Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet. 2. Valg af referent Michael Dreyer blev valgt 3. Valg af stemmetællere Karina Frølich og Pernille Heise blev valgt 4. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder regnskab Ninna Friis fremlagde beretningen: Når jeg tænker tilbage på mine 8. år som formand, er der sket mange ting for radiograferne i Region Sjælland. De første år var vi slet ikke med i de mange udvalg der var, og ofte blev vi ikke nævnt. I dag ved alle hvem vi er, og vi bliver altid husket. Vi sidder med de fleste af de steder, hvor vi kan få en plads. Radiograf Rådet har mange spændende projekter på dagsorden. Folkemødet på Bornholm 2015 bliver en stor satsning, det er den første større indsats område. Vi vil forsøge at få relevante politikkere i tale. Vi vil igen fremsætte vores ønske, om at indfører et stråle pas i Danmark. Dette arbejde skulle gerne fører til den næste store satsning. Vi vil holde en stor konference på Christiansborg om ioniserende stråling. Konferencen skulle gerne løbe af stablen i Verdenskongressen 2020 er næste store indsatsområde. Vi arbejder hård på at få kongressen til Ålborg, og det gør den. Beslutningen bliver taget i Seoul i I 2014 have Radiograf Rådet kongres, hvor vi i Region Sjælland var fint repræsenterede. I den skriftlige beretning lovede hovedbestyrelsen, at de vil arbejde med Radiograf Rådets struktur i den kommende periode, og hvis det er nødvendig komme med ændringsforslag til den næste kongres. Der er flere gode grunde til at ændre vores struktur. Der er et ønske om mere politik, dels i Hovedbestyrelsen (HB) og dels ude i regionerne. Økonomien spiller her en stor rolle. Man kunne slanke HB, og bruge nogle af pengene til en fuld tidsfrikøbt næstformand. Der er et utal af muligheder. Radiograf Rådet vil arbejde med stukturen og bruge professionel hjælp.

2 Der er kommet en fagchef i perioden, Claus Brix, som er ansat to dage om ugen. Det er også noget vi forventer os meget af i Region Sjælland. Disse nævnte tiltag er overordnet for Radiograf Rådet, men ikke desto mindre meget spændende for regionsbestyrelserne, som er med til at træffe beslutningerne, så de kan føres ud i livet. I region Sjælland er der sket mange forandringer. Lukning af afdelinger, sammenlægning af afdelinger og flytning af afdelinger. For radiografer er det specialerne der flytter, og spørgsmålet er ofte om man skal flytte efter det akutte område, eller skal man blive. Hvad sker der på Næstved og Roskilde Sygehuse, når nu det medicinske område flytter? Hvad så med os?, er der mange der tænker. Jeg kan ikke svare andet, end at vi må vente og se, hvad der sker af ændringer. I dagligdagen bliver vi presset på vores faglighed. Den skal vi værne om og aldrig give køb på. Når det er sagt vil jeg opfordre medlemmerne til at tænke i muligheder og ikke begrænsninger. Når forandringens vinde blæser så vær med til at bygge vindmøller og ikke læhegn. Jeg håber ingen er i tvivl om at Radiograf Rådet vigtigste opgave er at varetage medlemmernes løn og arbejdsvilkår. I 2014 var Radiograf Rådets Region Sjælland med på folkemødet, hvor vi gjorde en del erfaringer. Disse erfaringer skal bruges på det kommende Folkemøde. På Folkemødet 2015 har Radiograf Rådet allieret sig med et professionelt kommunikationsbureau (Geelmuyden Kiese), der er eksperter i markedsføring af arrangementer. Region Sjællands bestyrelse forventer sig meget af deltagelsen på Bornholm. Vi ser også frem til den store Christiansborgkonference. Regionen har et overordnet Hovedudvalg (H-MED), der sidder jeg med, og jeg har siddet der de sidste 4 år. I den forløbne periode er der kommet en ny MED-aftale. Det var en svær fødsel, den det er kommet fint i hus. I H-MED arbejder vi med de ordnede politikker, hvilket er urolig spændende og tidskrævende. Vi er godt repræsenterede i de forskellige MED-Udvalg i Regionen. På Roskilde/Køge sygehuse sidder der en radiograf med i område MED-udvalgene. Det samme i er Næstved/Slagelse /Ringsted. Desværre mangler vi TR både på Køge sygehus og på Holbæk sygehus. Vi arbejder hårdt på at få TR de to steder, og håber det snart lykkes. I denne perionde er der kommet 30 flere radiografer i Region Sjælland. Det er en stigning på 16.4 % hvilket vi er glade for, så i alt er der 183 radiografer. Vi har i perioden afhold en del medlemsarrangementer, hvor til der bakkes fint op af medlemmerne. Dette sætter vi meget pris på i Regionsbestyrelsen. Vi har både faglige og sociale arrangementer, mest sociale. Vi har afholdt arrangementer med foredrag om nuklear medicin, faglig sparing, lerdueskydning, Roskilde Kloster, camp adventure og go-cart. I samarbejde med Region Hovedstaden har vi lavet dagkurser om det juridiske ansvar, om ytringsfriheden og vores pensions kasse PKA.

3 Samarbejdet med Region Hovedstaden fungerer fint, vi deltager i hinandens arrangementer og betaler en kostpris. Det håber jeg kan fortsætte i den nye bestyrelse. Som jeg sagde før sidder vi med flere steder. Sundhedskartellet (SHK) er en vigtig del af at være formand, vi har i Regionen et meget velfungerende lokalt SHK. Vi har holdt møde så sent som i fredags, hvor valgmødet i går var en stor del af mødet. Igen et samarbejde mellem organisationerne i Regionen. DSR og Radiograf Rådet har en samarbejdsaftale, som vi har haft i en del år nu. Der stå bl.a. at formanden deltager i FTR møderne, hvilket jeg har haft stor fornøjelse af. Der har der været nogle emner af meget stor interesse, informative møde om alt der har interesse for os. Samtidig er det fantastisk at have de andre FTR som netværk. I sundhedspolitisk dialogforum sider jeg sammen med de forskellige repræsentanter for de faglige organisationer. Det er for hele sundhedsområdet. Vi sidder sammen med de politiske forretningsudvalg i Region Sjælland. Det er et sted jeg synes er vigtig at være repræsenteret. Det næste møde skal vi bruge på at finde hinanden, der skal afstemmes forventninger. I region Sjælland har vi et FTF, som er meget aktivt, der er en del foredrag og konferencer. I har sikkert set de invitationer jeg har sendt ud. Jeg har ikke en plads i det lokale FTF s bestyrelse, men måske kan vi fremadrettet arbejde på at få en plads. Vi har i Regionen 4 TR og som jeg sagde mangler vi desværre TR på to sygehuse. Vi har AMiR på 3 af vores sygehuse. Jeg har afholdt flere TR møder, desværre også aflyst nogle, det er ikke let at samle alle. I bestyrelsen har vi holdt halvdelen af møderne som almindelig bestyrelses møder, og resten som forretningsudvalgsmøder. Forretningsudvalget (FU) har bestået af formand, næstformand og det bestyrelsesmedlem, der på generalforsamlingen opnåede de fleste stemmer. Desværre har der kun være folk fra Næstved sygehus i FU og jeg håber at der vi komme flere sygehuse i spil. Vi har haft en studerende med, Mia, som nu er færdig som radiograf. Vi har fået en ny stud. der hedder Jimi. Til alle vore bestyrelsesmøder har vi suppleanterne med, og to gange om året har vi TR med. Det har været vigtigt for mig, at have kontakt med alle regionens sygehuse. Der er ikke planlagt nogen arrangementer i fremtiden, bestyrelsen ønskede at det var den nye bestyrelse der planlagde dem. Når der senere på generalforsamlingen skal vælges ny bestyrelse, så håber jeg meget, at alle sygehuse kan blive repræsenteret i bestyrelsen, da det giver en god dynamik. Fremtiden har jeg ikke noget at sige om, for om lidt, når vi vælger den nye formand, så det må være formanden og den nye bestyrelse, der må stå for dette. Beretningen blev godkendt Regnskabet blev taget til efterretning.

4 6. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af regionsformand Kit Siebken Heinze blev valgt til formand efter kampvalg og skriftlig afstemning. 8. Valg af regionsnæstformand Peter Butty blev valgt uden modkandidater. 9. Valg af 5 regionsbestyrelsesmedlemmer Der var 6 opstillede til 5 pladser og der blev derfor foretaget valg. Valgt blev: Jeppe Christensen Stine Jensen Jane Brusen Vittenbach Helle Hegelund Henrik Jørgensen Som blev valgt i den ovenstående rækkefølge 10. Valg af 5 suppleanter til regionsbestyrelsen Kirsten Harms Katrine Brønnes Pernille Jespersen Vibeke Dejgaard Karin Lind Jørgensen blev alle valgt som suppleanter til regionsbestyrelsen i nævnte rækkefølge 11. Valg af delegerede Regionen har 7 pladser og regionsbestyrelsen besætter disse, så der skal ikke vælges delegerede. 12. Valg af suppleanter til delegerede Katrine Brønnes, Mie Jensen, Kirsten Harms, Karina Frølich, Sara Nørgaard, Ditte Olsen, Clemens Emmering blev valgt i nævnte rækkefølge. 13. Eventuelt Ninna Friis overrakte Kit Siebken Heinze blomster og sagde til lykke med valget. Helle Hegelund overrakte Ninna Friis blomster og sagde tak for arbejdet. Charlotte Graungaard Falkvard sagde tak til Ninna Friis for mange års godt arbejde i hovedbestyrelsen.

5 For referatet: Den 11. maj 2015 Michael Dreyer Referent Erik Roland Dirigent

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere