I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud"

Transkript

1 Dansehallernes årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på Turné s. 7 Dansehallernes PR- og Kommunikationskontor s Eksternt støttede projekter s. 12 Kunstnerisk udvikling for Dansehallernes professionelle s Projektcentret s. 15 Dansehallernes community-arbejde og -projekter s Dansehallernes øvrige indtægter s

3 BESTYRELSENS OG LEDELSENS BERETNING 2014 blev et år, hvor store projekter blev afsluttet, og nye projekter begyndte. Med den største Dansens Dag nogen sinde sluttede projektet Dans24syv, som blev støttet af Nordea-Fonden over 3 år. På samme tid gik startskuddet på et nyt stort landsdækkende danseprojekt Ta fat om dansen, ligeledes støttet af Nordea-Fonden i en 3-årig periode var også året, hvor det internationale EU støttede 4-årige projekt Modul-dance fandt sin afslutning markeret i Dansehallerne med præsentationen af to forestillinger af kunstnere fra projektet. Samtidigt indledtes Aerowaves, et nyt 3-årigt kunstnerisk EU projekt med 42 partnere fra hele Europa. Udover det daglige arbejde med præsentationer af forestillinger, facilitering af det professionelle miljø og projekter i hele landet for børn og unge, udviklede 2014 sig meget anderledes, end nogen af os havde forventet. I årsrapporten for 2013 skrev vi bl.a. følgende: Sammen med Dansk Danseteater er vi i løbende kontakt med Carlsberg Byen for at finde frem til, hvordan vi sammen kan nå den endelige bygningsmæssige løsning for Dansehallerne og Dansk Danseteater. Efter at vi i foråret 2014 sammen med Dansk Danseteater havde udarbejdet materiale til Carlsberg om arealbehov for en kommende bygning, mødte vi efter sommerferien op for at diskutere en tidsplan. Til vores overraskelse fik vi mundtligt besked om, at man i modsætning til de indgåede aftaler ikke længere havde til hensigt at opføre en ny bygning indenfor den økonomiske ramme, man ved flytningen til Carlsberg var blevet enige om og havde skrevet kontrakt på. Vi vil i stedet blive tilbudt at købe en grund og selv opføre en ny bygning på markedsvilkår. Vi fik ligeledes besked om, at bygningen vi bor i, skal rives ned ved udgangen af 2016, - mens en ny, såfremt vi vil bygge en sådan, med stor sandsynlighed først kunne stå færdig efter 2019 eller 2021, alt efter hvor i Carlsberg Byen vi kunne passes ind, og at man ikke kunne huse os midlertidigt i en anden bygning. For Dansehallerne, Dansk Danseteater og hele dansemiljøet har denne kursændring været et chok, vi ikke var forberedt på. I efteråret iværksatte bestyrelsen en serie bestyrelsesseminarer, hvor vi ikke blot diskuterede, hvordan vi skulle gribe udfordringen an, men også vigtigheden af at analysere hele dansemiljøet, vores egen organisation og vores evne til at tilfredsstille de behov, der efterspørges og måtte blive efterspurgt i fremtiden. For bestyrelsen stod det efter grundig overvejelse klart, at vi måtte gennemføre en omstrukturering af hele organisationen, og at en sådan proces ville kræve tid. Bestyrelsen vurderede, at den daværende ledelse vil have svært ved at drive en sådan omstillingsproces og valgte derfor i december 2014 at fritstille denne og konstituere program- og økonomicheferne som husets ledelse. Både Jonathan Bush Hartshorn og Benedikte Paaske har ydet en stor indsats for Dansehallerne på deres respektive områder, og vi er dem meget taknemlige for alt, hvad de har skabt. 3

4 Hvad skal en ny ledelse kunne, og hvad skal Dansehallerne i fremtiden kunne for at løfte miljøet og styrke kunstarten i publikums bevidsthed? Ved året slutning besluttede vi at stille disse spørgsmål til hele dansemiljøet, publikum og tilskudsydere for at skabe et godt beslutningsgrundlag for vores fælles fremtid. I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Publikum, udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger: I Dansehallerne i København kunne man opleve 38 produktioner med i alt 198 opførelser, og gennem Moderne Dans på Turné var der ude i landet mulighed for at se 40 opførelser af 11 forskellige kompagnier. Dansehallernes digitale nyhedsbrev blev sendt ud til cirka modtagere. Kunstnerisk udvikling og arbejdsplads for kunstnere: I løbet af året afholdtes 412 gange morgentræning med i alt deltagende dansere. På Laboratoriescenen havde 13 koreografer researchperioder. Hele 39 produktioner gennemførte prøveforløb i studierne, og Projektcentret administrerede 25 større og mindre projekter. Programmer for og med børn og unge: Via større og mindre projekter for og med børn og unge kom i alt børn og unge til at opleve kunstarten og/eller selv medvirke i en skabende proces. Gennem lærerworkshops var 430 lærere/pædagoger i kontakt med dansen. Community dans Dansens Dag blev den største nogensinde med 325 aktiviteter, deltagere samt omkring tilskuere. Det blev også den sidste Dansens Dag organiseret af Dansehallerne under projektet Dans24syv. Bestyrelse og ledelse vil gerne takke alle medarbejdere for deres indsats både i det daglige arbejde med at styrke dansen både kunstnerisk og i samfundet og ligeledes for deres altid positive og konstruktive tilgang til Dansehallernes udfordringer. Samtidig skal lyde en tak for et altid konstruktivt samarbejde til Kulturministeriet, Københavns Kommune og Kulturstyrelsen samt til de fonde, der støtter vore aktiviteter. Dansehallerne, juni 2015 Mikkel Harder Munck-Hansen Bestyrelsesformand Niels Righolt Næstformand 4

5 Signe Waldorff Bonde Chris Schenlaer Joan Naldal Jacob Stage Anna Katrine Korning Susanna Cardemil Iversen Konstitueret direktør Hanne Svejstrup Konstitueret kunstnerisk chef 5

6 PUBLIKUM - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger Indsatsområde Mål for 2014 Resultat for 2014 Antal opførelser* Antal publikum (solgte billetter) * Dansk producerede produktioner* 80-90% 66% Internationale produktioner* 10-20% 53% Produktioner for voksne* 88% 97% Produktioner for børn/unge/familieforestilling* * Se billetrapport side 16 og 17 10% 8% Community produktioner* 2% 2% Formidling af dansk produceret dans via nationale og internationale netværk 4+ 4 FORESTILLINGER En væsentlig del af Dansehallernes kunstneriske profil er at præsentere det danske publikum for forestillinger, som undersøger og udfordrer vores opfattelse af koreografi og dans samt viser bredden i dansen i dag. I 2014 blev denne profil yderligere styrket, da vores eget gæstespilsprogram Thousand Threads kulminerede med en lang række provokerende og kontroversielle gæstespil i maj under titlen Thousand Threads a special bundle. Publikum kunne opleve Daniel Leveillé fra Canada, Zero Visibility fra Norge, engelske Martin O Brien og mange andre kunstnere, som udfordrer dansebegrebet og sætter dagsordenen for dansen i det 21. århundrede. Herudover har LOONA NIGHTS, en uformel åben platform som trækker et ungt og nysgerrigt publikum til huse, også udviklet sig i Platformen afholdes 3-4 gange om året, og i 2014 har ca. 40 kunstnere fået mulighed for at vise deres værker for et stadigt stigende antal publikummer. I 2014 var der i gennemsnit 150 mennesker til hvert arrangement. Dansehallerne er med i en række internationale netværk. Det er her vi finder inspiration til nye projekter, nye samarbejdspartnere og de kompagnier vi præsenterer i programmet Thousand Threads. I 2014 afsluttede European Dance House Network, som Dansehallerne er medlem af, det 4-årige EU projekt Modul-Dance. Som en finale på Dansehallernes involvering viste vi i efteråret forestillingerne The Old Testament according to The Loose Collective og Your Majesties. Dansehallerne er derudover aktiv i Aerowaves, som udvælgende og præsenterende partner (EU projekt), og i NB Dance Loop Nordic Baltic Touring Network også som udvælgende og præsenterende partner. 6

7 Ud over de internationale satsninger skal samarbejdet med koreograferne Sara Jordan og Tonyah Pedersen særligt fremhæves. De dannede fundamentet for Dansehallernes præsentation af urban dans i Med festivalen Detour som Dansehallerne co-producerede, har Sara Jordan fået et godt tag i publikum og spillede for udsolgte huse. Tonyah Pedersen fik ligeledes fyldt huset op, da hun samlede nogle af landets bedste urbane koreografer til urpremiere på Ja - helt klart vi skal bolle til musik af bandet Malk de Koijn. Langt størstedelen af året var programsat med de danske kompagnier, som havde fået støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg/Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst. Recoil Performance Group og Dansk Danseteater gæster årligt Dansehallerne med deres seneste forestillinger. I 2014 var også koreograferne og kompagnierne Anders Christiansen, Forswork, Edhem Jesenkovic, The Mob, EKKO, Selene Munos m.fl. præsenteret i programmet og i juni lagde Dansehallerne hus til den første festival under titlen Det Frie Felt Festival som en del af CPH Stage, hvor en række danske scenekunstnere præsenterede deres værker. MODERNE DANS PÅ TURNE Moderne dans på turné er med til at sikre, at et større antal danseforestillinger bliver vist på spillesteder rundt om i landet. Ved at koreograferne kommer på turné, vises deres forestillinger flere gange end de 8-12 opførelser, der er normalt i forbindelse med en premiere. Danserne opnår samtidig større rutine ved at fremføre den samme forestilling flere gange, og desuden bliver bevillingerne til de enkelte forestillinger udnyttet i højere grad, når et større publikum får glæde af forestillingerne. Moderne dans på turné kan efter næsten10 sæsoner påvise resultater og konstatere, at en langsigtet målrettet indsats, hvor økonomisk støtte kombineres med faglig sparring virkelig giver resultat. Flere arrangører har nu danseforestillinger som en fast del af deres sæsonprogram, og nye arrangører kommer til hvert år. I kalenderåret 2014 præsenterede 24 arrangører forestillinger af 11 forskellige kompagnier med i alt 40 opførelser rundt i landet. Forestillingerne blev set af tilskuere. Spillestederne søger Moderne dans på turné/dansehallerne om tilskud til at præsentere forestillinger, og når tilskud er bevilliget, foregår resten af administrationen mellem spillestedet og koreografen. Tilskuddet udbetales først, når de enkelte forestillinger er afviklet, og på den måde er den administrative byrde for Dansehallerne mindst mulig. Arrangører og turnerende kompagnier i 2014 Forestillinger blev præsenteret på Bora Bora, Galaxen, Helsingør Teater, Horsens Teaterfestival, Hvidovre Teaterforening, Kulturelt Samråd Herning, Midtfyns Gymnasium, Mungo Park, Ringkøbing Fjord Teater, Roskilde Teater, Rudersdal Teater, Rødovre Teater, Silkeborg Teaterkreds, Team Teatret, Teater Momentum, Teater Nordkraft, Teater og Musik Odsherred, Teaterforeningen Guldborgsund, Teaterkredsen Mariager Fjord, Teatret Masken, Tønder Teater, Vejleegnens Teaterforening, Vestsjællands Teaterkreds, Aarhus Festuge. De turnerende kompagnier var Black Box Dance Company, Club Fisk, Dansk Danseteater, Don Gnu, Freestyle Phanatix, GLiMT, Granhøj Dans, Mute Comp., Recoil Performance Group, sart, Terra Nova, Uppercut Danseteater og Aaben Dans. 7

8 DANSEHALLERNES PR- & KOMMUNIKATIONSKONTOR Kommunikationskontorets centrale arbejdsområder er PR og kommunikation i forbindelse med gæsteproduktioner, egenproduktioner, events og øvrige begivenheder i huset, corporate kommunikation, in-house kommunikation, publikumsrelationer og danseinformation. I begyndelsen af 2014 udarbejdede kommunikationsafdelingen en langsigtet handlingsplan med defineret indsatsområder og tiltag gældende cirka 1 ½ år frem. Kommunikationskontoret har i 2014 haft fokus på at optimere arbejdet med gæsteproduktioner ved at bruge flere ressourcer på at bistå og hjælpe gæsteproduktionerne endnu mere med deres pr- og kommunikation. Kommunikationskontoret har også i 2014 fortsat arbejdet målrettet med at styrke Dansehallernes corporate brand som følge af fusionen i ONLINE AKTIVITETER Markedsføringsmæssigt har vi i 2014, både når det gælder product branding og corporate branding, bevæget os mere og mere væk fra print-annoncering, og valgt at bruge onlineplatforme som eksempelvis sociale medier som markedsføringskanal, da det både er billigere og et mere effektivt redskab til at få synlighed. Facebook Der er en stadig stigende interesse for Dansehallerne på Facebook. Vi har arbejdet målrettet med Facebook i 2014 og har øget omfanget af opslag. I forlængelse af vores mål om at styrke Dansehallerne som corporate brand, øgede DH også antallet af opslag, der omhandlede projekterne og livet i Dansehallerne. Resultatet er, at antallet af likes på Facebook således i perioden fra steg fra 1612 til 2969 likes. I samme periode er det gennemsnitlige Total Reach øget fra (i 2013, gennemsnitlig 28-dage) til (i 2014, gennemsnitlig 28-dage). I 2014 anvendte vi også som noget nyt Facebook som annonce-kanal på markedsføringen af vores egenproduktioner. Det har været en stor succes, da det har været med til at øge både stigningen i antallet af likes samt antallet af købte billetter til disse egenproduktioner (bl.a. Thousand Threads forestillinger), der har været lavet annonceringer om. Instagram og Twitter Instagram er også en af de sociale medie platforme, vi har sat fokus på, og den udgør en del af vores arbejde med Dansehallernes corporate branding strategi. Målet med at være tilstede på Instagram er at øge loyaliteten, relationen, synligheden og dialogen med vores omverden. I 2014 øgede vi således aktiviteten på Instagram ved at poste endnu flere billeder, der tilsammen giver et indblik i Dansehallernes liv og hverdag. Vi var desuden også mere aktive i dialogen med vores Instagram-brugere. Det har resulteret i et stigende antal følgere og ved udgang af 2014 havde vi således ca. 400 følgere. Vi er også aktive på Twitter, som vi primært bruger som markedsføringskanal (product branding) for forestillinger og events i huset, og vi har også her et svagt stigende antal følgere. 8

9 Vimeo I 2014 tog det fart på Vimeo. Vores tilstedeværelse på Vimeo er ligeledes et ben i vores corporate branding strategi. De videoer vi lægger på Vimeo afspejler således et bredt udsnit af alle de forskellige aktiviteter, der er i Dansehallerne. I 2014 blev vor materiale på Vimeo vist gange og havde afspilninger fordelt på 80 videoer. Direct Mail Dansehallerne sender løbende nyhedsbreve ud. Som et led i vores corporate branding påbegyndte vi arbejdet med at samle nyhedsbrevene fra de forskellige afdelinger i Dansehallerne i samme back-end system og dermed ensrette udtrykket, og det er et arbejde, der fortsætter i Vores corporate nyhedsbrev (DH nyhedsbrev) sendes ud en gang om måneden. Pr havde vi tilmeldte læsere til dette nyhedsbrev, som er en svag stigning sammenlignet med i Udsendelsen af DH nyhedsbrev via det nye back-end system begyndte i august Væksten i tilmeldingen til DH nyhedsbrev har ikke været proportionel stigende, da det af tekniske årsager ikke har været muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet direkte via vores eksisterende hjemmeside i forbindelse med omlægning til nyt back-end system. Men dette vil blive udbedret i 2015, når vi får den nye hjemmeside, som der i skrivende stund arbejdes på. I 2014 begyndte vores eksisterende back-end system, der ligger til grund for dansehallerne.dk at give store problemer, og derfor blev det besluttet, at kommunikationskontoret skulle i gang med at lave en ny hjemmeside. En hjemmeside som skal være tidssvarende og have et responsivt design, så den også kan tilgås fra mobilenheder. Dette arbejde blev umiddelbart herefter påbegyndt og i 2014 udarbejdede vi således indholds- og designskabelon. Den ny hjemmeside forventes færdig og klar til launch i foråret I begyndelsen af 2014 gik vi over til Google Analytics, som er et mere præcist statistik modul til måling af besøg på vores hjemmeside. Da det er et andet system end vi tidligere har anvendt kan besøgstallet ikke sammenlignes med besøgstallet de tidligere år. Vores gamle statistik-system talte f.eks. såkaldte web-crawlers med, og gav derfor et højere antal besøgende end ved brug af Google Analytics, som ikke tæller denne type af besøgende med. I forhold til Google Analytics, havde vi i 2014 et vægtet snit på besøgende pr. måned (30-dages gennemsnit) og sidevisninger (30 dages gennemsnit). OFFLINE AKTIVITETER DH corporate kampagne I efteråret (okt.-nov.) 2014 afviklede vi en større corporate brand kampagne, der omfattede visning af DH branding film i s-tog, add-shells på s-tog stationer (100 stk.) samt 500 A1plakater fordelt i byrummet i Københavnsområdet. I kampagneperioden steg antallet af unikke besøg med 9

10 cirka 27%, hvoraf en stigning på ca.9 % har været vedvarende efter kampagnens udløb (antal unikke besøg pr. uge). Antallet af besøgende på Dansehallernes Facebook blev øget med cirka 21% i kampagneperioden dog uden nævneværdig efterfølgende effekt. DH Brochure I efteråret 2014 udarbejdede vi en co-branding brochure for Dansehallerne. Igen et tiltag for at øge Dansehallerne brand. Brochuren blev trykt i 1000 eksemplarer og blev bredt distribueret ud til samarbejdspartnere, interessenter, presse og Wonderful Copenhagen. Sæsonmateriale I forbindelse med forestillingsaktiviteter på scenerne producerede kommunikationskontoret i trykte sæsonflyers, som blev distribueret bredt i Storkøbenhavn samt Malmø (ca stk. pr. flyer). Desuden producerede vi sæsonbanner og plakater til ophængning in-house. Publikumsrelationer KLUB DH I oktober 2014 lancerede vi en idé, vi længe havde gået og puslet med, nemlig KLUB DH. Et tiltag, hvor formålet er at øge loyaliteten til vores publikum og give dem særlige fordele som medlem. Medlemsskabet er gratis, og som medlem får man rabat ved køb i Café Elefanten, i butikken i Dansehallernes foyer samt gode tilbud på billetter, særarrangementer osv. Vi lancerede KLUB DH med posters, flyers og annoncering på Facebook og resultatet var, at vi på under tre måneder havde godt 250 tilmeldte (ved udgangen af 2014). Loona Nights Dansehallernes eget rå forestillingskoncept Loona Nights fortsatte i 2014, hvor vi byggede videre på det og skabte endnu flere publikumsvenlige oplevelser omkring begivenheden. Vi havde således 3 Loona Nights: Loona Nights Special Halloween Edition; hvor publikum kunne skære sit eget græskar og deltage i en konkurrence om forestillingsbilletter, Loona Nights Special Dansens Dag; der startede med Loona Kids for børn og familier og efterfølgende fest med dj for publikum, samt Loona Nights med opvarmingsband. Besøgstallet for Loona Nights var i 2014 besøgt af ca. 300 publikummer pr. gang. Kulturnatten Vi afviklede også i 2014 Kulturnatten. Kulturnatten er en oplagt mulighed for at vise Dansehallernes overfor et nyt potentielt publikum, og vi havde til denne aften arrangeret Drop In dansefilm (i samarbejde med ScreenMoves) på foyerscenen og efterfølgende Tango workshop (i samarbejde med Ta Fat om Dansen) for alle interesserede. Aftenen var godt besøgt - i alt 1700 besøgende og ca. 20 deltagere til Tango workshoppen. 10

11 Øvrige publikumsrelaterede tiltag Thousand Threads - A Special Bundle I forbindelse med vores store maj-forestillingsprogram Thousand Threads A Special Bundle arrangerede vi på den sidste spilledag et heldagsprogram med både forestillinger, foredrag og et særarrangement i samarbejde med det såkaldte Samtalekøkken. Publikum kunne i Samtalekøkkenet, i særlig indrettede, hyggelige omgivelser, få en snak om kunsten og de oplevelser, de havde haft med dagens program. Dagen blev desuden afsluttet med fællesspisning for kunstnere og publikum. Forestilling & tapas Med målet om at give publikum en mulighed for at få en helhedsoplevelse, lavede vi i starten af 2014 et tilbud til publikum, hvor man kunne købe forestillingsbillet samt tapas i Café Elefanten for én samlet pris. Dette tilbud blev benyttet, men i et mindre tilfredsstillende omfang. Af øvrige tiltag i samarbejde med Café Elefanten lavede vi dækservietter med info om Dansehallernes forestillinger, som caféen placerede under tallerknerne på bordene til spisende gæster. Derudover var der også en annonce i caféens menukortet med info om Dansehallerne. Gavekort I 2014 videreudviklede vi et gavekort-koncept, så gæster kan købe gavekort i fin gaveæske. Der blev i 2014 solgt 22 gavekort (til en værdi i på alt kr.). Ny fremtid I slutningen af året skete der en række ledelsesmæssige ændringer i Dansehallerne, det betød at kommunikationskontoret bl.a. fik til opgave at igangsætte processen DHdialog i form af en online blog (www.dhdialog.dk). Arbejdet blev påbegyndt umiddelbart inden jul og fortsætter ind i Danseinformation/Info formidling I 2014 blev information af interesse for Dansehallernes professionelle brugere videreformidlet til dem via mails, det var eksempelvis info om Dansehallernes egne aktiviteter, rabatter på forestillinger samt andre fagligt relevante tilbud. Info fra ind- og udland som workshops, kurser, efteruddannelse, calls til koreografikonkurrencer, platforme o.lign., internationale aktiviteter som residencies, auditions/jobmuligheder og anden interessant kulturinfo blev desuden delt på facebooksiden: Opslagstavlen The Notice Board hosted by Dansehallerne, som ved årets afslutning havde 345 likes. 11

12 EKSTERNT STØTTEDE PROJEKTER ScreenMoves ScreenMoves har organiseret debat og dansefilmeventen My Moving Moment 2 på Lille Scene. I maj faciliterede ScreenMoves et residency for screendance-kunstneren Billy Cowie, der bestod af en udstilling med 3D video projektion (3 værker), en workshop for professionelle kunstnere, en talk ved Click Festival, og to forestillinger med live- og 3D dansere, hvor to lokale dansere blev engageret. Derudover har ScreenMoves stået for filmvisninger i forbindelse med Thousand Threads (3x1 film), Loona Nights (3 visninger med henholdsvis 1, 2 og 3 film), Kulturnatten (9 film), 5 udstillinger i Dansehallernes foyer med i alt 28 kortfilm. ScreenMoves har også faciliteret et ScreenMoves LAB for lokale screendance-kunstnere. I efteråret overtog ScreenMoves 60secondsdance konkurrencen fra Dansens Dag, og udvidede denne til et nordisk samarbejde med Loikka Dance Festival (FI) og ScreenDance Festival (SE). Keðja Udover Dansehallerne, der er projektlederorganisation, består keðja af ti andre danseorganisationer fra de nordiske og baltiske lande, samt syv associerede partnere. I 2014 gennemførtes projektet som planlagt i Norden og Baltikum. Aktiviteterne var: Et Encounter/tre-dages seminar i Mariehamn på Ålandsøerne. Otte Wilderness residencies for dansegrupper med 3-ugers ophold langt fra metropoler, syv Writing Movement skriveworkshops, tre Tænketanksmøder samt individuelle mentor-mentee sessions. Aktiviteterne i 2014 involverede omkring 550 dansefaglige personer og geografisk strakte aktiviteterne sig fra Island over Hammerfest i Nord-Norge til Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund ved Tønder. 12

13 KUNSTNERISK UDVIKLING FOR DANSEHALLERNES PROFESSIONELLE - En arbejdsplads for kunstnere Indsatsområde Resultat for Antal træningslektioner udbudt Deltagende dansere Antal koreografer faciliteret af Projektcentret Produktioner i prøveforløb Antal kunstneriske udviklingsprojekter 5 1 Deltagelse i nationale og internationale netværk Træning Danserne har hver morgen mulighed for at vælge mellem en moderne træning eller ballettræning. I morgentræningen deltager freelance dansere, medvirkende i diverse produktioner samt danserne fra Dansk Danseteater. Da der i sommeren 2014 ikke blev afholdt CodaSpace som i 2013, var der heller ingen træningslektioner, derfor færre lektioner i 2014 end året før. Der har været et fald i antallet af deltagende dansere til morgentræningen, det er en konsekvens af det manglende Codaspace program i juli måned samt stor turnévirksomhed for Dansk Danseteater, så deres dansere ikke har deltaget i morgentræningen i huset i flere perioder Produktioner Det er langt overvejende større eller mindre dansekunstneriske produktioner, der arbejder i Dansehallernes 7 dansestudier. I 2014 var det 77 % af studietiden, der blev benyttet af kunstneriske produktioner eller af husets Professionelle Brugere til kunstnerisk arbejde. I alt timer til produktionerne og timer booket individuelt af kunstnerne. Der er et fald i antallet af timer til produktionerne fra 2013, dette skyldes, at der er tilfaldet færre kunstneriske danseproduktioner midler i 2014 end tidligere, og at de gennemførte produktioner havde kortere prøveperioder end tidligere. Set som et samlet hele er forbruget af studietider til kunstnerisk virke uændret fra Kunstnerisk udviklingsprojekt Spot On Spot On er et udviklingsprogram og en koreografisk event med visning af koreografisk arbejde. Nye koreografiske idéer kan prøves af, work-in-progress kan udvikles. Til projektet er knyttet to mentorer, som er engageret til at gå i dialog med koreograferne i en proces over to uger. I 2014 valgte vi at invitere Rosemary Butcher (koreograf og visual artist, England) sammen med Steve Purcell (professor i International Kultur Udvikling fra York St John University, England), samme mentorer som i 2013, da samarbejdet med disse to mentorer var frugtbart for kunstnerne. Det blev sammen med de to mentorer besluttet, at der skulle være færre deltagende koreografer 13

14 for at kunne give den enkelte kunstner mere tid til dialog og udvikling. Valget faldt på 7 kunstnere. Gennem hele projektet havde Dansehallerne åbnet en facebookside for Spot On, hvor kunstnerne postede indlæg, og omverden havde mulighed for at kommentere. Programmet afsluttedes med en Sharing på Laboratoriescenen, hvor kunstnerne delte deres kunstneriske proces med publikum ved at fremvise deres arbejde og gå i dialog med publikum. Laboratoriescenen Researchperioder og muligheden for at afprøve teknik op til en turné på Laboratoriescenen er meget efterspurgt blandt de professionelle brugere i Dansehallerne. Det betyder at Laboratoriescenen kun yderst sjældent står ubenyttet hen. I 2014 havde 24 koreografer ophold på scenen med deres projekter i 1-2 uger. Projekterne og turnéopsætningerne tildeles tid ud fra indsendt ansøgning ved deadline to gange hvert år. Der er altid langt flere ansøgninger, end der er uger til rådighed. Residenser I løbet af året havde vi yderligere 3 residenser som resultat af vores involvering i internationale partnerskaber og netværk. Et udvekslingssamarbejde med Kampnagel K3 i Hamborg betød residens i Dansehallerne for 3 kunstnere og residens i K3 for 3 herboende kunstnere. 14

15 PROJEKTCENTRET Projektcentret har en central og neutral placering i dansemiljøet. Som samlingssted for koreografer og andre selvproducerende kunstnere, er centret med til at understøtte disse kunstneres udvikling og projekter samt tage initiativ til møder, workshops og seminarer med overordnede temaer på dagordenen til fælles bedste for alle i miljøet. Projektcentret er en del af Dansehallerne, men servicerer alle koreografer uafhængigt af den kunstneriske chef og det repertoire, der præsenteres i Dansehallerne. Som noget nyt udsendes nyhedsbreve til koreografer, producenter og andre interesserede i dansemiljøet. Det løbende arbejde i Projektcentret er fokuseret på administration af projekter for koreografer uden egen administrator/producent. Budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse er en vigtig del af arbejdet, og denne ydelse er helt afgørende for brugerne, som ikke selv besidder den indsigt, der er nødvendigt for at sikre projekternes gennemførelse og ikke mindst økonomiske stabilitet. Andre opgaver er moms- og skatteafregning, kontraktskrivning, kontakt til bevillingsmyndigheder, diverse abonnementsordninger og samarbejdspartnere, samt en række andre opgaver med relation til projekternes administration. Projektcentret rådgiver og vejleder desuden om fx presse, PR og målgruppestrategi, fundraising, turné og abonnementsordninger. Derudover tilbydes også vejledning og coaching i forbindelse med skrivning af ansøgninger, formulering af projektbeskrivelse samt udarbejdelse af ansøgningsbudgetter. Koreograferne får derved formuleret deres idé mere klart, når de skal søge fx Statens Kunstfond og private fonde. Der er en stor international interesse for centrets arbejdsform, opgaver og struktur, og der afholdes løbende møder med interesserede besøgende, som ønsker inspiration til lignende centre. Projektcentret indgår i flere internationale sammenhænge, og har i løbet af året deltaget i keðja møder samt været aktiv i det nordiske netværk for producenter og selvproducerende koreografer. Derudover har Projektcentret været vært på den internationale Tanzmesse i Düsseldorf i august 2014, hvor Statens Kunstfond og Kulturstyrelsen havde lagt opgaven med koordinering af messestand samt udarbejdelse af katalog ud til Projektcentret. Projektcentret var også til stede på den nordiske platform Ice Hot i Oslo i december Sæson 2013/14 Projektcentret administrerede i sæson 2012/13 projekter for 7,4 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 65 % i forhold til sæson 2012/13. De 7,4 mio. kr. dækker over bevillinger til 20 projekter, hvoraf de 10 var forestillinger/nyproduktioner, og 10 var mindre turnéer samt research- og udviklingsprojekter. Sæson 2014/15 I sæson 2013/14 forventes administreret for 6,5 mio. kr. Beløbet er fordelt på 29 projekter, hvoraf 12 forestillinger/nyproduktioner og 17 mindre research- og udviklingsprojekter. Vi kan se, at der har været en tendens til, at der gives flere mindre beløb til research/turné end til større forestillinger. 15

16 DANSEHALLERNES COMMUNITY-ARBEJDE OG -PROJEKTER PROGRAMMER FOR BØRN OG UNGE Indsatsområde Mål for 2014 Resultat for 2014 Aktiviteter FOR børn og unge Publikum * Aktiviteter MED børn og unge Deltagere Kommuner Workshops for professionelle dansere WS/deltagere - 8/91 Lærerworkshops WS/deltagere 5/125 20/430 Netværksarrangementer Antal/deltagere - 5 /73 * Her ud over var tilskuere til events i Dans 24/7, hvoraf en del var børn og unge. Børn og unge Dansehallerne har til opgave at udbrede kendskabet til dans nationalt med specielt fokus på børn og unge. Dette sker i vores Community-team bl.a. ved at udvikle, producere og formidle danseaktiviteter for og med børn og unge rundt i landet. I tæt samarbejde med kommunerne udvikles relevante aktiviteter til børnehave og skole, og aktiviteterne formidles af professionelle dansere, der ansættes af Dansehallerne. Til alle aktiviteter på området fundraiser Communityteamet ekstern finansiering, hvilket gør aktivitetsniveauet helt afhængigt af modtagne bevillinger. Dansehallerne havde igen i 2014 fokus på skoleområdet og på, hvordan dans kunne være en relevant medspiller i skolereformen. Det skete blandt andet gennem ordningen Dans for Børn, gennem Dans i Skolen-programmet i Ta fat om dansen, i regi af projektet Kreative Børn og gennem sitet dansetid.dk. For eleverne i gymnasierne afviklede vi projektet D.A.N.S. 16

17 DANS FOR DE MANGE Community-teamet beskæftigede sig i 2014 også med dans for andre målgrupper end børn, unge og handicappede. Det skete i regi af projekterne 24/7, som blev afsluttet i 2014, samt Ta fat om dansen, som tog sin begyndelse samme år. For de mange var især Dansens Dag en stor begivenhed i Det treårige Ta fat om dansen med sine samarbejdspartnere, de seks dansefyrtårne, blev lanceret midt på året og gik gennem en opstartsfase i efteråret. Indsats for de professionelle Dansehallerne er garant for høj kvalitet både kunstnerisk og formidlingsmæssigt, og derfor har vi fokus på kvalificering af de dansere og danseformidlere, der leverer danseaktiviteterne til børn og unge. Dette udmøntedes i 2014 i workshops og kurser - både projektspecifikke og almene og dette blandt andet i samarbejde med Efteruddannelsen ved Statens Scenekunstskole. Indsats for forankring Dansehallerne bliver set og opfatter sig som nationalt kompetencecenter inden for dans som scenekunst, og både lokalt, regionalt og nationalt arbejdes for at skabe bedre muligheder for at møde dansen for børnene og de unge. Der lægges derfor meget tid i at synliggøre dansen på forskellige måder og til forskellige målgrupper. Partnerskaber med kommuner og andre kulturinstitutioner er afgørende for at løfte kunsten/dansen fra enkelt-projekter og til mere langsigtede strukturer, så det er et bærende princip i det meste, Community-teamet gør. Også blandt skoleelever arbejder vi med forankring. I 2014 kom det især til udtryk i form af Dansehallernes engagement i KulturCrew et koncept udviklet i regi af Kulturpakker, der har skoleelever som rammesættere for kunstneriske arrangementer. Endelig arbejder vi på at give lærere og lærerstuderende erfaringer med dans for på den måde at opdyrke ønsket om dans på skolerne. I 2014 skete det i form af inspirationsworkshops fx i regi af Dans for Børn, D.A.N.S. og Dansetid. Internationalt I 2014 tog projekteringen af verdenskongressen Dance and the Child International i København (juli 2015) for alvor fat. Ekstern finansiering og samfinansiering Community-teamet har i 2014 arbejdet med bevillinger fra blandt andet følgende fonde, puljer og partnere: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts Pulje til Scenekunst for Børn og Internationale Pulje, Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, Undervisningsministeriets Tips- og 17

18 Lottomidler, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, UC Sjælland, UCC, Dansk Skoleidræt, Dansk Skuespillerforbund, Efteruddannelsen på Statens Scenekunstskole, Elsass Fonden, Dansk Rock Samråd ROSA, Levende Musik i Skolen, TeaterCentrum, KulturMetropolØresund, Nordeafonden, Folkekirkens Skoletjeneste. Samarbejdskommuner Community-teamet har i 2014 samarbejdet om danseaktiviteter med følgende kommuner: Fyn og Jylland: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev, Thisted, Rebild, Mariagerfjord, Morsø, Aalborg, Vesthimmerland, Holstebro, Lemvig, Århus, Skanderborg, Horsens, Kolding, Vejle, Fredericia, Billund, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Aabenraa, Middelfart, Odense, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Kerteminde, Syddjurs, Assens. Sjælland: Kalundborg, Odsherred, Roskilde, København, Gentofte, Høje Taastrup, Næstved, Rødovre, Ringsted, Egedal, Køge, Stevns, Helsingør, Ishøj, Halsnæs, Frederikssund, Herlev, Allerød, Albertslund, Greve, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk. På de følgende sider ses en aktivitetsoversigt over dans for og med børn og unge, nationalt: 18

19 Dance and the Child International Dance and the Child International afholder i juli 2015 sin 13. Verdenskongres i København. Dansehallerne står sammen med Københavns Universitet (NEXS) og Den Danske Scenekunstskole for værtskabet for kongressen. Dansehallerne fortsatte fra 2014 projektledelsen med en fuldtidsansat medarbejder og to ekstra medarbejdere, der deltog ved møder i koordinerings- og i programgrupperne, en som varetog opgaven med at opdatere hjemmesiden samt en projektansat medarbejder med fokus på arbejdet med programmet i Dansehallerne. I 2014 blev fondsansøgninger imødekommet af Augustinus Fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til Almene Formål og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond med i alt kr. Tivoli og Pantomine Teatret samt Dansekapellet blev vigtige samarbejdsparterne, for henholdsvis åbningen af kongressen og visning af professionelle danseforestillinger. 19

20 1. november påbegyndtes registreringen af deltagere samt en større planlægning af programmet for de deltagende børne- og ungegrupper fra 22 forskellige lande. Dans og handicap Der er ikke i Danmark indenfor dans som kunstart tradition for at arbejde med handicappede. I 2013 blev det første skridt taget af Dansehallerne i form af 3 workshops, som skulle undersøge potentialet for at udvikle området for scenedans og handicap. Dette arbejde fortsatte i første halvdel af 2014 med et 3 dages workshopforløb med det professionelle engelske dansekompagni CanDoCo, hvor tre performere med og uden handicap afholdt en workshop over tre dage i Dansehallerne, som blev afsluttet med mindre forestilling i studiet for et indbudt publikum. Workshoppen blev gennemført med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs Internationale Pulje, Dansk Skuespillerforbund, Efteruddannelsen på Statens Scenekunst Skole og Elsass Fonden. Et konkret udkomme fra workshoprækken både i 2013 og 2014 var dannelsen af IDE Group, en arbejdsgruppe bestående af 3 dansekunstnere med og uden handicap. I alt var der 22 medvirkede og 330 deltagertimer. DANS24SYV I foråret 2014 afsluttede Dansehallerne det treårige projekt, Dans24syv ( ), der med støtte fra Nordea-fonden har haft til formål at sætte fokus på synliggørelse og forankring af al slags dans, med den årlige fejring af Dansens Dag som spydspids. Med Dans24syv har ambitionen blandt andet været at præsentere danseevents i løbet af året for at skabe synlighed omkring dansen hele året rundt samt nå folk, der måske ikke ellers kommer i nærheden af dans. I 2014 præsenterede Dans24syv blandt andet et event på Kulturens Motionsdag, daglig danseundervisning på Copenhagen Jazz Festival samt screeninger af 60seocndsdance.dk-film flere steder i verden. DANSENS DAG 2014 Dansens Dag 29. april 2014 blev fejret for sidste gang under landsdækkende koordinering af Dansehallerne. Igen i år toppede både antallet af arrangementer, tilskuere og ikke mindst presseklip, mens antallet af deltagere lå stabilt i forhold til Hovedparten af aktiviteterne på Dansens Dag blev forsat arrangeret lokalt nogle med økonomisk tilskud fra Nordea-fondens Dansepulje. Som et par eksempler kan nævnes et bredt danseprogram på Amfiscenen i Odense med bl.a. U-Kompagniet, City Ballet, linedance og koreografi-konkurrence for unge talenter; på Skarø/Drejø-færgen blev der spillet levende musik og budt op til dans; på Fanø blev alle øens dagpleje- og vuggestuebørn samlet på Realen til elefant- og trolde-dans; Scenekunstcentret i Aarhus præsenterede i samarbejde med dansescenen Bora Bora en række forestillingsuddrag på Store Torv i Aarhus; i København blev den store dansescene på Nytorv, Dansestafetten, åbnet af Kulturminister Marianne Jelved; og senere på dagen kunne man opleve 50 russiske folkedansere, alle over 65 år, som fremviste traditionelle folkedanse og bød forbipasserende på Skt. Hans Torv op til dans. 20

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup.

Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup. Workshop/møde for politiske og økonomiske interessenter Fredag den 13. marts kl. 11-13 (studie 5), Dansehallerne Deltagere: Kulturministeriet: Karin Marcussen og Eva Argir Falster. Københavns Kommune:

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16

Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16 Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16 7 dansere med skoene naglet fast til scenegulvet, en dansende hyldest til alle fightere i blandt os, 7 Pleasures af publikumsmagneten Mette Ingvartsen Dette

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere