Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018"

Transkript

1 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 April 2018

2 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

3 Indhold 1. Overdragelse af betalingsrettigheder Siden sidst Fejl, hvis der vælges andet end en modpart Tidsfrister Registrering af betalingsrettigheder Ejerskab Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere Forlængelse af midlertidige overdragelser Overdragelsen kan ikke indsendes Salg af bortforpagtede betalingsrettigheder Ændring af selskabsform Hvis dit CVR-nr. ophører Hvis din virksomhed ændres fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab Frister for overdragelse af betalingsrettigheder i Tilbagetrækning eller ændring før ændringsfristen Overdragelser efter ændringsfristen Inden du går i gang Liste over betalingsrettigheder Generelt om at oprette en overdragelse Oprettelse af bruger og kontrol af data Hvis du er rådgiver Konkurs- og dødsboer kan ikke benytte Tast selv-service Sådan opretter du en overdragelse Sådan vælger du en modpart Fejl, hvis der vælges andet end én modpart Vælg modpart Hvis modparten ikke kan fremsøges Modparten er en ny ansøger Ukendt CVR-nr Find dit skema Sådan opretter du en varig overdragelse af betalingsrettigheder (salg) Rettighedsgrupper Sådan opretter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder (bortforpagtning) Rettighedsgrupper Sådan forkorter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Sådan kontrollerer og indsender du skemaet Signatur og afslutning Kvitteringsbreve og øvrige breve Inddragelse efter overdragelse Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

4 1. Overdragelse af betalingsrettigheder 1.1 Siden sidst Fejl, hvis der vælges andet end en modpart Når du opretter overdragelsen, skal du vælge en sagspart i feltet Rolle. Du får flere valgmuligheder for at vælge en sagspart, men skal vælge modpart. De øvrige muligheder må ikke benyttes, da de vil blokere for indsendelse af skemaet. Du må heller ikke vælge mere end én sagspart. Hvis du får en fejltekst, er du nødt til at oprette et nyt overdragelsesskema. Se afsnit Tidsfrister Når du indsender skema til overdragelse af betalingsrettigheder og overdragelsen skal have virkning for ansøgningsåret 2018, er der en række tidsfrister, du skal være opmærksom på. Det gælder: Modtagelsesfrist for skema til overdragelse af betalingsrettigheder april 2018 Frist for modtagelse af forsinket indsendt Fællesskema maj 2018 Frist for modtagelse af ændringer til Fællesskema 2018 og overdragelser, forudsat at erhverver har indsendt Fællesskema maj 2018 Du kan se fristerne på vores hjemmeside: lbst.dk. Skema til overdragelse af betalingsrettigheder indsender du via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service: lbst.dk/tastselv Konkurs- og dødsboer har ikke umiddelbart adgang til Tast selv-service. Når vi modtager en kurator- eller skifteretsattest, opretter vi en elektronisk fuldmagt til boet. Hvis konkurs- eller dødsboet ønsker at give fuldmagten videre til en konsulent, skal de anvende en papirfuldmagt. Ved uskiftet dødsbo flytter Landbrugsstyrelsen betalingsrettighederne fra afdøde til længstlevende ægtefælle. Hvis længstlevende ægtefælle ikke søger grundbetaling og ønsker at overdrage betalingsrettighederne til en anden, kan der gives en fuldmagt til en konsulent eller anden repræsentant ved at anvende en papirfuldmagt og indsende skifteretsattesten om udlevering af uskiftet bo til den længstlevende ægtefælle. Se mere i afsnit Du finder papirfuldmagten her Du kan få mere hjælp på Tast selv-service i øverste højre hjørne ved at klikke på "Hjælp". 1.3 Registrering af betalingsrettigheder Ejerskab Betalingsrettigheder kan kun registreres med ét CPR- eller CVR-nr., dvs. at de kun kan ejes af én person (registreres med ét CPR-nr.), af ét selskab eller én virksomhed (registreres med ét CVR-nr.). For at få udbetalt grundbetaling skal dine betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen eller senest på datoen for ændringsfristen være registreret på det CVR-/CPR-nr., som du indsender dit Fællesskema i. 4 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

5 Hvis du fx opretter et I/S eller ApS, der søger støtte for arealerne, skal betalingsrettighederne overdrages til selskabets CVR-nr. inden ændringsfristen. På samme måde skal betalingsrettighederne overdrages til en forpagter sammen med de forpagtede arealer, hvis forpagteren vil søge om støtte Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere Du kan kun overdrage betalingsrettigheder til brug for ansøgningsåret 2018, hvis erhververen er aktiv landbruger. Du er, som erhverver, aktiv landbruger, hvis du er berettiget til: grundbetaling til minimum 2,00 ha støtteberettiget areal, eller minimum 300 EUR (ca kr.) i slagtepræmier. Bemærk, at du ikke behøver at være aktiv landbruger, hvis du arver betalingsrettigheder. Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve, afsnit Forlængelse af midlertidige overdragelser Det er ikke længere muligt at forlænge en midlertidig overdragelse. Du vil i stedet blive bedt om at oprette en ny midlertidig overdragelse i Tast selv-service Overdragelsen kan ikke indsendes Hvis du modtager denne fejlmeddelelse, når du vil indsende overdragelsen: Overdragelsen kan ikke indsendes. Du eller erhverver har fået genoptaget en eller flere tidligere ansøgninger. Det betyder, at de viste betalingsrettigheder ikke er korrekte. Vi arbejder med din sag. Prøv igen om 14 dage. Får du vist denne meddelelse efter 1. april, skal du kontakte os. Betyder det, at du eller erhverver er under genoptagelse, og ikke har mulighed for at indsende overdragelsen. Grunden til, at du ikke har mulighed for at indsende overdragelsen, er, at oversigten over dine betalingsrettigheder ikke er retvisende i dette ansøgningsår. Vi afslutter genoptagelser hurtigst muligt, og anbefaler, at du venter 14 dage, og så forsøger at indsende overdragelsen igen. Forsøger du at overdrage betalingsrettigheder, og modtager denne fejlmeddelelse efter 1. april, men inden ansøgningsfristen, skal du kontakte os på telefon eller Salg af bortforpagtede betalingsrettigheder Vær opmærksom på, hvis du overdrager betalingsrettigheder, som er bortforpagtede til tredjemand, får erhverver først rådighed over betalingsrettighederne, når den oprindelige forpagtningsperiode er ophørt. Indtil da vil bortforpagtningsaftalen stadig være registreret under dine aftaler. Erhverver skal også i disse tilfælde opfylde kravet om at være aktiv landbruger. Vi anbefaler, at en overdragelse af bortforpagtede betalingsrettigheder sker i 3 trin, da det sikrer, at erhverver af betalingsrettighederne kommer til at stå som bortforpagter med det samme, og ikke først når bortforpagtningen ophører. 1. Først skal forpagter i den midlertidige overdragelse afkorte den eksisterende aftale. Betalingsrettighederne returneres dermed til overdrager. Bemærk, at sælger ikke kan indsende den varige overdragelse til erhverver, før forpagteren har valgt en ny slutdato, der ligger før overdragelsesdatoen for den varige overdragelse. 2. Sælger kan herefter overdrage betalingsrettighederne til den nye ejer (erhververen) 3. Til sidst kan den nye ejer overdrage betalingsrettighederne midlertidigt til forpagteren for den resterende periode. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

6 1.4 Ændring af selskabsform Hvis dit CVR-nr. ophører Hvis din enkeltmandsvirksomhed ikke længere er registreret med et CVR-nr., vil dine betalingsrettigheder være registreret i dit CPR-nr. Dette gælder kun for enkeltmandsvirksomheder. Hvis du eller I har et interessentskab eller et andet selskab, og CVR-nummeret ophører, skal betalingsrettighederne overdrages, inden meddelelsen om ophør af CVR-nummeret bliver sendt til CVR-registreret. Det skyldes, at der efter ophøret ikke længere er en tegningsberettiget for selskabet, og det ikke længere er muligt at anvende NemID erhverv for selskabet. Overdragelsen kan fx ske til: En af parternes (interessenternes) CPR-nr. (evt. CVR-nr.), hvis det ophørte selskab var et interessentskab Den/de nye ejere af bedriften, hvis det ophørte selskab var et anpartsselskab eller aktieselskab Du vælger den landbruger, som har rådighed over jorden på datoen for ansøgningsfristen. Bemærk, at fællesskemaet skal indsendes på samme CPR-nr. eller CVR-nr., som betalingsrettighederne overdrages til Hvis din virksomhed ændres fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab I disse tilfælde får du et nyt CVR-nr. Du skal derfor overdrage betalingsrettighederne via Tast selv-service til det nye CVR-nummer, hvis den nye virksomhed skal kunne søge om støtte. Husk, at logge ind med NemID Erhverv, der er tilknyttet det nye CVR-nr. og ikke dit personlige NemID - når du indsender Fællesskema Frister for overdragelse af betalingsrettigheder i 2018 Fristen for indsendelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder er den samme som fristen for indsendelse af fællesskemaet. Denne frist gælder både for nye overdragelser og afkortning af midlertidige overdragelser. Du kan dog indsende et skema til overdragelse af betalingsrettigheder senest på datoen for ændringsfristen i ansøgningsåret, hvis erhververen af betalingsrettighederne har indsendt et fællesskema, inden udløbet af den forsinkede ansøgningsfrist Tilbagetrækning eller ændring før ændringsfristen Du kan ikke indsende en anmodning om annullering af et indsendt overdragelsesskema via Tast selv-service. Det er kun erhverver, der kan afkorte overdragelsen. Hvis du har udfyldt og indsendt en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder, og forpagtningsaftalen fx ikke bliver underskrevet, kontakter du erhverver (forpagter) og aftaler med ham, at han returnerer betalingsrettighederne i Tast selv-service. Han skal bruge Skema til forkortning af forpagtning Overdragelser efter ændringsfristen 2018 Efter udløb af ændringsfristen kan du ikke overdrage betalingsrettigheder, som erhverver udnytter i Inden du går i gang Før du logger ind, anbefaler vi, at du tjekker Driftsstatus på denne adresse: Her kan du se en opdateret driftstatus, og se om der er konstateret generelle fejl i Tast selv-service. 6 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

7 Hvis du skal indsende flere overdragelsesskemaer, er det vigtigt, at du efter hver overdragelse afventer, at kvitteringsbrevet er dannet, før du opretter et nyt skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Dermed undgår du, at de samme betalingsrettigheder indgår i flere overdragelser Liste over betalingsrettigheder Hvis du har brug for en oversigt over dine betalingsrettigheder, inden du overdrager, kan du danne en liste i fælles-skemaet. Find muligheden under fanen Lister Generelt om at oprette en overdragelse Du skal være opmærksom på, at alle rubrikker med en rød stiplet linje skal udfyldes. Hvis det ikke er muligt at hente betalingsrettigheder, kan det skyldes, at du ikke har udfyldt: Overdragelsesdatoen (varige overdragelser) Overdragelsesdatoen og/eller slutdatoen (midlertidige overdragelser) Vælg aftale (ændring af midlertidige overdragelser, som er registreret). Hvis du oplever fejl, som ikke er omtalt her eller på driftsstatus, kan du indsende blanketten Vil du melde en fejl eller eventuelt ringe til Arealtilskud, tlf.nr Blanketten finder du på siden Velkommen til Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service Oprettelse af bruger og kontrol af data Før du kan overdrage betalingsrettigheder, og før erhverver kan modtage betalingsrettigheder via Tast selv-service, skal erhverver være oprettet som bruger. Hvis erhverver ikke har været logget på Tast selv-service før, opretter erhverver sig i Tast selv-service ved at logge ind og udfylde brugeroplysningerne. Erhverver udfylder oplysningerne om telefonnummer og adresse, og hvordan henvendelser/breve fra Landbrugsstyrelsen ønskes modtaget. I kan få vist de breve, vi sender til jer under fanen "Oversigter og breve" i Tast selv-service. Hvis der er fejl i de personlige oplysninger, fx navn, adresse mv., kan det skyldes, at du er logget ind med forkert NemID. Hvis det ikke skyldes forkert NemID, skal du kontakte enten Det Centrale Personregister (CPR-registret) eller Erhvervsstyrelsen (CVR-registret), hvor Landbrugsstyrelsen henter oplysningerne fra. Landbrugsstyrelsen kan ikke rette oplysningerne Hvis du er rådgiver Før du kan overdrage betalingsrettigheder på vegne af en ansøger, skal du have en fuldmagt. Dette kan ske ved, at ansøgeren opretter en fuldmagt til dig. Læs mere om fuldmagter her Når du har fået fuldmagt, opretter du et skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Øverst på siden med skemaet, under fanen "Rådgiver", udfylder du dine kontaktoplysninger. Hvis ansøgervirksomheden fx er ophørt pga. konkurs, dødsfald eller andet og har givet fuldmagt til dig, må du ikke anvende fuldmagten efter virksomhedens ophørsdato i CVR-registret, medmindre du har aftalt andet med kurator eller bobestyrer. Du får ikke automatisk en meddelelse om, at virksomheden er ophørt og vi lukker ikke aktive fuldmagter automatisk, når virksomheden ophører. Når vi får besked om, at ansøgervirksomheden er under konkursbehandling, så lukker vi den eksisterende fuldmagt i CVR-nummeret og opretter en ny fuldmagt til kurator. Er der tale om, at virksomheden (kun enkeltmandsvirksomheder) ophører pga. dødsfald, så opretter vi en fuldmagt til bobestyrer eller en anden repræsentant for dødsboet i afdødes CPR-nummer. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

8 1.6.5 Konkurs- og dødsboer kan ikke benytte Tast selv-service Hvis betalingsrettighederne er registreret hos et konkurs- eller dødsbo, indsender boet en kurator- eller skifteretsattest. Landbrugsstyrelsen opretter på denne baggrund en elektronisk fuldmagt til kurator/bobestyrer. Boet kan herefter oprette og indsende overdragelsen i Tast selv-service. Hvis fuldmagten skal gives videre til en konsulent eller en anden repræsentant for boet, skal der indsendes en papirfuldmagt. Hvis længstlevende ægtefælle ikke søger grundbetaling, er det muligt at indsende en papirfuldmagt til fx en konsulent sammen med en skifteretsattest, hvorefter vi opretter en fuldmagt til Tast selv-service. Skifteretsattesten er dokumentation for, at dødsboet er udleveret til længstlevende ægtefælle som et uskiftet bo. Vi vil fortsat flytte afdødes betalingsrettigheder til længstlevende ægtefælle. 8 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

9 2. Sådan opretter du en overdragelse Vil du overdrage betalingsrettigheder, logger du på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service med NemID eller selskabets NemID erhverv. Læs mere om NemID på NemIDs hjemmeside: 1. Vælg fanen Skemaer 2. Vælg Opret nyt skema i højre side. 3. Hvis det er første gang, du opretter et overdragelsesskema, kan du tilføje skemaet som ny favorit (ordninger) ved at vælge fanen Alle og følge trin 3-7. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

10 4. Klik på Landbrugsstyrelsen i rullelisten Vælg en institution under Søg skema under fanen Alle. 5. Under Vælg område klik på Arealstøtte og Fællesskema 6. Klik derefter på Søg. Nu kan du se en oversigt over alle de ordninger, hvor du kan oprette et skema. 7. Ud for linjen Betalingsrettigheder, klikker du på Tilføj til mine favoritter i højre side. Du kan nu finde Betalingsrettigheder under fanen Favoritter. Klik på fanen. For at få vist hvilke skemaer, der kan oprettes, klikker du på plusset til venstre for Betalingsrettigheder Du har 3 muligheder for at oprette en overdragelse af betalingsrettigheder: Varig overdragelse (salg) Midlertidig overdragelse (bortforpagtning) Forkortning af forpagtning (eksisterende aftale) Bemærk, at det kun er erhverver i den oprindelige midlertidige overdragelse, der kan afkorte en forpagtning. I de 2 andre typer overdragelser, er det overdrager, der opretter og indsender skemaet. 2.1 Sådan vælger du en modpart Fejl, hvis der vælges andet end én modpart Du kan som sagspart (rolle) kun vælge modpart i en overdragelse af betalingsrettigheder. Systemet mulighed for at tilføje flere sagsparter eller andre sagsparter end modpart til overdragelser af betalingsrettigheder. 10 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

11 Hvis du vælger andet end modpart eller tilføjer flere sagsparter, kan du ikke indsende skemaet. Hvis du får fejlteksten nedenfor, er du nødt til at oprette et nyt overdragelsesskema. Det er ikke muligt at rette modparten i overdragelser, som er blevet oprettet Vælg modpart For alle typer af overdragelser skal du først vælge en sagspart (rolle), som skal være modpart, dvs. en modtager af betalingsrettighederne, før du kan oprette skemaet. Du kan vælge en modpart ved at fremsøge vedkommende i Landbrugsstyrelsens kunderegister. Vi anbefaler, at du søger via CVR-nummer. Indtast CVR-nummeret i søgefeltet, og klik på "Søg". Hvis du ikke kender CVR-nummeret, kan du søge på navn eller adresse. Søger du på navn eller adresse, bør du undlade at søge på kombinationer af navn, adresse eller by. Undlad også at søge på vejnavn sammen med vejnummer eller postnummer sammen med by. Vær opmærksom på, at der kan være flere CVR-numre tilknyttet samme adresse. Klik på "Vælg", når du har kontrolleret, at det er den korrekte modpart (virksomhed), der er anført under bjælken "Navn og Adresse". På siden "Opret nyt skema" kontrollerer du, at oplysningerne i rammen "Valgt skematype" er korrekte og klikker på "Opret". Bemærk, at der kun må være én sagspart (rolle), som skal være modpart, og modparten skal have læseadgang! Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

12 Der kommer en dialogboks, der viser hvilket journalnummer, overdragelsesskemaet har fået tildelt. Du kan skrive journalnummeret ned for nemt at kunne finde overdragelsesskemaet på oversigten over dine oprettede skemaer. Klik "OK" for at få vist en oversigt over skemaer, du har gemt som kladde. Du opdaterer oversigten ved at klikke på knappen "Hent". Vent venligst og klik evt. en eller flere gange, da der kan gå lidt tid, før skemaet bliver oprettet og vist øverst i listen over "Skemaer der ikke er indsendt". 2.2 Hvis modparten ikke kan fremsøges Modparten er en ny ansøger Hvis modparten er en ny ansøger, skal vedkommende oprettes i Landbrugsstyrelsens kunderegister, før du kan overdrage betalingsrettigheder til landbrugeren. Modparten opretter sig ved at logge ind i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service og udfylde brugerindstillingerne Ukendt CVR-nr. Hvis du ikke kender modpartens CVR-nr., søger du i Landbrugsstyrelsens kunderegister ved at indtaste navn eller adresse i søgefeltet og klikke på Søg. Du skal sætte %-tegn før og efter søgeordet. Bemærk, at du ikke kan søge på modpartens CPR-nr. 12 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

13 Brug kun et søgeord ad gangen, fx %Ringkøbingvej%. Under bjælken "Navn og Adresse" vises en liste over de landbrugere, som er registreret enten med det valgte navn eller vejnavn. Vær opmærksom på, at der kan være flere CVR-numre tilknyttet samme adresse. Når du har fundet den korrekte modpart, klikker du på Vælg til højre for navnet. 2.3 Find dit skema På oversigtssiden Skemaer kan du under Skemaer der ikke er indsendt nu finde det skema, som du har oprettet under fanen Udfyld skema. Du kan evt. finde skemaet ved hjælp af journalnummeret. Der kan gå lidt tid, før skemaet kan vises. 5. Klik på navnet på skemaet fx Varig Overdragelse. Du kommer nu til det relevante skema. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

14 3. Sådan opretter du en varig overdragelse af betalingsrettigheder (salg) 1. Først vælger du den dato (salgsdatoen), hvor du overdrager betalingsrettighederne. Du taster datoen i feltet således: dato-måned-år (fx ). Sæt en streg eller et mellemrum mellem fx dato og måned. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 2. Du får nu to valgmuligheder i rullelisten. Du skal vælge, om du vil have vist enten: A) de betalingsrettigheder du råder over eller B) alle dine rettigheder (også bortforpagtede - læs mere nedenfor) 3. For at få vist de rettigheder, du ejer (og råder over) på overdragelsesdatoen, klikker du på Hent 14 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

15 Hvis du vælger alle dine betalingsrettigheder kan du vælge betalingsrettigheder, der er bortforpagtede og overdrage disse til en ny ejer, sådan at disse ved ophør af forpagtningen, overføres til den nye ejer. Bemærk, at den nye ejer ikke vil komme til at se forpagtningsaftalen på sine oversigter, da aftalen er indgået med den oprindelige ejer. 4. Du kan nu vælge, om du vil overdrage alle eller udvalgte betalingsrettigheder. Hvis du vil overdrage udvalgte betalingsrettigheder kan du i kolonne 4 se, hvor mange rettigheder en gruppe indeholder. Du kan i kolonne 12 vælge hvilke grupper af rettigheder, du overdrager. Du kan også vælge at overdrage et antal fra en gruppe af rettigheder. 3.1 Rettighedsgrupper Fælles for en gruppe af betalingsrettigheder er, at de har fortløbende numre, og alle har ens karakteristika, dvs. alle har samme størrelse, værdi og seneste udnyttelsesår osv. Du kan klikke på "Vis" i kolonne 14 (Detaljer), hvis du fx vil se betalingsrettigheden eller rettighedernes foreløbigt beregnede værdier for årene Du kan i kolonne 9 (Overdrag udvalgte i gruppen) klikke på knappen Vælg, hvis du ikke vil overdrage en hel gruppe af rettigheder. Du får herefter vist en side med karakteristika for den pågældende gruppe. Ud for rækken Rettigheder svarende til kan du indtaste det antal rettigheder opgjort i ha (med to decimaler), som du vil overdrage fra gruppen. Der vælges automatisk de betalingsrettigheder med de laveste rettighedsnumre. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

16 Hvis din overdragelse omfatter en betalingsrettighed, som er mindre end en hel hektar fra en gruppe af hele rettigheder, opsplittes en rettighed. Du kan også overdrage en rettighed, der er mindre end en hel hektar fra en gruppe bestående af en eller flere opsplittede rettigheder. Du klikker på knappen OK, når du har valgt det antal rettigheder, du vil overdrage fra gruppen. Du kommer herefter tilbage til skærmbilledet med selve skemaet. Når du har valgt alle de rettigheder, du ønsker at overdrage, kan du i den nederste linje I alt overdrages rettigheder svarende til se antallet af betalingsrettigheder i ha. 5. Klik på Næste side. Kontroller, at parterne er de rigtige. Hvis du er rådgiver, så klik på Næste side igen og kontroller, at dine oplysninger står rigtigt. Når alle oplysninger er rigtige, klikker på du på Indsend. 16 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

17 Du kan herefter indsende skemaet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

18 4. Sådan opretter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder (bortforpagtning) 1. Angiv en overdragelsesperiode, der tidligst kan begynde på datoen for forpagtningens start. 2. Tast overdragelsesdatoen og slutdatoen i felterne på denne måde: dato-måned-år (fx ). Der skal være en streg eller et mellemrum mellem dato, måned og år. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. Bemærk, at du skal udfylde både overdragelsesdato og slutdato, før du kan hente rettigheder. 3. For at få vist de rettigheder, du har rådighed over i den angivne overdragelsesperiode, klikker du på Hent Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. Du kan nu vælge at overdrage udvalgte eller alle dine rettigheder ved at sætte flueben i en af boksene. 18 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

19 I kolonne 4 kan du se, hvor mange rettigheder en gruppe indeholder. Hvis du vælger at overdrage udvalgte rettigheder, vælger du i kolonne 9, hvilke grupper af rettigheder, du vil overdrage. Du kan også vælge at overdrage et antal fra en gruppe rettigheder. 4.1 Rettighedsgrupper Fælles for en gruppe af rettigheder er, at de har fortløbende numre, og alle har de samme karakteristika, dvs. alle har samme størrelse, værdi og seneste udnyttelsesår osv. Du kan klikke på "Vis" i kolonne 14 (Detaljer), hvis du fx vil se rettigheden eller rettighedernes foreløbigt beregnede værdier for årene Du kan i kolonne 8 (Overdrag udvalgte i gruppen) klikke på knappen Vælg, hvis du ikke vil overdrage en hel gruppe af rettigheder. Du får herefter vist en side med karakteristika for den pågældende gruppe. Ud for rækken Rettigheder svarende til kan du indtaste det antal rettigheder opgjort i ha (med to decimaler), som du vil overdrage fra gruppen. Der vælges automatisk de betalingsrettigheder med de laveste rettighedsnumre. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

20 Hvis din overdragelse omfatter en betalingsrettighed, som er mindre end en hel hektar fra en gruppe af hele rettigheder, opsplittes en rettighed. Du kan også overdrage en rettighed, der er mindre end en hel hektar fra en gruppe bestående af en eller flere opsplittede rettigheder. Du klikker på knappen OK, når du har valgt det antal rettigheder, du vil overdrage fra gruppen. Du kommer herefter tilbage til skærmbilledet med selve skemaet. Når du har valgt alle de rettigheder, du ønsker at overdrage, kan du i den nederste linje I alt overdrages rettigheder svarende til se antallet af betalingsrettigheder i ha. Du kan herefter indsende skemaet. 20 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

21 8. Klik på Næste side. 9. Kontroller, at parterne er de rigtige. Hvis du er konsulent, så klik på Næste side igen og kontroller, at dine oplysninger står rigtigt. 10. Klik på Indsend, når alle oplysningerne er rigtige. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

22 5. Sådan forkorter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Bemærk, at det kun er erhverver, der kan forkorte en midlertidig overdragelse. 1. I kolonnen "Vælg aftale" markerer du den aftale, du vil forkorte ved at klikke i boksen ud for den. 2. For at få vist de rettigheder, der indgår i overdragelsen, klikker du på Hent rettigheder i rullelisten Vælg funktion og afslutter med at klikke på Udfør. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 22 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

23 I kolonnen "Begrænsende dato" kan der være anført en dato. Datoen betyder, at du fx har videreoverdraget en eller flere af betalingsrettighederne i aftalen til en tredjepart, og derfor ikke umiddelbart kan forkorte aftalen til en dato før den angivne dato. I kolonnen "Begrænsning" kan du klikke på "Vis" for at se den aftale, der omfatter nogle eller alle rettigheder i aftalen, som du vil forkorte. Du kan evt. kontakte den landbruger, du har videreoverdraget betalingsrettighederne til og bede ham afkorte perioden. 4. Klik på knappen Indsend for at indsende skemaet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

24 6. Sådan kontrollerer og indsender du skemaet Når du klikker på knappen Indsend i venstre side af skærmbilledet, udføres der automatisk en skemakontrol. Denne kontrol skal udføres, før du kan indsende skemaet. Dialogboksen indeholder også en mulighed for at komme tilbage til skemaet. Du skal bare klikke på annuller indsendelse. Hvis der er en blokering for indsendelse af skemaet, kommer der oplysning om, hvad du gør for at komme videre med overdragelsen. 6.1 Signatur og afslutning Du får vist en dialogboks, hvor du kan signere overdragelsen. Du klikker først på "Underskriv", og taster derefter din kode (NemID eller NemID Erhverv). Når skemaet er indsendt vises dette i en dialogboks. Overdragelsen er nu flyttet og fremgår af listen: Skemaer der er indsendt. Bemærk, at du ikke kan fortryde indsendelsen, efter at skemaet er indsendt. Hvis du skal indsende flere overdragelsesskemaer, er det vigtigt, at du efter hver overdragelse afventer, at kvitteringsbrevet er dannet, før du opretter et nyt skema til overdragelse af betalingsrettigheder. 6.2 Kvitteringsbreve og øvrige breve Når du har indsendt skemaet, finder du kvitterings- og registreringsbrevet under fanen Oversigter og breve / "Seneste nyt". Tryk på F5 for at opdatere siden. 24 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

25 Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid, før du kan se brevet. Når brevet fremgår af listen med journalnummer, klikker du på det. Du kan derefter klikke på brevet for at åbne det som en pdf-fil. Der ligger både et brev til dig og modparten. Du kan finde brevet ved hjælp af indsendelsesdatoen eller journalnummeret. Du har også mulighed for at se en oversigt over oplysninger fra skemaet (printview). Registreringsbrevet er sammen med bilaget "Skema" din dokumentation for indsendelse af overdragelsen. Efter indsendelsen sender vi et registreringsbrev. Hvis erhverver af betalingsrettighederne ikke har søgt grundbetaling i 2018, modtager både erhverver og overdrager et høringsbrev. De bliver i høringsbrevet bedt om at indsende dokumentation for, at erhverver er aktiv landbruger. Modtager vi ikke dokumentation, annullerer vi overdragelsen. Landbrugsstyrelsen foretager løbende kontrol af, at alle overdragelser er registreret korrekt. 6.3 Inddragelse efter overdragelse Du skal være opmærksom på, at efter at overdragelsen er indsendt, kan det blive konstateret, at du har haft et overskud af betalingsrettigheder to år i træk. Hvis det er tilfældet, bliver der inddraget betalingsrettigheder efter udbetaling af grundbetaling for Hvis inddragne betalingsrettigheder indgår i en overdragelse til ansøgningsåret 2018, kan det derfor være nødvendigt for Landbrugsstyrelsen at genoptage overdragelsen. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder

26 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Januar 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Skyfish

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden.

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Procedure for arealstøtte ved dødsboer 2019 Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Når vi konstaterer, at en kunde er afgået ved døden, bliver

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser

Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2009 April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Januar 2019 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018/2019 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Januar 2018 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto:

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 December 2018 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 December 2017 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Skyfish

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. juli 2018 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 2 3. Opret

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Sådan søger du støtte til unge nyetablerede landbrugere

Sådan søger du støtte til unge nyetablerede landbrugere Sådan søger du støtte til unge nyetablerede landbrugere Indhold 17.1 Søgte du støtte til unge nyetablerede landbrugere i 2016... 1 17.2 Er du ny ansøger i 2017... 2 17.3 Hvad indeholder tabellen Ansøgervirksomheden...

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Januar 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 December 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 April 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i april 2018 Foto:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) August 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Februar 2019 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen / Sprøjtejournal Indhold 1. Login via mst.dk med NemID Erhverv 4 1.1 Login via mst.dk 4 1.2

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Brugerguide til Tilskudsportalen. Sådan bruger du Tilskudsportalen

Brugerguide til Tilskudsportalen. Sådan bruger du Tilskudsportalen Brugerguide til Tilskudsportalen Sådan bruger du Tilskudsportalen 24.oktober 2018 Indhold Tilskudsportalen til puljeansøgninger... 1 Aktuelle ansøgningspuljer... 1 Vejledninger, retningslinjer og skabeloner

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere

Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal

Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal Indhold Styrelsens Tilskudsportal... 1 Kontakt portalhelpdesk... 1 Aktuelle ansøgningspuljer... 1 Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer...

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til anmelder

Brugervejledning til anmelder Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 ADGANG TIL RUT...3 2.1 Login...4 2.1.1 Login med brugernavn og password...5 2.1.2 Oprettelse af

Læs mere