BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR ORDER NO.: DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone:

2 2 Indholdsfortegnelse: Generelt:...2 Udpakning:...3 Transport:...3 Opstilling og fastgøring:...3 Idriftsættelse:...4 Anbefalet brug af maskinen:...4 Tekniske data:...4 Maskinens max. kapacitet:...4 Maskinens komponenter:...5 Sikkerhed:...6 Justeringsmuligheder:...6 KODIAK brugervenlighed:...7 Betjening af maskinen:...8 Overbelastning:...9 Procedure ved overbelastning:...9 Anbefalede max. hastigheder:...9 Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk:...9 Korrekt brug af værktøjer:...9 Rengøring:...9 Smøring og Fedttyper:...9 Hjælpetræk:...9 Udlæsning af maskinens data...10 Fejlkoder og løsningsmuligheder:...10 Adgang til sikring:...11 Elektrisk diagram:...12 Eksempler på strømtilslutninger:...13 Generelt: Denne manual er at betragte som en integreret del af røremaskinen og skal opbevares ved maskinen igennem hele maskinens arbejdsliv. Inden maskinen tages i brug er det vigtigt at læse denne instruktion grundigt igennem, specielt afsnittet om brugersikkerhed. Producenten har ret til at opdatere produktets manual uden at dette eksemplar af manualen opdateres. Producenten er ikke ansvarlig for fejl som skyldes: Ufornuftig, forkert eller fejlagtig brug af maskinen Modstridende brug (i modstrid med den i manualen beskrevne brug) Fejlagtig installation Forkert spændingsforsyning til maskinen Manglende overholdelse af vedligeholdelsesvejledning Modifikationer af maskinen Reservedel og tilbehør, som ikke er originale eller specificeret til denne model Manglende overholdelse af instruktioner i denne manual Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren. Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af vedligeholdelsesforskrifter

3 3 Udpakning: Maskinen udpakkes, emballage kasseres ifølge de for landet gældende regler Inden maskinen frigøres fra pallen, kontrolleres det, at alle dele følger med maskinen: Sikkerhedsskærm Strømkabel Nøgle til højdejustering af ben Kedelvogn og kedel Ris, spartel, krog samt skraber med blad, hvis dette tilvalg er foretaget ved købet. Maskinen frigøres fra pallen ved at klippe strips Transport: Der bør altid bruges en løfteanordning når maskinen skal flyttes. Da maskinen er toptung, bør der tages forbehold for dette. Maskinen må ikke trækkes/løftes i håndtaget til kedelløft Det er vigtigt, at maskinen hele tiden er i lodret position, når den flyttes Opstilling og fastgøring: Maskinens omgivelsestemperatur må maksimalt være 45 o C Maskinen skal være i vatter inden maskinen tages i brug Kedelbøjlernes højde over gulvet skal være korrekt inden maskinen tages i brug se Justeringsmuligheder side 6. Maskinens ben er indstillelige og kan justeres ved at dreje på dem individuelt. Se Justeringsmuligheder side 6. Maskinen skal kun fastgøres til gulvet, hvis den placeres om bord på et skib. Strømtilslutning: Brugeren må gerne selv strømtilslutte maskinen, der rettes opmærksomhed på afsnittet Strømtilslutning som skal overholdes. Af hensyn til service personale, bør det tydeligt kunne ses, når forsyningsstikket til maskinen er fjernet fra stikkontakten i væggen. Kablet fastholdes til maskinen i forsyningssoklen med en bøjle. Før maskinen forbindes elektrisk, kontrolleres at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens bagside. Der er fare for personskade, hvis maskinen ikke forbindes til jord. Det skal sikres at kablet, der bruges til at strømtilslutte maskinen med, overholder standarden for landet, hvor maskinen opstilles! Se endvidere Eksempler på strømtilslutninger side 13 Maskinen skal jordforbindes! Undlades dette kan det medføre personskade. Manglende jordforbindelse medfører manglende funk tion af EMC-filter samt risiko for beskadigelse af frekvensomformer. Når maskinen tilsluttes bruges fase + neutral + jord eller fase + fase + jord. I begge tilfælde er det vigtigt at spændingen mellem de to strømførende ben er i overensstemmelse med maskinskiltet. (Se eksempler på side 13) Maskinen må kun tilkobles en strømforsyning med jord. Der skal bruges en stikkontakt med 2 ben og jord. Alternativt kan bruges to ledere og jord fra en trefaset forsyning. Maskinen skal beskyttes af en differensafbryder. Maskinen er sikret med en 10A sikring. Sikringen er indbygget i stikbrønden bag på maskinen.

4 4 Idriftsættelse: Kedel, værktøjer og sikkerhedsskærm rengøres inden brug se afsnittet rengøring side 9. Kedelbøjlernes højde over gulvet skal være korrekt inden maskinen tages i brug se Justeringsmuligheder side 6. Anbefalet brug af maskinen: Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Maskinen må ikke anvendes i eksplosiv atmosfære Maskinen må kun betjenes af personale, som er trænet i brug af maskinen jævnfør nærværende vejledning. Brugeren skal være over 14 år Maskinen er beregnet til kommerciel brug i køkkener, catering og bagerier. Maskinen må kun bruges jævnfør manualens forskrifter Det er ikke tilladt at ændre på maskinen, med mindre ændringen er anbefalet af producenten Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilsluttes tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af A/S Wodschow & Co. Tekniska data: Bruttovægt nettovægt kw Volt Amp Variable hastighed, værktøj 145 kg 115 kg 1,2 kw 230V 10A o/m Maskinens max. kapacitet: Kapacitet pr. mix Værktøj KODIAK Æggehvide Ris 3,0 L Mayonnaise Ris 20 L Gærdej (60%AR) Krog 13 kg Frikadellefars Spartel 20 kg Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m. og dermed kapaciteten AR = Absorption Ratio (%AR) (væske i % af tørstof) Eks.: en grundopskrift indeholder 1 kg tørstof og 0,6 kg væske: dette giver AR = 0,6 kg x 100 = 60% 1 kg Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens maksimale kapa citet, bruges den beregnede AR = 60% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen: Maskinens maksimale. kapacitet = 13 kg. for dej med AR = 60% Nu beregnes vægten af tørstof i denne dej: Tørstof = Maks. kapacitet x100 = 13 kg x 100 = 8,125 kg AR Vægten af væske = 13 kg - 8,125 kg = 4,875 kg

5 5 Maskinens komponenter: Betjeningspanel Rørehoved Løftehåndtag Betjeningspanel med hjælpetræk Sikkerhedsskærm Stikbrønd på bagsiden af maskinen, indeholder 10A sikring, se side 11. Med bøjle til fastholdelse af stik. Røreværktøj Kedel Kedelvogn Kedelarme, se side 6 for indgreb mellem kedelarme og kedel Indstillelige ben, se side 6 for indstilling Standard udstyr, som medfølger: Kedelvogn Kedel - 30L Krog, spartel og ris til 30L kedel Udstyr, som kan tilkøbes Skraber til 30L kedel, hvis maskinen er forberedt for skraber Kedel - 15L Krog, spartel og ris til 15 L kedel Skraber til 15L kedel, hvis maskinen er forberedt for skraber

6 6 Sikkerhed: Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Brugere af maskinen skal være over 14 år og trænet i brug af maskinen jævnfør nærværende vejledning. Brugerens sikkerhed er sikret ved følgende: Værktøj kan kun rotere, hvis sikkerhedsskærmen er monteret og kedlen løftet. Sikkerhedsskærmen er i plastik. Det er ikke muligt at montere skærmen forkert. Ingen adgang til roterende værktøj. Spredning af melstøv hæmmes. Udstyret med nødstop - Værktøjet stopper med at rotere på mindre end 4 sek. (gælder også for alm. stop og stop via sikkerhedsskærm) Afstand mellem skærm/stativ og løftehåndtag er min. 50 mm Lydniveau er under 70 db Maskinen står stabilt på en hældning indtil 10 o. Afstanden fra gulv til kedelbøjle skal være justeret jævnfør afsnittet Justeringer side 6. Maskinen er beskyttet mod overstrøm. Ikke-ioniserende stråling frembringes ikke forsætligt, men afgives kun teknisk betinget af de elektriske driftsmidler (f.eks. elmotorer, stærkstrømsledninger eller magnetspoler). Desuden er maskinen ikke udstyret med stærke permanentmagneter. Ved overholdelse af en sikkerhedsafstand (afstand fra feltkilde til implantat) på 30 cm kan påvirkningen af aktive implantater (f.eks. pacemakere, defibrillatorer) med stor sandsynlighed udelukkes. Maskinen bør placeres således at der er plads til alm. brug og vedligehold God ergonomi for brugeren sikres via medfølgende kedelvogn, der eliminerer tunge løft af kedel og sikrer korrekt arbejdshøjde Følgende anbefalinger eksisterer for arbejde med støvende ingredienser: Støvende ingredienser bør ikke hældes i kedlen fra stor højde. Posen med f.eks. mel åbnes i bunden og nede i kedlen. Ikke køre til højeste hastighed for hurtigt. Der er fare for personskade, hvis maskinen ikke forbindes til jord. Det skal sikres at kablet, der bruges til at strømtilslutte maskinen med, overholder standarden for landet, hvor maskinen opstilles! Se endvidere strømtilslutning Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører Justeringsmuligheder: Når maskinen modtages, er de indstillelige ben drejet helt i bund. Benenes højde skal justeres, således, at kedlen på kedelvognen passer perfekt i kedelbøjlerne. Hvis gulvet ikke er plant, kan maskinens ben højdejusteres individuelt, således at en korrekt opstilling sikres. Med maskinen leveres en fastnøgle med nøglevidde 32 mm. Ben lavere = drej mod uret Ben højere = drej med uret

7 7 KODIAK brugervenlighed: KODIAK er blevet til i samarbejde med køkken- og bagerpersonale, hvilket har resulteret i en række fordele for brugeren: Selve maskinen Kan strømtilsluttes af brugeren Fremstillet i rustfrit stål Har højdejusterbare fødder, der sikrer funktionen af den høje kedelvogn Rengøringsvenlig på grund af store flader og en fuldt aftagelig sikkerhedsskærm, der kan maskinvaskes Strømkabel fastholdes med bøjle og kan dermed ikke rystes løs fra maskinen Maskinens skråtstillede betjeningspanel kombineret med den store kedeldiameter sikrer et godt kig til kedlens indhold Betjeningspanelet: Betjeningspanelet er enkelt, intuitivt og med store trykknapper Hastighed kan øges/mindskes kontinuerligt ved at holde henholdsvis og inde. Det er også muligt at steppe mellem de prædefinerede hastigheder Panelet er skråtstillet i ergonomisk korrekt højde, hvilket giver en god betjeningsvenlighed Panelet er nemt at rengøre med en fugtig klud. Der er indbygget timerfunktion med display, som også giver mulighed for at udlæse antal drifttimer Sikkerhedsskærmen: Sikkerhedsskærmen er af gennemsigtig plastik og i et stykke Skærmen er nem at afmontere og rengøre. Skærmen tåler 60 o maskinopvask, kortvarigt op til 90 o. Skærmen er fremstillet i en speciel slagfast kvalitet, som tåler daglig brug i et professionelt køkken. Sikkerhedsskærmen fastholdes via magneter, der er derfor ingen løsdele, som kan gå i stykker eller opsamle snavs. Det er ikke muligt at montere skærmen forkert. Sikkerhedsskærmens ifyldningshul kan drejes efter brugerens ønske Kedlen og kedelvognen: Kedlen har en lille højde og derved stor diameter, hvilket letter indsynet til kedlens indhold mens der arbejdes. Kedlen skal ikke løftes på plads i kedelarmene, men kan køres direkte på plads. Kedelvognen anvendes til transport fra mixer til arbejdsbord, opvask, lager osv. Kedelvognen giver en ergonomisk korrekt arbejdshøjde. Kedelvognen fritager brugeren fra tunge løft. Kedlen kan tippes i kedelvognens gummiring. Værktøjer: Maskinens ris er udformet meget kompakt, hvilket sikrer en lang levetid. Det er en betingelse at riset behandles efter nærværende foreskrifter. Maskinens spartel og krog er fremstillet i rustfrit stål.

8 8 Betjening af maskinen: Timer (timerfelt) Tid ned Hastighed ned Tid op Hastighed op Start Hastighedsindikator Stop Nødstop Inden maskinen startes: Kedlen placeres i kedelvognen, Driftstiden nulstilles ikke, hvis der trykkes på trykkes på en gang til, nulstilles driftstiden. en gang, Det ønskede værktøj lægges i kedlen, som køres i position mellem kedelarmene. Det sikres at kedel er i korrekt indgreb med kedelarme se Justeringsmuligheder side 6. Sikkerhedsskærmen påsættes og drejes således, at ifyldningsåbningen er tilgængeligt når maskinen kører. Værktøjet drejes på plads i bajonetfatningen Kedlen løftes ved hjælp af løftehåndtaget Hvis der ikke vælges en driftstid, vises tiden, der er gået fra maskinen blev startet. Inspektion af ingredienserne under drift: Ønsker man midlertidigt at stoppe maskinen uden at påvirke driftstiden, kan man trykke på. Maskinen går ned i hastighed for derefter at stoppe, driftstiden stopper ligeledes. Kedlen kan nu sænkes og ingredienserne kontrolleres. Maskinen er nu klar til start. Det er muligt at indstille både driftstid og hastighed inden maskinen startes, se de følgende afsnit: Start maskinen: Løft kedlen og tryk på kører videre. Stop maskinen: Maskinen stoppes ved:, og maskinen starter og driftstiden Tryk på for at starte maskinen. Tryk på. Driftstid nulstilles ikke. Tryk på ved for at øge hastigheden. Tryk på ved for at reducere hastigheden. Hastigheden vises som et tal på skalaen. Visningen 1 svarer til laveste hastighed, ca. 64 omdr./min. Visningen svarer til maksimal hastighed, ca. 353 omdr./min. Angivelse af driftstid - timer: Vælg en driftstid for maskinen ved at trykke på ved Driftstiden vises i minutter og sekunder i timerfeltet mellem. og. Tryk på to gange. Driftstid nulstilles. Tryk på nødstop, driftstiden nulstilles. Kip af sikkerhedsskærm, driftstiden nulstilles. Sænk af kedel, driftstiden nulstilles. I alle tilfælde kan maskinen atter startes ved tryk på Der startes i laveste hastighed. Nulstilling af timer: Timeren kan nulstilles ved samtidig at trykke på og ved Hvis timeren nulstilles mens maskinen kører,. stopper maskinen og bibber.. Der kan vælges en driftstid på maksimalt 90 min.

9 9 Overbelastning: Maskinen må ikke overbelastes. Mulige overbelastningssituationer: Arbejde med for seje og tunge deje Røreværktøjets has tighed er over anbefaling Der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal fin deles før de lægges i kedlen. Længere tids overbelastning vil få maskinens frekvensomformer til at afbryde maskinen. Der skrives i timerfeltet, hastigheden sænkes ikke, men maskinen stopper, visningen skifter til. Følg beskrivelsen under procedure ved overbelastning. Procedure ved overbelastning: Årsagen til overbelastningen fjernes, evt. tømmes kedlen. For at fjerne visningen trykkes på. Maskinen kan nu startes igen. Anbefalede max. hastigheder: Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk: Korrekt brug af værktøjer: Anbefalede anvendelsesområder for værktøj: Piskeris Spartel Krog Fløde Kagedej Brøddej Æggehvider Smørcreme Rugbrød Mayonnaise Vaffeldej El.lign. El. lign. Fars El. lign. Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid grundet tiltagende deformering. Til fremstilling af kartoffelmos bruges spartel og derefter det almindelige ris. Rengøring: Rengøring må kun udføres af instrueret personale over 14 år. Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler. Maskinen må aldrig skylles med vandslange. Dele fremstillet i aluminium bør ikke anvendes til stærkt syreholdige, stærkt basiske eller stærkt saltholdige fødevarer, som kan angribe aluminium uden belægning. Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (ph mellem 5,0 og 8,0). Bemærk venligst, at plastik sikkerhedsskærmen kan tage skade, hvis den udsættes for høje temperaturer i længere tid. (Max. temperatur 60ºC) Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. Smøring og Fedttyper: Smøring og anden servicering må kun udføres af instrueret personale over 14 år. Maskinens låg må kun fjernes når kablet til forsyningsspænding er demonteret. Hvis der udføres reparation af rørehoved, smøres tandhjul og tandkrans med Statoil GreaseWay ALX 42, nålelejerne i rørehoved et må ikke smøres med denne fedttype. Er maskinen leveret med hjælpetræk, skal gear for hjælpetræk smøres med Statoil GreaseWay LiCa 80. Der må ikke anvendes andre fedttyper end de her angivne. Hjælpetræk: Maskinen kan være udstyret med et hjælpetræk, hvori der kan monteres ekstra tilbehør f.eks kødhakker eller grønsagsskærer. For yderligere informationer vedrørende montage og brug af ekstra tilbehør, henvises til den manual, som følger med tilbehøret. Maskinen skal være slukket når tilbehøret monteres i hjælpetrækket!

10 10 Udlæsning af maskinens data Antal strømtilslutninger samt betjeningspanel og frekvensomformers software version: Når der sluttes strøm til maskinen, udlæses tre værdier i panelets tekstfelt: Antal gange, der har væres sluttet strøm til maskinen f.eks. for 3 gange Betjeningspanelets software version, først skrives dernæst versionen f.eks. for version 26 Frekvensomformerens software version, først skrives dernæst versionen f.eks. for version 18 Driftstid og fejllog Der er mulighed for at få udlæst den tid maskinen har kørt (motoren har kørt): Aktiver nødstop og tryk på ved Tiden udlæses som timer: osv Deaktiver nødstop for at stoppe udlæsningen Der er mulighed for at få udlæst en log over de fejl, der har været: Aktiver nødstop og tryk på ved I displayet vises sidstfejl først Ved at trykke på ved kan der bladres tilbage i fejlene, der bladres frem ved at trykke ved Der er mulighed for at få vist de sidste 8 fejl Deaktiver nødstop for at stoppe udlæsningen Fejlkoder og løsningsmuligheder: Styringen vil ved visse fejl vise en fejlkode i displayet: Der er trykket på uden at kedlen er løftet til arbejdshøjde Løsning: Løft kedlen til arbejdshøjde Der er trykket på uden at sikkerhedsskærmen er monteret Løsning: Monter sikkerhedsskærmen Frekvensomformeren er overophedet. Løsning: Fejlen forsvinder når temperaturen er faldet til acceptabelt niveau Sluk maskinen og reducer mængden af ingredienser i kedlen. Når der startes op igen vælges en lavere hastighed Der er fejl i kommunikationen mellem betjeningspanelet og frekvensomformeren Løsning: Tilkald tekniker Fejl i frekvensomformeren Løsning: Tilkald tekniker Termoføler i frekvensomformer har slået ud? Løsning: Fejlen forsvinder når temperaturen er faldet til acceptabelt niveau Der er periodisk konstateret for lav spænding i spændingsforsyningen Løsning: Spændingsforsyningen til maskinen skal kontrolleres af en fagmand Der er periodisk konstateret for høj spænding i spændingsforsyningen. Løsning: Spændingsforsyningen til maskinen skal kontrolleres af en fagmand. Maskinen er overbelastet på grund af for tung dej el.lign. Løsning: Reducer mængden i kedlen, eventuelt kan produktet findeles eller fortyndes inden maskinen startes igen. Når der startes igen, vælges en lavere hastighed.

11 11 Adgang til sikring: Hvis maskinens sikring brænder af, er det muigt at skifte den uden hjælp fra teknisk personale. Sikringen sidder i stikbrønden bag på maskinen Husk at demontere forsyningskablet inden sikringen skiftes Sikring kan skiftes hvis man trækker den lille skuffe (A) øverst i stikbrønden (B) ud. Hvis sikringen er gået kan den skiftes ud med reservesikringen (C). A B C

12 12 Print, Betjeningspanel Kommunikation & sikkerhed EM Nødstop MOLEX Plug CE Kontakt MOLEX Plug SS Sikkerhedsskærm kontakt A/S WODSCHOW & CO Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby, Denmark Project title: CR30 Page title: CR30 File name: CR Motor Motor kontrol Frekvensomformer1,5kW 230VAC Stikbrønd i maskine Frekvensomformerboks CR30-552M Subject name: Drawing no.: Const. (project/page): Appr. (init/date): CR30 Stelbi Wire code, IEC/EN PURPLE 1 Project rev.: Page 1 Page rev.: Last printed: Last corrected: Previous page Next page Number of pages: / / Elektrisk diagram:

13 13 Eksempler på strømtilslutninger: Størmforsyning på stedet 50/60 Hz. Forsyning: faser x spænding Med neutral Jord Spænding Faser Brug neutral Maskinens maskinskilt Brug jord Bemærkninger 1 x V 2 ell. 3 x V 2 ell. 3 x V Neutral - Neutral ja ja ja 230V 230V 230V ja - ja ja ja ja Bemærk,at maskinen ikke må tilsluttes uden jord, da dette kan medfører en reduceret funktionalitet af EMC-filteret p.g.a. 2 ell. 3 x V - ja V 2 - ja den manglende afledning til jord, samt være farligt for brugeren Af funktions- og sikkerhedsmæssige grunde skal maskinen være forbundet til jord!

14 14 Indhold af CE Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A) Contents of the EC Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A) Inhalt der EG-Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A) Contenu de la Déclaration CE de conformité d une machine, (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A) Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A) Contenido de la declaración "CE" de conformidad sobre máquinas, (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A) DK GB DE FR NL ES Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: A/S. Wodschow & Co.. Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier Name and address of the person authorised to compile the technical file Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección:. Kim Jensen Kirkebjerg... Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, Erklærer hermed at denne røremaskine Herewith we declare that this planetary mixer Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine Déclare que le batteur-mélangeur ci-dessous Verklaart hiermede dat Menger Declaramos que el producto batidora er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC) is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC) konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG) Satisfait à l ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE) voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC) corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC) er i overensstemmelse med følgende andre CE-direktiver is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE 2004/108/EC... Endvidere erklæres det And furthermore, we declare that Und dass Et déclare par ailleurs que En dat Además declaramos que at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas EN454:2000 ; EN :2006; EN : EN :2005; EN :2007; EN :

15 15 Innehåll i EG-försäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A) Contenuto della dichiarazione CE di conformità per macchine, (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A) Sisukord EÜ masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A) Treść Deklaracja zgodności WE dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A) Sisältö EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) SE IT EE PL FI Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: A/S. Wodschow & Co. Kirkebjerg. Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:. Kim Jensen Kirkebjerg... Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika: Brøndby, Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG) is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-direktiv è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen 2004/108/EC... Vi försäkrar dessutom att e che Lisaks ülaltoodule deklareerime, et Ponadto oświadczamy, że ja lisäksi vakuuttaa, että följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid) zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu EN454:2000 ; EN :2006; EN : EN :2005; EN :2007; EN :

16 16

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 Telefax: +5 80 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S 022010 ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 4 44

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING 1 RN20 2 3 MASKIN NR.: MK-I I 0 Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt. 4 Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P VL- 050 ORDER NO.: 003-VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 88 Telefax: +45 43

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN20/VL2 092017 ORDER NO.: 00009_VL2 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P VL-S 0 ORDER NO.: 00-VL-S DK Original betjeningsvejledning AS Wodschow & Co. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: + 88 Telefax: + 80 info@wodschow.dk www.bearvarimixer.dk

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK Hvid Sølv Rød Sort Hvid med hjælpetræk VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Skål og låg Stænkskærm Ifyldningsbakke

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

MIX-IT l røremaskiner

MIX-IT l røremaskiner MIXIT... 51030608010010 l røremaskiner DK TEDDY 5 L standard udstyr Skål i rustfrit stål, hvidt plastlåg Ifyldningsbakke Ris i rustfrit stål Dejkrog i rustfrit stål Spartel i rustfrit stål EKSTRA TILBEHØR

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Brugsanvisning. GL-serie Pølserister

Brugsanvisning. GL-serie Pølserister Brugsanvisning GL-serie Pølserister Version 2.0 APRIL 2016 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Generelt...3 3.1. Fabrikant... 3 3.2. Maskinens betegnelse... 3 3.3. Maskinskilt...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse SM-20 / CM-20 Røremaskine - brugsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 2. Tekniske specifikationer 3. Røremaskinens primære eksterne dele 4. Brugsvejledning 5. Tilbehør og funktioner 6.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie Brugsanvisning Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 4 2. Generelt... 4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

AR140 - AR200 MK-III

AR140 - AR200 MK-III BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark 032004 ORDRE

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere