Beredskabskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen"

Transkript

1 Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Brandstationen i Pandrup Jammerbugt Kommune

2 Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 7. Årsberetning 2010 for Beredskab Jammerbugt Orientering fra beredskabschefen, 12 april Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Beredskabskommissionen Årsberetning 2010 for Beredskab Jammerbugt / Per Højriis Vedsted Beslutningstema Årsberetning 2010 Sagsbeskrivelse Årsberetning 2010 er en beskrivelse af Beredskab Jammerbugts samlede virksomhed i Årsberetningen er opdelt i kapitler, der redegør for den operative del, den forebyggende del og taktisk forebyggelse. Derudover er der statistiske sammenligninger med foregående år. Endelig er der foretaget enkelte udpluk af indsatser i Beretningen er vedhæftet som elektronisk udgave. En trykt udgave vil blive udleveret under mødet. Retsgrundlag Beredskabsloven Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommisionen godkender årsberetningen Bilag: Årsberetning 2010 Beredskabskommissionen, den Anbefales godkendt. Fraværende: Niels Kronborg Tilbage til toppen

4 Beredskabskommissionen Orientering fra beredskabschefen, 12 april / Per Højriis Vedsted Beslutningstema Orientering fra beredskabschefen Sagsbeskrivelse 1. Brandteknisk Dimensionering 2. Brande siden sidst 3. Status på SINE 4. Status på indsættelse af Multikøretøj. 5. Brandtekniske byggesager siden sidst 6. Program for kommisionstur til august. 7. Virksomhedsplan Retsgrundlag Beredskabsloven Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommisionen tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beredskabskommissionen, den Taget til efterretning. Fraværende: Niels Kronborg Tilbage til toppen

5 Beredskabskommissionen Underskrifter Derek Damgaard () Lars Jørgen Holt (V) Mogens Gade (V) Claus Klitgaard Schrøder

6 Årsberetning 2010 BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt

7 Indhold Beredskabschefens forord... 3 Det operative beredskab... 4 Forebyggelse... 7 Frivilligenheden Stationer, mandskab, materiel og køretøjer Kurser, øvelser og kampagner Udsnit af indsatser i Titel Årsberetning 2010 Udgivet af Beredskab Jammerbugt, Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato 29. marts 2011 Tekst og redaktion Medarbejdere i Beredskab Jammerbugt Forsidefoto Brand i Tranum. Martin Damgård, Nordjyske Indhold

8 Beredskabschefens forord Året 2010 var præget af en solid indsats og godt samarbejde. Det var også et år, hvor der var store ændringer, hvilket blev startskuddet til en ny fremtid for Beredskab Jammerbugt. Brandmandskaberne på de fire stationer har i 2010 ydet og leveret en god indsats primært ved brand og redningsopgaver, men også omkring samarbejdet med andre aktører på skadestedet og ikke mindst i forbindelse med temadage og kampagner. Det betyder dog ikke, at vi kan sætte os selvtilfredse ned, men at vi fortsat skal udvikle os og blive endnu bedre til at løse såvel dagligdagens opgaver som de større hændelser. Udvikling skal der til både på det operative plan, men også på det administrative og forebyggende område. Det er på denne måde vi kan give borgerne i Jammerbugt Kommune det bedste beredskab til at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på mennesker, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Der er i 2010 taget hul på revidering og evaluering af den risikobaserede dimensionering, og dette arbejde vil der blive sat mere fokus på i det nye år. Det vil også kræve, at der trækkes store veksler på alle i det samlede beredskab. Det store arbejde med at udvælge produkter og udarbejde den operationelle plan for Beredskab Jammerbugts indførelse af fælles kommunikation på skadestederne har haft stor prioritet. Det landsdækkende Sikkerhedsnettet, forkortet SINE, er ikke ved indgangen til 2011 indført i Jammerbugt Kommune, men arbejdet er så langt, at det nu blot er et spørgsmål om montering og uddannelse. Der har indenfor kursusenheden været stor aktivitet på brandbekæmpelseskurser og førstehjælpskurser, hvilket har betydet travlhed for vores instruktører. Selve kursusudbuddet vil i fremtiden blive udviklet og udvidet, så vi også på dette område udvikler beredskabet. Beredskab Jammerbugt har i samarbejde med Falck deltaget aktivt i den landsdækkende kampagne, Brandmand for en dag, som blev en stor succes både på landsplan, men også i Jammerbugt Kommune. Den positive udvikling med stadig færre udkald er meget glædelig. Udviklingen er gået fra, at der i Jammerbugt Kommunes første leveår var 245 udrykninger, til at der i 2010 har været 188 udrykninger. Det vil nok være lidt for ambitiøst at tro, at udviklingen fortsat går i nedadgående retning, men ved en fortsat og øget indsats på det forebyggende område bør antallet af udrykninger gennemsnitligt kunne holdes på omkring 200. Ved indgangen til sidste kvartal i 2010 fratrådte Beredskab Jammerbugts beredskabschef Per Nielsen. Per blev den første beredskabschef i den ny Jammerbugt Kommune. Han valgte at gå på pension efter knap fire år i den nye kommune. Til sidst vil jeg gerne takke alle medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere for et godt stykke arbejde i 2010, til gavn for borgerne i Jammerbugt Kommune. Per Højriis Vedsted Beredskabschef Forord 3

9 Det operative beredskab Det er det operative beredskab de fleste mennesker forbinder med et brandvæsen. Det er denne del, der har den største opmærksomhed blandt de fleste. Beredskab Jammerbugt er klar til at rykke ud 24 timer i døgnet hele året rundt. Det operative akutte beredskab i Jammerbugt Kommune består af en indsatsleder og en deltidsstyrke af brandmænd samt en supplerende frivilligenhed. Beredskab Jammerbugts indsatsleder vil rykke ud fra sit opholdssted og fra 1 eller flere af de 4 brandstationer vil brandmandskabet rykke ud. Brandstationerne er centralt placeret i de 4 hovedbyer, (Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro), hvor de fleste risici er identificeret. Der har været en stadig falden antal udrykninger, og 2010 er det hidtil laveste antal udkald i Jammerbugt Kommunes historie. Dette skyldes primært nedbringelse af de blinde alarmer. 4 Det operative beredskab

10 Der var i udrykninger, der fordelte sig på følgende måde: 250 Brand 152 udkald heraf 15 blinde alarmer Redning 16 udkald Miljø 29 udkald Reel alarm Falsk alarm Blind alarm 50 Flere af disse er sammenfaldende, hvor der eksempelvis både har været redning og brand i indsatsen. Fordelt på station: Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup ISL 50 udkald 40 udkald 32 udkald 52 udkald 20 udkald Aksetitelel Status over antal udrykninger fordelt på type. Alarmer Alarmer Status over antal udrykninger fra 2007 til Udrykninger fordelt på førstemelding fra alarmcentralen. Første melding gruppe (Antal) Total ABA-anlæg Bygningsbrand Container/affald (brand) EL-installationer (brand) Gas (lugt/udsivning/brand) Naturbrand Skorstensbrand Transportmidler (brand) Mindre forurening Større forurening Forurening 3 3 Indsatsleder Færdselsuheld Personredning Redning drukneulykke Redning andet 1 1 Andet Total Det operative beredskab 5

11 Udrykningerne fordelt på ugedag. Alarmtype (Antal) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Reel alarm Blind alarm Falsk alarm Total Udrykninger fordelt på tid på døgnet Total Trykflasker afhentet ved sommerhus Tranum klit Færdselsuheld Arentsminde Maj 2010 Færdselsuheld ved Birkelse September Det operative beredskab

12 Forebyggelse Et af kerneområderne for beredskabet er forebyggelse. Det vil altid være den forebyggende indsats, der giver den bedste effekt, når det drejer sig om at forhindre skader på personer, ejendom og miljøet. Brandsyn er et af de mere kendte områder, som Beredskab Jammerbugt løser indenfor det forebyggende område. Billeder fra brandsynsobjekter Der er i 2010 foretaget 544 brandsyn på ca. 230 forskellige adresser. Der er i alt givet 26 påbud. Brandsyn er gennemført med fokus på brandsikkerheden på de enkelte objekter, samt øget fokus på dialog og gensidig forståelse for brandsikkerhed og bygningens anvendelse. Markering af flugtvejsdør Brandsikkerheden er generelt meget høj i Jammerbugt Kommune. Dette skyldes især, at virksomhedsejere og institutionsledere i Jammerbugt Kommune er meget bevidst om deres og Beredskab Jammerbugts fælles ansvar for at sikre virksomheder og institutioner mod brand og ulykker. Slangeskab ABA anlæg Automatisk Brand Alarmerings anlæg ABDL anlæg Automatisk Brand Dørs Luknings anlæg Forebyggelse 7

13 Brandsynskategori F: Antal brandsynspligtige objekter i alt Antal objekter pligtige til syn i 2010 Heraf synet som foreskrevet Antal uanmeldte brandsyn Antal brandsyn, hvor terminen for næste brandsyn blev besluttet udskudt Antal te- Antal forbud (1) mabrand- syn Antal påbud (1) 1 år 2 år Fredede bygninger Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser Spejderhytter med flere end 10 sovepladser Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser Forsamlingslokaleafnit til flere end 150 personer Forsamlingslokaler til flere end 50 og højst 150 personer med driftsmæssige pålæg Undervisningsafsnit til flere end 150 personer Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende Butikker til flere end personer Butikker til flere end og højst 500 personer i alt Brandfarlige virksomheder og oplag i alt (2) Feriehuse med flere end 10 sovepladser til udlejning Samtlige objekter F: Angiver den mindste brandsynsfrekvens i antal år. 1) Antal objekter, hvor der udstedes et eller flere forbud eller påbud. 1) Omfatter objekter, der er omfattet af kategorierne 7-8 i bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler. 8 Forebyggelse

14 Forebyggende afdeling har mange andre opgaver end brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Et af kerneområderne er at videregive information om brandforebyggelse til borgerne i Jammerbugt Kommune. Ved at udbrede viden og sætte fokus på vigtigheden af at forebygge for brand vil der være øget opmærksomhed på dette område i hele kommunen. Forebyggelse er bedre end afhjælpning. Ved forebyggelse nedbringes risikoen for, at der sker uheld, ulykker og katastrofer og reducerer konsekvenserne af de hændelser, der uundgåeligt alligevel finder sted. Der er i 2010 givet lejlighedstilladelser til 28 særlige arrangementer, cirkus, koncert m.v. Antal brandsyn, hvor terminen for næste brandsyn blev besluttet udskudt 1 år; 2 Heraf synet som foreskrevet; 544 Antal påbud; 26 Antal objekter pligtige til syn i 2010; 554 Antal brandsynspligtige objekter i alt; 579 Brandsynskategori Antal brandsynspligtige objekter i alt Antal objekter pligtige til syn i 2010 Heraf synet som foreskrevet Antal brandsyn, hvor terminen for næste brandsyn blev besluttet udskudt 1 år Antal påbud Beredskab Jammerbugt har sagsbehandlet 25 sager om salg og opbevaring af fyrværkeri og givet 5 tilladelser til afbrænding af festfyrværkerier. Fyrværkerisagerne behandles efter Tekniske forskrifter for fyrværkeri. I forbindelse med den byggesagsbehandling, rådgiver og hjælper beredskabet byg afdelingen med brandmæssige forhold. Herudover gives tilladelser efter tekniske forskrifter. For at sikre bygherre og rådgivere så god en service som muligt deltager Beredskab Jammerbugt i indledende møder med rådgiver og bygherre. Herudover foretages der virksomhedsbesøg i forbindelse med ombygning/omlægning af produktion m.m. og giver i det hele taget råd og vejledning Antal pligtige objekter i alt Antal påbud i alt Påbud i % Forebyggelse 9

15 Frivilligenheden 2010 blev det 4. år med en frivillig enhed ved Beredskab Jammerbugt. Det blev også et år med stor udskiftning. idet mange valgte at stoppe. Det har betydet, at der måtte trækkes ekstra på de, der var tilbage. Det er lykkedes over forventning, idet der har været et aktivitetsniveau på over 2000 timer, hvilket kun er overgået i Nogle af de mange aktiviteter er koncerten ved Bratskov Slot, ØST børn projektet og vores egen Beredskabets dag. Af større øvelser frivilligenheden deltog i var der den store fællesøvelse med vores samarbejdskommuner, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Randers og Norddjursland kommuner. Der har været en del, der har gennemgået uddannelse ved Brand og Redning Djursland i Grenå og sidst har der været HAT, grunduddannelse og 26 kurser. Derudover var enheden en stor del af Beredskabets dag der i 2010 blev afholdt i Pandrup. Brandbussen I enhedens garage i Fjerritslev, blev der brugt mange timer på oprydning og organisering af materiellet i sidste halvdel af året, hvilket vi nu kan høste frugterne af. Enhedens mad på beredskabets dag Garagen Frigørelse 10 Frivilligenheden

16 Stationer, mandskab, materiel og køretøjer. Ved Beredskab Jammerbugt er der 80 mennesker tilknyttet, og de fordeler sig på fastansatte, deltidsansatte og frivillige. Beredskab Jammerbugt, Lundbakvej Pandrup 1 Beredskabschef 1 Beredskabsinspektør 4 Indsatsledere 5 Instruktører Køretøjs navn Kapacitet Kategori 0064 Peugeot Partner Tepee 2009 Inspektionsvogn 0071 Volvo XC Indsatslederbil EB Trailer 2010 Trailer Station Brovst Østergade 58, 9460 Brovst 16 brandmænd heraf 5 holdledere Køretøjs navn Kapacitet Kategori 8071 Brenderup trailer 2009 Miljøtrailer 1071 MAN 18/ L/min Autosprøjte 2070 Mercedes L/min Vandtankvogn 1069 Toyota Landcruiser1996 Slangetender 8072 Redningsbåd Redningsbåd Station Fjerritslev Aggersundvej 83, 9690 Fjerritslev 16 brandmænd heraf 4 holdledere Køretøjs navn Kapacitet Kategori 0028 Brenderup trailer 2009 Miljøtrailer 1030 MAN L/min Autosprøjte 2029 MAN L/min Vandtankvogn Station Pandrup Stormgade 4, 9490 Pandrup 14 brandmænd heraf 4 holdledere Station Aabybro Peter Løthsvej 4, 9440 Aabybro 14 Brandmænd heraf 4 holdledere Køretøjs navn Kapacitet Kategori 0000 Brenderup trailer 2010 Miljøtrailer 1068 MAN L/min Autosprøjte 2060 MAN L/min Vandtankvogn Køretøjs navn Kapacitet Kategori 0070 Brenderup trailer Miljøtrailer 1070 MAN L/min Autosprøjte 2071 MAN L/min Vandtankvogn Beredskab Jammerbugt Frivilligenheden Brøndumvej 35, 9690 Fjerritslev 15 frivillige i Indkvartering og Forplejningsenheden Køretøjs navn Kapacitet Kategori Volkswagen LT 35 D Dobbeltkabine Mandskabsvogn Volkswagen Mandskabsvogn Forplejningskøretøj Ford Transit 120C Mandskabsvogn Feltkomfur 1960 Feltkomfur Køkken trailer 2010 Trailer Frivilligenheden 11

17 Branddragter klar til brug Station Pandrup Station Fjerritslev Indsatslederbil Frigørelsesværktøj Station Brovst Station Aabybro Frivilligenhedens tøjdepot 12 Frivilligenheden

18 Kurser, øvelser og kampagner. Kurser Der er i 2010 påbegyndt kurser indenfor en række nye områder. Derfor tilbyder Beredskab Jammerbugt nu kurser og uddannelser indenfor brandbekæmpelse, redning, førstehjælp, beredskabsplanlægning, ABA-kurser, brandsikring og meget andet. I 2010 har der været afholdt en række brandbekæmpelseskurser og en del førstehjælpskurser. Den 30. august 2010 hvor temaet var slukning med flere slukningstog. Stationerne Fjerritslev og Brovst deltog i øvelsen sammen med samtlige indsatsledere ved Beredskab Jammerbugt. Øvelsen blev afholdt i en miljøsaneret bygning, som ved samme lejlighed blev afbrændt ved Gert Christoffersen, Lørstedvej, Bonderup. Der har i flere år været tradition for at Beredskabsstyrelsens uge 40 kampagne har haft deltagelse af skolerne i de gamle Pandrup og Aabybro kommune som har haft brand på skoleskemaet i børnehaveklasserne (0 klasserne) i uge 40 og dette initiativ er fortsat ind i Jammerbugt Kommune med stor succes. Instruktørerne ved Beredskab Jammerbugt er alle godkendte, og de har en bred faglig uddannelse og undervisningserfaring. Beredskab Jammerbugt har sammen med Sund by projektet i Fjerritslev og Sundhedshuset i Brovst afholdt 3 babycaféer med temaet førstehjælp til små børn og dette med stor succes i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Med baggrund i den store succes udvides samarbejdet i 2011 til også at omfatte Brovst, således at alle 4 hovedbyer i 2011 afholder babycafé med deltagelse og instruktion fra Beredskab Jammerbugt med temaet Førstehjælp til små børn. Øvelser Beredskab Jammerbugt har udover de 24 timers 12 årlige lovpligtige vedligeholdelsesøvelser haft 2 større samarbejdsøvelser. Kampagner Beredskabsstyrelsens forebyggende uge 40 kampagne (da legehuset brændte) har igen i 2010 haft børnehaveklasserne (0 klasserne) i Aabybro og Pandrup forbi brandstationerne i de respektive byer, hvor temaet i år var opkald, og hvad sker der på en brandstation. Der blevet lavet små demonstrationsøvelser i slukning af brand, børnene så, hvor meget tøj og udstyr en brandmand skal tage på for at være brandmand, og alle fik mulighed for en køretur i en stor rød brandbil. Som afslutning på en spændende og lærerig dag på brandstationen fik alle børnene udleveret en rød brandhjelm med Beredskab Jammerbugts logo på. Den 24. august 2010 hvor temaet var redning efter redningstjenestens 5 stadier. Stationerne Pandrup og Aabybro deltog med deres redningsudstyr. Øvelsen forgik ved Vognmandsfirmaet John Bernth Kran- & Containerservice. Kurser, øvelser og kampagner 13

19 Udsnit af indsatser i 2010 Miljøuheld Aabybro 14:17:14 Beskrivelse Alarm: l myresyre 85% løbet ud af tank. Det var en 1000 liters palletank. Skadested: Hedevej 71, Nørhalne, 9430 Vadum. Årsag: Der er gået hul på tank med myresyre i foderrum. Medarbejder var kommet til at køre pallegafler ind i tank. Situation: Ved ankomst lå tank udenfor, den var taget ud fra rum, hvor der var gået hul på tankog der lå et tyndt lag af myresyre på gulv i foderrum. Inde i foderrum var der et afløb til gylletank.beredskabscenter Aalborg blev tilkaldt med kemikaliedragt så vi kunne arbejde i foderrum. Der var kraftig østlig vind. Indsatsordre: Vi skal have rejst palletank op ved hjælp af traktor med pallegafler, så der ikke løber mere myresyre ud fra tank, og vi skal have lavet en afspærring ved port så der ikke løber myresyre ud fra rum. Hvad udført: Der blev spredt spagnum ud over hele gulvet for at opsamle myresyren og derefter fejet op i tønder. gulv blev derefter skyllet med vand og det kom over i gylletank. Spild udenfor løb under sne langs med svinestaldens sokkel. Det meste blev opsamlet i tønder. Der blev brugt ca. 6 stk tønder af 100 liter til opsamling under hele indsatsen. Hl. kikkede til dyr i stalden for at tjekke om der var lugt af myresyre, og det var der ikke, så dyr i stald var ok. Gårdejer kontaktede levandør med henblik på opsamling og bortskaffelse af myresyren. Det var ikke mugligt at få hjælp fra dem. Styrker: Der blev tilkaldt tankvogn med vand, da vi ikke var sikre på, at vi havde nok vand til at skylle med. Fejl og mangler: IB Opfølgning ISL tilkaldte følgeskade. Der var miljømedarbejder til stede under hele indsatsen. Færdselsuheld Aabybro/Brovst 16:19:45 Beskrivelse Alarm: 112 færdseluheld med fastklemte. Skadested: Thisted Landevej 145, Birkelse, 9440 Aabybro. Årsag: 2 biler er kørt sammen på hovedvejen ved Birkelse. Situation: 2 biler med 1 person i hver der var fastklemt i førersiden. Der var påbegyndt alm. førstehjælp fra andre bilister, der holdt ved uheldstedet. Akut-redder fra Brovst spurgte, om vi kunne lave kæderedning, det kan vi ikke i Jammerbugt. Indsatsordre: Vi skal have en førstehjælper ind i hver bil til at holde hoved samt give ilt,og gøre klar til frigørelse af personer. Hvad udført: Der blev startet på frigørelse af kvinde, der sad i Ford, B-stolpe og sidedør, samt tag blev klippet bort, samt der blev lavet plads så benene kom fri. Ca.10 min efter vores ankomst kom Brovst til frigørelse af mand i Nissanen. Der blev dør i førerside samt taget klippet bort, samt der blev lavet plads, så benene kom fri. Pedal klippet med pedalcutter. Der var ingen oliespild efter uheldet. Vejbane blev fejet for glas og andre dele fra bilerne, og der er ingen skader på asfalten. Styrker: Isl. Jammerbugt. A-sprøjte og tankvogn fra Aabybro, A-sprøjte fra Brovst, 2 stk ambulancer,læge bil, akut-bil, 3 politibiler. Bilinspektør. Fejl og mangler: Der blev spurgt efter, om vi kunne lave kæderedning da det godt kunne blive nødvendig her. Isl.: Da jeg kører fra Brovst, får jeg fra Falcks vagtcentral melding om flere fastklemte. Aabybro er kaldt Jeg beder vagtcentralen undersøge om der er fastklemte i flere biler. Hvis det er tilfældet skal Brovst også kaldes. Næste opkald fra vagtcentral. Der er fastklemte i flere biler Brovst er kaldt 14 Udsnit af indsatser

20 Brand i tankvogn Fjerritslev/Brovst 20:36:14 Beskrivelse Alarm: FUH Brand i bil. Supplerende melding er, at det er en tankvogn med benzin, der er forulykket, og at chaufføren er fastklemt, og der er ild i bilen. Skadested: Bygholmvejlevej. Ud for nr 382. Årsag: Årsag til uheldet er ukendt. Situation: Ved sprøjtens ankomst er trækker og sættevogn totalt overtændt. Indsatsordre: BC udlægning til køling af tankvogn og dæmpning af ilden. Hvad udført: Ved tankbilens ankomst, indsættes yderligere et røgdykkerhold med tungt skum. Ved melding om at tankvognen brænder som karbrand, går man over til letskum. Efter at branden er slukket, rekvirerede ISL personel til opsamling af udstrømmet benzin og diesel, og til tømning af tankvogn. Styrker: Ambulance, ISL, Ambulancechef, paramediciner, Fjerritslev brandvæsen, Løgstør brandvæsen, tankvogn fra Brovst, Beredskabscenter Nordjylland og Politi. Fejl og mangler: Det er meget kritisabelt, at der kun bliver kaldt reduceret udrykning til sådan en voldsom ulykke. Opfølgning: Ingen Kontakter: Ingen ISL. BERETNING: På vej til skadested er Isl. i tlf.kontakt med holdleder, han beder mig bestille yderlig en tankvogn. (Brovst) Straks efter at jeg ankommer til skadestedet og ser ulykkens omfang: - Tanktraileren er revet af lastbilen, tanken ligger med bunden i vejret ved siden af lastbilen. Det hele er omspændt af flammer, og chaufføren er i bilen - Jeg rekvirerer et ekstra slukningstog (Løgstør). Beredskabsstyrelsen Nordjylland rekvireres med slukningstog og ekstra skumvæske samt deres miljøberedskab. Tankvognen bliver kølet og slukket med skum fra to sider (Fjerritslev og Løgstør). Chaufføren, der sidder indebrændt i førerhus, bliver bragt ud. Ifølge Politiet, som i mellemtiden har haft kontakt til firmaet, Skanol, der ejer tankvognen. Tankvognen indeholder 17 ton diesel og 26 ton benzin. Jeg får kontakt til teknisk ansvarlig ved Skanol, Finn Pedersen. Han ville bestille diverse grej og tankvogne til omladning af benzin og diesel fra den forulykkede tankvogn. Finn Pedersen kom til skadestedet. Det viser sig, at der lækker benzin ud på marken fra et Domdæksel. Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der var på stedet, pumpede en del af benzinen op i et kar. Der blev rekvireret to slamsugere for at være sikker på at have kapacitet til udslippet. Tankvognen blev i nattens løb tømt og fjernet. Pytter med vand-olie-benzin blev suget op. Miljø Jammerbugt overtog det videre forløb i forureningen. Naturbrand Pandrup 11:33:21 Beskrivelse Alarm: Alm. udrykning, ild i krat omkring sommerhus. Skadested: Mievej 2, Grønhøj, 9480 Løkken, Årsag: Tømning af ikke slukket grill i krat/grenafklip Situation: Ild i 20 x 20 meter græs/krat/grenafklip, kun små flammer i kanten af det brændte stykke, da 1 stk. brandmand er kommet forbi, inden ASP nåede frem til Mievej 2, han havde slukket det meste. Indsatsordre: 2 stk. HT-slanger til dæmpning af hele stykket, derefter til endelig slukning af hele stykket. Hvad udført: Se ovenstående. Styrker: Eget beredskab, samt ISL rekvireret tankvogn fra st. Løkken som dog blev afmeldt inden ankomst. Fejl og mangler: Radio virker ikke i ASP 1068, derfor er tider ikke korrekte, samtidig er for få brandmænd mødt indenfor de 5 minutter, udkald 2 gange. Opfølgning: ISL kontakter Politi som beslutter ikke at komme til brandstedet, ISL aftaler, at sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand kontakter lejerne af Mievej 2 til orientering om korrekt håndtering af grill i sommerhusområderne. Kontakter: Sol og Strand Hune samt Politi. Udsnit af indsatser 15

21 Beredskab Jammerbugt Lundbakvej Pandrup Tlf.: BEREDSKAB JAMMERBUGT

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 24.01.2012 kl. 15:00 Brandstationen i Brovst Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 24.01.2012 Punkter på åbent møde: 1. Flytning af møde dato. 1 2. Nedlæggelse af ODIN-brandsyns

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

&$" #)* #& &%++ , &$" #)+ - ++. # "#! 1 8" 9+:

&$ #)* #& &%++ , &$ #)+ - ++. # #! 1 8 9+: ! "! ! " #$%"&'#(! &$" #)* #& &%++, &$" #)+ - ++. /$"##0 1 " 2&$$" #&%"#( & +%"" $$"3"4$ #$0$ +%"" 0&5)3"$" #$ # "#! 6 5 %"$" #$$& "1 $7$$ 6 # 1 8" 9+: ;; $1"9

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 04.09.2012 kl. 15:00 Brandstationen i Fjerritslev Beredskabskommissionen 04.09.2012 Punkter på åbent møde: 7. Besigtigelse af beredskabsmateriel m.m. 1 8. Fremmøde til skadesteder

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Årsberetning 2014 BEREDSKAB JAMMERBUGT. Beredskab Jammerbugt

Årsberetning 2014 BEREDSKAB JAMMERBUGT. Beredskab Jammerbugt Årsberetning 2014 BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Titel Årsberetning 2014. Udgivet af Beredskab Jammerbugt, Jammerbugt Kommune. Udgivelsesdato 13. januar 2015. Tekst og redaktion Medarbejdere

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Aktiver og Passiver HOLSTEBRO Beskrivelse Værdisat Autosprøjte Mercedes 1117 årgang 1990 0 Vandtankvogn Mercedes

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Varde Brand. Årsberetning 2013

Varde Brand. Årsberetning 2013 Varde Brand & Redn 2 ing Beredskabschefens forord Indhold Beredskabschefens forord Varde Brand & Redning 2013 Forebyggelse - Planlægning - Brandsyn - Lejlighedstilladelser - Brandteknisk byggesagsbehandling

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1.

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Aftale om Beredskab i Solrød Kommune I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve og Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand har indgået følgende AFTALE

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr. 18.1.216 1 Nordjyllands Beredskab Myndighed: Byggesager - år til dato (opgjort per 18/1-16) Byggelov BR1 kap. 5 Beredskabslov tekniske forskrifter

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er:

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er: Bilag 5: Brandsyn Bilag 5 Brandsyn beskriver, hvordan Nordjyllands Beredskab ønsker at skabe ensartet sikkerhed i de 11 kommuner og kunne tilrettelægge brandsyn ud fra en vurdering af sted, behov og risiko.

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør 1. Jeg vil på Svendborg Brandmandsforenings vegne, takke for at I vil afsætte tid til at lytte til vores bekymring omkring den usikkerhed og utryghed,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere