E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU"

Transkript

1 E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU Indholdsfortegnelse Om PeopleXS... 2 Lederportalen... 2 Administratorportalen... 2 Opgavelisten... 3 Mailbox ind... 4 Workflows grundstenen i PeopleXS... 5 Et workflow for stillinger og et andet workflow for kandidater... 6 Hvordan en kandidat/stilling bevæger sig igennem et workflow... 6 Opgaveopdateringer... 7 Opgaveopdatering for en enkelt kandidat/stilling... 7 Afsendelse af ifm. opgaveopdatering af enkelt kandidat/stilling... 9 Opgaveopdatering for flere kandidater på én gang... 9 Opgaveopdatering af en eller flere kandidater via stillingen inkl. afsendelse af masseopgaveopdatering E mails og dokumenter Sende s Kontaktpersoner Kandidater Ledige stillinger Modtage s Gem en på en stillings, kandidats eller kontaktpersons Dokument faneblad Vedhæftede dokumenter Upload af dokumenter Arkiv Hvordan søger man på arkivet? Hvordan genopliver man fra arkivet? Side 1 af 18

2 Om PeopleXS PeopleXS er et online rekrutteringssystem, hvori ledige stillinger oprettes og annonceres på AU s hjemmeside. Ansøgninger til stillingerne modtages og behandles ud fra en på forhånd fastlagt arbejdsgang, i systemet understøttet af workflows. Systemet indeholder et antal skabeloner, hvori teksten er skrevet, hvilket gør det hurtigt at sende s. Alle dokumenter og al korrespondance vedr. hver stilling og ansøger arkiveres i systemet. PeopleXS har to indgange Administratorportalen og Lederportalen hvor man kan logge ind og se ledige stillinger og ansøgere. Administratorportalen er HR medarbejderens indgang til systemet, mens Lederportalen er for de ledere, institutledere og andre, som skal være med til at beslutte, hvem der skal ansættes til en given stilling. Lederportalen Lederportalen er for de ledere, institutledere og andre, som skal være med til at beslutte, hvem der skal ansættes til en given stilling. I Lederportalen kan man se stillinger og de tilhørende ansøgninger. De systemfunktioner, som man har i Administratorportalen, er ikke tilgængelige i lederportalen. Alle, der skal have adgang til Lederportalen, oprettes som kontaktperson i Administratorportalen og gives adgang til netop de ledige stillinger, som er relevante for vedkommende. Der logges ind på lederportalerne her: ogansaettelse/peoplexs lederportaler/ Figur 1 Loginside til lederportal Administratorportalen Som administrator logger du ind i Administratorportalen ( og får adgang til alle ledige stillinger og ansøgere på dit hovedområde. Du har desuden adgang til alle de systemfunktioner, der er nødvendige for at oprette stillinger, behandle ansøgninger, kommunikere via osv. PeopleXS er et opgavebaseret system. Når ledige stillinger og ansøgninger bevæger sig igennem deres workflows, så bevæger de sig igennem de opgaver, som den præ definerede arbejdsgang består af. Et workflow kan opfattes som en rækker perler på en snor, hvor perlerne er opgaver. Der er to indgange til opgaver i systemet, Opgavelisten og Mailbox ind. Opgavelisten er HR s fælles to do liste i PeopleXS. Mailbox ind er den mailboks, hvor alle s kommer ind. I PeopleXS sender og modtager du s via en anden adresse end din personlige aumailadresse. s, der sendes til en PeopleXS adresse kommer kun ind i PeopleXS indbakken. I de gamle PeopleXS portaler kom s sendt til din PeopleXS adresse i nogle tilfælde også som kopi til din personlige AU mailadresse, men det gør de ikke længere. Side 2 af 18

3 Opgavelisten Administratorportalen er opbygget således, at du navigerer vha. menuen i venstre side (se den grønne firkant i Figur 2). Menuen i venstre side ændrer sig ikke, men afhængig af hvad du vælger i menuen, så skifter indholdet til højre i den gule firkant. Når du logger ind i Administrator portalen, så er det første billede, du ser, Opgave listen (den gule firkant i Figur 2). Opgave listen viser i kronologisk rækkefølge de opgaver, som skal udføres i forbindelse med aktive ledige stillinger. Opgaverne har hver en forfaldsdato, som er den dato, hvor du som administrator senest skal gøre noget eller minde andre om at gøre noget. Opgave listen bør bruges som en to do liste. Der findes en opgave for hver ledig stilling og hver enkelt ansøger, dvs. at opgave listen ofte vil være meget lang og uoverskuelig. Du skal derfor, første gang du logger ind i PeopleXS, sætte et filter op, så du kun ser stillings opgaver. Opgave listens filtre er personlige. Systemet husker, hvilket filter du sidst brugte, inden du loggede ud, og dette filter vil automatisk være anvendt, næste gang du logger ind. Da opgavelistens filtre er personlige, skal du selv sørge for at sætte minimum et filter op (et filter for stillingsopgaver). Det gennemgås i vejledningen Opsætning af filtre under Opgaver, hvordan du sætter filtre op. Figur 2 Startsiden i administratorportalen med opgavelisten Når du klikker på det blå link i kolonnen Emne i Figur 2, kommer du direkte ind til den pågældende opgaves opdateringsbillede (se Figur 3). Har du brug for mere info vedr. den stilling eller ansøger, som opgaven er tilknyttet, før du laver en opgaveopdatering, skifter du bare til et af de andre faneblade. Se i afsnittet Opgaveopdateringer hvordan og hvornår du laver en opgaveopdatering. Når du laver en opgaveopdatering til en slutstatus, så bliver workflowet lukket ned, dvs. der ikke længere findes åbne opgaver på kandidaten/stillingen. Derudover bliver kandidaten/stillingen automatisk flyttet til arkivet ifm. opgaveopdateringen til slutstatussen, og vil ikke længere kunne ses i listen over aktive kandidater/stillinger. Se vejledningen Centrale begreber for yderligere information omkring arkivet. Side 3 af 18

4 Figur 3 Opgaveopdateringsvinduet Mailbox ind Mailbox ind er PeopleXS s indbakke. Alle s, der sendes til dit team, kan ses i Mailbox ind. Der findes et team for hvert hovedområde samt et team for administrationen. I skærmbilledet herunder (Figur 4) er der klikket på Mailbox ind i menuen. I den gule firkant kan du se alle de s, som er kommet ind i dit teams indbakke. Som udgangspunkt vises kun e mails, der afventer behandling, altså e mails som endnu ikke er gemt på en ansøger eller en ledig stilling. I listen nederst er det muligt at vælge en anden visning (den blå firkant i Figur 4). I afsnittet E mails og dokumenter gennemgås, hvordan e mails og vedhæftede dokumenter gemmes på en kandidat, ledig stilling eller kontaktperson. I PeopleXS hedder opslag Ledige stillinger og ansøgere hedder Kandidater. Se vejledningen Centrale begreber for yderligere begrebsafklaringer. Figur 4 Mailbox ind Side 4 af 18

5 Workflows grundstenen i PeopleXS På AU er det defineret, hvordan sagsbehandlingen af ansøgninger til forskellige stillingstyper skal forløbe. PeopleXS er bygget op, så disse arbejdsgange er understøttet af systemet ved hjælp af workflows. Et workflow er en besluttet arbejdsgang, som består af et antal statusser, som en stilling eller en kandidat gennemløber. Når en kandidat befinder sig i en bestemt status, så ved du, hvor i behandlingsforløbet, kandidaten er. I hver status vil der som regel være noget, du som administrator skal foretage dig. Når et workflow defineres, angives hvilke statusser, der indgår i workflowet fra start til slut. Det er besluttet for hver status, hvilke andre statusser, der er tilladt før og efter den pågældende status. På den måde er der bygget et forholdsvis fast forløb op, som stillinger og kandidater gennemløber. I Figur 5 ses workflowet for en VIP ansøgning. Når kandidaten har udfyldt det online ansøgningsskema og trykket på Send knappen, så oprettes ansøgningen i PeopleXS, og der startes automatisk et workflow for kandidaten, hvor kandidaten befinder sig i den første status i workflowet: 00 Validering af ansøgning. De røde streger illustrerer den typiske vej gennem workflowet. De grå statusser (S0 Teknisk afslag, S2 Trukket sig, S6 Afslag, S7 Afslag efter samtale og S9 Ansat) er de mulige slutstatusser for en VIP ansøgning. Når en kandidat eller ledig stilling er færdigbehandlet og lander i en slutstatus, så bliver de automatisk arkiveret, så de ikke længere ligger i listen blandt aktive kandidater eller ledige stillinger. De kan dog stadig fremsøges i arkivet. Se afsnittet Arkiv for yderligere information omkring arkivet. HR Afslutning Udvælgelse Bedømmelse Udvalg Opslag 00 Validering af ansøgning 28 Info om bedøm.udv. tilsendes ansøger 52 Afventer bedømmelse 60 Afventer afgørelse 68 Indkaldes til samtale 70 Samtale 90 Ansættelse under færdiggørelse 02 Afventer info fra ansøger S0 Teknisk afslag S6 Afslag S7 Afslag efter samtale S9 Ansat Figur 5 Workflow for en alm. VIP ansøgning Procedurerne for at vurdere kandidater til en TAP stilling og de forskellige typer af VIP stilling er forskellige, og derfor er der forskellige workflows for de forskellige typer af stillinger og kandidater i PeopleXS (find alle workflows i dokumentet Alle workflows). Side 5 af 18

6 Et workflow for stillinger og et andet workflow for kandidater Der er separate workflows for en ledig stilling og for kandidater. Det skyldes, at sagsbehandlingsforløbet er forskelligt for en ledig stilling og for kandidaterne til stillingen. Derudover er det forskellige skabeloner, der bruges til at kommunikere med kandidaterne og de personer, som er med til at bestemme, hvem der skal ansættes i den ledige stilling. Hvordan en kandidat/stilling bevæger sig igennem et workflow Det er dig, som HR medarbejder, der skal flytte kandidater og stillinger igennem deres workflow. På en stilling eller en kandidat, som endnu ikke er færdigbehandlet, vil der altid være tilkoblet en opgave. Opgaven refererer til den status, som kandidaten eller stillingen aktuelt befinder sig i. Afhængig af, hvilken status det er, vil nogen skulle gøre noget. Det kan fx være, at bedømmelsesudvalget skal lave bedømmelser, eller at du som HR medarbejder skal indkalde en kandidat til samtale. Når opgaven er udført, og stillingen eller kandidaterne skal videre i workflowet, så skal du lave en opgaveopdatering. For at flytte en kandidat eller en ledig stilling fra en status til den næste status i workflowet, så skal du lave en Opgaveopdatering. Opgaveopdatering og statusopdatering er to ord for den samme handling. En pil i workflowet er med andre ord lig med en opgaveopdatering (se Figur 6). HR Afslutning Udvælgelse Bedømmelse Udvalg Opslag 00 Validering af ansøgning 28 Info om bedøm.udv. tilsendes ansøger 52 Afventer bedømmelse 60 Afventer afgørelse 68 Indkaldes til samtale 70 Samtale 90 Ansættelse under færdiggørelse 02 Afventer info fra ansøger S0 Teknisk afslag S6 Afslag S7 Afslag efter samtale S9 Ansat Opgaveopdatering Figur 6 Workflow for en alm. VIP ansøgning med illustration af hvor der skal laves opgaveopdateringer Eksempel: Ligger en kandidat i status 28 info om bedøm.udv. tilsendes ansøger, så vil der være en åben opgave på kandidaten, der hedder 28 Info om bedøm.udv. tilsendes ansøger. Når der er sendt en med information om bedømmelsesudvalget til kandidaten, så er kandidaten klar til at blive flyttet til den næste status i workflowet: 52 Afventer bedømmelse (se Figur 7). For at komme til næste status, så skal du lave en opgaveopdatering på kandidaten. Side 6 af 18

7 Opgaveopdatering Figur 7 Det er en opgaveopdatering, når man skifter fra én status i workflowet til en anden status. Når du laver en opgaveopdatering til en slutstatus, så bliver workflowet lukket ned, dvs. der ikke længere findes åbne opgaver på kandidaten/stillingen. Derudover bliver kandidaten/stillingen automatisk flyttet til arkivet ifm. opgaveopdateringen til slutstatussen, og vil ikke længere kunne ses i listen over aktive kandidater/stillinger. Se afsnittet Arkiv for yderligere information omkring arkivet. Opgaveopdateringer Opgaveopdateringer bruges til at flytte en stilling eller en kandidat fra en status i workflowet til den næste status i workflowet. Der er to måder at lave opgaveopdateringer i systemet: Opgaveopdatering for én enkelt kandidat/stilling Opgaveopdatering for flere kandidater på én gang (masse opgaveopdatering) Opgaveopdatering for en enkelt kandidat/stilling Skal du lave en opgaveopdatering for en enkelt kandidat eller stilling, så finder du kandidaten/stillingen og klikker på Opgaver fanebladet. I eksemplet herunder (se Figur 8) er der klikket på en kandidats Opgaverfaneblad. Du behøver ikke nødvendigvis at fremfinde kandidaten eller stillingen for at lave en opgaveopdatering, som nævnt i afsnittet Opgavelisten, er det muligt at klikke på en opgave direkte fra opgavelisten. Figur 8 Kandidat Opgaver fanebladet I dette eksempel (Figur 8) befinder kandidaten sig i status Samtale (se den grønne cirkel i Figur 8). Det er besluttet, at denne kandidat skal tilbydes ansættelsen, så kandidaten skal flyttes videre til næste status 90 Ansættelse under færdiggørelse. Du laver en opgaveopdatering ved enten at klikke på Opgaveopdatering i den røde cirkel eller ved at klikke på statussen i den grønne cirkel (Figur 8). Side 7 af 18

8 Et klik på Opgaveopdatering/statussen åbner følgende vindue (Figur 9): Figur 9 Opgaveopdateringsvindue I venstre side ses den Aktuelle status, her 70 Samtale. I denne side er det i muligt at ændre forfaldsdatoen for den aktuelle status, skrive kommentarer til den aktuelle status eller sende en uden at skifte til en ny status. Klik på Gem i den grønne cirkel i Figur 9, når du er færdig. Oftest skal kandidaten videre i workflowet, hvilket gøres i billedet Næste status i højre side. Her vælges den næste status i drop down listen ud for Status. Lokation og Forfaldsdato genereres automatisk. Vær opmærksom på, at du også selv kan sætte forfaldsdatoen til en bestemt dato, hvis du ønsker det. Efter den ønskede status er valgt, klikkes på Gem og tilføj (orange cirkel i Figur 9). Vær opmærksom på, at du selv skal sætte forfaldsdatoen ved VIP opslag i status 24 Bedøm.udvalg behandles af Aka.råd. Opgaven på kandidaten ændrer nu titel til den nye status i workflowet (se Figur 10). Tjek forfaldsdatoen yderst til højre. Figur 10 Kandidat Opgaver fanebladet Side 8 af 18

9 Afsendelse af ifm. opgaveopdatering af enkelt kandidat/stilling Bemærk, det er muligt at sende en i samme ombæring, som du laver en opgaveopdatering. Det kan ofte være en fordel for at spare en arbejdsgang. Du vælger ganske enkelt bare den , du ønsker at afsende ifm. opgaveopdateringen i opgaveopdateringsvinduet (se de blå firkanter i Figur 9). Når du så trykker på Gem eller Gem og tilføj knappen kommer du ind på en. Når den så er sendt, har du både sendt en og foretaget opgaveopdateringen. Opgaveopdatering for flere kandidater på én gang I stedet for at gå ind på hver enkelt kandidat og lave en opgaveopdatering, kan du på én gang lave en opgaveopdatering for udvalgte kandidater, som har søgt den samme stilling. Dvs., at du fra stillingen kan lave en opgaveopdatering for en eller flere kandidater. Det kan være nyttigt, hvis du skal flytte flere kandidater fra en status til en anden. Det skal du eksempelvis, når fristen på et opslag er udløbet, og alle kandidaterne skal flyttes til status 28 Info om bedøm.udv tilsendes ansøger. 1. Klik ind på den ledige stillings Ansøgninger faneblad. 2. Marker de kandidater, som skal flyttes til en ny status med et flueben (se den røde firkant i Figur 11). Vælg derefter Statusopdatering i Handlings drop down listen (den grønne firkant i Figur 11) og tryk på Start knappen. Figur 11 Ledig stillings Ansøgning faneblad: 2 kandidater er valgt og der vælges Statusopdatering i drop downmenuen. 3. I næste vindue (se Figur 12) vælges den næste status 28 Info om bedøm.udv. tilsendes afsender og der trykkes Gem. Vær opmærksom på, at du ikke kan fortryde en masse opgaveopdatering. Figur 12 Masseopgaveopdateringsvindue Side 9 af 18

10 4. Efter du har klikket på Gem kommer du tilbage til Ansøgninger fanebladet (se Figur 13), hvor du kan se, at de to kandidater har skiftet status. Figur 13 Ledig stillings Ansøgninger faneblad Opgaveopdatering af en eller flere kandidater via stillingen inkl. afsendelse af masseopgaveopdatering Når du vælger at lave en masseopgaveopdatering via stillingen, har du samtidig mulighed for også at sende en til alle kandidaterne på én gang. Dvs. at du kan opgaveopdatere et antal kandidater, samtidig med at du sender en til dem alle. Når du på stillingens Ansøgninger faneblad med et flueben har markeret de kandidater, som du vil flytte til en ny status og i samme ombæring sende en til, og derefter har valgt Statusopdatering, så dukker vinduet i Figur 14 op. Når du samtidig med masseopgaveopdateringen vil sende en til kandidaterne, så skal du vælge en skabelon i Vælg feltet (den røde firkant i Figur 14). Herefter klikker du på Gem og kommer videre til vinduet, hvorfra du sender en. skabelonerne er navngivet, så de har samme nummer, som den workflow status, de anvendes sammen med. I eksemplet i Figur 14 vælges således en skabelon, der starter med K28. Figur 14 Masseopgaveopdatering, hvor der også afsendes en til hver kandidat Side 10 af 18

11 I Figur 15 er skabelonen K28 Info om bedøm.udv., alm. opslag da valgt. Som det fremgår af screendumpet kan du ikke kan se, at makroerne i en er udfyldte, før du har afsendt mailen og kan gå ind på hver enkelt . Dette gør, at der er nogle s, der er mere velegnede til masse s end andre. s, hvor du vil være helt sikker på, at makroer er udfyldt korrekt, bør derfor ikke sendes som en masse , men enkeltvis, så du kan se præcis, hvordan en ser ud for modtager, inden du sender den. Hvis der ved afsendelse af en masse er nogle makroer, som ikke kan udfyldes, så vil du i Mailbox ind modtage en mail om problemet. Afsendte s gemmes på hver enkelt kandidats Dokumenter faneblad. Det vil ligeledes kunne ses på hvert enkelt kandidats Dokumenter faneblad, hvis en pga. makro fejl ikke er blevet afsendt. Figur 15 en K28 Info om bedøm.udv., alm. opslag da til kandidaterne. Bemærk, du kan ikke se hvad makroerne er udfylt med, før efter en er afsendt. E mails og dokumenter I dette afsnit beskrives de forskellige steder, hvorfra du kan afsende s. Det beskrives, hvordan du modtager s og gemmer dem på den korrekte kandidat eller ledig stilling. Til sidst forklares det, hvordan du uploader et dokument, som ikke er kommet ind via en . Sende s Du kan afsende s fra flere forskellige steder i systemet. Hvorfra du skal afsende hver enkelt afhænger af, hvilken type det er, samt hvilke data der skal trækkes ind i en. Se vejledningen Hvorfra sendes hver enkelt ? for et skema over, hvorfra hver skal afsendes. Side 11 af 18

12 Skal du besvare en , som er modtaget i Mailbox ind, så skal du først gemme den på kontaktpersonen/kandidaten/stillingen (se afsnittet Modtage s), før du svarer. Således bliver din svar automatisk gemt samme sted. Kontaktpersoner s til en kontaktperson afsendes enten fra kontaktpersonenes Selvbetjenings faneblad (login info til lederportalen) eller fra kontaktpersonens Dokumenter faneblad. Når der en sendt en til en kontaktperson, vil man altid kunne se en på kontaktpersonens Dokument faneblad. Kandidater s til kandidater afsendes fra kandidaten, medmindre det er en masse s, som afsendes til flere kandidater fra stillingen. skabeloner til kandidater eller skabeloner som trækker informationer om kandidater starter med K og et tal, der svarer til tallet for den status i workflowet, hvor skabelonen typisk bruger. sskabeloner til og vedr. kandidater skal afsendes: Ifm. en opgaveopdatering på kandidaten Fra stillingens Ansøgninger faneblad (masse ) Fra kandidatens dokumenter faneblad (ved svar på modtaget eller hvis en ikke skal trække informationer fra stillingen) Ledige stillinger Ledige stillinger skabeloner er alle de skabeloner, som trækker information om stillingen og evt. stillingens ansøgere. Ledige stillinger skabeloner starter med et tal, der referer til tallet på den status i workflowet, hvor skabelonen typisk bruges. Ledige stillinger skabeloner afsendes: Ifm. en opgaveopdatering på stillingen (smart, da man kan lave opgaveopdatering og sende i en ombæring) Fra stillingens dokumenter faneblad Fra stillingens Ansøgninger faneblad (hvis skabelonen skal indhente informationer om flere af kandidaterne på stillingen) Side 12 af 18

13 Modtage s Alle s kommer ind i Mailbox ind. Derfra skal de gemmes på den rette stilling, kandidat eller kontaktperson, så de kommer til at ligge på den sag, de vedrører, så man altid kan finde frem til dem igen. Gem en på en stillings, kandidats eller kontaktpersons Dokument faneblad Når du i Mailbox ind åbner en vedr. en stilling/kandidat/kontaktperson, skal en gemmes på stillingen/kandidaten/kontaktpersonen. Når du gør det, så bliver en gemt under Dokumenterfanebladet på samme måde som andre dokumenter. Hvis afsenderen af en mail allerede er registreret med den pågældende mail i systemet, som oftest vil være tilfældet for kandidater, foreslår systemet, når du åbner en, selv en kandidat på baggrund af afsendermailen. Det kan enten være på Ansøger eller Ansøgning. For at vedhæftede dokumenter kommer til at ligge korrekt, skal Ansøgning vælges (se den grønne firkant i Figur 16). Hvis du ønsker at gemme en på en anden kandidat end de(n) foreslåede, kan du søge efter navnet mv. i søgeboksen under Foreslået sag (se den røde firkant i Figur 16). Hvis du ønsker at gemme en på en stilling eller en kontaktperson og stillingen eller kontaktpersonen ikke allerede er foreslået, så kan du ligeledes søge på stillingens eller kontaktpersonens navn i søgeboksen under Foreslået sag. Når du har valgt den rette sag, klikkes på Gem i peoplexs knappen. Når en mail først er blevet tilføjet en sag, kan den pt. ikke flyttes til en anden. Figur 16 Valg af sag, som gemmes på. Vedhæftede dokumenter Når der er klikket på Gem i peoplexs, fremkommer et nyt lignende billede, hvor der er mulighed for at gemme eventuelle vedhæftede dokumenter i de rette kategorier. Vælg for hvert dokument kategorien i Side 13 af 18

14 drop down listen (Figur 17) og klik på Gem. Hvis der allerede på kandidaten er et dokument i den valgte kategori, vises den nyeste version automatisk i fx linket i kvitteringsmailen (men den gamle version af dokumentet findes stadig i systemet). Figur 17 Valg af dokumenttype for vedhæftede filer Specielt for CV et: CV et gemmes som den eneste dokumenttype IKKE på Dokument fanebladet. CV et gemmes på Kandidat fanebladet (se Figur 18). Når du i drop down listen vælger Curriculum Vitae, skal du være opmærksom på, at det eksisterende CV overskrives. Figur 18 Boksen CV er på Kandidat fanebladet, hvor man kan udskifte det aktuelle CV med et nyt. Mailen og de vedhæftede filer (pånær CV et) ligger nu under fanebladet Dokumenter på kandidaten (se Figur 19). CV et kan altid ses på kandidaten over faneblads linien (se Figur 20). Side 14 af 18

15 Figur 19 Kandidatens dokument faneblad, hvor mail og alle vedhæftede filer (pånær CV) gemmes. Figur 20 CV et kan altid findes på kandidaten over fanebladslinien. Upload af dokumenter Hvis du skal uploade et dokument, der ikke er kommet ind via en , skal du fremfinde den pågældende kandidat og derefter går ind på på Dokument fanebladet. Her klikker du på Upload dokument knappen (se Figur 21). Figur 21 Dokumenter fanebladet på en Kandidat Dokument billedet kommer nu frem (se Figur 22). Klik på Browse for at fremfinde dokumentet fra computeren og derefter på Upload for at uploade filen. Der fremkommer et dokumentikon over Browse linjen, når dokumentet er uploadet. Ikonet afhænger af dokumenttypen, for pdf vil det være pdf ikonet: Vælg den kategori, der passer på dokumentet. Tilføj eventuelt en sigende tekst i rubrikken Dokument. Klik på Gem. Filen er nu gemt under Dokument fanebladet. Side 15 af 18

16 Figur 22 Upload af dokument Arkiv Kontaktpersoner, accounts, ledige stillinger og kandidater kan enten være aktive eller på arkiv. Alle stillinger, kandidater, kontaktpersoner og accounts er aktive og findes under de respektive menuer i venstre side, indtil de arkiveres. Kandidater og ledige stillinger flyttes automatisk på arkiv, når de kommer i en sluttilstand i workflowet. Det anbefales ikke at arkivere en kandidat eller stilling, som ikke er nået til en sluttilstand i workflowet. Vil du arkivere en account skal du kontakte som vil gøre det for dig. Som udgangspunkt anbefales det ikke at arkivere kontaktpersoner, medmindre de stopper på AU, eller man mener, at de ikke vil få brug for at logge ind i lederportalen igen. Vil du arkivere en kontaktperson, skal du først fjerne kontaktpersonens portaladgang ved klik på Fjern konto knappen på kontaktpersonens Selvbetjeningsfaneblad (den røde firkant i Figur 23), før du arkiverer kontaktpersonen ved at klikke på Arkiv knappen på kontaktpersonens Status faneblad (se de blå firkanter i Figur 24). Figur 23 En kontaktpersons Selvbetjeningsfaneblad Side 16 af 18

17 Figur 24 En kontaktpersons Status faneblad Hvordan søger man på arkivet? Når stillinger, kandidater, kontaktpersoner og accounts er på arkiv, kan man finde dem på to måder. Skal du fx finde en arkiveret kandidat, kan du klikke på Arkiv og Kandidater i venstremenuen (se de grønne bokse i Figur 25 herunder), hvorefter du så får en liste over alle arkiverede kandidater, som du kan søge i (den blå firkant øverst til højre). Alternativt kan du klikke på Kandidater i venstre menuen og derefter på Kandidat arkiv øverst til højre (se de orange bokse i Figur 25 herunder), hvorefter du også får en liste over alle arkiverede kandidater, som du kan søge i. Er det i stedet en ledig kontaktperson, account eller stilling, du leder efter, gælder samme logik. Figur 25 Kandidater Side 17 af 18

18 Hvordan genopliver man fra arkivet? Skal du genoplive fx en kontaktperson fra arkivet, så finder du først kontaktpersonen på arkivet. Klik på kontaktpersonens Status faneblad og derefter på Hent knappen (den røde firkant i Figur 26 herunder). Kontaktpersonen er nu aktiv igen. Den samme logik gælder for accounts, ledige stillinger og kandidater. Kontakt hvis du ønsker at genoplive en account. Figur 26 En kontaktpersons Status faneblad Side 18 af 18

Workflow/opgaver/e mails/makroer

Workflow/opgaver/e mails/makroer Workflow/opgaver/e mails/makroer Indhold Workflow/opgave og statusopdatering... 2 Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer...

Læs mere

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.)

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Indhold Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer... 3 Lokationer...

Læs mere

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Indhold Hvordan finder man en kandidat?... 2 Søg efter navn: under menuen i venstre side... 2 Find kandidaten via Kandidater-menuen... 3 Find kandidaten

Læs mere

Opgaver og workflows i PeopleXS

Opgaver og workflows i PeopleXS Opgaver og workflows i PeopleXS Indholdsfortegnelse Generelt omkring workflows og opgaver i PeopleXS... 2 Hvad er en opgave i PeopleXS?... 3 Åbne vs. fuldførte opgaver... 3 Status og forfaldstid... 3 Opgave

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Emails i PhD Planneren (rekruttering)

Emails i PhD Planneren (rekruttering) Emails i PhD Planneren (rekruttering) Indhold Emailskabeloner og makroer... 2 Masse-emails... 2 Statusopdatering OG afsendelse af email... 2 Hvorfra og hvordan sender man emails?... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Ha ndtering af bedømmelser

Ha ndtering af bedømmelser Ha ndtering af bedømmelser Grundet problemer med den dligere løsning l at samle alle bedømmelser i en email og sende den l henholdsvis bedømmelsesudvalget og dekan, er der blevet implementeret en ny løsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 2 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 2 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse ST VIP-supershortlisting (post doc / vid.ass.) Indholdsfortegnelse Vejledning af VIP-stilling supershortlisting - gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen...

Læs mere

Hvorfra sendes hver enkelt ?

Hvorfra sendes hver enkelt  ? Hvorfra sendes hver enkelt email? Her følger en oversigt over, hvorfra hver enkelt email skal afsendes. HUSK: Sendes en email ifm. en opgaveopdatering, kan man sam dig ski e l næste status i workflowet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 3 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 3 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse for alm. VIP Indholdsfortegnelse Vejledning af alm VIP-stilling gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen... 3 00 Opstart/validering af opslag... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev Upload af dokument Rev. 22.11.12 Dokumenter kan uploades enten på Dokumentfanebladet, under en anmodning eller under en plan Der kan vælges forskellige kategorier afhængig af, hvor dokumentet uploades.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1 Page 1 of oktober 2017

Indholdsfortegnelse. Version 1 Page 1 of oktober 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse ST VIP-shortlisting Indholdsfortegnelse Vejledning af VIP-stilling shortlisting - gennem workflowet fra opstart til afslutning... 3 Opslagsfasen... 3 00 Opstart/validering af opslag...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Generelt 1/20/ Workflows VIP: Stilling og Ansøgning TAP: Stilling og Ansøgning Punkter iworkflow graferne

Generelt 1/20/ Workflows VIP: Stilling og Ansøgning TAP: Stilling og Ansøgning Punkter iworkflow graferne UDK PeopleXS Workflows (uden forhandlingsdel) Stillingsfaser 00..19 Opslag Fremstilling/validering, godkendelse, annoncering 20..39 Bedømmelsesudvalg (kun VIP) Nedsættelse, besked til ansøgere, materiale

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rev. den

Indholdsfortegnelse. Rev. den Indholdsfortegnelse Vejledning til vedligeholdelse af organisationen (rekruttering)... 4 Begrebsforklaring accounts og kontaktpersoner... 4 Accounts... 4 Hvordan opretter man en ny account?... 4 Hvordan

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Klargøring af og adgang til studerende i Talent

Klargøring af og adgang til studerende i Talent Klargøring af og adgang til studerende i Talent Denne vejledning er til arbejdet i Talent Management efter at ansøgere er blevet vippet over fra Recruitment. Inden den studerende får adgang til PhD Planneren,

Læs mere

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Rev. 15. februar 2013 Denne vejledning beskriver, hvordan man i PhD Planneren gør klar til optag, og hvordan man vipper en ansøger fra rekruttering til

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Bedømmelsesudvalg... 3 Oprettelse i Medarbejderstamkortet... 3 Tilknytning i

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Bedømmelsesudvalg... 3 Oprettelse i Medarbejderstamkortet... 3 Tilknytning i

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sådan opretter du et projekt i Emply

Sådan opretter du et projekt i Emply Revideret d. 26.06.2019 Sådan opretter du et projekt i Emply Gå ind på au.emply.net og klik på Nyt projekt: Fanen Opsætning: Udfyld alle relevante felter. Felter markeret med * er obligatoriske og skal

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til at danne PDF-dokumenter

Vejledning til at danne PDF-dokumenter Vejledning til at danne PDF-dokumenter Indhold PDF-knappen... 2 Hvordan bruger man PDF-knappen?... 2 Udfordringer med PDF-filer... 4 Når nogle bilag ikke kan konverteres til PDF... 5 PDF-dokumentet kan

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Hvor finder du FOA Joblog?

Hvor finder du FOA Joblog? Sådan bruger du FOA Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL udfylde

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

PENSAB. Pensioneringsprocessen for institutioner. Indhold

PENSAB. Pensioneringsprocessen for institutioner. Indhold Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 4 2.2 Tilføj registerudskrift...

Læs mere

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til faglig vurdering af studerendes digitalt

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Brugermanual. for Bygningsstyrelsens serviceportal

Brugermanual. for Bygningsstyrelsens serviceportal Brugermanual for Bygningsstyrelsens serviceportal Hvordan får jeg tilsendt login-oplysninger? Du skal bede din kollega, som allerede har login, om at oprette en anmodning på Serviceportalen om, at du skal

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog.

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. . 3F Joblog joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. En joblog er et arkiv på nettet, hvori du skal registrere de job, du søger, og det du ellers gør

Læs mere

Vejledning til PDF knappen

Vejledning til PDF knappen Vejledning til PDF knappen Indholdsfortegnelse PDF knappen... 2 Hvordan bruger man PDF knappen?... 2 Problemer... 5 Når nogle bilag ikke kan konverteres til PDF... 5 PDF dokumentet kan ikke dannes... 5

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til log-in i STADS-DANS for faglige bedømmere

Vejledning til log-in i STADS-DANS for faglige bedømmere Vejledning til log-in i STADS-DANS for faglige bedømmere STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til faglig vurdering af studerendes

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Udtræk af ansøgerdata til excel

Udtræk af ansøgerdata til excel Udtræk af ansøgerdata til excel I dee dokument beskrives trin for trin, hvordan man trækker data ansøgerdata ud fra PeopleXS og eerfølgende, hvordan man indsæer dataene i et excel ark og gemmer excel arket,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere