BESTILLING 2014 ORDER Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >"

Transkript

1 BESTILLING 2014 ORDER 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

2 Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser Terms of service 4 Nøglefærdige stande Turnkey Stands 5 Basic Turnkey Basic Turnkey Classic Turnkey Classic Turnkey Premium Turnkey Premium Turnkey Afmelding af opbygning Removal of construction 5 Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 5-9 Møblering af standen Furnishing the Booth 9-16 Belysning, el og VVS Lighting, Electricity and Plumbing Stoffer og gulvbelægning Textiles and floor covering Skiltning, folie og bannere Signage, foil and banners AV- og PC-udstyr AV and PC Equipment Netværk og telefoni Network and Telecom Andre serviceydelser: Other Services: Tidligere ind/senere ud Earlier in/later out Standværtinder Hostesses Vagter Guards Blomster Flowers Fotografering Photography Gulvvask Floor wash Forsikring Insurance 34 Transport af udstillermateriale Transportation of Exhibition Goods 36 Kvadratisk papir Square meter paper 37

3 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel Auditorium Balcony 1st.floor METRO P4 P3 P2 P7 P1 P5 CENTER BOULEVARD Parkering Parking Cafe Nouvelle ØST-hal EAST hall Hal H / Hall H Indgang ØST EAST Entrance m² HB3 HB4 CIFF Show rooms Hal B Hall B Hal C5 Hall C5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B m² Buffet Bel Restaurant Bella Vista 1.sal/1 st.floor Centerhal / Center Hall Hal E / Hall E 7.660m² A2 A3 INFORMATION Kongressal Congress Hall Bel Club Udstiller Cafeteria Exhibitors Club Sekretariat Secretariat Gourmet Torvet Hotel Hotel A m² Kongres Foyer Congress Lobby Auditorium 15 Pressekontor Press Office Focus Bella Center Information Hal C Hall C Auditorie Foyer Auditorium Lobby Auditorie Balkon 1.sal NORDEA Change 12/Cambio Indgang KONGRES CONGRESS Entrance Indgang VEST WEST Entrance m² Shopping Arcade C1 C2 C3 C4 Servicebutikken er placeret i stueplan i butiksarkaden i International House / The Service Shop is placed on the ground floor in the shopping arcade at International House International House Reception TI 06.14

4 HANDELSBETINGELSER Sådan bestiller du Alle udstillere tilbydes adgang til vores online webshop på exhibit.bellacenter.dk. Hvis du ikke mulighed for at logge på webshoppen, kan udfylde og faxe bestillingssider fra dette katalog til nummer Bestillingerne kan også sendes til Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S, Att. Teknisk Udstillerservice. Husk at medsende en detailtegning af standen, hvis du ønsker leverancer, der kræver en særlig placering såsom strømstik, lamper, wirer, vægge o.l. Kommercielle betingelser Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere bestilte serviceydelser/leverancer samt katalogvarer til standopbygning, standindretning, servering m.m. forud for arrangementet, til betaling netto kontant. Ved forfakturering er Bella Center ikke forpligtet til at levere de bestilte serviceydelser/leverancer, såfremt betaling ikke har fundet sted forud for arrangementet. Betaling kan finde sted med almindeligt anerkendte betalingsmidler. Udstilleren indestår for betaling for Bella Centers leverancer til standen, uanset om leverancerne er bestilt af udstilleren eller udstillerens leverandører. De nævnte priser er gældende for arrangementsperioden. Alle priser er ekskl. moms og gældende fra Salgspriser i Euro er vejledende. Ved stigning i valutakursen på over 2,5% forbeholdes der ret til ændring af priser. Alle fakturaer vil blive tillagt dansk moms, medmindre der oplyses gyldigt VAT-nummer ved arrangementstilmelding. EU- kunder uden for Danmark kan ved oplysning af gyldigt VAT-nummer undgå at skulle betale dansk moms på 25% for visse serviceydelser bestilt her. Ekspeditionsgebyr ved bestilling efter deadline Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr for ordrer modtaget efter deadline og i opbygningsperioden jf. information i Tekniske Standinformationer. Ordrer modtaget i opbygningsperioden kan ikke garanteres udført til udstillingens åbning. Annullering af bestilte ydelser Såfremt en ordre annulleres mere end 21 dage før arrangementsstart, faktureres der udelukkende påløbne omkostninger. Såfremt en ordre annulleres under 21 dage før arrangementsstart, forbeholder vi os ret til at fakturere hele beløbet jævnfør katalogprisen eller den oplyste pris. Placering af leverancer på standen Vi forbeholder os ret til selv at placere de bestilte installationer, såfremt dette ikke er angivet på ordrerne. Evt. flytninger vil i så fald ske for udstillerens regning. Bemærk at møbler ikke regnes for installationer og derfor ikke placeres efter tegning, men stilles vilkårligt på standen. Reklamation Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Bella Center, skal vi have dem skriftligt, inden udstillingen lukker. Ellers kan vi desværre ikke godtage reklamationerne. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk Udstillerservice. TERMS OF SERVICE How to order All exhibitors are offered access to our online webshop at exhibit.bellacenter.dk. If you do not have access to our webshop, you may fill in and fax order pages from this catalogue to Order forms can also be sent to Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen S, Att. Technical Exhibitor Service. Please attach a details sketch of the stand, if you are ordering supplies that require a specific placement such as power sockets, lamps, wires, walls etc. Commercial conditions Bella Center reserves the right to invoice services, supplies, catalogue items for stand construction, fitting or serving prior to the event with the net amount to be paid in cash. Bella Center is not obliged to deliver the ordered services and items if payment has not been made prior to the event. Payment can be made by any conventional means. The exhibitor guarantees to pay for Bella Centers deliveries to the stand regardless of whether the deliveries have been ordered by the exhibitor or the exhibitor s supplier. The prices are valid for 2014 and for the period of the event (max. 5 days). For your information our prices in Euro are only guided prices. By any change in the International Exchange rate we reserve the right to adjust these prices. All invoices will be assigned Danish VAT unless given a valid VAT number for event subscription. EU Customers outside Denmark may by disclosure of a valid VAT number avoid to pay Danish VAT of 25% for certain services commissioned from us. Surcharge for ordering after deadline Bella Center reserves the right to invoice a surcharge for orders received after the deadline and during the stand build-up in accordance with the information in the Technical Stand Information. Orders received during build-up cannot be guaranteed in time for the opening of the exhibition. Cancellation of ordered services In case an order is cancelled more than 21 days prior to opening of the event, only expenses occurred will be invoiced. In case an order is cancelled less than 21 days prior to opening, Bella Center reserves the right to invoice the full amount of the order related to the catalogue price or the price offered. Placement of deliveries on the stand We reserve the right to place technical supplies in the position we see fit, in cases where no drawing of the desired position has been received. Any relocation of installations etc. will be invoiced directly to the exhibitor. Please note that rented furniture is only delivered to the stand and not placed according to sketch. Complaints Should you wish to lodge a complaint about services supplied by Bella Center, this must be done in writing and delivered before the close of the event, otherwise the management cannot accept the complaint. Should you have any other questions, please feel free to contact the Technical Exhibitor Service Department.

5 Premium Turnkey / Premium Turnkey 5 nr. Premium Turnkey Premium Turnkey Premium Turnkey , , Premium Turnkey , , Premium Turnkey , , Premium Turnkey , , Premium Turnkey tilbud / Premium Turnkey Offer 0,00 0,00 Husk at medsende farveønske på blomster, velourfilt tæppe, vægpaneler og fremsend også logofil på mail til os. / Please remember to add your colour choise for flower bouquet, velour felt carpet, wall elements and us a logo as well. nr. Basic Turnkey Basic Turnkey ,00 648, Basic Turnkey , , Grundopbyg m/ spot / Basic construction w/ spot 357,00 48,24 Husk at medsende farveønske på nålefilttæppe og bogstaver på frise. / Please remember to add your colour choise for needle felt carpet and letters for fascia board. nr. Open Turnkey Open Turnkey , , Open Turnkey , ,86 Husk at medsende farveønske på nålefilttæppe, farvet væg og bogstaver på væg. / Please remember to add your colour choise for needle felt carpet, coloured walls and letters on wall. nr. Afmelding af opbygning Removal of construction Afmeld opbygning / Cancel construction 0,00 0, Spots fjernes / Remove spots 0,00 0, Friser fjernes / Remove fascia boards 0,00 0, Vægge fjernes / Remove walls 0,00 0, Tæppe fjernes / Remove carpet 0,00 0,00

6 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 6 nr. Grundopbygning Basic stand construction Grundopbyg m/ spot / Basic construction w/ spot 357,00 48,24 nr. Vægge, døre og friser Farve Bemærk Walls, doors & fascia boards Colour Note Spånplade rå / Chipboard raw Acc. to offer 0,00 0, Malet spånplade / Painted chipboard Acc. to offer 0,00 0, Standvæg / Stand wall 100x250cm * 436,00 58, Farvet væg / Coloured wall 23 colours * 527,00 71, Dørfag / Door element * 771,00 104, Skiltefrise / Fascia board * 109,00 14, Farvet frise / Coloured fascia board 23 colours * 127,00 17, Vandret hylde / Horisontal shelf * 249,00 33, Skrå hylde / Diagonal shelf * 249,00 33, Monteringsbøjle / Mounting bracket * 500,00 67, Overligger / Bearer * 40,00 5, Paroc væg / Paroc wall 120x160cm 479,00 64, PVC frise / PVC Fascia board 370,00 50,00 Paroc vægge udlejes kun på arrangementer med 160 cm grundopbygning. *) Varer med denne mærkning kan kun leveres, hvis standen i forvejen er bygget med standex grundopbygning. / Paroc wall are only available on exhibitions with 160 cm high basic stand construction. *) Items with this marking can only be delivered if the stand is already built with a standex basic stand construction. nr. Bagrum Storage rooms Bagrum m/ dør / Storage room w/ door 1.650,00 222, U-bagrum med dør / U Storage room w/ door 1.350,00 182, V-bagrum med dør / V Storage room w/ door 1.050,00 141, Paroc bagrum m forhæng / Paroc storage room w/ curtain 800,00 108,11 nr. Symbol Standloft Mål Bemærk Stand ceiling Measure Note Rørramme / Framework H 0-2,5 m 88,00 11,89

7 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 7 nr. Symbol Standloft Mål Bemærk Stand ceiling Measure Note BC rør / BC tube Max 15 kg 98,00 13,24 Der skal tilkøbes wirer ved montering af rørramme fra loft / Wires are to be ordered separately when mounting of frame from ceiling. nr. Lift Dato/Tid Note Lift Date/Time Banner op&ned / Banner up&down 1.359,00 183, Saxlift, 7m / Scissor lift, 7m Price/hour 216,00 29, Saxlift, 10m / Scissor lift, 10m Price/hour 296,00 40, Lift m/ fører / Lift with driver 1.359,00 183,65 Den nævnte sats er pr. time og en lift med fører opkræves som minimum for ½ time afhængig af opgavens omfang. Husk at bestille lift til såvel ophængning som nedtagning. Oplys gerne omfang af opgave. / The mentioned rate is per hour. A lift with driver is charged with a ½ hour minimum depending of the task. Remember to order lift for hanging as well as dismantling. nr. Gulv Bemærk Højde valg Flooring Note Heights Hævet gulv / Chipboard floor Quote 7,8/12,8cm 0,00 0,00 Pris er oplyst pr. kvadratmeter. I tekstfeltet "stk" skrives antal kvadratmeter. Angiv også ønsket gulvhøjde. Gulvet kan bære max. 400 kg pr. kvm. Huller for installation i gulv ifølge tilbud. / Price is per square metre. Under "Qty" please indicate square metre needed. Also state preferred height. The floor can carry max. 400 kilos per sqm. Installations in the floor acc. to quote. nr. Symbol Hal A Vægt Højde Hall A Weight Height Wire Hal A / Wire Hall A 581,00 78, Taljepunkt A&E / Rigging Point A&E 2.121,00 286, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Ved opsætning af wire på 100 kg eller mere i hal A skal der indhentes tilbud fra Teknisk Service. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Dropwire for 100 kg or more in Hall A is according to quote. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Hal B Vægt Højde Hall B Weight Height Wire max 49 kg 0-49 kg 359,00 48,51

8 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 8 nr. Symbol Hal B Vægt Højde Hall B Weight Height Wire kabelbk. / Wire CeilingGrid 0-99 kg 217,00 29, Wire Lysgade / Wire Arcade 0-99 kg 561,00 75, Taljepunkt / Rigging Point For arcade 2.185,00 295, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr monteres i kabelbakkesystem, mens varenr monteres i lysgader. Husk at varenr er ekskl. taljer og at hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is mounted in the ceiling grid, while item is mounted in the arcades. Please note that item is excl. hoists and that hall heights are stated in the Technical info Catalogue. nr. Symbol Hal C Hall C Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer Vægt Weight Højde Height Stk. Qty. DKK Leje / Rental EURO 0-99 kg 561,00 75, Taljepunkt C & HB3 / Rigging point C & HB3 >100 kg 1.402,00 189, Taljepunkt / Rigging Point For arcade 2.185,00 295, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54,73 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Hal E Vægt Højde Hall E Weight Height Wire Syd / Wire South 0-99 kg 741,00 100, Wire Nord / Wire North 0-99 kg 1.302,00 175, Taljepunkt A&E / Rigging Point A&E 2.121,00 286, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 501,00 67, Wire under bro / Wire below bridge 561,00 75,81 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue.

9 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 9 nr. Symbol Hal H Hall H Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer Vægt Weight Højde Height Stk. Qty. DKK Leje / Rental EURO 0-99 kg 561,00 75, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Taljepunkt H / Rigging point H 1.402,00 189, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. * Der kan max. opsættes 75 kg wirer i H-hal. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. *Only a max of 75 kg wires can be placed in the H-hall. nr. Symbol Hal HB Vægt Højde Hall HB Weight Height Wire hal HB / Wire Hall HB 0-99 kg 359,00 48, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Taljepunkt C & HB3 / Rigging point C & HB3 >100 kg 1.402,00 189, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in The Technical Info Catalogue. nr. Symbol Kongresfoyer Congress Foyer Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer 561,00 75,81 nr. Tidligere ind/ud Tidspunkt Earlier in/out Time Ekstra indryk dag / Extra build up day 0,00 0, Ekstra udryk dag / Extra break down day 0,00 0,00 Se venligst de tekniske standinformationer for arrangementets regler om dispensationer forud for bestilling af denne vare. / Dispensation from the official build up hours. See policy for your event in the technical stand information. To be ordered per extra day. nr. Stole Bemærk Seating Note Forma NB 672,00 90,75

10 Møblering af standen / Furnishing the booth 10 nr. Stole Bemærk Seating Note Diana rød / Diana red 135,00 18, Emma rød / Emma red NB 124,00 16, Otto sofa NB 3.154,00 423, Cristal NB 316,00 42, Lotte 197,00 26, Luovo NB 341,00 46, Polesella sort / Polesella Black NB 172,00 23, Panton sort / Panton Black NB 401,00 54, Lauria sort / Lauria black NB 546,00 73, Ero/S sort / Ero/S Black NB 687,00 92, Karina 135,00 18, Molly 169,00 22, Ann Mari sort / Ann Mari black 169,00 22, Diana sort / Diana black 135,00 18, Emma sort / Emma black 124,00 16, Solana I / Solana I chair NB 2.713,00 364, Asti grå / Asti grey NB 219,00 29, Julie koksgrå / Julie Dark Grey 135,00 18, Pomp rund / Pomp round NB 700,00 94, Polesella hvid / Polesella white NB 172,00 23, Big Blo II NB 1.998,00 270, Panton hvid / Panton white NB 401,00 54, Ero/S hvid / Ero/S White NB 687,00 92, Sara hvid / Sara white 75,00 10, Mette hvid / Mette white 169,00 22, Diso beige NB 371,00 49, Emma beige 124,00 16, Laura beige 146,00 19, Ero/S NB 687,00 92,80

11 Møblering af standen / Furnishing the booth 11 nr. Stole Bemærk Seating Note Diana blå / Diana blue 135,00 18, Jane blå / Jane blue 202,00 27, Emma grå / Emma grey 124,00 16, Laura grå / Laura grey 146,00 19, Diana grå / Diana grey 135,00 18, Limone NB 233,00 31, Alba beech NB 326,00 43, Jane m/ armlæn / Jane w/ armrests 242,00 32, Solana II NB 4.403,00 590,96 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Borde Bemærk Tables Note Adam bord/podie / Adam table/podium 90,00 12, Dr. Na beige NB 733,00 98, Magno NB 1.178,00 158, Bliz hvid / Bliz white NB 501,00 67, John hvid / John white 179,00 24, Eric 179,00 24, Peter 179,00 24, Levante 75 NB 1.221,00 165, Tom hvid / Tom white 179,00 24, Per hvid / Per white 483,00 65, Sten 844,00 114, Medola 40 sort NB 340,00 45, Medola 70 sort / Medola 70 black NB 340,00 45, John sort / John black 179,00 24, Bliz sort / Bliz black NB 501,00 67, Tom sort / Tom black 179,00 24,19

12 Møblering af standen / Furnishing the booth 12 nr. Borde Bemærk Tables Note Per sort / Per black 483,00 65, Medola 150 sort / Medola 150 black NB 497,00 67, Sea 70 rund / Sea 70 round NB 719,00 96, Sea 70 firkantet / Sea 70 square NB 719,00 96, Monesi NB 479,00 64,25 NB = Skal bestilles mindst 3 uger før levering. Bemærk venligst at alle bordmål er angivet som længde x bredde x højde. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Please note that all measurements for tables are stated as lenght x width x height. nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Note Larino NB 648,00 87, Petago Rød / Petago red NB 518,00 70, Caspro I NB 569,00 76, Caspro III NB 1.136,00 153, Parona NB 290,00 39, Happy 235,00 31, Alba Bar NB 385,00 52, Tara 141,00 19, Denise 275,00 37, Limone bar NB 294,00 39, Latina bar, sort / Latina bar, black NB 447,00 59, Donna 141,00 19, Petilia antracit / Petilia Antracite NB 923,00 124, Petilia sølv / Petilia Silver NB 923,00 124, Levante White NB 1.290,00 174, Martina NB 589,00 79, Sea 110 NB 788,00 106, Salo NB 526,00 71, Poul 70 hvid / Poul 70 White 179,00 24, Poul 80 hvid / Poul 80 White 179,00 24,19

13 Møblering af standen / Furnishing the booth 13 nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Note Poul 70 sort / Poul 70 Black 179,00 24, Poul 80 sort / Poul 80 Black 179,00 24, Molare beech NB 546,00 73,85 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Reoler & stativer Bemærk Shelving & Racks Note Ovale NB 881,00 119, Magazin aluminium / Magazin Alu NB 950,00 128, Spectro NB 524,00 70, Zig-zag 483,00 65, André 411,00 55, A5 Regal NB 486,00 65, Volvera NB 635,00 85, Thomas 315,00 42, Thomas tråd / Thomas Wire 315,00 42, Ekstra hylde / Extra shelf 73,00 9, Circular 483,00 65, Vandret hylde / Horisontal shelf 249,00 33, Skrå hylde / Diagonal shelf 249,00 33,65 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Diske Bemærk Counter Units Note Sky hvid / Sky white 380,00 51, Karen hvid / Karen White 361,00 48, Karen sort / Karen Black 361,00 48, Susan 338,00 45, Tina hvid / Tina White 495,00 66, Tina sort / Tina Black 495,00 66,89

14 Møblering af standen / Furnishing the booth 14 nr. Diske Bemærk Counter Units Note Nina hvid / Nina White 478,00 64, Nina sort / Nina Black 478,00 64, Bella smal / Bella small 549,00 74, Bella bred / Bella wide 549,00 74, Benevento sort / Benevento Black NB 555,00 74, Torino NB 740,00 100,00 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Glasvitriner Bemærk Showcases Note Etna 100 NB 1.417,00 191, Gloria lille / Gloria small 506,00 68, Gloria stor / Gloria large 731,00 98, Canale Alu NB 1.948,00 263, Crespino NB 1.850,00 250,00 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Tøjstativer og spejle Bemærk Clothes stands and mirrors Note Dorte ,00 74, CIFF Bøjlestativ / CIFF cloth rack 552,00 74, Camilla ,00 25, Camilla ,00 25, Camilla ,00 38, Ranzo NB 362,00 48, James 130,00 17, Folderamme / Folding Frame 536,00 72, Alu solo reol / Alu Solo Rack 427,00 57, Alu duo reol / Alu Duo Rack 1.076,00 145, Alu trio reol / Alu Trio Rack 1.293,00 174,73

15 Møblering af standen / Furnishing the booth 15 nr. Tøjstativer og spejle Bemærk Clothes stands and mirrors Note Janni figurspejl / Janni mirror 552,00 74, Rosa ,00 27, Mary 371,00 50, Paula 174,00 23, Sophie 87,00 11,76 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Podier og afskærmning Bemærk Plinth, ropes and poles Note Adam bord/podie / Adam table/podium 90,00 12, Soft Cube NB 318,00 43, Locri chrom / Locri chrome 149,00 20, Locri tov rød / Locri rope red NB 149,00 20, Locri tov sort / Locri rope black NB 149,00 20,15 Skal bestilles senest 3 uger før levering. Husk at angive højde ved bestilling af podie. / Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Please remember to state height and carpet colour by order of podium. nr. Køleskabe, kaffemaskiner m.m. Husk Strømbehov Refrigerators, coffee machines etc. Remember Power plug Cusaro NB 5100 Watt 2.488,00 334, Opvaskemaskine / Dishwasher NB 3600 Watt 6.749,00 905, Frigaro 400 Watt 506,00 68, Køleskab m/ glaslåge / Refridgerator w/ glass front 177 Watt 3.000,00 405, Mikroovn / Microwave oven NB 1600 Watt 1.426,00 191, Kaffemaskine / Coffee maker 800 Watt 393,00 53, El-kedel / Boiler 2000 Watt 293,00 39,59 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering. Varenumrene og udlejes ikke, men sælges. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Item No and are not for rental, purchase only.

16 Møblering af standen / Furnishing the booth 16 nr. Tilbehør Accessories Brochureholder / Brochure rack 99,00 13, Staffeli / Easel 269,00 36,28 Varenummer udlejes ikke, men sælges. / Item No is not offered for rent, only for sale. nr. Affald Waste disposal Philip sort / Philip Black 73,00 9, Philip grå / Philip grey 73,00 9, Affaldsstativ / Garbage Rack 135,00 18, Ray papirkurv / Ray paper basket 36,00 4,86 nr. Møbelpakke Bemærk Furniture Package Note Basic hvid møbelpakke / Basic white furniture package 680,00 91, Basic sort møbelpakke / Basic black furniture package 850,00 114, Lav hvid pakke / Low white package NB 3.166,00 425, Hvid lounge pakke / White lounge package NB 6.146,00 825, Sort lounge pakke / Black lounge package NB 6.146,00 825, Pakke Parona / Package Parona NB 2.980,00 400, Høj hvid møbelpakke / Tall white furniture package NB 4.432,00 595, Høj sort møbelpakke / Tall black furniture package NB 4.432,00 595, Møbelpakke bøg / Furniture package beech NB 3.464,00 465, Pakke Penne / Package Penne NB 2.637,00 356, Pakke Vada / Package Vada NB 2.865,00 387,10 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Symbol El-forsyning Stik Valg Power supplies Socket Choise ,3 kw / 1.3 kw 1 x 230V 884,00 119, ,3 kw / 2.3 kw 1 x 230V 1.190,00 160,81

17 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 17 nr. Symbol El-forsyning Stik Valg Power supplies Socket Choise ,6 kw / 3.6 kw CEE/230V? 1.704,00 230, ,9 kw / 6.9 kw CEE/230V? 2.543,00 343, kw 16Amp CEE 3.222,00 435, ,8 kw / 13.8 kw 32Amp CEE 3.548,00 479, ,2 kw / 17.2 kw 32Amp CEE 4.074,00 550, ,1 kw / 24.1 kw 32Amp CEE 5.340,00 721, ,5 kw / 34.5 kw 63Amp CEE 5.840,00 789, ,4 kw / 43.4 kw 63Amp CEE 6.826,00 922, Døgnstrøm / 24 hour supply a+b* 0,01 0, Tilslutning / Connection a* 0,01 0, Tillæg fra loft / Fee from ceiling Hall C&E a* 0,01 0,01 Hvis bestilling af CEE-stik, så husk at medbringe eller leje eltavle. a) Afregnes efter tilbud. b) Leverancen tillægges 35% af el-forsyningsprisen. Ved flere el-forsyninger skal det angives hvilken af dem, der skal have tilknyttet døgnstrømmen. / If you order CEE connections, please remember to bring or rent a fusebox. a) According to quote. b) The power supply is added 35% of the price of the electricity supply. Please state which power supply requires 24 hour current. nr. Symbol El-tilbehør Volt / Amp Bemærk Electrical appliances Note CEE stik / CEE socket 230/16blue NB 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/16red 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/32 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/63red 933,00 126, CEE stik / CEE socket 400/125red 933,00 126, Stik med jord / Earthed socket 230V Excl power 411,00 55, Forlængerledning / Extension cord Collect at BC Shop 103,00 13, Forlænger m/ jord / Ext. cord earth Collect at BC Shop 203,00 27, El-tavle 16A / Fusebox 16A 16 Amp 860,00 116, El-tavle 32A / Fusebox 32A 400/32red 1.094,00 147, El-tavle 63A / Fusebox 63A 63A 2.164,00 292,43 Bemærk: Et CEE stik kan godt monteres på vores 1,3 kw el-forsyning. / NB: A CEE plug can be connected to our 1300 watt electrical supply.

18 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 18 nr. Symbol Lamper Bemærk Højde? Lamps Note Height? Spot til lysrig / Spot for light truss 435,00 58, Café pendel / Café pendant 737,00 99, Gulvlampe Victoria / Floor lamp 812,00 109, WS lampe grøn / WS lamp green 855,00 115, WS lampe rød / WS lamp red 855,00 115, WS lampe sort 18 / WS lamp black ,00 115, WS lampe sort 28 / WS lamp black ,00 142, Soft Cube NB 318,00 43, Erco spot ,00 42, Erco spot arm ,00 46, Halogen arm spot ,00 45, Spotskinne / Spot power rail 3x12W LED - 803,00 108, Ekstra spot / Extra spot 12W LED - 202,00 27, Ekstra spot hal B0 / Extra spot in hall B0 a* - 432,00 58, Grå halogen / Grey halogen 500 / b* 893,00 120, Sort halogen / Black halogen 500 / b* 893,00 120, Sort halogen / Black halogen 1000 / b* 926,00 125, Sort halogen / Black halogen ,00 129, Ophæng E / Suspension Floodlight E c* 988,00 133, Hvid lysspand / White floodlight 500 / c* 1.546,00 208, Sort lysspand / Black floodlight 500 / c* 1.546,00 208, Sort lysspand / Black floodlight 1000 / c* 1.591,00 215,00 GENERELT: Strøm er inkluderet i al belysning leveret af BC. Husk at placere lampesymbol på detailtegning. ØVRIGT: a) kun til spotskinner i hal B3-1. b) Højdeanbefaling: 500W = 3-3,5 m over gulv, 1000W = 4 m over gulv og 2000W = 5 m over gulv. Vare påkrævet, hvis halogen skal hænges fra loft. c) Vare påkrævet, hvis lysspand skal hænges fra loft. / GENERAL: Power is included in all lighting supplied by BC. Remember to place lamp symbol on details sketch. OTHER: a) Only for power rails in Hall B3-1. b) Height recommendation: 500W = m above floor, 1000W = 4 m above floor and 2000W = 5 m above floor. Items needed if halogen lamp must hang from ceiling. c) Item needed if floodlight must hang from ceiling. nr. Symbol VVS Bemærk Tid/dato? Plumbing Note Time/date? Vask, lille / Sink, small Cold/Warm 5.165,00 697, Vask, stor / Sink, large Cold/Warm 5.165,00 697,97

19 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 19 nr. Symbol VVS Bemærk Tid/dato? Plumbing Note Time/date? Afløb / Drainage 1" RG 40 mm 1.675,00 226, Elvandvarmer / Water heater 15 l./230v 2.474,00 334, Vand & afløb / Water and drainage ½" /1" RG 25mm/40 mm 2.234,00 301, Vand / Water ½" 25 mm 1.675,00 226, Trykluft / Compressed air Acc. to quote (a*) 0,00 0, Tilslutning / Installation Acc. to quote 0,00 0,00 Varenr og er tilsluttet vand, afløb og el-forsyning. I hal C og E, hvor installationer kommer fra gulvet, pålægges ekstra udgift, såfremt vand/trykluft ønskes ned fra loft. Afløb kan dog ikke leveres fra loft i disse haller. a) Varenr kræver bestilling af strøm. I øvrigt fremføres trykluft til stand gennem ½" indvendigt rørgevind og elforsyning. / Item and includes water, drainage and power supply. In Hall C & E, where water and compressed air are supplied from sub floor ducts, the exhibitor can expect a surcharge, if installations are to be supplied from the ceiling. However, drainage cannot be supplied from the ceiling in these halls. a) Item requires an order of power supply. Furthermore, compressed air is delivered to the stand by use of ½ " int. screw thread and power supply acc. to quote. nr. Professionel standbelysning Antal spot Professional lighting for stands Spot Qty Sort rigfarve / Black truss colour 18,50 2, Single rig 3 m / Single Truss 3 m ,00 500, Single rig 6 m / Single Truss 6 m ,00 695, Single rig 9 m / Single Truss 9 m , , Single rig 12 m / Single Truss 12 m , , Single rig 15 m / Single Truss 15 m , , Lysrig 3x6 / Lighting truss 3x , , Lysrig 6x6 / Lighting truss 6x , , Lysrig 3x9 / Lighting truss 3x , , Lysrig 6x9 / Lighting truss 6x , , Lysrig 9x9 / Lighting truss 9x , , Lysrig 12x9 / Lighting truss 12x , , Cirkelrig Ø 3m / Round truss 3 diameter , , Cirkelrig Ø 4 m / Round truss 4 diameter , , Cirkelrig Ø 6 m / Round truss 6 diameter , , Lysrig 3x3 m/ ben / Lighting truss 3x3 w/ feet , , Lysrig 3x6 m/ ben / Lighting truss 3x6 w/ feet , , Lysrig 6x6 m/ben / Lighting truss 6x6 w/ feet , ,03

20 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 20 nr. Professionel standbelysning Antal spot Professional lighting for stands Spot Qty Lysrig 3x9 m/ ben / Lighting truss 3x9 w/ feet , , Lysrig 6x9 m/ ben / Lighting truss 6x9 w/ feet , , Lysrig 9x9 m/ ben / Lighting truss 9x9 w/ feet , ,05 Alle lysrigge inkluderer strøm og fokusering. For specielle forespørgsler kontakt venligst Teknisk Udstillerservice. / All lighting trusses include power supply and focusing. For special offers please contact Technical Exhibitor Service. nr. Gulvtæppe Quality Carpet Hvid / White VelourFelt 95,00 12, Nut NeedleFelt 85,00 11, Cocos NeedleFelt 85,00 11, Yellow NeedleFelt 85,00 11, Mandarine NeedleFelt 85,00 11, Rød / Red NeedleFelt 85,00 11, Richelieu VelourFelt 95,00 12, Fuschia / Fushia NeedleFelt 85,00 11, Violet NeedleFelt 85,00 11, Azure VelourFelt 95,00 12, Electric Blue NeedleFelt 85,00 11, Night Blue NeedleFelt 85,00 11, Pistachio NeedleFelt 85,00 11, Spring Green NeedleFelt 85,00 11, Light Grey VelourFelt 95,00 12, Taupe NeedleFelt 85,00 11, Graphite NeedleFelt 85,00 11, Flecked Black NeedleFelt 85,00 11, Sort / Black NeedleFelt 85,00 11, Sort / Black VelourFelt 95,00 12, Underlag A-hal / Floor cover A Hall 100,00 13, Underlag A-hal 2 / Floor cover A Hall 2 72,00 9,73

21 Stoffer og gulvbelægning / Textiles and floor covering 21 nr. Symbol Forhæng Curtains Forhæng, hvidt / Curtain, white 353,00 47, Forhæng, sort / Curtain, black 353,00 47,70 Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations. nr. Symbol Vægtekstiler Wall textiles Hvid / White 493,00 66, Sort / Black 493,00 66, Grå / Grey 493,00 66, Rød / Red 493,00 66, Bordeaux 493,00 66, Blå / Blue 493,00 66, Marine / Navy 493,00 66,62 Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations. nr. Symbol Stofbeklædning af BC-søjle Textile cladding of concrete BC-pillar Blå / Blue 778,00 105, Marine / Navy 778,00 105, Bordeaux 778,00 105, Grå / Grey 778,00 105, Rød / Red 778,00 105, Hvid / White 778,00 105, Sort / Black 778,00 105,14 Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations. nr. Symbol Stofloft Cloth ceiling Stk. Qty. DKK Leje / Rental EURO

22 Stoffer og gulvbelægning / Textiles and floor covering 22 nr. Symbol Stofloft Cloth ceiling Hvid / White 103,00 13, Sort / Black 103,00 13,92 Den opgivne pris er oplyst pr. kvadratmeter og bestilte stk. vil derfor svare til antal kvadratmeter. Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / The stated price is listed per square metre and ordered quantity will therefore correspond with number of square metres. Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations. nr. Symbol Laminatgulv Laminate flooring Eg / Oak 253,00 34, Canadisk ahorn / Canadian Maple 253,00 34, Hvid eg / White oak 253,00 34, Mahogni / Merbau 253,00 34, Underlag A-hal / Floor cover A Hall 100,00 13, Underlag A-hal 2 / Floor cover A Hall 2 72,00 9,73 Den opgivne pris er oplyst pr. kvadratmeter og bestilte stk. vil derfor svare til antal kvadratmeter. Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / The stated price is listed per square metre and ordered quantity will therefore correspond with number of square metres. Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations.

23 Skiltning, folie og bannere / Signage, foil and banners 23 nr. Folie Farve Foil Colour Foliepakke 6a / Foil package 6a 6.350,00 858, Foliepakke 6b / Foil package 6b 0,00 0, Foliepakke 9a / Foil package 9a 6.570,01 887, Foliepakke 9b / Foil package 9b , , Foliepakke 18a / Foil package 18a , , Foliepakke 18b / Foil package 18b , , PVC plade / PVC plate 142,00 19, Specialfolie på plade / Special foil on plate 630,00 85, Specialfolie / Special foil 530,00 71, Folie paroc 3m / Foil paroc 3m 2.500,00 337, Folie paroc 6m / Foil paroc 6m 5.000,00 675, Folie paroc 6 m vinkel / Folie paroc 6 m right angle 5.000,00 675, Folie paroc 9 m u-form / Foil paroc 9 m U form 7.500, , Folie paroc 9m vinkel / Foil paroc 9 m right angle 7.500, , Folie paroc 12 m u-form / Foil paroc 12 m U form , , Folie på paroc væg / Foil on paroc wall 315,00 42, Folie på spånpladevæg / Foil on chipboard wall 315,00 42,57 nr. Bogstaver og logoer Bemærk Farve Letters and logos Note Colour cm bogstav / 10 cm letter 22,00 2, cm bogstav / 12 cm letter 25,00 3, cm bogstav / 14 cm letter 30,00 4, Logo 1 max B25xH21 cm / Logo 1 max W25xH21 cm * 1 x 420,00 56, Logo 2 max B25xH21 cm / Logo 2 max W25xH21 cm * 2 x 481,00 65, Logo 3 max B25xH21 cm / Logo 3 max W25xH21 cm * 3 x 600,00 81, Logo 1 max B50xH21 cm / Logo 1 max W50xH21 cm * 1 x 719,00 97, Logo 2 max B50xH21 cm / Logo 2 max W50xH21 cm * 2 x 898,00 121, Logo 3 max B50xH21 cm / Logo 3 max W50xH21 cm * 3 x 1.079,00 145, Logo 1 max B75xH21 cm / Logo 1 max W75xH21 cm * 1 x 1.079,00 145,81

24 Skiltning, folie og bannere / Signage, foil and banners 24 nr. Bogstaver og logoer Bemærk Farve Letters and logos Note Colour Logo 2 max B75xH21 cm / Logo 2 max W75xH21 cm * 2 x 1.260,00 170, Logo 3 max B75xH21 cm / Logo 3 max W75xH21 cm * 3 x 1.440,00 194, Specialbogstaver / Special letters NB 54,00 7, Folie på frise / Foil on fascia board 81,00 10, PVC frise / PVC Fascia board 370,00 50,00 LOGO/SPECIALTEKST: De oplyste priser forudsætter at logo eller specialbogstaver leveres som en outlinet vektoriseret eps eller pdf fil. STANDARDTEKST: Husk at påføre ønsket tekst og farvekode ved bestilling af tekst på frise (min. ordre er 150 kr.). / LOGO/SPECIAL TEXT: The stated prices require your logo or specialtext to be delivered as an outlined vectorised eps or pdf file. STANDARD TEXT: Remember to state wanted text and colour of letter when ordering text on fascia board (min. order is EUR 20,27). nr. Bannere Dato/tid Bemærk Banners Date/time Note Indendørs banner / Indoor Banner Pr. kvm 530,00 71, Banner op&ned / Banner up&down 1.359,00 183, Lift m/ fører / Lift with driver 1.359,00 183, Saxlift, 7m / Scissor lift, 7m Price/hour 216,00 29, Saxlift, 10m / Scissor lift, 10m Price/hour 296,00 40, Roll-up væg 60 / Roll up wall ,00 147, Roll-up væg 80 / Roll up wall ,00 175,95 BANNERE: Materiale skal leveres som trykklar fil i forholdet 1:1 og i formatet eps/jpg/pdf eller tiff. Hvis print overstiger 4 m leveres fil i 25% eller 50% af normal størrelse. LIFTE: Ønsket tid for lift med fører kan ikke garanteres udfyldt, men bruges til planlægning af arbejdet i hallerne. / BANNERS: Material should be supplied as a ready to print file in scale of 1:1 and in the format eps/jpg/pdf or tiff. If the print exceeds 4 m the file should be supplied to us as 25% or 50% of normal size. LIFTS: The stated time for lift with driver cannot be guaranteed, but is used for planning of work in the halls. nr. Projektor og lærred Str. Projector and screen Size Lærred&projektor / Screen&projector 5.500,00 743, Lærred u. projektor / Screen w/o projector 1.450,00 195, Stort lærred m/ projektor / Large screen w/ projector 7.450, ,76 Alle priser er inkl. levering, opsætning og nedtagning og gælder for max. 5 lejedage. Normalt vil udstyret blive leveret eftermiddagen før arrangementsstart. Du bedes være på standen ved overlevering. / The prices covers up to 5 rental days and includes delivery, set-up and derig. Usually the equipment will be delivered the afternoon before the exhibition opens. Please be present at your stand at delivery.

25 AV- og PC-udstyr / AV and PC equipment 25 nr. PC og printer PC and printer Printer s/h / Printer b/w 895,00 120, Farveprinter / Colour printer 1.995,00 269, Laserprinter farve / Laser printer colour 1.295,00 175, Bærbar Lenovo T500 / Laptop Lenovo T ,00 310, Bærbar IBM T42 / Laptop IBM T ,00 215, PC adm. gebyr / PC Admin Fee 600,00 81,08 PC'erne inkl. Windows Pro og Office Pro. Vare er obligatorisk tilkøb ved leje af PC-ydelser. / The Pc's include Windows Pro and Office Pro. Item is mandatory purchase when renting PC equipment. nr. Skærm og tilbehør Watt Monitor and additionals " Touch skærm / 23" Touch screen 2.600,00 351, " TFT skærm / 23" TFT screen 1.900,00 256, " skærm / 32" screen ,00 378, " skærm / 42" screen ,00 513, " skærm / 51" screen ,00 709, " skærm / 60" screen , , " skærm / 80" screen , , DVD+Blu Ray / DVD+Blu Ray Player 800,00 108, Beslag egen væg / Mount for own wall 1.737,00 234, PC adm. gebyr / PC Admin Fee 600,00 81, Monteringsbøjle / Mounting bracket 500,00 67,57 Alle priser er inkl. levering, opsætning og nedtagning. Udstyret vil blive leveret efter kl. 12 dagen før messestart. Du bedes være på standen ved overlevering. / All prices include delivery, set-up and derig. The equipment will be delivered the afternoon before the exhibition opens. nr. Lydanlæg Watt Sound systems for music Anlæg tale/musik 100 / System speech/music ,00 243, Anlæg tale/musik 300 / System speech/music ,00 394, Anlæg baggrundsmusik / System background music 1.200,00 162, Ekstra mikrofon / Extra microphone 1.000,00 135,14

26 AV- og PC-udstyr / AV and PC equipment 26 nr. Teknisk assistance Tidsrum Bemærk Technical assistance Time Note Teknisk hjælp / Technical help Price/hour 485,00 65, Teknisk hjælp / Technical help 17-08* Price/Hour 715,00 96,62 * Pris pr. påbegyndt time lør./søn./hellidage / * Price per ongoing hour on Sat/Sun/Holidays nr. Symbol Netværk m/ internetforbindelse Network w/ Internet connection Mb, aut. IP 2.256,00 304, Mb, aut. IP 2.627,00 355, Mb, 1 fast IP / 3 Mb, 1 fixed IP 4.069,00 549, Mb, 1 fast IP / 10 Mb, 1 fixed IP , , Ekstra off. IP adr. / Extra public IP 757,00 102, Ekstra drop / Extra connection 1.535,00 207,43 nr. Udstyr Equipment Switch 379,00 51, Router 1.391,00 187,97 Disse varer udlejes ikke, men sælges og kan afhentes i teknisk service i opbygningsperioden. / These items are not offered for rent, but can be purchased and collected at the Technical Service Department during build up. nr. Netværkskabler Længde Network cables Length Netværkskabel 2 / Network cable 2 2 m 83,00 11, Netværkskabel 5 / Network cable 5 5 m 140,00 18, Netværkskabel 10 / Network cable m 177,00 23,92 nr. Symbol Telefoni Antal dage Bemærk Telecom No. days Note Telefonapparat / Telephone 289,00 39, ISDN2 linie / ISDN2 line 1 incl ,00 442, ISDN2 trafik / ISDN2 Traffic Extra day 390,00 52,70

27 Netværk og telefoni / Network and telecom 27 nr. Symbol Telefoni Antal dage Bemærk Telecom No. days Note PSTN linie / PSTN line 1 incl ,00 347, PSTN trafik / PSTN Traffic Extra day 279,00 37,70

28 Blomster og dekorationer / Flowers and decorations 28 nr. Blomster og dekorationer Farvekode Bemærk Flowers and decorations ColourCode Note Lille buket / Small Bouquet * 195,00 26, Stor buket / Large Bouquet * 320,00 43, Lille rosendekoration / Small Rose Decoration * 350,00 47, Stor rosendekoration / Large rose decoration * 585,00 79, Roser i glasvase / Roses in vase * 300,00 40, Blå hortensia / Blue hortensia 185,00 25, Cala & græs / Cala and grass 220,00 29, Naturbuket / Nature bouquet 500,00 67, Amaryllis - NOV-FEB 395,00 53, Lime gladiolus - AUG-NOV 370,00 50, Ornitogalum 400,00 54, Anthyrium i skjuler / Anthyrium in container 280,00 37, Orkidé / Orchid ** 280,00 37, Orkideer / Orchids ** 545,00 73, Hortensia / Hydrangea *** 420,00 56, Buxbom 410,00 55, Vild laurbær / Wild laurel 285,00 38, Goldchrist / Thuja 420,00 56, Goldchrist 2 / Thuja 2 660,00 89, Packira, stor / Packira, Large - 725,00 97, Oliventræ, lille / Olive tree, Small - 340,00 45, Oliventræ, stor / Olive tree, Large - 600,00 81, Stuebirk m rund spand / Ficus 1.5 m - 485,00 65, Stuebirk i firkantet spand / Ficus 1.8 m - 585,00 79, Lejeplante / Rental plant State type 450,00 60,81 *) Til denne vare kan vælges mellem følgende farvekoder: 1. Hvid, 2. Gul, 3. Blå-lilla, 4. Hvid-gul, 5. Rød-orange, 6. Multifarvet. 7. Multifarvet pastel. **) Vælg mellem 4 orkidéfarver: hvid, pink, lime, lilla. ***) Vælg mellem 3 hortensia farver: hvid, lyserød eller blå. Husk at påføre koder ved bestilling. Ellers forbeholder vi os ret til at vælge farve. / *) For this item you can choose between the following colour codes: 1. White, 2. Yellow, 3. Blue-purple, 4. White-yellow, 5. Red-orange, 6. Multi coloured, 7. Multi coloured pastel. **) Choose between orchid colours: white, pink, lime or purple. ***) Choose between 3 hydrangea colours: white, pink or blue. Remember to add colour code to order. If not, we reserve the right to decide colour.

29 Blomster og dekorationer / Flowers and decorations 29 nr. Fotograf Photographer Stand foto / Photographer 743,00 100, Event foto, 1 time / Event photo 1 hour 796,00 107, Event foto, 4 timer / Event photo, 4 hours 2.758,00 372, Event foto, 8 timer / Event photo, 8 hours 5.305,00 716, Produktfoto / Pack shot 266,00 35,95

30 Blomster og dekorationer / Flowers and decorations 30 nr. Standværtinde Dato/tid Bemærk Stand Hostess Date/time Note Værtinde / Hostess 8am-6pm Work days* 314,00 42, Værtinde / Hostess 6pm-8am +Weekend* 351,00 47, Ekstra sprog / Extra language ** 30,00 4,05 *) Ved værtindebooking: Oplys venligst ønsket dato, starttidspunkt og antal timer samt typer af opgaver. Værtinden taler dansk og engelsk. **) Skriv venligst sprog. / *) When booking hostesses: Please state wished date, start time, number of hours and required hostess duties. The hostess speaks Danish and English. **) Please write language.

31 Blomster og dekorationer / Flowers and decorations 31 nr. Handyman Handyman ,00 42, Handyman ,00 47,43

BESTILLING 2015 ORDER 2015. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING 2015 ORDER 2015. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING 2015 ORDER 2015 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Handelsbetingelser Map of Bella Center Terms of service Nøglefærdige

Læs mere

BESTILLING AF UDSTYR 2013 ORDER FORMS FOR EQUIPMENT 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING AF UDSTYR 2013 ORDER FORMS FOR EQUIPMENT 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING AF UDSTYR 2013 ORDER FORMS FOR EQUIPMENT 2013 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Welcome! Velkommen!

Indholdsfortegnelse. Welcome! Velkommen! BESTILLING 2016 ORDER 2016 Velkommen! Udvalget i dette katalog vil variere pr. arrangement under hensyntagen til arrangørens ønsker. Bestilling skal derfor ske i forhold til det på arrangementet gældende

Læs mere

Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets

Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets 5 nr. Vægge og friser no. Walls and fascia boards 2001011 Ekstra væg / Extra stand wall 100x250 cm 338,00 45,66 2001122 Farvet væg / Coloured wall

Læs mere

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING 2014 ORDER 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser Terms of service 4 Nøglefærdige

Læs mere

Bestillingsskema 1 Orderform 1

Bestillingsskema 1 Orderform 1 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Bestillingsskema 1 Orderform 1

Bestillingsskema 1 Orderform 1 : +45 44 91 80 44 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of 8305 Pakkeløsning med cafébord / Package with café table 1.740 8306 Pakkeløsning med barbord

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme I dette katalog findes et stort udvalg af inventar, som kan lejes til din stand. Udstyret vil blive leveret direkte på standen. Deadline for bestilling

Læs mere

Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package. Samlet pakke med / Complete package with. 2 klapstole / folding chairs 1 cafébord / café table

Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package. Samlet pakke med / Complete package with. 2 klapstole / folding chairs 1 cafébord / café table Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 4 Nøglefærdige stande

Læs mere

INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > INDRETNING AF STANDEN 2014 DECORATION OF THE STAND 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 4 Nøglefærdige stande

Læs mere

Ølfestival 2009. Inventar til stande / Equipment for stands. Diske og Podier / Counters and Podiums

Ølfestival 2009. Inventar til stande / Equipment for stands. Diske og Podier / Counters and Podiums Inventar til stande / Equipment for stands Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot monteret på skinner.

Læs mere

INDRETNING AF STANDEN 2013 DECORATION OF THE STAND 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

INDRETNING AF STANDEN 2013 DECORATION OF THE STAND 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > INDRETNING AF STANDEN 2013 DECORATION OF THE STAND 2013 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 4 Nøglefærdige stande

Læs mere

Welcome! Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11

Welcome! Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11 INDRETNING AF STANDEN 2016 DECORATION OF THE STAND 2016 Velkommen! Udvalget i dette katalog vil variere pr. arrangement under hensyntagen til arrangørens ønsker. Bestilling skal derfor ske i forhold til

Læs mere

PRODUKTER/SERVICES 2012 PRODUCTS/SERVICES 2012. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

PRODUKTER/SERVICES 2012 PRODUCTS/SERVICES 2012. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > PRODUKTER/SERVICES 2012 PRODUCTS/SERVICES 2012 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 5-12 Møblering af standen Furnishing

Læs mere

BESTILLING 2012 ORDER 2012. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING 2012 ORDER 2012. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING 2012 ORDER 2012 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 6 4 5 2 3 1 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO P4

Læs mere

INDRETNING AF STANDEN 2015 DECORATION OF THE STAND 2015. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

INDRETNING AF STANDEN 2015 DECORATION OF THE STAND 2015. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > INDRETNING AF STANDEN 2015 DECORATION OF THE STAND 2015 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center Nøglefærdige stande

Læs mere

Ølfestival 2011. Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme. Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package

Ølfestival 2011. Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme. Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Messekatalog ØKSNEHALLEN

Messekatalog ØKSNEHALLEN Messekatalog ØKSNEHALLEN STANDSTØRRELSER OG STANDVÆGGE Øksnehallens udstillingssystem er udviklet til hallens enkle arkitektur. Systemet består af lette hvide droppaper-banner, som kan bruges til rum-

Læs mere

Standens grundopbygning / Booth shell scheme

Standens grundopbygning / Booth shell scheme Standens grundopbygning / Booth shell scheme 5 nr. Symbol Hal HB Vægt Højde Stk. Leje / Rental no. Hall HB Weight Height 311 Wire hal HB / Wire Hall HB 0-99 kg 370,00 50,00 31105 Wire for standsøjle /

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Produktkatalog. Storformatprint & udstillingssystemer

Produktkatalog. Storformatprint & udstillingssystemer Produktkatalog Storformatprint & udstillingssystemer Vi printer på næsten alt - og i alle formater... Udstillingssystemer Storformatprint Stofbanner Presenningsbanner Facadebanner Spændbanner Stilladsbanner

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Standopbygning og tæpper

Standopbygning og tæpper Standopbygning og tæpper Har du brug for en ekstra væg, en dør eller enkeltdele, der kan sætte prikken over i'et på din stand, finder du her en oversigt over standmateriel og tilbehør. Skal du selv stå

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v.

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bryllupsmesse d. 29. januar 2017 / udstiller virksomhed: Standvæggge, friser, døre og overliggere

Læs mere

Welcome! Nøglefærdige stande Turnkey Stands 1-2. Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11

Welcome! Nøglefærdige stande Turnkey Stands 1-2. Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11 PRODUKTER 2018 PRODUCTS 2018 Velkommen! Udvalget i dette katalog vil variere pr. arrangement under hensyntagen til arrangørens ønsker. Bestilling skal derfor ske i forhold til det på arrangementet gældende

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Welcome! Nøglefærdige stande Turnkey Stands 1-2. Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11

Welcome! Nøglefærdige stande Turnkey Stands 1-2. Afmelding af opbygning Removal of construction 3. Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 4-11 PRODUKTER 2017 PRODUCTS 2017 Velkommen! Udvalget i dette katalog vil variere pr. arrangement under hensyntagen til arrangørens ønsker. Bestilling skal derfor ske i forhold til det på arrangementet gældende

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Musikhuset Aarhus Scene/stage

Musikhuset Aarhus Scene/stage Store Sal: Large Stage: Scene dimensioner: (512m 2 /forscenen 98m 2 ) Scenegulv over publikumsgulv Trappe ned i begge sider af scenen 25 m 18 m Forscenen 6,5m Proscenium åbning min./max. 10-18m Proscenium

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Musikhuset Aarhus Lys/light

Musikhuset Aarhus Lys/light Store Sal GrandMA 2048 channels, 4 DMX 512 outputs Lyspulten er normalt placeret i lyslogen bagest i salen. Den kan flyttes ud midt i salen til prøvearbejde eller for at afvikle forestillingen herfra.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

LIGHTS FOR SHOPS. Lighting

LIGHTS FOR SHOPS. Lighting LIGHTS FOR SHOPS Lighting Den heelige sælger Når vi taler om belysning til butikker, så taler vi om hvordan kunderne oplever atmosfæren i butikken. Er der dårligt lys, kan butikken virke lukket. Derfor

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SWITCH COLLECTION DESIGN BY BUSK + HERTZOG

SWITCH COLLECTION DESIGN BY BUSK + HERTZOG SWITCH COLLECTION DESIGN BY BUSK + HERTZOG EXECUTIVE MØDE- OG KONFERENCEBORDE VIDEOKONFERENCEBORDE MØDE- OG KONFERENCEBORDE KANTINE- OG CAFEBORDE SKRIVE- OG SIDDE-STÅBORDE LOUNGE EXECUTIVE MEETING AND

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO TEKNISK INFO TECHNICAL INFO 2 METRO GROUND FLOOR ENTRANCE EAST HALL H HB3 HB4 B0-1 HALL B ENTRANCE B0 B0 FOYER HALL C5 FOYER B0-2 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 A2 A3 CENTER HALL E E-NORTH E-SOUTH CONGRESS HALL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

INDHOLD / CONTENT SENGE / BEDS SLAGBÆNKE / / TABLES / CHAIRS OPBEVARING / HYLDER / STORAGE / SHELVES HYNDER / CUSHIONS

INDHOLD / CONTENT SENGE / BEDS SLAGBÆNKE / / TABLES / CHAIRS OPBEVARING / HYLDER / STORAGE / SHELVES HYNDER / CUSHIONS S EAS I D E C O L L E C T I O N NÅR MAN ER VOKSET OP VED VANDET I DANMARK, HVOR STRAND OG SOMMERHUSSTEMNING DANNER GRUNDLAG FOR ALT, HVAD MAN FORETAGER SIG, SÅ AFSPEJLER DET SIG I MÅDEN MAN LEVER OG TÆNKER

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere