Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd"

Transkript

1 Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet (Radio/TV) 15 Forfatternes beskatningsforhold 20 Sosiale sikkerhetssystemer 22 Forfatterforeningenes organisering og arbeid 25 Bokbransjen 29 Prisfastsettelse 33 Kontraktsforhold 36 Bruk av litteratur Public service 40 Kursvirksomhet 42 Tospråklige forfattere 45 Grönland 47 Lovbestemte statlige og kommunale ordninger Danmark Fonde, stipender Love/ regler Navn Beløb Ret til at søge Administration Vurdering

2 Lov om Statens Finanslovens Statens Kunstfondbevillinger for Kunstfond 2008 til Statens Kunstfond er i alt 89,4 mio. kr. Dette dækker en række forskellige formål ikke kun legater. Herudaf er 17,2 mio. kr. tildelt Litteraturudvalget. tjek tal for 2010 Fonden tildeler treårige arbejdsstipendier (i 2010: 7 stipendier à kr. årligt), og arbejdslegater på typisk kr. (i 2008 for 8 mio. kr.). Derudover er der ydelser til kunstneres efterladte der i 2008, er på kr ,00 årligt, samt en indtægtsreguleret livsvarig kunstnerydelse, med en ( i 2010) min. ydelse på ca. kr ,20 pr. år og max. ca. kr ,52. Den tildeles 73 skønlitterære forfattere, 12 almenkulturelle forfattere og 4 oversættere. Kunstfondens legater gives på basis af det, man allerede har skrevet, og man skal ikke rapportere om, hvordan pengene bliver brugt, men legaterne er skattepligtige. Kunststyrelsen Litteraturudvalget under Statens Kunstfond Med ekstrabevillingen i 2004 er støtteniveauet nogenlunde tilbage på niveau for 2001 før den nuværende regering tiltrådte. Bevillingen fra 2005 var 4-årig, men ordningen er blevet genforhandlet i En del kunstnerorganisationer fastholder dog, at der er sket nedskæringer på hele kulturområdet. Blandt andet begrundet i at den tidligere kulturminister nedsatte en særskilt pulje på 10 mio. kr. i en 4-årig periode. der nu er væk. Ordningen betragtes som velfungerende, men kritiseres indimellem for at overse forfattere til krimier og andre veldefinerede genrer Lov om KunstrådetKunstrådet uddelte Kunstrådet i 2008 arbejdslegater fra den skønlitterære pulje for 2,4 mio. kr., fra den faglitterære pulje for kr. og fra puljen for børne- og ungdomslitteratur for kr. Kunstrådets midler er opdelt i en række forskellige puljer, som kan søges til legater, projekter, oplæsninger, arrangementer m.m. Her er kun nævnt de puljer, der går direkte til arbejdslegater til forfattere. Legaterne er typisk på 50, 70, 100 eller 150 tusind kroner, og man søger til Derudover blev der konkrete projekter. uddelt legater for Legaterne er 6,5 mio. kr. til skattepligtige. Kunststyrelsen Kunstrådets Litteraturudvalg Ordningen betragtes som administrativt tung og ikke altid lige transparent

3 tilmeldte til biblioteksafgiften fra en særlig pulje. Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om 144 mio. Forfattere, Fordeling av midler etter et Biblioteksstyrelsen biblioteksafgift DKK i oversettere, nr. 1175/2002 Efter en illustratører, Bekendtgørelsenedskæring billedkunstnere, om fra 159,5 fotografer, m.m. biblioteksafgift mio. DKK i nr. 1366/ blev puljen i 2004 øget til finansiering af højere afgift for skønlitteratur for voksne. Bevillingen i 2009 var på DKK 153 mio. poengsystem på grunnlag av antall bind i biblioteker. Individuell fordeling. Poengsystem 1/3 poeng pr. side for oversettelser, 1 poeng for faglitt. og B/Ulitt., 1,7 poeng for voksen skjønnlitt. 6 poeng for lyrikk og 2 poeng for overs. lyrikk. Nedtrapping for beløp over DKK. Bunngrensen 2003 er satt ned til kr fra fra DKK i I 2004 og 2005 er oprettet en pulje på kr. 10 mio. under Kunstrådet til arbejdslegater, der kan søges af alle, der er tilmeldt biblioteksafgiftsordningen. I 2009 blev der uddelt arbejdslegater for i alt 13,1 mio kr. Arbejdslegaterne vil være på Kilde: Ordningen sikrer, at biblioteksvederlag udbetales individuelt til de faktiske rettighedshavere. Ordningen bærer dog på enkelte områder præg af uigennemsigtighed og tager ikke fuldt ud højde for nye litterære genrer, herunder interviewbøger. Udgangspunktet for interviewbøger er, at det alene er de interviewede, der modtager biblioteksvederlag og altså ikke intervieweren (forfatteren). Denne modtager alene en andel af vederlaget, hvis det endelige værk i tillæg til spørgsmålene - indeholder egentlige passager skrevet af forfatteren. Dette overrasker mange forfattere. Ordningen omfatter ikke digitale udlån, men de forventes at komme med i næste lovrevision ved udgangen af 2010.

4 Finland Fonds, stipender (1 euro = 10,9 SEK) Lover/ Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering regler Lag Konstnärsprofessurer. År År 2007 Skönlitterära Centralkommissionen för Värdefulla nr. 734/ 2008 även första översättarprofessur. beviljades sammanlagt 82 författare och översättare konst eller statens litteraturkommission. och viktiga (andr. Statens konstnärsstipendier stipendieår till 39 författare och 15 stipendieår till 7 översättare. Stipenderna varierer mellan 1/2 och 5 år. Årsbeloppet, skattefritt, är ca euro. Statens projektstipendier Stipendier à euro, skattefria LänskonstkommissionernasStipendier à stipendier euro, Delegation för informationsspridning FILI Informationscentralen för Finlands litteratur skattefria Totalt euro till 42 projekt (2010) Översättningsstöd, ) till andra språk av finskspråkig, finlandssvensk och samisk skönoch facklitteratur. Skönlitterära författare och översättare Alla författare och översättare Fackbokförfattere som kan anses vara informationsspridare Främst översättare Statens litteraturkommission Länskonstkommissionerna Undervisnings- och kulturministeriet FILI Viktiga Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lag om vissa Totalt 2,9 Författare Nämnden för fördelning av stipender och understöd åt milj. euro. (undantaget läromedelsförf. stipendierna sorterar under Centralkommissionen för författare och Stipendieroch förf. av konst. Författarna och översattare nr. 236/ är vetenskapliga översättarna är 1961 (Andringar) skattefria verk) och representerade i nämnden. och översättare. OBS! Nytt varierar upphovsrättligt mellan låneersättningssystem500 og 14 i kraft från euro Bl.a. författare, (2010). översättare, 90% av medlen går till skönlitterära författare och översättare och 10% till facklitterära. Litteratur för undersvisnings- och forskningsändamål får ingenting. Skattefria stipendier som ansökes; inte ersättningar. Sanasto, Kopiosto och Teosto Mycket viktig ordning för skönlitterära författare. Den viktigaste inkomstkällan för författare och översättare.

5 2 milj. euro (2007) 3 milj. euro (2008-) illustratörer, serietecknare. (finska upphovsrättsorganisationer) Viktig Ersättningen skall fördelas i relation till utlåningen från allmänna bibliotek (inte från undervisnings- och forskningsbibliotek). Føroyar Fonde, stipender Lover/regler Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Mentanargrunnur Landsins Lagtingslov nr 84 af 17. mai 2000, Bekendtgørelse nr. 109 af 21. september 2000 Fonden tildeler arbejdsstipendier i perioder af indtil 3 år. I 2008 var arbejdsstipendierne på ca. kr ,00 om måneden, hvilket modsvarer grundlønnen til lærere på Færøerne. Indtægten er skattepligtig. Støtte uddeles også til enkelte projekter. Fonden fik i 2008 tildelt 5 mio. kroner på finansloven. Ifølge loven må max. 50 % bruges på arbejdsstipendier Skønlitterære og faglitterære forfattere. Fra 2008 også oversættere. Mentamálaráðið (Kulturministeriet) En bestyrelse, udpeget af kulturministeren fo Meget værdifuld og nødvendig. Der har længe været ønske om større bevilgning på finansloven, da flere og flere kunstnere skal deles om puljen Kulturministerits Kunstnerydelser Lagtingslov nr. 60 af 17. mai 2005 Statens Kunstfond og Kunstrådet Danske fonde Ydelser og stipendier tildeles kunstnere og projekter efter ansøgning. En del uddeles som hædersgaver. På finansloven for 2008 var der afsat kr til dette formål Se under Danmark Alle kunstnere Danske, færøske og grønlandske kunstnere Mentamálaráðið (Kulturministeriet) Se under Danmark Værdifuld, men alt for lille bevilgning på finansloven. Der er fra politisk side planer om at omstrukturere Mentanargrunnur Landsins til også at omfatte disse ydelser, hvilket støttes af kunstnerne Denne mulighed har været og er meget vigtig for flere færøske forfattere

6 Bibliotekvederlag Lover/ Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering regler LagtingslovI 2006 Forfattere, Midlerne uddeles til Ordningen administreres Meget vigtig ordning nr. 79 af 8. blev der oversættere og alle, der har af Landsbiblioteket på for de forfattere, der mai 2001 uddelt i alt illustratorer minimum 30 Færøerne, Føroya har mange bøger på ca. 1,1 mio. (hvor illustrationerne eksemplarer stående på hylderne i landsbókasavn, og omtales normalt som bibliotekerne. kroner til udgør mindst 40 bibliotekerne på Bókasavnsgjald eller 211 modtagere % af bogen) Færøerne. Beløbet reguleres kun efter antal eksemplarer, ikke efter antal udlån Rithøvundasamsýningar Island Fonds, stipendier Lover/regler Navn(oversikt) Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Lög um listam.laun nr 57/2009 Reglug Nr. 834/2009 Forfatternes lønfond/ Launasjódur rithöfunda Launasjóður Faglitterære fræðirithöfunda. forfatteres Reglur nr 268/ lønnsfond Svarer til Skjønnlitterære 505 (og faglitterære) månedslønn forfattere året 2010 men 555 året De fleste har fået 6 mnd., ca. 10 ett år, og fem 2-3 år Forfattere av mill.kr Utdelt til 6 søkere 2008 uddelt til 8 søkere. Lög nr 91/2007. Litteraturfondet50 mill. kr. fra Staten mill Lög um námsgögn nr. 71/2007 Udviklings fond før læremidler. 62 mill.kr faglitteratur, håndbøker, ordbøker og andre omfattende verker. Forlag, forfattere og oversettere Forfattere og forlag av læremidler Styre med tre medlemmer utnevnt av Forfatterforbundet RSI Styre med 3 medlemmer utnevnt av Undervisn.ministeren, Forskningsrådet og Hagthenkir Bestyrelse med 5 medlemmer, 2 fra RSÍ, 1 fra Hagthenkir, 1 fra Forlæggernes forening og en formand udnævnt af Kulturministeren Styre med 5 medlemmer. Reell støtte for skjønnlitteraturen. Har gitt beskjeden støtte til faglitteratur som nå har fått eget fond. Meget begrenset støtte. Kun 6 fikk 6 måneder. Fonden har mindre penger til at uddele har den mindre penge til uddeling Fonden har uddelt stipendier fra 2007 og man har store forventninger ang. dens virksomhed. Man er enig om å kreve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund av krisen. Fonden har uddelt fra 2007.

7 Reglugerd nr. 1268/ mill.kr Biblioteksvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lög um 30 mill. Rettighedshavere: Pengene bliver uddelt Bestyrelse med fem Man er enig om å kreve BókmenntasjóðIkr fra Forfattere, for udlån og anden medlemmer, 1 større bidrag. og fleira nr 91/ Staten oversættere, anvendning af bøger i udpeget af RSI, 1 af Omstændigheder har illustratorer, alle biblioteker der Hagþenkir, 1 af forandret sig på grund Reglur nr. 323/ 24.5 fotografer m.m. drives af staten og Billekunstnernes av krisen mill Ikr kommunerne forbund og 2 af Kulturministeren. Norge Fond, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Stortingsprop /65 Om vedtekter for Norsk Kulturfond. STM / 69 Innkjøpsordninger for ny norsk -skjønnlitteratur -skjønnlitteratur B/U -skjønnlitteratur oversatt -faglitteratur B/U -ny norsk sakprosa Annet St.prp. Stipender til , endret forfattere 2009: Garantiinntekt: St.prp til skj.litt., 10 til skj.litt. B/U, 2 dramatikere, 4 skj.litt.overs., 3 til faglitt. forf. Arb.stip.: 1-5-årige: 56 til skj.litt.forf. 9 skj.l. B/U, 7 dramatikere + 2 for yngre kunstnere, 11 Avsatte beløp 2009: - 41,8mill - 27,5-12,6-7,6-13,9 Pr : Garantiinnt Arbeidsstip Norske forlag Norsk kulturråd En treårig innkjøpsordning for ny norsk sakprosa ble innført i Det kjøpes inn ca. 50 titler i 1000 eksemplarer. En evaluering av ordningen er gjennomført. Fra 2009 er ordningen permanent. Foreningene søker om stipendkvoter og innstiller overfor Kulturdept. hvem som skal få stipend. Foreningene i samarbeid med Kulturdept. Innkjøpsordningen for oversatt skjønn-litteratur har fått en årlig økning på 1 mill. NOK de siste 3 årene. For få, lave og korte stipend Staten foretar en forsiktig konvertering av garantiinntekter som utløper til arbeidsstipend. For hver garantiinntekt som inndras opprettes to nye arbeidsstipend.

8 skjønnlitt. overs., 2 faglitt. forf. Bibliotekvederlag Lover/ Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering regler Lov om bibl. Vederl. 2009: Ca24 82,1 mill totalt, organisasjoner for opphavsmenn til verk på norsk/ samisk. Alle typer rettigheter. Forlag mottar ikke bibl.vederlag. Vederlaget fordeles via fond til grunnorganisasjonene, og utdeles som stipend til medlemmer og ikkemedlemmer. Forhandlingsutvalg valgt av alle org. 5 personer. Utvalget forhandler med Staten hvert fjerde år og står for fordelingsforholdet organisasjonene imellom. Avt. basert på enhetspris Ny avtale inngått for årene etter megling hos Riksmeglingsmannen. Fast årlig økning på 4 % + justering for økning i bokbestanden. Enhetspris i 2009 er NOK 1,885. Sverige Fonds, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Statsbudsjettet Betr. Forfatterfonden se biblioteksersättning Statsbudsjettet Statsbudsjettet Inntektsgarantier for kunstnere Cirka Sek som för närvarande utgår til 35 författare/ översättare Forfattere og oversettere av almennlitteratur Tiårige Innebærer at f.t. Forfattere og langtidsstipendercirka 20 forfattere/ oversettere av almennlitteratur oversettere innenfor almennlitteraturen i løpet av 10 år får ca Sek årlig Toårige kunstnerbidrag Ca 40 litterære opphavsmenn mottar 2x kr (skattefritt) Forfattere, oversettere og kulturjournalister Besluttes av Sveriges Forfattarfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Egne kunsterinntekter går til avkortning mot garantiinntekt. Dette blir kritisert av kunsterorg. Enligt riksdagsbeslut ska framgent inga nya garantimottagare utses. Medlen ska istället användas till tidsbegränsade stipendier. Statlige, kvalitetsbegrunnede stipender. Under 2009 finns inga nya långtidsstipendier att fördela. Alle disse stipendmulighetene er et verdifullt komplement til de stipender og bidrag

9 som kommer via bibliotekvederlaget Biblioteksersättning Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Forordning Totalbeløp år Forfattere Avseende stipend/ Sveriges om Sveriges 2008: ca 122 Forfatterfondmill Oversettere Bokillustratører bidragsdelen, som således ikke utgjørs av Forfatterfond er en statlig (Statlig forordning) For hjemlån av svensk Avgjørende er at statistisk forfatter- eller rettighetshaverenoversetterinntekt f.t. til myndighet men med etc. de svenske originalverk får er representert i ca 180 litt. majoritetsrepr. av litterære fondet 132 øre av Staten för Fordeles bibliotek med litterært verk opphavsmenn som får ha høyst halv stilling ved siden av repr. for de litterære opphavsmenn og med 60% til garantiinntekten, bokillustr. Stip. forfattere/overs som statistisk forfattervederlag og 40% til ulike stipend/bidrag. For overs. til svensk utgår halvdelen av 126 øre kr/år (år 2009), skattepliktig. Garantiinntekten varer i prinsippet fram til og bidragsspørsmål innstilles av et særlig utvalg under pensjonsalderen. Utover dette finns det tiårige arb.stip. på kr/ år, femårige arb. stip., kroner/år, to- og ettårige skattefrie arb.stip, behovsprøvede pensjoner (f n drygt 100 st) og periodiske bidrag fondsstyret. F.o.m har opphavsrettsorg. i fondsstyret forhandlingsrett med Staten om bibl.vederlagets grunnbeløp. Bibliotekvederlaget og Sveriges Forfatterfond er, ved siden av royalties, opphavsmennenes viktigste inntektsog stipendkilde. Det er langt på vei skapt av SFFs faglige arbeide. Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. Kopieringsvederlag m.m. Danmark COPY-DAN Hvem kan få støtte Hvor store midler? Tekst & Node Båndkopi, Kabel- TV og AVUkopier og Billedkunst Alle ophavsmænd hvis værker er kopieret på de institutioner Copy-Dan har aftale med, og som er tilmeldt ordningen. Det er individuel betaling direkte fra Copy-Dan på basis af indberetninger fra skoler, m.v. Der er indgået fordelingsaftaler med flere udenlandske forvaltningsorganisastioner. Beløb til forfattere og illustratorer, udbetales af Copy-Dan og indgår i Autorkontoen, hvis midler kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer efter opslag. Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening. Danske Resultatet for 2008 gør det muligt at udbetale ca. 150 mio. kr. til individuelle danske rettighedshavere Hvordan fungerer ordningen Alle områder er aftaledækket. Ordningen er velfungerende. Digital kopiering medtages i nye aftaler i et vist omfang. Det uddeles i år Ordningen er velfungerende. knap 1 mio. kr. til arbejds- og rejsestipendier og projektstøtte.

10 skønnlitterære Forfattere deltager i fordelingsudvalget. Arkiv Copy-Dan Arkiv stiftedes i Foreningen har til formål at administrere en aftale om genanvendelse af arkivudsendelser, som er indgået mellem på den ene side Danmarks Radio og på den anden side en lang række rettighedshaverorganisationer. Det er endnu ikke aftalt, hvorledes indkomne beløb til rettighedshaverorganisationerne vil blive fordelt. Det er for tidligt at vurdere, hvordan ordningen vil komme til at fungere. Finland Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Lag om upphovsrätt 404/1969 KOPIOSTO - Fotokopiering Hela Kopiostos fotokopieringsbelopp ca 12,7 milj. euro (2009). Kopiosto har 44 medlemsorg. Ersättningarna delas till Effektiv, bevakar intressen. Rådgivning. 1980/1995 FFs andel var ca medlemsorganisationer, Føroyar - Distributionlicensen för TV-kanaler - Licensen för inspelning av radiooch tv-program euro, FSFs , FÖTFs ca euro, STIKs euro. (obs. FF= Finlands Författarförbund, FSF= Finlands svenska författareförening, FÖTF= Finlands översättar- och tolkförbund, STIK= Finlands Fackförfattareförbund) som använder dem till stipendier, medlemsinformation och rådgivning. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Anordning nr. FJØLRIT og Der bevilges FJØLRIT uddeler næsten 1003 af 11. COPY-DAN har ca. ½ mio. hele beløbet efter ansøgning december 2001 samarbejdsaftalerkroner på om ikrafttrædenom forvaltning af finansloven til projekter indenfor områder, hvor for Færøerne af indtægterne fra som rettighedshaverne virker. I lov om ophavsret kopiering på Færøerne 2007/2008 gik 36% til Island kompensation for kopiering i de færøske skoler bogudgivelser, 57% til musikudgivelser og 7 % til andre formål. Ordningen har aldrig fungeret optimalt, mest på grund af områdets status som fællesanliggende, dvs. dansk. De politiske myndigheder på Færøerne har planer om at overtage ophavsretten snarest, hvilket støttes af de færøske forfattere. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Organisasjonene Fjölis ivaretar Fjölís Alle seks medl.org. har Først i 1998 fikk man avtale for bygger på rettighetshavernesindtægter, var repr. i styret. De kan selv statsadm., og i 1999 med bestemmelser i i 2007 bestemme regler for Reykjavik kommune.

11 opphavsrettsloveninteresser vdr. og vedtekter kopiering bekreftet av kulturministeren IHM. Inst. for oppkreving av video- og kassettavg. + cd og dvd avg. omkring 63. mill. og 2008 ca mill. og men deraf 43. milljoner pr. Skoleavtalen Inntekter 2007 var 70 milljoner, 37 milljoner året 2008 og ca. 32. mill på grund af mindre import af CD og DVD. utdeling av midler. Hagthenkir bruker pengene (36,5% til projektstip., rejsestip., og vederlag for kopiering. RSI (10%) til prisbelønning uten søknad. Tolv medl. org., hvorav 5 har repr. i styret. RSI og Hagthenkir får tils. 16% av nettoinntektene i video/ DVD avd. RSI får 7% av nettoinnt. I kassettavd. Hagthenkir får intet. Pengene går til vederl. og stip. Universiteterne skrivede under kontrakt i juni 2009 om digital kopiering. Forhandlingar om opdeling af pengerne er i gang. Fjölis vil i nærmeste fremtid fokusere på digital kopiering. Foreningerne er meget bekymrede over at intekterne har gået ned så meget mer end 50% fra IHM styrelsen har taget diskussion op ved staten Norge Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor har gradvis dekket flere og flere områder med avtaler. Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor forhandler kopivederlag for medlemmer og ikkemedl. av 21 medl. org., 17 opphavsrettsorg., og 4 utgiverorg. Norwaco forhandler vederlag for videresending av kringkastingsprogram i kabelnett, opptak av kringkastingsprogram for bruk i undervisning og medieovervåking og står for vederlagsfordeling ved video- og satellittdistribusjon av norsk spillefilm. Innkrevd vederlag og renter i 2008: kr 222,3 mill. Fordelt og avsatt vederlag og renter i 2008: kr 215 mill. Utbet. kollektivt til norske rettighetshavere: 149 mill. Opphavsrettsorg. har flertallet i et styre på 8. Styreleder velges uavhengig av org. tilknytning. Et eget fordelingsstyre står for forhandlinger om fordeling av de innforhandlede vederlag. Organisasjonene lager selv ordninger for hvordan fordele midler til rettighetshavere. Disse ordningene skal godkjennes av Kulturdepartementet. Sum inntekter 34 rettighetsorg. vederlag og renter i Styret består av : 189,4 medlemmer. mill.inkludert 36 millioner fra KKD til fordeling av kompensasjon for privatkopiering. Det ble i 2008 utbetalt 175,7 mill kr i vederlag og renter. Komplekse fordelingsforhandlinger som i all hovedsak er sluttført

12 Lov om opphavsrett Kopinors I 2008 ble All administasjon klareringsavdeling forhandler på vegne av vederlagsinntekteneutgår fra Kopinor. ca NOK 4 mill. Kopinors medlemsorganisasjoners medlemmer. PrivatkopieringsvederlagetNorwaco fordeler kopieringsvederlag for lovlig privat kopiering til medlemsorganisasjonene på bakgrunn av statistisk analyse. Vederlagets størrelse besluttes i statsbudsjettet hvert år og var for 2009 kr 37,9 mill Organisasjonene fordeler midlene til sine medlemmer individuelt, på grunnlag av statistikk. Forhandler avtaler om bruk av medlemmenes verk til kompendieproduksjon for undervisningsformål. Selve produksjonen er satt ut til et eget heleid selskap, Pensumtjenesten. Den eneste ordningen hvor departementet forlanger at det skal fordeles individuelt. Sverige Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm/fordeling Vurdering Avt. lisensbestemmelse Kopierings- och På Forfatterorg. i opphavsretts-loven interninformationsavt. læremiddleommr. fordeler ang. Kopiering i admin. av Bonus erhåller SLFF ca midlene undervisning er Presskopia men medl. 18 mkr SEK från hovedsakelig grunnlag for kopieringsavt. Sedan den 1 juli 2005 i organisasjonene ( på tekstområdet SLFF, SFF och SJF) er skolområdet och ca 3,5 mkr SEK från som skattefrie punktstipend. (Medlemskap upphovsrättslagen ges lärare möjlighet att såväl fotokopiera som att göra utskrifter från digitala underlag. Pressekopiavt. vedr. kopiering for intern information baserer seg sedan den 1 juli 2005 också på avtalslicensbestämmelse avtalepartnere högskoleområdet, kreves ikke for og på allmennlitt. å søke og få stipend.) Bokmarkedet (Radio/TV) omr. erhåller SFF ca 13 mkr SEK. Den samlede inntekten på pressekopiområdet (ifølge intern informasjon) er for tiden drygt 6,5 mkr SEK per år. Bonus Presskopias samlade inkassering 164 milj kr (2009). Kopiering i underv. er for en vesentlig del avtalebelagt. På både skol- som högskolesidan finns avtal om elektronisk kopiering finns på undervisningsområdet. Pressekopiområdet og andre opråder kan utvides vesentlig. Ingen enighet mellom utgivere og opphavsmenn om å muliggjøre elektronisk kopiering. Skrib. org. har gjennom ALIS stiftet en opphavsrettsorg. (som er forberedt på å lisensiere elektronisk bruk og andre sekundære rettigheter) og et forum for felles diskusjoner og standpunkter. Danmark Avtalesituasjon Skatt/pris/ tendenser Problemer Foreningenes politikk

13 Den tidligere gældende bindende skønlitterære aftale blev oppsagt av forleggerne pr. 1. januar Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere forhandlede i 2004/05 en ny vejledende normalkontrakt på det skønlitterære område. Kontrakten skulle bl.a. omfatte overdragelse og honorering af digitale rettigheder. Forhandlingerne endte uden resultat. Danske skønlitterære Forfattere har siden 2004 haft en bindende aftale med de største skønlitterære forlag, Gyldendal og dets datterforlag og Lindhardt & Ringhof. DsF og DFF har i 2009 indgået en bindende e- bogsaftale med Gyldendal, Lindhardt og RInghoff, og i 2010 med Politikens Forlag. Der eksisterer p.t. ingen bindende aftaler ml. Forlæggerforeningen og Dansk Oversætterforbund (DOF), heller ikke på e-bogsområdet (se senere). Den tidligere gældende lydbogsaftale mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening er opsagt pr. 1. januar Der forhandles pt. en ny lydbogsaftale. Også Lydbogsaftalen ml. Forlæggerforeningen og DOF er opsagt (se senere). Dansk Forfatterforening og UBVA (Udvalget til Fra 1. januar 2001 har Danmark et prissystem der en kombinasjon av faste og frie priser og salgssystemer er liberalisert. Danmark har en bogmoms på 25%. Staten tjener hvert år mio DKK på litteratur etter fradrag av litteraturstøtte. Salg af bøger til bibliotekene er over 20 år faldet med omkring 30%. Det udgives fortsat mange titler i forhold til markedets størrelse. Kombinationen af et højt antal titler og lavere biblioteksalg fører til lavere oplag og højere priser, som momsen gør endnu højere. I er der lukket 131 filialer af folkebiblioteker, især pga. en stor kommunalreform, der har reduceret antallet af kommuner. I samme periode er bibliotekernes budgetter blevet beskåret med ca. 3%. Bogindkøbet daler, mens indkøbet af film og andre medier stiger Dansk Forfatterforening arbejder for en mere markant bog- og litteraturpolitik. De frie prisers indtog og det stadig faldende offentlige bogindkøb gør det svært for stort set alle andre bøger end lige netop bestsellerne. Den smalle bog inkluderer børne- og ungdomsbøger og en stor del af skønlitteraturen og lyrikken samt traditionelle samfundsrelatede fagbøger uden specifik målgruppe. Danske skønlitterære Forfatteres s strategi har været at få den mellem DsF og de største danske forlag aftalte skønlitterære kontrakt anerkendt som en normalkontrakt, hvilket i høj grad er lykkedes, da Forlæggerforeningen i Danmark nu også anerkender den i næsten uændret form.

14 beskyttelse af videnskabeligt arbejde) forhandler pt. med Forlæggerforeningen om en vejledende faglitterær modelaftale, der skal omfatte digitale rettigheder. Aftalen er tæt ved at være på plads. Den midlertidige aftale om brug af litteratur i radioen mellem Radiokasseforeningen (Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, Danske Dramatikeres Forbund og Danske Populær Autorer) og Danmarks Radio (DR) udløb pr. 1. juni Radiokasseforeningen opsagde aftalen, da der efter talrige forhandlinger ikke kunne opnås enighed om en rimelig betaling for oplæsning af litteratur på DAB. Radiokasseforeningen har i efteråret 2008 anlagt sag mod DR som følge af manglende betaling for oplæsninger på DAB fra efteråret 2003 og indtil 1. juni Sagen blev afgjort december 2009 og i maj 2010 indgik Radiokassen en ny aftale med DR. Taksterne for brug af litteratur var til og med 31. maj 2007 som følger: - Prosa: 205,91 kr pr. minut. - Lyrik: 417,45 kr. pr. minut. Taksterne for regionale kanaler var 1/5 af landstaksten. Der var ikke opnået enighed om takster for brug af litteratur på DAB eller på Internet. Skal ovenstående slettes og nye takster skrives ind? Danmarks Radios forbruk av litteratur er stadigt faldende. På de almindelige FM-kanaler er litteraturoplæsning skåret ned til et minimum og også på DAB oplæsning af litteratur faldet markant. Danmarks Radio ønsker tilsyneladende at lægge det meste oplæsning af litteratur på Internettet. Den væsentligste uenighed mellem DR og Radiokasseforeningen er grundprincippet for taksterne: - skal taksterne udelukkende afhænge af forbrug og potentiel lytning (antallet af radioer) - eller skal taksterne afhænge af den faktiske lytning, så der betales mere for populære kanaler Radiokasseforeningen har afvist takster baseret på faktisk lytning, idet det frygtes, at princippet reelt blot vil føre til lavere takster for fatterne, da litteraturen vil blive udsendt på de smalle kanaler. Samtidig muliggør takster baseret på faktisk lytning en øget brug af litteratur på nye niche kanaler (DAB, Internet) uden en rimelig betaling til forfatterne. Radiokasseforeningen søger at modarbejde takster baseret på faktisk lytning. Derudover arbejder foreningen generelt for en takstmodel der sikrer forfatterne den højest mulige betaling, samtidig med at DR s mulighed for at eksperimentere (med DAB m.v.) bevares med henblik på en efterfølgende udvidelse af litteraturanvendelsen. Grundprincippet er dog, at der skal betales for alle former for brug af litteratur i radio og TV. Finland Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk FF : Antologiavtal med förläggareföreningen samt ramavtal Moms 8%. Fria priser på böcker. Att författarna inte ger förläggare digitala rättigheter

15 med de större förlagen och den största bokklubben. STIK: Förhandlar med de största förläggare speciellt om digitala förlagsavtalsvillkor. FÔTF: Ramavtal från FSF: Ramavtal från 2003 FF; FSF, FÖTF har avtal med Rundradion för åren med tariff för den nya digitala tiden, om att använda texter (upphovsrätt). Också avtal med Rundradion om att sälja program kommersiellt. Alla föreningar har ett gemensamt Försäljningen av skönlitt. har varit + 4,8% (jämförelseår 2007), barn- och ungdomsböcker + 7,1% och facklitteratur + 1,1 %, översättningar +1,8 % (i euro). Nettoprissystem för facklitt. och delvis för skönlitteratur. - Minimum nettoprocent för skönlitterära författare är 21% (FF). kollektivavtal (Yhtyneet-sopimus) med Rundradion och MTV3 om medverkan - Prosa 17,38 / min i program. - Lyrik 24,19 /min Føroyar - Upphovsmannens andel är 11 % utan avtal och övervägning. FÖTF: Rättegång mot pocketbokförlag Loisto, behandling i maj 2007 som upphovsmannen vann. Ärendet är nu anhängigt i hovrätten. Utgivningen av översatt litteratur minskar. Försäljningen av läroböcker har minskat. För bredvidmaterial, som t.ex. nätmaterial, betalar förläggarna dåligt. Om dvb-h kunde vi inte träffa avtal. Rundradion ville inte betala någonting (FF) Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Rithøvundafelag Føroya har en aftale med Færøernes Nationalradio, Kringvarp Føroya, og har også godkendt de kontrakter, som Færøernes største forlag, Bókadeild Føroya lærarafelags, Taksterne for brug af litteratur i Færøernes Radio har siden 1. august 1993 været som følger: - Prosa: 150,00 kr. pr. minut upubliceret/90,00 kr. pr minut publiceret - Lyrik: 250,00 kr. pr. minut upubliceret/200,00 Der hersker enighed om, at færøske forfattere og oversættere har alt for dårlige indtægtsmuligheder, og at dette blandt andet skyldes den ophavsretslige forvirring. laver med forfattere og kr. pr minut publiceret oversættere. Begge aftaler er under revision. Salg af bøger er fritaget for moms på Færøerne Island Rithøvundafelag Føroya gør til stadighed politikerne opmærksomme på, at det for at kunne indgå aftaler er nødvendigt at få overtaget ophavsretten som færøsk særanliggende. Foreningen fremfører også de politiske myndigheder er nødt til at tænke på forfatterne, når de bevilger penge til de offentlige institutioner, der benytter sig af ophavsretsligt materiale fra forfattere, f.eks. Kringvarp Føroya (Færøernes Radio), Nationalscenen og de offentlige forlag. Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Forfatterforbundet har Moms på bøker er 7%. Markedet for Medlemmene i begge foreninger avtaler med Tekniske fremskritt har skjønnlitteratur, og til en bruker Forfatterforbundets avtale Forleggerforeningen, profesjonelle teatre, blindebiblioteket, Statens Central for Læremidler og Statsradioen.. Hagthenkir har avtale med Statsradioen og avtelen med Statens ikke gjort bøker billigere. Frie priser på bøker. Dyre lærebøker for videregående utdanning. Statens Centrale for Læremidler skal iflg. Lov skaffe gratis bøker til grunnskoleelevene viss grad også faglitteratur er meget avhengig av julesalget. Konkurransen der fører til store omkostning ved reklame og stormarkedene får sjansen til å utkonkurrere tradisjonell bokhandel med Forleggerforeningen.

16 Centrale for Læremidler har ikke været fornyet. Norge Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Staten og bokbransjen. Ikke moms på bøker. Bokavtalen som ble Bokavtalen mellom Den Bokavtalen fastsetter inngått i 2005 reduserer norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening har dispensasjon fra konkurranseloven. fastpris i utgivelsesåret og 4 måneder etter utg.året. Salg i alle salgskanaler. Fri forhandling om rabatter fra forlagene mellom de fastprisperioden for bøker til utgivelseåret pluss fire måneder for skjønn- og Myndighetene lover en evaluering av nåværende Skribentorganisasjoneneenkelte forlag og har egne avtaler bokhandler. normalavtaler - med Royaltysatser: Forleggerforeningen, Voksen skjønnlitt. 20% bokklubbene og teatrenelærebøker 13%, B/U skj som fastsetter vilkår for 22,5%, B/U fag 13% rettighetsutnyttelse. (15% over 3000), B/U fag innkj. av Kulturr. 22,5% (29 titler) Overs. skjønn/fag kr 159,40 pr 1000 tegn (inkl. ml.rom) Avtale med NRK Tendens til at forleggerne ønsker flere rettigheter til samme pris. 2009: Nyskrevet prosa kr 593 pr minutt, lyrikk kr Gjenbruk prosa kr 389, lyrikk kr 760. Oversatt prosa kr 148 pr min.; lyrikk kr 760; dramatisk tv-stoff grunnbeløp kr 2.979/ min.og kr 353pr. side nyoversatt. NRK bruker forholdsvis lite av generell litteratur (tidligere utgivelsesåret + ett år). Samtidig innfører den en lik rett til å gi rabatt på inntil 12,5 % i alle salgskanaler (bokhandel, bokklubb o.a.) i fastprisperioden. Tilsvarende fastprisordning gjelder for billigbøker og nye utgaver. Bokhandelens monopol på salg av skolebøker avvikles for grunn- og videregående skole, samt bøker for universitet og høyskoler. Som følge av dette presses bokhandelens marginer, og man frykter nedleggelser. Distribusjonsavtalene i bokavtalen abonnementsordningene, ble også langt dårligere enn tidligere i Utvalget i mange bokhandler ble langt snevrere. Fra 1. mai 2009 endres disse, og til det bedre. Foreningene er negative til nedkortingen av fastprisperioden og innføringen av fripris på enkelte bokgrupper som fagbøker. bokavtale innen tre år. Dersom konsekvensene av kommersialiseringen av bransjen er et mindre mangfold/ distribusjonsproblemer og et fokus på færre og færre titler, arbeider en for et lovalternativ.

17 skjønnlitterære tekster som ikke er dramatisert. Sverige Avtalesituasjon SFF: Siden mars-96 er avtalen oppsagt av Forleggerforeningen på hele på hela SFF:s område Resultatløse forhandlinger om bl.a. elektroniske rettigheter. Fr o m 2004 åter centralt avtal på översättarområdet. Förhandlingarna om ett nytt avtal strandade i juni Tills vidare gäller det gamla avtalet. På författarområdet har förhandlimgar förts med enskilda förlag. Emellertid har landets större förlag numera lanserat ensidigt upprättade villkorspaket benämnda "Grundvillkor för förlagsavtal". Villkoren är i väsentliga delar hämtade från bud som Förläggareföreningen lagt fram i de centrala förhandlingarna med Författarförbundet och som följaktigen bedömts som oacceptabla av SFF. SFF har 2004 lanserat egna mönsteravtal på författarområdet. På läromedelsområdet sade SLFF den 6 juni 2008 upp ramavtalet med Föreningen Svenska Laromedel (FSL). Ramavtalet som var från 1984 var förlegat i flera Skatt/pris/ tendenser Bokmoms er senket fra 25% til 6% den Det svenske bokmarkedet er Europas frieste. Ingen avt. for fagbokhandel. mellom forl. og bokh. siden Frie bokpriser siden 1970-tallet. Polarisering av bokmarkedet forlagene blir færre og større og stadig mer avhengig av et fåtall bestselgende titler. På grunn av fripris-settingen og priskonkurransen på selgende titler blir det stadig vanskeligere for den fullassorterte bokhandel. Ikke populære titler blir stadig dyrere. Statlig produksjonsstøtte till de utgivande förlagen til ca. 800 titler kvalitetslitt. i ulike genrer er f.o.m komplettert med distribusjonsstøtte som sikrer at disse titlene er tilgjengelig i samtliga landets avseenden. SLFF har istället tagit fram egna avtalsmallar för såväl tryckt utgivning som kommunale andra publiceringsformer. bibliotek. Problemer Se ovenfor. Den avtaleløse tilstanden på SFF/SvF området har i visse fall ledet til at forfatter tilbys netto royalty, dvs. royalty på forlagets bokladepris etter rabatter, etc., hvilket er uakseptabelt. SLFF har erfarit samme problem med Gleerups Utbildning som har endret beregnings-grunnlaget for royalty fra forlagsnettopris til nettoinntekt. Forbundets bistand ved inngåelse av forlagsavtaler er blitt skjerpet, i likhet med informasjonen til medl. om avtaler og hva som er gjeldende vilkår. Bokhandlareföreningen har uttalt at noen avtalte rabatter i den gamle SFF/SvFrammeavt. for tillegsbøker i bokklubb innebærer diskriminerende samarbeide mellom forfattere, alt. mellom forfattere og forlag til ugunst for bokhandelen. Men Konkurranseverket bekreftet i vedtak i juni 1999 at det ikke kunne konstateres at det forelå noe konkurranse begrensende samarbeid mellom forfatter- og forlagssiden. Studentenes egenkopiering av kurslitteratur (fag og læremid.) øker år for år. Det avtalslösa tillståndet har tydliggjort den enskilde författarens underlägsna ställning som avtalspart. SLFF upplever svårigheter att förändra villkor som i dag måste uppfattas som otidsenliga och som saknar Foreningenes politikk SFF: Etablere nye, sentrale avtaler med Forleggerforeningen eller enskilda förlag som inneholder en akseptabel regulering av elektroniske rettigheter. Framgangsrike forhandlinger om bibliotekvederlag og regulering av bibliotekenes digitale formidling av tekster. Satsing på opphavsrettsorg., som ALIS, Bonus Presskop., Copysw. Gjennom kulturpolitiske tiltak og forbedringer av opphavsretten bidra til bedre økonomiske og ideelle vilkår for forfattere og oversettere.. SFF har sedan flera år krävt en lagändring som styrker opphavsmannens stilling som avtalepart. I maj 2008 tillsattes en statlig utredning med uppdraget att utreda behovet av att stärka upphovsmannens ställning som avtalsslutande part. SLFF: På samma sätt som SFF ser SLFF samarbetet och satsningarna i ALIS, Bonus Presskopia, Copyswede och KLYS som mycket viktiga för att stärka upphovsmannens ställning och förbättra författarnas villkor. I detta arbete utgör aviserade förändringar i upphovsrättslagens 3 kapitel en viktig del. För att möta behovet av villkor anpassade till olika publiceringsformer och som ett led i ett arbete att åstadkomma förändingar i förlegad branschpraxis har SLFF utformat avtalsmallar som SLFF också rekommenderar. SLFF förhandlar med enskilda förlag..

18 SLFF erbjuder medlemmar och förlag dessa avtalsmallar. SLFF förhandlar enskilt med förlag. motsvarighet i andra branscher. SLFF stöder för närvarande två medlemmar som efter 25 år önskar säga upp sitt avtal med förlaget Studentlitteratur. Förlaget menar att avtalet inte går att säga upp. Författarna vann i tingsrätten första instans men förlorade i hovrätten andra instans. Författarna har nu överklagat till högsta domstolen. Forfatternes beskatningsforhold Danmark Generelt Stip. og legater Problemer Oversetters og forfatteres indtægter Hæderslegater, der tildeles uden beskattes stort set etter ansøgning, beskattes de samme regler som andre inntekter. ikke. Hæderslegater der tildeles efter Der betales i øjeblikket ikke arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgift og Copydan-vederlag, men der bliver lagt arbejdsmarkedsbidrag på vederlag fra Copydan fra og med Selvstændiges indtægter beskattes i ti lige store rater, mens royalties typisk udbetales i juni eller december, bibliotekspenge i juni. Så første halvdel af året betaler man skat af penge, der ikke er gået ind endnu. Forslag til nyformulering: Generelt Forfatteres og oversætteres indtægter ansøgning, er skattefri op til kr og beskattes af 85 % af resten. Enkelte store internationale priser er helt skattefri. Fra specielt godkendte fonde, foreninger eller stiftelser er sociale legater skattefri op til kr Øvrige legater beskattes som almindelig indkomst. Forslag til nyformulering: Stipendier og legater Arbejdslegater betragtes som personlig indkomst. Derimod er hæderslegater, der tildeles uden ansøgning skattefrie. For hæderslegater Der har i 2004 være problemer med beskatningstidspunktet for legater. Skattemyndighederne mener, at beskatning skal ske på tildelingstidspunktet. Det betyder, at forfattere kan blive beskattet i indkomståret 2004 af legater som først udbetales i Idet legatindtægter modregnes i andre ydelser: dagpenge, SU m.v., og idet disse myndigheder tager udgangspunkt i beskatningstidspunktet kan denne praksis give alvorlige problemer for mange forfattere. Dette problem er (i april 2007) stadig uløst. Kunstrådet har i 2004 søgt at få Kulturministeriet til at tage sagen op med Skattemyndighederne. Indtil videre har man fortsat en praksis med at indberette legater på tildelingstidspunktet. En anden væsentlig problemstilling er forfatternes betaling af det særlige Arbejdsmarkedsbidrag. Bidraget finansierer en række arbejdsmarkedssikringsordninger, som forfattere typisk ikke kan nye godt af. Forfattere, der er kategoriseret som selvstændige erhvervsdrivende, skal svare arbejdsmarkedsbidrag af legater og royalties (dog ikke af biblioteksafgifter). Forfattere (kunstnere i det hele taget) kommer ofte i knibe i skattesager. Problemstillingerne drejer sig overordnet om kategoriseringen af en kunstner som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende eller ingen af delene, f.eks. fordi kunstnerens virksomhed betragtes som hobbyvirksomhed. Forslag til nyformulering: Problemer Der opstår jævnligt uenighed mellem forfatter og skattevæsen, idet forfatteres vilkår ikke passer ind i de gængse rammer for hverken indkomst eller fradrag.

19 beskattes stort set efter samme skatteregler som alle andre indtægter. Man kan dog vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen og derved opnå samme fradragsmuligheder som andre selvstændige erhvervsdrivende. Har man særligt store engangsindtægter, for eksempel i form af biblioteksafgift og honorarer, kan man udjævne beskatningen til det efterfølgende år. Der betales AM-bidrag af alle indtægter, dog er biblioteksafgift og hæderslegater fritaget. (Royalties, inkl. Copydan var tidligere undtaget, men Skattereformen i 2009 ændrede dette, med virkning fra 1. januar 2011.) Betaling af skat sker via forskudsregistrering, der kan ændres i løbet af året, hvorved man kan fordele sine betalingsrater efter de konkrete indtægter. Man kan således nøjes med en begrænset skattebetaling i første del af året og efterfølgende øge raterne, når for eksempel biblioteksafgift og royalities udbetales i juni/juli og december. Restskat skal være indbetalt sidste bankdag i året for at undgå rente. med ansøgning gælder, at der er et bundfradrag på kr , mens 85 % af restbeløbet beskattes. Ligeledes er studierejselegater skattefrie, mens almindelige rejselegater beskattes, dog med fradrag af dokumenterede udgifter. Samtidig er der tale om et misforhold, når forfattere skal betale AM-bidrag, som finansierer arbejdsmarkedets sociale ordninger, samtidig med at forfattere ikke betragtes som en del af arbejdsmarkedet og derfor ikke selv kan benytte disse ordninger - for eksempel dagpenge og sygedagpenge. Samtidig er det vanskeligt at skabe lydhørhed for forfatteres problemstillingerne. Der pågår dog hele tiden forsøg på at ændre de gældende vilkår.

20 Finland Generelt Stip. Og legater Problemer Författare och översättare Gränsen för skattefria stipendier är Inte så stora problem. Numera gå det bra att beskattas som löntagare. Beskattaren godkänner numera medlemskap i våra organisationer som kriterium för professionalism, varför avdrag godkänns bättre än förr ,60 euro/år (2010). diskutera med Skattestyrelsen. Føroyar Generelt Forfattere og oversætteres indtægter beskattes i princippet efter samme regler som anden almindelig indkomst Stip. og Problemer legater Beskattes Selv om indtægterne bliver beskattet med både alm. skat, arbejdsløshedsbidrag, barselsbidrag og andre arbejdsmarkedsbidrag, har professionelle forfattere og oversættere ingen ret til selv at gøre brug af disse rettigheder, da de ikke er ansat nogen steder. Derfor anbefaler den færøske kunstnerunion, LISA, alle skabende og udøvende kunstnere herunder forfattere at skrive regninger for udført arbejde i stedet for at modtage løn som almindelig skattepligtig indkomst. Island På grund af disse uklare og uhensigtsmæssige beskatningsforhold, blev der fra politisk side i 2008 bebudet, at man ville sikre professionelle kunstnere økonomisk på en eller anden måde, men efter regeringsskiftet i efteråret 2008 er dette forslag tilsyneladende blevet droppet, hvilket Rithøvundafelagið beklager på det kraftigste. Generelt Stipender og legater Problemer Forfatterinntekter beskattes efter samme regler som næringsinntekt generelt. Forfattervirksomhet og royalty er fritatt for moms. Beskattes Mindre uoverensstemmelser med skattemyndighetenes syn på fradragsordninger. Norge Generelt Stip. og legater Problemer Royaltyinntekter beskattes som næringsinntekt, Beskattes som Royalty beskattes etter ingen særregler for forfattere. Forf.relaterte innt. lønnsinntekt. Stipender fra realisasjonsprinsippet (i mots. til (opplesning, bruk i media, etc) beskattes som lønnsinntekt. Oversetterhonorar beskattes generelt som lønn, men gjenbruk beskattes som inntekt vunnet ved immateriell rettighet (tilsvarende aksjeutbytte med en flat sats på 28%). foreningens egne fond beskattes som næringsinntekt. Upåregnelige priser er skattefrie. kontantprinsippet) Dvs. at royalty beskattes lenge før den blir utbetalt

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kulturudvalget 2016-17 L 134 Bilag 1 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 8. december 2016 forslag til

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016)

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex opgave er at sikre, at vederlagene

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Spørgsmål 64: Vil ministeren redegøre for vurderingen af provenuet for afgiften på blanke medier og udviklingen i dette siden

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at efterstående overordnede fordelingspolitik anvendes for regnskabsåret 2016, som fordeles i 2017: GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen Skat og Ligestilling Inge Henningsen Kvinderådet Repræsentantskabsmøde 2016 Skat er et aktuelt politisk problem Skattelovgivning er væsentlig bestanddel af regeringens forslag til finanslov 2017 og 2025-plan

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut SAGSNOTAT 4. FEBRUAR 2010 Vedr.: Etablering af studielegater for udenlandske full-degree studerende ved Datalogisk

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen

Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen Vibe Ulfbeck & Anders Møllmann Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) Dias 1 - Rederen har været det centrale ansvarssubjekt i nordisk søret i mere end et århundrede

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn NYHEDSBREV Ophold i Det Danske Institut i Rom Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i forårssemestret 2014 (1. februar - 13. juli 2014). Ansøgningsfristen

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Dansk Forfatterforening - Autorkonto

Dansk Forfatterforening - Autorkonto Dansk Forfatterforening - Autorkonto Strandgade 6, st., 1401 København K CVR-nr. 19 73 55 83 Gennemsigtighedsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Ledende medarbejdere i PostNord-koncernen er koncernchefen og øvrige medlemmer af koncernledelsen ( Group Executive Team ).

Ledende medarbejdere i PostNord-koncernen er koncernchefen og øvrige medlemmer af koncernledelsen ( Group Executive Team ). PostNord AB (publ) Note: I oversættelsen af dette dokument der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. Retningslinjer

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere