Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014"

Transkript

1 Program for Kvalitetskonference den 19. november Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future Hospital Commission under Royal College of Physicians har modtaget stor anerkendelse for deres arbejde om fremtidens hospitaler blandt andet med ideen om at The Hospital is not a building - it s a systeme. Oplev Dr Ian Bullock Chief Operating Officer, National Clinical Guideline Centre (NCGC) and Director of Clinical Standards, Royal College of Physicians, som vil give os et indblik i The Future Hospital Velkomst og åbning af konferencen Ved Bent Hansen, formand for Danske Regioner og Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen Kvalitet på dagsordenen hvor skal vi hen? Ved Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland Pause med forfriskninger Formiddagssessioner Den Danske Kvalitetsmodel hvordan får vi nok kvalitet for pengene? Ledelse og opbygning af forbedringsarbejdet Tidstro data tilbage til klinikeren hvordan? Call for speakers cases fra klinikken Frokost og netværk High Impact Leadership Ved Dr. Stephen Swensen, Director for Leadership and Quality Development, Mayo Clinic Pause med kaffe & kage 15: Eftermiddagssessioner Nationale Kliniske Retningslinjer implementering og kvalitet Triple Aim - hvad, hvordan og hvorfor? Sådan kan sundhedsvæsenet bruge patientrapporterede oplysninger (PROM) til at forbedre kvaliteten Kvalitet i de fælles akutte modtagelser hvordan kan vi følge op? Opsamling og afslutning Dagen afrundes ved drøftelse af, hvad vi tager med os i det videre arbejde med kvalitet Ved Bent Hansen og Mads Koch Hansen KVALITETSKONFERENCE 2014 /1

2 Parallelsessioner Ledelsesspor Session A: Ledelse og opbygning af kapacitet til forbedringsarbejde Ledelsen har en særdeles central rolle, når det kommer til kvalitetsarbejdet. De skal sørge for, at de rette rammer er til stede, at organisationen har kompetencerne til at forberede kvaliteten og at målene er klare. Sessionen retter fokus mod, hvilken rolle ledelsen spiller i forhold til kvalitetsarbejdet både på hospitals- og afdelingsniveau, samt hvordan afdelingerne skal spille sammen for at forbedre kvaliteten. Fra tre forskellige niveauer på sygehuset skal vi høre erfaringer og konkrete bud på, hvad der er centralt i ledelsens arbejde med kvalitet. A. Ledelsens og topledelsens rolle i kvalitetsudviklingen på sygehusniveau og afdelingsniveau Dorthe Crüger, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt B. Ledelsesperspektiv på kvalitetsudvikling / kliniknær ledelse Lynge Kirkegaard, ledende Overlæge, Kolding Sygehus C. Hvilken rolle har kvalitetsafdelingen i forhold til at understøtte arbejdet med kvalitet? Lisbeth Nielsen, kvalitetschef, Hillerød Hospital Ordstyrer: Anja Mitchell, formand Overlægeforeningen Session B: Triple Aim: Hvad, hvordan og hvorfor? Vi lever længere, og vi lever i højere grad med vores sygdom end tidligere. Det er blandt andet medvirkende til, at det danske sundhedsvæsen står overfor at skulle tilpasse sig et skift i behovet for sundhedsydelser. Det vil kræve en nytænkning i måden vi tilrettelægger vores sundhedsydelser på. Institute for Healthcure Improvement (IHI) introducerede i 2007 Triple Aim som en løsning på lignende udfordringer i det amerikanske sundhedsvæsen. Triple Aim dækker over en tredobbelt og integreret tilgang til forbedringer i sundhedsvæsenet. Triple Aim søger at opnå det tredobbelte formål i sundhedsvæsenet, nemlig på integreret vis at forbedre behandlingen, forbedre befolkningens sundhed og reducere (eller ikke øge) omkostninger per indbygger. Men hvad er egentlig formålet og metoden, og hvad er erfaringerne? Dette er centrum for sessionen. A. Hvad er Triple Aim formål og metode, Kristine Binzer,lægefaglig konsulent, Region Sjælland B. Erfaringer fra Broen til bedre sundhed projekt om Triple Aim, Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed, Region Sjælland C. Triple Aim i Vestklyngen Jens Beier Damsgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Ordstyrer: Janet Samuel, kontorchef Danske Regioner KVALITETSKONFERENCE 2014 /2

3 Redskabsspor Session C: Den Danske Kvalitetsmodel - hvordan får vi nok kvalitet for pengene? De danske hospitaler er blevet akkrediteret siden 2010, og næste skridt er akkreditering af primærsektoren, som er ved at starte op, og hvor der har været en række pilotprojekter blandt andet i speciallægepraksis. Sessionen ser på hvilke erfaringer, der kan høstes fra den hidtidige akkreditering både på hospitalerne og pilotprojekterne i praksis og stiller spørgsmålene: Hvordan kan akkreditering være med til at forbedre den kliniske kvalitet? Får vi nok ud af de ressourcer, som bliver brugt på akkreditering? A. Hvad skal akkreditering kunne for at forbedre kvaliteten? Erfaringer fra de første versioner af Den Danske Kvalitetsmodel og perspektiver på hvor vi skal hen Jesper Gad Christensen, direktør IKAS og Carsten Engel, vicedirektør IKAS B. Forbedringspotentialer og erfaringer - betragtninger fra en surveyer Charlotte Hjort, Forskningschef Hospitalsenhed Midt C. Hvad kan vi lære af pilotakkrediteringen i speciallægepraksis? Niels Henrik Nielsen, speciallæge i Dermatolog, Bagsværd Ordstyrer: Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør Danske Regioner Session D: Nationale kliniske retningslinjer implementering og kvalitet Arbejdet med at opstille nationale kliniske retningslinjer for behandlingsområder er godt i gang, men for at rykke ved kvaliteten er det afgørende, at retningslinjerne bliver implementeret i klinikken. Sessionen fokuserer på arbejdet med at implementere og anvende de nationale kliniske retningslinjer. Sessionen giver mulighed for at høre oplæg og stille spørgsmål til både Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for at udarbejde retningslinjerne, og til regionerne, som har ansvaret for at implementere retningslinjerne. Oplæggene ser på erfaringer med implementering af de nationale kliniske retningslinjer og konkret på problematikken med stigningen i antallet af knæoperationer, på trods af at retningslinjerne anbefaler konservativ behandling. A. Hvordan understøtter Sundhedsstyrelsen implementering af de nationale kliniske retningslinjer og følger op på implementeringen. Søren Brostrøm, enhedschef, Sundhedsstyrelsen B. Regionale tiltag og erfaringer med at implementere nationale kliniske retningslinjer Jens Kjær-Rasmussen, Kvalitetschef, Region Nordjylland C. Erfaringer med implementering af retningslinjer i ortopædkirurgien Claus Munk Jensen, ledende overlæge Gentofte Hospital KVALITETSKONFERENCE 2014 /3

4 Dataspor Session E: Tidstro data tilbage til klinikeren hvordan? Erfaringer viser, at kvaliteten bliver forbedret og patientforløbene optimeret, når de sundhedsprofessionelle får adgang til data om de patienter, som de har behandlet. Sessionen viser konkrete eksempler fra ind- og udland på, hvilken forskel data gør for den faglige kvalitet, de steder hvor data er til rådighed i klinikken og bliver brugt af klinikerne til blandt andet at udvikle den faglige kvalitet. Oplæggene vil også komme ind på, hvad der skal til på afdelings-, praksis- og individniveau for at styrke den enkelte læges arbejde med kvalitet. A. Data tilbage til klinikeren på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen, lægelig direktør AUH og Jonas Eskildsen Sørensen, leder af DRG- og Dataenhed AUH B. Sådan bruger primærsektoren tidstro data til at følge op på kvalitet Janus Laust Thomsen, direktør DAK-E C. Real-time klinisk beslutningsstøtte og kvalitetssikring (KBS&KS) - erfaringer med en valideret ITløsning Peter Derek Christian Leutscher, MD, PhD Department of Infectious Disease Aarhus University Hospital Session F: Sådan kan sundhedsvæsenet bruge patientrapporterede oplysninger (PRO/M) til at forbedre kvaliteten Patient Rapporterede Oplysninger (PRO/RPOM) er målinger baseret på patienternes egne vurderinger af deres helbredsmæssige status og livskvalitet. Sigtet med de patientrapporterede oplysninger er at få en vurdering af patienters nytte af et samlet behandlingsforløb, som ikke kan ses ud fra de gængse kvalitetsdata i sundhedsvæsenet. Det er muligt at anvende PRO både i klinisk praksis og til at udvikle kvaliteten af et samlet patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets aktører, fordi patienten vurderer det samlede udbytte af behandlingen. Sessionen introducerer PRO-konceptet, og der vil være cases fra ind- og udland, der viser, hvordan det er muligt at bruge patientens egne oplysninger og målinger i arbejdet med at forbedre kvaliteten. A. Introduktion til teorien, målemetoderne og perspektiverne i brugen af PRO Morten Freil, direktør, Danske Patienter B. Erfaringer med at bruge patientrapporterede oplysninger til kvalitetsudvikling i Vestkronik Niels Henrik Hjøllund, overlæge Vestkronik, Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland C. Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Mats Lundström, professor Blekingssygehuset Ordstyrer: Martin Thor Hansen, Chefrådgiver Danske Regioner KVALITETSKONFERENCE 2014 /4

5 Effektiviseringsspor Session G: Kvalitet i de fælles akutte modtagelser hvordan kan vi følge op? De fælles akutmodtagelser er udset til at have en nøglefunktion i det danske sundhedsvæsen, fordi de fleste patienter skal afsluttes i akutmodtagelsen eller sendes rigtigt videre i sundhedssystemet. Kvalitetsopfølgning i de akutte modtagelser bliver derfor afgørende for at kunne levere akutbehandling af højeste kvalitet. Sessionen viser eksempler på, hvordan der bliver fulgt op på kvaliteten i akutmodtagelserne via den danske akutdatabase, og det vil være muligt at høre om udenlandske erfaringer med området. A. Kvalitet i akutmodtagelse på OUH og den danske akutdatabase Jens Peter Steensen, direktør Odense Universitetshospital B. Den danske akutdatabase og indikatorer for kvalitet Annmarie Lassen, professor Odense Universitetshospital Ordstyrer: Camilla Noelle Rathcke, Formand for Yngre Læger Session H: Cases fra klinikken om ressourceoptimering/mere sundhed for pengene (call for speakers) I sessionen har sundhedsprofessionelle mulighed for at fremlægge deres egne erfaringer med tiltag, der har givet mere sundhed for pengene og/eller som har medført kvalitetsforbedringer. Til sessionen udvælges de mest innovative projekter inden for kvalitets- og forbedringsarbejdet og sessionen vil derfor give et indblik i arbejdet med kvalitet i praksis. A. Superviseret gennemgang i Akutmodtagelsen, Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital Sif Gudbrandsdottir, Ph.d., 1. reservelæge Herlev Hospital B. Klar tale med patienterne effektiv kommunikation på patientens præmisser Jette Ammentorp, professor, forskningsleder Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt og IRS Syddansk Universitet C. Optimering af stuegangsfunktionen i en medicinsk afdeling Pernille K. Langkilde, klinisk Sygeplejespecialist, Sygehus Lillebælt, Kolding, Medicinsk Afdeling og Jeanette Hounsgaard, souschef, Center for Kvalitet D. Klinisk Farmakolgisk Dialog-faglig dialog på tværs af de lægefaglige specialer Katrine Overballe, Cand Pharm, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Region Hovedstadens Psykiatri KVALITETSKONFERENCE 2014 /5

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 5 September 2014 Fokus og forenkling i Region H Region Midt styrer efter mere kvalitet Hoftepatienter hurtigere og bedre på benene RH sætter lyd på patientoplevelser

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting rent faktisk hænger sammen. 1 DDKM i et tidsperspektiv

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere