Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts

2 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder Side 10 Individuel uddannelsesplan og skabelon Side 11 Interne medicinske kompetencer, læringsstrategier og evalueringsmetoder Side 13 2

3 Afdelingsbeskrivelse Medicinsk Afdeling, Slagelse Sygehus, Sygehus Syd, Region Sjælland. Region Sjælland har et befolkningstal på ca Det betjenes af to administrative somatiske sygehusområder, Sygehus Syd og Sygehus Nord. Sygehusene i Region Sjælland består af følgende sygehuse: Roskilde / Næstved (specialsygehus med regionsfunktioner) Holbæk og Køge / Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse (akut sygehuse med subakut beredskab). Kalundborg, Fakse og Nakskov (nærsygehuse med multifunktionelle enheder). Samlet har sygehusområdet 2129 senge. Ledelsen: Der er 3 ledelsesniveauer for sygehusvæsenet i Region Sjælland: Direktioner, herunder ledelsesforum og driftforum Sygehusledelser Afdelingsledelser Afdelingsledelserne er omdrejningspunktet i sygehusvæsenet. Det er i afdelingen, at kontakten til patienterne er placeret og det er her personalet har sit udgangspunkt. Sygehusledelsen har som primær opgave at koordinere arbejdet indenfor den enkelte sygehusmatrikel på tværs af sygehusene indenfor sygehusområdet og til eksterne samarbejdspartnere. Ønsket om det sammenhængende patientforløb fordrer en tæt koordination, også på tværs af de to sygehusområder. Direktionen medvirker bl.a. til at koordinere på tværs af sygehusområderne og varetager den generelle strategiske udmøntning af de politiske beslutninger vedrørende sygehusvæsenet og opfølgningen heraf. Sygehuset i Sygehus Syd: I Sygehus Syd er der to akutsygehuse, et i Slagelse og et i Nykøbing Falster. Herudover er der specialesygehus i Næstved, som ligeledes modtager akutte patienter. Slagelse Sygehus har specialerne anæstesi, arbejdsmedicin, geriatri, gynækologi og obstetrik, intern medicin, kirurgi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, ortopædkirurgi, radiologi, reumatologi / rehabilitering, øre-næse-halsafdeling. Medicinsk Afdeling i Slagelse består i alt af ca. 73 medicinske senge fordelt på specialerne: Intern Medicin, Lungemedicin, 21. Intern Medicin, Endokrinologi, 6. Intern Medicin, Kardiologi, 24. Intern Medicin, Gastroenterologi, 22. Herudover: Intern Medicin, Geriatri. Intern Medicin, Reumatologi. Akut Modtagerafsnit. 3

4 De tre sidstnævnte med selvstændig ledelse. Medicinsk Afdeling i Slagelse: Formaliseret undervisning: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag er der undervisning i forbindelse med morgenkonferencen i periode Mandag: Yngre læger underviser på skift. Tirsdag: Forbeholdt eksterne undervisere. Torsdag, fredag: Speciallæger underviser på skift bl.a. i afdelingens instrukser og vejledninger. Konferencer ved Medicinsk Afdeling: Daglig morgenkonference fra Dagsorden er afrapportering fra vagten. Dagsorden: Vagten fortæller om en case fra vagten. Sygemeldinger. Dagsprogram gennemgås. Patienter på intensiv. Middagskonference: Daglig kl Fremlægning af faglige problemstillinger fra vagten eller de enkelte afsnit. Lungemedicin Afdeling: 15 senge. Overlæge: Torben V. Stjernebjerg Afdelingssygeplejerske: Camilla Vibits. Det lungemedicinske speciale varetager diagnostik og behandling samt rehabilitering af lidelser i lunger, bronkier, mediastinum samt lungehinder. På Medicinsk Afdeling i Slagelse koncentreres indsatsen omkring obstruktive lungesygdomme, det vil sige astma bronkiale, kronisk obstruktiv lungesygdom, emfysem samt patienter indlagt med infektiøse lungesygdomme som pneumoni samt kroniske lungeinfektioner. Maligne lidelser af lungeveje, lunger, pleura udredes i tæt samarbejde med specialiseret lungemedicinsk afdeling i Holbæk og Næstved. På visse KOL-patienter gives NIV-behandling. Der findes KOL-ambulatorium ved lungemedicinsk afsnit i Slagelse. Der foretages vitalografi med lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet. Afdelingen har et specielt indsatsområde i forhold til palliativ indsats i tæt samarbejde med palliativt team. Intern Medicin, Endokrinologi: Overlæge: Henning Juhl. Afdelingssygeplejerske: Gitte Ehlers. Specialet endokrinologi varetages på hovedfunktionsniveau og der behandles patienter med diabetes, knogleskørhed, stofskiftesygdomme samt øvrige endokrinologiske lidelser i ambulatorium samt under indlæggelse. Det endokrinologiske speciale råder over 7 sengepladser samt et stort medicinsk ambulatorium. Intern Medicin, Kardiologi: 4

5 Specialeansvarlig overlæge: Jens Toft Afdelingssygeplejerske: Dorthe Bjarnholt Generelt varetager specialet diagnostik og behandling af hjertepatienter med akutte hjertekredsløbslidelser og varetager ca. 1/3 af de akutte indlæggelser på den medicinske afdeling. Afdelingen råder over 24 senge, hvoraf 20 er monitorerede. I specialet er der en stor ambulant aktivitet med kardiologisk ambulatorium, transtorakal og transesofagal ekkokardiografi samt patienter der udredes med arbejds-ekg og arytmi diagnostik. Intern Medicin, Gastroenterologi, hepatologi: Specialeansvarlig overlæge: Bogi Davidsen. Afdelingssygeplejerske: Inge Marie Pedersen. Det medicinske gastroenterologiske speciale udreder patienter med sygdomme i spiserøret og mavetarmkanal samt lever-galdeveje på hovedfunktionsniveau. Specialets opgaver vil fortsat være domineret af udredning og behandling af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdomme og ulcussygdomme, mavesmerter, afføringsforstyrrelser, malignitetsudredning og anæmi på hovedfunktionsniveau. Specialets hepatologiske opgaver domineres af udredning og behandling af patienter med cirrhosis hepatis, hepatitis, viralt hepatitis og autoimmune leversygdomme. Der udføres et stort antal endoskopier (gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi og kapselendoskopi). Den medicinske afdeling består af 22 senge. Akutafdelingen Ledende overlæge: Connie Lærkholm. Ledende oversygeplejerske: Jette Jensen. Afdelingen varetager udredning og behandling af alle akut indlagte patienter på geografien i Slagelse i maksimalt de første 24 timer. Intern Medicin, Geriatri: Ledende overlæge: Lars P. Laugesen. Ledende oversygeplejerske: Karin Flittner. Varetager ansvaret for udredning og behandling af i alt 60 geriatriske senge fordelt på afdeling G1 og G2. Herudover er der stor ambulant aktivitet med rehabilitering og genoptræning samt demensambulatorium. Reumatologi: Ledende overlæge: Jan Christensen. Ledende overfysioterapeut: Lisbeth Schrøder. Varetager udredning og behandling af patienter med reumatologiske lidelser under indlæggelse i 6 senge samt størstedelen i ambulant- og dagafsnitsregi. Aktivitetstal: Optageområdet for de interne medicinske funktioner er ca Antal udskrivelser 2010 er ca Antal ambulante besøg er ca

6 Afdelingsledelse: Ledende overlæge: Thor Brygge Ledende oversygeplejerske: Annette Lindholm. Lægestab: Uddannelsesansvarlig overlæge: Torben V. Stjernebjerg. Specialeansvarlige overlæger: Overlæge, dr. med. Henning Juhl, endokrinologi. Specialeansvarlig overlæge, dr. med. Bogi Davidsen, gastroenterologi. Overlæge, ph.d.: Jens Toft. Overenskomstansatte overlæger i øvrigt: 17,0. Afdelingslæger: 1. Hoveduddannelseslæger: 6. Introduktionslæger: 10. Læge i uddannelse til almen praksis: 3. LÆGELIG VAGTSTRUKTUR: Medicinsk bagvagt Tilstedeværelsesvagt døgnvagt Vagtværelse i Akutafdelingen Personsøgernummer Leder overordnet det medicinske vagthold og superviserer medicinske teams i akutafdelingen: Medicinsk akutlæge (døgndækket) Medicinsk huslæge (døgndækket) Medicinsk hjælpevagt (14-24 hverdage) Akutafdelingens KBU-læger ( hverdage, weekends) 2. Arbejdsopgaver: Leder og superviserer medicinsk vagthold og KBU-læger Gennemgår akut indlagte patienter i Akutafdelingen og på B2 Teamleder ved medicinsk rødt kald 6

7 Går akutte tilsyn Vejleder visiterende/koordinerende sygeplejerske Går stuegang på medicinske patienter på intensiv afdeling Modtager opkald fra henvisende læger i weekenden og på hverdage efter kl. 15. Superviserer praktiserende læger telefonisk Prioriterer udvisitering af patienter til medicinske sengeafsnit og ved overbelægning også til geriatriske sengeafsnit uden for almindelig dagtid Prioriterer medicinsk patientflow specielt ved overbelægning og stort indtag Konfererer med andre specialers bagvagter ved overbelægning jvf overbelægningsinstruks 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Koordinerende/visiterende sygeplejerske med afd. Medicinsk overlæge i akutmodtagelsens 24 t senge Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Akutmodtagelsens KBU-læger Ortopædkirurgisk skadevagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Kirurgisk mellemvagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesiologer Sygeplejersker akutafdelingen 4. Døgnprogram: 08:15 Medicinsk morgenkonference Akutmodtagelsen - gennemgange-supervision 09:30 ITA Akutmodtagelsen - gennemgange-supervision 12:30 Medicinsk middagskonference 12:45 Akutmodtagelsen - gennemgange-supervision Medicinsk akutlæge og huslæge vagtskifte 19:00 B1 B2 B5 gennemgange-supervision 21:00 Akutmodtagelsen - gennemgange-supervision 22:00 Tilkald fra vagtværelse 07:30 Akutmodtagelsen morgenrunde Akutmodtagelsen møde med akutmodtagelsens læger om udvisitering 08:15 Medicinsk morgenkonference Medicinsk læge i lang dagtjeneste: Overlæge eller yngre læge i medicinsk afdeling. 1. Støtter medicinsk afdelings vagthold der består af: Medicinsk huslæge (døgndækket) Medicinsk akutlæge (døgndækket) Medicinsk hjælpevagt (14-24 alle dage) Akutafdelingens KBU-læger ( hverdage, weekends) Medicinsk bagvagt 2. Arbejdsopgaver: Deltager i gennemgange på akut indlagte patienter i Akutafdelingen og på kardiologisk sengeafsnit evt. på øvrige afsnit 7

8 Udskriver patienter på medicinske sengeafsnit 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Ortopædkirurgisk skadevagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Kirurgisk mellemvagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesiologer Sygeplejersker akutafdelingen 4. Dagsprogram: 15:30 Kontakt til Medicinsk bagvagt med henblik på tildeling af opgaver Lang dagtjeneste ophører Medicinsk akutlæge Personsøgernummer 7142 Delt tilstedeværelsesvagt 24 timer, 8.15 til samt fra til 8.45 Vagtværelse i Akutafdelingen Funktion primært i Akutafdelingen Refererer til medicinsk bagvagt og har tæt samarbejde med Medicinsk huslæge 3. Deltager i medicinsk afdelings vagthold, der i øvrigt består af: Medicinsk huslæge (døgndækket) Medicinsk hjælpevagt (14-24 hverdage) Akutafdelingens KBU-læger ( hverdage, weekends) Medicinsk bagvagt 4. Arbejdsopgaver: Deltager i medicinsk team i akutafdelingens modtagelse, superviseres af bagvagt o KBU-læge (7138) o Medicinsk hjælpevagt (alle hverdage 14-24) o en eller flere sygeplejersker o Medicinsk huslæge, der arbejder i Akutafdelingen, når der ikke er opgaver i sengeafsnit Superviserer KBU-læger og medicinsk hjælpevagt Gennemgår akut indlagte patienter i Akutafdelingen Skriver journaler på akut indlagte i Akutafdelingen Tilser patienter med medicinske skader Teamleder ved Medicinsk orange kald Deltager ved Medicinsk rødt kald Tilkaldes til alle hjertestopkald på sygehuset Visiterer fra kl. 22 til kl (konsulterer bagvagt ved behov) 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Koordinerende/visiterende sygeplejerske medicinsk afdeling Medicinsk overlæge i akutmodtagelsens 24 t senge (dagtid) Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Akutmodtagelsens KBU-læger 8

9 Ortopædkirurgisk skadevagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Kirurgisk mellemvagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesiologer Sygeplejersker akutafdelingen 5. Døgnprogram: 08:15 Medicinsk morgenkonference Akutmodtagelsen gennemgange supervision journaler - skader 12:30 Medicinsk middagskonference 12:45 Akutmodtagelsen gennemgange supervision journaler skader Medicinsk akutlæge og huslæge vagtskifte 17:00 Akutmodtagelsen gennemgange supervision journaler - skader 22:00 Overtager visitation fra bagvagt 07:30 Akutmodtagelsen - morgenrunde 08:15 Medicinsk morgenkonference Medicinsk huslæge Personsøgernummer 7080 Mobiltelefon Delt tilstedeværelsesvagt 24 timer, 8.15 til samt fra til 8.45 Vagtværelse i Medicinsk afdeling Funktion primært i medicinske sengeafsnit B1, B2 og B5 Funktion i Akutafdelingen, når der ikke er opgaver i sengeafsnit Refererer til medicinsk bagvagt og har tæt samarbejde med Medicinsk akutlæge 5. Deltager i medicinsk afdelings vagthold der i øvrigt består af: Medicinsk akutlæge (døgndækket) Medicinsk hjælpevagt (14-24) Akutafdelingens KBU-læger ( hverdage, weekends) Medicinsk bagvagt 6. Arbejdsopgaver: Skriver journaler på akut indlagte i kardiologisk afsnit B2 Gennemgår akut indlagte patienter i B2 under supervision Tilkald til akutte patienter i medicinske sengeafsnit Deltager i Medicinsk team i akutafdelingen når der ikke er opgaver i sengeafsnit Superviserer KBU-læger og medicinsk hjælpevagt Uddelegerer relevante opgaver i sengeafsnit til Medicinsk hjælpevagt Udfører dagligt procedurer på Medicinsk afdelings undersøgelsesstue Substituerer Medicinsk akutlæge ved behov Deltager i transport af patienter fra medicinske sengeafsnit Ansvar for daglig udfærdigelse af dødsattester fra medicinsk afdeling (primært dagtid) 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Medicinske overlæger i B2 Koordinerende/visiterende sygeplejerske medicinsk afdeling Medicinsk overlæge i akutmodtagelsens 24 t senge (dagtid) Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Akutmodtagelsens KBU-læger Ortopædkirurgisk skadevagt i akutmodtagelsen samt bagvagt 9

10 Kirurgisk mellemvagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesiologer Sygeplejersker medicinske afsnit og akutafdelingen 6. Døgnprogram: 08:15 Medicinsk morgenkonference Forefaldende opgaver sengeafsnit, journaler B2. Akutafdelingen ved behov Undersøgelsesstue: Procedurer: Knoglemarvsbiopsi, lumbalpunktur 12:30 Medicinsk middagskonference 12:45 Forefaldende opgaver sengeafsnit og journaler B2 primært, herefter Akutafdelingen Medicinsk akutlæge og huslæge - vagtskifte 17:00 Forefaldende opgaver sengeafsnit og journaler B2 primært, herefter Akutafdelingen 07:30 B1 B2 B5 - morgenrunde 08:15 Medicinsk morgenkonference Medicinsk hjælpevagt Personsøgernummer 7081 Fremmøde: alle hverdage Funktion primært i Akutafdelingens modtagelse Uddannelsesniveau: Yngre læge under uddannelse eller stud.med. som lægevikar Refererer til medicinsk bagvagt og superviseres af Medicinsk akutlæge 7. Deltager i medicinsk afdelings vagthold der i øvrigt består af: Medicinsk akutlæge (døgndækket) Medicinsk huslæge (døgndækket) Akutafdelingens KBU-læger ( hverdage, weekends) Medicinsk bagvagt 8. Arbejdsopgaver: Deltager under supervision i medicinsk team i akutafdelingens modtagelse 1. Medicinsk akutlæge 2. Medicinsk huslæge, når denne ikke har opgaver i sengeafsnit 3. KBU-læge (7138) 4. Medicinsk hjælpevagt 5. en eller flere sygeplejersker Skriver journaler på akut indlagte i Akutafdelingen og B2 Deltager i transport af patienter fra medicinske sengeafsnit Tilser patienter med medicinske skader afhængigt af kompetenceniveau Deltager i forefaldende lægelige opgaver i sengeafsnit i Medicinsk afdeling afhængigt af kompetenceniveau 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Medicinske overlæger i B2 og medicinsk afdeling i øvrigt Koordinerende/visiterende sygeplejerske medicinsk afdeling Medicinsk overlæge i akutmodtagelsens 24 t senge (dagtid) Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Akutmodtagelsens KBU-læger Ortopædkirurgisk skadevagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Kirurgisk mellemvagt i akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesiologer Sygeplejersker medicinske afsnit og akutafdelingen 10

11 7. Vagtprogram: Fremmøde Akutmodtagelsen, melder til Medicinsk akutlæge, journalskrivning mm Medicinsk akutlæge og huslæge - vagtskifte 17:00 Akutmodtagelsen - journalskrivning mm Vagt slut Afdelingens uddannelsesmiljø: Afdelingen har uddannelsesforpligtelse overfor 9. semester studerende, basislæger, introduktionslæger, læger i hoveduddannelsesforløb. Mhp. en systematisk introduktion og uddannelsesmiljø foreligger følgende supplerende bilag vedrørende afdelingens uddannelsesindsats: 1. Tjekliste ved udsendelse til nyansatte uddannelsessøgende lger. 2. Intromateriale samt introduktionsprogram for nyansatte læger. 3. Målbeskrivelse for uddannelsessøgende læger ansat i a. Klinisk basis uddannelses (ansat i Akutafdelingen) b. Introduktionsuddannelse. c. Hoveduddannelse. 4. Uddannelsesprogrammer for a. Basisuddannelsen (uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen) b. Introduktionsuddannelsen c. Hoveduddannelsen 5. Afdelingsbeskrivelse 6. Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder samt klinisk vejleder. 7. Skabelon for beskrivelse af uddannelsesplaner, individuelle for den enkelte uddannelsessøgende læge. 8. Plan over den formelle undervisning mandag, tirsdag, onsdag, torsdag semester studerende program for afdelingstilknytning samt undervisning. Stuegang: Stuegang foregår på alle sengeafsnit fra kl De enkelte specialer har mulighed for decentral konference i perioden Kl er der fælles middagskonference fra kl Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder ved medicinsk afdeling i Slagelse Hovedvejlederen har medansvar for en yngre læges optimale uddannelsesforløb på afdelingen i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge på afsnittet og den uddannelsesansvarlige overlæge. Kvalifikationskrav Hovedvejlederen skal: Vejlederen skal have opnået et højere uddannelsestrin indenfor det pågældende speciale end den uddannelsessøgende læge. Gennemført vejlederkursus, eller planlagt gennemførelse heraf. Opgaver Hovedvejlederen skal bidrage til at skabe et attraktivt og inspirerende uddannelsesmiljø i afdelingen, samt deltage aktivt i intern undervisning. 11

12 I relation til den/de uddannelsessøgende skal opgavevaretagelsen tage udgangspunkt i de 7 roller der indgår i specialelægeuddannelsen og omfatter følgende: Medvirke til at realisere uddannelsesprogrammets indhold for den uddannelsessøgende læge Sammen med den uddannelsessøgende opstille en individuel uddannelsesplan af såvel teoretisk som klinisk karakter. Tjekke at de planlagte kompetencer opnås kontinuerligt under ansættelsen Afholde introduktionssamtale og slutevalueringssamtale samt de under ansættelsen nødvendige antal samtaler, audits og kliniske observationer. Supervisere eller anvise supervision af den uddannelsessøgende læges uddannelsesforløb i medicinsk afdeling og sikre at de i logbogen anførte kompetence opnås og attesteres. Sikre at den uddannelsessøgende læge deltager i formaliserede uddannelsesaktiviteter på uddannelsesstedet Tage initiativ til at deltage i den løbende kompetenceudvikling af den uddannelsessøgende læge og notere det planlagte i uddannelsesplanen Aftale placering og indhold af uddannelsesdage. Inspirere til relevante videnskabelige aktiviteter Holde den uddannelsesansvarlige overlæge orienteret om den uddannelsessøgende læges uddannelsesforløb Individuelle uddannelsesplaner For at sikre at den enkelte læge ikke bliver overset i det store hospitalsmaskineri, og at alle får den uddannelse som deres stilling indebærer, har man fra central side ønsket større vægtning af de individuelle uddannelsesplaner. Det forventes at alle uddannelsessøgende yngre læger laver en individuel uddannelsesplan. Det primære arbejde foregår inden introduktionssamtalen! Den uddannelsessøgende læge skal sætte sig ind i både målbeskrivelse og uddannelsesprogrammet for sit område, og gøre sig klart hvilke kompetencer, der skal opnås under ansættelsen. Hvad kan du i forvejen? Hvordan er din måde at lære på? Dine interesser? Hvilke kompetencer skal læres først og hvilke kommer senere? hvordan skal du trænes? Dette skal foreligge i en skriftlig form. Introduktionssamtalen skal foregå efter 2 uger. Den uddannelsessøgende læge skal selv tage kontakt til vejleder og aftale tid. Under vejledersamtalen skal I: Gennemgå den yngre læges uddannelsesplan. Gennemgå introduktionssamtalen som beskrevet i tjeklisten Sætte dato for næste evalueringssamtale. Kopi til uddannelsesansvarlig overlæge, som skal godkende uddannelsesplanen. 12

13 Opfølgende samtaler Den uddannelsessøgende skal mødes kort med sin vejleder i slutningen af hver måned for at følge op på den individuelle uddannelsesplan. Evalueringssamtalen: (ca. hver 3. måned) Den uddannelsessøgende læge skal inden evalueringssamtalen gennemgå sin uddannelsesplan og de opnåede kompetencer. Hvis du mangler kompetencer for perioden så reflekter over hvorfor? Hvad skal ændres for at de kan opnås? Sørg for at din logbog er opdateret. Dette skal foreligge i en skriftlig form. Under evalueringssamtalen skal I: Gennemgå uddannelsesplanen og vurdere om den er realistisk, om de manglende kompetencer er opnåelige på den resterende tid. Gennemgå checklisten for evalueringssamtalen. Sætte dato for slutevalueringssamtalen/næste evaluering. Kopi til uddannelsesansvarlig overlæge. Slutevalueringssamtalen Inden samtalen skal den uddannelsessøgende læge ajourføre sin logbog. Under samtalen skal I: Vurdere om uddannelsesplanen blev overholdt. Gennemgå tjeklisten for slutevalueringssamtalen. Kopi til uddannelsesansvarlig overlæge. 13

14 Individuel uddannelsesplan Denne skabelon kan anvendes til udarbejdelse og afrapportering af læring iht. uddannelsesprogrammet. Uddannelsesplanen udarbejdes af den uddannelsessøgende og afleveres til hovedvejleder samt uddannelsesansvarlig overlæge. Navn, uddannelsessøgende: Navn, hovedvejleder: Mål Plan Evaluering Plan for opnåelse af konkrete kompetencer Emne til formaliseret undervisning Aktiviteter for at opnå mål og tidsplan. Læringsrapport. Evt. 360 graders evaluering Evalueringsstrategi og dokumentation Refleksion over læringsprocessen Dato for de næste samtaler Underskrift, uddannelsessøgende: Underskrift, hovedvejleder: 14

15 Liste over kompetencer og evalueringsmetoder: Nummer: Mål: Metode til evaluering: 44 Ødemer Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 48 Brystsmerter Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 49 Diabetes mellitus Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 50 Dyspepsi Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 51 Dyspnoe Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 52 Feber Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 55 Lipotymi Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 56 Lymfeknudesvulst Struktureret interview på basis af konkrete 57 Neurologiske symptomer 58 Neurologisk anfaldsfænomener 117 Hud som sygdomsmarkør patientforløb Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb Struktureret interview på basis af konkrete patientforløb 15

16 Ødemer # 44 Kunne håndtere patienter med ødem Konkretiserede mål Redegøre for, hvilke sygdomme og tilstande der kan give ødemer, og kunne planlægge udrednings- og behandlingsprogram ved: cardiovasculære sygdomme nutritivt betingede ødemer leverlidelser maligne lidelser nyrelidelser immobilisation infektioner/thrombophlebitter medicinbivirkninger allergi (Quincke) Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagb og Almen praksis Sygehusafdelinger Vejledersamtale og Samlet vurdering 16

17 Brystsmerter # 48 Kunne håndtere patienter med brystsmerter Konkretiserede mål Kunne diagnosticere og visitere patienten med akut indsættende brystsmerter Kunne anvende vejledninger vedrørende iskæmisk hjertesygdom Kunne angive ledsagesymptomer med henblik på en ætiologisk rubricering Redegøre for alder og risikofaktorers betydning Redegøre for psykologiske mekanismer Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Samlet vurdering og Vejledersamtale Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med: iskæmisk hjertesygdom, thoracale facetledssyndromer, myogene thoracale forandringer, costafrakturer, pneumothorax, lungeemboli, lungetumores 17

18 Diabetes mellitus # 49 Kunne håndtere patienter med diabetes mellitus Konkretiserede mål Kunne diagnosticere og behandle diabetes mellitus type I og II og det metaboliske syndrom i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen Kunne diagnosticere og visitere ketoacidose og henvise Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Samlet vurdering Kunne behandle hyper- og hypoglycæmi Kunne informere og rådgive om patientuddannelse enten i primær- eller sekundærsektor Almen praksis Sygehusafdeling Kunne diagnosticere og visitere diabetiske senkomplikationer 18

19 Dyspepsi # 50 Kunne håndtere patienter med dyspepsi Konkretiserede mål Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspepsi Redegøre for differentialdiagnostiske tilstande til smerter i epigastriet Kunne stille indikationer for gastroduodenoscopi Redegøre for diagnostiske tests for heliobacter pylori Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Samlet vurdering og Vejledersamtale Kunne iværksætte eradicationsbehandling Kunne informere og rådgive vedrørende sygdom og årsagssammenhæng i relation til især tobak, alkohol og medicin 19

20 Dyspnoea # 51 Kunne håndtere patienter med dyspnoea Konkretiserede mål Udfra gældende konsensusrapporter kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspnoea som følge af COLD hjerteinsufficiens ischæmisk hjertesygdom astma thoraxdeformiteter metaboliske forstyrrelser anæmi adipositas psykologiske årsager lungeemboli Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde og, Selvstudium, og Portefølje, Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Samlet vurdering Kunne udføre, tolke og agere på lungefunktionsundersøgelser og EKG 20

21 Feber # 52 Kunne håndtere patienter med feber Konkretiserede mål Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med feber: herunder infektionssygdomme inclusive HIV, TB, eksotiske sygdomme systemiske lidelser maligne lidelser Redegøre for valg af antibiotika i forhold til resistensmønster, resistensudvikling og overfølsomhed Redegøre for ledsagesymptomer Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde og, Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Samlet vurdering og Vejledersamtale 21

22 Lipothymi # 55 Kunne håndtere patienter med lipothymi Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lipothymi af følgende årsager: cardiovasculære cerebrale dehydrerings- metabolisk forstyrrelse medicinbivirkning forgiftning anæmi pludseligt opstået blødning funktionelle Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Færdighedslaboratorium Samlet vurdering Kunne iværksætte akut behandling (ilt, i.v. væske, Trendelenburg) 22

23 Lymfeknudesvulst # 56 Kunne håndtere patienter med lymfeknudesvulst Konkretiserede mål Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lymfeknudesvulst pga.: infektionssygdomme (fx HIV, TB) maligne tilstande lymfom leucæmi metastaser Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdelinger Samlet vurdering 23

24 Neurologiske symptomer # 57 Kunne håndtere patienter med neurologiske symptomer Konkretiserede mål Udfra gældende vejledninger kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme: Apoplexi og sequelae. Dissemineret Sclerose Amyotrofisk Lateral Sclerose Myastenia gravis Parkinsonisme Essentiel familiær tremor Muskeldystrofier Cerebral parese Følger efter polio Narcolepsi Demens Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdeling Samlet vurdering 24

25 Neurologiske anfaldsfænomener # 58 Kunne håndtere patienter med neurologiske anfaldsfænomener Konkretiserede mål Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med neurologiske anfaldsfænomener pga.: epilepsi intracranielle processer cerebrovasculære lidelser abstinens-tilstande funktionelle kramper feber metaboliske årsager Læringsstrategier Evaluering Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog Almen praksis Sygehusafdeling Samlet vurdering 25

26 Hud som sygdomsmarkør # 117 Kunne håndtere patienter med hudmanifestationer på baggrund af systemisk sygdom Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering Kunne udrede patienten og iværksætte behandling eller visitere tilstande, der kan give hudsymptomer pga.: Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Læringsdagbog infektiøse sygdomme (virale/septiske) allergisk autoimmune manifestationer, anæmi Almen praksis Teoretisk kursus icterus Sygehus afdeling porfyri Fokuseret klinisk ophold i Kunne skelne de dermatologisk harmløse og speciallægepraksis forbigående hudmanifestatione r fra de udrednings- og behandlingskræve nde symptomer Samlet vurdering 26

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst. ved. Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge

Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst. ved. Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge Uddannelsesprogram for det Medicinske forløb i Hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Øst ved Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus for læge.. I perioden fra / - 2013 til / - 2013 Kære kollega Velkommen

Læs mere

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: For.

Intern Medicin. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Gældende for deluddannelsen: For. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gældende for deluddannelsen: Intern Medicin For navn Anne Molzen Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Medicinsk Pædiatrisk ansættelse Dronning Ingrids Hospital Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst. For læge. I perioden: til

Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst. For læge. I perioden: til Kardiologisk Sektion Medicinsk Enhed Hvidovre Hospital Kettegaard Alle 30 2650 Hvidovre Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst For læge.. I perioden:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !"# Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi

Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi Hoveduddannelsen i Region Øst Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Næstved Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Slagelse Intern medicinske kompetencer, Sygehus Nord, Roskilde

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere