KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station"

Transkript

1 KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10

2 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er over de seneste år blevet tømt for billetsalg, hvilket lader de rejsende gøre endnu mindre brug af de mange bygninger med tusindevis af kvadratmeter (1). Men hvordan kan man aktivere, de i den grad stationsnære bygninger, til gavn for både byen de ligger i, de rejsende og lokalsamfundet? I Hovedstadsområdet betegner begrebet stationsnært område, området indenfor op til 1200 meter omkring en station, hvor der ligger et stort potentiale i byudvikling, fordi den kollektive trafik er tilstrækkelig nær (2). I følge denne betragtning må stationsbygningerne rundt om i Danmark altså betegnes som meget attraktive, fordi disse er blandt de bygninger, man finder absolut tættest på stationerne. Udover fraflytning af kundebetjente billetsalg, er tendensen, at de mindre byer oplever, og i fremtiden vil opleve, en negativ befolkningstilvækst, mens de større byer, særligt København, Storkøbenhavn, Århus og Aalborg oplever, og vil opleve, en positiv befolkningstilvækst (3). Mon ibrugtagen af stationsbygningerne kan, om ikke vende tendensen, så bremse denne en smule? På trods af at stationsbygningerne ligger i et attraktivt område (i henhold til ovennævnte stationsnærhed), står mange af bygningerne tomme og ubrugte hen. Selvom man som rejsende måske hver dag betragter bygningen ved afgang fra og ankomst til stationen, har man ikke noget forhold til bygningen. Den bruges ikke, og når den rejsende træder væk fra perronen, ligger bygningen ikke højt i hukommelsen. Den er både glemt og forladt. Og man er ikke alene om dette. Først ved næste afgang og ankomst opstår der liv igen. Som første passager kan man måske føle sig utryg, blottet, alene. Måske man ville ønske, at den mangel på liv der eksisterer, ville blive erstattet af netop liv og fællesskab. Ikke nødvendigvis af liv fra passagerer der gerne vil komme tidligere for at vente længere tid på toget, men derimod liv fra andre som gerne vil bruge stationsbygningen. Som lokal, der ikke bruger stationen, figurerer stationsbygningen ikke i den daglige hukommelse. De lokale, der ikke rejser, bruger om muligt stationsbygningen endnu mindre, end de rejsende. Men hvad nu, hvis netop de lokale kunne bidrage til brugen af stationsbygningen, så den kunne blive en del af de kulturelle tilbud i byen? Forsidebillede: Skinnenetværk i Danmark, med angivelse af henholdsvis Sorø, Ringe, Skive og Ribe station (1) Konkurrenceprogram, Colliers Awards 2015 (2) Fingerplan 2007, Miljøministeriet 2007 (3) Befolkningsfremskrivninger , Danmarks Statistik (219) april Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 2 af 10

3 KONTOR- OG BOGHOTEL Dette forslag tager udgangspunkt i Sorø station med etablering af et kontor- og boghotel. Dog er forslaget ikke mere målrettet til Sorø station, end at det ligger op til en netværksskabelse mellem flere stationer og de dertil hørende stationsbygninger. Ved at udnytte en allerede eksisterende infrastruktur i form af et skinnenetværk samt eksisterende bygningsmasse, kan man binde Sorø op på et netværk med andre (omkringliggende) stationer. Med et kontorhotel kan lokaler eller dele af lokaler i stationsbygningen udlejes til eksempelvis iværksættere eller kreative, der gerne vil indgå i et fællesskab. Som et led i at invitere rejsende indenfor, etableres et boghotel, hvor der er mulighed for at låne en bog, et magasin el.l. (fra nu kun nævnt som bog) til rejsen og aflevere den på samme eller en anden station. Dette betyder derfor at forslagets ene del, kontorhotellet, kan etaberes og eksistere alene på Sorø station, mens forslagets anden del, boghotellet, til dels kræver etablering i andre stationsbygninger. KONTORHOTEL I kontorhotellet har en lejer mulighed for at leje et eller en del af et lokale/kontor. Sammen med de andre lejere indgår man i et fællesskab, hvor der derfor er rig mulighed for sparring. Tanken med kontorhotellet er ikke, at den enkelte lejer skal råde over sit eget kontor, men at man derimod sidder sammen med andre lejere for at styrke fællesskabet. Dette vil udover at have sociale, arbejdsmiljø og tværfaglige fordele, også give økonomiske fordele for den enkelte lejer, da det er billigere at leje et skrivebord end et helt lokale. Dette målretter sig blandt andet til lokale iværksættere, der kan leje sig ind, hvilket også vil være (økonomisk) attraktivt for byen, hvis virksomheder etableres heri. Ligeledes kan kontorhotellet blive en magnet for mindre erhverv, som rykker til stationsbygningen fra andre byer. De vil med toget, have meget nem transport til deres arbejdsplads. I kontorhotellet etableres værkstedsfaciliteter, som er til rådighed for lejerne. Lokalbefolkningen kan også få gavn af disse værkstedsfaciliteter, ved at leje sig ind. På denne måde kan man inddrage og involvere byens borgere. I dagtimerne vil andelen af kreative lejere dominere, mens man kunne forestille sig, at kreative lokale ville benytte faciliteterne i aftentimerne, således at stationen og dens bygning aktiveres i et bredt tidsrum. Som kreativ lejer, eller lokal kreativ, har man mulighed for at udstille i foyeren som ligger i forbindelse med boghotellet. Sammen med brugen af værkstedsfaciliteterne i et bredt tidsrum, fordi lejerne arbejder på forskellige tidspunkter af dagen/døgnet, samt fordi gæster vil indtage foyeren, vil stationsbygningen blive aktiv i et stort tidsrum, hvilket vil skabe større tryghed for de rejsende, som netop også kan indtage foyerens kulturtilbud Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 3 af 10

4 BOGHOTEL I forbindelse med førnævnte foyer, etableres et boghotel. Boghotellet har to primære funktioner. Dels skal det tilbyde rejsende at låne en bog med til togturen, og dels skal det sammen med foyeren tiltrække lokale borgere. Den rejsende har mulighed for at aflevere bogen på samme eller en anden station, og derfra låne en ny, som kan afleveres på en eventuel tredje station. Derfor boghotel forstået som at bøgerne har hvileplads på stationen, mens de er på farten når de er udlånt. På denne måde kan rejsende nemt grab n go en bog. Udover bøger kunne der også udlånes eksempelvis cykler, ladcykler og mindre elektronik såsom GPS-udstyr og elmålere, hvilket i højere grad vil henvende sig til lokale borgere, som netop også kan låne bøger på boghotellet. Disse lokale er dog tilsigtet i højere grad at blive tiltrukket af foyerens kulturtilbud, hvor kreative lejere i samarbejde med lokale kreative udstiller, holder ferniseringer og mindre foredrag om det udstillede. Boghotellet og foyeren skaber altså den levende ventesal, som døde for år tilbage. KONTOR- OG BOGHOTEL PÅ SORØ STATION På Sorø station opdeles stationsbygningens stueplan som vist på tegningen nedenfor. Kælder er primært teknik, og 1. sal er en del af kontorhotellet. N perron kontorhotel boghotel Sorø stationsbygning, stueplan 1: Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 4 af 10

5 KONTORHOTELLET PÅ SORØ STATION På Sorø station etableres kontorhotellet i de eksisterende lokaler. Da disse i forvejen varierer i størrelse, kan de rumme forskellig indretning, og lægger derfor op til en variation i lejerne. Kontorhotellet på Sorø station indeholder 15 kontorrum. Køkken og spisefaciliteter for hele kontorhotellet befinder sig på 1.sal, mens værkstedsfaciliteterne befinder sig i stueetagen. Bygningen er delt op i en øst- og vestfløj, adskilt af boghotellet og foyeren (se næste afsnit). Under forudsætning af at der kan etableres en række nye døre, kan der skabes en naturlig forbindelse mellem fløjene. Da der i dag er udlejet enkelte lokaler i Sorø stationsbygning til eksempelvis Sorø Taxa, er det selvfølgelig oplagt, at disse fortsætter som lejere i stationsbygningen, så de også kan indgå i det nye kontorfællesskab. Nedenfor følger et forslag til indretning af østfløjen. Principperne for denne indretning, gælder for resten af bygningen. Stationsbygningen på Sorø station indeholder mange rum, hvortil man kun kan komme gennem andre ligestillede rum. På baggrund af dette og fordi man som lejer deler kontor med andre, vil det ikke være optimalt med aflåste kontorer, hvorfor man som lejer får tildelt et aflåst skab ved sit skrivebord, hvori man kan placere sine private ting. Ankomstdøre vil selvfølgelig være aflåst med nøglekort e.l. N Værksted Kopi Kopi perron Zoneinddeling, stueplan 1:400 Møde Køkken Pause Arkiv Arkiv Arkiv Møde perron kontorrum fællesrum (kopi,værksted) pauserum (køk,spis, wc) øvrige (trappe,gang,loft) Zoneinddeling, 1.sal 1:400 Kopi ny dør Indretningsplan af østfløj i kontorhotel, stueplan, 1: Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 5 af 10

6 BOGHOTELLET PÅ SORØ STATION Boghotellet på Sorø station etableres i midten af stationsbygningen i den gamle ventesal og billetsalg. Boghotellet indeholder udover en række bogreoler, enkelte sidde/læsepladser, foruden udstillingsfaciliteter, samt to offentlige toiletter. Boghotellet består af to store åbne rum, og for at opnå den åbne og levende ventesal, bruges interiøret til at zoneindele rummene. Der er for rejsende adgang gennem boghotellet fra busholdepladsen til perronen på Sorø station. Boghotellet fungerer ubemandet, og alt foregår ved selvbetjening. Der er dog indrettet et kontor, hvorfra bibliotekslignende administrative opgaver (server, registrering af nye bøger mv.) ved behov kan udføres. Busholdeplads ventesalsbænk ventesalsbænk Depot Kontor ny væg bogreol udstilling Perron Indretningsplan af boghotel og udstillingsfoyer, stueplan, 1:200 Visualisering af boghotel i den eksisterende ventesal Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 6 af 10

7 NETVÆRK AF STATIONER Sorø station er blot en af mange perler på en kæde. Hvis man betragter Sorø station i en større skala, kan denne bindes tæt sammen med de omkringliggende stationer, som fortsat kan bindes tæt sammen med yderligere flere stationer. På denne måde dækkes hurtigt det meste af Danmark. Mellem stationsbygningerne findes en allerede etableret infrastruktur, et skinnenetværk, som gør muligheden for at komme mellem stationerne let og hurtig. Med internet i togene kan man sågar arbejde mellem stationerne eller på vej til arbejde i stationsbygningen. Eksisterende skinnenetværk i Danmark med markering af området nedenfor Omkringliggende stationer om Sorø centreret på kortudsnittet Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 7 af 10

8 NETVÆRK AF KONTORHOTELLER Da kontorhotellerne indbefatter fællesskab, er det nærliggende at kigge på, hvordan fællesskabet kan brede sig ud fra Sorø station. Ved at etablere kontorhoteller på flere stationer opbygges et netværk af kontorhoteller med forskellige menneskelige ressourcer, så der kan være yderligere sparring og udvikling på tværs af stationsbygningerne. Og med den korte afstand mellem stationsbygningerne, er det yderligere oplagt, at værkstederne på stationsbygningerne differentieres, således at man som lejer har mulighed for at tage toget et par stop, for at kunne benytte sig af andre værkstedsfaciliteter. metalværksted Borup station keramikværksted Ringsted station Sorø station Slagelse station træværksted digital fabrikation Netværk af kontorhoteller med eksempler på forskellige værksteder med udgangspunkt i Sorø station Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 8 af 10

9 NETVÆRK AF BOGHOTELLER Det er velegnet at lade boghotellet på Sorø station indgå i et netværk, således at det giver den rejsende mulighed for at låne og aflevere bøger på forskellige stationer. Dette vil give et naturligt flow i samt udskiftning af bøgerne inden for netværket af boghoteller. Derfor vil den rejsende opleve nye bøger på boghotellet hver dag. For at sikre sig at den rejsende hurtigt kan grab n go en bog, kan man som låner have en ønskeliste, som nemt ved aflevering kan vise næste ikke-udlånte bog på listen. Boghotellet henvender sig i højere grad til pendlere, hvor rejsestrækningen typisk er noget længere og destinationen er større stationer, men det tilbyder også faciliteter til turister i form af udån af cykler og GPS-udstyr. Slagelse station Sorø station Roskilde station Høje Taastrup station Eksempel på naturlig udskiftning af bøger i netværket af boghoteller Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 9 af 10

10 FREMTIDSUDSIGTER Nogle af fremtidsmulighederne og konsekvenserne ved etablering af kontor- og boghotel på Sorø station (samt en udbredelse til en række andre stationsbygninger på skinnenetværket) er allerede blevet nævnt kort i ovenstående beskrivelser. Her er dog opsummeret, uddybet samt tilføjet. Da mange stationsbygninger i forvejen indeholder en række mindre eksisterende lejere, betyder etablering af kontor- og boghotel ikke, at disse ikke længere kan leje sig ind. Der er naturligvis mulighed for, at man kan indgå i fællesskabet med eksempelvis kreative, håndværkere, iværksættere, it-supportere mv. Formentlig vil de eksisterende lejere også have gavn af en diversitet i lejerne. Værkstederne skal som nævnt ikke kun være for kontorhotellets lejere, da faciliteterne også er attraktive for den lokale befolkning. Også værkstederne på andre stationer kunne udlejes til lokale fra nabobyerne, således at man oplevede en vis grad af semioffentlighed til gavn for flere, hvilket ville være med til at understøtte livet på stationen. De tomme stationsbygninger findes også på s-togs- og lokalbanestrækninger, og ikke kun på regionale strækninger. Her kunne det også være oplagt at etablere kontor- og boghoteller, da disse på ligefod med eksempelvis Sorø station, allerede er forbundet til en eksisterende infrastruktur. Muligvis kunne det resultere, at lejere vil komme til fra andre byer, og eksempelvis etablere eller drive virksomhed fra stationsbygningen. Man kunne sågar forestille sig, at nye lejere vil flytte til byerne med de nye kontorhoteller. Da der findes mange stationsbygninger uden for de større byer, vil denne effekt altså være en modsætning til den nuværende negative befolkningstilvækst i disse byer og områder. I dette tilfælde vil kontor- og boghotellet ikke blot skabe en økonomisk vækst givet ved virksomhedsdrift i kommunen, men også en mindre negativ eller endda positiv befolkningstilvækst. Der kunne etableres flere mødelokaler, nogle virtuelle med video- og lydudstyr, i de kontorhoteller, der ligger nær større byer og særligt i knudepunkter. Disse kunne lejes af udefrakommende, som skulle holde møder på tværs af virksomheder, der alle kommer langvejsfra. Her ville tilbuddet være, at man kunne leje et mødelokale for kort tid, for herefter at rejse hjem igen. Hvis ikke alle deltagere havde mulighed for at være tilstede kunne video- og lydudstyr tages i brug. Boghotellet kan på nogle punkter sammenlignes med folkebibliotekerne. Men med andre faciliteter, og bøger der ikke hører hjemme på én bestemt station samt folkebibliotekernes pligt til oplysning, er det altså ikke det samme. Dog skal muligheden for samarbejde ikke udelukkes helt. Folkebibliotekerne ville med stor sandsynlighed være interesseret i at give borgere lettere adgang til at låne bøger, så flere bøger kunne udlånes, mens boghotellet kunne have gavn af det større udvalg af bøger, som folkebiblioteket i dag kan tilbyde Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 10 af 10

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere