Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning langs kanten og i midten af søen. Flere små øer med buske. Mudderbanker. Frans Julin, Kaj Nissen. Ynglende taffeland og troldand. Tidligere hættemågekoloni er forsvundet. Rekreativ udnyttelse En del færdsel. Beskyttelsesbehov Søen er lavvandet og under tilgroning Lille Lappedykker 1 1 Gråand Taffeland Troldand Musvåge 1 Grønbenet Rørhøne 1 1 Blishøne 2 2 Hættemåge Misteldrossel 1 Broget Fluesnapper 1

2 Vestersø og vandhuller ved Brøndum Hedeagre Kommune: Hobro Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Private Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Dødislandskab med flere små søer og vandhuller, hvoraf en sø sydøst for Vestersø, vandhullet ved Mosegård samt en ny sø nord for Brøndum er de bedste fuglelokaliteter. Ynglende troldand og gråstrubet lappedykker. Tidligere hættemågekoloni er forsvundet. Frans Julin Lille Lappedykker 1 1 Gråstrubet Lappedykker 1 3 Knopsvane 1 Gravand 0-2 Gråand Taffeland 0-1 Troldand Musvåge 1 Grønbenet Rørhøne Blishøne Vibe Hættemåge 40

3 Vester Nyland og Kirkeflod Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, sump, hede Klassifikation: K2, R2 Ejer: Private, Læsø Kommune, Staten Dækning: Y3, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strand, strandenge med strandsø og strandrørsump, samt klithede med kærpartier. Der er foretaget naturpleje på hedearealerne. Stor bestand af ynglende rødben. Ynglende vandrikse, klyde og stor regnspove. Rastende ederfugl og vadefugle. Ekskursionsmål Gode tilkørselsforhold og fin oversigt fra vejene. Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Dækning Yngletal fra 1996 er ikke fuldstændig dækkende. Der er kun sporadiske optællinger af rastefugle. Se endvidere lokalitet nr , idet der er udveksling af rastefugle mellem lokaliteterne. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Området er delvist fredet. Rekreativ udnyttelse Badning. Stier fra nærliggende sommerhusområde. Tabel på næste side.

4 Vester Nyland og Kirkeflod Gravand 1-5 Krikand 2 Gråand Ederfugl 0-3 Toppet Skallesluger 0-1 Duehøg 1 Vandrikse 1 1 Grønbenet Rørhøne 1 2 Blishøne 1 5 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe Dobbeltbekkasin 6-8 Stor Regnspove Rødben Stenvender 1 Stormmåge 2-3 Havterne 0-6 Skovhornugle 1 Engpiber 3-5 Gul Vipstjert 1 Nattergal 1 Bynkefugl 1 1 Misteldrossel 1 Sivsanger 1 Gråsisken 2-3 Rastefugle, årligt maksimum Ederfugl 3000 Klyde Stor Præstekrave Vibe 30 Islandsk Ryle 420 Sandløber 35 Brushane 110 Dobbeltbekkasin 77 Lille Kobbersneppe 570 Sortklire 10 Rødben 60

5 Stokken (Store Knotten) Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Ø, klit Klassifikation: K1, R2 Ejer: Staten Dækning: Y1, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Sandrevle med klitter. Stor dværgternekoloni. Rastende lille kobbersneppe. Dækning Der er kun sporadiske optællinger af rastefugle. Se endvidere lokalitet nr , idet der er udveksling af rastefugle mellem lokaliteterne. Optællingen i 1992 omfattede endvidere Vester Nyland (lok. nr ) samt Sønder Nyland (lok. nr ). Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Fredet. Rekreativ udnyttelse Badning. Beskyttelsesbehov Behov for beskyttelse mod færdsel, da der yngler flere sårbare arter. Tabel på næste side.

6 Stokken (Store Knotten) Gravand Ederfugl Toppet Skallesluger 2-4 Strandskade Klyde 15 5 Stor Præstekrave Hvidbrystet Præstekrave 2-3 Vibe 12 2 Almindelig Ryle 1 Brushane Rødben Stenvender 2-4 Hættemåge 275 Stormmåge Sølvmåge Svartbag 2 1 Havterne Dværgterne Sanglærke 40 Engpiber 5 18 Hvid Vipstjert 2 Rastefugle, årligt maksimum Knortegås 800 Krikand 60 Ederfugl 219 Hvinand 400 Toppet Skallesluger 208 Strandskade 230 Klyde 280 Sandløber 75 Almindelig Ryle 620 Lille Kobbersneppe Stor Regnspove 63 Rødben 47

7 Sønder Nyland og Tusholm-området Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, klit Klassifikation: K3, R3 Ejer: Dækning: Y3, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Sønder Nyland er en strandengsø med klitter. Ved Tusholm er der strandenge. Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Ynglende klyde og havterne. Rastende lille kobbersneppe. Dækning Der er ikke foretaget egentlige optællinger af rastefugle. Ynglefugle er i 1996 kun optalt på selve Sønder Nyland. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. En mindre del af området er fredet Gravand 3 2 Ederfugl 1-2 Toppet Skallesluger 1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave 1 6 Vibe Alm. Ryle 1-2 Brushane 0-2 Dobbeltbekkasin 1-2 Stor Regnspove Rødben Stenvender 2 Stormmåge Havterne Sanglærke 25 Engpiber Gråkrage 1 Rastefugle, årligt maksimum 1993 Lille Kobbersneppe 660

8 Holtemmen-området med Havrevlen Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strand, sump Klassifikation: K1, R3 Ejer: Staten Dækning: Y2, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Havrevlen er en sandrevle. Holtemmen er et vældpåvirket kærområde. Desuden strand og lavvandet kystområde. På hovedparten af kærene foretages naturpleje. Ynglende spidsand, markpiber og karmindompap. Mulig ynglende knarand. Rastende vadefugle. Tidligere ternekolonier er forsvundet. Dækning Der er kun sporadiske optællinger af rastefugle. Ekskursionsmål Gode oversigtsforhold fra den gamle kystskrænt. Færdsel bør ske på afmærkede stier, da vegetationen i klitterne og på kærheden er meget færdselsfølsomme. Bjarke Laubek. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Olsen, Søren (red.): Danmarks Kyster. Vandretursfolder (Læsø Klitplantage). Beskyttelser Dele af området er fredet. Rekreativ udnyttelse Mange gæster går tur i området og bader med udgangspunkt i parkeringspladser ved Holtemmen. Tabel på næste side.

9 Holtemmen-området med Havrevlen Knopsvane 0-1 Gravand 0-2 Knarand 0-1 Gråand Spidsand 1 Ederfugl Vandrikse 0-1 Blishøne 1 Strandskade Stor Præstekrave Vibe Skovsneppe Stor Regnspove Rødben Havterne 2-40 Dværgterne 2-5 Markpiber Engpiber 2-3 Bynkefugl 1 Stenpikker 0-1 Gråsisken 3 Karmindompap Rastefugle, årligt maksimum Skarv 250 Knortegås 200 Gråand Ederfugl Sortand 2000 Fløjlsand 100 Hvinand 250 Strandskade 1 45 Almindelig Ryle Lille Kobbersneppe

10 Rønnerne (Færøn, Langerøn og Kringelrøn) Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, hede Klassifikation: K1, R1 Ejer: Private, Læsø Kommune og Staten Dækning: Y1, R3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Udstrakte strandenge med laguner og større hedeområder med kærpartier. Mange store sten i den vestlige del. Der er i slutningen af 1980 erne gennemført et større naturplejeprogram med omfattende rydninger. Rønnerne er omgivet af meget udstrakte fladvandsområder af international betydning for rastende fugle. Ynglende stenvender. Store havterne- og klydekolonier. Meget stort antal ynglende vadefugle. Af international betydning som rasteplads for almindelig ryle og lille kobbersneppe og meget vigtig rasteplads for mørkbuget knortegås og klyde. Dækning Der er kun sporadiske optællinger af rastefugle. Se endvidere lokalitet nr , idet der er udveksling af rastefugle mellem lokaliteterne. Rekreativ udnyttelse Turistkørsel med Rønnerbussen. Brøndene til saltsydning er udflugtsmål. Ekskursionsmål Fugletårn. Afmærket rute til Fuglsangsøen. Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. Olsen, Søren, red: Danmarks Kyster. Desuden har Nordjyllands Amt udgivet 2 rapporter over ynglefuglene på Rønnerne i forbindelse med Rønnerprojektet. Rapporterne er udarbejdet af P. Lyngs og P. Rasmussen. Beskyttelser EF-beskyttelsesområde nr. 10. Fredet. Adgangsforbud i yngletiden i området vest for vejen til Hornfiskrøn. Erhvervsudnyttelse Brønde til saltsydning. Tabel på næste side.

11 Rønnerne (Færøn, Langerøn og Kringelrøn) Gråstrubet Lappedykker 1 Gravand Knarand 0-1 Krikand Gråand Atlingand 1 Skeand 1 Ederfugl Spurvehøg 1 Fasan Grønbenet Rørhøne 1 2 Blishøne 3 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Hvidbrystet Præstekrave 0-1 Hjejle 0-1 Vibe Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor Regnspove Rødben Stenvender Hættemåge Stormmåge Sølvmåge 1-4 Svartbag Sandterne Havterne Dværgterne 0-1 Ringdue 1-25 Gøg 1-25 Sanglærke Skovpiber 1-25 Engpiber Hvid Vipstjert 1-25 Bynkefugl 1 Solsort 1-25 Gærdesanger 1-25 Tornsanger Løvsanger Rødrygget Tornskade 1 Gråkrage Bogfinke Grønirisk 1-25 Gråsisken 1 Gulspurv Rørspurv 1-25 Rastefugle, årligt maksimum Knortegås Gravand 15 Krikand Ederfugl Strandskade Klyde Stor Præstekrave 34 Hjejle 200 Strandhjejle Vibe Almindelig Ryle Lille Kobbersneppe Rødben 181

12 Hornfiskrøn Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, hede Klassifikation: K1, R1 Ejer: Dækning: Y1, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strandenge med saltpander og losystemer. På øens nordlige og østlige del er der hedekær delvist tilgroet i birkesump. Meget vigtig yngleplads for stenvender. Stor havternekoloni. Vigtig yngleplads for flere vadefuglearter. Vigtig rasteplads for mørkbuget knortegås og almindelig ryle. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Olsen, Søren, red: Danmarks Kyster. Desuden har Nordjyllands Amt udgivet 2 rapporter over ynglefuglene på Rønnerne i forbindelse med Rønnerprojektet. Rapporterne er udarbejdet af P. Lyngs og P. Rasmussen. Dækning Der er kun sporadiske optællinger af rastefugle. Se endvidere lokalitet nr , idet der er udveksling af rastefugle mellem lokaliteterne. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Fredet. Rekreativ udnyttelse Turistkørsel med Rønnerbussen. Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Tabel på næste side.

13 Hornfiskrøn Gravand Krikand 0-1 Gråand Ederfugl Toppet Skallesluger Strandskade Klyde Stor Præstekrave Hvidbrystet Præstekrave 0-1 Vibe Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Skovsneppe 1 Stor Regnspove Rødben Stenvender Hættemåge 5-57 Stormmåge Sølvmåge 0-1 Svartbag Sandterne 1-2 Splitterne Fjordterne 1 Havterne Engpiber Rastefugle, årligt maksimum Sangsvane 50 Knortegås Gravand Gråand Ederfugl 140 Strandskade Klyde 176 Stor Præstekrave Almindelig Ryle Lille Kobbersneppe 3000 Stor Regnspove Rødben Stenvender 12

14 Alsdyb Holme Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y1 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strandengsøer med store sten. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Danmarks vigtigste yngleplads for stenvender. Ynglende havterne og klyde. Vigtig rasteplads for mørkbuget knortegås (se lokalitet nr , Rønnerne). Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Fredet? Adgangsforbud i fuglenes yngletid. Palle A. F. Rasmussen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek Gravand Ederfugl Strandskade Klyde Stor Præstekrave Almindelig Ryle Rødben Stenvender Hættemåge 3-13 Stormmåge Svartbag 3-24 Splitterne Fjordterne 0-15 Havterne Sanglærke 25 Engpiber 0-7

15 Læsø Klitplantage Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S3 Ejer: Staten samt private Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Klitplantager med klitter, heder, søer og mose. Den største sø er Foldgårdsøen. Skovfyr dækker halvdelen af det bevoksede areal. Meget stor bestand af ynglende skovsneppe. Ynglende natravn og mulig ynglende vendehals. Dækning Kun sporadiske observationer. Optællingen i 1992 omfatter desuden Nordmarksområdet (lok. nr ) samt Kærene (lok. nr ). Ekskursionsmål Flere afmærkede ruter i skoven. Udsigtstårn i Højsande. Bjarke Laubek, Lars Bo Jacobsen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Møller & Staun: Danmarks Skove. Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. Vandretursfolder. Beskyttelser Området Højsande med Foldgårdsøen er fredet. Erhvervsudnyttelse Skovdrift. Vandindvinding. Rekreativ udnyttelse Skovvejene og stier udnyttes af turister og besøgende til cykel- og vandreture. Tabel på næste side.

16 Læsø Klitplantage Lille Lappedykker 2 Fiskehejre 1 Knopsvane 1 Gråand 1 2 Troldand 1 Hedehøg 0-1 Spurvehøg Musvåge 1 Vandrikse 2-3 Plettet Rørvagtel 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne Strandskade 1 Dobbeltbekkasin 1 Skovsneppe Stor Regnspove 2-3 Tinksmed 1-3 Skovhornugle Natravn Vendehals 0-1 Rødstjert 2 Bynkefugl 1 8 Misteldrossel 1 Rørsanger 1 Skovsanger 10 6 Halemejse 1 Rødrygget Tornskade Stillits 1 Gråsisken Rørspurv 1-2

17 Horneks Odde m.v. Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Kyst Klassifikation: K1 Ejer: Private og Staten Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Kyststrækning mellem Horneks Odde og Banstenen. Bred sandstrand ved Horneks Odde. Klitrække med marehalm. Lavvandet med mange sten ved bækudløb. Litteratur Olsen, Søren (red.): Danmarks Kyster. Ynglende vadefugle samt skærpiber. Dækning Kun den vestlige del er optalt. Beskyttelser Horneks Odde er fredet. Claus Hyllested, Bjarke Laubek Ederfugl 3 Toppet Skallesluger 1 Agerhøne 1 Strandskade Stor Præstekrave Engpiber 6-10 Bynkefugl 0-1 Skærpiber 1 1

18 Bovet Bugt-området Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K1, R1 Ejer: Dækning: Y3, R3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strandenge med vandhuller. Tilgroede heder. Stor lavvandet bugt med vade og udbredte bevoksninger af ålegræs. Stor bestand af ynglende vadefugle, herunder klyde og stor regnspove. Af international betydning som rasteplads for klyde, almindelig ryle, lille kobbersneppe og gravand. Meget vigtig rasteplads mørkbuget knortegås. Palle A. F. Rasmussen, Folmer Hjort Kristensen, Bjarke Laubek, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Litteratur Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. Dækning Kun ynglende vadefugle er optalt i Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Området er fra 1997 indgået i netværket af reservater med jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder. Rekreativ udnyttelse Der foregår en del jollefiskeri i områdets sydlige del. Ekskursionsmål God oversigt over det lavvandede område fra offentlig vej. Tabel på næste side.

19 Bovet Bugt-området Gravand 7 Gråand 6 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe Alm. Ryle 4-8 Brushane 0-5 Dobbeltbekkasin 2 Skovsneppe 1 2 Stor Regnspove Rødben Stormmåge Havterne 0-5 Engpiber 2 Sivsanger 2 Rørsanger 1 Halemejse 2 Rødrygget Tornskade 3 Gråsisken 3 Rastefugle, årligt maksimum Knopsvane Mørkbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Ederfugl Sortand 850 Fløjlsand Hvinand Toppet Skallesluger 2 8 Strandskade Klyde Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle 180 Almindelig Ryle Lille Kobbersneppe Stor Regnspove Sortklire 22

20 Nordmarksområdet Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov, hede Klassifikation: H2 Ejer: Bl.a. Zoologisk Museum, København Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Tilgroede og tilplantede heder og klitter med fugtige områder. På de nordøstlige områder er der nystartet pleje. Ynglende vandrikse og vadefugle. Mulig ynglende krikand. Beskyttelser Dele af området er fredet. Rekreativ udnyttelse Sommerhusområde. Golfbane. Bjarke Laubek, Folmer Hjort Kristensen Krikand 0-2 Spurvehøg Tårnfalk 1 1 Vandrikse 1 Blishøne 1 Dobbeltbekkasin Skovsneppe Stor Regnspove Stor Flagspætte 2 Engpiber 5-10 Sjagger Skovsanger 2-5 Grå Fluesnapper 1 Halemejse 1-2 Træløber 3 Gråsisken Rørspurv 3-8

21 Danzigmand-området Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, hede Klassifikation: K1, H1, R2 Ejer: Private, Læsø Kommune og Staten Dækning: Y2, R3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strand, klitter, strandenge, heder, moser og hedekær. Hede- og strandengsarealerne naturplejes. Ynglende spidsand, tinksmed og karmindompap. Rastende ande- og vadefugle. Dækning Kun få rastetællinger fra efteråret. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Fredet. Rekreativ udnyttelse Grænser op til sommerhusområde. Ekskursionsmål Forårstræklokalitet. Der er gode oversigtsforhold fra klitterne ved Danzigmand og Syrodde. Bjarke Laubek, Claus Hyllested, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Litteratur Olsen, Søren, red: Danmarks Kyster. Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. DOF-NYT 3/98 side 6-7. Tabel på næste side.

22 Danzigmand-området Grågås 1 1 Gravand Krikand Gråand Spidsand 1-2 Ederfugl Tårnfalk 1 1 Vandrikse 1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe Almindelig Ryle 0-1 Dobbeltbekkasin Skovsneppe Stor Regnspove Rødben Tinksmed Stormmåge 0-2 Sandterne 0-1 Havterne Gøg 2 Natravn 0-1 Markpiber 4-5 Engpiber Gul Vipstjert 1 Bynkefugl Stenpikker Græshoppesanger 2-3 Kærsanger 1-2 Skovsanger 2 Broget Fluesnapper 2-3 Rødrygget Tornskade Gråsisken Karmindompap 1-2 Tabel på næste side.

23 Danzigmand-området Rastefugle, årligt maksimum Skarv 234 Pibesvane 143 Sangsvane 32 Grågås Mørkbuget Knortegås Gravand Gråand Spidsand 14 Atlingand 5 Ederfugl Sortand Toppet Skallesluger Blå Kærhøg 3 Hedehøg 2 Fiskeørn 2 Vandrefalk 2 Dværgryle 56 Almindelig Ryle Lille Kobbersneppe Lille Regnspove 10 Stor Regnspove 32 4 Sortklire 3 Rødben 15 2 Hvidklire 34 Svaleklire 12 1 Tinksmed 2 15 Mudderklire 41 3 Blåhals 10 Hortulan 4 4

24 Knotterne Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Ø, klit Klassifikation:K? Ejer: Dækning: UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Sandøer med klitvegetation, kaldet Store Knot og Lille Knot. Formentlig stadig yngleplads for ederfugl, vadefugle samt måge- og ternekolonier. Dækning Der er ikke foretaget optællinger af ynglefugle siden Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Fredet. Adgangsforbud i fuglenes yngletid. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark Knopsvane Gravand Gråand 0-1 Ederfugl Toppet skallesluger 1-2 Strandskade Klyde 0-1 Stor præstekrave 0-4 Rødben 2-14 Stenvender 1 Stormmåge Sildemåge 0-32 Sølvmåge Svartbag Sandterne 1-2 Splitterne 300 Fjordterne 0-8 Havterne Dværgterne 8 Engpiber 9-15 Skærpiber 2

25 Knogen, Knobgrund Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sandrevler Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Sandrevler på Knobgrund, hvoraf Knogen er den største. Ynglende dværgterne og mulig ynglende stenvender. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Palle A. F. Rasmussen. Dækning Der er kun foretaget fjernobservation fra Bløden Hale. Yngletallene kan derfor være undervurderet. Der er ikke foretaget optællinger af rastefugle på Knobgrund Ederfugl 5-10 Strandskade 4-6 Stor Præstekrave 1-2 Stenvender 0-1 Stormmåge 5-15 Sildemåge 3-5 Sølvmåge 5-15 Svartbag 5-15 Fjordterne 1 Havterne Dværgterne

26 Grusgrav ved Østerby Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: Ejer: Dækning: UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Grusgrav, hvoraf en del ikke benyttes mere og henligger som naturområde. Ynglende knarand i Ynglende mudderklire i Stormmågekoloni. Dækning Der er ingen optællinger siden Erhvervsudnyttelse Råstofindvinding. Torben Nielsen Knarand 1 Gråand 3 Blishøne 1 Strandskade 1 Mudderklire 1 Stormmåge Rørsanger 1

27 Nordre Rønner Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Ø Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Små stenøer med frodig vegetation. Sten og lidt sandstrand. Vigtigste yngleplads i Danmark for tejst og skærpiber. Ynglende ride. Stor ynglebestand af ederfugl. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 9. Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Brian Zobbe og Sten Asbirk. Litteratur Asbirk, Sten: Ynglefuglene på Nordre Rønner DOFT 1976, side Knopsvane 1 Gravand Gråand Ederfugl Toppet Skallesluger Strandskade Stor Præstekrave 3 3 Rødben Stenvender Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Ride Splitterne Fjordterne Havterne Tejst Landsvale 1 Skærpiber Hvid Vipstjert 1 Solsort 1 Gråkrage 1

28 Kærene Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Hedemose Klassifikation: H1 Ejer: Staten og private Dækning: Y4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Hedemoser og -kær. Visse steder delvist tilgroet. Der foretages plejeforanstaltninger på de statsejede arealer. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Ynglende trane. Dækning Ingen dækkende optællinger siden Beskyttelser Dele af området er fredet. Bjarke Laubek, Lars Bo Jacobsen. Tabel på næste side.

29 Kærene Lille Lappedykker 3 Gråstrubet Lappedykker 2 1 Gravand Krikand Gråand Spidsand 1 Ederfugl 4 Lærkefalk 1 Vandrikse Blishøne Trane Strandskade 2 Vibe 4 Dobbeltbekkasin Skovsneppe Stor Regnspove Rødben 2 Skovhornugle 1 Mosehornugle 1 Natravn 1 Lille Flagspætte 1 Engpiber Gul Vipstjert 0-1 Bynkefugl 4 Sivsanger Rørsanger Rødrygget Tornskade 5 Gråsisken Rørspurv

30 Alsdyb-revlerne Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sandrevler Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y1 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Sandrevler syd for Stokken. Ynglende splitterne og stenvender. Meget stor havternekoloni. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Palle A. F. Rasmussen Gravand 1 Ederfugl 3 Toppet Skallesluger 2 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Brushane 0-2 Rødben 1 4 Stenvender Hættemåge 2 6 Stormmåge Sildemåge 1 Svartbag 1 Splitterne 35 Fjordterne 2 Havterne Engpiber 1

31 Søndre Rønner Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sandrevler Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/ m lang sandrevle med begyndende vegetation. Stor kolonier af klyde, svartbag og havterne. Vigtig sællokalitet Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Jan Kjærgaard, Nordjysk Ornitologisk Kartotek Klyde Stor Præstekrave 1 Sølvmåge Svartbag Havterne

32 Lille Knot Kommune: Læsø Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sandrevle Klassifikation: R1? Ejer: Dækning: Y4, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Nyopstået ø (sandrevle) ca. 1 km vest for Stokken. Formentlig endnu ingen ynglefugle, idet rastende ederfugle dækker hele øen i yngletiden. Dækning Kun fjernobservation fra land. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 10. Palle A. F. Rasmussen. Rastefugle, årligt maksimum 1996 Ederfugl

33 Nørrekær Enge Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Agerland, eng, kyst Klassifikation: V4, R2 Ejer: Private Dækning: Y4, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Inddæmmede og opdyrkede marker og enge langs Limfjorden mellem Aggersund og Vår. En del dræningsgrøfter og -kanaler samt Dybvad Å løber gennem området. Ud mod Limfjorden er der en større vindmøllepark. Langs Dybvad Å mellem Dydvad Bro og Hemdrup-Kølby-vejen findes mere fugtige enge og moser, som nogle steder er delvist tilgroede. Området er formentlig forringet i forhold til tidligere, men den aktuelle bestand af ynglende og rastende fugle kendes ikke. Dog formentlig regelmæssig rasteplads for sangsvane, vibe og hjejle. Dækning Ingen dækkende optællinger siden Yngleangivelserne fra 1995 er baseret på atlasregistrering i området og er ikke dækkende. Rastetal er baseret på én sporadisk optælling i Erhvervsudnyttelse Landbrugsområde, vindmøllepark. Formentlig stadig fiskedamme i den sydligste del. Atlasregistrering, Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Tabel på næste side.

34 Nørrekær Enge Lille Lappedykker 1 Grågås 0-1 Gravand 2 1 Knarand 0-1 Krikand 0-1 Gråand 4 1 Toppet Skallesluger Musvåge 1 Tårnfalk Agerhøne 1 Vagtel 1 Engsnarre 0-3 Vandrikse 1 Grønbenet Rørhøne 1 Strandskade Stor Præstekrave 1 1 Vibe 7 1 Brushane 0-1 Dobbeltbekkasin 2 Rødben 1 Skovhornugle 0-1 Mosehornugle 0-1 Engpiber Nattergal 1 Bynkefugl 10 Misteldrossel 0-1 Sivsanger 3 Kærsanger 3 1 Rørsanger 4 Rødrygget Tornskade 1 Rastefugle, årligt maksimum 1994 Sangsvane 50 Blå Kærhøg 1 Hjejle 3000 Vibe 400

35 Vindblæs, Oudrup og Lundby Heder Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Hede Klassifikation: Ejer: Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Tre heder, tilsammen "De Himmerlandske Heder", der ligger på gamle indsander med mange klitter. Kun få ynglefugle. Yngleforsøg af hedehøg i Bertel Bavngaard. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Dækning Ufuldstændig optælling. Der er således ingen tal fra Lundby Hede. Tallene fra 1970 omfatter desuden Navnsø-området, som er optalt selvstændigt i 1980 og Beskyttelser Fredet. Rekreativ udnyttelse Smukt landskab, som kan ses fra offentlige veje. Bærplukning. Tabel på næste side.

36 Vindblæs, Oudrup og Lundby Heder Lille Lappedykker 1 Toppet Lappedykker 1 Knopsvane 1 Gravand Krikand 1 Gråand Spurvehøg 1 Musvåge Tårnfalk 1 2 Agerhøne 1 Blishøne 2 Vibe Dobbeltbekkasin 2-3 Skovsneppe 1 Stor Regnspove 1-2 Rødben 0-1 Hættemåge 200 Sandterne 0-1 Mosehornugle 0-1 Grønspætte 1 Hedelærke 2-3 Engpiber Nattergal 4 Bynkefugl 3 Sjagger 0-1 Misteldrossel

37 Rønhøj Plantage Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S3 Ejer: Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Nåletræsplantage. Ynglende duehøg. Bertel Bavngaard Gravand Duehøg 1 1 Spurvehøg 1 Musvåge Natravn 2-3 Grønspætte Stor Flagspætte Rødstjert 1 Misteldrossel Grønsisken Gråsisken 0-1 Lille Korsnæb

38 Gatten Hedegårde Mose og eng Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Mose Klassifikation: V3 Ejer: Privat Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Området er fortrinsvis udlagt som permanent brakmark. Mod øst dog nogen afgræsning af ungkreaturer. Ynglende vandrikse og dobbeltbekkasin. Pæn bestand af nattergal. Bertel Bavngaard, Lars Bo Jacobsen Lille Lappedykker Knopsvane Gravand 0-1 Gråand Troldand 0-1 Agerhøne 1-2 Vandrikse 1 Grønbenet Rørhøne 2 1 Blishøne Vibe Dobbeltbekkasin Engpiber 1 Nattergal 10 Misteldrossel 1 Gråsisken 0-1

39 Løgstør Holme og Lendrup Sandø Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, kyst Klassifikation: R2 Ejer: Dækning: Y4, R4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Kystområde mellem Løgstør og Lendrup. Langs hele kyststrækningen løber Frederik den Syvendes Kanal og adskiller kyst- og strandområderne fra land. I den sydlige del findes et større strandengsområde. Lavvandet fjordområde med vade. En tidligere kunstigt dannet sandø ( Frigg-øen ) ud for Løgstør eksisterer ikke længere. Den aktuelle bestand af ynglende og rastende fugle kendes ikke. Dog vigtig rasteplads for toppet skallesluger. Rekreativ udnyttelse Færdsel fra sommerhusområde ved Lendrup Strand lige syd for lokaliteten. Færdsel ved kanalen, især i den nordlige del. Badning. Marina ved Løgstør. Tom Jacobsen. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Olsen, Søren, red: Danmarks Kyster. Dækning Kun få yngleangivelser fra kanalen. Strandengene er ikke dækket. Der mangler ligeledes systematiske rastetællinger. Beskyttelser Frederik den Syvendes Kanal og omgivelserne, i alt 76 ha, er fredet. EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 12. Tabel på næste side.

40 Løgstør Holme og Lendrup Sandø Lille Lappedykker 3 Toppet Lappedykker 2 Gravand 1-2 Gråand 1-2 Toppet Skallesluger 2-5 Rørhøg 0-1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne 1 Strandskade 7-9 Klyde Stor Præstekrave 3 Vibe 2 Rødben 3-5 Stormmåge Sølvmåge 2-5 Splitterne 2 Havterne Dværgterne 2-6 Gøg 1 Bynkefugl 1 Sivsanger 11 1 Rørsanger Rødrygget Tornskade 1 Rastefugle, årligt maksimum Toppet Skallesluger 1600 Hjejle 340 Vibe 370 Almindelig Ryle 300 Dobbeltbekkasin 100

41 Lundgård Skov Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S2 Ejer: Privat Dækning: Y1 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Skovområde, forstligt plejet efter normale forskrifter, men særlige hensyn til hule træer, der ikke fældes. 40% er gammel løvskov. Ynglende huldue, ravn og duehøg. Dækning Optællingerne i er ikke dækkende. Rekreativ udnyttelse Moderat jagt med lidt fasanudsætning. Bertel Bavngaard Gravand 0-1 Gråand 0-1 Duehøg Spurvehøg 1 Musvåge 1 1 Huldue Natugle 1 Grønspætte Stor Flagspætte 2-4 Rødstjert 1 1 Sjagger 1 Misteldrossel Skovsanger Grå Fluesnapper 2 Broget Fluesnapper 1 Halemejse 1 Spætmejse Træløber Ravn 1 Stillits 1 Kernebider 1 1-2

42 Katmose ved Overlade Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Mose Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Stor mose med en del fri vandflade. Lille ø. Ynglende gråstrubet lappedykker og stormmåge. Bertel Bavngaard Lille Lappedykker 1 Gråstrubet Lappedykker 0-1 Knopsvane 1 1 Gravand Gråand 2 1 Skeand 0-1 Troldand 0-1 Grønbenet Rørhøne 1 1 Blishøne 2 1 Strandskade Vibe 1 Hættemåge 2-10 Stormmåge 1 Stillits 0-1

43 Bjørnsholm Ådal Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng Klassifikation: V1 Ejer: Private Dækning: Y4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Bred ådal med drænede og delvist opdyrkede enge. Enkelte områder er stadig fugtig eng og mose, mens nogle moseområder er under tilgroning. To tidligere søer, Søndersø og Vilsted Sø, har været tørlagte i mange år, men der er planer om genetablering af især Vilsted Sø. Brian Kristensen, Bertel Bavngaard. Den aktuelle bestand af ynglende og rastende fugle kendes ikke. Dog ynglende mosehornugle. Dækning Kun få yngleangivelser. Der er ikke foretaget systematiske optællinger. Erhvervsudnyttelse Landbrugsudnyttelse Gråand 1-3 Strandskade 1 Vibe 5-7 Dobbeltbekkasin 2 Rødben 1 Mosehornugle 1 1 Nattergal 1 Kærsanger 3

44 Fjordholmene Kommune: Løgstør/Fjerritslev Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K1, R1 Ejer: Private Dækning: Y1, R1 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Vidtstrakte strandengsområde mellem Bygholm Vejle og Aggersborg. Baglandet består af flade, lavtliggende marker. Mange øer og holme. Fladvand med vade. Ynglende spidsand, klyde, hvidbrystet præstekrave og alm. ryle. Måge- og ternekolonier. Stor bestand af ynglende vadefugle. Meget store flokke af rastende svaner, gæs, ænder og vadefugle. Af international betydning som rasteplads for klyde, pibe- og sangsvane samt for kortnæbbet gås. Dækning Optællingerne er incl. Borreholm (lok. nr ) og Aggersborg Vildsreservat (lok. nr ). I 1980 blev kun en meget lille del af området optalt. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 8. Området indgår i planerne for nye reservater med jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder, som oprettes i perioden Erhvervsudnyttelse Landbrug i baglandet. Vejlernes Feltstation under DMU Gravand Gråand 11 Spidsand 1 Atlingand 1 Skeand 1 Grønbenet Rørhøne 1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Hvidbr. Præstekrave 1 Vibe Alm. ryle Brushane 1 Dobbeltbekkasin 1 Stor Kobbersneppe 0-1 Rødben Hættemåge Stormmåge Sølvmåge Sandterne 0-10 Splitterne 0-50 Havterne Engpiber Gul Vipstjert Bynkefugl 2 Tabel på næste side.

45 Fjordholmene Rastefugle, årligt maksimum Lille Lappedykker 4 Skarv 44 Fiskehejre Knopsvane 381 Pibesvane Sangsvane 293 Sædgås 177 Kortnæbbet Gås 2310 Grågås 393 Canadagås Bramgås 403 Gravand Pibeand Krikand 420 Gråand Spidsand 142 Skeand 6 Taffeland 10 Hvinand Toppet Skallesluger 485 Stor Skallesluger 34 Rørhøg 2 Blå Kærhøg 3 Vandrefalk 2 Blishøne 30 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Hjejle Strandhjejle 100 Vibe Dværgryle 178 Krumnæbbet Ryle 43 Alm. Ryle Brushane 43 Dobbeltbekkasin 56 Stor Kobbersneppe 18 Lille Kobbersneppe Lille Regnspove 81 Stor Regnspove Sortklire 23 Rødben Hvidklire 184 Tinksmed 3

46 Borreholm Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y4 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Ubeboet strandengsø. Meget stor stormmågekoloni. Dækning Kun stormmåge er optalt. Se desuden lokalitet nr Beskyttelser Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 8. Nordjysk Ornitologisk Kartotek Gravand 5-8 Spidsand 1 Skeand 1 Toppet Skallesluger 0-1 Strandskade Klyde 10 Stor Præstekrave 1-2 Vibe 5-10 Stor Regnspove 2 Rødben 10 Hættemåge 800 Stormmåge Sølvmåge Havterne Gul Vipstjert 2-3

47 Livø Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov, mark, hede Klassifikation: S1 Ejer: Miljøministeriet Dækning: Y3 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/ ha stor ø i Limfjorden. Heder, overdrevsarealer samt strandenge undgør ca. 1/3 af Livøs areal. 1/3 af arealet er skov og 1/3 er økologisk dyrkede marker. På øen er der en enkelt større mose samt et par mindre skovsøer. Skovområderne er meget varierede, bl.a. med en ege-hasselskov, der har karakter af urskov, samt større områder med enebær. Livø Tap er en næsten 4 km. lang og kun få meter bred stenrev. Mod vest findes op mod 43 meter høje moræneskråninger. Ekskursionsmål Velegnet til endagsudflugter. FFV, Gorm Thyge Wæhrens. Litteratur Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Qvistorff, Helge: Livø. Skov- og Naturstyrelsen. Olsen, Søren (red.): Danmarks Kyster. Fugle 3/83, side 18, 19. Vandretursfolder. Ynglende karmindompap. Lille hættemågekoloni. Dækning De angivne antal for de enkelte arter er ikke dækkende for øen, da angivelserne kun er baseret på atlasregistreringer. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 12. Hele øen med undtagelse af bebyggelsen midt på er fredet. Livø Tap er sælreservat med adgangsforbud hele året. Rekreativ udnyttelse Feriekoloni. Yndet udflugtsmål for årligt ca besøgende. Øen forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen (Buderupholm Statsskovdistrikt) med henblik på natur- og kulturoplevelser for besøgende. Færgeforbindelse med fastlandet. Tabel på næste side.

48 Livø Lille Lappedykker 1 Gravand 2 1 Gråand 5 1 Toppet Skallesluger 2 Spurvehøg 0-1 Musvåge 1 2 Tårnfalk 0-1 Vandrikse Grønbenet Rørhøne 3 1 Blishøne 4 1 Strandskade 2 2 Stor Præstekrave 1 3 Vibe 1 2 Skovsneppe 0-1 Rødben 0-1 Hættemåge Stormmåge 1-5 Natugle 1 Stor Flagspætte 1 Engpiber 5 3 Rødstjert 1 Bynkefugl 2 Stenpikker 1 Misteldrossel 1 Rørsanger 2 Skovsanger 1 Broget Fluesnapper 0-1 Spætmejse 0-1 Træløber Grønsisken 1 Gråsisken 1 2 Lille Korsnæb 1 Karmindompap 1

49 Aggersborg Kommune: Løgstør Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: S3, R3 Ejer: Privat Dækning: Y4, R2 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Strandenge, mindre skov samt fladvand ved Aggersborg. Lille fiskehejrekoloni. Rasteplads for gæs og ænder. Dækning Kun angivelse af ynglende fiskehejre. Se desuden lokalitet nr , Fjordholmene. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 8 og 12. En del af området er vildtreservat. SNS-reservatsektionen, Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fiskehejre 10 Rastefugle, årligt maksimum Skarv 50 Knopsvane Sangsvane Kortnæbbet Gås 200 Grågås Canadagås 10 Gravand Pibeand Krikand Gråand Spidsand 15 Troldand 30 Hvinand 50 Toppet Skallesluger 20 Stor Skallesluger Strandskade Hjejle Vibe Stor Regnspove

50 Rubjerg Knude og Plantage Kommune: Løkken-Vrå Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov, klit Klassifikation: S4 Ejer: Private, Hjørring Kommune og Staten Dækning: Y4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Nåletræsplantage. Krat med havtorn. Klitter. Ynglende hedelærke. Muligvis stadig stor bestand af bynkefugl og rødrygget tornskade. Dækning De meget sporadiske yngletal fra er ikke dækkende for lokaliteten. Beskyttelser Størstedelen af området er fredet. Rekreativ udnyttelse Rubjerg Knude er udflugts- og turistmål. Ekskursionsmål God træklokalitet. Nordjysk Ornitologisk Kartotek, Jan Tøttrup Nielsen, Lars Bo Jacobsen. Litteratur Riden 2/92. Dybbro og Olsen: Fuglelivets hvor og hvornår. Olsen, Søren (red.): Danmarks Kyster Lille Lappedykker 1 Gråand 1 Gravand 6 Duehøg 0-1 Spurvehøg 2 1 Musvåge 1-2 Tårnfalk 1-2 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne 1 Vibe 9 Stor Præstekrave 0-1 Skovhornugle 1 1 Kirkeugle 2 Vendehals 2 Misteldrossel 1 Sjagger 2 Rødstjert 4 Husrødstjert 1 Broget Fluesnapper 4 Hedelærke 1 2 Sortrg. Hvid Vipstj. 1 Gul Vipstjert 1 Bynkefugl 69 Rødrg. Tornskade 26 Grønsisken 1 Gråsisken 3-4

51 Binderup Å's udløb Kommune: Nibe, Ålborg Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: R2 Ejer: Dækning: R3 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Strandenge med å-udløb. Rastende hjejle, vibe og almindelig ryle. Dækning Kun få optællinger og ingen fra yngletiden. Beskyttelser Del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1. Erhvervsudnyttelse Vindmølleområde. Albert Steen-Hansen, Niels Fabæk, Nordjysk Ornitologisk Kartotek Gravand Gråand 1 Skeand 0-2 Toppet Skallesluger 1-5 Tårnfalk 1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe Stor Kobbersneppe 2 Rødben 7 3 Hættemåge 0-1 Engpiber Gul Vipstjert Bynkefugl 1 Sivsanger 1 Rastefugle, årligt maksimum Knopsvane 40 Gravand Gråand Troldand 50 Blishøne 500 Strandskade 82 5 Klyde 145 Hjejle Vibe Dværgryle 30 Almindelig Ryle Brushane 4 Dobbeltbekkasin 16 Lille Kobbersneppe 160 Stor Regnspove Rødben

52 Halkær Bredning Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Fjord, eng Klassifikation: V1, R2 Ejer: Private Dækning: Y3, R2 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Fjordvig med strandenge, sandflader og rørbevoksning. I sydenden åudløb med rørskov. Ynglende skærpiber (ved dæmningen) og rørhøg. Rastende sangsvane og mange rastende andefugle. Nordjysk Ornitologisk Kartotek, Niels Fabæk, Gerner Majlandt, Jan Nielsen, Torben Nielsen, Albert Steen-Hansen. Dækning Kun sporadiske optællinger fra yngletiden og ynglebestanden er sikkert undervurderet. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1. Rekreativ udnyttelse Regional cykelsti langs østbredden. Ekskursionsmål God oversigt fra offentlige veje. Våge ved Sebbersund er meget besøgt i isvintre. Tabel på næste side.

53 Halkær Bredning Toppet Lappedykker Knopsvane 1 1 Gravand Krikand 1 Gråand Skeand 1 Toppet Skallesluger Rørhøg Vandrikse 1 Blishøne Strandskade 4-5 Vibe Dobbeltbekkasin 0-1 Rødben 2-4 Hættemåge 0-6 Engpiber Skærpiber 1 Gul Vipstjert 0-1 Bynkefugl Sivsanger 2 1 Kærsanger 5 Rørsanger Rastefugle, årligt maksimum Fiskehejre 46 2 Knopsvane Pibesvane 26 Sangsvane Gravand 50 Pibeand 30 Gråand Taffeland Troldand Bjergand 12 Hvinand Lille Lappedykker 1 7 Stor Skallesluger Blishøne Vibe

54 Klosterholm og Startøtterne Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K1 Ejer: Dækning: Y1 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Flere øer med strandengsvegetation. Litteratur Riden 3/96. Den tidligere meget store hættemågekoloni er nu reduceret til ca par. Store stormmåge-, havterne- og klydeklonier. Ynglende splitterne. Beskyttelser Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Vildtreservat med jagtforbud. Del af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1. Reservatsektionen, Skov- og Naturstyrelsen; Nordjysk Ornitologisk Kartotek. Tabel på næste side.

55 Klosterholm og Startøtterne Knopsvane Grågås 5 Gravand Krikand 2 Gråand Spidsand Skeand 1 Toppet Skallesluger Rørhøg 1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe 1 Brushane 1 Rødben Hættemåge Stormmåge Sildemåge 30 Sølvmåge Svartbag 3 2 Sandterne 2 Splitterne Fjordterne Havterne Dværgterne 3 Engpiber 30 Gul Vipstjert 6

56 Rønholm Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: V1 Ejer: Dækning: Y1 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Ø med strandengsvegetation. Stor skarvkoloni. Litteratur Riden 3/96. Beskyttelser Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Vildtreservat med jagtforbud. Del af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1. Reservatsektionen, Skov- og Naturstyrelsen Skarv Knopsvane Gravand Gråand 1 1 Toppet Skallesluger 3 2 Strandskade Klyde Hættemåge Stormmåge Sildemåge 4 2 Sølvmåge Svartbag Splitterne Fjordterne 21 0 Havterne Rastefugle, årligt maksimum Skarv

57 Vår Holme og Kyø Holm Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng. Klassifikation: V1, R1 Ejer: Dækning: Y1, R3 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Stor ø med strandengsvegetation. Store mågekolonier. Ynglende almindelig ryle. Rastende sangsvane. Af international betydning for rastende lysbuget knortegås. Reservatsektionen Skov- og Naturstyrelsen, Albert Steen-Hansen, Terje Seidenfaden. Litteratur Riden 3/96 Dækning Kun få og ufuldstændige optællinger af rastende fugle. Beskyttelser Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Vildtreservat med jagtforbud. Del af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1. Tabel på næste side.

58 Vår Holme og Kyø Holm Knopsvane Grågås 1 Gråand Skeand 4 Toppet Skallesluger Strandskade Klyde Stor Præstekrave Vibe Almindelig Ryle Brushane Rødben Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Sandterne Splitterne 55 Fjordterne Havterne Gul Vipstjert 1 Rørspurv 25 Rastefugle, årligt maksimum Fiskehejre Sangsvane 100 Lysbuget Knortegås Gravand 250 Pibeand 150 Gråand 25 Hvinand 15 Blå Kærhøg 4 1 Strandskade Klyde Hjejle 3844 Strandhjejle 30 Vibe Almindelig Ryle Stor Regnspove 62 19

59 Hornsgård Holm Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: V2, R2 Ejer: Dækning: Y1, R3 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 2 små øer med strandengsvegetation. Øen domineres nu af en stor sølvmågekoloni. Desuden ynglende klyde og havterne. Rastende lysbuget knortegås. Beskyttelser Ø-reservat med adgangsforbud i yngletiden. Vildtreservat med jagtforbud. Del af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1. Reservatsektionen, Skov- og Naturstyrelsen, Albert Steen-Hansen. Litteratur Riden 3/96. Tabel på næste side.

60 Hornsgård Holm Knopsvane 1 1 Gravand 1 Gråand Skeand 1 Ederfugl 5 Toppet Skallesluger Strandskade Klyde Stor Præstekrave 2 2 Rødben Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Sandterne 1 Havterne Rastefugle, årligt maksimum Knopsvane 36 Lysbuget Knortegås Gravand 40 Strandskade Klyde 30 24

61 Halkær Skov Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S1 Ejer: Privat Dækning: Y2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Overvejende løvskov. Stor fiskehejrekoloni. Ynglende ravn. Ekskursionsmål Hejrekolonien kan følges fra offentlig vej. Albert Steen-Hansen, Lars Bo Jacobsen Fiskehejre Musvåge 1 Grønspætte 1 Stor Flagspætte 2 Rødstjert 1 Misteldrossel 2 Skovsanger 1 Grå Fluesnapper 1-2 Spætmejse 2 Træløber 1-2 Ravn 1

62 Skørbæk Sø og mose Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø, mose Klassifikation: V3, R2 Ejer: Dækning: Y2, R2 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Gadekærsagtig sø midt i Skørbæk og mose syd for byen. Ynglende gråstrubet lappedykker og rastende troldand. Rekreativ udnyttelse Søen virker som gadekær og park i landsby. Ekskursionsmål De mange troldænder kan ses fra offentlig vej på tæt hold. Albert Steen-Hansen, Torben Nielsen, Terje Seidenfaden, Nordjysk Ornitologisk Kartotek Lille Lappedykker 0-1 Toppet Lappedykker Gråstrubet Lappedykker 1 1 Knopsvane Gråand 5 Grønbenet Rørhøne Blishøne 3 6 Strandskade 1 Rastefugle, årligt maksimum Troldand

63 Halkær Ådal Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng Klassifikation: V1 Ejer: Private Dækning: Y4 UTM E: UTM N: : Torben Nielsen 10/97 Bred ådal med fugtige enge, græs og enkelte kornmarker. Pilekrat med mindre vandhuller. Ynglende hvid stork i Vegger. Dækning Kun sporadiske yngleoptællinger fra mindre del af ådalen nord for Vegger. Yngletallene er derfor langt fra dækkende for lokaliteten. Erhvervsudnyttelse Landbrug. Rekreativ udnyttelse Lystfiskeri og jagt. Nordjysk Ornitologisk Kartotek, Albert Steen- Hansen Lille Lappedykker 1 Hvid Stork Gråand 1 Gravand 1 Vandrikse 1 1 Vagtel 1 Vibe 17 Dobbeltbekkasin 4 Natugle 1 Skovhornugle 0-1 Kirkeugle 1 Engpiber 15 Gul Vipstjert 0-1 Bjergvipstjert 1 Nattergal Rødstjert Bynkefugl Græshoppesanger 2 1 Sivsanger 8 Rørsanger 8 Kærsanger 15 1

64 Stavn, Barmer og Valsted Enge Kommune: Nibe Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: V3, R1 Ejer: Dækning: Y3, R1 UTM E: UTM N: : Morten Nielsen 12/96 Ca. 200 ha tilgroet fladstrand med loer og saltpander. I området en del småsøer, som udtørrer i tørre somre. Oversvømmes regelmæssigt 1-2 gange årligt. Afvandes via kanaler. En del af området benyttes som landbrugsjord. Rekreativ udnyttelse Intensiv jagt. Albert Steen-Hansen. Ynglende andefugle er forsvundet siden 1980 og antallet af vadefugle er gået kraftigt ned. Rastende hjejle og vibe samt pibeand. Stor bestand af gul vipstjert. Dækning Yngletal kan være undervurderede, da lokaliteten kun er besøgt i den første del af yngletiden. Beskyttelser Del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1. Tabel på næste side.

65 Stavn, Barmer og Valsted Enge Gravand 7 Gråand 4 Skeand 3 Toppet Skallesluger 3-4 Tårnfalk 0-1 Strandskade 12 Klyde 7 3 Stor Præstekrave Vibe Almindelig Ryle 1-2 Brushane 4 Dobbeltbekkasin 2 Rødben Engpiber Gul Vipstjert Bynkefugl Rørsanger 1 Rastefugle, årligt maksimum Skarv 300 Fiskehejre Sangsvane Grågås Mørkbuget Knortegås Lysbuget Knortegås 80 Gravand Pibeand Krikand Gråand Hvinand 100 Toppet Skallesluger Vandrefalk 1 1 Blishøne Strandskade Stor Præstekrave Hjejle Vibe Almindelig Ryle Brushane 34 Stor Regnspove Rødben

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Öland, Sverige Maj-Juni 2015

Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Alvaret på Öland, Sverige Turrapport fra en tur til Öland, Sverige fra torsdag den 28. maj til mandag den 1. juni 2015. Indledning Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE)

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord).

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). Høringssvar til idéfase Natura 2000 handleplaner EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). Vurdering

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V Finland Kuusamo og Liminka Juni 2010 En tur med DOFTravel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade 138-140 1600 København V Forord DOFTravel arrangerede en tur til Nordøstfinland i perioden

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Hals Sø på grund af den bløde jordbund Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere