Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn. Christian Skov September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn. Christian Skov September 2012"

Transkript

1 Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn Christian Skov September 2012

2 Titel: Tælleundersøgelse: Brug af sikkerhedsudstyr til børn Udgivet: Oktober 2011 Forfatter: Christian Skov Foto: Christopher Askman Copyright: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Opl: Kun netudgave Udgiver: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Net ISBN: Eftertryk i uddr tilladt med kildeangivelse Side 2 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Undersøgelsen Børneudstyret Regler og anbefalinger Loven Anbefalinger Resultatet af tællingerne Brug af udstyr fordelt på alder Børnenes placering i bilen Selebrug Geografisk fordeling Tidspunkt på den Turformål Føreren af bilen Usikkerheder ved undersøgelsen Konklusion Litteraturliste Bil Oversigt over tællesteder Tælleskema Brug af børneudstyr Antal børn Brug af udstyr fordelt på alder faktiske tal (til tab. 3.1) Side 3 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

4 1 Indledning Denne rapport bygger på tællinger af, hvordan børn fra 0-10 år er fastspændt i biler. Formålet med tællingerne har været at indhente viden om, i hvilket omfang der anvendes sikkerhedsudstyr til børn, hvilke typer udstyr, der benyttes, og om brugen varierer ift. f.eks. alder, geografi og turformål. Undersøgelsen er gennemført i tilknytning til og indgår som bgrundsviden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers (HVU) undersøgelse af sikkerhedsudstyr til børn. Undersøgelsen er kvantitativ og omfatter tællinger af 1122 biler med i alt 2998 mennesker, heraf 1535 børn. Tællingerne er foretet foran skoler, institutioner, indkøbscentre, børneattraktioner og idrætsinstitutioner, samt over flere tidsperioder. Undersøgelsen er udelukkende baseret på observationer og forklarer derfor ikke et eventuelt manglende selebrug eller manglende udstyrsbrug. Som et andet supplement til HVU s undersøgelse har Rådet for Sikker Trafik gennemført en kvalitativ undersøgelse af fastspænding af børn i biler ( Børn i biler hvordan er de spændt fast?, Rådet for Sikker Trafik, 2012). Denne undersøgelse har gennem stikprøveundersøgelser givet indblik i, om udstyret anvendes korrekt, og i de forskellige typer af fejlmontering/fejlbrug. Ifølge den danske lovgivning på området skal børn under 135 cm være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til barnets højde og vægt. Tællingerne relateres både til dette lovkrav og til de anbefalinger, der findes på området. 2 Metode 2.1 Undersøgelsen I alt er der blevet talt 1124 biler fordelt på 33 tællesteder. Samlet blev der talt 1537 børn. Dog har der været enkelte indtastninger, som har været mangelfulde, og derfor er det endelige antal i denne undersøgelse 1122 biler med i alt 2998 mennesker, heraf 1535 børn. Tællingerne er foregået ved indkøbscentre, børnehaver, vuggestuer, skoler, børneattraktioner og idrætsparker. Tællerne har holdt øje med biler med børn i og har bevæget sig over til bilen, idet den parkerede. Her har de så observeret ind i bilen og set, hvordan børnene i den enkelte bil har været fastspændt. Der har været to tællere tilknyttet opgaven, og disse har talt biler individuelt. Ved tvivlstilfælde har de diskuteret, hvad de kunne observere. Hvis ikke de har set det samme eller været i tvivl, har de undladt at tælle bilen. Der har således ikke været fokus på at skaffe så mange talte biler med børn i som muligt, men på at få de mest korrekte observationer. Denne metode begrænser fejlbehæftede observationer i forbindelse med børneudstyret, børnenes placering og til dels brug af sikkerhedssele, da tællerne står helt tæt på bilen og kan se, hvad der foregår inde i bilen. Da der ikke intereres med hverken børnene eller forældrene i bilerne, har det været muligt at forete disse tællinger uden tilladelse fra de forskellige centerforeninger, som forvalter parkeringspladserne omkring indkøbscentrene. Nogle Side 4 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

5 centervter/parkeringsvter har vist interesse for tællingerne, men ingen har ønsket, at tællerne skulle forlade parkeringspladserne. Ved børnehaverne og vuggestuerne har det været kutyme at underrette pædoger og personale, inden tællingen gik i gang, for at undgå utilfredse forældre/børn i den pågældende institution. Figur 7.1 i bilet viser samtlige tællesteder, hvilken dato der er blevet talt, og hvor mange biler der er blevet talt det enkelte sted samt det samlede antal talte biler. Som det kan ses af figur 7.1 er tællingerne fordelt på morgen og eftermidd. Dette er gjort for at få en bedre fordeling på døgnet og derved også få indblik i forskellige turformål. Tællingerne er i morgentimerne blevet foretet omkring skoler, børnehaver og vuggestuer. Om eftermidden er tællingerne blevet foretet omkring indkøbscentre og lignende. To tællinger er blevet foretet i efterårsferien ved henholdsvis Bonbon-land og Legoland. Disse tællinger er med for at få et indblik i, om fastspændingen af børnene er anderledes på langture end på korte ture i nærmiljøet. En enkelt tælling er blevet foretet ved en idrætshal i forbindelse med et idrætsstævne. Dette er blevet gjort for at få mere variation i turformålene i undersøgelsen. Ydermere er tællingerne fordelt rundt i hele landet for at få et indblik i brugen af udstyr i hele landet. Tælleskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem HVU, Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratets tælleafdeling, som stod for tællingen. Selve skemaet er blevet opdelt på de forskellige placeringer i bilen, så der nemt kunne skabes et overblik på papiret, og så fejl i forbindelse med at registrere observationerne ude i marken kunne minimeres. Tælleskemaet, som er benyttet i undersøgelsen, kan ses i bilet under 0. I undersøgelsen er børnene blevet opdelt efter et skøn af deres alder. Da det ikke er alderen på barnet, som afgør, om det sidder i det korrekte udstyr, men derimod barnets vægt og højde, benyttes alder kun som en rettesnor i forhold til brugen af korrekt udstyr. Aldersgrupperne er 0-3 år, 4-6 år og 7-10 år. Børnene i aldersgruppen 7-10 år er udelukkende blevet vurderet ud fra skøn af deres alder og ikke deres højde. Derfor kan en del af de 7-10 årige godt være så høje (135 cm og derover), at der ikke er krav om, at de skal bruge børneudstyr. Side 5 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

6 2.2 Børneudstyret Børneudstyret i tællingen er blevet opdelt i 3 typer udstyr: Babystol fremadvendt/budvendt, til børn under 1 år (0-13 kg). Stolen fastgøres med bilens sele, barnet med stolens sele. Barnestol fremadvendt/budvendt. Typisk til børn fra 1-3 år (9-18 kg). Stolen fastgøres med bilens sele, barnet med stolens sele. 1 Selepude med eller uden ryglæn. Typisk til børn fra 4 år (15-36 kg), og indtil de 135 cm nås. Barnet fastgøres med bilens sele. Figur viser eksempler på de forskellige typer børneudstyr, som er blevet registreret i tællingen. Figur eksempler på typer af talte barnestole. Kilde og fotos: FDM 1 Enkelte stole som f.eks. Kiddy Energy Pro 9-18 kg og andre stole med en mavepude er i denne rapport blevet regnet som barnestole, på trods af at disse stole netop benytter bilens trepunktssele som fastspænding af barnet. Side 6 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

7 2.3 Regler og anbefalinger Loven Børn under 135 centimeter skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr der passer til højde og vægt. Desuden skal dette udstyr være godkendt. Børn må ikke befordres i bil i en budvendt barnestol på en passersiddeplads med frontairb, medmindre airbgen er deaktiveret Anbefalinger Ud fra lovens krav til, at udstyr skal passe til børns højde og vægt, har Rådet for Sikker Trafik og FDM udarbejdet en række anbefalinger, der er vejledende i forhold til børns alder. (1) (2) Børn fra 0 til ca. 1 år bør sidde i en budvendt babystol. Fra ca. 1-3 til 4-årsalderen anbefales det, at børn sidder i en budvendt barnestol. De kan også sidde i en fremadvendt barnestol, men budvendt er sikrere i tilfælde af kollision. Svenske VTI anbefaler, at børn under 5 år anvender en budvendt stol. (3) Når børn er ca. 4 år er langt de fleste blevet for store til deres barnestol. Når barnet bliver for højt i forhold til ryglænet på barnestolen eller overskrider vægtgrænsen, anbefales det at bruge en selepude med ryglæn. Børn fra ca år bør sidde på en selepude med ryglæn. Der kan også anvendes en selepude uden ryglæn, men det er ikke lige så sikkert, især i forhold til sidekollisioner. Omkring 9-10 års alderen når en del børn en højde på 135 cm, og derfor er der ikke længere lovkrav om at bruge særligt børneudstyr, men alene bilens almindelige seler. Rådet for Sikker Trafiks anbefalinger kan ses på sikkertrafik.dk under Børn og unge/børn i bilen. Side 7 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

8 3 Resultatet af tællingerne Generelt har tællingerne vist, at en meget stor procentdel af de børn, som skal bruge børnesikkerhedsudstyr jf. lovgivningen, faktisk også gjorde det. For de 0-3 årige har tællingerne vist, at 98% gjorde det. For de 4-6 årige var det 83% (se tabel 3.1). Der er også gennemført tællinger vedr. de 7-10-åriges brug af udstyr, men her er det vanskeligt at opgøre brugsprocenten i forhold til lovkravet, da nogle af børnene i denne aldersgruppe er højere end de 135 cm og derfor ikke ifølge loven skal bruge særligt børnesikkerhedsudstyr. På grund af usikkerheden omkring de 7-10-åriges højde og dermed om kravene til deres brug af sikkerhedsudstyr er denne aldersgruppe udeladt i tabeller og figurer nedenfor, men omtales udelukkende i teksten. 3.1 Brug af udstyr fordelt på alder Tabel viser den procentvise brug af udstyr fordelt på barnets alder. Tabel 3.1.1: Procentvis fordeling af brugen af udstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år. Udstyr/ Alder 0-3 år 4-6 år Budvendt babystol 4 % 0 % Babystol 6 % 0 % Barnestol (Fremadvendt) 65 % 15 % Selepude med eller uden ryglæn 23 % 68 % Samlet brug af udstyr 98 % 83 % Intet barneudstyr benyttet 2 % 17 % (De faktiske tal, som tabellen er baseret på, fremgår af tabel 7.5 i bilet) Det fremgår af ovenstående tabel, at 23 % af de 0-3 årige var placeret på en selepude med eller uden ryglæn. I disse tilfælde er anbefalingerne om, at de 0-3 årige placeres i en baby- eller barnestol, og helst budvendt, ikke fulgt. For store børn, der vejer over 18 kg, hvilket nogle 3-årige f.eks. gør, kan det være i overensstemmelse med anbefalingerne at sidde på selepude. I aldersgruppen 0-3 år sidder størstedelen i fremadvendte barnestole. Kun 4 % af børnene sidder i en budvendt babystol, og ingen sidder i en budvendt barnestol. Da der i denne undersøgelse ses samlet på de 0-3-årige, kan der ikke siges noget om, i hvor stort omfang der leves op til anbefalingen om budvendt babystol for de 0-1-årige. Den lave andel budvendte babystole i undersøgelsen kan skyldes, at der indgår få 0-1 årige i tællingerne, og at disse er talt sammen med de 1-3-årige. Side 8 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

9 En stor procentdel af de 4-6-årige bruger børneudstyr (83%), men der er dog næsten en femtedel (17%) i denne aldersgruppe, som ikke bruger børneudstyr. For de 7-10-årige har tællingerne vist, at 43% benytter udstyr, heraf næsten alle (42%) selepude med eller uden ryglæn. I denne aldersgruppe vil der være en del børn, som er over 135 cm, og som derfor ikke er omfattet af reglerne. Vækstfigurer fra Dansk Pædiatrisk Selskab (4) (5) viser, at både drenge og piger i gennemsnit når 135 cm i 9-10 års alderen. 3.2 Børnenes placering i bilen Tællingerne har vist, at langt størstedelen af børnene var placeret på bsædet. Placeringen af børnene i bilerne var således:. 90 % af 0-3 årige sad på bsædet 80 % af 4-6 årige sad på bsædet 68 % af 7-10 årige sad på bsædet 3.3 Selebrug I forbindelse med tællingen er det også blevet talt, om personerne i bilerne benyttede sele (herunder evt. børneudstyr). Tabel viser brugen af sele fordelt på aldersgrupper. Tabel 3.3.1: Brugen af sele fordelt på den overordnede aldersgruppeopdeling: barn, ung og voksen. Aldersgruppe (år) Ja Nej Hovedtotal Barn (0-3, 4-6, 7-10) 1482 (97 %) 43 (3 %) 1525* Ung (11-18) 95 (98 %) 2 (2 %) 97 Voksen (18+) 1350 (98 %) 26 (2 %) 1376 Hovedtotal 2927 (98 %) 71 (2 %) 2998 *Hos 10 af de i alt 1535 talte børn er der ikke blevet registreret selebrug Generelt giver resultatet et billede af, at voksne med børn i bilen er gode til at fastspænde sig selv og deres børn. Dog ses det, at der er en lille procentvis forskel i børnenes selebrug i forhold til de unge og voksnes selebrug i bilerne. På landsplan ligger selebrugen på 92 % (6), og tabel tyder derfor på, at forældre med børn i bilen er bedre end gennemsnittet til at benytte selen på dem selv. Det kan også konkluderes, at de børn, som ikke brugte særligt børnesikkerhedsudstyr altså primært i aldersgruppen 7-10 år i hvert fald havde sikkerhedssele på i næsten alle tilfælde. I de biler, hvor der blev registreret manglende selebrug på en eller flere voksne, var det 2 ud af 30 børn, som ikke benyttede sele, altså cirka 7 %. 3.4 Geografisk fordeling Figur viser brugen af udstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år i de enkelte landsdele. Der er tale om flg. landsdele: Side 9 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

10 Procent Nordsjælland, Jylland, Sjælland (uden Nordsjælland) og Fyn. Disse landsdele er valgt, fordi de bedst er repræsenteret i data, dog er stikprøverne ikke helt lige store. Især stikprøven på Fyn er mindre end i de andre landsdele. I bilet under 7.4 ses antallet af talte børn fordelt på de enkelte tællesteder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procentvis brug af udstyr fordelt på landsdele N=155 N=227 N=178 N=192 N=157 N=121 N=39 N=46 Nordsjælland Jylland Sjælland (minus nordsjælland) Landsdele Fyn 0-3 år 4-6 år Figur brug af børneudstyr fordelt på landsdele. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe i landsdelene. Det ses, at Nordsjælland er den landsdel, hvor der i flest tilfælde blev brugt udstyr i aldersgruppen 0-3 år Her var det 98,7 % af de talte børn på 0-3 år, som benyttede udstyr. Også for de 7-10-årige lå Nordsjælland højest, idet cirka 50 % af de 7-10 årige benyttede udstyr (som tidligere nævnt indgår 7-10 årige ikke i figuren). Jylland lå højest for aldersgruppen 4-6 år, idet 85% i denne aldersgruppen brugte udstyr. Fyn havde derimod den laveste procent af brug af udstyr i aldersgruppen 4-6 år på 74 %. Dette kan skyldes, at stikprøven på Fyn ikke er så stor som i de andre områder, Hvis aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samles, fås tabel 3.4.1: Tabel 3.4.1: Aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samlet. Viser procenten af børneudstyr i de forskellige landsdele. Antal børn (0-6 år) med udstyr Talte børn (0-6 år) i alt procent med udstyr Nordsjælland ,0 Jylland ,6 Sjælland (uden Nordsjælland) ,1 Fyn ,7 Side 10 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

11 Procent Tabel viser, at for børn i alderen 0-6 år, som skal benytte udstyr, var procentdelen af børn med udstyr på omkring 90 %. Dog var Fyn en anelse lavere, nemlig ca. 85 %, hvilket som nævnt kan skyldes, at stikprøven på Fyn ikke var så stor som i de andre områder. I bilet under 7.3 kan ses et diram over brug af børneudstyr fordelt på alle tællestederne. 3.5 Tidspunkt på den Det er blevet undersøgt, om der kan være en sammenhæng mellem udstyrsbrug og tidspunktet på den. Figur beskriver den procentvise brug af børneudstyr fordelt på morgen og eftermidd. 120 Brug af udstyr fordelt på tidspunkt på den år 4-6 år 20 0 N=216 N=191 N=233 N=255 Morgen (kl. 7-9) Eftermidd (Kl ) Tidspunkt Figur 3.5.1: Procentvise brug af børneudstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samt morgen og eftermidd. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. Af figur ses, at der ikke var nogen forskel på, hvor mange af de 0-3 årige som benyttede udstyr henholdsvis morgen og eftermidd. Dog ses det i aldersgruppen 4-6 år, at der var en forskel afhængig af tidspunkt på den: 86 % 4-6 årige benyttede børneudstyr om morgenen, mens det kun var 80 % om eftermidden. I aldersgruppen 7-10 år har tællingerne vist, at der også er en lille forskel: Om morgenen er der 55 %, som benytter børneudstyr, og om eftermidden er der 40 %. Forskellen skyldes bl.a., at der om eftermidden er talt flere af de ældre børn i aldersgruppen over 135 cm end om morgenen. Side 11 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

12 Procent 3.6 Turformål Undersøgelsen viser, at der ikke er sammenhæng mellem turformål og brug af udstyr i aldersgrupperne. Brug af børneudstyr fordelt på turformål kan ses på figur For de 0-3 årige var der generelt en høj procentdel, som benyttede udstyr uanset turformål. For de 4-6 årige lå procentdelen i grove træk mellem 80 % og 90 %, dog ses, at der var en lidt højere procentdel, som brugte udstyr ved børnehaver end ved indkøbscentre, hvor procentdelen var lavest. De 7-10 årige har som førnævnt en stor andel, som ikke brugte udstyr. Dette afspejles også i turformålet, hvor brugen af udstyr svingede mellem ca. 25 % og 60 % Brug af udstyr fordelt på alder og turformål N=33 N=77 N=192 N=96 N=13 N=31 N=267 N=288 N=24 N=95 Børneattraktion Børnehave Idrætsforening Indkøbscenter Skole Turformål 0-3 årige 4-6 årige Figur 3.6.1: procentvise brug af børneudstyr fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 4-6 år samt turformål. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. 3.7 Føreren af bilen Undersøgelsen viser en sv tendens til, at flere mænd end kvinder kørte med børn, som benyttede udstyr. Figur viser brug af udstyr fordelt på førerens køn. Her ses det, at de 0-3 årige stort set altid benyttede udstyr, uafhængigt af om føreren var mand eller kvinde. I aldersgruppen 4-6 år var den højeste procentdel af brug af udstyr i de biler, hvor føreren var en mand: 87 % af de 4-6 årige børn brugte udstyr, når føreren var en mand, og 80 %, når det var en kvinde. Den samme tendens sås i aldersgruppen 7-10 år, hvor 46 % brugte udstyr, når føreren var en mand, og 41 %, når det var en kvinde. Side 12 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

13 Procent Brug af udstyr fordelt på alder og førerens køn N=272 N=314 N=257 N=273 Kvinde Førerens køn Mand 0-3 år 4-6 år Figur 3.7.1: Procentvise brug af børneudstyr fordelt på førerens køn. N angiver, hvor mange børn der er blevet talt i den enkelte aldersgruppe. 4 Usikkerheder ved undersøgelsen Metoden, der er blevet brugt til undersøgelsen, har været baseret på tællernes oplæring og viden omkring barnestole og andet børneudstyr til biler, samt deres vurdering af alderen på de enkelte børn. Netop estimatet af alderen på børnene kan der være tvivl om, da det kan være svært at se, om et barn f. eks. er 6 eller 7 år, Da der kan være tvivl om alderen på enkelte børn, kan de derfor være placeret forkert i forhold til den inddeling i aldersgrupper, som er valgt i undersøgelsen. Fejlvurdering af alder vurderes dog ikke at have den store betydning for resultaterne. Som nævnt tidligere, er der en særlig problemstilling omkring aldersgruppen 7-10 år. Derfor er der i beskrivelsen af resultaterne primært set på de yngste aldersgrupper, da der med sikkerhed kan siges noget om brugen af udstyr i forhold til lovkravet om at benytte børneudstyr. Det fremgår af resultaterne, at 97 % af børnene som minimum benyttede sikkerhedssele. Da metoden til at registrere selebrug foregår på og omkring en parkeringsplads, kan det muligvis være tilfældet, at nogle af de resterende 3 % selv har spændt deres sele op i forbindelse med ankomsten til destinationen. Det vurderes dog, at være en så lille andel, der har gjort dette, at det ikke har den store betydning for resultaterne. Det kan diskuteres, om datamængden er tilstrækkelig til en fordeling på landsdele. Den lille datamængde gør det svært med sikkerhed at sige noget omkring brugen af sikkerhedsudstyr i de forskellige dele af landet. Side 13 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

14 5 Konklusion Denne undersøgelse viser, at 97 % af de talte børn brugte sikkerhedsudstyr i form af børneudstyr eller sikkerhedssele. 98 % af de 0-3 årige, 83 % af de 4-6 årige og 43 % af de 7-10 årige benyttede udstyr. Den lave procentdel for de 7-10-årige hænger sandsynligvis sammen med, at flere i denne aldersgruppe er over 135 cm og derfor ikke skulle bruge børneudstyr. Det er især bemærkelsesværdigt, at næsten hver femte 4-6 årige (17 %), som ifølge loven skal sidde i en eller anden form for børneudstyr, ikke benyttede andet end bilens sele. Kun 4 % af de 0-3 årige sad i en budvendt stol på trods af anbefalingerne om at benytte en budvendt stol så længe som muligt. Da der i denne undersøgelse ses samlet på de 0-3-årige, kan der ikke siges noget om, i hvilket omfang der leves op til anbefalingen om budvendt babystol for de 0-1-årige. Den lave andel budvendte babystole i undersøgelsen kan således skyldes, at der indgår få 0-1 årige i tællingerne, og at disse er talt sammen med de 1-3 årige. 23 % af de 0-3 årige sad på en selepude med eller uden ryglæn på trods af anbefalingerne om babystol/barnestol i den aldersgruppe. Der er dog enkelte børn i 3 års alderen, for hvem selepude er fornuftigt og lovligt på grund af barnets højde og vægt. Tællingerne har desuden vist, at størstedelen af børnene sad på bsædet, og at færre børn sad uden noget udstyr, når det var en mandlig fører af bilen. Om eftermidden ses en tendens til, at færre børn benyttede børneudstyr end om morgenen, hvilket er overraskende, da morgentravlhed hos forældrene kunne betyde, at færre børn benyttede udstyr. Fordelingen på landsdele bygger på en lille datamængde, men det ses bl.a., at hver femte 4-6 årige på Fyn ikke benyttede noget børneudstyr. Undersøgelsen viser også, at der ikke er sammenhæng mellem turformål og brug af udstyr i de tre aldersgrupper. Side 14 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

15 6 Litteraturliste 1. Rådet for sikker trafik. en_boern_i_bilen.aspx. [Online] 2. FDM. [Online] 3. VTI - Cosini, Susanne & Gustafsson, Rickard. Barns färd i bil. s.l. : VTI rapport 716, Dansk Pædiatrisk Selskab Rådet for Sikker Trafik. porter/selerapport-2010.ashx. [Online] Side 15 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

16 7 Bil 7.1 Oversigt over tællesteder D/dato Adresse Tidspunkt Antal talte biler Morgen 35 Tirsda g 30/8 Manda g 5/9 Onsda g 7/9 Torsda g 8/9 Fred 9/9 Lørd 10/9 Manda g 12/9 Tirsda g 13/9 Vallerød skole 2960 Rungsted Kyst Æblegården børnehave 2960 Rungsted Kyst Slotsarkaderne 3400 Hillerød City Taastrup Børnehave/Vuggestue 4000 Roskilde Lyngby Storcenter 2800 Kgs. Lyngby Æblegården børnehave 2960 Rungsted Kyst Hørsholm Midtpunkt 2970 Hørsholm Hørsholm Idrætspark 2960 Rungsted Kyst Børnehave 3450 Allerød Engholmskolen 3450 Allerød Nørrebro Bycenter 2400 København NV Jyllinge skole 4040 Jyllinge Jyllinge Centret 4040 Jyllinge Toys r us 2630 Taastrup Waves 2670 Hundige Morgen 1 Eftermidd 48 Eftermidd 21 Morgen 50 Eftermidd 50 Morgen 50 Eftermidd 50 Formidd 50 Morgen Morgen Eftermidd 8 Morgen 41 Eftermidd 34 Onsda g 14/9 Eftermidd 49 Tirsda Eftermidd 17 g 20/9 Onsda Børnehave/vuggestue Morgen 24 g 21/ Sorø Storcenter Nord Eftermidd Århus N Fred Viby Centret Eftermidd 32 Side 16 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

17 23/ Aarhus Lørd Kolding Storcenter Eftermidd 50 24/ Kolding Manda g 26/9 Kongelysets børnehave og vuggestue Morgen 28 Tirsda g 27/9 Onsda g 28/9 Tirsda g 4/10 Onsda g 5/10 Onsda g 12/10 Torsda g 13/10 Fred 14/10 Lørd 15/10 Manda g 17/ Slelse Skole 5700 Svendborg Rosengårdscenteret 5000 Odense Turbofluen/(Heden- Vantinge Skole) 5750 Ringe Børnehuset Grønningen/Nærligge nde skole 7830 Vinderup Nørreport Centret 7500 Holstebro Birkelundskolen 7500 Holstebro Esbjerg Storcenter 6715 Esbjerg N Vestre Skole 7200 Grindsted Føtex i Ribe 6760 Ribe Østre Børnehave 6270 Tønder Legoland 7190 Billund Bon-Bon Land 4684 Holmegaard Morgen 24 Eftermidd 50 Morgen 12 Morgen 18 Eftermidd 46 Morgen 19 Eftermidd 50 Morgen 33 Eftermidd 40 Morgen 15 Morgen 47 Formidd / Eftermidd 50 I alt Side 17 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

18 7.2 Tælleskema T æ l l e s k e m a Side 18 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

19 7.3 Brug af børneudstyr Side 19 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

20 7.4 Antal børn Side 20 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

21 7.5 Brug af udstyr fordelt på alder faktiske tal (brugt i tabel 3.1) Brug af udstyr fordelt på alder 0-3 år år Hovedtotal Babystol Babystol (B) Babystol (F) Barnestol Barnestol (B) 1 1 Barnestol (F) Selepude Selepude med eller uden ryglæn Samlet brug af udstyr Intet barneudstyr benyttet Hovedtotal Side 21 af 21 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Børn i bilen hvordan er de spændt fast?

Børn i bilen hvordan er de spændt fast? Børn i bilen - hvordan er de spændt fast? Side 2 Børn i bilen hvordan er de spændt fast? Af specialkonsulent Pernille Ehlers, har i samarbejde med Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) gennemført

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010.

Februar Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var ca kr. i februar 2010. Februar 2010 Lille stigning i boligudbuddet i februar 54.286 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af februar 2010. Udbuddet fordelte sig med 37.064 parcel- og rækkehuse, 8.747

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Barnestole. på sikker kurs. Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode

Barnestole. på sikker kurs. Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode Barnestole på sikker kurs Ud af 40 testede barnestole dumpede kun syv i årets test. Men hvorfor købe de mindre gode, når mange er rigtig gode Tillid er godt, men test er bedre. Det viser bilist- og forbrugerorganisationernes

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. I dette

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere