Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato"

Transkript

1 Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22 Konsekvensklasse og sikkerhedsklasse 4 23 Isolering 4 24 Beton 4 25 Armering 5 3 Lastforudsætninger 6 4 Belastninger 8 41 Tungt hus 8 42 Let hus 9 43 Indvendig ikke bærende væg Indvendig bærende væg Punktlaster 11 5 Trykspænding i isoleringen Styroment Tung Styroment Tung PLUS Styroment Let Styroment Let PLUS Indvendig ikke bærende væg Stribefundament, indvendig bærende væg Punktfundament 18 6 Armering Langsgående armering Armering punktfundamenter Rustfri binder 21 O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

3 2 7 Bilag, detaljer 23 D01 Styroment Tung D02 Styroment Let D03 Indvendig ikke bærende væg D04 Stribefundament, indvendig bærende væg D05 Punktfundament, søjle/punktlast D06 Styroment Tung PLUS D07 Styroment Let PLUS D08 Styroment Let PLUS med C-SIPS væg O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

4 3 1 Indledning For Styropack A/S skal COWI verificere trykspænding og armering i forskellige sokkelelementer til det danske marked Beregningerne omfatter ikke krav til jordbundsforhold, sandpudeopbygning, dræning, frostsikring og kapillarbrydende lag, krav til terrændæk, eller krav til modhold og ballast i forbindelse med stabilitetseftervisning O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

5 4 2 Beregningsforudsætninger 21 Normer og litteratur Følgende litteratur er anvendt som reference SBI-anvisning 189, Småhuse, bilag A, 1998 DS/EN 1990 Projektgrundlag for bærende konstruktioner d med EN 1990 DK NA: 2007, d DS/EN Betonkonstruktioner d , med EN DK NA: 2007, d Konsekvensklasse og sikkerhedsklasse Der benyttes middel konsekvensklasse og sikkerhedsklasse RC2 (normal) 23 Isolering Der anvendes isolering af ekspanderet polystyren (EPS) Den regningsmæssige bæreevne af EPS-isoleringen er bestemt som den trykspænding i kn/m 2, der for langtidslast vil give en maksimal deformation på 2 % over 50 år, jf DS/EN 1606 EPS 60: f pd = 18 kn/m 2 EPS 80: f pd = 24 kn/m 2 EPS 150: f pd = 45 kn/m 2 EPS 250: f pd = 75 kn/m 2 EPS 300: f pd = 90 kn/m 2 EPS 350: f pd = 105 kn/m 2 24 Beton Som beregningsgrundlag forudsættes der brug af beton med følgende regningsmæssige styrke Beton 20 (f ck = 20 MPa): f cd = 12,5 MPa (uarmeret beton) f ctd = 0,94 MPa (uarmeret beton) O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

6 5 25 Armering Soklerne armeres med længdearmering i kamstål Y10 eller Y12, og binder mellem formurssokkel og bagmur/terrændæk i rustfri kamstål ø6 Der regnes med følgende regningsmæssige trækstyrker Kamstål RF kamstål (f yk = 550 MPa): f yd = 458 MPa (f yk = 500 MPa): f yd = 417 MPa O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

7 6 3 Lastforudsætninger Lasterne bestemmes ud fra SBI-anvisning 189, bilag A Den tager udgangspunkt i et traditionelt længehus Det er et hus med bærende facadevægge og eventuelt en bærende længdevæg, der er placeret nær midten af huset Lasterne dækker 1-plan og 1½-plan huse Bygningens bredde er 9 m og væghøjden er 2,5 m Gavlvæggen er op til 7,0 m høj For 1-plan huset er det et gitterspær med 30 o taghældning, der spænder fra facade til facade, og for 1½-plan huset er det 45 o hanebåndsspær, der er mellemunderstøttet af en bærende længdevæg For 1½-planhuset består etagedækket af et træbjælkelag Lasterne fra SBI-anvisningen er forsynet med koder, hvis første bogstav står for: T = Tagkonstruktion E = Etageadskillelse V = Væg G = tyngdebaseret last (Gravitation) Derefter er der angivet et løbenummer, som henviser til de forskellige lastsituationer, se SBI-anvisning 189 Gravitationslasten G er den regningsmæssige last bestående af egenvægt og nyttelast Lasten opdeles i to lasttyper, G2 & G3 G2 er lastens sædvanlige værdi, bestemt som en høj egenvægt samt 0,5 gange den variable last (nyttelast eller snelast) G3 er en tillægslast, som supplerer med den del af den variable last, som mangler op til en partialkoefficient på 1,3 på nyttelasten og 1,5 på snelasten O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

8 G værdierne i SBI-anvisningen er baseret på den gamle norm med partialkoefficienter er 1,3 på snelast, men værdierne er her omregnet til partialkoefficient 1,5, som er gældende i den nye norm 7 Når der regnes på formurssoklen og på den indvendige ikke bærende væg, hvor der ikke er nyttelast, benyttes partialkoefficienten 1,2 på egenvægten af beton og murværk Denne tillægslast placeres også under G3 O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

9 8 4 Belastninger Lasterne bestemmes for et tungt hus, et let hus og så defineres de tilladelige belastninger på et punktfundament i forskellige størrelser og med forskellig isolering under 41 Tungt hus Formur, Styroment Tung: 1½-plan, gavl G2 G3 V5, murværk (6,0 m) *) 11,4 2,3 Fundament (0,3 x 0,14 m) 1,0 0,2 I alt 12,4 2,5 14,9 kn/m *) h = 2,5+tan(45)*9/2 = 7,0 m i spidsen, udjævnet over 4,0 m Formur, Styroment Tung PLUS: 1-plan, gavl G2 G3 V5, murværk (5,1 m) *) 9,7 1,9 Fundament (0,32 x 0,12 m) 0,9 0,2 I alt 10,6 2,1 12,7 kn/m *) h = 2,5+tan(30)*9/2 = 5,1 m Bagmur, Styroment Tung: 1-plan, facade G2 G3 T2, Gitterspær 30 o, let tag 5,4 4,5 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 - Fundament (0,23 x 0,21 m) 1,2 - I alt 13,5 4,5 18,0 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 3,6*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 4,5 kn/m O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

10 9 Bagmur, Styroment Tung PLUS: 1-plan, facade G2 G3 T2, Gitterspær 30 o, let tag 5,4 4,5 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 - Fundament (0,24 x 0,25 m) 1,4 - I alt 13,7 4,5 18,2 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 3,6*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 4,5 kn/m Bagmur, Styroment Tung: 1½-plan, facade G2 G3 T3, Hanebåndsspær 45 o, let tag 5,1 2,3 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - E1, Etagedæk, træbjælkelag 3,3 1,8 V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 - Fundament (0,23 x 0,21 m) 1,2 - I alt 16,5 4,1 20,6 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 1,8*x(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 2,3 kn/m Bagmur, Styroment Tung PLUS: 1½-plan, facade G2 G3 T3, Hanebåndsspær 45 o, let tag 5,1 2,3 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - E1, Etagedæk, træbjælkelag 3,3 1,8 V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 - Fundament (0,24 x 0,25 m) 1,4 - I alt 16,7 4,1 20,8 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 1,8*x(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 2,3 kn/m 42 Let hus Facade, Styroment Let: 1-plan G2 G3 T2, Gitterspær 30 o, let tag 5,4 4,5 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - Let væg (g = 1,0 kn/m 2, h = 2,5 m) 2,5 - Fundament (0,3 x 0,17 m) 1,2 - I alt 11,2 4,5 15,7 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 3,6*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 4,5 kn/m O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

11 10 Facade, Styroment Let PLUS: 1-plan G2 G3 T2, Gitterspær 30 o, let tag 5,4 4,5 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - Let væg (g = 1,0 kn/m 2, h = 2,5 m) 2,5 - Fundament (0,32 x 0,22 m) 1,7 - I alt 11,7 4,5 16,2 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 3,6*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 4,5 kn/m Facade, Styroment Let: 1½-plan G2 G3 T3, Hanebåndsspær 45 o, let tag 5,1 2,3 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - E1, Etagedæk, træbjælkelag 3,3 1,8 Let væg (g = 1,0 kn/m 2, h = 2,5 m) 2,5 - Fundament (0,3 x 0,17 m) 1,2 - I alt 14,2 4,1 18,3 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 1,8*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 2,3 kn/m Facade, Styroment Let PLUS: 1½-plan G2 G3 T3, Hanebåndsspær 45 o, let tag 5,1 2,3 *) Ta, Tillæg for tungt tag, tegl 2,1 - E1, Etagedæk, træbjælkelag 3,3 1,8 Let væg (g = 1,0 kn/m 2, h = 2,5 m) 2,5 - Fundament (0,32 x 0,22 m) 1,7 - I alt 14,7 4,1 18,8 kn/m *): Omregnet snelast, G3 = 1,8*(1,5-0,5)/(1,3-0,5) = 2,3 kn/m Det gælder altså både for det tunge og det lette hus, at 1½-planshuset giver større laster på den bærende facadevæg, end 1-planshuset giver 43 Indvendig ikke bærende væg Tungt hus, indvendig ikke bærende væg: 1 etage G2 G3 V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 1,0 Terrændæk (0,3 x 0,1 m) *) 0,7 0,1 I alt 5,5 1,1 6,6 kn/m *): Der medregnes 0,3 m af terrændækket i bredden O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

12 44 Indvendig bærende væg 11 Tungt hus, bærende væg: 1½-plan, længdevæg G2 G3 E1, Etagedæk, træbjælkelag 7,4 4,8 V5, murværk (h = 2,5 m) 4,8 - Fundament (0,6 x 0,25 m) *) 3,6 - I alt 15,8 4,8 20,6 kn/m *): Fundamentsbredde = 0,6 m (svarende til fundering på EPS 150, se afsnit 54) 45 Punktlaster Enkeltkræfter afhænger fuldstændig af bygningens geometri og konstruktion, og det er derfor ikke muligt at sige noget konkret om størrelsen I stedet bestemmes den mulige bæreevne for punktfundamenter som funktion af fundamentets størrelse og isoleringens trykstyrke Se afsnit 55 O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

13 12 5 Trykspænding i isoleringen Belastningen på overside fundament betegnes P, og belastningen på overside polystyren betegnes P', som er P plus egenvægten af betonen 51 Styroment Tung Formur, 1½-plan, gavl: Belastning inkl egenvægt af fundament Pf' = 14,5 kn/m Fundamentsbredde b = 140 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pf'/b = 14,9/140*10 3 = 106 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

14 Bagmur, 1½-plan, facade: Belastning inkl egenvægt af fundament Pb' = 20,6 kn/m Fundamentsbredde b = 210 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pb'/b = 20,6/210*10 3 = 98 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok Styroment Tung PLUS Formur, 1½-plan, gavl: Belastning inkl egenvægt af fundament Pf' = 12,7 kn/m Fundamentsbredde b = 120 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pf'/b = 12,7/120*10 3 = 106 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

15 Bagmur, 1½-plan, facade: Belastning inkl egenvægt af fundament Pb' = 20,6 kn/m Fundamentsbredde b = 250 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pb'/b = 20,6/250*10 3 = 82 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok 14 Den tilladelige belastning inkl egenvægt af fundamentet er altså her noget større end SBI's laster, nemlig Pb' til = f pd *b = 105*250*10-3 = 26,3 kn/m 53 Styroment Let Facade, let væg: Belastning inkl egenvægt af fundament Pl' = 18,3 kn/m Fundamentsbredde b = 175 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pl'/b = 18,3/175*10 3 = 105 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

16 15 54 Styroment Let PLUS Facade, let væg: Belastning inkl egenvægt af fundament Pl' = 18,8 kn/m Fundamentsbredde b = 225 mm Trykspænding i isoleringen EPS 350 f p = Pl'/b = 18,8/225*10 3 = 85 kn/m 2 f pd = 105 kn/m 2 ok Den tilladelige belastning inkl egenvægt af fundamentet er altså her noget større end SBI's laster, nemlig Pl' til = f pd *b = 105*225*10-3 = 23,6 kn/m O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

17 16 55 Indvendig ikke bærende væg Indvendig ikke bærende væg: Der regnes med en trykspredning i terrændækket på 1:1 Belastning inkl egenvægt af fundament (Tungt hus) Pi' = 6,6 kn/m Fundamentsbredde b = 300 mm Trykspænding i isoleringen EPS 80, som er den næst"ringeste" gulvisolering f p = Pi'/b = 6,6/300*10 3 = 22 kn/m 2 f pd = 24 kn/m 2 ok O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

18 17 56 Stribefundament, indvendig bærende væg Den tilladelige belastning på oversiden af stribefundamentet afhænger af fundamentets størrelse og isoleringens trykstyrke Lasterne bestemmes for forskellige værdier af fundamentbredde og trykstyrken og samles i et skema Beregningseksempel: Fundamentsbredde b = 300 mm Bæreevne underside fundament EPS 150 Ps' = b*f pd = 0,3*45 =13,5 kn/m Egenvægt fundament g = γ*b*t = 24*0,3*0,25 = 1,8 kn/m Bæreevne overside fundament Ps = Ps'-g = 13,5-1,8 = 11,7 kn/m Stribefundament Belastning Ps [kn/m] Bredde b [mm] Isoleringstype EPS ,7 17,6 23,4 EPS ,7 31,1 41,4 EPS ,2 37,8 50,4 O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

19 18 57 Punktfundament Den tilladelige belastning på oversiden af punktfundamentet afhænger af fundamentets størrelse og af isoleringens trykstyrke Lasterne bestemmes for forskellige værdier af fundamentsbredde og trykstyrken og samles i et skema Fundamenterne udføres kvadratiske Beregningseksempel: Fundamentsbredde b = 600 mm Belastning underside fundament EPS 150 Pp' = b 2 *f pd = 0,6 2 *45 = 16,2 kn Egenvægt fundament g = γ*b 2 *t = 24*0,6 2 *0,25 = 2,2 kn Belastning overside fundament Pp = Pp'-g = 16,2-2,2 = 14,0 kn Punktfundament Belastning Pp [kn] Bredde bxb [mm] 600x x x x1200 Isoleringstype EPS EPS EPS O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

20 19 6 Armering Armeringen i fundamenterne består af en langsgående svind- og differenssætningsarmering Derudover ilægges en "binder" mellem formur og bagvægs fundamenterne Der ilægges ikke forskydningsarmering 61 Langsgående armering Den langsgående armering består af Y12, med en minimumsarmering på 0,2 % af betontværsnitsarealet Formur, Styroment Tung: Betontværsnitsareal A b = b*h = 140*300 = 42*10 3 mm 2 Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *42*10 3 = 84 mm 2 A a (Y12) = 113 mm 2 ok Bagmur, Styroment Tung: Betontværsnitsareal A b = b*h = 210*230 = 48*10 3 mm 2 Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *48*10 3 = 96 mm 2 A a (Y12) = 113 mm 2 ok Formur, Styroment Tung PLUS: Betontværsnitsareal A b = b*h = 120*320 = 38*10 3 mm 2 Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *38*10 3 = 76 mm 2 A a (Y10) = 79 mm 2 ok O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

21 20 Bagmur, Styroment Tung PLUS: Betontværsnitsareal for Styroment Tung PLUS A b = b*h = 250*240 = 60*10 3 mm 2 Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *60*10 3 = 120 mm 2 Facade, Styroment Let: Betontværsnitsareal A b = b*h = 175*300 = 53*10 3 mm 2 A a (2Y10) = 157 mm 2 ok Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *53*10 3 = 105 mm 2 A a (Y12) = 113 mm 2 ok Facade, Styroment Let PLUS: Betontværsnitsareal A b = b*h = 225*320 = 72*10 3 mm 2 Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *72*10 3 = 144 mm 2 Indvendig bærende væg: Betontværsnitsareal A b = b*h = 300*250 = 75*10 3 mm 2 A b = b*h = 450*250 = 113*10 3 mm 2 A b = b*h = 600*250 = 150*10 3 mm 2 A a (2Y10) = 157 mm 2 ok Armeringsareal A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *75*10 3 = 150 mm 2 A a (2Y12) = 226 mm 2 ok A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *113*10 3 = 226 mm 2 A a (3Y12) = 339 mm 2 ok A a = 0,2%*A b = 2*10-3 *150*10 3 = 300 mm 2 A a (4Y12) = 452 mm 2 ok Stribefundament Armering Bredde b [mm] Armering i US 2Y12 3Y12 4Y12 62 Armering punktfundamenter I punktfundamentet ilægges et net Y10/150 i undersiden På den sikre side antages det, at lasten optages af armeringen på den ene led alene Største punktfundament er værst O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

22 Fundamentsbredde 1,2 m: Moment M = Pp/2*b/4 = 121/2*1,2/4 = 18,2 knm Indre momentarm h i = 200 mm Armeringsareal (armeringen udnyttes 50 % pga reduceret forankring) A a = M/(h i *f yd /2) = 18,2/(0,2*458/2)*10 3 = 397 A a (8Y10) = 628 mm 2 ok Gennemlokning: Effektiv højde d = 200 mm Kontrolperimeter u > 2*(2*π*d) = 4*π*200 = 2500 mm Bæreevne, minimum af v Rd,max = 0,5*v*f cd = 0,5*0,6*12,5 = 3,75 MPa v Rd,c 0,035*k 3/2 *f ck 1/2 = 0,035*2 3/2 *20 1/2 = 0,44 MPa Forskydningsspændingen ved maksimal last v Ed = Pp/(u*d) = 121/(2500*200)*10 3 = 0,24 MPa v Rd = 0,44 MPa ok 21 Punktfundament Armering Bredde bxb [mm] 600x x x x1200 Armering, net i US Uarmeret Y10/150 Y10/150 Y10/ Rustfri binder Formursfundamentet udsættes for en excentrisk last fra skalmuren Derfor ilægges en rustfri binder, som fastholder formursfundamentet i forhold til bagmursfundamentet og terrændækket Binderen består af RF kamstål ø6 pr 600 mm, svarende til 2 stk pr element Største excentricitet kommer fra formursfundamentet Formur, Styroment Tung: Excentricitet mellem belastningen og trykzonens resultant e = /2-108/2 = 41 mm O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

23 Indre momentarm h i 200 mm Belastning på overside fundament pf = 14,5-1,2 = 13,3 kn/m Trækkraft i binderen (RF kamstål ø6) T d = A a *f yd = π*6 2 /4*416*10-3 = 11,8 kn T = Pf*e/h i *a t = 13,3*41/200*0,6*10 3 = 1,6 kn Trækspænding i binderen (RF kamstål ø6) f y = T/A a = 1,6*10 3 *π*6 2 /4 = 57 MPa Forankringsstyrken f bd = 2,25*η 1 *η 2 *f ctd = 2,25*0,7*1,0*0,94 = 1,5 MPa Basisforankringslængden l b,rqd = (D/4)*(f y /f bd ) = (6/4)*(57/1,5) = 57 mm Den regningsmæssige forankringslængde l bd = α 1 *α 2 *α 3 *α 4 *α 5 *l b,rqd 1,0*57 = 57 mm, dog altid større end Minimum forankringslængden, som er maksimum af l b,min 0,3*l b,rqd = 0,3*57 = 17 mm og l b,min D*10 = 6*10 = 60 mm og l b,min 100 mm Altså er den nødvendige forankringslængde l b,nødv = 100 mm 22 O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

24 23 7 Bilag, detaljer D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 Styroment Tung Styroment Let Indvendig ikke bærende væg Stribefundament, indvendig bærende væg Punktfundament, søjle/punktlast Styroment Tung PLUS Styroment Let PLUS Styroment Let PLUS med C-SIPS væg O:\A005000\A008315\A-3_Styroment_sokkelsystem\TFI\ ver 2DOC

25

26

27

28 Stribefundament Belastning Ps [kn/m] Bredde b [mm] Isoleringstype EPS ,7 17,6 23,4 EPS ,7 31,1 41,4 EPS ,2 37,8 50,4 Armering i US 2Y12 3Y12 4Y12

29 Punktfundament Belastning Pp [kn] Bredde bxb [mm] 600x x x x1200 Isoleringstype EPS EPS EPS Armering, net i US Uarmeret Y10/150 Y10/150 Y10/150

30

31

32

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 722-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 1410, N-1602 Fredrikstad,

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Styroment Projekterings - og montagevejledning ...fokus på isolering Styroment Projekterings - og montagevejledning l kortere byggetid l enkel montering l effektiv fundering l lette materialer ...fokus på isolering Indhold Projekteringsvejledning...........................3

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1 Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave Data: bredde flange b 50mm Højde 400mm Rumvægt ρ 4 kn m 3 Længde L 4m q 0 kn R 0kN m q egen ρb.44 kn m M Ed 8 q egen q L 4 RL 4.88 kn m Linjelast for egen vægten

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram Sundolitt Beregningsprogram Forfatter: Godkendt af: Direktorie: Version: Nanna T. Mortensen Revision: Claus Jørgensen () DAOINF S://50_1200//501251//Doc 1.0 Projekt nr.: 50.1251.00 Antal sider: 21 Dato:

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Schöck Dorn type SLD, SLD-Q

Schöck Dorn type SLD, SLD-Q , -Q Til overførsel af store tværkræfter i dilatationsfuger mellem tynde betonkomponenter og mulighed for bevægelse i dornaksens retning. -Q Til overførsel af store tværkræfter i dilatationsfuger mellem

Læs mere

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller Dato: Maj 8 - Blad: 2 - Side: 1/9 Forudsætninger og beregninger Generelt: Understøtningslængde: 2 mm Nedbøjning: maks. mm eller lysningsvidden/3 Dimensionering i henh. til gældende normsæt pr...7 Jernbeton:

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

OP-DECK Solution Last Tabel Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 2009 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5

OP-DECK Solution Last Tabel Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 2009 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5 Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 9 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) Bredde T-Dæk (b1) 60 60 60 60 60 60 60 60 Højde T-Dæk (h1) 138 138 158 168 138 138 138 138 Beton lag T-Dæk (h0) 50 50 50

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes 1 COWI PowerPoint design manual Revner i beton Design og betydning 30. januar 2008 Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes Susanne Christiansen Tunneler og Undergrundskonstruktioner 1 Disposition

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Telefon.: 7 89 66 Fax: 7 89 6 3 www.xella.dk Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere