Fakta og visioner for det danske sundhedssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og visioner for det danske sundhedssystem"

Transkript

1 Fakta og visioner for det danske sundhedssystem Poul Jennum Poul Jennum Professor, overlæge, dr.med. Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup Hospital Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet, Københavns Universitet

2 Væsentlige faktorer der påvirker udviklingen 1. Teknologiske udvikling 2. Fremtidens patient/ patientkultur/ Patientforventninger (rettigheder, frit valg) 3. Demografien 4. Politisk- administrativ struktur Fremtidens sundhedsvæsen 5. De økonomiske rammer/ muligheder 6. Fremherskende ideologi politisk sygehuspolitisk lægevidenskabelig specialet som bestemmende for organiseringen 7. Modevinde videnskabelige folkelige

3 Interessenter og drivere 1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder Betydning for ibrugtagning 2. Økonomien Medier 3. Demografi 4. Patienterne Pres for ibrugtagning 5. Organisationsstruktur & ledelse, incl. politisk ledelse

4 Det sikre: Befolkningens fortid

5 Kilde: Velfærdskommissionen, Forbruget stiger med alderen Og forbruget per indbygger stiger over tid Besøg hos praktisernde læge pr. indbygger 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4, Kilde OECD Health Data Medicinforbrug i faste priser per capita (2000 US$)

6 Sund aldring?

7 1. Udviklingen prognose Konsekvenser Fra : ca flere over 64 år 2. Og konsekvenserne? stigende behandlingsbehov (kronikere..) Færre til at betale skat

8 Case: indirect and direct costs of chronic diseases, e.g. Sleep apnea Direct costs The disease: course, severity, co-morbidity, mortality Management: diagnostic procedures, treatment, follow- up, effect of treatment Disease consequences, side-effect Indirect costs Social decline Employment Transfer income, pension, retirement

9 Employment rate before, at time of diagnosis and after diagnosis in patients and controls, Disease # Patients # Controls Obstructive sleep apnea Snorers ,00 75,00 Sleep apnoics Obesity hypoventilation ,00 65,00 60,00 55,00 50,00 Pts Controls Diag-8 Diag-7 Diag-6 Diag-5 Diag-4 Diag-3 Diag-2 Diag-1 Diagnose year Diag +1 Diag+2 Diag+3 Diag+4 Diag+5 Diag+6 Diag+7 Diag+8 Snorers Employment Diag-8 Diag-7 Diag-6 Diag-5 Diag-4 Diag-3 Diag-2 Diag-1 Diagnose year Diag +1 Diag+2 Diag+3 Diag+4 Diag+5 Diag+6 Diag+7 Diag+8 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 Pts Controls ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 % Time of diagnose (year) OHS Controls Jennum & Kjellberg, Thorax in press, 2010

10 Sources of Information and the Average Annual Health Cost (in Euros) per Person Year by Cost Categories in Denmark Snorers Sleep apnea Obesity hypoventilation Category of data Sources Pts N=59,223** Direct health costs The primary sector Inpatient cost Outpatient cost Drugs Total direct health costs Labor market income Indirect cost Sum of direct and indirect costs Net yearly costs Social transfer payments Hereof: Pensions Other Public transfers Sick pay (public funded) The National Health Insurance Security System Danish Ministry of Heath Danish Ministry of Heath Danish Medicines Agency Coherent Social Statistics Coherent Social Statistics 286* 990* 284* 393* 1,953* 759 Controls N=235, ,194 Pts N=81, * 1,714* 334* 589* 2,983* 1587 Controls N=325, ,396 Pts N=2, * 5,036* 392* 1,072* 6,893* , ,252* 1,350 2, * 27,584 22,061* 2, ,257* 4,105 1,338 2, ,860 5,646* 1,899* 3,052* 640* 24,334 13,021* 6,157 1,396 13,050* 4,767 2,062 2, ,320 9,798* 2,659* 6,319* 814* Controls N=10, ,730 19,177 1,730 6,535 3,714 2, a Bootstrap * p< ** number of observation years Jennum, Kjellberg. Thorax Jennum & Kjellberg, Thorax in press, 2010

11 Styringen/behov - aktivitetsvækst Figur 2: Udvikling i kontakter pr. patient, udvikling i produktionsværdi pr. kontakt, udvikling i unikke patienter (akkumuleret), Regionernes udgifter til sundhed fraregnet Procent Produktionsværdi pr. kontakt Kontakt pr. patient Unikke patienter 45% 45% praksissektoren steg med 43 pct. fra 1999 til % 40% 35% 35% (4 pct. årligt) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fra 2001 til 2008 har der været en stigning 25% på 14,1 pct. i 20% antallet af fuldtidsbeskæftigede sundhedsfaglige (1,5 15% pct. årligt) 10% % 5% 0% Kilde: Sundhedsstyrelsen Note: Der er ikke korrigeret for loftet over stigning i produktionsværdi pr. kontakt på 1,5 pct. pr. år. 40% af væksten er nye patienter 27½% af væksten er flere kontakter pr. Patient 32½% af væksten er dyrere kontakter

12 Aktivitets, økonomi og personale udvikling SUM, Danske Regioner og DSR, 2010

13 Stigning i aktiviteten er uholdbar og langt over DØRS antagelser Flere forløbstakster Resultater frem for kontakter Begrænsninger i væksten i antallet af ambulante besøg som bliver finansieret. Strammere og strammere økonomistyring Men de forventede knappe ressourcer, så større monitoreringskrav af produktion og økonomi Sikring af værdi for pengene.

14 Mere usikkert: Befolkningens og patienternes forventninger, krav og betalingsvilje Man må forvente: en mere rettighedsbevidst befolkning er ventetidsgarantien for alt? frit valg inden for EU(?) en befolkning, der ønsker adgang til de bedste og nyeste teknologier og behandlingsmuligheder Og får det! på den ene eller anden måde en befolkning med en større privat og offentlig betalingsvilje (den økonomiske velstand er vokset) supplerende sygeforsikringer, pres på politikere for at øge bevillingerne til sundhedsvæsenet

15 Bio-og sundhedsteknologien 1. De teknologiske/lægevidenskabelige muligheder 2. Økonomien Medier 3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisationsstruktur & ledelse, incl. politisk ledelse

16 Det temmelig usikre: Den sundhedsteknologiske udvikling 1. Ret sikkert: fortsat (accelererende) udvikling af nye eller forbedrede teknologier 2. Ret sikkert: vi kan behandle flere og flere 3. Usikkert: hvad vil der præcist komme? Øgede nettoomkostninger vil blive resultatet 4. Meget usikkert: i hvilket omfang vil det blive indført og med hvilken hastighed? Betinget bl.a. af de økonomiske muligheder/økonomisk vilje Forestår en debat om finansieringen af fremtidens sundhedsvæsen/ prioritering af midlerne

17 Teknologier -medicin: hvad forudså vi 10 år før det blev indført? 1 0,9 - Glitazoner (diabetes) - Bicalutamide (prostatacancer) - Orlistat (fedme) 0,8 - Donezepil (Alzheimers) - Proteasehæmmer (AIDS) 0,7 - Lamotrigen (epilepsi) - Bifosfornat (osteoporosis) 0,6 - Statin (kolesterolsænkende) - Antiviralt terapeutikum (AIDS-behandling) - Enalapril (forhøjet blodtryk) 0,5 - Antiviralt kemoterapeutikum (herpes) - Triptan (migræne) 0,4 - ACE-hæmmer (hypertension) - Immunmodulerende midler (transplanteringer) - H2-blokkere (mavesår) 0,3 - Atypiske neuroleptika (skizofreni) - Antiøstrogen (hormon-afhængige tumorer) 0,2 - Syntetisk glukokortikoid (astmabehandling) - Ikke-selektive betablokker (hypertension) 0,1 - Cytostatikum (immun supressiva) - Tricykliske antidepressiva (depression) - Orale diabetesprodukt 0 - Antibiotika (infektioner) Medicinske gennembrud

18 Udviklingstrin inden for anvendelse af mobil, trådløs og sensorteknologi med henblik på diagnostik, monitorering og behandling Specialisten Videotelefon (3G) i patients hjem Kilde: Kommende Teknologisk Fremsyn (juni 2006) om Mobil og trådløs kommunikation

19 Hvad betyder teknologipresset og demografipresset Manglende personale kombineret med flere patienter og nye behandlingstilbud vil stille krav til markant højere produktivitet mere skal automatiseres Mindre vil blive tilbudt? Opgaveglidning mellem faggrupper Understøttet af nye teknologiske muligheder Mere skal ud af sygehusene og over til kommunerne/almen praksis Incitamenter er en udfordring men udviklingen er uundgåelig.

20 Økonomien 1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder 2. Økonomien Medier 3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisationsstruktur & ledelse, incl. politisk ledelse

21 Per capita, BNP og sundhedsudgifter, købekraftsjustererede dollars Sundhedsudgifter per indbygger USA y = 2141,8Ln(x) Svejts R 2 = 0,7488 Finland Mexico Polen Sverige Bruttonationalprodukt per indbygger Danmark Irland Norge jo rigere, jo mere bruger man relativt på sundhedsvæsenet 1% vækst i BNP fører til mere end 1% vækst i sund.-udgift. i 2020: udgør sundhedsudgifterne omkring 12-15% af BNP

22 Udgiftsudviklingen i Price-Waterhouse-Coopers 2020-fremtidsscenarie

23 Brugerbetaling og private sygeforsikringer For at aflaste de offentlige finanser 1.Øget brugerbetaling, jfr. Velfærdskommissionen og Vismændene (også i almen praksis) 2. Øget tegning af private sygeforsikringer Primært på grund af brugerbetaling Skattefradrag fjernes på hospitalsforsikringer

24 Organisering og politisk styring 1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder 2. Økonomien Medier 3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisationsstruktur & ledelse, incl. politisk ledelse

25 Organisering på mikroniveau På mange måder mange af de samme problemer som for 50 år side Men jo markant færre sygehuse Kortere indlæggelser Problemer med samordning Vigtigt også at kunne finde nye løsninger på gamle problemer Løsninger skal anerkende den lægelige specialisering, og den lægelige specialisering skal anerkende at der skal findes løsninger. Fælles erkendelser og mere entydig ledelse

26 Budgetansvar i praksis AFDELINGEN: Vi tog selv kontakt til direktionen om budgetoverskridelserne, der var ikke noget med at vi lod som ingenting. Vi fik også aftaler om regelmæssige møder. Vi (direktion og afdeling) blev enige om af der var en for lav normering på sekretærerne. Men der var ikke penge til det, og man fik af vide at man skulle finde det inden for egne rammer. INTERVIEWER: Hvad føler man når man får sådan et svar? AFDELINGEN: Man føler afmagt, og tænker ok - det kan vi jo ikke! INTERVIEWER: Siger I det til direktionen? AFDELINGEN: Ja, det gør vi! INTERVIEWER: Hvad siger de så? AFDELINGEN: De siger det er der ikke noget at gøre ved, vi kan ikke hjælpe jer med det? INTERVIEWER: I siger: det kan vi ikke, og direktionen siger: det kan vi ikke hjælpe jer med! Sådan kan man jo ikke afslutte et møde! AFDELINGEN: Det kommer an på hvem der er stærkes! Vi skal jo være loyale overfor ledelsen, og så går vi tilbage til afdelingen og ser om vi kan organisere det på en bedre måde, og det kunne vi så ikke. INTERVIEWER: Melder i så det tilbage til direktionen? AFDELINGEN: Der skete jo noget i den proces, direktøren fik et nyt arbejde, så gik det jo lidt i stå. INTERVIEWER: Jo, men i havde sagt at I ville gå hjem og se på det?

27 AFDELINGEN: Nej, vi havde sagt i ville gå tilbage og se om vi kunne organisere det på en anden måde! INTERVIEWER: Men det kunne I jo ikke! AFDELINGEN: Nej det kunne vi ikke! INTERVIEWER: Kan du forstå hvad jeg prøver at spørge til? AFDELINGEN: Ja, jeg er fuldstændig klar over hvad du spørger til! Det er dilemma, vi kunne godt have handlet, det kunne ske ved at lukke den elektive produktion INTERVIEWER: Ja, men det må I jo heller ikke. AFDELINGEN: Nej, derfor kørte vi også derud af, vi vidste godt vi brugte mere end vi havde. INTERVIEWER: I havde ikke budget til det? Det er jo i ikke rigtig holdbart? AFDELINGEN: Jo, men jeg prøver at forklarer at direktøren havde fået nyt job. INTERVIEWER: Jo, men jeres ledelsesansvar er jo det samme AFDELINGEN: Nej nej Du kan sige, at så burde vi have gået ned til de to tilbageværende, og sige at det her går ikke. Det gjorde vi ikke.. Jo jo det vi gjorde vi, vi gjorde opmærksom på det fra day one. Men det kom der ikke rigtig mere ud af. INTERVIEWER: Men hvad har direktionen gjort ud over at sige, det må i finde inden for eget budget? AFDELINGEN: Det er deres standardsvar! Og i de 3 måneder uden direktør sagde direktion ikke noget, for den var underdrejet af at finde en ny direktør. Efter den ny direktør er kommet, så er der kommet gang i sagerne. INTERVIEWER: Men sygehuset har jo ikke fået et nyt budget fordi der er kommet en ny direktør AFDELINGEN: Det er jeg med på, men dialogen er blevet taget op igen. Du skal huske på at vi også har det faglige ansvar...

28 Fanø [0,00-50,00] ]50,00-100,00] ]100,00-150,00] ]150,00-300,00] ]300, ,00] Thisted * Morsø Skive Lemvig Struer Holstebro * Herning Ringkøbing-Skjern Billund Varde * * Esbjerg Vejen Sygehusstruktur * Bornholm * Hjørring Frederikshavn Læsø Brønderslev Jammerbugt * Hørsholm Allerød Rudersdal Aalborg Rebild Furesø Lyngby-Taarbæk Vesthimmerland Gentofte Gladsaxe Mariagerfjord * Herlev Ballerup Glostrup Albertslund Rødovre * Frederiksberg * København Viborg Randers. * Høje-Taastrup Brøndby Hvidovre Norddjurs Vallensbæk Ishøj Tårnby Syddjurs Greve Favrskov * * * Silkeborg Skanderborg Ikast-Brande * Horsens Hedensted Vejle Kolding Haderslev * Tønder Aabenraa Fredericia Middelfart Assens Sønderborg * Århus Odder Samsø Bogense * Odense Kerteminde Nyborg Faaborg-Midtfyn Svendborg Helsingør Gribskov Frederiksværk-Hundested. * Fredensborg Hillerød Frederikssund Odsherred. Egedal Holbæk Kalundborg Lejre Roskilde Solrød * Køge Sorø Ringsted Stevns Slagelse Næstved Faxe Vordingborg Langeland Ærø Guldborgsund Lolland * Dragør i 2020: ca sygehuse med akutfunktioner det ambulante mere end det stationære sygehus Praktiserende læger/kommuner/ special sygehuse skal kompensere for afstanden til sygehuset

29 Almen praksis vil få større ansvar eller mindre betydning Fx være ansvarlige for lokale skadesklinikker 24/7 Flere ambulante ydelser Diabetes, KOL, hjerte etc. Røntgen mv. Pres for større praksisfællesskaber Organisatorisk udfordring (PCT?) Aflønningsform? Afskaffelse af solopraksis? Sygehusets rolle?

30 2020: Et statsligt sygehusvæsen og primærsektoren føres til kommunerne? Det var ikke holdbart med fem regioner uden skatteudskrivning, 41 politikere per regionsråd, øget statslig styring via Sundhedsstyrelsen og øget landspolitisk fokus på sundhedsvæsenet! 2020: de fem regioner er blevet til 3 statslige regioner. Idé Jakob Kjellberg, DSI

31 Opsummering om fremtiden (sandsynligt) Økonomi: Der vil komme flere penge til sundhedsvæsenet Brugerbetaling vil blive mere udbredt Flere forsikringer Struktur: Regionerne nedlægges, Staten tager sygehuse (som der bliver færre af), og kommunerne for ansvar for almen praksis Medicin og Teknologi: Vil udgøre en stigende andel at sundhedsudgifterne Patient rettigheder: Mere frit valg, også i EU Kjellberg, J, 2010

32 Effekter I Endnu større fokus på øget produktiviteten Når pengene er få, så bliver kravene større Modsat vil aktivitetspresset formodentlig reduceres Men resultatspresset øges Mere topstyring fra stat, sygehus og ledelse Endnu mere marked(?) Krav om tænkning på tværs af sektorer og afdelinger - mere end internt på afdelingen

33 Effekter II Større krav om monitoreringsredskaber Uniform tværsektoriel registrering/monitorering Pt forløb monitorering og styring, f.eks. Evidensbaseret Kvalitetsmonitorering, effektparametre: prognose, sociale, livskvalitet Monitorings- og evidensbaseret beslutningsstøtte Sundhedspolitisk Behandling

34 Effekter III Teknologikrav Mere decentraliseret monitorering og teknologi Vidensbaseret teknologi teknologi med mere viden Implementering i hverdag og primær sektor

35 Effekter IV Borgerrelateret beslutningsstøtte Fra pt til borger Større borger indflydelse og ansvar Økonomisk forskydning; samfund-borger

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen?

Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen? Folkeuniversitetet efteråret 2006 Hvordan har det danske sundhedsvæsen udviklet sig i de sidste 10-20 år og hvorfor? Er det blevet bedre eller ringere og hvad betyder kommunalreformen? Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på 18 sider tandlægeregningen Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Spar penge

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere