varer længe, og er normalt meget varmt. Vinteren er som regel våd og mild snefald forekommer sjældent. Man kan klare sig på engelsk, men det en stor fordel at have blot et minimalt kendskab til det franske sprog. Erfaringerne har vist, at hvis man viser viljen og gør et forsøg på at kommunikere med de fastboende på deres eget sprog, så er de fleste af dem utroligt søde og hjælpsomme. Man skal være forberedt på, at det sociale samvær kan virke og også er mere intenst end derhjemme. Der er stor tradition for, at vi besøger hinanden og i det hele taget kommer hinanden mere ved. Dette forhold gælder først og fremmest i det danske samfund, men også blandt internationale arbejdskollegaer. 5. Den første tid Man oplever mange omvæltninger, som kan virke frustrerende, men som er ganske normale. Den tjenstgørende skal både sætte sig ind i et nyt job og den måde, som SHAPE/NATO arbejder på. Den medfølgende ægtefælle skal måske vænne sig til at være uden arbejde og sætte sig ind i alle de praktiske gøremål i et fremmed land, hvor bl.a. forretningerne og håndværkerne ikke altid følger vores kendte danske logik og tempo. Børnene skal både lære nye kammerater at kende og starte skolegang under helt andre former, end de er vant til. Endvidere skal både de nye og de "gamle" lære nye ansigter og navne at kende, hvilket kan give anledning til fejltagelser, der måske kan opleves som pinlige eller flove. Dette er ganske normalt og bør tages med et godt og overbærende humør. Der kan også opstå en del frustration over, at man måske ikke lige kan finde de varer, man er vant til. Inden længe vil I opdage, at det er muligt at skaffe stort set alt, men ikke nødvendigvis når man har brug for det. Køb derfor varerne, når de er på hylden. Den offensive belgiske trafik kan også være en oplevelse. Især når man skal lære at finde rundt i en helt ny bil, der ikke må få buler og skrammer. Det anbefales, at køre defensivt specielt i den første tid og pas på højre vigepligten! de mener det! Når alle begyndervanskelighederne er overstået, og man er blevet mere dus med forholdene, kommer tiden, hvor hele familien kan nyde opholdet i Belgien. Arbejdet på SHAPE i en stor international stab er en spændende og lærerig udfordring. Også for familien, som får en soci- 10

12 al berøringsflade med internationale kollegaer. De medfølgende ægtefæller har normalt også mere tid til sin egen rådighed, end de havde i Danmark. Det giver mulighed for at beskæftige sig med lige netop det, man ikke havde fornøden tid til før, samt måske tage imod nogle af alle de tilbud, der er på SHAPE inden for sport, sprogundervisning og husflid mv. Børnene plejer også at få en meget spændende tid. Når først eventuelle sprogvanskeligheder er overvundet hvilket de hurtigt er er det bl.a. spændende med udenlandske kammerater, amerikansk skolegang samt dyrke sportsgrene, der ikke er så udbredte i Danmark. I de fleste tilfælde vil forældrene også have mere tid til at deltage i skolearbejdet og støtte med lektiemængden. Tag Jer også tid til at se Jer omkring. Belgien, Nordfrankrig og Normandiet byder på mange seværdigheder, og specielt de Franko- og Anglofile bor et ideelt sted. Mange af os har opdaget, at tiden går meget hurtigt, og vi ikke nåede at få set alt det, vi gerne ville. Og så ligger Mons ikke mere end timers kørsel fra det meste af Vesteuropa. Sørg for at nyde opholdet og overvind eventuelle problemer med et smil og en positiv ånd. 6. Den tjenstgørende Arbejdssproget ved SHAPE er engelsk. Arbejdstiden er indeholdende 1 times frokostpause. Fredag sluttes kl Vær opmærksom på, at en del stillinger indebærer megen rejseaktivitet, ligesom der kan være en del overarbejde. De danske ferie- og arbejdstidsbestemmelser er gældende. Det betyder bl.a. at optjent merarbejde skal afspadseres, selvom dette ikke altid kan lade sig gøre i fuldt omfang. Merarbejde optjent ved en stab i udlandet kan ikke udbetales kontant eller tages med hjem. Arbejdstidsregistrering sker ved NMR-KT. Forhold vedrørende den tjenstgørendes arbejde varetages af NMR i hans funktion som ÆDO SHAPE. 7. Den medfølgende ægtefælle/samlever Et kørekort er en stor fordel, hvis ikke ligefrem nødvendigt. Mulighederne for at finde et job til den medfølgende ægtefælle i selve hovedkvarteret, i butikkerne eller i institutionerne på SHAPE er til stede, men der er mange om buddet, og især jobs ved støttefunktionerne ved SHAPE f.eks. i Moral & Welfare organisationen, er ikke nødvendigvis godt betalt set med danske øjne. For at få ansættelse på SHAPE kræves et godt kendskab til engelsk og uden for SHAPE et godt kendskab til fransk. Endvidere er der stor arbejdsløshed i området. Man skal derfor ikke regne med, at ægtefællen kan få arbejde, til gengæld er der et stort udbud af fritidsaktiviteter. 8. Samboende Såfremt parterne har boet på samme folkeregisternoterede adresse i minimum 12 på hinanden følgende måneder, betragtes de som gift ved SHAPE. Såfremt man har været samlevende i kortere tid, kan det give problemer for den medfølgende samlever med hensyn til privilegier. Den samlevende kan benytte de fleste faciliteter på SHAPE, men kan ikke foretage told- og momsfrie indkøb. Det medfører bl.a., at den tjenstgørende for at opnå momsfritagelse selv skal handle i forretningskvarteret, og familien får kun en ration røgvarer, spiritus og "liquer" mod to rationer for gifte. 11

13 9. Børnene Langt de fleste børn og unge falder hurtigt godt til, dog kan specielt større teenagere have problemer med den nye skole og med at undvære vennerne. Der kan enten benyttes en lokal vuggestue eller børnehave, hvor der udelukkende tales fransk, eller institutionerne på SHAPE, hvor der hovedsageligt tales engelsk. Faciliteterne er lidt anderledes, end vi kender dem fra Danmark. Det anbefales, at man benytter tiden før udflytning til at forhøre sig om disse forhold ved den udpegede Sponsorfamilie. SHAPE International School (SIS) er en samling af nationale skoleafdelinger. Der er tilsammen ca elever, hvis forældre enten har tilknytning til SHAPE eller bor i lokalområdet. De nationale afdelinger repræsenterer U.S.A, Belgien, England, Tyskland, Italien, Canada, Grækenland og Norge, og de er hver især ansvarlige for pensum, lærerstab og ressourcer. Endvidere er der polsk og ungarsk eftermiddagsskole. De to største afdelinger er den belgiske og den amerikanske, hvor undervisningen dækker fra børnehaveklassen og indtil 10. klassetrin (12. klassetrin (Highschool) for den amerikanske). Danskere har kun krav på undervisning i den belgiske skole. En plads i den amerikanske eller anden skole er afhængig af ledige pladser. I de fleste tilfælde bliver alle, der ønsker at gå i den amerikanske skole, dog optaget. Det er også muligt at benytte en af de andre afdelinger. Den kompetence skoleuddannelserne på SIS giver til videregående uddannelser i Danmark er varierende. Det anbefales, at næstkommanderende NMR kontaktes for detaljer, hvis der medbringes børn i gymnasiealderen. På SHAPE findes der fritids- og ungdomscenter, hvor alle børn i aldersgruppen 6-19 år med tilknytning til SHAPE kan komme. Centrene har et stort udbud af forskellige aktiviteter hele året rundt og for alle aldersgrupper. Centrene virker på mange områder, som fritidscentre gør i Danmark. 10. Husdyr I Belgien er det lige så almindeligt at holde husdyr, som det er i Danmark. Såfremt der medbringes specielt store hunde, kan det give problemer med at finde en passende bolig, hvor man må have hunden. 11. Fritiden På SHAPE findes der et stort udbud af fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper. Det er gratis at benytte sportsfaciliteterne og biblioteket, men mange af aktiviteterne betinger, at man deltager i et indledende kursus, der afhængig af art og længde koster forskelligt, men det er ikke dyrt. Her er listet nogle af de mange tilbud, man kan benytte sig af: fodbold, tennis, badminton, squash, svømning, dykning, golf, vægttræning, aerobics, cykling, ridning, basketball, baseball, American Football, American Flagfootball for aldersgruppen 11 13, bowling, keramik, billedindramning, teater, sprogundervisning m.m. Der er et bibliotek på SHAPE, som det er gratis at benytte. De har en lille dansk afdeling og PC er til gratis afbenyttelse. Overvejer man at sortere i sine danske bøger inden flyttelæsset sendes af sted, modtager biblioteket gerne de bøger, der ellers skulle have været på loppemarkedet eller i skraldespanden. På den måde kan de komme alle danskere hernede til glæde. I den danske koloni er der nedsat et aktivitetsudvalg sammensat af tjenstgørende og ægtefæller. Aktivitetsudvalget arrangerer bl.a. juletræsfest, nytårsfest, fastelavnsfest, Sankt Hans fest og ikke mindst en velkomst Picnic i SEP, hvor de nye kan møde de gamle. 12

14 På SHAPE ligger også en biograf, som viser de nyeste film. Biografen viser film torsdag til søndag. Filmene vises på engelsk, og er det ikke originalsprog er underteksterne på engelsk. Man kan også benytte sig af de belgiske biografer, en del viser dog kun fransk-synkroniserede film som f.eks. biografen i Mons, men i Bruxelles kan man også se film i originalversion, se efter (OV) mærket. 12. Kirken den gejstlige tjeneste Den danske kirke i Bruxelles betjener blandt andet alle danskere ved SHAPE. Kirken, der blev oprettet på privat initiativ i 1976, virker i overensstemmelse med dansk folkekirkelig tradition og er tilknyttet Dansk Kirke i Udlandet. Danske gudstjenester afholdes normalt en gang om måneden i SHAPE Chapel. Kirken foretager alle kirkelige handlinger såsom barnedåb, konfirmationsforberedelse, konfirmation, bryllup og begravelse gratis, når blot man yder et fast årligt bidrag, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Kirkens økonomi er i høj grad afhængig af private tilskud samt indtjeninger fra blandt andet julemarked. I den periode, hvor man er bosat i Belgien, kan kirkeskatten overføres til den danske kirke i Bruxelles. Selvom kirkeskatten betales til den danske kirke i Bruxelles, er man stadig berettiget til kirkelige tjenester fra folkekirken i Danmark. Nærmere oplysninger herom, herunder overførsel af kirkeskat, kan fås ved henvendelse til præsten i Bruxelles på telefon , ligesom der kan læses nærmere på kirkens hjemmeside hvor der også findes link til andre relevante hjemmesider for danskere i Belgien. 13. Økonomiske forhold Under tjenesten ved SHAPE skal den tjenstgørende betale normal skat af selve lønnen til Danmark. Såfremt den medfølgende ægtefælle oppebærer indtægt under udstationeringen, skal denne også betale normal skat til Danmark. Man har stadig krav på børnefamilieydelse samt gratis læge og sygehus i Danmark. Endvidere gælder kort flg. specielle forhold, idet der for detaljer henvises til FPTBST-LA a. Der oppebæres et skattefrit udetillæg, hvis størrelse afhænger af den udsendtes militære rang, medfølgende og hjemmeværende ægtefælle/samlever og børn samt om medfølgende ægtefælle/samlever oppebærer offentlige ydelser. Med offentlige ydelser menes der her f.eks. børnepasnings-, uddannelses-, sabbatorlov samt SU. Dagpenge modregnes ikke i udetillægget. Der er pligt til at oplyse regnskabskontoret såfremt der modtages offentlige ydelser. b. Der er fri bolig, og boligdrift udgifterne såsom lys og varme refunderes af forsvaret. c. Der kan handles momsfrit i de fleste forretninger på SHAPE; herunder dagligvarer. d. Der kan afgiftsfrit indregistreres ét køretøj (bil/motorcykel) for hver person i husstanden, som har kørekort. e. Almen praktiserende læge og tandlæge på SHAPE kan benyttes gratis. Eventuelle udgifter til specialist, skadestue, hospital og noget medicin godtgøres med 80 %. De sidste 20 % skal man selv betale eller forsikre sig for. 13

15 Afsnit 4: Bolig 1. Generelt På SHAPE kan officerer få huse/rækkehuse og øvrigt personel lejligheder. Boligens størrelse afhænger af familiens størrelse. Der skal påregnes lang ventetid, og man skal selv anskaffe alle hårde hvidevarer. Udgiften til disse kan ikke refunderes. Der kan være mange fordele ved at bosætte sig på SHAPE, idet børnene bl.a. har kort til skole og fritidsfaciliteter. De fleste vælger dog at bo uden for SHAPE. Afhængig af markedet er det muligt at finde gode boliger, men boligstandarden i denne del af Belgien er anderledes end i Danmark, og man kan ikke forvente at finde en bolig, som helt svarer til den, man forlod i Danmark. Husene er generelt dårligt isoleret, og en del af boligmassen er af ældre dato. Til gengæld kan der være mange toiletter og badeværelser i husene. Nogle finder de ældre boliger charmerende, mens andre har en anden opfattelse. Der er sjældent faste skabe i værelserne, og antallet af hårde hvidevarer kan variere. Der medfølger sjældent vaskemaskine, tørretumbler, fryser og opvaskemaskine, ligesom det hænder, at der heller ikke medfølger køleskab og komfur. Ved indgåelse af lejekontrakter, forsøges det at få de hårde hvidevarer inkluderet i lejemålet, men det lykkedes ikke altid i fuldt omfang. Eventuelle udgifter til anskaffelse af disse ting kan ikke refunderes af forsvaret. Netspændingen er 230 volt, og der er ikke indlagt 380 volt i boligerne. Udsendt personel er henvist til selv at skaffe bolig under tjenesten i udlandet, idet det dog forudsættes, at valg af bolig finder sted efter retningslinier fastsat af ÆDO/SHAPE. Sponsor kan oplyse disse retningslinier. Uden for SHAPE kan der lejes alle slags boliger for alle personelkategorier. Der accepteres kun indgåelse af lejemål i Belgien. Indgåelse af lejemål må ikke finde sted, før godkendelse af bolig, husleje og lejekontrakt er indhentet ved regnskabsføreren. Den husleje som kan forventes godkendt, er meddelt i NMR velkomstskrivelse til dig. Indtil man kan overtage en bolig godtgøres rimelige udgifter til ophold på hotel eller anden midlertidig bolig. Disse udgifter godtgøres efter regning tidligst fra den i personelbefalingen angivne tiltrædelsesdato, og der fradrages for morgenmad inkluderet i prisen for hele familien. Valg af bolig er en stor beslutning, hvorfor følgende overvejelser bør gøres: - Fordelene ved at bosætte sig på SHAPE er mange: Kort afstand til skole, børns legemuligheder med andre engelsktalende børn, tæt på et stort udbud af fritidsaktiviteter, større trafiksikkerhed mv. Tildeling af en bolig kan tage lang tid, og man kan først blive skrevet på ventelisten, når man har et SHAPE ID-kort. Vær opmærksom på at standarden i lejlighederne måske ikke helt lever op til dansk standard. Der medfølger ikke hårde hvidevarer, og udgiften til disse skal man selv afholde. - Uden for SHAPE kan man ikke umiddelbart blive løst fra sin lejekontrakt, som normalt indgås for en 3-års periode, medmindre der indtræffer helt specielle forhold som eksempelvis opstået sundhedsrisiko ved at bebo boligen. Det er derfor vigtigt, at man finder en bolig, man vil være glad for at bebo i 3 år. Nogle har dog mulighed for at blive løst fra lejekontrakten, såfremt man flytter på SHAPE. Dette vil i givet fald fremgå af lejekontrakten. 14

16 km til arbejde er som sådan ingen afstand, men det er også afstanden til alle aktiviteterne på SHAPE, herunder indkøb og fritidstilbud. Dette taler for at finde en bolig tæt ved SHAPE. På den anden side er det ofte muligt at få en bolig af en bedre standard for den samme pris i nogen afstand fra SHAPE. Det er ikke afstanden i km der er væsentlig for valg af bolig, men afstanden i køretid. 10 km på små veje kan tage lige så lang tid som 20 km på større veje. - Er der skolesøgende børn, er det en god ide at finde en bolig inden for skolebussens område. Denne kan gratis benyttes. Bosætter man sig uden for skolebussens område, refunderes benzinudgifterne til nærmeste skolebusstoppested. Hvis man selv ønsker at transportere børnene til og fra skole, refunderes denne benzinudgift ved månedlig udfyldelse af skema udleveret ved NMR-KT. - Boligerne i Belgien er ikke isoleret efter samme standard som i Danmark. Udover at det giver en større varmeregning, kan det også betyde en del støj, hvis man bosætter sig tæt på en vej. Vejene i Belgien er ikke i den bedste stand, men det forhindrer ikke belgierne i at køre stærkt, vær derfor opmærksom på, at en bolig der ligger tæt på en trafikeret vej, kan betyde en del støj både indenfor og udenfor. 2. Leje af bolig NMR-KT og sponsor er behjælpelig med at finde boligmuligheder, som det anbefales at kigge på, før kontrakt indgås. Når boligen er fundet, meddeles dette til regnskabsføreren. Opmærksomheden henledes på, at såfremt boligen står tom i en periode fra lejemålets indgåelse til den befalede startdato, kan NMR efter ansøgning godtgøre max. 14 dage husleje. Ud over 14 dage står for egen regning. (Eks: Du tiltræder 1. juli, men bliver nødt til at overtage det ønskede hus pr. 1. juni). Der er generelt tre måder at finde bolig på: Overtage en bolig, som allerede er på danske hænder, finde en bolig gennem HOUSING (SHAPE s egen boligformidler ) eller finde en udlejningsbolig på det frie marked. a. Overtagelse af "dansk" bolig. En mulighed er at overtage en bolig, som bebos af en dansker, der skal forlade SHAPE ca. på det tidspunkt, hvor du skal tiltræde. Dette er den letteste måde at finde bolig på, og det tilstræbes, at de "danske" boliger er af en god standard. b. Boligsøgning via HOUSING. En anden mulighed er at finde en bolig via HOUSING, som findes i bygning-210. Dette gælder både for boliger på og uden for SHAPE. Ved kontoret findes opslagstavler med de boliger, som for tiden er ledige, eller som vil blive ledige i den nærmeste fremtid. I bolig-computeren kan man notere max. 5 tilbud (options). Når du registreres som interesseret i en bestemt bolig, har du 1 uge (start kl slut en uge senere kl. 0929) til at bestemme, om boligen er noget for dig. I computeren kan man også se hvor mange andre, der er interesseret i den samme bolig, samt hvornår deres options udløber. At andre har option nr. 1 på en bolig er ikke ensbetydende med, at alt håb er ude. HOUSING er behjælpelig med at skabe kontakt til ejer eller nuværende lejer, så du kan komme til at se boligen. Hvis du beslutter, at denne bolig ikke passer dig, skal du huske at få slettet din option på boligen, så andre kan komme til at tage option. 15

17 Når du har fundet en bolig, som du gerne vil have, skal du kontakte regnskabsføreren, der skal godkende bolig og husleje. Herefter giver du HOUSING besked om, at du vil have boligen. c. Det frie marked. Såfremt du finder en bolig på det frie marked, som du gerne vil have, rettes henvendelse til regnskabsføreren. Denne kontakter herefter udlejer med henblik på at leje boligen gennem HOUSING. Såfremt HOUSING ikke ønsker at blive involveret i lejemålet, indgås lejemålet eventuelt uden om HOUSING. 3. Lejekontrakt Underskrivelse af lejekontrakt skal foregå gennem HOUSING, såfremt disse har været involveret i indgåelse af lejemålet. Dette sikrer bl.a. dig som lejer mod uforudsete hændelser. a. Underskrivelse af lejekontrakt. Når bolig og husleje er godkendt af regnskabsføreren, kontaktes HOUSING for at få en aftale angående underskrivelse af lejekontrakten. HOUSING kontakter så ejeren (Landlord) og meddeler dig dato og tidspunkt for underskrivelse af kontrakten. Hvis du ikke selv er til stede ved kontraktunderskrivelse, vil Regnskabsfører skrive kontrakten under. Du skal meddele regnskabsføreren dato og tidspunkt for underskrivelsen. Såfremt der er specielle ønsker, som udskiftning eller installation af hårde hvidevarer, indvendig maling, istandsættelse, installation af indbrudsforebyggende foranstaltninger mv., meddeles dette regnskabsføreren, som foreligger for Landlord. Selve underskrivelsen foregår på HOUSING, hvor ejer, du som lejer og evt. regnskabsføreren er til stede. En HOUSING-inspektør gennemgår kontrakten i detaljer på fransk og engelsk. Her skal evt. tvivlspørgsmål vedrørende lejemålet afklares. Du og ejer underskriver kontrakten på alle gældende sider, og på sidste side skrives Læst og godkendt" på fransk (Lu et approuvé). Der udleveres 2 originaler af kontrakten, som du giver regnskabsføreren for tinglysning. b. Tinglysning af lejekontrakten. Efter underskrivelse af kontrakten tinglyser regnskabsføreren denne i henhold til belgisk lov. Denne tinglysning skal ske snarest og ikke senere end 3 måneder efter underskrivelsen af kontrakten. Efter tinglysningen får du 1 stk. kontrakt retur. Regnskabsfører beholder det andet eksemplar. 4. Huslejedepositum Ved overtagelse af boligen skal der i en bank indbetales et depositum på 1 måneds husleje. Ved oprettelsen skal lejer og regnskabsfører møde i banken medbringende en kopi af udlejers belgiske ID-kort. Finansieringen af depositum sker via regnskabsføreren. 16

18 5. Lovpligtig forsikring Det er lejers ansvar at tegne lovpligtig brand- og boligkaskoforsikring. Dette sker i samarbejde med regnskabsføreren. Forsikringen dækker i princippet alle skader på boligen, som lejer kan gøres ansvarlig for. Forsikringen dækker ikke indbo. Ved eventuelle skader på boligen kontaktes regnskabsføreren altid. 6. In-Inspection Før eller kort tid efter indflytningen skal der foretages en In-inspection, som er en gennemgang af boligen. Formålet er at konstatere tilstanden ved indflytningen, således at du ikke bliver draget til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved udflytningen. Tidspunktet for denne inspektion meddeles af HOUSING. Kontakt derefter regnskabsføreren, som vil deltage i In-inspection. Selve inspektionen foretages af en inspektør fra HOUSING, der sammen med dig, ejer og regnskabsføreren gennemgår boligen. Ved indflytningen skal formular SHAPE Form 204 udfyldes med oplysninger om oliestand, aflæsning af el-målere, vandmålere og andre relevante målere. Du skal nævne alle skader, som du har observeret (især knækkede fliser, defekte kontakter og lignende). Som et resultat af denne inspektion udfærdiges en tilstandsrapport på fransk. HOUSING opbevarer rapporten og giver udlejer og dig en kopi. 7. Boligudgifter Personel udsendt af forsvaret er berettiget til fri bolig. Derfor er der en række boligudgifter, som enten betales eller refunderes af den danske stat (via regnskabsføreren). De mest almindelige forekommende boligudgifter, der alle betales eller refunderes via regnskabsføreren er: a. Husleje. Regnskabsføreren beholder en kopi af lejekontrakten og betaler automatisk huslejen. b. El/olie/gas/brænde til opvarmning. ELECTRABEL leverer el og gas, regninger tilsendes automatisk til boligen. Olien bestilles hos et olieselskab. Der dækkes også udgifter til brænde såfremt pejs eller brændeovn forefindes. De nærmere retningslinier og leverandør indhentes ved regnskabsføreren. Bemærk: Ved første olielevering skal der normalt betales kontant for denne. Derefter er man registreret modtager og vil få regninger tilsendt som normalt. c. Vand. Regninger tilsendes automatisk til boligen. Vandkvaliteten i Belgien er ikke helt kendt, men der formodes at være en del tungmetaller i vandet fra den omfattende kulmineindustri. Det anbefales derfor at købe flaskevand, denne udgift refunderes ikke, eller at købe et filter (en filterkande). Denne kan købes i GB Homestore, sørg for at den både filtrerer tungmetaller og klor, som bliver brugt i rigelige mængder, for at rense vandet for bakterier. 17

19 d. Lovpligtig brand- og boligforsikring. Oprettes af regnskabsføreren. e. Lovpligtige eftersyn af installationer. Det årlige lovpligtige eftersyn og rensning af f.eks. centralvarmeanlæg og skorsten er lejers ansvar. Udgiften refunderes af regnskabsfører. f. Renovation/affaldsposer. Renovation, miljøskat og lovpligtige affaldsposer, hvor specielle poser er påkrævet. Affaldsposerne kan købes i GB en. På poserne står hvilket område de skal bruges i. Belgien går rigtig meget ind for genbrug og poserne sorterer følgende: almindeligt affald (afhentes 1 gang ugentligt) blå til plast og konservesdåser (hver 14. dag) pap og papir sættes i kasser/kartoner/poser g. Oprettelse af telefon. Oprettelsesudgifter dækkes over flytteregnskabet. Dette gebyr opkræves sammen med den første telefonregning. h. Telefonabonnement. Standard telefonabonnement + TVA (moms) for et standard apparat. Internetforbindelser mv. dækkes ikke. i. Tømning af septiktank. Tømning af septiktank efter behov, dog senest ved udflytning. Spørg lejer efter kapacitet. Nogle tanke har kapacitet som kræves tømt hvert år, andre hver andet år, dog efter behov. 8. Betaling/refusion af boligudgifter Anmodning skal ske snarest efter modtagelse af regning eller betaling. Blanket til brug herfor udleveres på NMR-KT. Udfyld og underskriv blanketten og aflever den med originalbilag i regnskabsførerens skuffe på NMR-KT. Tag eventuelt selv en kopi af originalbilagene, da disse ikke leveres tilbage. 9. Reparationer og vedligeholdelse I lejekontrakten er det klart oplyst hvilke pligter lejer har, og hvilke pligter ejer har. Sidst i kapitlet er de generelle regler for, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af hvad. Læs alligevel kontrakten grundigt igennem. Lejer er pligtig til løbende at kontrollere vandforbruget for hurtigt at kunne konstatere rørskader mv. Skulle der opstå problemer, kan der rekvireres hjælp via HOUSING ved anvendelse af SHA- PE Form 200. Udfyld skemaet og aflever det enten personligt på HOUSING eller på telefax nr Der kan også rettes direkte kontakt til udlejer. Såfremt du, som lejer, retter direkte kontakt til en håndværker, kan du blive pålagt selv at betale udgiften. 18

20 Ved større eller generende fejl underrettes regnskabsføreren, dersom disse ikke bringes i orden efter en rimelig tid. 10. Betjening af installationer Da du kan komme til at skulle erstatte fejlbetjente eller ødelagte maskiner og installationer, skal du sørge for at få en grundig instruktion i deres anvendelse. Det bedste er at få manual eller betjeningsvejledning på et forståeligt sprog (kan evt. downloades fra internettet). Her tænkes specielt på vandafkalkningsapparater, vaskemaskiner og køkkenmaskiner. Desuden er der en del steder septiktanke i stedet for almindelige kloakanlæg. Da det ikke er lige meget, hvad der kommes i disse anlæg, skal du sørge for at få en grundig instruktion, så unødig besvær og udgifter undgås. 11. TV, parabol, kabel TV, radio og licens Det er selvfølgelig muligt at lytte til belgisk radio og se belgisk fjernsyn, men der er andre muligheder. Her skal blot nævnes nogle: Kabel-TV: Der er mulighed for at tilslutte sig eller overtage et abonnement på kabel-tv, hvis ejeren har fået dette indlagt i boligen. Parabolantenne: En del danskere hernede har valgt at anskaffe en satellitmodtager. Tal eventuelt med sponsoren om dette. Licens: Tjenstgørende ved SHAPE er fritaget for licensbetaling, (TV/Radio/Bilradio). NMR- KT søger, gennem et kontor på SHAPE, for fritagelse for licens. Dette sker ikke hvert år, der kan derfor godt gå et stykke tid inden dokumentation for fritagelse modtages. Dokumentationen for fritagelsen opbevares i hjemmet og i bilen. 12. Telefon Oprettelse af telefon: Telefonen bestilles nemmest ved personlig henvendelse til BELGACOM, som er repræsenteret på HOUSING, eller ved henvendelse i enhver Belgacom forretning. I forretningen på gågaden er der normalt personer, som taler engelsk. Boligerne i Belgien er normalt udstyret med meget få telefonstik. Du kan ikke umiddelbart få oprettet flere stik i boligen. Telefoner medbragt fra Danmark kan anvendes. Der skal dog skiftes stik. Det er tilstrækkeligt at forbinde det blå kabel øverst til venstre og det røde kabel nederst til venstre, idet stikket er set fra bagsiden. Internet tilslutning kan først tegnes, når du er registreret ved SHAPE. Der kan være nogen ventetid. BELGACOM engelsksprogede kundeservice: Der er mulighed for at tage et dansk telefonnummer med til udlandet via IP-telefoni. På den måde betaler du kun lokaltakst for at ringe til Danmark og familie og venner i Danmark skal kun betale lokaltakst for at ringe til dig. Telsome tilbyder denne form for IP-telefoni, mere på: 19

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere