Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning..."

Transkript

1 Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab Vi kan støtte med penge og rådgivning...

2 Dit lokale bibliotek kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe en kommune med fællesskab mellem borgerne på tværs af forskelligheder, hvor etniske minoriteter deltager aktivt på lige fod med andre

3 Der er gode grunde til at satse på bibliotekerne for at styrke kommunens integrationsindsats! Biblioteket er et offentligt frirum I mine øjne er biblioteket en unik institution, fordi alle kan mødes på lige fod og neutral grund. Integrationsminister Rikke Hvilshøj Undersøgelser viser, at etniske minoriteter bruger biblioteket mere end befolkningen som helhed Potentielt betyder det, at bibliotekerne kan spille en positiv rolle i integrationen. Kulturminister Brian Mikkelsen Integrationsministeriet og Kulturministeriet opfordrer derfor kommunerne til aktivt at bruge biblioteket som et sted, hvor etniske minoriteter kan: Få viden og redskaber til at udnytte mulighederne for deltagelse i samfundets fællesskaber og demokratiske traditioner som f.eks. skoler og arbejdspladser, i lokalsamfundet, foreningslivet, kulturlivet samt i de politiske partier og andre demokratiske organer. Mødes med kommunens andre borgere både uformelt, men også til debatter og (tvær)kulturelle arrangementer. 3

4 Foto: Sonja Siltala

5 Integrationsaktiviteter i bibliotekerne Bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet det siger loven. Bibliotekets tilbud skal tilbydes, hvor brugerne og behovene er, hvad enten det er i bibliotekets fysiske rum, på nettet eller i stigende grad også udenfor bibliotekets fire vægge. I forbindelse med integration handler det om at give hjælp til selvhjælp på mange forskellige måder. Det er tilbud, som biblioteket kan etablere i samarbejde med f.eks. medarbejdere fra kommunens andre forvaltninger, skoler og foreninger. 5

6 Idéer til hvordan biblioteket kan fungere som uformelt læringscenter, væksthus for medborgerskab og kulturelt mødested... Lektiehjælp og videreudvikling af lektiehjælp Mange børn og unge har brug for en støttende hånd i skolearbejdet. Med den næsten ubegrænsede adgang til viden i både bøger og elektroniske medier samt ekspertise i at finde relevant information har biblioteket gode rammer for en lektiehjælpsordning. Biblioteket kan påtage sig den praktiske organisering og kontakten til børnene og deres forældre, mens lektiehjælperne f.eks. kan være frivillige. De kommunale biblioteker kan søge Biblioteksstyrelsen om tilskud til oprettelse af en lektiehjælpsordning på biblioteket og til videreudvikling af lektiehjælp, der kan inddrage en eller flere af de andre aktiviteter, der er nævnt i dette idekatalog. Læs mere herom på Biblioteksstyrelsens hjemmeside og kontakt BiblioteksCenter for Integration for at få gode råd om planlægning og etablering på tlf.: Der vil blive afholdt regionale informations- og inspirationsmøder i løbet af vinteren

7 Lær om IT For borgere, der ikke på anden vis har adgang til at lære og vedligeholde deres færdigheder i at bruge ny informationsteknologi, kan bibliotekarerne tilbyde undervisning og vise, hvordan man mest effektivt kan finde de oplysninger, man har brug for. På Gellerup og Hasle Biblioteker er det IT-guideforeningen, en gruppe frivillige borgere med multietnisk baggrund, der forestår undervisningen. Foto: Anja Ankerstjerne Læs mere på IT-guideforeningens hjemmeside eller kontakt Gellerup Bibliotek på tlf.: Sprogstimulering Små børn har behov for aktivt at få udviklet deres dansksproglige evner. Sprogstimulering er en opgave, som biblioteket i samarbejde med f.eks. kommunens sundhedsplejersker og sprogkonsulenter er godt rustet til at påtage sig. Eksempler på aktiviteter er bl.a. sproglegestuer og udlån af små kufferter med sprogstimulerende materialer. Der er flere eksempler i Integration med sprogstimulering i fokus bibliotekets tilbud til to-sprogede børn, se index.htm. 7 Idéer

8 Idéer Foto med tilladelse fra Vollsmose Bibliotek Vi læser avisen sammen Bibliotekaren læser og diskuterer artikler i avisen sammen med en gruppe, der er usikre på det danske sprog og uden væsentligt kendskab til samfundsforhold i Danmark. Herved opnås en træning i dansk samtidig med at det giver anledning til at drøfte danske samfundsforhold. Læs mere på Biblioteksstyrelsens hjemmeside avislaesning. Støtte til jobsøgning og erhvervsvalg Biblioteket kan, evt. i samarbejde med kommunens beskæftigelsesafdeling, tilbyde et uformelt og anonymt miljø, hvor man blandt andet kan lære at søge i elektroniske jobdatabaser og få hjælp til at skrive ansøgninger til job og elevplads samt opstilling af CV. Læs mere om Gellerup Biblioteks jobhjørne i Biblioteket som port til det danske samfund vi går i gang, htm eller på bibliotekets hjemmeside 8

9 Borgerservice Borgerservice tilbyder hjælp til at forstå henvendelser fra offentlige myndigheder, skoler, hjælp til selvbetjening hos myndigheder via internettet m.v. Borgerservice giver bedre kendskab til muligheder, pligter og rettigheder i det danske samfund. Læs mere om Gellerup Biblioteks Folkeinformation Studiekredse Her kan være tale om samfundsforståelse, både som introduktion til lokalsamfundet og til det danske samfund og dets grundlæggende værdier. Fokus kan også her være på medborgerskab, pligter og rettigheder, f.eks. i relation til forældrerollen. Læs i den forbindelse om studiekreds for somaliske forældre i Eksempler til inspiration idekatalog.pdf. Klubaktiviteter For mange piger og kvinder, der tilhører en etnisk minoritet, er biblioteket et af de få steder, hvor de frit kan komme. Mange af kvinderne har behov for viden om sociale og sundhedsmæssige emner, så de kan få en aktiv tilværelse og løfte deres ansvar som forældre, og f.eks. opmuntres til at deltage i skole-hjem-samarbejde eller at søge et job. Også mange mænd kan have behov for øget kontakt til og forståelse af samfundet. Bibliotekerne kan med fordel udvikle tilbud, der imødekommer disse behov. Læs mere i Integration med kvinder og piger i fokus rv/12/index.htm eller kontakt BiblioteksCenter for Integrations kvinde/ pigenetværk. Idéer

10 Mentorordninger og venskabsfamilier Bibliotekets troværdighed og forankring i lokalsamfundet giver mulighed for, eventuelt i samarbejde med lokale foreninger, at understøtte etablering af mentorordninger og venskabsfamilier. Demokratiambassadører og dialog mellem unge Mange unge har brug for bedre demokratiske og sociale kompetencer, der kan hjælpe dem til at vise ansvar, respekt for andre og i det hele taget klare sig godt, f.eks. i skolen eller på en arbejdsplads. Bibliotekerne kan tage initiativ til at uddanne demokratiambassadører, som skal fungere i forhold til deres jævnaldrende. Bibliotekerne kan knytte kontakt mellem unge på tværs af etnisk baggrund og sociale barrierer og inddrage dem i f.eks. rollespil, workshops og et dialogtorv med video suppleret elektronisk med weblog og dialogboks. Flere oplysninger kan fås på Ballerup Bibliotek på tlf.: Lær om medborgerskab og det danske samfund Med brug af IT, frivillige medarbejdere og bibliotekernes mange andre tilbud har nye borgere gode muligheder for at lære om det danske samfund. Der findes en række informations- og undervisningsmaterialer, herunder interaktive undervisningsprogrammer, der kan hjælpe den enkelte til f.eks. at finde vej i uddannelsessystemet, forstå kulturen på en arbejdsplads eller kende baggrunden for de grundlæggende værdier i det demokratiske velfærdssamfund. Se og www. finfo.dk hvor der er findes undervisningprogrammer om samfundet, samfundsinformation på fremmedsprog og oversigter over andre relevante materialer. Kulturelt mødested Biblioteket har en kulturel opgave og kan naturligt fungere som det sted, hvor man fejrer mangfoldigheden og mødes på tværs af kulturbaggrund og overbevisning. Det kan f.eks. ske gennem arrangementer om bestemte kulturer, religioner og verdslige værdier. På bazart.dk, er der en fortegnelse over aktører fra den tredje verden inden for områderne musik, foredrag, teater, dans, litteratur, arkitektur, billedkunst, design, foto, film og video. Idéer 10

11 Råd og vejledning Brug bibliotekernes udbud af litteratur, musik m.v. på fremmedsprog BiblioteksCenter for Integration (SBCI) Brug for alle unge Ifølge Biblioteksloven skal bibliotekerne fremskaffe materiale særligt med henblik på flygtninge og indvandreres behov, og alle biblioteker kan låne fra samlinger af bøger, musik og film på mere end 30 sprog, som BiblioteksCenter for Integration råder over. Bibliotekerne kan låne både enkelteksemplarer og depoter. Desuden tilbyder centret adgang til Finfo www. finfo.dk, en delvis multisproget (11 sprog) hjemmeside med oplysninger om det danske samfund samt kvinde.finfo.dk, www. kvindefinfo.dk med oplysninger om alt fra uddannelse og job til ægteskab og kvindeliv i Danmark, dog kun på dansk. Læs mere om tilbuddene fra BiblioteksCenter for Integration på BiblioteksCenter for Integration har ansvaret for den nationale overbygningsforpligtelse for folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter. Som videncenter giver SBCI gerne vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af integrationsprojekter på bibliotekerne. Centeret udvikler og tilbyder specielt i forbindelse med puljemidlerne til lektiehjælp en række hjælpefunktioner. Kontakt centeret på tlf.: for flere informationer. Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge arbejder for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en kompetencegivende erhvervsuddannelse med henblik på at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen har stor erfaring i at arbejde sammen med frivillige og støtter bl.a. oprettelse af lektiecaféer. Hjælpen f.eks. bestå i organisering og igangsættelse samt hvervning af og kurser til frivillige lektiehjælpere. Brug for alle unge samarbejder med Biblioteksstyrelsen og BiblioteksCenter for Integration omkring lektiehjælp på bibliotekerne. Læs mere på eller kontakt kampagnen på eller tlf.: Der er flere ideer til integrationsaktiviteter på biblioteket i: Biblioteket som port til det danske samfund vi går i gang. index.htm Eksempler til inspiration pdf. 11

12 Regeringen har tidligere igangsat kampagnen Biblioteket en port til det danske samfund, som forløb i I efteråret 2005 viste en rundspørge foretaget af Biblioteksstyrelsen, at 96 ud af landets 221 biblioteker havde ét eller flere tilbud til flygtninge og indvandrere, hvoraf 48 var et sprogstimulerende forløb til to-sprogede børn. Mange biblioteker tilbød lektiehjælpscaféer og hjælp til jobsøgning, mens der andre steder var bl.a. pigeklubber og pc-værksteder. Eksemplerne viser, at det primære mål for kampagnen at inddrage etniske minoriteter aktivt i informations- og læringsprocesser er lykkedes. Denne publikation er produceret af Biblioteksstyrelsen for Integrationsministeriet og Kulturministeriet. Publikationen er udsendt til samtlige kommunalbestyrelser og folkebiblioteker i Danmark. Foto: Nils Lund Pedersen Grafisk produktion: Stæhr Grafisk BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere