Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. År til dato er det samlede passagertal 1,4 pct. lavere end det realiserede passagertal i 2014.I forhold til budget 2015 er det en negativ afvigelse på 3,8 pct. Servicegraden for busserne fastholder et højt niveau, der ligger på niveau med målsætningen på 99,91 pct., hvilket er under sidste års servicegrad. Lokalbanen og Regionstog har år til dato en negativ passagervækst på henholdsvis 3,5 pct. og 1,3 pct. i forhold til samme periode sidste år. Lokalbanens passagertal er år til dato 4,4 pct. under budget, mens Regionstogs passagertal er faldet med 2,3 pct. i forhold til budget. Begge selskaber indfrier regularitetsmålsætningen på 97 pct. Lokalbanens regularitet er under sidste års niveau, mens Regionstogs regularitet er på niveau med Flextrafik oplever en betydelig stigning i antallet af kørsler i forhold til 2014, hvor særligt Flextur stiger med ca. 59,3 pct. i forhold til budget. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/17

2 Sagsfremstilling: 1. Udviklingen i centrale nøgletal for busdriften De centrale nøgletal for busdriften er passagertal, servicegrad og pålidelighed. Udviklingen i passagertal beskrives for hvert takstområde, servicegrad beskrives for Movia som helhed, mens pålidelighed alene opgøres for linjer i Takstområde Hovedstaden samt for enkelte linjer i Takstområde Syd og Vest, da pålidelighedsdata indsamles fra busser med tale-data-udstyr, som ikke er installeret i alle busser Passagertal År til dato marts er der realiseret en negativ vækst i det samlede buspassagertal på ca. 1,4 pct. i forhold til året før og 3,8 pct. under budget, svarende til et fald på passagerer i forhold til 2014 og 2,1 mio. passagerer færre end budget Passagertallet, forventes at ende 3,2 pct. under sidste års passagertal. Årsagen til den reviderede forventning til hele 2015 er, at administrationen har reduceret den grundlæggende vækstfaktor baseret demografi og taksteffekter i forhold til den realiserede udvikling i 2014 og 1. kvartal Det bemærkes, at budget 2015 for Takstområde Syd og Vest er baseret på det gamle passagertællesystem, mens estimat 2, 2015 er udarbejdet på baggrund af det nye tællesystems data. Derfor er der en niveauforskel. Følgende faktorer kan have påvirket passagertallet negativt: Driftsforstyrrelser og forsinkelser som følge af større infrastrukturarbejder på centrale strækninger i København og København-Ringstedbanen. Øget privatbilisme, herunder som følge af lavere brændstofpriser. Ifølge Vejdirektoratet steg vejtrafikken 2,3 pct. i 4. kvartal Kalenderforskydningseffekt i januar med en hverdag mindre samt to indeklemte hverdage før påske i marts. Arbejdsnedlæggelse den 5. januar på Arriva Gladsaxe-anlæg der medførte indstillet busdrift på linjerne 2A, 6A, 10, 68, 161, 176, 200S og 350S. Stormen Egon der havde en begrænset effekt på bustrafikken den 10. januar. Endvidere ses et øget fokus på forbedrede forhold for cyklisterne i særligt København, hvilket forventes at påvirke buspassagertallet negativt. Cykelregnskab 2014 fra Københavns kommune viser, at antallet cykel-kilometer er steget med ca. 6 pct. i perioden , cyklisterne kommer hurtigere frem, og at andelen af ture til arbejde og uddannelse er steget med ca. 25 pct. Statistik over trafik på en typisk hverdag i sø-og havnesnittet viser, at antallet 2/17

3 cykler er steget med ca. 21 pct. i perioden , mens antallet biler er faldet med ca.12 pct. Følgende faktorer kan have påvirket passagertallet i busserne positivt: Positiv demografisk udvikling i Takstområde Hovedstaden, i første kvartal i 2015 på 1,2 pct. i kombination med forsat øget beskæftigelse i Movias dækningsområde. Januar 2015 har en hverdag mindre end januar 2014, men i 2014 var to hverdage typiske feriedage, i 2015 var kun en hverdag typisk feriedag. Det er med til at påvirke det gennemsnitlige hverdagspassagertal positivt. Kabeltyveri på Køge bugtbanen. Et vådere og lidt koldere 1. kvartal i 2015, i forhold til samme periode sidste år, hvilket traditionelt har en positiv påvirkning på passagertallet. Den positive afledte effekt heraf har dog ikke kunnet opveje de negative. Tabel 1. Buspassagertal for Movia , mio. passagerer Buspassagertal for Movia Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % År til dato, marts 53,9 56,0-3,8% 54,7-1,4% FÅ (3 md. realiseret, 9 md. estimat) 206,9 213,7-3,2% 206,6 0,1% Særligt om passagertalsudviklingen i Takstområde Hovedstaden Ses på passagertalsudviklingen isoleret for Hovedstaden bemærkes, at passagertallet år til dato marts, er 2,1 pct. lavere end året før, svarende til et samlet passagerfald på ca. 1 mio. passagerer drevet af et lavere passagertal på gennemsnitlige hverdage. Antallet af passagerer i Pendlernettet falder med 2,6 pct. i forhold til året før, svarende til en negativ vækst på ca passagerer. Udviklingen er båret af A-busserne i Storkøbenhavn, der mister 5,6 pct. R-nettet, der vokser med 22,2 pct., mens S-busserne realiserer en mindre tilbagegang på 1,0 pct. Det øvrige linjer uden for Pendlernettet realiserer en tilbagegang på 0,9 pct., svarende til et fald på ca passagerer. I et fuld års perspektiv (FÅ), forventes passagertallet i Takstområde H at ende 2,3 pct. under budget 2015 og på niveau med det realiserede passagertal i /17

4 Mio. passagerer Sagsnummer Tabel 2. Buspassagertal i Takstområde Hovedstaden, Takstområde Hovedstaden Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % År til dato, marts 49,1 50,7-3,1% 50,2-2,1% FÅ (3 md. realiseret, 9 md. estimat) 188,9 193,4-2,3% 188,9 0,0% Fælles rejsetal i Takstområde Hovedstaden Til sammenligning er det fælles rejsetal i den kollektive trafik for Takstområde Hovedstaden i 2015 faldet med ca.1,5 pct., svarende til ca. 1,1 mio. rejser i forhold til året før. DSB fjern- og regionaltog samt DSB Øresund realiserer en fremgang, mens de andre transportformer har en tilbagegang i forhold til året før. Hvilket kan forklares af mildt vejr i januar, mange driftsforstyrrelser på især S-banen pga. kabeltyveri og prøvekørsel af det nye signalsystem på Hillerødbanen samt etablering af perrondøre på metroens strækning på overjordiske stationer hvilket har haft en positiv effekt på rejsetallet for DSB Øresund. Desuden er Øresundstogtrafikken positivt påvirket af, at der standses på Nørreport st. igen efter endt ombygning. Movias rejsetal oplever et mindre fald på 2,2 pct. i forhold til samme periode i Figur 1. Udvikling i fælles rejsetal for den kollektive trafik, ÅTD marts ,8 75, ,5 44, ,0 27, ,2 14,1 16,1 15,9 10 2,7 2,8 3,5 3,6 0 DSB S-tog DSB fjern- og regionaltog DSB Øresund Metro Movia Samlet rejsetal i Takstområde H Kombinerede rejser i alt 4/17

5 Note: Rejsetallene indmeldes af hvert selskab på baggrund af foretagne tællinger (eller andre metoder til at opgøre passagertallet). Der kan forekomme afvigende rejsetal i forhold til selskabernes egne opgørelser, fordi andre forhold er inddraget i opgørelsen. Rejsetallene er foreløbige. Særligt om passagertalsudviklingen i Takstområde Syd I Takstområde Syd er passagertallet år til dato marts 6,2 pct. højere end året før, svarende til et samlet passagervækst på ca passagerer, som er drevet af en vækst i alle dagstyper. Det realiserede passagertal ligger ca. 10 pct. under budgettet, svarende til ca passagerer. Antallet af passagerer i Pendlernettet steget med 18,2 pct. i forhold til året før, svarende til en stigning på ca passagerer. Den positive udviklingen er båret af en vækst i både A-bus og R-nettet, der vokser med hhv. ca passagerer og passagerer. Det øvrige linjer uden for Pendlernettet realiserer en tilbagegang på 10,8 pct., svarende til et fald på ca passagerer. Det bemærkes, at realiserede passagertal i 2015 og estimat 2 er baseret på det nye, automatiske passagertællesystem modsat budgettet, som er baseret på de tidligere tællesystem. Den positive passagertalsudvikling i 2015 i forhold til året før kan tilskrives indsvingsperioden. For hele 2015 forventes passagertallet at ende 10,5 pct. under budget 2015 samt en mindre fremgang i forhold til sidste års passagertal. Tabel 3. Buspassagertal i Takstområde Syd, Takstområde Syd Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % År til dato, marts 1,9 2,2-10,0% 1,8 6,2% FÅ (3 md. realiseret, 9 md. estimat) 7,4 8,3-10,5% 7,4 0,9% Særligt om passagertalsudviklingen i Takstområde Vest I Takstområde Vest er, passagertallet ÅTD, marts 6,7 pct. højere end året før, svarende til et samlet passagervækst på ca passagerer drevet af en vækst i alle dagstyper. Det realiserede passagertal har en negativ vækst på 11,3 pct., svarende til passagerer i forhold til budget Antallet af passagerer i Pendlernettet steget med 4,7 pct. i forhold til året før, svarende til en stigning på ca passagerer. Den positive udviklingen er båret af en vækst i de øvrige linjer i Pendlernettet, der vokser med mere end passagerer. Det øvrige linjer uden for Pendlernettet realiserer en fremgang på 10,8 pct., svarende til mere end passagerer. 5/17

6 Det bemærkes, at realiserede passagertal i 2015 og estimat 2, 2015 er udarbejdet på baggrund af det nye passagetællesystem modsat budgettet, som er baseret på de tidligere tællesystem. Den positive passagertalsudvikling i 2015 i forhold til året før kan tilskrives en indsvingperiode for det nye tællesystem i For hele 2015 forventes passagertallet, at ende 12,5 pct. under budget 2015, men 2,3 pct. over sidste års passagertal. Tabel 4. Buspassagertal i Takstområde Vest, Takstområde Vest Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % År til dato, marts 2,8 3,2-11,3% 2,7 6,7% FÅ (3 md. realiseret, 9 md. estimat) 10,5 12,0-12,0% 10,3 2,3% 1.2. Pålidelighed Pålidelighed er et samlet begreb for regularitet og rettidighed. Højfrekvente linjer måles på regularitet (tidsafstand mellem busserne), mens linjer med faste køreplantider måles på rettidighed i forhold til køreplanen. Pålidelighed måles på udvalgte stoppesteder, der er blandt de passagertalsmæssigt største og vigtigste knudepunkter på ruten, og opgøres kun i Takstområde Hovedstaden, da tale-data-radio, der er kilden til pålidelighedsberegning, kun findes i busser i Takstområde Hovedstaden samt enkelte linjer i Takstområde Syd og Vest. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, er pålideligheden for 2015 under niveau i forhold året før. Det kan ikke udelukkes, at tættere trafik med flere biler på gaderne har medført vanskeligere forhold for busserne. I årets fire første måneder er pålideligheden væsentligt under 2014-niveauet. Administrationen undersøger pt. hvis chaufførerne logger af tale-data-radio systemet for tidligt sammen med strammere køreplaner kan påvirke bussernes pålidelighed negativt. 6/17

7 Figur 2. Udvikling i pålidelighed, % 88% Målsætning 86% 84% 82% 80% 78% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1.3. Servicegrad Servicegraden er det nøgletal, som beskriver, hvor stor en andel af den planlagte kørsel, som faktisk udføres. I 2015 er servicegraden under niveauet for Det mildere vejr i 2015, skift af operatører på linjer med en høj andel af de samlede køreplantimer i december 2014 og med heraf mindre opmærksomhed på kontraktopfyldelse i den resterende del af kontraktperioden, kan forklare udviklingen gennem året. Administrationen og operatørerne har stort fokus på at øge servicegraden, så den når op på sidste års niveau. 7/17

8 Figur 3. Udvikling i servicegrad, ,00 99,99 99, Målsætning 99,97 99,96 99,95 99,94 99,93 99,92 99,91 99,90 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Trafiktal for baner Afsnit 2 beskriver udviklingen i centrale nøgletal for Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Nøgletallene er passagertal, regularitet og pålidelighed. Passagerudviklingen er først beskrevet for hvert selskab, og tallene bliver sammenlignet med passagertal i samme periode sidste år samt i forhold til budget. 2. Udvikling i centrale nøgletal for lokalbanerne 2.1 Passagertal Passagertalsudviklingen for lokalbanerne fremgår af tabel 4 nedenfor. År til dato marts realiseres en negativ vækst på 2,7 pct. i forhold til året før, svarende til ca passagerer, båret af Frederiksværk- og Nærumbanen. Lokalbanerne mister særligt passager i marts måned, hvilket blandt andet skyldes en kalenderforskydningseffekt med to indeklemte hverdage op til påsken. Videre kan det ikke udelukkes, at der er sket en overflytning af passagerer fra Frederiksværkbanen til 320R, og at Nærumbanens tilbagegang kan have sammenhæng med, at IBM er flyttet fra Lyngby. Desuden oplevede begge baner stor vækst hele sidste år og det kan være svært at fastholde dette niveau. Tilbagegangen for Lokalbanen A/S kan tilskrives effekten af en forringet korrespondance til og fra S-tog. Det skyldes, at S-banen jævnligt er omfattet af prøvekørsel i aftentimerne pga. etablering af nyt signalanlæg på Hillerødbanen. 8/17

9 Det samlede passagertal er 3,6 pct. lavere end budgetteret, svarende til ca passagerer, hvor særligt Lokalbanen A/S påvirker passagertallet negativt. Tabel 4. Passagertal for lokalbanerne, , År til dato Lokalbaner, år til dato marts Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % Regionstog A/S 0,92 0,94-2,3% 0,93-1,3% Lokalbanen A/S 1,55 1,63-4,4% 1,61-3,5% Sum, år til dato 2,47 2,57-3,6% 2,54-2,7%. I et fuld års perspektiv (FÅ), forventes passagertallet på Lokalbanen A/S 1,3 pct. under budgettet og på niveau med det realiseret passagertal for Regionstog A/S vil ligge på niveau med både budget 2015 og sidste års passagertal. Tabel 5. Passagertal for lokalbanerne, , Fuld år Lokalbaner, FÅ (3 md. realiseret, 9 md. estimat) Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % Regionstog A/S 3,74 3,74 0,1% 3,74 0,0% Lokalbanen A/S 6,69 6,78-1,3% 6,72-0,4% Sum 10,43 10,52-0,8% 10,45-0,2% 2.1 Regularitet Regulariteten beregnes som andelen af rettidig gennemført togtrafik. Et tog er rettidigt, hvis det ankommer mindre end 5 minutter efter det planlagte tidspunkt på udvalgte stationer. Målsætningen for 2015 er en regularitet på 97 pct., hvilket begge baneselskaber opfylder. Regulariteten for Lokalbanen A/S, ligger i det første kvartal noget under på 99,2 pct. i 2015 imod 99,6 pct. året før. Faldet i forhold til året før skyldes særlige forsinkelser på enkeltsporede baner, samt et stigende antal medbragte cykler, hvilket medfører længere opholdstider på stationer. Regulariteten i det 1. kvartal for Regionstog A/S er på 99,2 pct. mod 98,9 pct. året før. Vækst i regularitet kan tilskrives effekt af, at sporspærringer er ophørt på Nordvestbanen, hvilket har en afsmittende effekt på Tølløse- og Odsherredbanen. Begge baneselskabers regularitet er i årets tre første måneder igen over målsætningen på 97 pct. 9/17

10 2.2 Pålidelighed Pålidelighed måles som andelen af planlagte togafgange, som gennemføres, herunder erstatningskørsel med bus. Pålideligheden i 2014 ligger generelt på et højt niveau, hvor Lokalbanen A/S og Regionstog A/S set over det første kvartal har en pålidelighed på henholdsvis 99,8 pct. og 99,2 pct., hvilket er på niveau med Udviklingen i centrale nøgletal for Flextrafik Afsnit 3 indeholder opsummerede trafiktal for Flextrafik for udvikling i 2015 til og marts. I tabellerne indgår passagertallet som summen af antal ture inkl. medrejsende og ledsagere. Yderligere er der en gennemgang af nøgletallene for Flextrafik fra januar 2014 til pågældende måned. Tabel 6. Samlet Passagerer/Flextrafik ÅTD marts 2015 fordelt på ordninger Ordninger Real Budget 2015 Udv., % Real Udv., % Handicap 97,6 100,8-3,2% 99,3-1,8% Flextur 100,7 63,2 59,3% 64,9 55,1% Patientbefordring 164,6 145,9 12,8% 158,3 4,0% Kommunalt visiteret kørsel 53,8 63,7-15,6% 47,8 12,6% Total ekskl. Rute 416,6 373,6 11,5% 370,3 12,5% Rute 400,6 Opgøres ikke N/A 361,0 11,0% Totalt inkl. Rute 817,2 Opgøres ikke N/A 731,2 11,8% For perioden januar-marts 2015 har der været kørt omkring passagerer i Flextrafik inkl. Rute, dette svarer til en stigning på 11,8 pct. i forhold til samme periode Denne samlede vækst kan primært tilskrives den øgede vækst i Flextur, samt en stabil vækst i Rute, Visiteret kørsel og Patientbefordring Region Sjælland, dette er nærmere beskrevet under de enkelte ordninger. I forhold til Budget 2015, har total kørslen ekskl. Rute oplevet en procentuel stigning på 11,8 pct. 10/17

11 3.1 Handicapkørselsordning, ÅTD marts 2015 Handicapkørsel har haft et mindre fald i det realiserede passagertallet på 1,8 pct., sammenlignet med samme periode sidste år, dette svarer til ca passagerer. I forhold til budget 2015 svarer dette til et fald på 3,2 pct., svarende til passagerer. Igennem de seneste år har der været en kontinuerlig stigning i antallet af passagerer, men denne vækst ser ud til at have stabiliseret sig. Udviklingen kan både forklares i demografiske variationer, men også hvordan de enkelte kommuner visiterer til ordningen. Handicapkørsel er et område hvor flere kommuner er begyndt at stramme visitationen. 3.2 Flextur, ÅTD marts 2015 Flextur har oplevet en vækst på 55,1 pct., svarende til ca passagerer i forhold til samme periode sidste år. Dette skyldes, at nye kommuner (6 kommuner i 2014) er kommet til, og at mange eksisterende kommuner i det 2. halvår 2014 har haft en høj vækst i passagertal, som er fortsat i De 5 kommuner med flest Flextur-passagerer fylder alene 41,2 pct. I forhold til budgettet svarer dette til en vækst på 59,3 pct., svarende til passagerer. 3.3 Kommunalt visiteret kørsel, ÅTD marts 2015 Kommunal visiteret kørsel har en stigning på ca. 12,6 pct. svarende til ca passagerer, sammenlignet med samme periode sidste år, men oplever et fald i forhold til budget 2015, på 15,6 pct., svarende til ca passagerer. Dette skyldes generelle nedskæringer inden for ordningen, der består af mange delordninger, såsom genoptræning, socialkørsel, skolekørsel og lægekørsel. Derudover er der i visse kommuner flyttet ny kørsel fra Kommunal visiteret til Rute, da det blev afdækket at Rute kørsel bedre udfyldte kommunernes behov end den kommunalt visiterede kørsel. 3.4 Patientbefordring ÅTD marts 2015 Patientbefordring total De samlede realiserede passagertal for januar til marts 2015 har i forhold til samme periode i 2014, opnået en vækst på 4,0 pct., svarende til ca passagerer. I forhold til Budget 2015 er der opnået en vækst i Patientbefordring som helhed på 12,8 pct., svarende til ca passagerer. 11/17

12 Region Sjælland Patientbefordring i Region Sjælland har en realiseret vækst på 5,2 pct., svarende til ca passagerer i forhold til samme periode i Region Hovedstaden Patientbefordring i Region Hovedstaden har en stabil udvikling og har realiseret en marginal vækst på bare 200 passagerer mere, i forhold til samme periode i Rute, ÅTD marts 2015 Rute har en vækst på 11,0 pct. i indeværende periode, svarende til ca flere passagerer end de realiserede passagertal for samme periode Stigningen er et resultat af de udvidede aktiviteter i Holbæk og Odsherred Kommuner med start august /17

13 Figur 4. Kort over Flextur per marts /17

14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sagsnummer 3.6 Rettidig afhentning Figur 5. Rettidige afhentninger 100% 95% Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 90% 85% 80% 75% 70% Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, Flextur, kommunal, patient). Udviklingen inden for rettidige afhentninger har været relativt stabil i 2014 og udviklet sig positivt i 2015, januar-marts 2015 har haft en stigende rettidighed. Dette skyldes, at januar retter sig op efter sæson nedgangen i december 2014 pga. øget benyttelse i julen, samt at ny systemoptimering af planlægningen trådte i kraft fra februar Marts 2015 har en høj rettidighed på 93,9 pct. 14/17

15 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sagsnummer 3.7 Rettidig aflevering Figur 6. Rettidige afleveringer 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Gennemsnit af Målsætning aflevering Gennemsnit af Afleveret til tiden % Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt. Aflevering har gennemgået den samme udvikling som afhentning med stabilt niveau i 2014, og har haft stigende rettidighed fra januar 2015 og i marts 2015 er der opnået en rettidighed på 96,2 pct., der dermed har opfyldt målsætningen på 95 pct. Rettidigheden på afleveringer følger udviklingen på afhentninger, så stigningen kan også forklares i optimering af planlægning samt forbedret overvågning af rettidigheden. 15/17

16 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sagsnummer 3.8 Spildtid Figur 7. Spildtid 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sum af Spildtid ift. direkte køretid % Gennemsnit af Målsætning spildtid Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte. Udviklingen i omvejskørsel har været varierende i 2014, men udvikler sig i nedagående retning fra januar til og med marts Omvejskørslen ligger med 41,4 pct. i marts 2015 tæt på målsætningen, dette er også en afledt effekt af optimering og planlægning. Spildtiden indeholder foruden omvejskørsel også den ventetid ved afhentning, der skyldes forsinkelser. Når de sidste måneder har vist stort fremskridt på rettidigheden giver det også effekt i form af reduceret spildtid. 16/17

17 3.9 Pris per minut Figur 12. Pris per minut kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,00 Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning PL reguleret Gennemsnit af Pris per min jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte inkl. Servicetid. Driftsomkostningen pr. direkte rejseminut er angivet i løbende priser. I denne udgave er målsætningen yderligere blevet pristalsreguleret, så det kan ses, hvor målsætningen ville være, hvis den havde fulgt den almindelige udvikling i pris og løn. For 2015 er målsætningen dermed pl-reguleret til kr. 10,30. Fra 1. august 2014 steg betalingerne til vognmændene som følge af lønsumsafgiften og tilhørende DUT kompensation, denne udgift er indregnet i nøgletallene har haft en stabil pris per min frem til oktober 2014, hvor nyt udbud resulterede i lavere priser. System opdateringer i planlægningen fra februar 2015 har forbedret effektiviteten og dermed prisen per minut og har resulteret i at minutprisen er faldet yderligere i 1.kvartal Resultatet for marts 2015 giver en minutpris på kr. 7,58, dermed er minutprisen på lavest opnåede niveau. 17/17

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3145819 Bestyrelsen 29. oktober 2015 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

01 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. april 2014 klokken 9.00

01 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. april 2014 klokken 9.00 Politisk dokument uden resume Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Allan Ahmad, John Schmidt Andersen, Poul Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen, Hans Toft og medarbejderobservatør Thomas

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016

Flextur. Jens Peter Langberg Juni 2016 Flextur Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Juni 216 Baggrund for Flextur Buskompenserende produkt erstatter tyndt belagte ruter Reel servicetilbud i tyndtbefolkede områder Fra starten i år 2 har der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2.

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere