Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn. Christian Skov September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn. Christian Skov September 2012"

Transkript

1 Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn Christian Skov September 2012

2 Titel: Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn Udgivet: Oktober 2011 Forfatter: Christian Skov Foto: Christopher Askman Copyright: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Opl: Kun netudgave Udgiver: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Net ISBN: Eftertryk i uddr tilladt med kildeangivelse Side 2 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Undersøgelsen Børneudstyret Regler og anbefalinger Loven Anbefalinger Resultatet af tællingerne Brug af udstyr fordelt på alder Børnenes placering i bilen Selebrug Geografisk fordeling Tidspunkt på den Turformål Føreren af bilen Usikkerheder ved undersøgelsen Konklusion Litteraturliste Bil Oversigt over tællesteder Tælleskema Brug af børneudstyr Antal børn Brug af udstyr fordelt på alder faktiske tal (til tab. 3.1) Side 3 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

4 1 Indledning Denne rapport bygger på tællinger af, hvordan børn fra 0-10 år er fastspændt i biler. Formålet med tællingerne har været at indhente viden om, i hvilket omfang der anvendes sikkerhedsudstyr til børn, hvilke typer udstyr, der benyttes, og om brugen varierer ift. f.eks. alder, geografi og turformål. Undersøgelsen er gennemført i tilknytning til og indgår som bgrundsviden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers (HVU) undersøgelse af sikkerhedsudstyr til børn. Undersøgelsen er kvantitativ og omfatter tællinger af 1122 biler med i alt 2998 mennesker, heraf 1535 børn. Tællingerne er foretet foran skoler, institutioner, indkøbscentre, børneattraktioner og idrætsinstitutioner, samt over flere tidsperioder. Undersøgelsen er udelukkende baseret på observationer og forklarer derfor ikke et eventuelt manglende selebrug eller manglende udstyrsbrug. Som et andet supplement til HVU s undersøgelse har Rådet for Sikker Trafik gennemført en kvalitativ undersøgelse af fastspænding af børn i biler ( Børn i biler hvordan er de spændt fast?, Rådet for Sikker Trafik, 2012). Denne undersøgelse har gennem stikprøveundersøgelser givet indblik i, om udstyret anvendes korrekt, og i de forskellige typer af fejlmontering/fejlbrug. Ifølge den danske lovgivning på området skal børn under 135 cm være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til barnets højde og vægt. Tællingerne relateres både til dette lovkrav og til de anbefalinger, der findes på området. 2 Metode 2.1 Undersøgelsen I alt er der blevet talt 1124 biler fordelt på 33 tællesteder. Samlet blev der talt 1537 børn. Dog har der været enkelte indtastninger, som har været mangelfulde, og derfor er det endelige antal i denne undersøgelse 1122 biler med i alt 2998 mennesker, heraf 1535 børn. Tællingerne er foregået ved indkøbscentre, børnehaver, vuggestuer, skoler, børneattraktioner og idrætsparker. Tællerne har holdt øje med biler med børn i og har bevæget sig over til bilen, idet den parkerede. Her har de så observeret ind i bilen og set, hvordan børnene i den enkelte bil har været fastspændt. Der har været to tællere tilknyttet opgaven, og disse har talt biler individuelt. Ved tvivlstilfælde har de diskuteret, hvad de kunne observere. Hvis ikke de har set det samme eller været i tvivl, har de undladt at tælle bilen. Der har således ikke været fokus på at skaffe så mange talte biler med børn i som muligt, men på at få de mest korrekte observationer. Denne metode begrænser fejlbehæftede observationer i forbindelse med børneudstyret, børnenes placering og til dels brug af sikkerhedssele, da tællerne står helt tæt på bilen og kan se, hvad der foregår inde i bilen. Da der ikke intereres med hverken børnene eller forældrene i bilerne, har det været muligt at forete disse tællinger uden tilladelse fra de forskellige centerforeninger, som forvalter parkeringspladserne omkring indkøbscentrene. Nogle Side 4 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

5 centervter/parkeringsvter har vist interesse for tællingerne, men ingen har ønsket, at tællerne skulle forlade parkeringspladserne. Ved børnehaverne og vuggestuerne har det været kutyme at underrette pædoger og personale, inden tællingen gik i gang, for at undgå utilfredse forældre/børn i den pågældende institution. Figur 7.1 i bilet viser samtlige tællesteder, hvilken dato der er blevet talt, og hvor mange biler der er blevet talt det enkelte sted samt det samlede antal talte biler. Som det kan ses af figur 7.1 er tællingerne fordelt på morgen og eftermidd. Dette er gjort for at få en bedre fordeling på døgnet og derved også få indblik i forskellige turformål. Tællingerne er i morgentimerne blevet foretet omkring skoler, børnehaver og vuggestuer. Om eftermidden er tællingerne blevet foretet omkring indkøbscentre og lignende. To tællinger er blevet foretet i efterårsferien ved henholdsvis Bonbon-land og Legoland. Disse tællinger er med for at få et indblik i, om fastspændingen af børnene er anderledes på langture end på korte ture i nærmiljøet. En enkelt tælling er blevet foretet ved en idrætshal i forbindelse med et idrætsstævne. Dette er blevet gjort for at få mere variation i turformålene i undersøgelsen. Ydermere er tællingerne fordelt rundt i hele landet for at få et indblik i brugen af udstyr i hele landet. Tælleskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem HVU, Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratets tælleafdeling, som stod for tællingen. Selve skemaet er blevet opdelt på de forskellige placeringer i bilen, så der nemt kunne skabes et overblik på papiret, og så fejl i forbindelse med at registrere observationerne ude i marken kunne minimeres. Tælleskemaet, som er benyttet i undersøgelsen, kan ses i bilet under 0. I undersøgelsen er børnene blevet opdelt efter et skøn af deres alder. Da det ikke er alderen på barnet, som afgør, om det sidder i det korrekte udstyr, men derimod barnets vægt og højde, benyttes alder kun som en rettesnor i forhold til brugen af korrekt udstyr. Aldersgrupperne er 0-3 år, 4-6 år og 7-10 år. Børnene i aldersgruppen 7-10 år er udelukkende blevet vurderet ud fra skøn af deres alder og ikke deres højde. Derfor kan en del af de 7-10 årige godt være så høje (135 cm og derover), at der ikke er krav om, at de skal bruge børneudstyr. Side 5 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

6 2.2 Børneudstyret Børneudstyret i tællingen er blevet opdelt i 3 typer udstyr: Babystol fremadvendt/budvendt, til børn under 1 år (0-13 kg). Stolen fastgøres med bilens sele, barnet med stolens sele. Barnestol fremadvendt/budvendt. Typisk til børn fra 1-3 år (9-18 kg). Stolen fastgøres med bilens sele, barnet med stolens sele. 1 Selepude med eller uden ryglæn. Typisk til børn fra 4 år (15-36 kg), og indtil de 135 cm nås. Barnet fastgøres med bilens sele. Figur viser eksempler på de forskellige typer børneudstyr, som er blevet registreret i tællingen. Figur eksempler på typer af talte barnestole. Kilde og fotos: FDM 1 Enkelte stole som f.eks. Kiddy Energy Pro 9-18 kg og andre stole med en mavepude er i denne rapport blevet regnet som barnestole, på trods af at disse stole netop benytter bilens trepunktssele som fastspænding af barnet. Side 6 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

7 2.3 Regler og anbefalinger Loven Børn under 135 centimeter skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr der passer til højde og vægt. Desuden skal dette udstyr være godkendt. Børn må ikke befordres i bil i en budvendt barnestol på en passersiddeplads med frontairb, medmindre airbgen er deaktiveret Anbefalinger Ud fra lovens krav til, at udstyr skal passe til børns højde og vægt, har Rådet for Sikker Trafik og FDM udarbejdet en række anbefalinger, der er vejledende i forhold til børns alder. (1) (2) Børn fra 0 til ca. 1 år bør sidde i en budvendt babystol. Fra ca. 1-3 til 4-årsalderen anbefales det, at børn sidder i en budvendt barnestol. De kan også sidde i en fremadvendt barnestol, men budvendt er sikrere i tilfælde af kollision. Svenske VTI anbefaler, at børn under 5 år anvender en budvendt stol. (3) Når børn er ca. 4 år er langt de fleste blevet for store til deres barnestol. Når barnet bliver for højt i forhold til ryglænet på barnestolen eller overskrider vægtgrænsen, anbefales det at bruge en selepude med ryglæn. Børn fra ca år bør sidde på en selepude med ryglæn. Der kan også anvendes en selepude uden ryglæn, men det er ikke lige så sikkert, især i forhold til sidekollisioner. Omkring 9-10 års alderen når en del børn en højde på 135 cm, og derfor er der ikke længere lovkrav om at bruge særligt børneudstyr, men alene bilens almindelige seler. Rådet for Sikker Trafiks anbefalinger kan ses på sikkertrafik.dk under Børn og unge/børn i bilen. Side 7 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

8 3 Resultatet af tællingerne Generelt har tællingerne vist, at en meget stor procentdel af de børn, som skal bruge børnesikkerhedsudstyr jf. lovgivningen, faktisk også gjorde det. For de 0-3 årige har tællingerne vist, at 98% gjorde det. For de 4-6 årige var det 83% (se tabel 3.1). Der er også gennemført tællinger vedr. de 7-10-åriges brug af udstyr, men her er det vanskeligt at opgøre brugsprocenten i forhold til lovkravet, da nogle af børnene i denne aldersgruppe er højere end de 135 cm og derfor ikke ifølge loven skal bruge særligt børnesikkerhedsudstyr. På grund af usikkerheden omkring de 7-10-åriges højde og dermed om kravene til deres brug af sikkerhedsudstyr er denne aldersgruppe udeladt i tabeller og figurer nedenfor, men omtales udelukkende i teksten. 3.1 Brug af udstyr fordelt på alder Tabel viser den procentvise brug af udstyr fordelt på barnets alder. Tabel 3.1.1: Procentvis fordeling af brugen af udstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år. Udstyr/ Alder 0-3 år 4-6 år Budvendt babystol 4 % 0 % Babystol 6 % 0 % Barnestol (Fremadvendt) 65 % 15 % Selepude med eller uden ryglæn 23 % 68 % Samlet brug af udstyr 98 % 83 % Intet barneudstyr benyttet 2 % 17 % (De faktiske tal, som tabellen er baseret på, fremgår af tabel 7.5 i bilet) Det fremgår af ovenstående tabel, at 23 % af de 0-3 årige var placeret på en selepude med eller uden ryglæn. I disse tilfælde er anbefalingerne om, at de 0-3 årige placeres i en baby- eller barnestol, og helst budvendt, ikke fulgt. For store børn, der vejer over 18 kg, hvilket nogle 3-årige f.eks. gør, kan det være i overensstemmelse med anbefalingerne at sidde på selepude. I aldersgruppen 0-3 år sidder størstedelen i fremadvendte barnestole. Kun 4 % af børnene sidder i en budvendt babystol, og ingen sidder i en budvendt barnestol. Da der i denne undersøgelse ses samlet på de 0-3-årige, kan der ikke siges noget om, i hvor stort omfang der leves op til anbefalingen om budvendt babystol for de 0-1-årige. Den lave andel budvendte babystole i undersøgelsen kan skyldes, at der indgår få 0-1 årige i tællingerne, og at disse er talt sammen med de 1-3-årige. Side 8 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

9 En stor procentdel af de 4-6-årige bruger børneudstyr (83%), men der er dog næsten en femtedel (17%) i denne aldersgruppe, som ikke bruger børneudstyr. For de 7-10-årige har tællingerne vist, at 43% benytter udstyr, heraf næsten alle (42%) selepude med eller uden ryglæn. I denne aldersgruppe vil der være en del børn, som er over 135 cm, og som derfor ikke er omfattet af reglerne. Vækstfigurer fra Dansk Pædiatrisk Selskab (4) (5) viser, at både drenge og piger i gennemsnit når 135 cm i 9-10 års alderen. 3.2 Børnenes placering i bilen Tællingerne har vist, at langt størstedelen af børnene var placeret på bsædet. Placeringen af børnene i bilerne var således:. 90 % af 0-3 årige sad på bsædet 80 % af 4-6 årige sad på bsædet 68 % af 7-10 årige sad på bsædet 3.3 Selebrug I forbindelse med tællingen er det også blevet talt, om personerne i bilerne benyttede sele (herunder evt. børneudstyr). Tabel viser brugen af sele fordelt på aldersgrupper. Tabel 3.3.1: Brugen af sele fordelt på den overordnede aldersgruppeopdeling: barn, ung og voksen. Aldersgruppe (år) Ja Nej Hovedtotal Barn (0-3, 4-6, 7-10) 1482 (97 %) 43 (3 %) 1525* Ung (11-18) 95 (98 %) 2 (2 %) 97 Voksen (18+) 1350 (98 %) 26 (2 %) 1376 Hovedtotal 2927 (98 %) 71 (2 %) 2998 *Hos 10 af de i alt 1535 talte børn er der ikke blevet registreret selebrug Generelt giver resultatet et billede af, at voksne med børn i bilen er gode til at fastspænde sig selv og deres børn. Dog ses det, at der er en lille procentvis forskel i børnenes selebrug i forhold til de unge og voksnes selebrug i bilerne. På landsplan ligger selebrugen på 92 % (6), og tabel tyder derfor på, at forældre med børn i bilen er bedre end gennemsnittet til at benytte selen på dem selv. Det kan også konkluderes, at de børn, som ikke brugte særligt børnesikkerhedsudstyr altså primært i aldersgruppen 7-10 år i hvert fald havde sikkerhedssele på i næsten alle tilfælde. I de biler, hvor der blev registreret manglende selebrug på en eller flere voksne, var det 2 ud af 30 børn, som ikke benyttede sele, altså cirka 7 %. 3.4 Geografisk fordeling Figur viser brugen af udstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år i de enkelte landsdele. Der er tale om flg. landsdele: Side 9 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

10 Procent Nordsjælland, Jylland, Sjælland (uden Nordsjælland) og Fyn. Disse landsdele er valgt, fordi de bedst er repræsenteret i data, dog er stikprøverne ikke helt lige store. Især stikprøven på Fyn er mindre end i de andre landsdele. I bilet under 7.4 ses antallet af talte børn fordelt på de enkelte tællesteder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procentvis brug af udstyr fordelt på landsdele N=155 N=227 N=178 N=192 N=157 N=121 N=39 N=46 Nordsjælland Jylland Sjælland (minus nordsjælland) Landsdele Fyn 0-3 år 4-6 år Figur brug af børneudstyr fordelt på landsdele. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe i landsdelene. Det ses, at Nordsjælland er den landsdel, hvor der i flest tilfælde blev brugt udstyr i aldersgruppen 0-3 år Her var det 98,7 % af de talte børn på 0-3 år, som benyttede udstyr. Også for de 7-10-årige lå Nordsjælland højest, idet cirka 50 % af de 7-10 årige benyttede udstyr (som tidligere nævnt indgår 7-10 årige ikke i figuren). Jylland lå højest for aldersgruppen 4-6 år, idet 85% i denne aldersgruppen brugte udstyr. Fyn havde derimod den laveste procent af brug af udstyr i aldersgruppen 4-6 år på 74 %. Dette kan skyldes, at stikprøven på Fyn ikke er så stor som i de andre områder, Hvis aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samles, fås tabel 3.4.1: Tabel 3.4.1: Aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samlet. Viser procenten af børneudstyr i de forskellige landsdele. Antal børn (0-6 år) med udstyr Talte børn (0-6 år) i alt procent med udstyr Nordsjælland ,0 Jylland ,6 Sjælland (uden Nordsjælland) ,1 Fyn ,7 Side 10 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

11 Procent Tabel viser, at for børn i alderen 0-6 år, som skal benytte udstyr, var procentdelen af børn med udstyr på omkring 90 %. Dog var Fyn en anelse lavere, nemlig ca. 85 %, hvilket som nævnt kan skyldes, at stikprøven på Fyn ikke var så stor som i de andre områder. I bilet under 7.3 kan ses et diram over brug af børneudstyr fordelt på alle tællestederne. 3.5 Tidspunkt på den Det er blevet undersøgt, om der kan være en sammenhæng mellem udstyrsbrug og tidspunktet på den. Figur beskriver den procentvise brug af børneudstyr fordelt på morgen og eftermidd. 120 Brug af udstyr fordelt på tidspunkt på den år 4-6 år 20 0 N=216 N=191 N=233 N=255 Morgen (kl. 7-9) Eftermidd (Kl ) Tidspunkt Figur 3.5.1: Procentvise brug af børneudstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samt morgen og eftermidd. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. Af figur ses, at der ikke var nogen forskel på, hvor mange af de 0-3 årige som benyttede udstyr henholdsvis morgen og eftermidd. Dog ses det i aldersgruppen 4-6 år, at der var en forskel afhængig af tidspunkt på den: 86 % 4-6 årige benyttede børneudstyr om morgenen, mens det kun var 80 % om eftermidden. I aldersgruppen 7-10 år har tællingerne vist, at der også er en lille forskel: Om morgenen er der 55 %, som benytter børneudstyr, og om eftermidden er der 40 %. Forskellen skyldes bl.a., at der om eftermidden er talt flere af de ældre børn i aldersgruppen over 135 cm end om morgenen. Side 11 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

12 Procent 3.6 Turformål Undersøgelsen viser, at der ikke er sammenhæng mellem turformål og brug af udstyr i aldersgrupperne. Brug af børneudstyr fordelt på turformål kan ses på figur For de 0-3 årige var der generelt en høj procentdel, som benyttede udstyr uanset turformål. For de 4-6 årige lå procentdelen i grove træk mellem 80 % og 90 %, dog ses, at der var en lidt højere procentdel, som brugte udstyr ved børnehaver end ved indkøbscentre, hvor procentdelen var lavest. De 7-10 årige har som førnævnt en stor andel, som ikke brugte udstyr. Dette afspejles også i turformålet, hvor brugen af udstyr svingede mellem ca. 25 % og 60 % Brug af udstyr fordelt på alder og turformål N=33 N=77 N=192 N=96 N=13 N=31 N=267 N=288 N=24 N=95 Børneattraktion Børnehave Idrætsforening Indkøbscenter Skole Turformål 0-3 årige 4-6 årige Figur 3.6.1: procentvise brug af børneudstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samt turformål. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. 3.7 Føreren af bilen Undersøgelsen viser en sv tendens til, at flere mænd end kvinder kørte med børn, som benyttede udstyr. Figur viser brug af udstyr fordelt på førerens køn. Her ses det, at de 0-3 årige stort set altid benyttede udstyr, uafhængigt af om føreren var mand eller kvinde. I aldersgruppen 4-6 år var den højeste procentdel af brug af udstyr i de biler, hvor føreren var en mand: 87 % af de 4-6 årige børn brugte udstyr, når føreren var en mand, og 80 %, når det var en kvinde. Den samme tendens sås i aldersgruppen 7-10 år, hvor 46 % brugte udstyr, når føreren var en mand, og 41 %, når det var en kvinde. Side 12 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

13 Procent Brug af udstyr fordelt på alder og førerens køn N=272 N=314 N=257 N=273 Kvinde Førerens køn Mand 0-3 år 4-6 år Figur 3.7.1: Procentvise brug af børneudstyr fordelt på førerens køn. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. 4 Usikkerheder ved undersøgelsen Metoden, der er blevet brugt til undersøgelsen, har været baseret på tællernes oplæring og viden omkring barnestole og andet børneudstyr til biler, samt deres vurdering af alderen på de enkelte børn. Netop estimatet af alderen på børnene kan der være tvivl om, da det kan være svært at se, om et barn f. eks. er 6 eller 7 år, Da der kan være tvivl om alderen på enkelte børn, kan de derfor være placeret forkert i forhold til den inddeling i aldersgrupper, som er valgt i undersøgelsen. Fejlvurdering af alder vurderes dog ikke at have den store betydning for resultaterne. Som nævnt tidligere, er der en særlig problemstilling omkring aldersgruppen 7-10 år. Derfor er der i beskrivelsen af resultaterne primært set på de yngste aldersgrupper, da der med sikkerhed kan siges noget om brugen af udstyr i forhold til lovkravet om at benytte børneudstyr. Det fremgår af resultaterne, at 97 % af børnene som minimum benyttede sikkerhedssele. Da metoden til at registrere selebrug foregår på og omkring en parkeringsplads, kan det muligvis være tilfældet, at nogle af de resterende 3 % selv har spændt deres sele op i forbindelse med ankomsten til destinationen. Det vurderes dog, at være en så lille andel, der har gjort dette, at det ikke har den store betydning for resultaterne. Det kan diskuteres, om datamængden er tilstrækkelig til en fordeling på landsdele. Den lille datamængde gør det svært med sikkerhed at sige noget omkring brugen af sikkerhedsudstyr i de forskellige dele af landet. Side 13 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

14 5 Konklusion Denne undersøgelse viser, at 97 % af de talte børn brugte sikkerhedsudstyr i form af børneudstyr eller sikkerhedssele. 98 % af de 0-3 årige, 83 % af de 4-6 årige og 43 % af de 7-10 årige benyttede udstyr. Den lave procentdel for de 7-10-årige hænger sandsynligvis sammen med, at flere i denne aldersgruppe er over 135 cm og derfor ikke skulle bruge børneudstyr. Det er især bemærkelsesværdigt, at næsten hver femte 4-6 årige (17 %), som ifølge loven skal sidde i en eller anden form for børneudstyr, ikke benyttede andet end bilens sele. Kun 4 % af de 0-3 årige sad i en budvendt stol på trods af anbefalingerne om at benytte en budvendt stol så længe som muligt. Da der i denne undersøgelse ses samlet på de 0-3-årige, kan der ikke siges noget om, i hvilket omfang der leves op til anbefalingen om budvendt babystol for de 0-1-årige. Den lave andel budvendte babystole i undersøgelsen kan således skyldes, at der indgår få 0-1 årige i tællingerne, og at disse er talt sammen med de 1-3 årige. 23 % af de 0-3 årige sad på en selepude med eller uden ryglæn på trods af anbefalingerne om babystol/barnestol i den aldersgruppe. Der er dog enkelte børn i 3 års alderen, for hvem selepude er fornuftigt og lovligt på grund af barnets højde og vægt. Tællingerne har desuden vist, at størstedelen af børnene sad på bsædet, og at færre børn sad uden noget udstyr, når det var en mandlig fører af bilen. Om eftermidden ses en tendens til, at færre børn benyttede børneudstyr end om morgenen, hvilket er overraskende, da morgentravlhed hos forældrene kunne betyde, at færre børn benyttede udstyr. Fordelingen på landsdele bygger på en lille datamængde, men det ses bl.a., at hver femte 4-6 årige på Fyn ikke benyttede noget børneudstyr. Undersøgelsen viser også, at der ikke er sammenhæng mellem turformål og brug af udstyr i de tre aldersgrupper. Side 14 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

15 6 Litteraturliste 1. Rådet for sikker trafik. en_boern_i_bilen.aspx. [Online] 2. FDM. [Online] 3. VTI - Cosini, Susanne & Gustafsson, Rickard. Barns färd i bil. s.l. : VTI rapport 716, Dansk Pædiatrisk Selskab Rådet for Sikker Trafik. porter/selerapport-2010.ashx. [Online] Side 15 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

16 7 Bil 7.1 Oversigt over tællesteder D/dato Adresse Tidspunkt Antal talte biler Morgen 35 Tirsda g 30/8 Manda g 5/9 Onsda g 7/9 Torsda g 8/9 Fred 9/9 Lørd 10/9 Manda g 12/9 Tirsda g 13/9 Vallerød skole 2960 Rungsted Kyst Æblegården børnehave 2960 Rungsted Kyst Slotsarkaderne 3400 Hillerød City Taastrup Børnehave/Vuggestue 4000 Roskilde Lyngby Storcenter 2800 Kgs. Lyngby Æblegården børnehave 2960 Rungsted Kyst Hørsholm Midtpunkt 2970 Hørsholm Hørsholm Idrætspark 2960 Rungsted Kyst Børnehave 3450 Allerød Engholmskolen 3450 Allerød Nørrebro Bycenter 2400 København NV Jyllinge skole 4040 Jyllinge Jyllinge Centret 4040 Jyllinge Toys r us 2630 Taastrup Waves 2670 Hundige Morgen 1 Eftermidd 48 Eftermidd 21 Morgen 50 Eftermidd 50 Morgen 50 Eftermidd 50 Formidd 50 Morgen Morgen Eftermidd 8 Morgen 41 Eftermidd 34 Onsda g 14/9 Eftermidd 49 Tirsda Eftermidd 17 g 20/9 Onsda Børnehave/vuggestue Morgen 24 g 21/ Sorø Storcenter Nord Eftermidd Århus N Fred Viby Centret Eftermidd 32 Side 16 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

17 23/ Aarhus Lørd Kolding Storcenter Eftermidd 50 24/ Kolding Manda g 26/9 Kongelysets børnehave og vuggestue Morgen 28 Tirsda g 27/9 Onsda g 28/9 Tirsda g 4/10 Onsda g 5/10 Onsda g 12/10 Torsda g 13/10 Fred 14/10 Lørd 15/10 Manda g 17/ Slelse Skole 5700 Svendborg Rosengårdscenteret 5000 Odense Turbofluen/(Heden- Vantinge Skole) 5750 Ringe Børnehuset Grønningen/Nærligge nde skole 7830 Vinderup Nørreport Centret 7500 Holstebro Birkelundskolen 7500 Holstebro Esbjerg Storcenter 6715 Esbjerg N Vestre Skole 7200 Grindsted Føtex i Ribe 6760 Ribe Østre Børnehave 6270 Tønder Legoland 7190 Billund Bon-Bon Land 4684 Holmegaard Morgen 24 Eftermidd 50 Morgen 12 Morgen 18 Eftermidd 46 Morgen 19 Eftermidd 50 Morgen 33 Eftermidd 40 Morgen 15 Morgen 47 Formidd / Eftermidd 50 I alt Side 17 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

18 7.2 Tælleskema T æ l l e s k e m a Side 18 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

19 7.3 Brug af børneudstyr Side 19 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

20 7.4 Antal børn Side 20 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

21 7.5 Brug af udstyr fordelt på alder faktiske tal (brugt i tabel 3.1) Brug af udstyr fordelt på alder 0-3 år år Hovedtotal Babystol Babystol (B) Babystol (F) Barnestol Barnestol (B) 1 1 Barnestol (F) Selepude Selepude med eller uden ryglæn Samlet brug af udstyr Intet barneudstyr benyttet Hovedtotal Side 21 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Barnestole. på sikker kurs. Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode

Barnestole. på sikker kurs. Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode Barnestole på sikker kurs Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode Tillid er godt, men test er bedre. Det viser bilist- og forbrugerorganisationernes

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Brug af sikkerhedssele i personbiler, varebiler og taxaer 2008

Brug af sikkerhedssele i personbiler, varebiler og taxaer 2008 Brug af sikkerhedssele i personbiler, varebiler og taxaer 2008 Brug af sikkerhedssele i personbiler, varebiler og taxaer 2008 Af Inge Behrensdorff Udgivet af: Rådet for Større Færdselssikkerhed Lersø Parkalle

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere