KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013

2 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE DIABETIKERE... 5 ORTOSER OG PROTESER - LÆNDEBÆLTE OG STØTTEKORSET... 6 HALSKRAVE / NAKKESTØTTE... 7 ORTOSER, SKINNER OG BANDAGER... 8 ARM-/BENPROTESER ORTOPÆDISK FODTØJ BROKBIND BRYSTPROTESER PARYKKER PERSONLIG HYGIEJNE URINAFLEDENDE OG URINOPSAMLENDE HJÆLPEMIDLER STOMI BLEER OG BIND KOMPRESSIONSSTRØMPER M.V BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD URE KOMMUNIKATION MV TELEFON HØREAPPARATER HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER SYNSHJÆLPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER SYNSHJÆLPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK

3 Kvalitetsstandarder for personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 (Bind 2 i Kvalitetsstandarder på ældreområdet). Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er serviceinformation til borgerne om hvilken hjælp de kan forvente fra ældreområdet. Generelle oplysninger om kvalitetsstandarderne findes i bind 1. For nogle hjælpemidler kræves en begrundet ansøgning, for andre kræves en nærmere vurdering og evt. en lægelig henvisning. For de fleste personlige hjælpemidler gælder, at borgeren modtager en bevilling og så selv henvender sig til en leverandør. Det videre forløb er op til et samarbejde mellem borger og leverandør. Frit valg af leverandør af hjælpemidler Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører ved at indgå leverandøraftale. For særligt personlige hjælpemidler kan borgeren, hvis de ikke ønsker at benytte kommunens leverandører, selv vælge leverandør af hjælpemidlet. De nærmere betingelser herfor fremgår af borgerens bevilling. Borgeren kan kun få refunderet udgifterne, hvis borgeren forud for indkøbet har fået bevilling på hjælpemidlet. 1. Hvis kommunen har indgået leverandøraftale, og borgeren ønsker at benytte en anden leverandør, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan højst refunderes op til den pris, som kommunen kunne opnå ifølge leverandøraftalen. Leverandøren afregner altid direkte med kommunen. Hvis borgeren skal betale en merpris, afregner borgeren selv merprisen med leverandøren. Det skal fremgå tydeligt af leverandørens faktura til kommunen, om borgerens egenbetaling er fratrukket. 2. Hvis kommunen ikke har indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger frit vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel 3

4 Diabetes - Insulinkrævende diabetikere Ydelsestype Diabetesmaterialer til diabetikere, der er i behandling med insulin, andet godkendt injektionspræparat eller kombinationsbehandling. Det omfatter: Formål Hvem kan modtage Kvalitetsmål for borgeren? Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter til fingerprikkere Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges løbende. At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Diabetikere, der er i behandling med insulin eller andet godkendt injektionspræparat Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ved blodsukkermåleapparat dækkes 50 % af udgiften. Øvrige ydelser er gratis for brugeren 4

5 Diabetes - tabletbehandlede diabetikere Ydelsestype Formål Hvem kan modtage Kvalitetsmål Afgrænsning Teststrimler og lancetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere: 150 teststrimler årligt 150 lancetter årligt At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Tabletbehandlede diabetikere Bevilges på baggrund af dokumentation fra læge eller sygehus om brugerens behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Brugeren skal være i tabletbehandling Det skal være lægeligt påkrævet, at brugeren skal måle sit blodsukker Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale 5

6 Ortoser og proteser - Lændebælte og støttekorset Hvad er formålet med Hvem kan modtage Afgrænsning Leverandørens opgaver Særlige forhold Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Lændebælte Støttekorset Hjælpemidlerne fornyes ca. hver 18. måned. Repareres efter behov. At hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen. Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Ved første bevilling kræver kommunen dokumentation fra almindelig læge, ortopædkirurg eller reumatolog. For at kunne få bevilget støttekorset eller lændebælte skal brugeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. Ikke til midlertidig korrektion Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale. Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter eller færdigfremstillede evt. med tilpasning. Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen eller vægtændringer, kan kommunen yde hjælp til et nyt korset. 6

7 Halskrave / nakkestøtte Behov og formål Hvem kan modtage Afgrænsning Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt. At kompensere brugeren for varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner. Brugere, der har behov for støtte af nakke/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge eller speciallæge Brugeren har varigt nedsat - eventuelt ophævet - muskelstyrke i nakke/hals Brugere, hvor der er konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i stående eller siddende stilling. Ikke til midlertidig korrektion Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale 7

8 Ortoser, skinner og bandager Ydelsestype Behov og formål Hvem kan modtage Kvalitetsmål Fodortoser Knæortoser Andre ortoser Skinner Bandager Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering. At understøtte eksisterende funktion At kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og/eller ben At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge, sygehus eller egen læge Alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse Brugeren skal have et varigt behov At forbedre brugerens mobilitet Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale 8

9 Leverandørens opgaver Afledte forhold Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale Der skal foretages korrekt måltagning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, vurderer kommunen, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet 9

10 Arm-/benproteser Benproteser Armproteser Ydelsens omfang fastlægges efter en individuel vurdering, herunder vurderes brugerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Afgrænsning Leverandørens opgaver Særlige forhold At kompensere for brugerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer At brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Brugere, der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Dokumentation fra læge og sygehus Kommunen skal have en lægefaglig vurdering på, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning Ja Der skal foretages korrekt måltagning, udformning og afprøvning af protesen Kommunen kan i særlige tilfælde ud fra et individuelt skøn bevilge pynteproteser til arme og ben for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation 10

11 Ortopædisk fodtøj Behov, formål og målgruppe Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Terapisko Forhøjelser over 2,0 cm Gængesål Ortopædiske fodindlæg Tilretning af almindeligt fodtøj Ved den første bevilling af fodtøj kan der ydes skiftesko efter 3 måneder. Fornyelse med 18 måneders mellemrum og efter individuel vurdering. At kompensere brugeren for en svær og varig foddeformitet og forbedre brugerens mobilitet At afhjælpe gener ved svær og varig foddeformitet At hindre forværring af foddeformitet og af brugerens mobilitet Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge (ortopædkirurg og/eller reumatolog) eller sygehus Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformitet (indlæg evt. suppleret med gængesål) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration 11

12 Afgrænsning Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, som svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed Svært fikserede hulfødder. Hælforhøjelser bevilges grundet følger efter frakturer og/eller kunstige led Gængesåler bevilges ved svær stivhed i fodleddet, eksempelvis som følge af operation Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Brugeren skal selv betale et bestemt beløb på Ortopædisk fodtøj til børn og voksne Brugeren kan få tilskud til almindeligt fodtøj, hvis der er mindst 2 nr. forskel på højre og venstre fod Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale 12

13 Brokbind Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Leverandørens opgaver Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt. At afhjælpe gener ved brok At forbedre brugerens mobilitet og holde bughulen på plads, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner samt føre en så normal tilværelse som muligt Brugere med varigt brok Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale Der foretages korrekt måltagning. 13

14 Brystproteser Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Afgrænsning Hel-protese Del-protese Brystvorter Strips til fastholdelse af protese Der kan bevilges 1 stk. pr år. At erstatte et helt eller delvist manglende bryst At brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Sygehuset bevilger indopererede brystproteser Der ydes ikke hjælp til protesebrystholdere eller badedragter Ja Randers Kommune har leverandøraftale Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale 14

15 Parykker Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Afgrænsning Særlige forhold Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer At kompensere for varigt hårtab At give brugeren mere selvværd Brugere med vansirende skaldethed - som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Der skal foreligge lægehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Ja Der er sjældent behov for paryk til skiftebrug ved herretoupeer, da de kan tages i brug umiddelbart efter vask Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld 15

16 Personlig hygiejne Urinafledende og urinopsamlende hjælpemidler ydelsen Lov om social service 112 Urinafledende hjælpemidler: Aftapningskatetre Urinkondomer Urinrender Urinopsamlende hjælpemidler Kateterposer Fastgørelsesanordninger til kateterposer Behov og formål Hvem kan modtage Ydelserne bevilges efter behov. At brugeren kan tømme blæren og opsamle urinen Brugere, som er urininkontinente eller ikke er i stand til at tømme blæren Brugeren har en lægelig dokumentation Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale 16

17 Stomi Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Kvalitetsmål Afgrænsning Særlige forhold Stomiposer Stomibælter Stomipasta Ydelsen bevilges løbende. At brugerens affaldsstoffer opsamles At kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion Brugere, der har fået foretaget én af følgende operatoner: Colostomi Ileostomi Urostomi Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At brugeren kan udskille affaldsstoffer Der ydes ikke hjælp til: Gaze Affaldsposer Vatpinde Handsker Hudservietter Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale Hudbeskyttende creme og ringe kan bevilges ved hudproblemer 17

18 Bleer og bind ydelsen Urinabsorberende hjælpemidler, kropsbårne: Bleer Blebukser Fastgørelsesmidler til bleer og bind: Nettrusser Stofunderbukser Behov og formål Hvem kan modtage Kvalitetsmål Afgrænsning Ydelserne bevilges efter behov. At kompensere for et lægeligt dokumenteret problem med inkontinens Brugere, som har problemer med urin- og/eller afføringsinkontinens Brugeren føler sig tryg dag og nat ved at bevæge sig rundt og opretholde ønskede aktiviteter Behovet vurderes af hjemmesygeplejersken Nej Randers Kommune har indgået leverandøraftale 18

19 Kompressionsstrømper m.v. Ydelsestype Behov og formål Strømper og sokker Kompressionsærmer Kompressionshandsker Kompressionsstrømper Kompressionsveste Kompressions-BH Der bevilges som hovedregel 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug At afhjælpe svær, varig kredsløbslidelse Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ydelsen bevilges til brugere: Med svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Med varige følger efter blodpropper i ben eller arme Med varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Med kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Kvalitetsmål Afgrænsning Mindske brugerens gener ved kredsløbslidelsen Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale 19

20 Leverandørens opgaver Tilbehør Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale Der foretages korrekt mål af hjælpemidlet Kommunen kan i særlige tilfælde udlåne et hjælpemiddel, hvis brugeren har svært ved at tage kompressionshjælpemidlerne af og på. 20

21 Beskyttelsesbukser til bad Behov og formål Hvem kan modtage Kvalitetsmål Særlige forhold Beskyttelsesbukser til bad Der bevilges 1 stk. årligt At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal Svært inkontinente brugere, der har behov for træning i bassin Svært inkontinente børn, der deltager i svømmeundervisning Brugeren har ingen udslip i svømmehal Ja Ydelsen bevilges som merudgift til særlige beklædningsgenstande Egenbetalingen følger de gældende takster Ved bevilling til unge under 18 år rettes henvendelse til Visitationsenheden. Ved brugere over 18 år rettes henvendelse til lokalcentret. 21

22 Ure Ydelsestype ydelsen Behov og formål Hvad er formålet med Leverandørens opgaver Særlige forhold Lyd- og /eller vibratorur Punktur Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur m. vækkefunktion Vibratorur Punktur Der bevilges 1 ur At kompensere for syns- eller hørehandicap. At brugeren kan orientere sig i tiden ved at se eller høre, hvad klokken er. Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Hjælpemidlet skal være rengjort Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen 22

23 Kommunikation mv. Telefon Behov og formål Hvad er formålet med Afgrænsning Leverandørens opgaver Særlige forhold Forstærkertelefon Der bevilges 1 telefon. At kompensere for nedsat hørelse At brugeren kan anvende en telefon Der skal foreligge ansøgning fra Tale- og høreinstituttet med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet Der bevilges ikke batterier Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland Hjælpemidlet skal være rengjort Der skal være tilgængeligt telefonstik 23

24 Høreapparater Behov og formål Leverandørens opgaver Særlige forhold Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Høreapparatet kan udskiftes hvert 4. år. At brugeren bevarer hørelsen, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov Ja Ved valg af privat leverandør ydes tilskud efter gældende takst. Ved valg af offentlig leverandør er ydelsen gratis. Udføre høreprøve, tilpasning, service samt undervisning. Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. kan der ydes erstatningsapparat. 24

25 Høretekniske hjælpemidler Behov og formål Hvad er formålet med Kvalitetsmål Teleslynge Forstærker telefon Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Ydelserne repareres og udskiftes efter behov. At kompensere for hørenedsættelsen At brugeren bevarer hørelsen, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hørenedsættelse Bevilges på baggrund af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk afdeling om brugerens behov At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse Nej ydelsen leveres af Hjælpemiddelhuset Kronjylland 25

26 Synshjælpemidler - Briller og kontaktlinser Briller Kontaktlinser Hvilket behov At kompensere for en medicinsk-optisk defineret varig dækker øjenlidelse. Hvad er formålet At brugeren bevarer synet, så brugeren i videst muligt med omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Bevilling af synshjælpemidler afhænger af diagnose og synsstyrker. Din optiker kan fortælle dig, om du evt. ligger i målgruppen. Ellers kan Visitationen give vejledning. Kvalitetsmål At brugeren i væsentlig grad kompenseres for sin Leverandørens opgaver synsnedsættelse Ja. Randers Kommune har indgået en leverandøraftale for førtidspensionister og folkepensionister.. Specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning. 26

27 Synshjælpemidler - Svagsynsoptik Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Primært optik med forstørrende virkning Lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller, etc. At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Brugere med synsrest på max. 30 % Hvem kan modtage Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % Kvalitetsmål At bruger i væsentlig grad kompenseres for sin synsnedsættelse Ved bevilling som personligt hjælpemiddel er der frit valg af leverandør. Ved bevilling som genbrugshjælpemiddel udleveres hjælpemidlet af Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Prisaftaler er under udarbejdelse 27

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Forslag til nye kvalitetsstandarder: Støtte til bil. Kontant tilskud efter Servicelovens 95 Ændringsforslag

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse 1 of 41 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre servicestandarder er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Syddjurs Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i,

Læs mere

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet Bilag 6.5 Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet - med henblik på anbefalet fremtidig håndtering Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 24. august 2012 Indhold 1. Resumé... 3 2. Politisk

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger Udbud af ortopædisk, indlæg og Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33419149.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 17-09-2012 13:55 Slutdato 25-09-2012

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune Bind 2 2009 PERRON 4 Bolig og hjem for s rligt udsatte 2 Kvalitetsstandarder for personlige hj lpemidler efter Servicelovens 112. 3 1. Personlig medicinsk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Lov om Social Service 112, 113 og 116

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Lov om Social Service 112, 113 og 116 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lov om Social Service 112, 113 og 116 INDHOLD Indledning...7 Lovgivning...7 Bevilling af hjælpemidler efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere