Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd"

Transkript

1 Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet (Radio/TV) 15 Forfatternes beskatningsforhold 20 Sosiale sikkerhetssystemer 22 Forfatterforeningenes organisering og arbeid 25 Bokbransjen 29 Prisfastsettelse 33 Kontraktsforhold 36 Bruk av litteratur Public service 40 Kursvirksomhet 42 Tospråklige forfattere 45 Grönland 47 Lovbestemte statlige og kommunale ordninger Danmark Fonde, stipender Love/ regler Navn Beløb Ret til at søge Administration Vurdering

2 Lov om Statens Finanslovens Statens Kunstfondbevillinger for Kunstfond 2008 til Statens Kunstfond er i alt 89,4 mio. kr. Dette dækker en række forskellige formål ikke kun legater. Herudaf er 17,2 mio. kr. tildelt Litteraturudvalget. tjek tal for 2010 Fonden tildeler treårige arbejdsstipendier (i 2010: 7 stipendier à kr. årligt), og arbejdslegater på typisk kr. (i 2008 for 8 mio. kr.). Derudover er der ydelser til kunstneres efterladte der i 2008, er på kr ,00 årligt, samt en indtægtsreguleret livsvarig kunstnerydelse, med en ( i 2010) min. ydelse på ca. kr ,20 pr. år og max. ca. kr ,52. Den tildeles 73 skønlitterære forfattere, 12 almenkulturelle forfattere og 4 oversættere. Kunstfondens legater gives på basis af det, man allerede har skrevet, og man skal ikke rapportere om, hvordan pengene bliver brugt, men legaterne er skattepligtige. Kunststyrelsen Litteraturudvalget under Statens Kunstfond Med ekstrabevillingen i 2004 er støtteniveauet nogenlunde tilbage på niveau for 2001 før den nuværende regering tiltrådte. Bevillingen fra 2005 var 4-årig, men ordningen er blevet genforhandlet i En del kunstnerorganisationer fastholder dog, at der er sket nedskæringer på hele kulturområdet. Blandt andet begrundet i at den tidligere kulturminister nedsatte en særskilt pulje på 10 mio. kr. i en 4-årig periode. der nu er væk. Ordningen betragtes som velfungerende, men kritiseres indimellem for at overse forfattere til krimier og andre veldefinerede genrer Lov om KunstrådetKunstrådet uddelte Kunstrådet i 2008 arbejdslegater fra den skønlitterære pulje for 2,4 mio. kr., fra den faglitterære pulje for kr. og fra puljen for børne- og ungdomslitteratur for kr. Kunstrådets midler er opdelt i en række forskellige puljer, som kan søges til legater, projekter, oplæsninger, arrangementer m.m. Her er kun nævnt de puljer, der går direkte til arbejdslegater til forfattere. Legaterne er typisk på 50, 70, 100 eller 150 tusind kroner, og man søger til Derudover blev der konkrete projekter. uddelt legater for Legaterne er 6,5 mio. kr. til skattepligtige. Kunststyrelsen Kunstrådets Litteraturudvalg Ordningen betragtes som administrativt tung og ikke altid lige transparent

3 tilmeldte til biblioteksafgiften fra en særlig pulje. Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om 144 mio. Forfattere, Fordeling av midler etter et Biblioteksstyrelsen biblioteksafgift DKK i oversettere, nr. 1175/2002 Efter en illustratører, Bekendtgørelsenedskæring billedkunstnere, om fra 159,5 fotografer, m.m. biblioteksafgift mio. DKK i nr. 1366/ blev puljen i 2004 øget til finansiering af højere afgift for skønlitteratur for voksne. Bevillingen i 2009 var på DKK 153 mio. poengsystem på grunnlag av antall bind i biblioteker. Individuell fordeling. Poengsystem 1/3 poeng pr. side for oversettelser, 1 poeng for faglitt. og B/Ulitt., 1,7 poeng for voksen skjønnlitt. 6 poeng for lyrikk og 2 poeng for overs. lyrikk. Nedtrapping for beløp over DKK. Bunngrensen 2003 er satt ned til kr fra fra DKK i I 2004 og 2005 er oprettet en pulje på kr. 10 mio. under Kunstrådet til arbejdslegater, der kan søges af alle, der er tilmeldt biblioteksafgiftsordningen. I 2009 blev der uddelt arbejdslegater for i alt 13,1 mio kr. Arbejdslegaterne vil være på Kilde: Ordningen sikrer, at biblioteksvederlag udbetales individuelt til de faktiske rettighedshavere. Ordningen bærer dog på enkelte områder præg af uigennemsigtighed og tager ikke fuldt ud højde for nye litterære genrer, herunder interviewbøger. Udgangspunktet for interviewbøger er, at det alene er de interviewede, der modtager biblioteksvederlag og altså ikke intervieweren (forfatteren). Denne modtager alene en andel af vederlaget, hvis det endelige værk i tillæg til spørgsmålene - indeholder egentlige passager skrevet af forfatteren. Dette overrasker mange forfattere. Ordningen omfatter ikke digitale udlån, men de forventes at komme med i næste lovrevision ved udgangen af 2010.

4 Finland Fonds, stipender (1 euro = 10,9 SEK) Lover/ Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering regler Lag Konstnärsprofessurer. År År 2007 Skönlitterära Centralkommissionen för Värdefulla nr. 734/ 2008 även första översättarprofessur. beviljades sammanlagt 82 författare och översättare konst eller statens litteraturkommission. och viktiga (andr. Statens konstnärsstipendier stipendieår till 39 författare och 15 stipendieår till 7 översättare. Stipenderna varierer mellan 1/2 och 5 år. Årsbeloppet, skattefritt, är ca euro. Statens projektstipendier Stipendier à euro, skattefria LänskonstkommissionernasStipendier à stipendier euro, Delegation för informationsspridning FILI Informationscentralen för Finlands litteratur skattefria Totalt euro till 42 projekt (2010) Översättningsstöd, ) till andra språk av finskspråkig, finlandssvensk och samisk skönoch facklitteratur. Skönlitterära författare och översättare Alla författare och översättare Fackbokförfattere som kan anses vara informationsspridare Främst översättare Statens litteraturkommission Länskonstkommissionerna Undervisnings- och kulturministeriet FILI Viktiga Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lag om vissa Totalt 2,9 Författare Nämnden för fördelning av stipender och understöd åt milj. euro. (undantaget läromedelsförf. stipendierna sorterar under Centralkommissionen för författare och Stipendieroch förf. av konst. Författarna och översattare nr. 236/ är vetenskapliga översättarna är 1961 (Andringar) skattefria verk) och representerade i nämnden. och översättare. OBS! Nytt varierar upphovsrättligt mellan låneersättningssystem500 og 14 i kraft från euro Bl.a. författare, (2010). översättare, 90% av medlen går till skönlitterära författare och översättare och 10% till facklitterära. Litteratur för undersvisnings- och forskningsändamål får ingenting. Skattefria stipendier som ansökes; inte ersättningar. Sanasto, Kopiosto och Teosto Mycket viktig ordning för skönlitterära författare. Den viktigaste inkomstkällan för författare och översättare.

5 2 milj. euro (2007) 3 milj. euro (2008-) illustratörer, serietecknare. (finska upphovsrättsorganisationer) Viktig Ersättningen skall fördelas i relation till utlåningen från allmänna bibliotek (inte från undervisnings- och forskningsbibliotek). Føroyar Fonde, stipender Lover/regler Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Mentanargrunnur Landsins Lagtingslov nr 84 af 17. mai 2000, Bekendtgørelse nr. 109 af 21. september 2000 Fonden tildeler arbejdsstipendier i perioder af indtil 3 år. I 2008 var arbejdsstipendierne på ca. kr ,00 om måneden, hvilket modsvarer grundlønnen til lærere på Færøerne. Indtægten er skattepligtig. Støtte uddeles også til enkelte projekter. Fonden fik i 2008 tildelt 5 mio. kroner på finansloven. Ifølge loven må max. 50 % bruges på arbejdsstipendier Skønlitterære og faglitterære forfattere. Fra 2008 også oversættere. Mentamálaráðið (Kulturministeriet) En bestyrelse, udpeget af kulturministeren fo Meget værdifuld og nødvendig. Der har længe været ønske om større bevilgning på finansloven, da flere og flere kunstnere skal deles om puljen Kulturministerits Kunstnerydelser Lagtingslov nr. 60 af 17. mai 2005 Statens Kunstfond og Kunstrådet Danske fonde Ydelser og stipendier tildeles kunstnere og projekter efter ansøgning. En del uddeles som hædersgaver. På finansloven for 2008 var der afsat kr til dette formål Se under Danmark Alle kunstnere Danske, færøske og grønlandske kunstnere Mentamálaráðið (Kulturministeriet) Se under Danmark Værdifuld, men alt for lille bevilgning på finansloven. Der er fra politisk side planer om at omstrukturere Mentanargrunnur Landsins til også at omfatte disse ydelser, hvilket støttes af kunstnerne Denne mulighed har været og er meget vigtig for flere færøske forfattere

6 Bibliotekvederlag Lover/ Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering regler LagtingslovI 2006 Forfattere, Midlerne uddeles til Ordningen administreres Meget vigtig ordning nr. 79 af 8. blev der oversættere og alle, der har af Landsbiblioteket på for de forfattere, der mai 2001 uddelt i alt illustratorer minimum 30 Færøerne, Føroya har mange bøger på ca. 1,1 mio. (hvor illustrationerne eksemplarer stående på hylderne i landsbókasavn, og omtales normalt som bibliotekerne. kroner til udgør mindst 40 bibliotekerne på Bókasavnsgjald eller 211 modtagere % af bogen) Færøerne. Beløbet reguleres kun efter antal eksemplarer, ikke efter antal udlån Rithøvundasamsýningar Island Fonds, stipendier Lover/regler Navn(oversikt) Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Lög um listam.laun nr 57/2009 Reglug Nr. 834/2009 Forfatternes lønfond/ Launasjódur rithöfunda Launasjóður Faglitterære fræðirithöfunda. forfatteres Reglur nr 268/ lønnsfond Svarer til Skjønnlitterære 505 (og faglitterære) månedslønn forfattere året 2010 men 555 året De fleste har fået 6 mnd., ca. 10 ett år, og fem 2-3 år Forfattere av mill.kr Utdelt til 6 søkere 2008 uddelt til 8 søkere. Lög nr 91/2007. Litteraturfondet50 mill. kr. fra Staten mill Lög um námsgögn nr. 71/2007 Udviklings fond før læremidler. 62 mill.kr faglitteratur, håndbøker, ordbøker og andre omfattende verker. Forlag, forfattere og oversettere Forfattere og forlag av læremidler Styre med tre medlemmer utnevnt av Forfatterforbundet RSI Styre med 3 medlemmer utnevnt av Undervisn.ministeren, Forskningsrådet og Hagthenkir Bestyrelse med 5 medlemmer, 2 fra RSÍ, 1 fra Hagthenkir, 1 fra Forlæggernes forening og en formand udnævnt af Kulturministeren Styre med 5 medlemmer. Reell støtte for skjønnlitteraturen. Har gitt beskjeden støtte til faglitteratur som nå har fått eget fond. Meget begrenset støtte. Kun 6 fikk 6 måneder. Fonden har mindre penger til at uddele har den mindre penge til uddeling Fonden har uddelt stipendier fra 2007 og man har store forventninger ang. dens virksomhed. Man er enig om å kreve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund av krisen. Fonden har uddelt fra 2007.

7 Reglugerd nr. 1268/ mill.kr Biblioteksvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lög um 30 mill. Rettighedshavere: Pengene bliver uddelt Bestyrelse med fem Man er enig om å kreve BókmenntasjóðIkr fra Forfattere, for udlån og anden medlemmer, 1 større bidrag. og fleira nr 91/ Staten oversættere, anvendning af bøger i udpeget af RSI, 1 af Omstændigheder har illustratorer, alle biblioteker der Hagþenkir, 1 af forandret sig på grund Reglur nr. 323/ 24.5 fotografer m.m. drives af staten og Billekunstnernes av krisen mill Ikr kommunerne forbund og 2 af Kulturministeren. Norge Fond, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Stortingsprop /65 Om vedtekter for Norsk Kulturfond. STM / 69 Innkjøpsordninger for ny norsk -skjønnlitteratur -skjønnlitteratur B/U -skjønnlitteratur oversatt -faglitteratur B/U -ny norsk sakprosa Annet St.prp. Stipender til , endret forfattere 2009: Garantiinntekt: St.prp til skj.litt., 10 til skj.litt. B/U, 2 dramatikere, 4 skj.litt.overs., 3 til faglitt. forf. Arb.stip.: 1-5-årige: 56 til skj.litt.forf. 9 skj.l. B/U, 7 dramatikere + 2 for yngre kunstnere, 11 Avsatte beløp 2009: - 41,8mill - 27,5-12,6-7,6-13,9 Pr : Garantiinnt Arbeidsstip Norske forlag Norsk kulturråd En treårig innkjøpsordning for ny norsk sakprosa ble innført i Det kjøpes inn ca. 50 titler i 1000 eksemplarer. En evaluering av ordningen er gjennomført. Fra 2009 er ordningen permanent. Foreningene søker om stipendkvoter og innstiller overfor Kulturdept. hvem som skal få stipend. Foreningene i samarbeid med Kulturdept. Innkjøpsordningen for oversatt skjønn-litteratur har fått en årlig økning på 1 mill. NOK de siste 3 årene. For få, lave og korte stipend Staten foretar en forsiktig konvertering av garantiinntekter som utløper til arbeidsstipend. For hver garantiinntekt som inndras opprettes to nye arbeidsstipend.

8 skjønnlitt. overs., 2 faglitt. forf. Bibliotekvederlag Lover/ Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering regler Lov om bibl. Vederl. 2009: Ca24 82,1 mill totalt, organisasjoner for opphavsmenn til verk på norsk/ samisk. Alle typer rettigheter. Forlag mottar ikke bibl.vederlag. Vederlaget fordeles via fond til grunnorganisasjonene, og utdeles som stipend til medlemmer og ikkemedlemmer. Forhandlingsutvalg valgt av alle org. 5 personer. Utvalget forhandler med Staten hvert fjerde år og står for fordelingsforholdet organisasjonene imellom. Avt. basert på enhetspris Ny avtale inngått for årene etter megling hos Riksmeglingsmannen. Fast årlig økning på 4 % + justering for økning i bokbestanden. Enhetspris i 2009 er NOK 1,885. Sverige Fonds, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Statsbudsjettet Betr. Forfatterfonden se biblioteksersättning Statsbudsjettet Statsbudsjettet Inntektsgarantier for kunstnere Cirka Sek som för närvarande utgår til 35 författare/ översättare Forfattere og oversettere av almennlitteratur Tiårige Innebærer at f.t. Forfattere og langtidsstipendercirka 20 forfattere/ oversettere av almennlitteratur oversettere innenfor almennlitteraturen i løpet av 10 år får ca Sek årlig Toårige kunstnerbidrag Ca 40 litterære opphavsmenn mottar 2x kr (skattefritt) Forfattere, oversettere og kulturjournalister Besluttes av Sveriges Forfattarfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Egne kunsterinntekter går til avkortning mot garantiinntekt. Dette blir kritisert av kunsterorg. Enligt riksdagsbeslut ska framgent inga nya garantimottagare utses. Medlen ska istället användas till tidsbegränsade stipendier. Statlige, kvalitetsbegrunnede stipender. Under 2009 finns inga nya långtidsstipendier att fördela. Alle disse stipendmulighetene er et verdifullt komplement til de stipender og bidrag

9 som kommer via bibliotekvederlaget Biblioteksersättning Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Forordning Totalbeløp år Forfattere Avseende stipend/ Sveriges om Sveriges 2008: ca 122 Forfatterfondmill Oversettere Bokillustratører bidragsdelen, som således ikke utgjørs av Forfatterfond er en statlig (Statlig forordning) For hjemlån av svensk Avgjørende er at statistisk forfatter- eller rettighetshaverenoversetterinntekt f.t. til myndighet men med etc. de svenske originalverk får er representert i ca 180 litt. majoritetsrepr. av litterære fondet 132 øre av Staten för Fordeles bibliotek med litterært verk opphavsmenn som får ha høyst halv stilling ved siden av repr. for de litterære opphavsmenn og med 60% til garantiinntekten, bokillustr. Stip. forfattere/overs som statistisk forfattervederlag og 40% til ulike stipend/bidrag. For overs. til svensk utgår halvdelen av 126 øre kr/år (år 2009), skattepliktig. Garantiinntekten varer i prinsippet fram til og bidragsspørsmål innstilles av et særlig utvalg under pensjonsalderen. Utover dette finns det tiårige arb.stip. på kr/ år, femårige arb. stip., kroner/år, to- og ettårige skattefrie arb.stip, behovsprøvede pensjoner (f n drygt 100 st) og periodiske bidrag fondsstyret. F.o.m har opphavsrettsorg. i fondsstyret forhandlingsrett med Staten om bibl.vederlagets grunnbeløp. Bibliotekvederlaget og Sveriges Forfatterfond er, ved siden av royalties, opphavsmennenes viktigste inntektsog stipendkilde. Det er langt på vei skapt av SFFs faglige arbeide. Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. Kopieringsvederlag m.m. Danmark COPY-DAN Hvem kan få støtte Hvor store midler? Tekst & Node Båndkopi, Kabel- TV og AVUkopier og Billedkunst Alle ophavsmænd hvis værker er kopieret på de institutioner Copy-Dan har aftale med, og som er tilmeldt ordningen. Det er individuel betaling direkte fra Copy-Dan på basis af indberetninger fra skoler, m.v. Der er indgået fordelingsaftaler med flere udenlandske forvaltningsorganisastioner. Beløb til forfattere og illustratorer, udbetales af Copy-Dan og indgår i Autorkontoen, hvis midler kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer efter opslag. Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening. Danske Resultatet for 2008 gør det muligt at udbetale ca. 150 mio. kr. til individuelle danske rettighedshavere Hvordan fungerer ordningen Alle områder er aftaledækket. Ordningen er velfungerende. Digital kopiering medtages i nye aftaler i et vist omfang. Det uddeles i år Ordningen er velfungerende. knap 1 mio. kr. til arbejds- og rejsestipendier og projektstøtte.

10 skønnlitterære Forfattere deltager i fordelingsudvalget. Arkiv Copy-Dan Arkiv stiftedes i Foreningen har til formål at administrere en aftale om genanvendelse af arkivudsendelser, som er indgået mellem på den ene side Danmarks Radio og på den anden side en lang række rettighedshaverorganisationer. Det er endnu ikke aftalt, hvorledes indkomne beløb til rettighedshaverorganisationerne vil blive fordelt. Det er for tidligt at vurdere, hvordan ordningen vil komme til at fungere. Finland Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Lag om upphovsrätt 404/1969 KOPIOSTO - Fotokopiering Hela Kopiostos fotokopieringsbelopp ca 12,7 milj. euro (2009). Kopiosto har 44 medlemsorg. Ersättningarna delas till Effektiv, bevakar intressen. Rådgivning. 1980/1995 FFs andel var ca medlemsorganisationer, Føroyar - Distributionlicensen för TV-kanaler - Licensen för inspelning av radiooch tv-program euro, FSFs , FÖTFs ca euro, STIKs euro. (obs. FF= Finlands Författarförbund, FSF= Finlands svenska författareförening, FÖTF= Finlands översättar- och tolkförbund, STIK= Finlands Fackförfattareförbund) som använder dem till stipendier, medlemsinformation och rådgivning. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Anordning nr. FJØLRIT og Der bevilges FJØLRIT uddeler næsten 1003 af 11. COPY-DAN har ca. ½ mio. hele beløbet efter ansøgning december 2001 samarbejdsaftalerkroner på om ikrafttrædenom forvaltning af finansloven til projekter indenfor områder, hvor for Færøerne af indtægterne fra som rettighedshaverne virker. I lov om ophavsret kopiering på Færøerne 2007/2008 gik 36% til Island kompensation for kopiering i de færøske skoler bogudgivelser, 57% til musikudgivelser og 7 % til andre formål. Ordningen har aldrig fungeret optimalt, mest på grund af områdets status som fællesanliggende, dvs. dansk. De politiske myndigheder på Færøerne har planer om at overtage ophavsretten snarest, hvilket støttes af de færøske forfattere. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Organisasjonene Fjölis ivaretar Fjölís Alle seks medl.org. har Først i 1998 fikk man avtale for bygger på rettighetshavernesindtægter, var repr. i styret. De kan selv statsadm., og i 1999 med bestemmelser i i 2007 bestemme regler for Reykjavik kommune.

11 opphavsrettsloveninteresser vdr. og vedtekter kopiering bekreftet av kulturministeren IHM. Inst. for oppkreving av video- og kassettavg. + cd og dvd avg. omkring 63. mill. og 2008 ca mill. og men deraf 43. milljoner pr. Skoleavtalen Inntekter 2007 var 70 milljoner, 37 milljoner året 2008 og ca. 32. mill på grund af mindre import af CD og DVD. utdeling av midler. Hagthenkir bruker pengene (36,5% til projektstip., rejsestip., og vederlag for kopiering. RSI (10%) til prisbelønning uten søknad. Tolv medl. org., hvorav 5 har repr. i styret. RSI og Hagthenkir får tils. 16% av nettoinntektene i video/ DVD avd. RSI får 7% av nettoinnt. I kassettavd. Hagthenkir får intet. Pengene går til vederl. og stip. Universiteterne skrivede under kontrakt i juni 2009 om digital kopiering. Forhandlingar om opdeling af pengerne er i gang. Fjölis vil i nærmeste fremtid fokusere på digital kopiering. Foreningerne er meget bekymrede over at intekterne har gået ned så meget mer end 50% fra IHM styrelsen har taget diskussion op ved staten Norge Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor har gradvis dekket flere og flere områder med avtaler. Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor forhandler kopivederlag for medlemmer og ikkemedl. av 21 medl. org., 17 opphavsrettsorg., og 4 utgiverorg. Norwaco forhandler vederlag for videresending av kringkastingsprogram i kabelnett, opptak av kringkastingsprogram for bruk i undervisning og medieovervåking og står for vederlagsfordeling ved video- og satellittdistribusjon av norsk spillefilm. Innkrevd vederlag og renter i 2008: kr 222,3 mill. Fordelt og avsatt vederlag og renter i 2008: kr 215 mill. Utbet. kollektivt til norske rettighetshavere: 149 mill. Opphavsrettsorg. har flertallet i et styre på 8. Styreleder velges uavhengig av org. tilknytning. Et eget fordelingsstyre står for forhandlinger om fordeling av de innforhandlede vederlag. Organisasjonene lager selv ordninger for hvordan fordele midler til rettighetshavere. Disse ordningene skal godkjennes av Kulturdepartementet. Sum inntekter 34 rettighetsorg. vederlag og renter i Styret består av : 189,4 medlemmer. mill.inkludert 36 millioner fra KKD til fordeling av kompensasjon for privatkopiering. Det ble i 2008 utbetalt 175,7 mill kr i vederlag og renter. Komplekse fordelingsforhandlinger som i all hovedsak er sluttført

12 Lov om opphavsrett Kopinors I 2008 ble All administasjon klareringsavdeling forhandler på vegne av vederlagsinntekteneutgår fra Kopinor. ca NOK 4 mill. Kopinors medlemsorganisasjoners medlemmer. PrivatkopieringsvederlagetNorwaco fordeler kopieringsvederlag for lovlig privat kopiering til medlemsorganisasjonene på bakgrunn av statistisk analyse. Vederlagets størrelse besluttes i statsbudsjettet hvert år og var for 2009 kr 37,9 mill Organisasjonene fordeler midlene til sine medlemmer individuelt, på grunnlag av statistikk. Forhandler avtaler om bruk av medlemmenes verk til kompendieproduksjon for undervisningsformål. Selve produksjonen er satt ut til et eget heleid selskap, Pensumtjenesten. Den eneste ordningen hvor departementet forlanger at det skal fordeles individuelt. Sverige Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm/fordeling Vurdering Avt. lisensbestemmelse Kopierings- och På Forfatterorg. i opphavsretts-loven interninformationsavt. læremiddleommr. fordeler ang. Kopiering i admin. av Bonus erhåller SLFF ca midlene undervisning er Presskopia men medl. 18 mkr SEK från hovedsakelig grunnlag for kopieringsavt. Sedan den 1 juli 2005 i organisasjonene ( på tekstområdet SLFF, SFF och SJF) er skolområdet och ca 3,5 mkr SEK från som skattefrie punktstipend. (Medlemskap upphovsrättslagen ges lärare möjlighet att såväl fotokopiera som att göra utskrifter från digitala underlag. Pressekopiavt. vedr. kopiering for intern information baserer seg sedan den 1 juli 2005 också på avtalslicensbestämmelse avtalepartnere högskoleområdet, kreves ikke for og på allmennlitt. å søke og få stipend.) Bokmarkedet (Radio/TV) omr. erhåller SFF ca 13 mkr SEK. Den samlede inntekten på pressekopiområdet (ifølge intern informasjon) er for tiden drygt 6,5 mkr SEK per år. Bonus Presskopias samlade inkassering 164 milj kr (2009). Kopiering i underv. er for en vesentlig del avtalebelagt. På både skol- som högskolesidan finns avtal om elektronisk kopiering finns på undervisningsområdet. Pressekopiområdet og andre opråder kan utvides vesentlig. Ingen enighet mellom utgivere og opphavsmenn om å muliggjøre elektronisk kopiering. Skrib. org. har gjennom ALIS stiftet en opphavsrettsorg. (som er forberedt på å lisensiere elektronisk bruk og andre sekundære rettigheter) og et forum for felles diskusjoner og standpunkter. Danmark Avtalesituasjon Skatt/pris/ tendenser Problemer Foreningenes politikk

13 Den tidligere gældende bindende skønlitterære aftale blev oppsagt av forleggerne pr. 1. januar Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere forhandlede i 2004/05 en ny vejledende normalkontrakt på det skønlitterære område. Kontrakten skulle bl.a. omfatte overdragelse og honorering af digitale rettigheder. Forhandlingerne endte uden resultat. Danske skønlitterære Forfattere har siden 2004 haft en bindende aftale med de største skønlitterære forlag, Gyldendal og dets datterforlag og Lindhardt & Ringhof. DsF og DFF har i 2009 indgået en bindende e- bogsaftale med Gyldendal, Lindhardt og RInghoff, og i 2010 med Politikens Forlag. Der eksisterer p.t. ingen bindende aftaler ml. Forlæggerforeningen og Dansk Oversætterforbund (DOF), heller ikke på e-bogsområdet (se senere). Den tidligere gældende lydbogsaftale mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening er opsagt pr. 1. januar Der forhandles pt. en ny lydbogsaftale. Også Lydbogsaftalen ml. Forlæggerforeningen og DOF er opsagt (se senere). Dansk Forfatterforening og UBVA (Udvalget til Fra 1. januar 2001 har Danmark et prissystem der en kombinasjon av faste og frie priser og salgssystemer er liberalisert. Danmark har en bogmoms på 25%. Staten tjener hvert år mio DKK på litteratur etter fradrag av litteraturstøtte. Salg af bøger til bibliotekene er over 20 år faldet med omkring 30%. Det udgives fortsat mange titler i forhold til markedets størrelse. Kombinationen af et højt antal titler og lavere biblioteksalg fører til lavere oplag og højere priser, som momsen gør endnu højere. I er der lukket 131 filialer af folkebiblioteker, især pga. en stor kommunalreform, der har reduceret antallet af kommuner. I samme periode er bibliotekernes budgetter blevet beskåret med ca. 3%. Bogindkøbet daler, mens indkøbet af film og andre medier stiger Dansk Forfatterforening arbejder for en mere markant bog- og litteraturpolitik. De frie prisers indtog og det stadig faldende offentlige bogindkøb gør det svært for stort set alle andre bøger end lige netop bestsellerne. Den smalle bog inkluderer børne- og ungdomsbøger og en stor del af skønlitteraturen og lyrikken samt traditionelle samfundsrelatede fagbøger uden specifik målgruppe. Danske skønlitterære Forfatteres s strategi har været at få den mellem DsF og de største danske forlag aftalte skønlitterære kontrakt anerkendt som en normalkontrakt, hvilket i høj grad er lykkedes, da Forlæggerforeningen i Danmark nu også anerkender den i næsten uændret form.

14 beskyttelse af videnskabeligt arbejde) forhandler pt. med Forlæggerforeningen om en vejledende faglitterær modelaftale, der skal omfatte digitale rettigheder. Aftalen er tæt ved at være på plads. Den midlertidige aftale om brug af litteratur i radioen mellem Radiokasseforeningen (Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, Danske Dramatikeres Forbund og Danske Populær Autorer) og Danmarks Radio (DR) udløb pr. 1. juni Radiokasseforeningen opsagde aftalen, da der efter talrige forhandlinger ikke kunne opnås enighed om en rimelig betaling for oplæsning af litteratur på DAB. Radiokasseforeningen har i efteråret 2008 anlagt sag mod DR som følge af manglende betaling for oplæsninger på DAB fra efteråret 2003 og indtil 1. juni Sagen blev afgjort december 2009 og i maj 2010 indgik Radiokassen en ny aftale med DR. Taksterne for brug af litteratur var til og med 31. maj 2007 som følger: - Prosa: 205,91 kr pr. minut. - Lyrik: 417,45 kr. pr. minut. Taksterne for regionale kanaler var 1/5 af landstaksten. Der var ikke opnået enighed om takster for brug af litteratur på DAB eller på Internet. Skal ovenstående slettes og nye takster skrives ind? Danmarks Radios forbruk av litteratur er stadigt faldende. På de almindelige FM-kanaler er litteraturoplæsning skåret ned til et minimum og også på DAB oplæsning af litteratur faldet markant. Danmarks Radio ønsker tilsyneladende at lægge det meste oplæsning af litteratur på Internettet. Den væsentligste uenighed mellem DR og Radiokasseforeningen er grundprincippet for taksterne: - skal taksterne udelukkende afhænge af forbrug og potentiel lytning (antallet af radioer) - eller skal taksterne afhænge af den faktiske lytning, så der betales mere for populære kanaler Radiokasseforeningen har afvist takster baseret på faktisk lytning, idet det frygtes, at princippet reelt blot vil føre til lavere takster for fatterne, da litteraturen vil blive udsendt på de smalle kanaler. Samtidig muliggør takster baseret på faktisk lytning en øget brug af litteratur på nye niche kanaler (DAB, Internet) uden en rimelig betaling til forfatterne. Radiokasseforeningen søger at modarbejde takster baseret på faktisk lytning. Derudover arbejder foreningen generelt for en takstmodel der sikrer forfatterne den højest mulige betaling, samtidig med at DR s mulighed for at eksperimentere (med DAB m.v.) bevares med henblik på en efterfølgende udvidelse af litteraturanvendelsen. Grundprincippet er dog, at der skal betales for alle former for brug af litteratur i radio og TV. Finland Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk FF : Antologiavtal med förläggareföreningen samt ramavtal Moms 8%. Fria priser på böcker. Att författarna inte ger förläggare digitala rättigheter

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann Jo Hermann og Forlaget Arzig 2011 Sat med Minion Pro Tilgængelig på http://arzig.dk/litteraturstoette_i_praksis.pdf

Læs mere

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon?

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? FORFATTEREN 6 2011 Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? leder siden sidst At spille bold med en, der kan tyre K an man savne forhenværende kulturminister

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk Mikael Højris Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk Illustrationer: Tore-Emil Højris http://artblock.tegnebordet.dk

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen.

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen. Copydan ÅRSberetning 2014 1 Forside: Billede 1: Olafur Eliasson. Fotograf: Thilo Frank. Billede 2 og 8: Ørestad Gymnasium. Fotograf: Jakob Boserup. Billede 3: Fotograf: Lars Jensen. Billede 4: Olafur Eliasson.

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2009/10 Version

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

KUNSTNEREN SOM ARBEJDSGIVER OM ENKELTPROJEKTERS PLACERING SOM EN DEL AF TEATERERHVERVET. af Jens Münster-Swendsen

KUNSTNEREN SOM ARBEJDSGIVER OM ENKELTPROJEKTERS PLACERING SOM EN DEL AF TEATERERHVERVET. af Jens Münster-Swendsen KUNSTNEREN SOM ARBEJDSGIVER OM ENKELTPROJEKTERS PLACERING SOM EN DEL AF TEATERERHVERVET af Jens Münster-Swendsen Fri hjemmeopgave, individuel Teater & Samfund II Sommereksamenstermin 2002 Københavns Universitet,

Læs mere

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte Cirkus og artister i Danmark Betænkning fra Kulturministeriets Artistudvalg. Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf.: 33 92 33 70 Fax 33 91 33 88 Postadresse: Kulturministeriet

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere