FireFree B780 Brandpakning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FireFree B780 Brandpakning"

Transkript

1 Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb FireFree B780 Brandpakning <Ø55 mm stk 25 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø75 mm stk 25 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø82 mm stk 25 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø110 mm stk 25 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø125 mm stk 20 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø160 mm stk 12 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø200 mm stk 1 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø250 mm stk 1 stk FireFree B780 Brandpakning <Ø315 mm stk 1 stk FireFree B780 Brandpakning 50 mm - 25 lbm rl FireFree B780 Brandpakning 75 mm - 25 lbm rl CE-Etiket B780-B790-B722-B280 stk CPR scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

2 Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at dine brandlukninger opfylder brandkravene. Se vores øvrige produktsortiment. ra 0B 9 7 B e e r F Fire nd nin bøs g a st d k B ra n d m F ir e F re e nbd i s7u p2p l y2. ww w w w. s c a n d i s u w. s ca sca nd p i su p ly a /s n E e rg p p l y. d k senbjer 5492 Vis nergivej 2 ply a/s E Scandi Sup iv 54 2 ej 92 V is sen b je rg.: T lf m E a ma il : ik sca nd w w w. s c i g T l f. : 4 5 is u pp ly.d k andisup Sca nd i d i s u p p l y. d Su pp ly p l y. d k a/s En erg ive j Vis sen bje rg Tlf.: E-m ail : inf sca nd isu pp ly. dk k Installationsvejledningerne kan downloades

3 FireFree Generel Detaljetegninger produktinformation B780 Brandpakning Brandpakning er en ekspanderende grafitplade, indpakket i folie eller på rulle, som monteres omkring rørinstallationerne. Størrelsen, angivet på produktet, er den maksimale dimension på plastrøret, hvor brandpakningen kan benyttes. Altså kan eksempelvis en Ø110 mm brandpakning bruges på plastrør op til Ø110 mm. Brandpakning leveres fra Ø55 mm til Ø315 mm. Produktet er testet efter EN , klassificeret efter EN og ETA godkendt. Se installationsvejledningen for yderligere oplysninger vedrørende korrekt montage. Sådan læses klassifikationen E = Integritet, lukningens evne til at forhindre spredning af varm røg og flammer. I = Isolering, lukningens evne til at forhindre spredning af varme. EI 120 C / U Første C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den eksponerede side Som EN standarden foreskriver, er det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen er testet under relevante forhold og betingelser. Capped betyder at røret er ubrudt og uncapped betyder at røret er brudt. 120 angiver brandmodstandsevnen i minutter typisk angivet til 30, 60 eller 120 minutter Andet C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den ueksponerede side Testbetingelser Eksponeret side Ueksponeret side U / U Uncapped Uncapped C / U Capped Uncapped U / C Uncapped Capped C / C Capped Capped Plastrør Test U/U C/U U/C C/C U/U Ja Nej Nej Nej Dækket af: C/U Ja Ja Nej Nej U/C Ja Ja Ja Nej C/C Ja Ja Ja Ja Konstruktion Brandpakninger er testet i følgende konstruktionstyper. Gipsvæg med en tykkelse på mindst 100 mm, med to 12,5 mm gipsplader på begge sider. Væggene skal have en kerne af stenuld 35 kg/m 3. Murværk og betonvæg med en minimum tykkelse på 100 mm, med mindre andet er angivet på de enkelte detaljetegninger, og minimum densitet på 650 kg/m 3. Etageadskillelser som har en tykkelse på minimum 150 mm og en densitet på minimum 650 kg/m 3. Den tilstødende konstruktion skal være klassificeret i henhold til EN Standard Denne installationsvejledning er baseret på produktets europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som europæisk vurderingsdokument (EAD) CPR

4 Installationsvejledning Bemærk venligst: Den mindste tilladte afstand mellem tilstødende åbninger er 20 cm. En åbning/gennemføring kan omfatte flere installationer. Installationer i vægge skal være mindst 30 mm fra kanter eller andre installationer, så brandpakningerne kan monteres korrekt rundt om hver installation. Gennemføringer i etageadskillelser kræver en afstand på mindst 10 cm fra andre gennemføringer. Brandpakningen virker på den måde, at den ekspanderer og lukker hullet når den udsættes for varme i forbindelse med en brand. Det er derfor vigtigt at monteringen er korrekt. Den maksimale diameter for hullet er givet ved rørets diameter + pakningens tykkelse + 10 mm. Ved større huller anvendes FireFree B280 Brandgips eller FireFree B744/B745 Brandplader. På Brandpakningen, sidder der et lille felt med dobbeltklæbende tape. Dette bruges til at fastholde brandpakningen rundt om røret inden den skubbes ind/op i konstruktionen, som vist på billedet. Det er vigtigt at brandpakningen når hele vejen rundt om røret. Der må ikke anvendes brandpakninger som er for små. Når Brandpakningen er korrekt monteret, er den skubbet lidt ind i konstruktionen, således der er plads til at lægge en fuge rundt om røret. Afslutningsvis fuges med FireFree B722 rundt om røret, for at undgå røgspredning med kold røg. Fugen kan efterfølgende glattes for en flot finnish. Det blå CE-mærkat udfyldes med installatørens navn, og der afkrydses for brandklassifikation, som dokumentation for at lukningen er udført korrekt. 4-20

5 Stålrør (se skema for klassifikation) Gip, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B744 1-sidig brandplade monteret i konstruktionen Brandpakning monteret i gennemføringen Stålrør Ø40 mm (1,0-14,2 mm) Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,0-14,2 mm) Ja - 1 lag 50 mm, monteret centralt Ja - 2 lag 50 mm på begge sider 13 mm EI 120 C/C mm EI 60 C/C Kobber- og kompositrør med (se skema for klassifikation) Gipsvæg, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B744 1-sidig brandplade monteret ryg mod ryg i konstruktionen. Den coatede side placeres udvendig på begge sider af installationen 1 stk. Brandpakning monteres midt i konstruktionen Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9 mm EI 120 C/C Kobberrør Ø12- Ø54 mm (1,0-1,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9-13 mm EI 90 C/C Kobberrør Ø12- Ø54 mm (1,0-1,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm mm EI 60 C/C Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9-25 mm EI 120 C/C

6 Plastrør (se skema for klassifikation) Gipsvæg, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B744 1-sidig brandplade monteret ryg mod ryg i konstruktionen. Den coatede side placeres udvendig på begge sider af installationen 1 stk. Brandpakning monteres midt i konstruktionen Installation (Godstykkelse) Brandpakning Klassifikation PVC-U + PVC-C Ø315 mm (9,2 mm) Ja - 9 lag 75 mm EI 45 C/C Stålrør (se skema for klassifikation) Gipsvæg, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B744 1-sidig brandplade monteret ryg mod ryg i konstruktionen. Den coatede side placeres udvendig på begge sider af installationen Gennemløbende Brandpakning på begge sider Stålrør Ø40 mm (1,0-14,2 mm) Ja - 3 lag 50 mm 32 mm EI 90 C/U Stålrør Ø40- Ø324 mm /1,0-14,2 mm) Ja - 3 lag 50 mm mm EI 90 C/U

7 Plastrør (se skema for klassifikation) Gipsvæg, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B744 1-sidig brandplade monteret ryg mod ryg i konstruktionen. Den coatede side placeres udvendig på begge sider af installationen Brandpakning på begge sider Installation (Godstykkelse) Brandpakning Klassifikation PVC-U & PVC-C rør Ø40 mm (1,9-3,0 m) Ja - 1 lag 50 mm EI 120 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø40- Ø110 mm (2,7-6,6 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø110- Ø125 mm (3,7-7,4 mm) Ja -3 lag 50 mm EI 90 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø125- Ø160 mm (9,5 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 90 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40 mm (2,4-3,7 mm) Ja - 1 lag 50 mm EI 120 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40- Ø110 mm (4,2-10,0 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø110- Ø125 mm (4,8-12,0 mm) Ja -3 lag 50 mm EI 90 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø125- Ø160 mm (14,6 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø40 mm (1,8-5,5 m) Ja - 1 lag 50 mm EI 120 C/C PP rør Ø40- Ø110 mm (2,7-15,1 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø110- Ø125 mm (3,1-17,1 mm) Ja -3 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø125- Ø160 mm (21,9 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 90 C/C

8 Plastrør (se skema for klassifikation) Gipsvæg, murværk og beton 100 mm Maksimal åbning: 2400x1200 mm skal tætnes med FireFree B722 FireFree B280 brandgips i 25 mm på begge sider af en 50 mm Stenuldsplade, densitet: 150 kg/m3 Brandpakning på begge sider Installation (Godstykkelse) Brandpakning Klassifikation PVC-U & PVC-C rør Ø40 mm (3,0-4,3 m) Ja - 1 lag 50 mm EI 60 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø40- Ø110 mm (2,7-6,6 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø110- Ø125 mm (3,7-7,4 mm) Ja - 3 lag 50 mm EI 120 C/C PVC-U & PVC-C rør Ø125- Ø160 mm (3,2-9,5 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 60 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40 mm (3,2-3,7 mm) Ja - 1 lag 50 mm EI 120 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø40- Ø110 mm (4,2-10,0 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 60 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø110- Ø125 mm (4,8-12,0 mm) Ja - 3 lag 50 mm EI 120 C/C PE, ABS og SAN+PVC rør Ø160 mm (12,0 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø40 mm (4,0-5,5 m) Ja - 1 lag 50 mm EI 120 C/C PP rør Ø40- Ø110 mm (4,0-6,6 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø110- Ø125 mm (3,1-17,1 mm) Ja - 3 lag 50 mm EI 90 C/C PP rør Ø160 mm (21,9 mm) Ja - 4 lag 50 mm EI 60 C/C Bundter af plastrør og/eller kabler Gipsvæg, murværk og beton 100 mm skal tætnes med FireFree B722 Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI 60 2 x FireFree B744 Brandplade monteres ryg mod ryg i konstruktionen. Den coatede side placeres udvendig på begge sider af installationen 2 stk. Brandpakning monteres på hver side 8-20

9 Stålrør (se skema for brandklasse) Gips, murværk og beton, min. 100 mm FireFree Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til installation: 30 mm Brandpakning på begge sider Installation (Godstykkelse) Brandpaknng Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1,0-14,2 mm) Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,0-14,2 mm) 1 lag brandpakning på begge sider 2 lag brandpakning på begge sider 13 mm EI 120 C/U 13 mm EI 60 C/U Stålrør (se skema for brandklasse) Gips, murværk og beton, min. 100 mm 50 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider. Brandpakning på begge sider af konstruktionen Minimumsafstand fra støbekant til installation: 25 mm Installation (Godstykkelse) Brandpaknng Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,0-14,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm på begge sider mm EI 60 C/U

10 Kompositrør (se skema for brandklasse) Gips, min. 150 mm 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider og 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 mm Brandpakning på begge sider af konstruktionen 500 mm på begge sider af væggen, afbrudt eller gennemgående. Installation (Godstykkelse) Rørisolering Klassifikation Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 20 mm stenuld, 80 kg/m3 EI 120 C/C Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Gips, murværk og beton, min. 100 mm FireFree Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til installation: 25 mm Brandpakning på begge sider Købberrør Ø54 mm (1,0-1,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9-25 mm EI 120 C/C Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9-25 mm EI 120 C/C

11 Stålrør (se skema for brandklasse) Murværk og beton, min. 150 mm Brandpakning skal monteres i gipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips skal tætnes med Minimumsafstand fra støbekant til installation: 10 mm Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) ja 13 mm EI 240 C/U Stålrør Ø165 mm (1,5-14,2 mm) ja 9 mm EI 30 C/U Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,5-14,2 mm) ja mm EI 60 C/U Stålrør (se skema for brandklasse) Murværk og beton, min. 150 mm Brandpakning skal monteres i gipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til installation: 10 mm Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,5-14,2 mm) ja mm EI 60 C/U

12 Plastrør (se skema for brandklasse) Murværk og beton, min. 150 mm Brandpakning skal monteres midt i gipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til installation: 10 mm PVC-C & PVC-U rør Ø315 (9,2 mm) ja Ingen EI 120 C/C Stålrør (se skema for brandklasse) Gips, murværk og beton, min. 100 mm 1 x FireFree B745 2-sidig brandplade monteret vilkårligt i gennemføringen Brandpakning monteret i brandpladen Installation (Godstykkelse) Brandpaknng Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø165 mm (4,5-14,2 mm) Ja - 1 lag 50 mm 9-25 mm EI 45 U/C, EI 45 C/U, EI 45 C/C

13 Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Beton, min. 150 mm Maksimal åbning 400 x 400 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen. Gipsen skal flugte undersiden af etagedækket Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til installation: 40 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Installation (Godstykkelser) Brandpakning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) ja 9 mm EI 240 C/C Kobberrør Ø12- Ø54 mm (1-1,2 mm) ja mm EI 60 C/C Alupexrør Ø16 mm (2,25 mm) ja 9 mm EI 240 C/C Alupexrør Ø16- Ø75 mm (2,25-4,7 mm) ja 9-13 mm EI 90 C/C Alupexrør Ø16- Ø75 mm (2,25-4,7 mm) ja mm EI 90 C/C Plastrør (se skema for klassifikation) Etagedæk 150 mm Maksimal åbning: 400 x 400 mm skal tætnes med FireFree B722 1 x FireFree B745 2-sidig brandplade monteret midt i konstruktionen Brandpakning monteret i brandpladen Installation (Godstykkelse) Brandpakning Klassifikation PVC-U rør Ø110 mm (3,4 mm) Ja - 2 lag 50 mm EI 90 U/C, EI 90 C/C

14 Stålrør (se skema for klassifikation) Etagedæk 150 mm Maksimal åbning: 2400 x 1200 mm 1 x FireFree B745 2-sidig brandplade monteret nederst i konstruktionen Brandpakning monteret i brandpladen Stålrør Ø165 mm (4,5-14,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm 13 mm EI 45 C/U Stålrør Ø165 mm (4,5-14,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm 19 mm EI 90 C/U Stålrør (se skema for klassifikation) Etagedæk 150 mm Maksimal åbning: 2400 x 1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B745 2-sidig brandplader monteret så overfladerne flugter med dækkets overflader Brandpakning monteres om installationen i nederste plade Stålrør Ø40 mm (1,0-14,2 mm) Ja - 1 lag 50 mm 13 mm EI 120 C/U

15 Kobber- og kompositrør (se skema for klassifikation) Etagedæk 150 mm Maksimal åbning: 2400 x 1200 mm skal tætnes med FireFree B722 2 x FireFree B745 2-sidig brandplade monteret ryg mod ryg i konstruktionen Brandpakning monteres om installationen i nederste plade Installation (Godstykkelse) Brandpaknng Rørisolation Klassifikation Kobberrør Ø12- Ø54 mm (1,0-1,2 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9-13 mm EI 60 C/C Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) Ja - 2 lag 50 mm 9 mm EI 120 C/C Alupexrør Ø75 mm (2,25-4,7 mm) Ja - 2 lag 50 mm mm EI 45 C/C Bundter af plastrør og/eller kabler Etagedæk af beton, min. 150 mm Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI mm FireFree B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket. Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI

16 Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Gipsen skal flugte med oversiden af etagedækket Minimumsafstand fra støbekant til installation: 40 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Installation (Godstykkelse) Brandpakning Rørisolation Klassifikation Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) ja 9 mm EI 180 C/C Kobberrør Ø12- Ø54 mm (1,0-1,2 mm) ja mm EI 60 C/C Alupexrør Ø16 mm (2,25 mm) ja 9 mm EI 180 C/C Alupexrør Ø16- Ø75 mm (1,0-1,2 mm) ja mm EI 90 C/C Stålrør (se skema for brandklasse) Beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen. Gipsen skal flugte undersiden af etagedækket Brandpakning på rulle skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til installation: 25 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Stålrør Ø40 mm (-14,2 mm) ja 13 mm EI 180 C/U Stålrør Ø40- Ø165 mm (1,5-14,2 mm) ja mm EI 120 C/U

17 Stålrør (se skema for brandklasse) Beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Gipsen skal flugte oversiden af etagedækket Minimumsafstand fra støbekant til installation: 40 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) ja - 2 lag 25 mm EI 240 C/U Stålrør Ø40- Ø324 mm (1-14,2 mm) ja - 2 lag 25 mm EI 120 C/U Stålrør Ø40- Ø324 mm (1-14,2 mm) ja - 3 lag mm EI 120 C/U Plastrør (se skema for brandklasse) Beton, min. 150 mm 50 mm FireFree B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruktionens højde. FireFree Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 Minimumsafstand fra støbekant til installation: 80 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Brandpakning skal monteres i gipsen Installation (Godstykkelse) Brandpakning Maksimal åbning Klassifikation PE, ABS & SAN+PVC rør Ø110 mm (4,3 mm) Ja - 1 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 60 C/C

18 Plastrør, brandpakning i folie Etagedæk af beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af gennemføringen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til installation: 80 mm Minimumsafstand til anden installation: 100 mm Installation (Godstykkelse) Brandpakning Maksimal åbning Klassifikation PVC-U & PVC-C Ø110 mm (3,0 mm) Ja -2 lag 50 mm 200x200 mm EI 240 C/C PVC-U & PVC-C Ø110 mm (3,0 mm) Ja - 3 lag 50 mm 300x300 mm EI 240 C/C PVC-U & PVC-C Ø125 mm (3,5 mm) Ja - 4 lag 50 mm 300x300 mm EI 240 C/C PVC-U & PVC-C Ø160 mm (4,5 mm) Ja - 6 lag 50 mm 300x300 mm EI 240 C/C PVC-U & PVC-C Ø110 mm (3,0 mm) Ja - 2 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PVC-U & PVC-C Ø125 mm (3,5 mm) Ja - 4 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PVC-U & PVC-C Ø160 mm (4,5 mm) Ja - 6 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PVC-U & PVC-C Ø160 mm (3,0 mm) Ja - 6 lag 75 mm 300x300 mm EI 240 C/C PVC-U & PVC-C Ø160 mm (4,0 mm) Ja - 3 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PVC-U & PVC-C Ø160 mm (4,0 mm) Ja - 4 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PVC-U & PVC-C Ø110 mm (3,4 mm) Ja - 1 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PP rør Ø40 mm (3,0 mm) 2400x1200 mm EI 120 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) Ja -2 lag 50 mm 300x300 mm EI 240 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) Ja -2 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) Ja -2 lag 50 mm 300x300 mm EI 240 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) Ja -2 lag 50 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) Ja - 2 lag 75 mm 300x300 mm EI 180 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) Ja - 3 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PE rør Ø160 mm (6,2 mm) Ja - 4 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C PE rør Ø125 mm (7,8 mm) Ja - 7 lag 75 mm 2400x1200 mm EI 180 C/C

19 Bundter af plastrør og/eller kabler Etagedæk af beton, min. 150 mm Plastrør og/eller kabler i bundt Ø110 mm, EI mm FireFree B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket. FireFree Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen. Bundter af plastrør og/eller kabler Etagedæk af beton, min. 150 mm Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI 120 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket. Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI

20 I tilfælde af brand skal bygninger beskyttes, værdier sikres og menneskeliv reddes. Her udgør passiv bandsikring af bygnings-konstruktioner en grundsten, og Scandi Supply er en førende leverandør af komplette løsninger hertil. Hos Scandi Supply har sikkerhed førsteprioritet, og vi sætter en ære i, at levere den rigtige løsning til opgaven. Vi tager aldrig let på en opgave - og vi ligger vægt på at gøre det let for vore kunder og samarbejdspartnere at skabe værdifulde og sikre resultater. Med over 25 års erfaring på området er vores råd og vejledning gennemprøvet - præcis som vores produkter er gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage, men arbejder hele tiden på at udvikle innovative løsninger. Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine opgaver indenfor passiv brandsikring! FireFree 2017/08/31

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0241 scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

FireFree EasyFix. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree EasyFix.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree EasyFix www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree EasyFix er en let anvendelig og

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree Trækrør+ er designet

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0242 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0186 Generel produktinformation FireFree B744/B745 Brandplader anvendes til lukninger i brandklassificerede vægge og etagedæk, hvor disse

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Gennemføringer af installationer i brandadskillende

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum www.scandisupply.dk 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

FireFree Brandspjæld. scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Brandspjæld.   scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Brandspjæld www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Brand- og røgspjæld, flamme- og røgspjæld,

Læs mere

Produktoversigt. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Produktoversigt.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Produktoversigt www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Lukningsprodukter Protecta FR Akryl Protecta FR Akryl er fremstillet for

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet:

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet: Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP Kort om produktet: PipeBloc PWP brandpakning designet og testet til at

Læs mere

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum 99 Præaccepteret løsning iht. BR18 99 Brandstop fra første sekund En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum Dokumenteret Brandsikring www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Produkter til brandlukning

Produkter til brandlukning BRANDSIKRING FLOW OF ENERGY NEOTHERM /04 2019 Indhold Pyrocoustic akryl brandfuge 3 PyroPro HPE grafit brandfuge 4 PipeBloc PWP brandpakning 5 PipeBloc PCP brandmanchet 6 Stopseal brandplade 7 FIREprotect

Læs mere

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Brandsikring Brandsikring Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Det handler i bund og grund om at sikre menneskeliv og værdier, når en brand opstår og vil kunne sprede sig fra ét sted til et andet.

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K Funktion Stopseal brandplade er en coatet mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruk-tioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler,

Læs mere

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 Montage vejledning AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 EN 1366-2 Model Beskrivelse Montage muligheder Brandklasse WK45 Dimension: 200x200-1500x800mm Spjældblad

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Lovgivning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 1.2 Dokumentation af byggevares og bygningsdeles brandmæssige egenskaber Beregning Brandprøvning efter gældende

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BØSNING BESKYTTENDE 1 2 OBEX BRANDBESKYTTENDE BØSNING Tætninger til rørgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem

Læs mere

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom Smartere brandbeskyttelse fra kælder til tag Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv og ejendom En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse Nullifire er brancheeksperter, der

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING ARMAFLEX ULTIMA MED FØLGENDE PRODUKTER: ArmaFlex Ultima cellegummi isolering Armafix Ultima isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1674

Godkendelse MK 6.10/1674 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- og rørgennemføringer. Betegnelse: Brandbøsning GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Til - og ombygning Idrætscenter Vest Arbejdsbeskrivelse 1.4 arbejdet Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1.4-1 4A Understøbning af eksisterende fundamenter 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.A Understøbning

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING AF/ARMAFLEX MED FØLGENDE PRODUKTER: AF/ArmaFlex cellegummi isolering ArmaFix AF isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex tilbehør - lim

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System 1 ONLIT REJSVEJLENING rand af installationsgennemføringer med ROKWOOL onlit System 2013 2 Indholdsfortegnelse Godkendte typer... 3 Lovkrav... 3 MK-godkendelser... 3 Produkter... 4 Principper for... 5 Udsparringer...

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD ETPL-3 BRANDSPJÆLD» MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETPL-3 Brandspjæld Montage-DV INDHOLD, SPECIFIKATIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...2 Forholdsregler

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm DEKO BK brandglaspartier i aluminiumkarm 2 DEKO BK de klassiske brandglaspartier I DEKO har vi altid haft ambition om at lave lyse og lette indretninger, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. I vores

Læs mere

BIS Pacifyre EFC Brandkrave

BIS Pacifyre EFC Brandkrave BIS Pacifyre EFC Brandkrave Fleksibel Effektiv Godkendt walraven.com BIS Pacifyre EFC Brandkrave Problemknuseren til adskillige situationer! BIS Pacifyre EFC Brandkraven er fleksibel i størrelsen og kan

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld www.air2trust.com Indeks OVERSIGT 4 Primære egenskaber 5 Udførte tests 6 Komponentliste 7 Versioner og tilbehør 8 Aktuator & tilbehør 9 Motortilslutningsdiagrammer

Læs mere

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler

Effektivt og sikkert - i sort design. CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Effektivt og sikkert - i sort design CONLIT brandisolering af ventilationskanaler Tryghed i hverdagen Vi bruger omkring 90 % af vores tid inden døre i vores bolig, på arbejdet, i skolen, i børnehaven eller

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS)

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme og røgspjæld til røgventilerede systemer. Generelt Røgspjæld (RS) Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Spjældet har

Læs mere

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E 4 astgøringsmateriale krueankre... 4-3 Holdere... 4-5 Holder til ledere... 4-6 ammentrækningsbånd... 4-8 Holdere til sammentrækningsbånd... 4-9 lle holdere til ledere og sammentrækningsbånder i overensstemmelse

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S707-60 Nullifire S707-120 Maler man stålkonstruktioner før montage i stedet for indklædning på byggepladsen, reduceres antallet

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld ETPR-E- Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld Figur Røgspjæld Brand- og røgspjæld og flamme- ETPR-E- og røgspjæld bruges ETPR-E- som lukkemekanisme bruges som lukkemekanisme for at forhindre, for at forhindre,

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere