Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2"

Transkript

1 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

2 GeoEnviron Ændringer i ver Ændringer i GeoEnviron ver Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version set i forhold til version af programmet. Generelle programændringer... 4 Generelle ændringer...4 Opsætningsændringer...4 GeoEnviron Kalender... 4 Import fra og integration til E&M databasen... 5 Modulspecifikke programændringer... 6 Modulerne Virksomhed og Landbrug...6 Modulet Landbrug - Vigtig info!...6 Modulet Åbent Land...6 Modulet anlæg...6 Modulet CVR...8 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 8 Stamdata ændringer... 8 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning Regningsdebitor udtræk af erhvervsaffaldsgebyr Ny fane i modulet CVR Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr...15 Modulet Jordflytning...16 Integration til Jupiter...16 Modulet Byggesag...16 Udtræk til Regningsdebitor Byggesagsgebyr...17 Modulet Rotter...17 Ændringer i web-løsninger Åbning af web moduler...19 Rotteanmeldelse...19 Rottebekæmpelse...21 Søgning Navigation Lister Udskrivning Ny anmeldelse Nyt besøg Ny bekæmpelse Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) udgave, august

3 GeoEnviron Generelle programændringer Generelle programændringer Generelle ændringer Online hjælpen udgår: GeoEnviron leveres ikke længere med en online hjælpefil, der beskriver den generelle brug af systemet. Derfor har vi fjernet menupunktet 'Hjælp Hjælp Emner' og den tilsvarende knap i værktøjslinjen. Har du behov for hjælp til generel brug af systemet kan du finde oplysningerne i basismanualen, der kan hentes som pdf-fil på ERFA Service hjemmesiden under punktet Materiale. Fejl rettet på den generelle fane e: På den generelle fane anlæg/ e, som findes i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Råstofgrave, Jordforurening og Jordforurening DkJord, har vi rettet en fejl, som optrådte i ver , og som forhindrede at der kunne tilføjes nye tankposter på fanen. Opsætningsændringer Ændring af menupunkt til åbning af moduler: Menupunktet til åbning af moduler er ændret til 'System Adm. Opsætning Administration af moduler', og vinduet indeholder nu 2 faner, der benyttes til åbning af henholdsvis GeoEnvironmoduler og web-moduler. For at kunne åbne for moduler, skal man være logget på GeoEnviron som databaseadministrator. Du kan læse mere om åbning af web-moduler under beskrivelsen af web-løsninger senere i denne manual. GeoEnviron Kalender Hurtigkald fra kalendervinduet: Ved dobbeltklik på en kontrolpost (på fanen Opfølgning) i kalendervinduet springer du til den berørte lokalitet OG kontrolposten. Dette er ændret i modulerne Åbent land, Jordforurening, Jordforurening DKJord, Vandindvinding, Jordflytning og Vandløb. 2. udgave, august

4 GeoEnviron Generelle programændringer Import fra og integration til E&M databasen Benyttede views atter ændret: I GE ver ændrede vi i vores læsning fra Ejendoms- og Miljødatabasen. Imidlertid var vi ikke opmærksom på, at det betød at der krævedes højere rettigheder end dem vi hidtil havde anbefalet. Så nu har vi atter ændret i læsningen, så der kun kræves de hidtidige rettigheder, nemlig til rettighedsgruppen EMdbGroupOne. Ændringerne er indført i modulerne Byggesag, Rotter og Map samt tillægsmodulet E&M opkobling. 2. udgave, august

5 Modulspecifikke programændringer Modulerne Virksomhed og Landbrug Valg af godkendelses-/tilladelsesdatoer på fanen Virksomhed/Landbrug: Listbokse til disse felter på fanerne Virksomhed og Landbrug viser nu kun gældende godkendelser/tilladelser ud fra dato i felterne Godk.dato og Udløb.dato på fanen Sag: Felter på fanen Virksomhed Felter på fanen Landbrug Godkendelsesdato 33 Godkendelsesdato 33 Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse Modulet Landbrug - Vigtig info! Indlæsning af nye normtal: Nye landbrugsnormer for august 2010 og frem indsættes ved opgradering til version Vigtigt! - Herefter skal I køre menupunktet 'System Adm. Import/Eksport af data Korrektion af landbrugsnormer', så der foretages en korrektion af landbrugsnormerne. Men denne gang er det dog ikke nødvendigt at foretage genberegning af gødningskapacitet. De nye harmoniregler for 2010: Pr. 1. august 2009 blev der indført ændrede beregninger af dyreenheder. I denne forbindelse er der sket en del ændringer i de grundlæggende normtal gældende fra for harmoniregler (som omfatter både fanen Registreret og fanen Tilladt). De væsentligste ændringer er følgende: Der kan korrigeres for Årskøer også ved højere ydelser end normen Slagtekyllinger, ænder, gæs, kalkuner samt mink er blevet markant opskrevet hvad dyreenheder angår. På undersiden Opdateringer på vores GeoEnviron ERFA hjemmeside (der kan åbnes med ERFA-knappen i GeoEnvirons værktøjslinje eller menupunktet Filer ERFA), kan du finde yderligere dokumentation om de nye landbrugsnormer. Modulet Åbent Land Overføre takster til næste år: På stamdata fanen Takster, der anvendes ved udtræk af data til økonomisystem, kan årets takster for tømning af spildevandstanke nu overføres til næste år med knappen øverst til højre på fanen. Vi har rettet den fejl, der medførte, at denne knap ikke virkede i GeoEnviron Modulet anlæg Ny rapport e: Den nye rapport 'e' i menuen Rapporter anlæg udtrækker data om alle tanke, der er registreret i forbindelse med en lokalitet. Rapportens udtræk af data kan begrænses til en enkelt lokalitet eller alle lokaliteter inden for et interval af postnumre. Udfyld eventuelt disse udvælgelsesfelter øverst i rapportvinduet: 2. udgave, august

6 Udvælgelsesfelt Lokalitet Fra/til Postnr. Udvælgelseskriterium tanke på denne lokalitet lokaliteter inden for angivet postnummer-interval Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. For lokaliteten hentes data i disse felter i rapporten: Felt Lok.Id Navn Adresse Postnr. og postdistrikt Fane Hoveddata vinduet Hoveddata vinduet Hoveddata vinduet Hoveddata vinduet For hver tank hentes data i disse felter i rapporten: Felt ID nr Volumen (l) Placering type/materiale Indhold Etableringsdato Afblændet, dato Afblændet, ca. Fjernet, dato Fjernet, ca. attest Producent Fane Klik på knappen ud for en tank i rapporten for at åbne modulet anlæg og få vist flere detaljer om tanken. 2. udgave, august

7 Modulet CVR GeoEnviron modulet CVR er blevet udbygget, så det understøtter opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter reglerne i den nye affaldsbekendtgørelse. Den nye løsning er lavet sideordnet med den gamle løsning, som altså stadig kan bruges, da det er valgfrit i år om man vil bruge de nye eller gamle regler ved opkrævningen. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler I forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2010, er GeoEnviron modulet CVR blevet udbygget, så det understøtter de nye regler omkring opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr. Så vi kan nu tilbyde en løsning til håndtering af de nye erhvervsaffaldsgebyr-regler i form af udtræk til økonomisystem (KMD Regningsdebitor). Gebyret dækker omkostninger til planlægning og administration i forbindelse med erhvervsaffald samt virksomhedernes mulighed for at benytte genbrugspladser. Fastsættelsen af affaldsgebyret sker på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Virksomheds Register (CVR), der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomhederne skal selv kontrollere, at oplysningerne i CVR er korrekte. Indlæsning af CVR-data i GeoEnviron foregår som hidtil. Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar Gebyrets størrelse beregnes for hver enkelt produktionsenhed (P-nr) i CVR ud fra registrets oplysninger om virksomhedsform, branchekode og antal ansatte. Alle virksomheder i CVR har mindst en produktionsenhed. Status for løsningen til håndtering af erhvervsaffaldsgebyr: Tilføjelser i modulet CVR gratis for alle kunder, som allerede har købt modulet. Udtræk til økonomisystem (KMD Regningsdebitor) tilbydes som tillægsmodul. Kommunens abonnementsaftale med KMD skal indeholde individtype 01, 03, 04. OBS! Det er kun muligt at udtrække gebyroplysninger for virksomheder efter de nye regler hvis sidstnævnte tillægsmodul er købt og installeret. Stamdata ændringer En del tilføjelser er lavet i stamdata for at understøtte det nye gebyrudtræk. Under den lodrette hovedfane Virksomhed i stamdata for Virksomhed finder du følgende tilføjelser: Stamdata fanen Branchekoder: Et nyt rullelistefelt er tilføjet til definition af, om en bestemt branchekode har et differentieret gebyr, intet gebyr eller er fritaget for gebyr. Ingen værdi i feltet betyder, at branchekoden er omfattet af erhvervsaffaldsgebyr. Feltet udfyldes ved opgradering af GE databasen til version udgave, august

8 Stamdata fanen 'CVR virksomhedsform': Et nyt rullelistefelt er tilføjet til definition af, om en CVR virksomhedsform er fritaget for erhvervsaffaldsgebyr ifølge Bilag 8 pkt 1 (0-1 ansatte) eller Bilag 8 pkt 2 (uanset antal ansatte). Ingen værdi i feltet betyder, at CVR virksomhedsformen er omfattet af erhvervsaffaldsgebyr. Også her udfyldes feltet ved db-opgradering til ver Ny stamdata fane Fordelingskategori: I stamdata vinduet for Virksomhed er der tilføjet en ny fane, som viser fordelingsnøglen for kategori i kommunen, der bruges til at udregne det differentierede gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Ved db-opgradering til ver tilføjes data på fanen, svarende til angivelserne i Bekendtgørelse om affald 59 stk. 4. De fleste virksomheder skal betale et gebyr, der svarer til en halv virksomhedsandel. Håndværkere og anlægsgartnere skal dog betale for flere andele afhængigt af antallet af ansatte. Ny stamdata fane Begrundelse: En ny stamdata fane er tilføjet til definition af begrundelser for, at en virksomhed af kommunen bliver fritaget for erhvervsaffaldsgebyr. På denne fane skal I selv opliste de mulige begrundelser for fritagelse fra erhvervsaffaldsgebyr. 2. udgave, august

9 Ny stamdata fane 'Samlet gebyr': Her indtastes forskellige grundtal for gebyråret, som benyttes ved den forholdsmæssige beregning af årets erhvervsaffaldsgebyr. OBS! Denne fane skal udfyldes! Som hjælp til udfyldelsen af den benyttes rapporten 'Beregning af erhvervsaffaldsgebyr', hvori det er muligt at lave diverse prøveberegninger på basis af de indtastede grundtal - læs mere herom senere. Når man så er nået frem til de rigtige tal, indtastes de her på denne stamdata fane. Ny stamdata fane Satser: Denne stamdata fane er tilføjet for at gøre det muligt at afrunde til hele beløb pr. fordelingskategori for året. Er data for det pågældende årstal (regnskabsår) registreret her, så benyttes de i stedet for den forholdsvise beregning ud fra fordelingsnøglerne. Omvendt hvis der ikke er registreret beløb her for det pågældende år og de forskellige fordelingskategorier, så beregnes gebyr på den normale måde ved at gange gebyrnøgle per enhed på fanen 'Samlet gebyr' med fordelingsnøglen (½, 4, 6 og 8) for hver fordelingskategori. De tal der indtastes her, er typisk en afrunding af de beløb der vises i rapporten 'Beregning af erhvervsaffaldsgebyr' når de rigtige tal her er fundet. I denne rapport vil kolonnen Gebyrpris pr. virksomhed vise den udregnede gebyrpris for de forskellige fordelingskategorier (beregnet ud fra fordelingsnøglerne). SQL-fil og fanen Status i modulet CVR SQL-fil til erhvervsaffaldsgebyr grundlag: Når der er indtastet data på ovennævnte stamdata faner, skal en sql-fil køres (typisk af en GeoEnviron superbruger). Denne sql indsætter gebyrdata på alle CVR produktionsenheder, som efterfølgende kan ses på fanen 'Opdatering Status' i modulet CVR (se nedenfor). 2. udgave, august

10 Sql-filen med navnet affaldsgebyr_grundlag.sql kan hentes under Opdateringer på vores ERFA hjemmeside (- der kan åbnes med -knappen på GE værktøjslinien). OBS! Hvis der laves ændringer på nogen af stamdata fanerne efter at denne SQL er kørt, skal den køres igen for at ændringerne træder i kraft. Fanen Opdatering Status i modulet CVR: Ved kørsel af ovennævnte SQL-fil indsættes antal ansatte, virksomhedsform, branchekode, fordelingskategori og dato for den seneste beregning af gebyr øverst til højre på denne fane. Datoen opdateres i feltet 'Kategori ændret', hvis fordelingskategorien ændres manuelt i feltet 'Ændret kategori', og en begrundelse herfor vælges i listboksen i feltet umiddelbart herunder. Angiv EAN-nummer, hvis regningen skal sendes elektronisk fra økonomisystemet. Felter med angivelsen (gl.) vedrører den tidligere måde at opkræve gebyr på. Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning Ny rapport 'Beregning af erhvervsaffaldsgebyr': Der er tilføjet en ny rapport i menuen Rapporter CVR til beregning af årets gebyrpriser for fordelingskategorier. De beregnede gebyrpriser i rapporten bliver ikke gemt i databasen. Start med at udfylde disse felter øverst i rapportvinduet: Felt År Usikkerhedsfaktor i % Administrationsgebyr i alt Genbrugspladsgebyr i alt Note Gebyrår Usikkerhedsfaktor ved udregning af gebyr Kommunens samlede udgifter til administration Kommunens samlede udgifter til drift af genbrugspladser Udregn årets erhvervsaffaldsgebyr pr. kategori ved at trykke på Hent-knappen. Gentag evt. dette med andre grundtal i de ovenfor nævnte felter, indtil du når frem til de tal, der skal bruges. OBS! Når du når frem til de 'rigtige tal' i de 4 første felter øverst i denne rapport, skal disse tal indtastes på stamdata fanen Samlet gebyr, idet denne fane skal 2. udgave, august

11 udfyldes for at det er muligt at lave såvel testkørsler som den endelige gebyropkrævnings-kørsel i KMD Regningsdebitor udtræksvinduet. For hver fordelingskategori vises disse data i den øvre del af rapporten: Felt Fane Note Fordelingskategori kode Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingskategori navn Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingsnøgle Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Antal virksomheder der skal Beregnes betale Administrationsgebyr pr. Beregnes [1] virksomhed Differentieret gebyr pr. Beregnes [2] virksomhed Gebyrpris pr. virksomhed Beregnes [3] Samlet indtægt pr. kategori Beregnes [4] NOTER: [1] Administrationsgebyr pr. virksomhed = administrationsgebyr i alt * (usikkerhedsfaktor/ ) / antal virksomheder der skal betale gebyr i alt [2] Differentieret gebyr pr. virksomhed = genbrugspladsgebyr i alt * (usikkerhedsfaktor/ ) * fordelingsnøgle / ((antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med over 10 ansatte * 8) + (antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med 2-10 ansatte * 6) + (antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med 0-1 ansatte * 4) + (antal øvrige gebyrpligtige virksomheder * 0,5)) [3] Gebyrpris pr. virksomhed = administrationsgebyr pr. virksomhed + differentieret gebyr pr. virksomhed [4] Samlet indtægt pr. fordelingskategori = Gebyrpris pr. virksomhed * antal virksomheder der skal betale gebyr Gentag nu beregningen af årets gebyrpriser pr. kategori med afrundede værdier. Udfyld disse felter øverst i rapportvinduet: 2. udgave, august

12 Felt Administrationsgebyr afrundet Genbrugspladsgebyr nøgle afrundet Note Afrundet administrationsgebyr pr. virksomhed Afrundet nøgleværdi for genbrugspladsgebyr pr. enhed (fordelingsnøgle = 1) Udregn årets erhvervsaffaldsgebyr pr. kategori ved at trykke på Hent-knappen. For hver fordelingskategori vises disse data i den nedre del af rapporten: Felt Fane Note Fordelingskategori kode Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingskategori navn Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingsnøgle Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Antal virksomheder der skal betale Beregnes Administrationsgebyr pr. Beregnes [5] virksomhed Differentieret gebyr pr. Beregnes [6] virksomhed Gebyrpris pr. virksomhed Beregnes [7] Samlet indtægt pr. kategori Beregnes [8] NOTER: [5] Administrationsgebyr pr. virksomhed = administrationsgebyr afrundet [6] Differentieret gebyr pr. virksomhed = genbrugspladsgebyr nøgle afrundet * fordelingsnøgle [7] Gebyrpris pr. virksomhed = administrationsgebyr pr. virksomhed + differentieret gebyr pr. virksomhed [8] Samlet indtægt pr. fordelingskategori = Gebyrpris pr. virksomhed * antal virksomheder der skal betale gebyr 2. udgave, august

13 Når de 'rigtige' afrundede beløb er fundet, aflæses beløbene for de forskellige fordelingskategorier i kolonnen Gebyrpris pr. virksomhed og disse beløb indtastes efterfølgende på stamdata fanen Satser. Regningsdebitor udtræk af erhvervsaffaldsgebyr Udtræk til 'KMD Regningsdebitor - Erhvervsaffaldsgebyr': Der er tilføjet et nyt udtræksvindue til beregning af årets gebyrpriser for fordelingskategorier i menuen 'System Adm. Import/Eksport af Data'. Det tilbydes som et tillægsmodul. Ved udregning af årets erhvervsaffaldsgebyr benyttes de forskellige gebyrpriser for året på stamdata fanen Satser (hvis angivet) eller 'Samlet gebyr' (hvis angivet). Data kan udtrækkes til en transaktionsfil, når der er sat markering ved Testkørsel. Data udtrækkes til en transaktionsfil, og de udtrukne data bliver gemt i databasen, når man klikker på OK-knappen, og markering er fjernet i tjekboksen Testkørsel, hvilket betyder at der laves en endelig kørsel. For at udtrække årets erhvervsaffaldsgebyrpriser skal man udfylde felterne øverst i udtræksvinduet og trykke på OK-knappen. De fleste krævede felter i udtræksvinduet udfyldes automatisk med værdier angivet i den fælles opsætning under gruppen 'KMD Regningsdebitor Affald'. Gebyrets størrelse vises for hver gebyrpligtig produktionsenhed (P-nr) i CVR. Data udtrækkes til en transaktionsfil. Debitornr sættes til CVR-nr + 2 foranstillede numre. Er der flere P-numre pr. CVR-nr, så adskilles disse regninger via angivelse 2. udgave, august

14 af ratenummer i snitfladen, således at hvert P-nr får en særskilt regning. Fakturanummer dannes automatisk i KMD Regningsdebitor i forbindelse med fakturaudskrivningen. Alle beløb i GeoEnviron er ekskl. moms. Kun ved udtræk til KMD Regningsdebitor tillægges moms til gebyret i transaktionsfilen. Gem kvitteringsrapporten i Excel: Når man har lavet udtrækket til KMD Regningsdebitor, så fremkommer der en kvitteringsrapport (se nedenfor). Kvitteringsrapporten kan gemmes som Excel-fil via højrekliksmenuen. Her er rækkefølgen af kolonner ændret til en mere logisk rækkefølge. Endvidere er administrativt gebyr og genbrugspladsgebyr medtaget i kvitteringsrapporten. Diverse overskrifter er også blevet ændret. Ny fane i modulet CVR Ny fane Opdatering Erhvervsaffaldsgebyr i GE CVR: Udvalgte data sendt til økonomisystemet vises på denne fane, når den endelige kørsel for året er udført. Med knappen 'Send kreditnota' kan laves én kreditnota for årets opkrævede gebyr. Kreditnotaen gemmes i en foruddefineret mappe (filsti angives i fælles opsætning). Tekstfilen navngives automatisk som Kredit-årstal-Pnr.txt. Der kan ikke laves en kreditnota samme dag, som regningerne er blevet genereret - altså samme dag som fakturadato. Når en kreditnotat er sendt gemmes der en ny post med negative beløb på fanen Erhvervsaffaldsgebyr. Det er nu ikke muligt at lave en ny kreditnota for året. Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr Tilpasning til ny version af snitfladen: Filformatet er nu blevet opdateret i 2. udgave, august

15 forhold til GQ418001Q snitfladebeskrivelsen fra den Modulet Jordflytning Tænd/sluk for s via Microsoft Outlook: Anmelder, sagsbehandler og jordmodtager modtager og sender s ved forskellige handlinger, for eksempel ved ændring af status for anmeldelsen. Adviseringer via MS Outlook kan slås fra. Vi har tilføjet en nye linje i den fælles opsætning, hvor denne funktionalitet kan slås til eller fra. OBS! En anden værdi end 1 medfører INGEN s overhovedet. Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Generelt s via Microsoft Outlook 1 1 angiver, at denne funktionalitet er aktiv. Alt andet end 1 medfører INGEN s overhovedet! Integration til Jupiter Jupiter masseoverførsler kan afbrydes hurtigere: Måden man afbryder Jupiter masseoverførsler er forbedret på tværs af alle uploads: Trykker brugeren [Annullér] ved indtastning af bruger-id og kodeord, så opfatter GeoEnviron det som et ønske om at afbryde indberetningen. I øvrigt vil alle indberetninger fremover blive afbrudt hurtigere end førhen, når brugeren trykker [Afbryd nu!]. Før kunne man risikere, at GeoEnviron først spurgte mener du det? mange boringer senere. Nu sker det markant hurtigere. Vis en prøves analyser (Jupiter GE): På fanen Analyser i modulet Prøve/ Analyse virker funktionaliteten med at højreklikke og vælge 'Hent ned fra Jupiter' i højrekliksmenuen nu således, at man også kan se analysedata registreret for en prøve i Jupiter, når prøven er en råvandsprøve. På grund af en fejl virkede dette tidligere kun for drikkevandsprøver. Modulet Byggesag Kaldene fra to-do-listen er forbedret: Når du dobbeltklikker på en opgave med eller uden frist, så springer du til opgaven på fanen Checkliste i modulet Byggesag og ikke som tidligere blot til den pågældende ejendom og sag. Rapporten Sagsbehandlingstider: Denne rapport henter nu kun data for sagstyper, der vedrører modulet Byggesag. Fejlrettelse vedrørende bogmærkerne gebyrtotal og gebyrtotal_2: Vi har rettet en fejl i programmet, der medførte, at bogmærkerne gebyrtotal og gebyrtotal_2 kun virkede, når bogmærket gebyr også fandtes i regningsskabelonen. Bogmærkerne gebyr, gebyrtotal og gebyrtotal_2 kan nu benyttes hver for sig. Nye bogmærker: Disse bogmærker kan nu også anvendes i brevskabeloner, når et bogmærkedokument genereres fra fanen Dokument: Til alle brevskabeloner med Type = Regning eller Kreditnota Gebyrer gebyrtotal_3 Kun totalbeløbet for samtlige gebyrer: rettidig_betdato I dag + antal dage angivet som værdi i fælles opsætning (KMD Debitor - Byggesag, Rettidig betaling) 2. udgave, august

16 rentefri_betdato I dag + antal dage angivet som værdi i fælles opsætning (KMD Debitor - Byggesag, Rentefri indbetaling) I manualen for modulet Byggesag kan du finde en beskrivelse af, hvordan de nye bogmærker tilføjes i jeres brevmaskedokumenter. Udtræk til Regningsdebitor Byggesagsgebyr Tilpasning til ny version af snitfladen: Filformatet er nu blevet opdateret i forhold til GQ418001Q snitfladebeskrivelsen fra den Samtidig har vi ændret i vinduet, hvorfra faktura-filer dannes, så indholdet i feltet 'Vedr. matr' nu hentes fra feltet Matrikelnr på fanen Sag. Modulet Rotter Tilpasning af felter, faner og rapporter: Vi har ændret følgende i modulet i forbindelse med nye udgaver af web-løsninger til rotteanmeldelse og rottebekæmpelse: Fanen Anmeldelse: Et nyt tjekboksfelt 'Ønsker opringning' er tilføjet, hvor det kan angives, om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard er feltet ikke udfyldt. Der er tilføjet et nyt felt til angivelse af initialer for hvem, der har oprettet anmeldelsen hos kommunen. For anmeldelser oprettet via web-løsningen Rottebekæmpelse vises det bruger-id, der blev logget på web-løsningen med ved oprettelse af anmeldelsen. Feltet Bemærk. er samtidig omdøbt til Observeret. Fanen Besøg: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt 'Kloak defekt' til angivelse af, om rottetilholdet skyldes en defekt kloak. Disse muligheder kan vælges i feltet: 'Ja, Privat', 'Ja, Offentlig', Nej eller?. Fanen Bekæmpelse: Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. Fanen Håndhævelse: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt til angivelse af, om håndhævelsen er sendt til privatperson eller offentlig instans. Disse muligheder kan vælges i feltet: Privat, Offentlig eller?. 2. udgave, august

17 Rapporten Indberetning: Under punktet sikringsordninger optælles både antal aktive sikringsaftaler, og hvor mange heraf der er indgået i det angivne år (hvor sikringsaftalens fra dato er i det fremsøgte år i rapporten Indberetning). Opdatering af BBR benyttelseskoders indberetningskategori: Vi har lavet en fil til opdatering af kodelisten for BBR benyttelse. BBR benyttelseskoderne vil blive opdateret i feltet for indberetningskategori. Her findes en beskrivelse af, hvad I skal gøre: 2. udgave, august

18 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Ændringer i web-løsninger Åbning af web moduler Åbne for et web-modul i GeoEnviron: I vinduet for åbning af moduler (der i ver er omdøbt til Administration af moduler), er der tilføjet en ny fane, hvorpå der fremover skal åbnes for web moduler med en kode - på samme måde som for andre GeoEnviron moduler. Endnu er dette dog kun introduceret på de 2 rottewebløsninger, men dette vil også blive implementeret i de øvrige webløsninger, når de kommer i deres næste versioner. Når der skal åbnes for brug af et web-modul, gøres dette (typisk af en GeoEnviron superbruger) på følgende måde: Afslut GeoEnviron, hvis programmet kører. Åbn GeoEnviron programmet og log på databasen med administrator-login. Vælg menupunktet 'System Adm. Opsætning Administration af moduler'. Gå til fanen 'Web moduler'. Tryk på knappen Åbn ud for det modul, der skal åbnes for. Indtast en 4-cifret kode (oplyses af Geokon) i vinduet der fremkommer. Klik OK. Teksten på knappen Åbn ændres automatisk til Luk for det pågældende modul. Afslut GeoEnviron programmet. Åbn GeoEnviron programmet og log på databasen under eget brugernavn. Rotteanmeldelse Vi har ændret følgende i GE WEB Rotteanmeldelse version 2: 2. udgave, august

19 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Adressesøgning: Ved adressesøgning ignoreres punktum, så det bliver nemmere at fremsøge adresser som for eksempel H.C./HC og St/St. Feltet Observeret omdøbt til Lokalitet: Feltet Lokalitet hed tidligere Observeret. Nyt felt - Vil gerne ringes op inden besøg: Et nyt tjekboksfelt er tilføjet, hvor anmelderen kan angive ønske om at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard er feltet ikke udfyldt. Feltet Bemærk skal udfyldes: Feltet Bemærk er gjort krævet at udfylde, således at anmelderen altid skal angive mindst ét tegn. Navnet på feltet Bemærk er ændret til Observeret, og samtidig er feltet gjort lidt højere. Kvitteringstekst kan redigeres: Kommunen kan skrive kvitteringsteksten som vises, når en borger har indtastet en anmeldelse. Teksten indsættes og redigeres i GeoEnviron under menupunktet 'System Adm. Opsætning System opsætning' og fanen Web Vejledning (kode 11). 2. udgave, august

20 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Rottebekæmpelse Vi har ændret følgende i GE WEB Rottebekæmpelse version 2: Søgning Adressesøgning: Ved adressesøgning ignoreres punktum, så det bliver nemmere at fremsøge adresser som for eksempel H.C./HC og St/St. Navigation Lister Navigation mellem lister og vinduer: Der er indført forbedret navigation mellem lister og vinduer til registrering af data om blandt andet besøg, idet knapperne Tilbage og Fremad i Internet Explorer kan benyttes. Søgning på datointerval i listerne: Der er indført mulighed for at vælge alle anmeldelser eller besøg indenfor en periode. Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Sortering af data: På alle lister kan man klikke på en kolonneoverskrift, hvorefter data sorteres efter denne kolonne. Sortering af husnumre: Alle lister med adresser er blevet tilpasset, så husnumre sorteres i numerisk stigende rækkefølge: 1,2,,10,11,12,,100,101,102, osv. Visning af telefonnumre: Telefonnumre vises som de er indtastet, det vil sige med eller uden mellemrum. Nyt felt Ring (Ja/Nej): Det vises, om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. 2. udgave, august

21 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Kolonnen Ring er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Kvik besøg knap: Der er indført en 'Kvik besøg' knap for hver enkelt anmeldelse, der vises i en given liste. Ved klik på 'Kvik besøg' knappen åbner et vindue, hvori der kan registreres et besøg og en bekæmpelse. Kun de vigtigste felter skal udfyldes. De resterende felter udfyldes automatisk med standardværdier. Anmeldelsen kan afsluttes i vinduet. 'Kvik besøg' knappen er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Akutte anmeldelser Planlagte besøg Uafsluttede håndhævelser: Det vises, om der på en adresse er uafsluttede håndhævelser (uanset indberetningskategori) med angivelse af, om håndhævelsen er sendt til en privatperson eller offentlig instans. Hvis der står? i feltet 'sendt til', så vil der ikke være en angivelse af, at der findes håndhævelser. Uafsluttede håndhævelser er indført i listen: Planlagte besøg 2. udgave, august

22 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Udskrivning Markering til udskrift i listerne: Brugeren kan via et flueben markere hvilke anmeldelser, der ønskes printet. Efter markering vælges knappen 'Udskriv markerede', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Printer-ikon ved udskrift: Når anmeldelser er sendt til print, så fremkommer der en dialogboks på skærmen, hvor brugeren bliver spurgt om udskrivningen er gået godt og anmeldelserne kan registreres som udskrevet. Svares OK, markeres anmeldelserne med et ikon der viser, at anmeldelsen allerede er printet. Besøgsblanketter: Udskrivning af besøgsblanketter sker via en selvstændig knap. Efter markering vælges knappen 'Udskriv besøgsblanketter', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Nederst på papiret indsættes tomme felter. Skal bruges til registrering af besøg, når online-løsning ikke virker. 2. udgave, august

23 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Ny anmeldelse Nyt felt Init.: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init. Feltet Observeret omdøbt til Lokalitet: Feltet Lokalitet hed tidligere Observeret. Feltet Bemærkning omdøbt til Observeret: Navnet på feltet Bemærkning er ændret til Observeret, og samtidig er feltet gjort lidt højere. Nyt felt - Vil gerne ringes op inden besøg: Et nyt felt er tilføjet, hvori det kan angives om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard står der Nej i feltet. 2. udgave, august

24 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Nyt besøg Feltet Initialer: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init ved oprettelse af et nyt besøg. Feltet Lokalitet: Der er indført en ny funktionalitet, så feltet Lokalitet udfyldes automatisk ud fra den registrering, der findes på anmeldelsen. Placering af felter: Felterne 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' har byttet plads på skærmbilledet. Nyt felt Kloak defekt: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt til angivelse af, om rottetilholdet skyldes en defekt kloak. Disse muligheder kan vælges i feltet:?, Nej, 'Ja, Privat' eller 'Ja, Offentlig'. Som standard er feltet udfyldt med?. Ny bekæmpelse Indtastning af data: Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Antal anmeldelser: Der vises antal anmeldelser på en adresse i det fremsøgte år og det foregående år i listen over alle ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor der er/ikke er udført et kampagnebesøg i perioden. Antal anmeldelser er indført i listen: Adresser i landzone 2. udgave, august

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Udtræk til KMD Debitorsystem

Udtræk til KMD Debitorsystem Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.0 Dato: 30.04.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Moduler med sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne...

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 GeoEnviron 7.2.2 Ændringer i ver. 7.2.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.2.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.2.2 - set

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.0 - set i forhold til version 7.0.3 af programmet. Indhold

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere