Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus"

Transkript

1 Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger, læsegrupper, it-cafe, mindre musik arrangementer, kort sagt et kulturelt værested. I hovedbygningen kan der være plads til kommunale institutioner. Derudover kan der etableres to til tre mødelokaler under forudsætning at toilet området reduceres (behovet bliver også mindre). På sigt, når 1. sal er udbygget, giver det plads til flere af de tidligere ønskede funktioner. For at vi kan etablere de ønskede nye forsamlingslokaler i de vest liggende avlsbygninger skal bygningen stabiliseres og renoveres. Vi har undersøgt flere muligheder og den billigst løsning er at lave en stålkonstruktion inde i den eksisterende bygning og dermed bevare de nuværende ydervægge. Prisen for opkøb af grundareal, herunder udstykning mm. og stabilisering af bygningen med stålbuer og et passende tag beløber sig på ca. 2 mio. kroner inkl. frivilligt arbejde. Så kommer alt det indvendige i bygningen. Gruppen kan ikke se hvordan man kan skaffe pengene, samtidig haster det med at finde en løsning, idet Hans Damm har søgt om tilskuds midler til nedbrydning. Konklusion 1: Oplæg 1 giver borgerne i Felsted et medborgerhus med gode kulturelle funktioner og enkelte mødelokaler. Det er ikke muligt for os at finansiere forsamlingslokaler i dette oplæg. Med hensyn til driften i dette forslag, så indeholder huset både kommunale og borgerlige funktioner. Under mødet tirsdag den 10. april fremgik det, at der ikke må være indtægter i foreningens regi når bygningen ejes af kommunen. Dermed anser vi det for at være problematisk at bidrage til driften finansielt men kan yde frivilligt arbejdet i et begrænset omfang. 2. oplæg (se bilag 2) Der indrettes forsamlingslokaler, en i rejsestalden en lille sal i hovedbygningen. Lokalerne afskilles med en foldedør. Derudover giver det plads til et køkken og en indgangs hal. Biblioteket placeres i den sydlige del af bygningen. På 1. sal er der plads til mødelokaler, IT-cafe og nogle af de tidligere beskrevne ønsker. Konklusion 2: Oplæg 2 giver borgerne i Felsted et medborgerhus som indeholder stort set alle de beskrevne ønsker (se bilag 3) og samtidig funktionelle forsamlingslokaler. Hvis bygningen ejes af foreningen, så vil vi selv stå for udbygningen af 1. sal, dog under forudsætningen af at elevatoren og trappen et etableret. Foreningen har mulighed for indtjening ved udlejning af lokalerne og er dermed selv i stand til at stå for driften. Generelt: Af hensyn til de ældre / handicappede der vil færdes i huset, ønsker vi at gulvet stueplanen er i niveau.

2

3

4

5 Felsted Medborgerhus og Energigruppen et debatoplæg i samarbejde mellem en gruppe Felstedborger, Aabenraa kommune og sbs rådgivning a/s Felsted, den 18/2-11

6

7 Felsted Medborgerhus Vision: I Felsted er der plads til et sundt liv for alle mennesker uanset alder eller kultur. Felsted skal fremstå som en byen med et aktivt foreningsliv, der kan levere et stort, bredt og spændende udbud af aktiviteter. Mission: Felsted skal kunne tilbyde udendørs og indendørs aktiviteter, der ud over deres egentlige formål, bidrager til gode sociale relationer borgerne imellem samt være en vigtig faktor i kampen om at tiltrække tilflyttere. Nærhed, godt naboskab og foreningsliv er nøgleord. Formål med et Medborgerhus: Meget tidlig i debatten blev gruppen enige om at et Medborgerhus ikke må konkurrere med andre institutioner, virksomheder eller foreninger, men skulle aktiv gå ind og støtte eller supplere forskellige aktiviteter. Medborgerhuset skal være et sted hvor fællesskab, sammenhold og hygge danner rammerne om kunst, kultur, hobby og foreningsliv. Det er vigtigt for os at alle nedennævnte aktiviteter foregår i samme bygning og dermed være det centrale samlingssted i byen. Ønske om et nyt medborgerhus er begrundet i at de nuværende "Forsamlingslokaler" på Østergade 7, Felsted som bestyrelsen råder over, er generelt meget nedslidte. Alle lokaler er stort set uisolerede, hvilket medfører en meget stor varmeudgift, set i forhold til udlejningstimer. Varmeudgifter samt øvrige udgifter til husleje, indvendige vedligeholdelser m.m., gør det meget vanskeligt at skabe en rentabel drift. Bestyrelsen for Felsted forsamlingslokaler står som lejer af køkken, depotrum og festlokaler og udlejer lokalerne videre til foreninger, institutioner, private o.s.v. Bestyrelsen har overfor borgerforeningen klart udtalt, at de ikke kan se nogen problemer i, at der etableres festlokaler m.m. andre steder i byen. Ejeren Teddy Ravn har udtalt, at han ikke ser noget problemer med at forsamlingslokalerne skulle blive nedlagt, da lokalerne i såfald vil blive ombygget til lejligheder. Det skal dog siges at vi er glade for de nuværende Forsamlingslokaler indtil vi har fået nogle nye og mere tidssvarende og energivenlige lokaler.

8 Aktiviteter som gruppen forslår: 1. Mødelokaler til foreninger, offentlige myndigheder og klubber. 2. Et bibliotek med bøger, musik og film i forlængelse med et læserum hvor læsegrupperne mødes. Her kunne der også være udstillinger af malerier eller andre kunstarter. 3. Landsbypedeller til at løse kommunale opgaver så som pasning ad grønne områder, idrætsanlæg og tilsyn med bygninger eller biblioteksdrift (der ansættes en bibliotekar som en af landsbypedellerne) kombineret med udbringning af mad til lokalsamfundets ældre. Det kan også være serviceopgaver overfor lokalsamfundets foreninger, idræts- og kulturliv m.m. Desuden kan landsbypedellen være arbejdsleder for mennesker i aktivering, og dermed opgaver for jobcentret med betaling for det. Peter Holst anviser flere muligheder for at skaffe økonomi til ordningen. Det er klart at landsbypedel-ordningen vil have en stor effekt for lokalsamfundet. En del kommunale opgaver kan løses med lokal indsigt. Foreningslivet får en uvurderlig hjælp til opgaverne. Mennesker i aktivering kan være det lokalt med lokale, meningsfulde opgaver og i samarbejde med lokale. Landsbypedelkontoret / -værkstedet kan placeres i borgerhuset, som dermed får fast tilsyn og aktivitet dag og aften. 4. Cafe med køkken og et fortovs cafe. Vi forestiller os et køkken / cafe rum som er på ca 100 m2. Der skal være en kogeø som kan flyttes. Op til 12 personer skal kunne lave mad i køkkenet. Der skal i forlængelse af køkkenet være hyggelige siddepladser også her borde som kan flyttes, afhængig af behovet. Lokalet skal ikke minde om en institution men være hyggeligt indrettet. Skal være handicap venlig. Belysning; både mulighed for at det er godt oplyst men også mulighed for dæmpet belysning ved bordene. Mange planter i rummet og kunst på væggene Festlokaler op til 150 personer opdelelig i mindre lokaler, scene, køkken, depotrum. Vi forestiller os et stort fleksibelt festlokale på m2. Et rum der med foldevægge, som kan gøres mindre afhængig af behovet. Lokalet kan være til større og mindre arrangements. Da det også kan bruges til dans, vil vi gerne at der er spejle på den ene væg, som kan dækkes til når det ikke bruges. Mulighed for bar også. Der skal være en scene som når den ikke bruges er i et rum hvor der kan være mødelokale. Der skal være et depotrum til stole mm. Der skal være musik anlæg som kan bruges ved forskellige fester. Der skal være en projektor og storskærm så det også kan bruges som biograf.

9 5. Et Medborgerhus skal være energivenlig ved at anvende alternative opvarmningsmuligheder så som solvarme, solceller, varmepumper, jordvarme, pillefyr eller biobrændsel. Også de indendørs installationer og apparater skal være strømbesparende. 6. Lokaler til at rumme sangkor, lektiecafeer, foredrag, computerspil, skat / skak turneringer, musik, dans m.m. 7. Hobbyværksteder hvor forskellige grupper dyrker deres fælles hobby. Her kunne der være tale om et multirum som huser både et træ - smede - glas/keramik og malerværksted. 8. Et computer forum hvor unge og ældre mødes for at finde hjælp og inspiration til at anvende de nye teknologier. At komme med konkrete forslag om indretning af lokalerne, faciliteter og udstyr mener vi at være for tidlig på nuværende tidspunkt. Det skal dog nævnes at vi har gjort os respektive tanker om det. Ovenstående er opstilt i prioriterings orden. Energigruppen Ugeavisen Dinby Gråsten skrev den 3. marts 2010: I. Aabenraa bliver klimakommune - Felsted bliver klimaby FELSTED: Når Aabenraa Kommune mandag den 8. marts skriver under på en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), bliver Aabenraa Kommune den fjerde kommune i regionen, der forpligter sig til at nedbringe sit CO2-udslip. Aabenraa Kommune vil passe på klimaet. For at gøre det målrettet vedtog byrådet i december 2009, at kommunen skulle udarbejde en klimastrategi. I den forbindelse besluttede kommunen, at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale. Det ambitiøse mål i Aabenraa Kommune begynder med en reduktion af CO2udslippet på 2,5 procent om året, oplyser formand for Teknik og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune, Erwin Andresen: - Reduktionen gælder i første omgang kommunen som virksomhed. Men det er hensigten, at også husholdninger og virksomheder på længere sigt skal indgå i beregningen af CO2-reduktionen, siger Erwin Andresen, der ser frem til samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening. Klimalandsby i Felsted Som en del af klimaindsatsen i Aabenraa Kommune bliver landsbyen Felsted, med sine ca indbyggere, til en klimalandsby, hvor målet er fuldstændig CO2-neutralitet. Det er planen, at flere landsbyer kan følge efter i årene fremover. Projektet med at skabe en CO2-neutral landsby er drevet af lokale kræfter med Aabenraa Kommune som konsulent.

10 Aabenraa Kommunes klimaarbejde Transport er en betydelig bidragsyder til CO2-udledningen, ikke mindst i en kommune som Aabenraa, hvor der ligger mange transporttunge erhverv. Derfor har kommunen særlig fokus på transport. Kommunen arbejder hele tiden på at udbygge cykelstinettet. Det er hensigten, at alle større byer, også i nabokommunerne, skal forbindes med cykelstier, så det bliver trygt og samtidigt attraktivt at tage cyklen frem for bilen. Aabenraa Kommune arbejder desuden på at kunne forny bilparken med el-biler, når kommunens udtjente biler skal udskiftes med nye. Kommunens klimaarbejde handler også om at udpege områder med oversvømmelsesrisiko og planlægge kommende vådområder til støtte for natur og klima. Under henvisning til ovennævnte artikel og i bestræbelse i at kontinuerlig forbedre vores Co2 udslip, forslår energigruppen at udskifte det traditionelle gadelys med miljøvenlige og energibesparende LED lamper. Her tænker vi primær på boligområderne så som Østergade, Myrpold, Felsted Nygade, Møgelmosevej, Kløvertoften, Havetoften, Højtoften, Hasselkær, Pilekær, Ellekær, Kirkevej og Bøgevang. I disse gader er der ca. 320 gadelamper etableret. Disse lamper består af 5 forskellige modeller hvor alle lampekupler kan erstattes med LED lamper. Som et "her og nu" projekt kunne man udskifte nogle lamper i nærheden af torvet (Gråstenvej - Østergade). Arbejdsgrupperne Felsted

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere