Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger"

Transkript

1 Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges KOLprogrammet...3 Nr. 1: Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL...4 Nr. 2: Kliniske retningslinjer for akut sygepleje til patienter indlagt med forværring af KOL Nr. 3: Administration af inhalationsmedicin givet på næb eller maske Nr. 4: Kliniske retningslinjer for sygepleje til patienter med KOL i stabil fase Nr. 5: Kliniske retningslinjer for kontrol af og oplæring i korrekt inhalationsteknik for KOLpatienter Nr. 6: Klinisk retningslinje for forberedelse af udskrivning af KOL-patienten Nr. 7: Retningslinje for iltbehandling i Region Midtjylland Nr. 8: Undervisning, vejledning og information til KOL patienten Nr. 9: Tjeklister for sygepleje til patienter med KOL på Visitationsafsnit Nr. 10: Tjeklister for sygepleje til patienter med KOL på sengeafsnit Nr. 11: Tjekliste for det tværfaglige team - kriterier for udskrivelse af patienter med KOL Nr. 12: Kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med akut forværring af KOL Nr. 13: Tjekliste til fysioterapeutisk undersøgelse af KOL-patienter Nr. 14: Tjekliste for fysioterapeutisk vejledning og behandling af KOL-patienter på Visitationsafsnit Nr. 15: Tjekliste til lungefysioterapi, fysisk træning og vejledning til patienter med KOL på sengeafsnit Nr. 16: Kliniske retningslinjer for ergoterapi for patienter med akut forværring af KOL Nr. 17: Vejledning for hospitalsbaseret KOL-rehabilitering Nr. 18: Vejledning for henvisning til Livsstilscentret, Regionshospitalet Brædstrup Nr. 19: Case Manager Nr. 20: Vejledning til epikrisen Nr. 21: NIP-indikatorer og standarder for KOL Nr. 22: Regional KOL-bog Nr. 23: Patientens egen handleplan

3 Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges KOL-programmet For at understøtte implementeringen af KOL programmet er der udarbejdet retningslinjer, vejledninger og tjeklister (materialet er som udgangspunkt udarbejdet af læger, sygeplejersker og terapeuter på Regionshospitalet i Horsens i 2004, og revideret i 2006). Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer er et omfattende arbejde. De følgende retningslinjer og vejledninger er udarbejdet efter bl.a. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease s (GOLD) (1) anbefalinger, samt med inspiration fra både nationale og internationale studier. Retningslinjerne har dog ikke været igennem et peer review ved eksempelvis en AGREE vurdering (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) (2). Dette forhindrer imidlertid ikke, at de anvendes i daglig klinisk praksis. Det er dog hensigten, at udvalgte retningslinjer revideres med henblik på en egentlig kvalitetsvurdering f.eks. i "Center for kliniske retningslinjer - nationalt clearinghouse for sygepleje" i tilknytning til Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet (3). De lokale retningslinjer, vejledninger og tjeklister vedlægges KOL programmet til inspiration for hospitaler og kommuner i Region Midtjylland i forbindelse med implementering af KOL programmet. Referencer: 1. GOLD (2007), Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, (herefter blot GOLD 2007). 2. AGREE, - VURDERING AF KLINISKE VEJLEDNINGER THE AGREE COLLABORATION SEPTEMBER 2001, CEMTV (Center For Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering), København, Krøll V, Madsen I, Pedersen PU (2007), Center for kliniske retningslinjer under opbygning, Sygeplejersken 2007;22 3

4 Nr. 1: Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL Målgruppe: Tværfaglig. Formål: At sikre hensigtsmæssig lægelig modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL i overensstemmelse med nationale og internationale anbefalinger. Patientgruppe: Patienter med akut forværring af KOL. Patientforløbsbeskrivelse: Se Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland. FREMGANGSMÅDE Kliniske fund: Patienten observeres i forhold til følgende områder: Respiration St.p. Frekvens Dyspnø Hoste Respirationstype Saturation Spirometri Ronchi, krepitation Oftest takypnø Funktions-, tale- eller hviledyspnø Produktiv eller tør hoste Distanceronchi, stridor LFU, obstruktiv nedsat Hjerte-kredsløb St.c. BT Puls Ofte takykardi/afli med puls > 100 Farver Vurdering af farver Cyanose af læber, negle eller øre Bevidsthed Bevidsthedsniveau Vågen, klar, sløv, sovende Expektorat Temperatur Ernæringstilstand Mængde Farver Konsistens Vægt Højde BMI Tiltagende Purulent, blodtilblandet Sejt, skummende Under-, normal-, overernæret Anamnese: Først optages hurtig sygehistorie for at adskille KOL fra astma. Ved gennemgang eller når patientens tilstand tillader det, foretages udvidet anamnese. Mulig årsag til den aktuelle forværring: Øvre luftvejsinfektion, pneumoni, hjerteinsufficiens, emboli, pneumothorax, sovemedicin m.m. Aktuel medikamentel behandling Tidligere indlæggelser, herunder evt. respiratorbehandling Øvrige sygdomme (f. ex. hjerte, lever, nyre, bevægeapparat eller reumatologiske lidelser) 4

5 Patientens funktionsniveau (fx i forhold til personlig hygiejne, gangfunktion, udefunktion - MRC-skala anvendes) Ryger/ex ryger/aldrig ryger. Oplysning om hvor længe og hvor meget patienten har røget; hvilket år pt. ophørte med rygning noteres. Beregn antal pakkeår ((antal gram tobak pr. dag x antal år for rygning)/20). Stillingtagen til eventuel NIV/respiratorbehandling Undersøgelser: Saturationsmåling: Ved værdi < 90 %, skal der overvejes O2 tilskud. Arteriepunktur (husk altid at anføre om punkturen er taget med eller uden O2 samt iltdosering) er den vigtigste undersøgelse til vurdering af sygdommens sværhedsgrad, samt til vurdering af iltbehov og eventuel anæstesiassistance. Blodprøver (Hgb, leucocytter, differentialtælling, erytrocytvolumenfraktion, CRP, albumin, væsketal) Ekg Observationer som anført under kliniske fund Rtg. af thorax, ekspektorat D/R og bloddyrkning. Dårlige KOL patienter bør konfereres med bagvagt, ligesom der bør tages stilling til, om patienten er respiratorkandidat. Behandlingen monitoreres løbende med saturationsmålinger, a-punktur, diverse blodprøver, samt observation af patientens kliniske tilstand. Behandlingen kan ses som en trinvis proces, men alle tiltag kan iværksættes umiddelbart ved behov. O2 tilskud: Start med 1-2 l/min, det terapeutiske mål er Pa02 8 kpa eller saturation på 90 %. Ved flow på 4 liter eller derover fugtes ilten. Ved værdier som nedenstående, sammenholdt med de øvrige kliniske fund, skal der overvejes O2, Lomholtbehandling, NIV (Non Invasiv Ventilation Bi-PAP behandling) eller respiratorbehandling. Sammenlign med evt. tidligere A-punktur. Mål: Iltdosis justeres til PaO2 8kPa, saturation > 90 % og normal ph. Iltdoseringsskema: O 2 Lomholt NIV Saturation 90 % 90 % trods O 2 tilskud 90 % trods O 2 /Lomholt, eller >90% og fald i ph < 6 kpa po 2 < 8 kpa < 8 kpa trods O 2 tilskud pco 2 > 6 kpa > 6 kpa trods O 2 > 6 kpa og samtidigt tilskud ph < 7.35 ph Normal < 7.35 < 7.35 Handling Nasal O L Overflyt til intensiv* Kontrol A-punktur Efter 1-2 timer ½ time efter hver Løbende via A- ændring kanyle 5

6 I afdelinger der tilbyder NIV: Er der indikation for NIV? Følgende 2 kriterier skal begge være opfyldt efter initial behandling: ph < 7,35 PaCO2 > 6.0 kpa Mindst 1 af følgende 3 kriterier skal være opfyldt: Forværring i dyspnø Respirationsfrekvens > 25 PaCO2 < 7 kpa uden O2-tilskud Start NIV. Forslag til startindstillinger: IPAP = 12 cm H2O (max. 20 cm H2O) EPAP/PEEP = 4 cm H2O (max. 7-8 cm H2O) Forskellen mellem IPAP og EPAP typisk 7 cm H2O eller større Backup frekvens = 15 (mindst 5 under patientens egenfrekvens) I:E Ratio = 1:3 (hvis apparatet kan stilles til det) Ilt-tilførsel = Til saturationen er % Inhalation: Duovent (Fenoterol/Ipratropium) 4 ml pn på forstøvermaske (flow på 6 l atm. luft). Ved Tiotropium behandlede bruges enten Salbutamol inhalationsvæske 2,5(-5) mg/dosis eller Terbutalin inhalationsvæske 5(-10) mg/dosis. Kortikosteroider: Tbl. Prednisolon 37,5 mg eller initialt 80 mg Solumedrol iv og herefter 80 mg iv x 1 /døgn, indtil patienten atter kan tage Tbl. Prednisolon. Seponeres efter 10 dages samlet behandling uden aftrapning, hvis patientens fysiske tilstand tillader det, ellers laves der individuel aftrapningsplan (enkelte patienter kan have behov for en lille vedligeholdelsesdosis). Hvis patienten får steroid inhalation, forsættes denne på trods af per oral indgift. Antibiotika: KOL exacerbation uden infiltrat: Ordineres ved øget dyspnø, øget ekspektorat og purulens og/eller feber samt forhøjede infektionstal. Inj. Cefuroxim 1500 mg x 3 iv eller amoxicillin med clavulansyre 500/125 mg x 3 (ved nyrepåvirkning skal der tages stilling til evt. reduktion af dosis). Antibiotika ændres iht mikrobiologi. Ved klinisk bedring efter 2 døgns iv-behandling, skiftes til amoxicillin med clavulansyre 500/125 mg x 3. Ved penicillinallergi tbl. roxitromycin 150 mg x 2. Behandlingsvarighed 7-10 dage. 6

7 Evt. anvendes tbl. azithromycin 500 mg. x1 i 3 dage (Streptokokker, H. Influenzae) og ved penicillinallergi. Ved penicillinallergi og samtidig hæmophilus influenzae gives moxifloxacin (handelsnavn Avelox), 400 mg dagligt i 7-10 dage. KOL exacerbation med infiltrat: Inj. Penicillin 2 MIE x 3 iv. Ved påvirket patient suppleres evt. med tbl. Ciprofloxacin 500 mg x 2 (kun iv ved sepsis og/eller opkastning). Ved penicillinallergi gives inj. Cefuroxim 1500 mg x 3 iv. Ved klinisk bedring efter 2 døgns iv-behandling, skiftes til tbl. Pancillin 2 MIE x 3. Ved penicillinallergi tbl. roxitromycin 150 mg x 2. Behandlings-varighed 7-10 dage. Avelox 400 mg x 1 i 7-10 dage, hvis patienten er penicillinallergiker OG har hæmophilus influenzae i ekspektoratet. Makrolidpræparater er ikke tilstrækkelige i disse tilfælde. Ved manglende bedring fortsættes iv-behandlingen, og behandlingen revurderes dagligt mhp antibiotikaskift. Pneumoni erhvervet under indlæggelse: Inj. Cefuroxim 1500 mg x 3 iv. Antibiotika ændres iht. mikrobiologi. Ved manglende respons revurderes efter i alt 3 døgns behandling efter samråd med mikrobiolog/infektionsmediciner. Profylaktisk AK-behandling: Lavdosis LMW heparinbehandling ved patienter med risiko for venøs tromboemboli, ex. immobile patienter, mb. Cordis (NYHA 3-4,) alder >75 år, tidl. DVT eller varicer, cancer. Eventuel ordination af Nikotinsubstitution. Fysioterapi: Se kliniske retningslinjer for fysioterapi (Nr. 12). Der iværksættes bl.a. PEP/CPAP behandling så hurtigt som muligt. Opfølgende behandling under indlæggelse: Den forsatte behandling, når det akutte stadie er overstået: O2 tilskud. Hvis patienten skal udskrives uden ilt, bør denne seponeres timer før udskrivelse. Inhalation Duovent (Fenoterol/Ipratropium) 4 ml pn på forstøvermaske (flow på 6 l atm. luft). Ved Tiotropium behandlede bruges enten Salbutamol inhalationsvæske 2,5(-5) mg/dosis eller Terbutalin inhalationsvæske 5(-10) mg/dosis. Senest døgnet før udskrivelse overgås til den inhalationsterapi patienten skal udskrives med. Tiotropium 18 μg x 1 eller respimat 2,5 μg, 2 sug x 1, hvis ingen kontraindikationer (Glaucom og Hypertrofia Prostata). Den medicinske behandling i forhold til Antibiotika, Kortikosteroider mv. som beskrevet under den akutte behandling forsættes. Ved behov for beroligende medicin kan anvendes Tbl. Phenergan 25 mg max 3/døgn, eller tbl Nozinan 5 mg max x 3/døgn. Undtagelsesvis kan overvejes Benzodiazepiner med kort halveringstid i lav dosering. Udførelse af spirometri. Ordination af rygestopinstruktør. 7

8 Ordination af ernæringsvejledning. Ordination af steroidinhalation efter følgende skema: Opdeling af sygdommens sværhedsgrader (GOLD 2007), samt behandlingsforslag: Trin 1 Mild FEV1/ FVC < 70 % FEV1 80 % +/- symptomer Undgå risikofaktorer (rygestop) Influenza vaccination Korttidsvirkende bronkodilatatorer ved behov Trin 2 Moderat Trin 3 Svær Trin 4 Meget svær FEV1/FVC < 70 % FEV1/FVC < 70 % FEV1/FVC < 70 %; 50 % FEV1< 80 % 30 % FEV1< 50 % FEV1 < 30 % eller +/- symptomer +/- symptomer FEV1 < 50 % + Kronisk respiratorisk insufficiens Det samme Det samme Det samme Det samme Det samme Det samme + Fast behandling med 1 eller flere langtidsvirkende bronkodilatatorer + rehabilitering Det samme + Inhaleret steroid hvis gentagne exacerbationer Det samme Det samme + Ilttilskud hvis kronisk respiratorisk insufficiens Overvej kirurgi Rehabilitering: Tal med pt. om vigtigheden af daglig motion og sufficient ernæring. Tilbud om KOL-rehabilitering når MRC 3. MRC-skala: 1. Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget. 2. Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig eller går op ad en lille bakke. 3. Jeg går langsommere end andre på min alder, eller er nødt til at stoppe for at få vejret, når jeg går frem og tilbage. 4. Jeg stopper for at få vejret efter ca. 100 m, eller efter få minutters gang på stedet. 5. Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj af eller på. Ambulant opfølgning: Ambulant opfølgning ved praktiserende læge (mild og moderat KOL) eller lungeambulatorium (svær og meget svær KOL). Ordination af spirometri x 1 årligt når patienten er på trin 1 eller 2, og 2 gange årligt for pt. på trin 3 og 4. Øvrig opfølgning som beskrevet under nr. 6 Klinisk retningslinje for forberedelse af udskrivning af KOL-patienten og nr. 11 Tjekliste for det tværfaglige team - kriterier for udskrivelse af patienter med KOL. 8

9 VURDERING/EVALUERING Indikatorer: Se Hospitalsindsatsen Forløbsprogram og kliniske retningslinjer. Søgeord: KOL, GOLD, COPD. Gennemgang ved AGREE: Retningslinjen er ikke Agree vurderet, retningslinjen er fagligt godkendt i januar 2006 af Overlæge og Speciallæge i lungemedicin Torben Riis Rasmussen, Århus Sygehus. Referencer, litteratur og links: 1. Gold Summary 2007: 2. KOL-programledelsen, Vejle Amt, Se også Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland Hospitalsindsatsen Forløbsprogram og kliniske retningslinjer. ANSVARLIG Forløbsprogramgruppen for KOL i Region Midtjylland. 9

10 Nr. 2: Kliniske retningslinjer for akut sygepleje til patienter indlagt med forværring af KOL Målgruppe: Plejepersonale Formål: At sikre optimal sygepleje til patienter med akut forværring i KOL fra akut modtagelse til stabil fase Patientgruppe: Patienter med akut forværring i KOL Patientforløbsbeskrivelse: Se Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland. FREMGANGSMÅDE Fremgangsmåde: Når patienten meldes: 1. Klargøring af stue og seng. 2. Klargøring af remedier til O2 behandling. 3. Klargøring af Inhalationsudstyr inklusiv inhalationsvæske (Se retningslinje for administration af inhalationsmedicin, nr.3). 4. Klargøring af venflon og A-punkturbakke. 5. Klargøring til værdimåling: BT-apparat, saturationsmåler og termometer. Når patienten kommer; vurder hurtig tilstand og kald læge akut ved dårlig patient ellers følges punkt 1-7 inden lægen kaldes optræd roligt og tryghedsskabende 1. Obs. respiration. 2. Obs. almen tilstand: Hudfarve og status (varm, tør, klamt svedende). Bevidsthedsniveau (vågen, klar, sløv, sovende). 3. Foretag saturationsmåling: værdien skal være 90 % - ellers gives O2 efter iltdoseringsskema. Se Nr. 1: Retningslinje for lægens modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL. 4. Obs. Værdier: BT, Temp., Puls. 5. Giv inhalationsmedicin (Fenotorol/Ipratropium, Terbutalin eller Salbutamol) på maske (Se retningslinje for administration af inhalationsmedicin, nr. 3). 6. Hjælp patienten til optimal lejring siddende i seng med puder under arme eller siddende med albuer på sengebord. 7. Vis med din tilstedeværelse at du har tid, hjælp patienten til rolig vejrtrækning og vis omsorg i forhold til, at patienten kan opleve angst. Informer løbende om hvad der skal ske. 8. Tilkald forvagt. 9. Foretag A-punktur. 10. Giv O2 tilskud/lomholt efter ordination (se klinisk retningslinje for lægens modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL, nr. 1). 11. Anlæg venflon. 12. Hvis ekspectoration sendes dette til D+R inden evt. opstart af antibiotika. 13. Bestil ordinerede blodprøver. 10

11 14. Rekvirer fysioterapi med henblik på brug af PEP-fløjte, CPAP og respirationsteknik (Se retningslinje for lungefysioterapi til patienter med akut forværring af KOL, nr. 12). 15. Forsat behandling som ordineret (Se klinisk retningslinje for lægens modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL, nr. 1). 16. Vurder i samråd med læge patientens tilstand, plan og behandling og beslut i fællesskab, hvornår patienten er klar til overflytning til sengeafdeling, intensiv, herunder også patientens behandlingsniveau, eller om patienten snarlig kan udskrives. 17. Dokumentation af tiltag i EPJ. VURDERING/EVALUERING Indikatorer: Se Hospitalsindsatsen Forløbsprogram og kliniske retningslinjer. Gennemgang ved AGREE: Ikke scoret. Referencer, litteratur og links: 1. KOL-programledelse, Vejle Amt, GOLD (2007) 3. Pedersen, Jim Thuesen (2002) Lungesygdomme: 3. udgave Kbh., Munksgaard Danmark. 4. Lomborg, K. et al. (2005), Bodycare experienced by people hospitalized with severe respiratory disease, Journal of advanced nursing, 50 (3); , may Lange, Peter, og Sorknæs, Anne Dichmann (2004) KOL Vejledning til Behandlerteamet ANSVARLIG Forløbsprogramgruppen for KOL i Region Midtjylland. 11

12 Nr. 3: Administration af inhalationsmedicin givet på næb eller maske Målgruppe: Plejepersonale Formål: At sikre at patienten får maksimal udnyttelse af bronkiedilaterende medicin givet på maske. Brug af pulverinhalatorer, spray på aerochamber eller inhalationsvæske på maske er ligeværdige, og det er derfor vigtigt at man tjekker inhalationsteknikken og følger op på patienterne, så de får guidning i egenomsorg, får handleplan, og derved kontinuert får undervisning i, at inhalation på maske ikke er de andre pulver- og sprayinhalationer overlegen Patientgruppe: Patienter indlagt med forværring i KOL Patientforløbsbeskrivelse: Se Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland Fremgangsmåde: 1. Såfremt patienten får ilt bibeholdes ilttilførslen på iltbrillen under inhalationen. 2. Maske tilsluttes atmosfærisk luft /ilt aggregat. 3. Inhalationsvæsken fyldes i masken. 4. Patienten hjælpes til opret siddende stilling. 5. Patienten hjælpes masken på og det sikres, at den slutter tæt omkring ansigtet. 6. Masken gives på atmosfærisk luft (6-8 liter), til al medicinen er forstøvet (ca. 6 minutter), patienten trækker vejret langsomt og dybt. 7. Der lukkes for atmosfærisk luft. 8. Masken tages af og placeres på aggregat. 9. Patientens kliniske tilstand observeres for yderligere tiltag se Klinisk retningslinje for akut sygepleje til KOL-patienten, nr Patientens kliniske tilstand observeres. 11. Masken skiftes en gang i døgnet. 12. Indgift af inhalation og effekt af denne dokumenteres i EPJ. VURDERING/EVALUERING Indikatorer: Se Hospitalsindsatsen Forløbsprogram og kliniske retningslinjer. Referencer, litteratur og links: 1. GOLD (2007) 2. KOL-programledelse, Vejle Amt, se terapeutiske grupper 4. Hygiejnesygeplejerske Catrin Reese, RH Horsens, Brædstrup og Odder ANSVARLIG Forløbsprogramgruppen for KOL i Region Midtjylland. 12

13 Nr. 4: Kliniske retningslinjer for sygepleje til patienter med KOL i stabil fase Målgruppe: Plejepersonale Formål: At sikre optimal sygepleje under indlæggelse frem til udskrivelsen Patientgruppe: Patienter indlagt med forværring af KOL, der er ude af den akutte fase Patientforløbsbeskrivelse: Se Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland Fremgangsmåde: Sygeplejen frem mod udskrivelsen fokuseres om: respirationen, støtte og vejledning i forhold til personlig hygiejne, mobilisering, ernæring, psykisk omsorg og mestring, information om medicin, inhalationsteknik, udskillelse af affaldsstoffer, tilbud om rygestop vejledning, planlægning af udskrivelse samt tilbud herefter. Der skal udpeges en kontaktperson, som sikrer planlægning og koordinering af indlæggelsesforløbet. Der bør afholdes tværfaglige konference med deltagelse af læge, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut minimum 1 x ugentligt. Alle nedenstående forhold dokumenteres i EPJ. 1. Sygepleje i relation til respiration og inhalationsteknik KOL patientens overskyggende problem er naturligvis relateret til respirationen, hvor der ses forlænget og besværet eksspiration, øget respirationsfrekvens, lufthunger og angst. I alle aktiviteter tages hensyn til dette. Fortsæt observationer og sygepleje som beskrevet i Klinisk retningslinje for Akut sygepleje til patienter med forværring i KOL (nr. 2), herunder saturationsmålinger og iltbehandling. Kontrol, vejledning og oplæring i forhold til inhalationsteknik og medicin (Se Klinisk retningslinje for kontrol af og oplæring i inhalationsteknik, nr. 5). Sikre at patienten har det for ham optimale inhalationssystem, og at han mestrer anvendelse af dette. Sikre at patienten får den ordinerede medicin, og at dette dokumenteres. Opfordre til brug af PEP-fløjte, samt anvendelse af respirationsteknikker (se Kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med akut forværring af KOL, nr. 12). Udføre Spirometri efter ordination. Vurder i samråd med læge og patient om der skal overvejes hjemme-ilt behandling, anvende Retningslinje for iltbehandling i Region Midtjylland (nr. 7). 2. Sygepleje i relation til personlig hygiejne KOL patienter bruger meget energi på respiration og har derfor brug for støtte til at varetage egenomsorg. Undersøgelser viser, at KOL patienter oplever, at personlig hygiejne er nødvendig for deres personlige integritet og velbefindende. Om morgenen planlægges med patienten, hvornår og i hvilket omfang der skal udføres personlig hygiejne denne dag. 13

14 Vurder sammen med patienten, hvilke ressourcer denne har og hvilke tiltag vedkommende gerne vil udføre selv, og hvilke der er brug for hjælp til. Under den personlige hygiejne skal fokus være på dette og ikke planer for patienten eller andet. Før der udføres personlig hygiejne skal patienten opfordres til at bruge sin bronkiedilaterende medicin. Det tilstræbes, at patienten mobiliseres til toilet på stuen eller et af badeværelserne, gerne med støtte eller ved brug af bækkenstol. Afhængigt af patientens respiratoriske tilstand bruges forlængerslange til ilt eller mobil iltflaske. Der skal tilbydes hjælp til at udføre de handlinger, den enkelte patient ikke magter omkring personlig hygiejne samt udøves støtte til han/hun kan varetage mest muligt selvstændigt, evt. indlægge pauser undervejs for at imødekomme dyspnø. Patienten hjælpes tilbage til seng eller stol samt opfordres til brug af bronkiedilaterende medicin. Før og efter udførelse af personlig hygiejne vurderer patienten sin oplevelse af åndenød sammen med plejepersonalet ud fra BORG skala, dette bruges til at bevidstgøre patienten om handlingernes betydning for deres oplevelse af åndenød. Vurderes kontinuerligt over nogle dage til patienten oplever sin vejrtrækning nærme sig et habituelt niveau. Vurderingen bruges konstruktivt i forhold til tilpasning af handlingerne på gode og dårlige dage. Bestille ergoterapi med henblik på ADL, vurdering af funktionsniveau samt behov for hjælpemidler (se Kliniske retningslinjer for ergoterapi til patienter med akut forværring af KOL, nr. 16). 3. Sygepleje i relation til mobilisering Mobilisering er af største betydning for patienten, idet den negative spiral med sygdom, nedsat funktion, inaktivitet, dårlig muskelkondition og yderligere nedsat funktion, er vigtig at forsøge at bryde. Har patienten mulighed for at mobilisere til dagligstuen støttes han/hun til dette. Vurdering af behov for bronkiedilaterende medicin før og efter alle handlinger. Hvis patienten er sengeliggende er korrekt lejring med trykaflastende madras, samt puder til lejring i siddende stilling nødvendig. Sikre at fysioterapien fortsætter med henblik på lungefysioterapi og mobilisering (Kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med akut forværring af KOL, nr. 12). Dagligt læses fys-notater for planer omkring mobilisering af patienten, dette inddrages i plejen. I samarbejde udarbejdes mobiliseringsplejeplan med relevante mål for patienten dette er en tværfaglig opgave. Sikre at patienten er optimalt mobiliseret frem til udskrivelsen (se Klinisk retningslinje for forberedelse af udskrivning af KOL-patienten, nr. 6). Før og efter mobilisering vurderer patienten sin åndenød sammen med plejepersonalet ud fra BORG skala, dette bruges til at bevidstgøre patienten om mobiliseringens effekt på deres oplevelse af åndenød. Vurderes kontinuerligt over nogle dage til patienten oplever sin vejrtrækning nærme sig et habituelt eller stabilt niveau. Vurderingen bruges konstruktivt i forhold til tilpasning af handlingerne på gode og dårlige dage. 4. Sygepleje i relation til ernæring Ernæring er et indsatsområde, der altid skal have den største bevågenhed hos KOL patienter. Op mod % af alle KOL patienter er underernærede, og det er påvist at vægttab giver dårligere overlevelsesprognose. Desuden har underernæring stor indflydelse på både det daglige velbefindende og livskvaliteten. Målrettet ernæringsterapi giver forbedret muskelstyrke, forbedret immunforsvar og bedre lungefunktion. 14

15 Sikre at patienten ernæringsscreenes, og at der følges op på denne (Se og følg retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen). Følg anbefalingerne fra den motiverende samtale i forhold til støtte i forhold til eventuelt uhensigtsmæssige kostvaner. Det tilstræbes at alle patienter sidder i en stol og indtager sine måltider, støttes evt. med hjælp til lav forflytning. Iltbrugere opfordres til at anvende ilt under måltidet. 5. Sygepleje i relation til psykisk tilstand og mestring Mange KOL patienter oplever angst, depression og social isolation som følge af den kroniske sygdom. Derfor skal der tages hensyn til det i kontakten med patienten. Anerkend og tal om, at respirationsproblemer ofte kan virke meget angstprovokende. Tag udgangspunkt i det, der optager patienten mest aktuelt og respekter, at patientens syn på sin situation/liv kan være anderledes end dit som behandler. Drag omsorg for de pårørende og inddrag dem i det omfang patienten ønsker det. I forhold til mestring er det vigtigt at vejledningen, undervisningen og informationen er patientcentreret, dvs. man går ud fra patientens aktuelle situation. Viden alene ændrer ikke adfærd, det er derfor af største betydning at skabe en samarbejdsrelation, der gør at patienten føler sig respekteret og hørt på hans egne præmisser. Anvend principperne fra Den motiverende samtale og tilstræb en anerkendende og værdsættende tilgang. Afpas altid information og vejledning i forhold til både fysisk og psykisk tilstand. Der arrangeres samtale med patienten og evt. pårørende for at afdække, hvilken viden de har om KOL, dette så vidt muligt i samtalerum. Læge og kontaktsygeplejerske deltager. Samtalens formål er at sikre, at patienten har et grundlæggende kendskab til KOL og sygdommens betydning for hverdagen. Samtalen skal tage udgangspunkt i patientens aktuelle viden og behov for uddybning. Kan indeholde information om: - Lungernes opbygning og funktion. - Hvad er KOL. - Hvad er årsagen til KOL. - De psykologiske aspekter ved sygdommen, ex angst ved og for dyspnø. - Behandling, herunder gennemgang af patientens medicin inklusiv virkning/bivirkning. - Hvad kan patienten selv gøre for at mestre sin KOL og dermed have et godt liv med sygdommen (ernæring, motion, sociale aktiviteter, sygdommens betydning i hverdagen osv. se Kliniske retningslinjer for sygepleje til patienter med KOL i stabil fase, nr. 4). - Patientvejledning udleveres, desuden udleveres KOL-bog. - Der skal altid under denne samtale opfordres til deltagelse i KOL-rehabilitering, hvis patienten ikke har deltaget før og i øvrigt opfylder adgangskriterierne. Forsøg at samle de redskaber patienten løbende får fra alle faggrupper i forhold til mestring (vejrtrækningsteknik, BORG skala, hvile/aktivitet, ernæring osv.) Støt således patienten i at udarbejde sin egen handleplan (Patientens egen Handleplan) Ved eventuel genindlæggelse følges der op på ovenstående samtale ved stuegang, hvor patienten får mulighed for at beskrive sin hverdag, oplevelse af begrænsninger og de erfaringer, der er gjort i hjemmet efter udskrivelse. Der udspørges til oplevelsen op til indlæggelsen, symptom forværring og hvordan disse evt. kunne have været erkendt og behandlet således akut indlæggelse kunne have været undgået. Ovenstående samtale/information, samt udlevering af materiale dokumenteres i journal/epj under tjekliste for kriterier for udskrivning. 15

16 6. Sygepleje i relation til udskillelse af affaldsstoffer Problemer i relation til udskillelser ses hyppigt både i akut fase samt i den mere stabile fase. Viser sig både i form af urinretention, obstipation eller inkontinens grundet immobilisering samt nedsat ernæring - og væskeindtag, samt angst for at den fysiske anstrengelse kan fremprovokere et dyspnøanfald. Sikre at patienten tilbydes hjælp til toiletbesøg. Vejled i forhold til vigtigheden af at reagere på vandladnings/afføringstrang. Ved patienter, der bliver suppleret med væske eller er i optimering af vanddrivende behandling kan overvejes anlæggelse af KAD, såfremt toiletbesøg kræver for stor en del af patientens energi i forhold til respiration. Hjælpe patienten til at holde sit vanlige afføringsmønster eksempelvis ved fiberrig kost og rigelig væske og faste toilettider. Ved behov tilstræbes der ved hjælp af laksantia at bibeholde patienternes vanlige afføringsmønster, dette vurderes dagligt. 7. Sygepleje i relation til rygestop KOL skyldes langt overvejende rygning, og det er derfor altid påkrævet at optage rygeanamnese. Hvis patienten er ryger tilbydes/opfordres til henvisning til rygestopinstruktør. Hvis patienten ønsker vejledning hos rygestopinstruktør rekvireres denne, og der følges op vha. metoderne fra Den motiverende samtale. Hvis patienten ønsker rygeophør, skal der tilbydes og ordineres nikotinsubstitution. 8. Planlægning af udskrivelse Allerede ved indlæggelsen skal planlægningen af udskrivelsen påbegyndes. Mange KOL patienter har flere indlæggelser pr. år, og samlet set udgør KOL patienterne 20 % af det samlede antal akutte indlæggelser på medicinsk afdeling pr. år (10). Så snart den akutte fase er overstået påbegyndes samtalen om forventninger/målsætning for indlæggelsen. Jo længere tid indlæggelsen varer jo større komplikationsfrekvens. Angående kriterier for udskrivelse se Klinisk retningslinje for forberedelse af udskrivning af KOL patienten, nr Planlægning af ambulant forløb og rehabilitering Der er evidens for, at rehabilitering indeholdende rygeafvænning, undervisning i KOL og copingsstrategier, ernæringsterapi, medicinsk behandling, fysisk træning, lungefysioterapi, ergoterapeutisk vejledning samt psykosocial støtte har positiv betydning for patienten set i forhold til antal af indlæggelser, indlæggelsestid, fysisk formåen, daglige gøremål, livskvalitet og ernæringstilstand (10,13,14,16). Sikre at patienten henvises til dels ambulant opfølgning dels rehabilitering. Følg Kliniske retningslinje for forberedelse af udskrivning af KOL patienten, nr. 6. VURDERING/EVALUERING Indikatorer: Se Hospitalsindsatsen Forløbsprogram og kliniske retningslinjer. Gennemgang ved AGREE: Ikke gennemgået. Referencer, litteratur og links: 1. Arborelius, Elisabet(1995) Hvorfor gør de ikke som vi si r Ringkjøbing Amt. 2. GOLD (2007) 3. Knudsen, Vibeke Zoffmann (1997) Det relationelle forhold mellem patient og 16

17 Professionel, i Elsass P, Olesen F, Henriksen S (red.), Kommunikation og forståelse: Kvalitative studier af formidling og fortolkning i sundhedssektoren. Århus: Philosophia; s ). 4. Knudsen, Vibeke Zoffmann (2005) Guidet egenbeslutning, PHD-afhandling. 5. KOL-programledelses, Vejle Amt, Lacasse Y et. al, (1996) Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease, Lancet, 348 (9035): Lange, Peter, og Sorknæs, Anne Dichmann (2004) KOL Vejledning til behandlerteamet. 8. Lomborg, K et al (2005), Bodycare experienced by people hospitalized with severe respiratory disease., Journal of advanced nursing, 50 (3); , may Mabeck, Carl Erik (2005) Den motiverende samtale. 10. Netværk af forebyggende sygehuse (2004) Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse. 11. Pedersen, Jim Thuesen (2002) Lungesygdomme: 3. udgave Kbh. : Munksgaard Danmark. 12. Rasmussen, Finn, Vejlø, KOL er en forebyggelig og behandlelig tilstand www. laegemagasinet.dk 13. Sorknæs, Anne Dichmann(1998) Hjemmesygepleje til patienter i iltbehandling Sygeplejersken nr 21, Sundhedsstyrelsen (2005) Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning og rehabilitering af KOL Sundhedsstyrelsen (2005) Kronisk sygdom patient, sundhedsvæsen og samfund, forudsætninger for det gode forløb 16. Vinter, Karna (2005) Sygeplejeintervention for KOL- patienter og pårørende. Sygeplejersken 13/ Øbus. Am J (1999) Body mass index, Respir Crit Care Med 1999;180: ANSVARLIG Forløbsprogramgruppen for KOL i Region Midtjylland. 17

18 Nr. 5: Kliniske retningslinjer for kontrol af og oplæring i korrekt inhalationsteknik for KOL-patienter Målgruppe: Plejepersonale Formål: At sikre korrekt inhalationsteknik for patienter med KOL. At sikre at patienten får maksimal udnyttelse af bronkiedilaterende medicin givet på maske. Brug af pulverinhalatorer, spray på aerochamber eller inhalationsvæske på maske er ligeværdige, og det er derfor vigtigt, at man tjekker inhalationsteknikken og følger op på patienterne, så de får guidning i egenomsorg, får handleplan, og derved kontinuert får undervisning i, at inhalation på maske ikke er de andre pulver- og sprayinhalationer overlegen. Patientgruppe: Patienter indlagt med KOL Patientforløbsbeskrivelse: Se Forløbsprogram for KOL i Region Midtjylland. Fremgangsmåde: Undersøgelser viser, at der er dårlig compliance i forhold til indtagelse af inhalationsmedicin (2). Det er derfor af stor betydning at patienten oplæres/kontrolleres i forhold til teknik, men også at patienten motiveres til korrekt anvendelse. Som hovedregel kan teknikken testes via Inhalationsfløjte: Turbuhaler som skal give et højt fløjt ved korrekt teknik eller Diskos som skal give et kontinuerligt fløjt ved korrekt teknik. Diskos (eksempelvis Seretide, Flixotide, Serevent og Ventoline) Patienten viser sin inhalationsteknik på testfløjte, herefter testes dette på patientens egen diskos. 1. Patienten hjælpes til opret siddende stilling. 2. Diskos åbnes ved at dreje beskyttelseshætten. 3. Dosisknappen trykkes i bund og bliver der. 4. Patienten puster ud til siden. 5. Medicinen inhaleres ved at patienten lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt. 6. Patienten holder vejret nogle sekunder og mundstykket fjernes og patienten puster ud. 7. For fuld inhalation af en dosis kan ovenstående gentages. 8. Beskyttelseshætte drejes tilbage. Kontrol, resultat samt, hvad der er informeret om dokumenteres i EPJ. Patienten informeres om, hvordan de ser diskos snart er tom. Informeres om at børste tænder og skylle munden efter brug for at undgå mundsvamp (gælder ikke Ventoline og Serevent). Informeres om at mundstykket rengøres med en tør klud 2-3 gange om ugen. 18

19 Virkning og bivirkning oplyses sammen med dosering samt administrationstidspunkter. Handihaler (spiriva) Patienten viser sin inhalationsteknik på testfløjte (Diskos), herefter testes dette på patientens egen handihaler. 1. Patienten hjælpes til opretsiddende stilling. 2. Handihaler åbnes ved at åbne beskyttelseslåget. 3. Mundstykket åbnes og der kommes 1 kapsel i umiddelbart inden brug. 4. Mundstykket trykkes ned til der høres et klik. 5. Hold handihaleren med mundstykket opad, tryk den grønne knap på siden ind 1 gang og slip. 6. Patienten puster ud til siden. 7. Medicinen inhaleres ved at patienten lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt til det kan høres kapslen vibrerer. 8. Hold vejret i 5-10 sekunder, mundstykket fjernes og patienten puster langsomt ud. 9. Ovenstående kan gentages flere gange for at tømme kapslen. 10. Kassér den tomme kapsel. Patienten kan skille kapslen ad og se om den er tømt. 11. Beskyttelseslåget lukkes igen. Kontrol og resultat dokumenteres i EPJ. Patienten adspørges om de kender til opfyldning og brug af handihaler, hvis ikke gennemgås dette med patienten. Informeres om at handihaler rengøres 1 gang om måneden indvendigt med vand uden sæbe, tørrer herefter i 24 timer. Mundstykket rengøres med fugtig (ikke våd) klud ved behov. Virkning og bivirkning oplyses sammen med dosering samt administrationstidspunkter. Respimat (Spiriva) (under udarbejdelse) Turbuhaler (eksempelvis Symbicort, Symbicort Forte, Spirocort/ Pulmicort, Oxis, Bricanyl, Terbasamin) Patienten viser sin inhalationsteknik på testfløjte (Turbuhaler), herefter testes dette på patientens egen turbohaler. 1. Patienten hjælpes til opret siddende stilling. 2. Beskyttelseshætte skrues af. 3. Turbuhaler holdes lodret, mens bundstykket drejes frem og tilbage, underordnet til hvilken side først (siger klik ). 4. Patienten puster ud til siden. 5. Medicinen inhaleres ved at patienten lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt. 6. Mundstykket fjernes og der pustes langsomt ud. 7. Ved ordination på 2 inhalationer gentages dette. 8. Beskyttelseshættes sættes på. Kontrol, resultat, samt hvad der er informeret om dokumenteres i EPJ. Patienten informeres om, at farveskift indikerer at diskos snart er tom. Informeres om at børste tænder og skylle munden før og efter brug for at undgå mundsvamp (gælder ikke Bricanyl og oxis). Informeres om at mundstykket rengøres med en tør klud 2-3 gange om ugen, må ikke rengøres med vand. 19

20 Virkning og bivirkning oplyses sammen med dosering samt administrationstidspunkter. Seksløber (Berodual): Patienten viser sin inhalationsteknik på testfløjte (Turbuhaler), herefter testes dette på patientens egen seksløber. 1. Patienten hjælpes til opretsiddende stilling. 2. Tromlen drejes til den første hele kapsel. 3. Kapslen perforeres ved et tryk på den hvide knap på siden af seksløberen og slippes. 4. Patienten puster ud til siden. 5. Medicinen inhaleres ved at patienten lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt til det kan høres at kapslen vibrerer. 6. Patienten holder vejret 5-10 sekunder, mundstykket fjernes og der pustes langsomt ud. 7. Gentages for fuld inhalation af en dosis. Kontrol og resultat dokumenters i EPJ. Det sikres at patienten adspørges om de kender til opfyldning og brug af seksløber, hvis ikke gennemgås dette med patienten. Patienten informeres om afvaskning af seksløber, dette en gang om ugen og når den i øvrigt er snavset. Kan gøres i varmt vand. OBS hvis kapsler sidder i mere en 3 dage skal de kasseres grundet risiko for at de suger fugt. Inhalation på spacer (Volumatic eller aerochamber eksempelvis Seretide, Ventoline, Berodual, Bricanyl, Spirocort, Flexotide og Serevent) Inhalation på spacer bruges ved svært nedsat lungefunktion, ved patienter, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer eller ved voldsom mundsvamp eller hos patienter der ikke tåler pulver i munden. Inhalationsteknikken testes derfor ikke på testfløjte eller andet. Det tjekkes, at patienten anvender spacer korrekt. 1. Patienten hjælpes til opret siddende stilling. 2. Aerosol en rystes og presses fast i spaceren. 3. Patienten ånder ud til siden. 4. Patienten lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette eller tager masken helt tæt til ansigtet. 5. Tryk af 1-2 gange afhængigt af ordination. 6. Patienten trækker vejret langsomt 5-10 gange. 7. Ovenstående kan gentages afhængigt af ordination. Kontrol og resultat dokumenteres i EPJ/journal. Patienten informeres om beholderen rystes for at kontrollere om der er mere medicin tilbage. Et andet tegn på at beholderen snart er tom, er at kraften på puffet aftager. Tidligere anvendt vandteknik frarådes. Patienten informeres om rengøring af spacer, der tåles opvaskemaskine eller almindelig vask, dette gøres 1 gang i ugen og yderligere ved behov. Spaceren skal lufttørre nogle timer før brug. Inhalationsapparat Brug af pulverinhalatorer, spray på aerochamber eller inhalationsvæske på maske er ligeværdige, og det er derfor vigtigt at man tjekker inhalationsteknikken og følger op på patienterne, så de får guidning i egenomsorg, får handleplan, og derved kontinuert får 20

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere