Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) 10. marts 2006 Referat af generalforsamlingen afholdt den 9. marts 2006, Auditorium A, Glostrup Hospital Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen. Ad den udsendte dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent Kim Dremstrup Nielsen blev foreslået og blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love. Pkt. 2. Årsberetning Afholdte møder i /11 Fra specialiserede IT-systemer til EPJ (samarbejde med DSMI) Odense 2005/11 Præsentation af Fyns amts EPJ-projekt (samarbejde med DSMI) Odense 2005/ Medicoteknisk Landskursus (MKU) Brædstrup 2005/09 Meeting of the European Society for Computing and Technology in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC) Aalborg 2005/04 Meeting on Rehabilitation Technology Aalborg 2005/03 Generalforsamling Herlev Hans Stødkilde-Jørgensen trækker sig ved denne generalforsamling fra bestyrelsesmedlem efter 14 års engageret indsats for selskabet. Heraf 9 år som formand. Hans arbejdede bl.a. på at styrke selskabets position som selskab for både ingeniører og læger i uddannelsesinstitutionerne, medico industrien og hospitalerne med andre ord, at bevare den nuværende bredde i selskabet. Hans har personligt gjort meget for at højne selskabets videnskabelige niveau samt holde selskabet ajour med de nyeste udviklinger indenfor medicoteknik i bred forstand. Hans var også i høj grad initiator til etablering af samarbejdet med Scanpublisher om udgivelse af et dansk medlemsblad for DMTS. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Hans for den store indsats for DMTS og tilbyde ham at blive æresmedlem. Side 1 af 4

2 Ændring af lovene i 2005 Vedr. 3 Stk. 2 Nuværende: Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan firmaer, institutioner etc. optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme. Ændret til: Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme. Ændringen er vedtaget på 2 generalforsamlinger og dermed vedtaget. Vedr. 4, Stk. 4: Nuværende: Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, således skal mindst 2 af bestyrelsens medlemmer tilhøre lægegruppen, mindst 2 ingeniørgruppen og mindst 1 medicoteknikergruppen. Ændret til: Selskabets bestyrelse består af op til 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt Forslaget blev endeligt vedtaget. 4, Stk. 4 foreslås yderligere ændret til: Selskabets bestyrelse består af mellem 8 og 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af Forslaget blev vedtaget, men skal yderligere godkendes ved en kommende generalforsamling. Se senere. Ændring af kontingent i 2005 gældende for år 2006 Personlige medlemmer 300,00 kr. Firmamedlemmer 2.000,00 kr. Pensionister 150,00 kr. Studerende 60,00 kr. Medlemsbladet Selskabet udsendte i juni 2004 nr.1. af medlemsbladet Medicinsk Teknologi. Bladet udgives i samarbejde med Scanpublisher A/S ca. 6 gange årligt, og er som officielt tidsskrift for selskabet, gratis for medlemmerne. Redaktionen og bestyrelsen har måttet sande, at det er svært at drive et smalt tidsskrift på et lille sprog. Vi har dog arbejdet hårdt for projektet og fik udgivet 7 numre af Medicinsk Teknologi, hvorefter vi med stor glæde indgik et partnerskab med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik om et fælles medlemsblad efter fuldstændig samme koncept, men med navnet Medicinsk Teknologi & Informatik. Det første blad blev udsendt i marts og det næste, som bliver et 40 års jubilæumsnummer for DSMI er lige på trapperne. Kommende aktiviteter 24. Medicoteknisk landsmøde (arrangeres af MKU) afholdes den september 2006 på Pejsegården i Brædstrup. Sæt kryds i kalenderen!! Vi vil forsat søge at udvide kontakten til relevante danske medicinske/teknologiske selskaber. Vi vil også ansøge om medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab mhp. vidensdeling og samarbejde med de medicinske selskaber under dette paraply selskab. Side 2 af 4

3 Bestyrelsen vil i løbet af 2006 arbejde med et nyt koncept for medlemsmøder som følge af ringe tilslutning til de fleste arrangementer. Konceptet vil sandsynligvis blive bygget op omkring et årligt stort to-dages møde med fokus på en kombination af anvendt medicoteknik, kurser i nye teknologier og videnskabelige foredrag. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2005); Budget for 2006; Fastlæggelse af kontingent for 2007 Selskabets kasserer, Per Overgaard-Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr ,09. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 er kr ,51 (2004: kr ,42). Resultatet er yderst tilfredsstillende. Budgettet for 2006 vurderes til at følge 2005-resultatet med hensyn til de almene udgifter. Idet de forventede indtægter påregnes at være meget højere, og idet bestyrelsen ønsker at sætte flere omkostningstunge aktiviteter i gang påregnes det, at indtægter og udgifter for 2006 vil modsvare hinanden. Kontingentet for år 2007 foreslås uændret. Regnskab for 2005, budget for 2006 og ændret kontingent for år 2007 blev enstemmigt godkendt. Kontingent for år 2006 er således: Personlige medlemmer Firmamedlemmer Pensionister Studerende 300,00 kr. 2000,00 kr. 150,00 kr. 60,00 kr. Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen På valg var: Jørgen Arendt Jensen Gert Kokholm Hans Stødkilde-Jørgensen Jørgen Arendt Jensen og Gert Kokholm er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Hans Stødkilde-Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af mange andre aktiviteter. I stedet for Hans Stødkilde-Jørgensen foreslår bestyrelsen valg af Benedikte Kruuse Lindvig. Bestyrelsens forslag blev godkendt. Bestyrelsessuppleanter: På valg var: Brian Bodholdt Steven Rees Steven Rees var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steven Rees. Steven Rees blev valgt. Brian Bodholt blev ikke genvalgt. Han blev erstattet af. Medicoteknisk chef Carsten Dollerup Medicoteknisk afd. Skovvangen Kolding Carsten Dollerup blev valgt Side 3 af 4

4 Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant John Gade er på valg. Er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af John Gade. Idet Benedikte Kruuse Lindvig er foreslået valgt som bestyrelsesmedlem, forslår bestyrelsen valg som revisor suppleant af: Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft Aalborg Universitet SMI, Institut for Sundhedsteknologi Fr. Bajersvej 7D 9220, Aalborg Ø Bestyrelsen foreslår valg af Egon Toft Begge blev valgt. Pkt. 6 Valg af repræsentant for medicoteknikergruppen til bestyrelsen: MKU-gruppen har foreslået genvalg af Hans Jørgen Clausen Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Jørgen Clausen Hans Jørgen Clausen blev enstemmigt valgt. Pkt. 7. Forslag til ændring af lovene: Vedr. 4, Stk. 4: Selskabs bestyrelse består af op til 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af 4, Stk. 4 foreslås ændret til: Selskabets bestyrelse består af mellem 8 og 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af Forslaget blev vedtaget ved den seneste ekstraordinære generalforsamling Forslaget blev godkendt og er nu gældende. Pkt. 8. Eventuelt Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne. Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Calle Thøgersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet. Referent: Gert Kokholm Kim Dremstrup Nielsen, dirigent Calle Thøgersen, formand Per Overgaard Rasmussen, kasserer Gert Kokholm, sekretær Side 4 af 4

5 Bestyrelsen, mv. har herefter følgende sammensætning: Medicoteknisk chef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (formand) Institutleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen (næstformand) Servicechef Per Overgaard Rasmussen (kasserer) Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær) Klinisk ingeniør, cand.scient.med. Benedikte Kruuse Lindvig Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen Overlæge, dr.med., lektor Poul Jennum Souchef Hans Jørgen Clausen (MKU-repræsentant) Suppleanter: Lektor, PhD. Steven Rees Medicoteknisk chef Carsten Dollerup Revisor: Civilingeniør John Gade Revisorsuppleant: Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft. Med venlig hilsen Gert Kokholm Side 5 af 4

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere