Programopdatering DSM version November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programopdatering DSM version 01.62 November 2007"

Transkript

1 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer hertil vil der være en henvisning til beskrivelsen. Læs denne beskrivelse omhyggeligt igennem inden programopdateringen bliver installeret. Da ikke alle medarbejdere/kollegaer får denne mail, vil vi bede dig sørge for at, at de snarest får kendskab til denne beskrivelse. Generel ændring i ordrebilleder På alle ordrer (køb, salg, service og maskinhandel) er der ændret med hensyn til felter, der er fremme på Generelt fanebladet, og tabuleringsrækkefølgen på ordrehovederne. På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Håndtering af skyldige omkostninger/køb på Maskiner Til maskinmodulet er der udviklet flere nye hjælpemidler til styringen af skyldige omk/køb på solgte maskiner.: - Nye rapporter - Maskinkassekladde - Ny type i kontoskema (Maskinøkonomi) De nye hjælpemidler beskrives yderligere under Maskinhandel. Vi anbefaler at brugere, der ønsker at håndtere Skyldige omkostninger/køb på solgte maskiner, læser beskrivelsen Skyldige omk. og køb på maskiner, som findes på JMA s extranet. I maskinhandel skal der på købs- og salgsdokumenter altid angives en transaktionstype, når maskinen købes og sælges (ikke kun ved tilkøb og delsalg). Det er også muligt at lave tilkøb på en salgsordre. Gennemgang af nye funktioner i DSM Har du fået en invitation til gå-hjem møde, hvor vi gennemgår nogle af de funktioner, der er udviklet i de seneste versioner? Hvis du ikke har modtaget invitationen så kontakt os, så sender vi en til dig. På næste side beskrives hvilke opsæt, der skal tages stilling til, samt hvilke rapporter, der kan sættes op. Med venlig hilsen DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 1 af 18

2 Nødvendige opsætninger Angiv om der må varemodtages maskiner uden købspris Maskinhandel Opsætning Forhandlerservicestyring opsætning (faneblad Maskin) Feltet tillad kostpris nul ved varemodtagelse anbefales ikke markeret. Udskriftsperiode for debitorkontokort Maskinhandel Opsætning Forhandlerservicestyring opsætning (faneblad ) Her skal angives en udskriftsperiode for debitorkontokort. Nye tilføjes, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Under Rapport-id skrives den ID, som angivet under det enkelte punkt i denne beskrivelse. Rapportnavn udfylder systemet selv. Menu Rapport-id Rapport navn Finans Budget 12 kolonner Momsafstemningsliste Salg Salgsordreliste pr sælger Maskinhandel Maskinsalgsliste m. avance pr gruppe (medtager skyldige omkostninger Maskinsalgsliste m. avance pr sælger (medtager skyldige omkostninger Bogføringsbilag - skyldigt køb på solgte maskiner Specifikation af hensatte skyldige omkostninger Lager Lagerbeholdningsliste Lagerliste pr lokation Udgåede rapporter fjernes, Knappen Ret, Tast F4 ved den rapport der skal fjernes Menu Rapport-id Rapport navn Maskinhandel Maskinsalgsliste Salgsliste pr. sælger Hvis du ønsker hjælp til denne opsætning, er du velkommen til at kontakte vores support, (tidsforbrug vil blive debiteret). Find brugerhåndbogen på JMA s extranet Der findes en del beskrivelser af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser og brugervejledninger er tilgængelige på vores extranet på Det er nødvendigt at kende brugernavn og adgangskode for at få adgang til disse oplysninger. Kender du ikke brugernavn og adgangskode, anbefaler vi, at du spørger den systemansvarlige. Der er i den efterfølgende beskrivelse af programopdateringen i stor udstrækning henvist til disse beskrivelser/vejledninger. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N Ny funktion R Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder ndringer af funktionaliteten i programmet F Felt eller menupunkt er fjernet DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 2 af 18

3 Finans Kassekladde Udligning af debitorfaktura ved indtastning af fakturanr. Ved bogføring i kassekladde vil udligningsbilagsnummer/beløb automatisk blive udfyldt på linien, hvis der indtastes et fakturanummer i feltet Kontonr. på en linie med kontotypen Debitor. Kontoskema Ny type skyldige omkostninger Til håndtering af skyldigt køb er der oprettet en ny type i kontoskema Skyldig omk. Driftskonti til bogføring af skyldigt køb vedrørende maskiner skal have type Skyldig omk. Se beskrivelse Skyldige omk. og køb på maskiner på ekstranettet Periodiske aktiviteter N Tilkøb modul: Opgaveplanlægger. Der er udviklet Opgaveplanlægger, der kan afvikle tunge kørsler uden for arbejdstiden. Udvalgte kørsler kan sættes op så de afvikles på bestemte tidspunkter i en udvalgt periode. Der kan sættes op så kørslen afvikles uden for normal arbejdstid. Følgende kørsler/rapporter kan afvikles i opgaveplanlæggeren: Kostprisregulering Igangværende arbejde(rapport) DSM Lagerværdi(rapport) Saml leverance til salgsfaktura Slet bogførte salgsordrer Bogfør Serviceordre Massebogfør Købsordre Beregn plan Gentagelseskladder Afstem maskinværdi(rapport) Import og eksport til Maskinbladet Kontakt JMA s salgsafdeling for tilbud på Opgaveplanlægger. N Budget 12 kolonner rapport Der kan udskrives et budget med 12 kolonner på budgetudskriften. For driftskonti udskrives der endvidere en total pr. konto i den 13. kolonne. Husk at sætte rapporten op. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 3 af 18

4 Der udskrives klokkeslæt på balancen Der udskrives klokkeslæt på balancen. (Udskrives efter udskrifts dato) Følgende rapporter er ændret: Rapport 6: Balance Rapport 7: Balance sidste år Rapport 9: Balance/budget N Rapport Momsafstemningsliste: Denne nye rapport kan anvendes ved afstemning af moms. På listen udskrives de konti, hvor der er angivet at momsberegningstype er normal moms. På listen udskrives følgende kolonner: Kontonummer, kontonavn, momstype (køb/salg), købsbeløb, bogført købs momsbeløb, beregnet købs momsbeløb, bogført salgsbeløb, bogført salgsmoms, beregnet salgsmoms, difference. På konti, hvor der ikke er angivet en momstype, medtages debetbeløb som købsmoms og kreditbeløb på salgsmoms. Husk at sætte rapporten op. Se beskrivelse Momsafstemningsliste på ekstranettet. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 4 af 18

5 Salg Debitor Udskriv kontokort fra debitorkort Der kan nu udskrives debitorkontokort fra debitorkortet via knappen Udskriv. Før udskriften anvendes første gang skal du definere hvor lang en periode (perioden udregnes ud fra arbejdsdatoen) kontokortet som standard skal udskrives for dette defineres under Forhandler servicestyring opsætning, under fanen Tilbud, ordre, faktura, kreditnota Hoved På alle ordrehoveder er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, kundenummer, eksternt bilagsnummer, reference, sælgerkode, ansvarscenter. Herefter hoppes der ned på ordrelinjer Linjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Salgsordre Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. Genberegne linjer ved ændring af faktureres til debitor, sælger, global dimension. Det er muligt at vælge om linjer genberegnes Nej: Salgspris, kostpris, garanti, og rabat overføres uden genberegning (der skal genberegnes, hvis faktureres til har anden valuta) Ja: Linjer genberegnes med følgende undtagelser: - Beskrivelse på ordrelinjer genberegnes aldrig - Hvis en genberegning medfører at kost og/eller salgspris bliver 0 kr. så genberegnes disse ikke. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 5 af 18

6 Salg Kreditnota Betalingsform og betalingsbetingelse Ved indtastning af en kreditnota hentes felterne betalingsbetingelse - og betalingsformkode automatisk fra kunden, så bogføringen på kontant kunder virker på samme måde som ved salg. (Felterne: betalingsforms- og betalingsbetingelseskode findes på faktureringsfanen) N Rapport : Salgsordreliste pr sælger OIOXML Ny rapport der udskriver salgsordrer pr. sælgerkode. Listen kan anvendes til at tjekke tilbageværende ordrer efter en faktureringskørsel. Husk at sætte rapporten op. Feltet Reference medtages i OIOXML filen. Feltet Reference fra fakturahoved medsendes nu i xml-filen som en tekstlinie (elektronisk faktura). DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 6 af 18

7 Service Ordre Hoved På ordrehovedet er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, beskrivelse, kundenummer, reference, ekstern bilagsnummer, sælgerkode, ansvarscenter, serviceordretype. Herefter hoppes der ned på linjerne. Maskinkladdelinjer/Servicefakturalinjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. Kvikordre Hoved På kvikordrehovedet er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, beskrivelse, kundenummer, maskinnr., reference, ekstern bilagsnummer, faktureres til, sælgerkode, ansvarscenter, serviceordretype. Herefter hoppes der ned på maskinkladdelinjer. Linjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 7 af 18

8 Service Service- og Kvikordre Genberegne linjer ved ændring af faktureres til debitor, sælger, global dimension. Det er muligt at vælge om linjer genberegnes Nej: Salgspris, kostpris, garanti, og rabat overføres uden genberegning (der skal genberegnes, hvis faktureres til har anden valuta) Salgsfaktura Kreditnota R R Ja: Linjer genberegnes med følgende undtagelser: - Beskrivelse på ordrelinjer genberegnes aldrig - Hvis en genberegning medfører at kost og/eller salgspris bliver 0 kr så genberegnes disse ikke. Funktionen kopier linjer på servicesalgsfaktura Der er spærret for kopier funktion benyt i stedet opret serviceordre og kopifunktion herunder. Redigering af interne kreditnota blev lagerværdi forkert Ved bogføring af en service kreditnota, som er kopieret fra en bogført faktura, og hvor der efterfølgende er slettet nogle linjer, blev der dannet værdireguleringsposter for værdien af alle linjerne på den oprindelige bogførte serviceordre. Rettet, så der kun foretages regulering svarende til de resterende linjer på salgskreditnotaen DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 8 af 18

9 Maskinhandel Maskine Maskinbudget (Knappen Maskine Budget). Ny funktion, hvor der kan budgetteres på følgende typer: Salg, Køb, Omkostning, Reklamation og Værdiregulering. Det nye skærmbillede tager udgangspunkt i Maskinkontoskema og budget ud fra Forhandler Servicestyring opsætning. Eksempel på skærmbillede: Rubriknr. Beskrivelse Budget 11 Indtægter 12 Køb 13 Klargøring 14 Reklamation 15 Værdiregulering 21 Værdireg delsalg (De poster, der indtastes bliver oprettet med dagsdato. I budgettet til maskinmodulet vil beløbet altid opdateres på den 1. konto der knytter sig til rubrikken. Hvis fx rubrikken Køb består af flere konti , vil det indtastede beløb ligge på konto 7110 uanset bogføringsopsæt på maskinen) Maskinøkonomi Maskinøkonomi Skærmbilledet med generelle oplysninger er ændret med følgende: Knappen Bemærkninger er tilføjet så bemærkninger på maskinen kan kaldes fra Maskinøkonomien. Kun ekstern serienummer vises. Beløbet for evt. igangværende service vises på generelt fanebladet. Ikon for igangværende service vises ved siden af beløbet. Serviceordren kaldes ved tryk på ikonet. Åbne købsordrer og salgsordrer vises. Købs- og salgsordrer kaldes ved at trykke i feltet med antal og dernæst trykke på pilen. Fanebladet med ordre fjernet åbne ordrer vises fremover på generelt fanebladet. I bunden af skærmbilledet, hvor de budgetterede og realiserede tal vises, er der kommet et nyt felt med summen af bogførte skyldige omkostninger. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 9 af 18

10 Maskinhandel Maskinkassekladde N Maskinkassekladde Maskinkassekladden er en kladde til bogføring af interne maskinposter. Der kan dannes værdiposter til bogføringen. Maskinkassekladden kan bl.a. anvendes til følgende: - Bogføre skyldigt køb - Rette periodiseringsfejl - Flytte værdi fra en maskine til en anden Maskinkassekladden er kun til interne poster og beregner ikke moms. Poster lavet i maskinkassekladden vil, hvis Værdiregulering er markeret, regulere lagerværdi eller vareforbrug på maskinen, afhængig af om maskinen er på lager eller solgt. Dette er forskelligt fra almindelig Kassekladde.!!! For at opdatere kostpris/vareforbrug skal kostprisreguleringen køres! I næste version forventes yderligere funktionalitet til håndtering af Overprisregulering. Salg: Tilbud, ordre, faktura, kreditnota Se beskrivelse Maskinkassekladde på ekstranettet. Hoved På alle ordrehoveder er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, kundenummer, eksternt bilagsnummer, reference, sælgerkode, ansvarscenter. Herefter hoppes der ned på ordrelinjer Salg: Tilbud, ordre, faktura, kreditnota Linjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. Tilkøb på salgsordre Det er nu muligt at bogføre tilkøb på salgsdokumenter. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 10 af 18

11 Maskinhandel Salgsordre Genberegn linjer ved ændring af faktureres til debitor, sælger, global dimension. Det er muligt at vælge om linjer genberegnes Nej: Salgspris, kostpris, garanti, og rabat overføres uden genberegning (der skal genberegnes, hvis faktureres til har anden valuta) Ja: Linjer genberegnes med følgende undtagelser: - Beskrivelse på ordrelinjer genberegnes aldrig - Hvis en genberegning medfører at kost og/eller salgspris bliver 0 kr så genberegnes disse ikke. Opret maskine via wizard Budget ved oprettelse af maskine Fra wizard kan der kaldes et skærmbillede til indtastning af maskinbudget, hvor der kan budgetteres på følgende typer: Salg, Køb, Omkostning, Reklamation og Værdiregulering. Det nye skærmbillede tager udgangspunkt i Maskinkontoskema og budget ud fra Forhandler Servicestyring opsætning. Via wizard (oprettelse af maskine) nyt spørgsmål: Opret maskinbudget Eksempel på skærmbillede: Rubriknr. Beskrivelse Budget 11 Indtægter 12 Køb 13 Klargøring 14 Reklamation 15 Værdiregulering 21 Værdireg delsalg (De poster, der indtastes, bliver oprettet med dags dato. I budgettet til maskinmodulet vil beløbet altid opdaters på den 1. konto der knytter sig til rubrikken. Hvis fx rubrikken Køb består af flere konti , vil det indtastede beløb ligge på konto 7110 uanset bogføringsopsæt på maskinen) Salgsordre Maskinhandel: Købsordre, faktura og R Sælger kunne ej påsættes hvis, der var linjer på ordren Hvor sælger bærer dimension kunne sælger ikke påføres på ordrehovedet, hvis der var indtastet linjer Hoved På alle ordrehoveder er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 11 af 18

12 Maskinhandel kreditnota Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, leverandørnummer, indkøberkode, ansvarscenter, bogføringsdato, kreditors fakturanr, betalingsbetingelsekode, Herefter hoppes der ned på ordrelinjer Linjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. Købsordre, faktura og kreditnota Købsordre Nyt Felt på linjer : Transaktionstype Nyt felt på ordrelinjerne, hvor det skal angives, hvilken transaktionstype, der er tale om f.eks. køb eller tilkøb R Delfakturering medførte forkert antal på varesporing Ved fakturering af køb over flere gange på en købsordre blev varesporing forkert. Rettet Rapport : Maskinafstemningsliste Kolonnen Antal på lager er tilføjet. Advarslen vedr. antal er fjernet. Rapporten : Værdiliste maskiner Værdiliste(Maskiner) er ændret så det nu er muligt at fravælge maskiner med negativ lagerværdi (maskiner solgt uden køb). Der er et nyt felt, medtag negativt lager på fanebladet indstillinger. Hvis funktionen fravælges, så udskrives der i toppen af listen på alle sider følgende: Maskiner med negativ lagerværdi er fravalgt! N Rapport : Maskinsalgsliste med avance pr. sælger. Ny rapport, der viser avancen på solgte maskiner, sorteret pr. sælger. Listen medregner bogførte skyldige omk/køb. Rapporten giver mulighed for at få vist igangværende ordrer pr. d.d. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 12 af 18

13 Maskinhandel Se beskrivelse Maskinsalgsliste med avance og igangværende ordrer samt Skyldige omk. og køb på maskiner på ekstranettet. (Rapporten erstatter rapport nr Salgsliste pr. sælger) Husk at sætte rapporten op. N Rapport : Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe. Ny rapport der viser avancen på solgte maskiner sorteret pr. maskingruppe. Listen medregner bogførte skyldige omk/køb. Rapporten giver mulighed for at få vist igangværende ordrer pr. d.d. Se beskrivelse Maskinsalgsliste med avance og igangværende ordrer samt Skyldige omk. og køb på maskiner på ekstranettet. (Rapporten erstatter rapport nr Maskinsalgsliste ) Husk at sætte rapporten op. N Rapport : Bogføringsbilag skyldigt køb på solgte maskiner. Rapporten er tænkt som et bogføringsbilag i forbindelse med flytning af negativ lagerværdi til konto for hensættelser til skyldige omk. på maskiner. Se beskrivelse Bogføringsbilag skyldigt køb på solgte maskiner samt Skyldige omk. og køb på maskiner på ekstranettet. Husk at sætte rapporten op. N Rapport : Specifikation af hensatte skyldige omkostninger Specifikation af hensatte skyldige omkostninger rapport , bruges i forbindelse med opfølgning på bogførte skyldige omkostninger på maskiner. Rapporten viser en specifikation af hensatte skyldige omkostninger på maskiner. Se Beskrivelse Specifikation af hensatte skyldige omkostninger samt Skyldige omk. og køb på maskiner på extranettet. Rapport Maskinlagerliste og Maskinlagerliste(Pris) DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 13 af 18

14 Maskinhandel Listerne Maskinlagerliste ( ) og Maskinlagerliste Pris ( ) er ændret så det nu er muligt at fravælge de maskiner, der er på salgsordre, og/eller de maskiner, der er på vej hjem(købsordre). På indstillingsfanen kan man vælge følgende: Medtag maskiner på vej ud: Medtager ej leverede maskiner på salgsordre Medtag maskiner på vej ind: Medtager ej modtagne maskiner på købsordre På de to rapporter er der nu to nye kolonner: På vej ud: Her vil der stå Ja, hvis maskinen står på salgsordre som ikke leveret På vej ind: Her vil der stå Ja, hvis maskinen står på en købsordre som ikke modtaget (Tidligere viste rapporterne et salgsordrenummer i kolonne Salgsordre, hvis maskinen var på vej ud, dette er nu erstattet af ovenstående) R Rapport Købs/salgskæder Knappen Sorter fjernet DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 14 af 18

15 Køb Ordre, faktura og kreditnota Hoved På alle ordrehoveder er de vigtigste felter flyttet frem til Generelt fanebladet og tabuleringen gennem felterne er ændret. Der tabuleres gennem ordrehovedet på følgende felter: Ordrenummer, leverandørnummer, købsordretype, leveringskode, indkøberkode, ansvarscenter, bogføringsdato. Herefter hoppes der ned på ordrelinjer Linjer På linjerne er der ændret i faste kolonner, der vises efter opdateringen + der er kommet et nyt felt automatisk linjeskift ind på ordrelinjerne. Vigtigt nyt felt: Der er lavet er nyt felt på ordrelinjer. Feltet kan udføre et linjeskift, når der tastes ENTER i feltet. Det nye felt kan placeres efterfølgende på samme måde de andre felter. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 15 af 18

16 Lager Vare Nyt felt: Sidste faktiske købspris På fanen Fakturering på Varekortet er der kommet et nyt felt : Sidste faktiske købspris. Vare Feltet indeholder kostværdien pr. enhed fra den nyeste købsværdipost Funktion ændring af varenummer ændrer også på kit og styklister. Funktionen erstat varenummer, som findes på varekortet, erstatter nu også varenumre, der indgår i kit og på styklister. N Ny rapport: Lagerliste pr. lokation Lagerliste pr. lokation/servicevogn til brug for montøren på den enkelte servicevogn. Listen indeholder følgende: Varenummer, beskrivelse, beholdning, salgspris, genbestillingspunkt, planlægningsprofilkode, placeringsnr., alt. placeringsnr. Husk at sætte rapporten op. N Ny rapport : Lagerbeholdningsliste: Ny liste der udskriver varer, der har vareposter af typen salg i den indtastede bogføringsperiode. Varen udskrives kun hvis lagerbeholdning er mindre end eller lig den indtastede beholdningsgrænse. Rapport : DSM Lagerværdi Rapporten DSM Lagerværdi er ændret, så der nu er mulighed for at udskrive et afsnit med Køb efter afstemningsdato. Det nye afsnit viser de varer, der værdimæssigt er på lager pr. afstemningsdatoen, men først er modtaget(antal) efter afstemningsdato. Dette betyder at det nu er nemmere at stemme værdilisten af til finans. På fanebladet indstillinger et tilføjet et nyt felt Vis køb efter afstemning. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 16 af 18

17 Lager Markeres dette felt så udskrives et ekstra afsnit med de varer, der er modtaget efter lageropgørelsesdatoen, men som er bogført inden opgørelsesdatoen. Rapport DSM Varesalgsstatistik På fanebladet indstillinger et tilføjet et nyt felt Kun totaler. Markeres dette felt så udskrives der en total pr. varebogføringsgruppe. Rapport Ukurans pr.varegr. sammenligning Der er tilføjet 2 nye kolonner, hvor salgspris pr. stk og salgspris i alt udskrives. Det er salgspris fra varekorte,t der udskrives. Periodiske aktiviteter Reguler kostværdi vareposter. På skærmbilledet vises den åbne bogføringsperiode, som kostprisreguleringen kan bogføre i. Hvis den tilladte bogføringsperiode er mere end 2 måneder, fremkommer en advarsel om dette: Den tilladte bogføringsperiode er større end 2 måneder, dette kan give periodiseringsproblemer. Ønsker du at fortsætte? Periodiske aktiviteter Reguler kostværdi vareposter. Vigtig: Gælder kun for serienummervarer Kostprisregulering er tilrettet, så det kan vælges om kostprisreguleringen skal medtage poster efter den indtastede dato (som nuværende kørsel), eller der kun skal medtages poster til og med lukkedato (ny funktion, for at undgå periodiseringsproblemer). Ønskes denne funktion, skal det sættes op under maskinforhandler opsæt fanebladet Vare og sæt et flueben i feltet Reguler kun før lukkedato. Er du i tvivl om hvordan du skal anvende kørslen, så kontakt JMA inden du kører kostprisreguleringen første gang efter aktiveringen Periodiske aktiviteter Reguler kostværdi vareposter. Kørslen Opdater Analyseposter er nu lagt ind som en automatisk kørsel i forbindelse med kørslen Reguler Kostværdi vareposter. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 17 af 18

18 Lager Periodiske aktiviteter N Analyser vil således være opdateret, når kostprisreguleringen er kørt. Kørslen kan stadig køres manuelt, som tidligere Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Ny funktion: Slet markerede filer. Det er nu muligt at slette gamle prisfiler eller slette prisfiler, der ikke skal indlæses. Marker de prisfilelinjer, du vil slette i indbakken eller under behandlede vælg Slet markerede linjer på knappen Filfunktioner. DSM Opdatering v01.62.doc Dokumentet er udskrevet den 8. november 2007 Side 18 af 18

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68

Programopdatering version DSM 01.68 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper:

Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner.

Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Afstem Maskinværdi Rapporten Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af maskiner. Opsætning Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes varebogføringsgrupper: Vælg Afdelinger

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM

Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM Bl.a. fordi maskiner, der aldrig har været på lager i DSM, ikke kan værdireguleres er der nogle udfordringer i den første tid efter opstart

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Programopdatering version DSM

Programopdatering version DSM Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler. Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Lager Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68.05

Programopdatering version DSM 01.68.05 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner Overflytningsordre maskiner Under Maskinhandel Maskiner er der mulighed for at oprette overflytningsordrer på maskiner, således at maskiner eller maskinvarenumre kan flyttes mellem lokationer, på samme

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere