Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27"

Transkript

1 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på længde- og tonnagegrupper Fartøjer fordelt på tonnagegrupper og distrikter Samlet tonnage fordelt på tonnagegrupper og distrikter Fartøjer fordelt på længdegrupper og distrikter Samlet tonnage fordelt på længdegrupper og distrikter Oversigter over fiskerflådens fordeling på fartøjstyper 1.7 Fartøjer fordelt på typer og distrikter Fartøjer fordelt på typer og tonnagegrupper Fartøjer fordelt på typer og længdegrupper Trawlfartøjer 1.10 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på længde- og tonnagegrupper Snurrevodsfartøjer 1.12 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på længde- og tonnagegrupper Garn/krog fartøjer 1.14 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på længde- og tonnagegrupper Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning )LVNHULHWRJILVNHUHVVRXUFHUQH Fiskeressourcer og kvotefordeling 2.1 EU landenes kvoter og kvoteudnyttelse i 2004 samt kvoter for Danske kvoter og kvoteudnyttelse i 2004 samt kvoter for Fiskeriets fordeling på arter, farvande og måneder 2.3 Danske fiskeres fangster og fangstværdien fordelt på arter og fangstfarvande Danske fiskeres fangster fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Nordsøen fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Øresund fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Bælthavet og vestlige Østersø fordelt på arter og landingsmåneder... 64

2 Danske fiskeres fangster fra Østlige Østersø fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Ringkøbing og Nissum fjorde fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Limfjorden fordelt på arter og landingsmåneder Danske fiskeres fangster fra Fjerne farvande fordelt på arter og landings måneder Fiskeriets fordeling på fartøjstyper 2.14 Danske fiskeres fangster fordelt på fartøjstyper og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Nordsøen inklusive fjordene fordelt på fartøjstyper og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på fartøjstyper og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på fartøjstyper og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Bælthavet og vestlige Østersø fordelt på fartøjstyper og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Øresund og østlige Østersø fordelt på fartøjstyper og fiskearter Værdien af danske fiskeres fangster fordelt på fartøjstyper og fiskearter Fiskeriets fordeling på fartøjsdistrikter 2.21 Danske fiskeres fangster fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Nordsøen inklusive fjordene fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Bælthavet og vestlige Østersø fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Danske fiskeres fangster fra Øresund og østlige Østersø fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter Værdien af danske fiskeres fangster fordelt på fartøjsdistrikter og fiskearter /DQGLQJHUQHRJPDUNHGHWIRUILVN Danske og udenlandske fiskeres landinger i Danmark 3.1 Samlede landinger i danske havne, fordelt på arter samt danske, øvrige EU s og tredjelandes fiskere Samlede landinger i de vigtigste danske havne fordelt på arter Danske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne fordelt på arter Udenlandske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne fordelt på arter EU-fiskeres landinger i Danmark fordelt på fartøjsnationalitet og arter Tredjelandes landinger i Danmark fordelt på fartøjsnationalitet og arter Landingerne fordelt på amtskommuner 3.7 Samlede landinger fordelt på amtskommuner og vigtigste arter Værdien af landingerne fordelt på amtskommuner og vigtigste arter Gennemsnitspriser for fisk, krebs- og bløddyr fordelt på amtskommuner og vigtigste arter Antal landinger, landet mængde og landingsværdi i Danmark 3.10 Antal landinger, landet mængde og landingsværdi, fordelt på amtskommuner Antal landinger, landet mængde og landingsværdi, fordelt på længdegrupper Antal landinger, landet mængde og landingsværdi, fordelt på fartøjstype Landinger og priser på arter og sorteringer 3.13 Månedlige konsumanvendte landinger i danske havne fordelt på arter og sorteringer Månedlige gennemsnitspriser for konsumanvendte landinger i danske havne fordelt på arter og sorteringer

3 245 Danske fiskeres landinger i udlandet 3.15 Danske fiskeres landinger i udenlandske havne fordelt på arter og nationer Værdien af danske landinger i udenlandske havne fordelt på arter og nationer Gennemsnitspriser for danske landinger i udenlandske havne fordelt på arter og nationer $NYDNXOWXU 4.1 Dambrugernes produktion Havbrug og øvrige anlæg Dansk akvakultur produktion, fordelt på amter, anlægstype og art Værdien af dansk akvakultur produktion, fordelt på amter, anlægstype og art Antal lystfiskere i Danmark , der har betalt for 12 måneder Antal registrerede fritidsfiskere i Danmark )LVNHLQGXVWULRJKDQGHOVYLUNVRPKHGHU Fiskeindustriens vareomsætning 5.1 Fiskeindustriens salg af egne produkter fordelt på SITC-varegrupper Industristatistik på amts-grupper 5.2 Arbejdssteder, beskæftigelse og lønudgift i fiskeindustrien Erhvervsbeskæftigelsesstatistik Momsstatistik 5.4 Momsregistrerede virksomheder indenfor fiskeindustri og handel med fisk, fordelt på amts-grupper Regnskabsstatistik 5.5 Regnskabsstatistik for fiskeindustrien samt for engros- og detailhandelsfirmaer indenfor fiskevarer Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) 5.6 Fordelt på aldersgrupper Fordelt på fuldtids- og deltidsbeskæftigede GHQULJVKDQGHOHQPHGILVNRJILVNHSURGXNWHU Udenrigshandelens landefordeling 6.1 Danmarks samlede udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter i tons og kroner fordelt på lande Udenrigshandelen for de enkelte varegrupper 6.2 Mængde, værdi og enhedværdi for Danmarks samlede udenrigshandel med fiskeprodukter fordelt på varegrupper Eksporten fordelt på varegrupper og lande 6.3 Eksporten til EU-landene af fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper og lande Eksporten til EU-landene af fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper og lande Eksporten til tredjelande af fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper og lande Eksporten til tredjelande af fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper og lande Importen fordelt på varegrupper og lande 6.7 Importen fra EU-landene af fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper og lande

4 Importen fra EU-landene af fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper og lande Importen fra tredjelande af fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper og lande Importen fra tredjelande af fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper og lande LnUVWDEHOOHU Fiskerflåden 7.1 Fartøjer, tonnage og maskineffekt fordelt på tonnagegrupper Fartøjer, tonnage, maskineffekt og antal besætningsmedlemmer fordelt på fartøjs-distrikter Fangster 7.3 Danske fiskeres samlede fangster og fangstværdi fordelt på hovedfarvande Danske fiskeres samlede fangster fordelt på arter Den samlede værdi af danske fiskeres fangster fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Nordsøen fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Østersøen, Sundet og Bælthavet fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Limfjorden fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra Ringkøbing og Nissum fjorde fordelt på arter Danske fiskeres fangster fra fjerne farvande fordelt på arter Landinger 7.13 Samlede landinger i Danmark fordelt på arter Værdien af de samlede landinger i Danmark fordelt på arter Danske fiskeres landinger i Danmark fordelt på arter Værdien af danske fiskeres landinger i Danmark fordelt på arter Udenlandske landinger i Danmark fordelt på arter Værdien af udenlandske fiskeres landinger i Danmark fordelt på arter Danske landinger i udlandet fordelt på arter Værdien af danske fiskeres landinger i udlandet fordelt på arter Antal landinger i Danmark, fordelt på amtskommuner Udenrigshandel 7.22 Danmarks samlede eksport af fisk og fiskeprodukter i tons fordelt på bestemmelseslande Danmarks samlede eksport af fisk og fiskeprodukter i kroner fordelt på bestemmelseslande Danmarks samlede import af fisk og fiskeprodukter i tons fordelt på oprindelseslande Danmarks samlede import af fisk og fiskeprodukter i kroner fordelt på oprindelseslande Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper Danmarks import af fisk og fiskeprodukter i tons fordelt på varegrupper Danmarks import af fisk og fiskeprodukter i kroner fordelt på varegrupper Vareomsætning 7.30 Industriens salg af egne produkter i tons og kroner Erhvervsbeskæftigelsesstatistik (EBS) 7.31 Antal ansatte i fiskeindustrien

5 247,QWHUQDWLRQDOILVNHULVWDWLVWLN 8.1 Samlet fangst for de vigtigste fiskerinationer Samlet fangst i det nordøstlige Atlanterhav fordelt på arter

6 248 /LVWRIWDEOHV 7KH'DQLVKILVKLQJIOHHW Distribution of the fishing fleet by districts and size categories 1.1 Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by districts Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by length and tonnage groups Number of vessels by tonnage groups and districts Total tonnage by tonnage groups and districts Number of vessels by length groups and districts Total tonnage by length groups and districts Distribution of the fishing fleet by vessel categories 1.7 Number of vessels by category and district Number of vessels by category and tonnage group Number of vessels by category and length group Trawlers 1.10 Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by districts Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by length and tonnage groups Danish seiners 1.12 Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by districts Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by length and tonnage groups Netters and liners 1.14 Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by districts Number of vessels, tonnage, engine effect, insurance value, vessel age and crew by length and tonnage groups Capacity reduction 1.16 Danish fishing vessels decommissioned with capacity reduction subsidies KHILVKHU\DQGWKHUHVRXUFHV Allocation of the resources 2.1 Quotas and catches for EU countries in 2004 and quotas for Danish quotas and catches in 2004 and quotas for Monthly catches by species and fishing areas 2.3 Total quantity and value of Danish catches by species and fishing areas Danish catches by species and month Danish catches from the North Sea by species and months Danish catches from the Skagerrak by species and months Danish catches from the Kattegat and the Isefiord by species and months Danish catches from the Sound by species and months Danish catches from the Belt Sea and the Western Baltic by species and months Danish catches from the Eastern Baltic by species and months Danish catches from the fiords of Ringkoebing and Nissum by species and months Danish catches from the Liimfiord by species and months Danish catches from distant fishing areas by species and months... 68

7 249 The fishery by vessel categories 2.14 Danish catches by vessel category and species Danish catches from the North Sea and the fiords by vessel category and species Danish catches from the Skagerrak by vessel category and species Danish catches from the Kattegat and the Isefiord by vessel category and species Danish catches from the Belt Sea and the Western Baltic by vessel category and species Danish catches from the Sound and the Eastern Baltic by vessel category and species Total value of Danish catches by vessel category and species The fishery by vessel districts 2.21 Danish catches by species and vessel districts Danish catches from the North Sea and the fiords by species and vessel districts Danish catches from the Skagerrak by species and vessel districts Danish catches from the Kattegat and the Isefiord by species and vessel districts Danish catches from the Belt Sea and the Western Baltic by species and vessel districts Danish catches from the Sound and the Eastern Baltic by species and vessel districts Total value of Danish catches by species and vessel districts /DQGLQJVDQGWKHPDUNHWIRUILVK Danish and foreign landings in Denmark 3.1 Total landings in Danish ports by species, divided on Danish, other EU and third country fishermen Total landings in the principal Danish fishing ports by species Danish landings in the principal Danish fishing ports by species Foreign landings in the principal Danish fishing ports by species EU country landings in Danmark by vessel nationality and species Third country landings in Danmark by vessel nationality and species Landings by county groups 3.7 Total landings by counties and main species Total value of the landings by counties and main species Average prices of fish, crustaceans and molluscs by county of landing and main species Number of landings, quantity and value of landings in Denmark 3.10 Number of landings, quantity and value of landings, by counties Number of landings, quantity and value of landings, by length Number of landings, quantity and value of landings, by vessel category Landings and prices by species and size categories 3.13 Monthly landings used for human consumption by species and size, landed in Danish ports Average prices by species and size for landings used for human consumption, landed in Danish ports Landings from Danish vessels in foreign ports 3.15 Danish landings in foreign ports by species and nations Total value of Danish landings in foreign ports by species and nations Average prices for Danish landings in foreign ports by species and nations

8 250 $TXDFXOWXUH 4.1 Production in freshwater ponds Marine culture production and other types of production Danish aquaculture production on counties, type of plants and species Value of Danish aquaculture production on counties, type of plants and species Total number of anglers with licences for 12 months, Total number of recreational fishermen using passive standing gear KHILVKLQJLQGXVWU\DQGVDOHVRIILVKFRPPRGLWLHV Sales of fish commodities 5.1 Manufacturer s sales of fish and fish products by SITC commodity groups Places of work and employment by branch and counties 5.2 Places of work, employment, aggregate wage and salary costs by branch and county groups Employment in fishing and fish processing industry by branch and county groups VAT statistics 5.4 Business units and sales registered for VAT settlement by branch and county groups Accounts statistics 5.5 Accounts statistics for the fishing industry and for fish trade companies Register based employment statistics (RAS) 5.6 Employment in fishing and fish processing industry by branch, age groups and counties Employment in fishing and fish processing industry by branch, full time / part time and counties ([WHUQDOWUDGHRIILVKDQGILVKSURGXFWV External trade by countries 6.1 Danish external trade of fish and fish products by countries External trade by commodity groups 6.2 Quantity, value and unit value for Danish external trade of fishery products by commodity groups Danish export by countries and commodity groups 6.3 Export of fish and fish products to EU Member States by countries and commodity groups Total value of the export of fish and fish products to EU Member States by countries and commodity groups Export of fish and fish products to third countries by countries and commodity groups Total value of the export of fish and fish products to third countries by countries and commodity groups Danish import by countries and commodity groups 6.7 Import of fish and fish products from EU Member States by countries and commodity groups Total value of the import of fish and fish products from EU Member States by countries and commodity groups Import of fish and fish products to third countries by countries and commodity groups Total value of the import of fish and fish products to third countries by

9 251 countries and commodity groups 'HFHQQLXPVWDWLVWLFV The fishing fleet. 7.1 Number of vessels, tonnage and engine effect by tonnage groups Number of vessels, tonnage, engine effect and number of crew by vessel districts Catches 7.3 Total quantity and value of Danish catches by main fishing areas Danish catches from all fishing areas by species Total value of Danish catches from all fishing areas by species Danish catches from the North Sea by species Danish catches from the Skagerrak by species Danish catches from the Kattegat and the Isefiord by species Danish catches from the Baltic, the Sound and the Belt Sea by species Danish catches from the Liimfiord by species Danish catches from the fiords of Ringkoebing and Nissum by species Danish catches from distant fishing areas by species Landings 7.13 Total landings in Denmark by species Total value of landings in Denmark by species Danish landings in Denmark by species Total value of landings from Danish vessels in Denmark by species Foreign landings in Denmark by species Total value of landings from foreign vessels in Denmark by species Danish landings in foreign ports by species Total value of landings from Danish vessels in foreign ports by species Number of landings in Denmark, by counties External trade 7.22 Danish export of fish and fish products by countries of destination Total value of the Danish export of fish and fish products by countries of destination Danish import of fish and fish products by countries of origin Total value of the Danish import of fish and fish products by countries of origin Danish export of fish and fish products by commodity groups Total value of the Danish export of fish and fish products by commodity groups Danish import of fish and fish products by commodity groups Total value of the Danish import of fish and fish products by commodity groups Sales 7.30 Manufacturers sales of fish and fish products in tonnes and 1000 Dkr Establishment-related employment statistics (ERE) 7.31 Employment in fishing and fish processing industry ,QWHUQDWLRQDOILVKHU\VWDWLVWLFV 8.1 Nominal catches by principal producers (Source: FAO) Nominal catches in the Northeast Altantic by species (Source: FAO)

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne 211 Tabeloversigt 1. Den danske fiskerflåde Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2001

Fiskeristatistisk Årbog 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2001 Yearbook of Fishery Statistics 2001 Fiskeristatistisk Årbog 2001 Udgivet af Fiskeridirektoratet September

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014. NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014. NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Oktober 2013 December 2015 Fiskeristatistisk Årbog 2014 Yearbook of Fishery Statistics 2014 Fiskeristatistisk

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2000

Fiskeristatistisk Årbog 2000 Yearbook of Fishery Statistics 2000 Fiskeristatistisk Årbog 2000 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2001 8. årgang ISBN 87-89443-14-4 ISSN 0907-9238 Pris: 185,00 kr. inkl. 25% moms Oplag: 1.000 Forsidelayout:

Læs mere

3. Landingerne og markedet for fisk

3. Landingerne og markedet for fisk 3. Landingerne og markedet for fisk Landinger / landings 77 Landings- og markedsstatistikken for fisk m.m. udarbejdes på basis af afregningerne for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled.

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2005

Fiskeristatistisk Årbog 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 005 Yearbook of Fishery Statistics 005 Fiskeristatistisk Årbog 005 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 006.

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2009

Fiskeristatistisk Årbog 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2009 Yearbook of Fishery Statistics 2009 Fiskeristatistisk Årbog 2009 Udgivet af Fiskeridirektoratet September

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2011

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2011 NaturErhvervstyrelsen Fiskeristatistisk Årbog 2011 Yearbook of Fishery Statistics 2011 Fiskeristatistisk Årbog 2011 Udgivet af NaturErhvervstyrelsen Oktober 2012 18. årgang ISBN 978-87-7120-315-8 ISSN

Læs mere

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Udenrigshandel / external trade 167 6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Fiskeridirektoratets statistik over udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter baseres på et udtræk af Danmarks Statistik's

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2003

Fiskeristatistisk Årbog 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2003 Yearbook of Fishery Statistics 2003 )LVNHULVWDWLVWLVNcUERJ Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2004

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2004

Fiskeristatistisk Årbog 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 00 Yearbook of Fishery Statistics 00 )LVNHULVWDWLVWLVNcUERJ Udgivet af Fiskeridirektoratet September 005. årgang

Læs mere

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals Discard- data Oskar, Jørgen Dalskov DTU Aqua Moniteringssektion Total fangst Mål art Bi- fangst arter Salgbar Ikke salgbar (Under mindstemål) Salgbar Ikke

Læs mere

3. Landingerne og markedet for fisk

3. Landingerne og markedet for fisk Landinger / landings 81 3. Landingerne og markedet for fisk Landings- og markedsstatistikken for fisk m.m. udarbejdes på basis af afregningerne for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled.

Læs mere

1. Den danske fiskerflåde

1. Den danske fiskerflåde Fartøjer / vessels. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøj. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter

6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Udenrigshandel / external trade 137 6. Udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter Fiskeridirektoratets statistik over udenrigshandelen med fisk og fiskeprodukter baseres på et udtræk af Danmarks Statistik's

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

2. Fiskeriet og fiskeressourcerne Fangster / catches 29 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne TAC og kvoter Kvoter Grundlag og principper Den fælles fiskeripolitik (CFP) danner rammen for det danske fiskeri. Denne ramme udgøres bl.a. af et

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2007

Fiskeristatistisk Årbog 2007 Fiskeristatistisk Årbog 2007 Yearbook of Fishery Statistics 2007 Fiskeristatistisk Årbog 2007 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2008 14. årgang ISBN 87-89443-12-8 ISSN 0907-9238 Pris: 195,00 kr.

Læs mere

Fiskeindustri / fishing industry 107

Fiskeindustri / fishing industry 107 Fiskeindustri / fishing industry 0 Tabel.: Industriens salg af fisk og fiskevarer af egen produktion. Manufacturers sales of fish and fish products. 999 000 SITC Varenomenklatur (rev. ) Tons.000 kr. Tons.000

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri maj 2016 Resume: Dansk kystfiskeri er under afvikling. Systemet med omsættelige kvoter er tilpasset

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Generel erhvervsstatistik og handel

Generel erhvervsstatistik og handel Generel erhvervsstatistik og handel Afsnittet giver oplysning om momsregistrerede virksomheder, herunder antal, omsætning, ejerforhold og branchetilknytning. Fra arbejdsstedsstatistikken bringes der opgørelser

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima?

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Kvælstof og andre trusler i det marine miljø Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions

Læs mere

Fiskeindustri / fishing industry 157

Fiskeindustri / fishing industry 157 Fiskeindustri / fishing industry 7 Tabel.: Industriens salg af fisk og fiskevarer af egen produktion Manufacturers sales of fish and fish products 007 008 SITC Varenomenklatur (rev. ) Tons.000 kr. Tons.000

Læs mere

Tyklæbet multe. i Danmark. (Chelon labrosus) Biologi og fangster

Tyklæbet multe. i Danmark. (Chelon labrosus) Biologi og fangster Tyklæbet multe (Chelon labrosus) i Danmark. Biologi og fangster Notat 2. maj 28 DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri Stig Pedersen / Gorm Rasmussen 1 Indledning. Den tyklæbede multe (Chelon labrosus)er

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Fangster / catches 39

Fangster / catches 39 er / catches 9 Tabel.: Belgiens kvoter og kvoteudnyttelse for 00, samt kvoter for 00. Belgium quotas and catches in 00 and quotas for 00. 00 00 00 00 bestand (art/område) bestand (art/område) Procent Procent

Læs mere

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua Undervisning Fiskeribetjente, 5/6-212, Hirtshals Bestandsvurdering d Oskar Hvordan bliver en torskekvote til? Marie Storr-Paulsen DTU Aqua Moniteringssektion ICES ICES er det internationale ti havforskningsråd

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier.

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier. FORENINGEN FOR SKÅNS OMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 3051 0503 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 5. sep 16 Til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen cc.

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

MSP Visioner for Færøerne

MSP Visioner for Færøerne MSP Visioner for Færøerne Workshop Nordens Hus 15-16 nov. 2011 Ulla Svarrer Wang Senior rådgiver Fiskeriministeriet, Færøerne Færøerne Areal ca. 1400 km(2) Havareal: 274.000 km(2) Fiskeri - vigtigste industri

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 115 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 97 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 147 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Kvælstof og andre miljøtrusler i det marine miljø Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Laden på Vestermølle

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 99 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

1. Den danske fiskerflåde

1. Den danske fiskerflåde Fartøjer / vessels 7 1. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

8. International fiskeristatistik

8. International fiskeristatistik 8. International fiskeristatistik International fiskeri / international fishery 183 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for Østersøen

Vejledning til landings-forpligtelsen for Østersøen Vejledning til landings-forpligtelsen for Østersøen Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

4, Et sundt fiskeri er en god forretning Bedre forvaltning af europæisk fiskeri kan skabe jobs og forbedre økonomien

4, Et sundt fiskeri er en god forretning Bedre forvaltning af europæisk fiskeri kan skabe jobs og forbedre økonomien Et sundt fiskeri er en god forretning Bedre forvaltning af europæisk fiskeri kan skabe jobs og forbedre økonomien 2017 Fiskebranchen beskæftiger 56,6 mio. mennesker på verdensplan og repræsenterer 17%

Læs mere

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 - A.11 164 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 165 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 størrelse

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

International fiskeri / international fishery 205

International fiskeri / international fishery 205 ,QWHUQDWLRQDOILVNHULVWDWLVWLN International fiskeri / international fishery 205 Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til de væsentligste internationale fiskeristatistiske publikationer

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

DB03 nr. Branchegruppe... 15.20.10 Fiskehermetik- og filetfabrikker. 15.20.20 Røgning og saltning af fisk m.v. 15.20.30 Fiskemelsfabrikker.

DB03 nr. Branchegruppe... 15.20.10 Fiskehermetik- og filetfabrikker. 15.20.20 Røgning og saltning af fisk m.v. 15.20.30 Fiskemelsfabrikker. Fiskeindustri / fishing industry 119 )LVNHLQGXVWULRJKDQGHOVYLUNVRPKHGHU Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. 'LVNUHWLRQHUHGH DPWVJUXSSHU

Læs mere

Dansk fællesstand på DanFish i hal D

Dansk fællesstand på DanFish i hal D DanFish 7. - 9. oktober 2015 Aalborg, Danmark Dansk fællesstand på DanFish i hal D Pavilion of Denmark at DanFish in hall D Visit us in HALL D Danish Fish Tech Group at www.dk-fishtech.com Velkommen på

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Kaare Manniche Ebert Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Fevik, den 23. marts 2017 Forvaltning af havørrederne i Danmark titeltypografi i undertiteltypografien i 28-03-2017 1 Dansk-nordisk ordbog Lystfiskeri

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere