Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer i dette nyhedsbrev et interview med et medlem gennem mange år, Ulf Molter, der har valgt at opsige sin stilling som risikochef i Kolding Kommune og søge nye udfordringer som selvstændig. I dag arbejder han primært på Balkan, hvor han rådgiver justitsministerierne om sikkerhed i fængsler og lukkede institutioner. I Tønder Kommune har man taget initiativ til at indføre en risikoog arbejdsmiljøpris. Formålet med prisen er at styrke arbejdet med risikostyring og forebygge arbejdsskader i kommunen. Kommunens risikokoordinator, Lars Møldrup, er begejstret for initiativet, der signalerer direktionens opbakning til risikostyring. Programmet for vores Årskonference den april 2012 på Hotel Nyborg Strand er nu færdigt. På side 6 kan du læse hele programmet og finde oplysninger om pris og tilmelding. Vi nærmer os fristen for indstillinger til årets Sikkerhedsnål. Har du et forslag til en kandidat, der er nytænkende og/eller har udviklet nye og anderledes tilgange til rollen som risikorådgiver, hører vi gerne fra dig senest den 1. marts. Danske Risikorådgivere inviterer til maj foreningens medlemmer på en studietur til Berlin. Vi bringer en kort omtale af programmet på side 7. Den Trygge Kommune bringer en reportage fra den netop afholdte konference Kommunernes Tryghedsdag Dagen bød bl.a. på inspiration fra tryghedsarbejdet i de svenske kommuner og overrækkelse af Tryghedsprisen marts 2012 ERFA-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland 8. marts 2012 dahlberg afholder netværksdag for kommuner og regioner, Middelfart 15. marts 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Stat 15. marts 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland april 2012 Danske Risikorådgiveres Årskonference, Hotel Nyborg Strand maj 2012 Studietur til Berlin med Danske Risikorådgivere maj 2012 Gjensidige Forsikrings Skandinaviske Konference 14. juni 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 13. september 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 29. november 2012 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland Læs mere på nyheder på hjemmesiden God læselyst! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere» Millioner til nabohjælp» Politi beder indbrudstyve om hjælp» Hvem har ansvaret for arbejdsskader?» Natarbejde og brystkræft Flere nyheder på Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon , 1

2 EN RISIKOKOORDINATOR GÅR SOLO - FRA KOLDING TIL BALKAN Hvordan designer, bygger og evaluerer man fængsler i Østeuropa? Det er noget, som Ulf Molter ved en hel del om. Efter 22 år som offentligt ansat, senest som risikochef i Kolding Kommune, gik han efter drømmen og blev selvstændig. Fra at have haft sit daglige virke i det kommunale Danmark finder hans arbejdsdag i dag primært sted i udlandet nærmere betegnet på Balkan, hvor han rådgiver justitsministerierne om sikkerhed i fængsler og lukkede institutioner. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Størstedelen af Ulf Molters arbejdsdage foregår på Balkan. Balkan omfatter landene Serbien, Makedonien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina. I disse lande står det sløjt til med sikkerheden i fængslerne både hvad angår de ansatte og de indsatte. Som EU-godkendt sikkerhedsekspert indgår Ulf Molter i et team af rådgivere, der rådgiver justitsministerierne i landene på Balkan med udgangspunkt i et regelsæt fra Europarådet (CoE Prison Rules). Regelsættet indeholder minimumsanbefalinger for etablering af nye eller nyrenoverede fængsler i Europa og omfatter bl.a. anbefalinger vedrørende cellestørrelser, antal indsatte i hver celle samt mulighed for undervisning og arbejde. Ulf Molter virker med andre ord som rådgiver for de pågældende landes justitsministerier indenfor sikring og sikkerhed i fængselsprojekterne. Hans opgaver går normalt langt ud over det rent sikringsmæssige, da han ofte sidder til forhandlinger med embedsmænd fra ministerierne omkring indholdet af det overordnede projekt. FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED Når et fængselprojekt skal godkendes og realiseres, skal det igennem seks faser. Det stiller store krav til beskrivelsen af projektet, og Ulf Molter er med hele vejen. I første fase udarbejder Ulf Molter sammen med Justitsministeriet i det pågældende land en Operational Plan, som beskriver idéen med fængslet, hvordan det skal drives, og hvilke elementer, der skal indgå. I anden fase bliver det indledende design af fængslet lavet. Det er normalt et arkitektfirma i samarbejde med et ingeniørfirma, der laver det indledende projekt ud fra Operational Plan. Ulf Molter gennemgår projektet sammen med Justitsministeriet og tilpasser det i forhold til de oprindelige ønsker omkring management og sikkerhed. Tredje fase indeholder en detailtegning, og projekteringen af fængslet udføres. Ulf Molter gennemgår og godkender projektet sammen med Justitsministeriet. Når dette er gjort, foreligger der et færdigt udbudsmateriale, der kan sammenlignes med udbudsmaterialet til EU-udbud. I fjerde fase foregår udbudsrunden, hvor Ulf Molters rolle er at gennemgå de indkomne tilbud både overordnet og i forbindelse med hans specialer. Femte fase er byggefasen, hvor Ulf Molter løbende fører tilsyn med, at det leverede svarer til det beskrevne. I sjette og sidste fase evalueres det leverede i forhold til det oprindeligt beskrevne og de krav, som EU foreskriver. Landene på Balkan STORT NETVÆRK Via sit arbejde på Balkan har Ulf Molter fået et stort netværk og en indsigt i, hvor forskelligt man arbejder rundt om i Europa. Han samarbejder bl.a. med engelske/græske og engelske/danske konsulentkonsortier, hvor de fastansatte kan have alle mulige forskellige nationaliteter. Alle lokalt ansatte er dog fra det pågældende land. Indtil videre har han arbejdet sammen med englændere, tyskere, franskmænd, polakker, finner samt lokale eksperter. Hertil kommer samarbejdspartnere fra henholdsvis EU og CEB (Central Europæiske Udviklingsbank). Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere 2

3 DE STØRSTE UDFORDRINGER Arbejdet på Balkan ligner langt fra hans tidligere arbejde som risikochef i Kolding Kommune. Og der er rigtig mange barrierer, der møder én, når man arbejder i udlandet. Arbejdet foregår på ministerielt niveau, og selv om alle landene oprindeligt var en del af det tidligere Jugoslavien, er der meget store forskelle på, hvordan man opfatter forskellige spørgsmål. I Bosnien er det fx helt almindeligt at snakke om multikulturelle aktiviteter, det er det delvist også i Kroatien. I Serbien og Makedonien, hvor den ortodokse katolske religion dominerer, er det ikke et emne. - Alt foregår på engelsk, både indbyrdes samtaler og seriøse forhandlinger. Skriftligt materiale udfærdiges også på engelsk. Der er mange lokale love og regler, men ikke flere, end vi er vant til i Danmark. Hvis man skal bygge, skal der fremstilles en lokalplan, som skal godkendes i det lokale byråd, herefter skal man have en byggetilladelse. Det er dog sådan, at når lokalplanen er lavet, er alle byggefelter anført, og man kan ikke bygge udenfor dem. Derfor gælder det om at være meget omhyggelig lige fra starten, siger Ulf Molter. Han har ved tidligere lejligheder brugt engelsk som forhandlingssprog og har i øvrigt opgraderet sit engelske med et intensivt sprogkursus ved et sproginstitut. Alle øvrige forhold omkring lokale forskelligheder har han lært undervejs, og med sund fornuft og diplomati er han kommet langt. Det er fx aldrig en god idé at tale om skyldsspørgsmål i forhold til de sidste krige på Balkan i 90 erne. Nutidens fængsel på Balkan Nutidens fængsel på Balkan Fremtidens fængsel på Balkan Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere

4 DANSK HUMOR OG DEN GODE SAG Arbejdet med så mange forskellige nationaliteter kræver empati, fleksibilitet og omstillingsevne. Fx har han måttet arbejde en del med at udelade sin humor, som ifølge ham selv består af lige dele ironi og sarkasme. - Englændere er jeg fuldt på bølgelængde med, men stort set alle andre nationaliteter forstår ikke den danske humor. Hvis man glemmer det, får man nogen gange spørgsmålet: What do you mean by? eller Is this some of your sick Danish humor?, fortæller han. - Hvis man ønsker at blive selvstændig, er det altid vigtigt at have et netværk, både på arbejdspladsen og blandt kolleger, som arbejder indenfor samme branche eller fag. I den kommunale verden har jeg mødt meget kompetente kolleger, som er dedikerede overfor den opgave, de er blevet sat til at udføre. Hvis man ønsker at udvikle sig eller skifte job, både indenfor og udenfor det system, man arbejder i, skal man gøre op med sig selv, hvad man vil, og så gå efter det, afslutter han. Ulf Molter ser flere formål med sit arbejde på Balkan. For det første gør projekterne en forskel både for landene og deres sociale sektor. Men de gør også en forskel for indsatte i fængsler, som måske en dag får mulighed for at komme igennem noget, vi kender som et resocialiseringsforløb. Ind som kriminel ud som borger. Han er glad for at kunne medvirke til en højnelse af standarden på disse områder. ARBEJDER STADIG I DANMARK Ikke alle arbejdsdage foregår i Østeuropa. Ulf Molter er nemlig certificeret som uvildig sikringsrådgiver i Danmark, hvor han rådgiver om sikring og sikkerhed indenfor områderne: 1) Fængsler, hvor han er rådgiver for Kriminalforsorgen 2) Psykiatriske institutioner, hvor han rådgiver den enkelte institution eller regionen 3) Lukkede institutioner, hvor han rådgiver regionen. Herudover har han opgaver for kommuner, som kan indeholde alt lige fra låse til hjemmeplejen over konkrete sikringsprojekter ved nybygninger til sikringsstrategi for den enkelte kommune. Da størrelsen af mange af disse projekter ofte går over udbudsgrænsen, assisterer han ved gennemførelse af EU-udbud af disse opgaver og den efterfølgende implementering. Sidst men ikke mindst har han opgaver for nogle banker omkring sikkerhedsvurderinger, m.v. SPRING UD I DET! Ulf Molter er typen, der ifølge ham selv går med livrem og seler. Men efter at have været offentligt ansat i sammenlagt 22 år og privat ansat i 4½ år, tog han det store skridt og blev selvstændig. Hans bedste råd til de risikorådgivere, der sidder med lysten til at rykke videre og evt. blive selvstændig er at have netværket i orden og så ellers bare at springe ud i det! Ulf Molter om ulf molter» 4 år som selvstændig konsulent i Danmark og på Balkan» 4½ år som risikochef ved Kolding Kommune» 4½ år ved en sikringsleverandør» 18 år i forsvaret Du kan læse mere om Ulf Molter på Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere 4

5 TØNDER KOMMUNE INDFØRER RISIKO- OG ARBEJDSMILJØPRIS Tønder Kommune har taget initiativ til at indføre en risiko- og arbejdsmiljøpris. Formålet med prisen er at styrke arbejdet med risikostyring og forebygge arbejdsskader i kommunen. Kommunens risikokoordinator er begejstret for initiativet. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Personalet på Plejecentret Møllevangen blev de første til at modtage Tønder Kommunes risiko- og arbejdsmiljøpris. Prisen blev uddelt i februar 2012, og plejecentret modtog prisen for deres udvikling og implementering af dialogværktøjet prioriteringstrappen et redskab, der bruges til at tilrettelægge og prioritere plejecentrets opgaver i en travl hverdag. DET GODE ARBEJDSMILJØ Borgmester i Tønder Kommune, Laurids Rudebeck, overrakte prisen til medarbejderne på Møllevangen og roste vinderne for at være bevidste om værdien og effekten af et godt arbejdsmiljø. - Et godt arbejdsmiljø har i høj grad afsmittende virkning på dem, vi er sat i verden for at betjene, nemlig borgerne. Det har I øje for på en god og positiv måde. Derfor er der al mulig grund til at anerkende og synliggøre jeres flotte indsats, sagde borgmester Laurids Rudebeck ved prisoverrækkelsen. Udover den fornemme anerkendelse medbragte borgmesteren et diplom og en check på kr. PRIORITERINGSTRAPPEN I februar 2011 indførte og implementerede Møllevangens personale i fællesskab dialogværktøjet prioriteringstrappen. Redskabet gør det muligt at tilrettelægge og prioritere opgaver i en travl hverdag med mange krav og udfordringer. Det skaber et fælles sprog og synliggør og legaliserer en metode til at opnå balance mellem krav og ressourcer. Med prioriteringstrappen drøfter og aftaler personalet, hvilke kerneopgaver, der altid skal løses, og hvilke det helt legalt kan være nødvendigt at nedprioritere eller udsætte, hvor der er f.eks. er meget sygdom eller anden form for fravær. Dermed er der hele tiden klare forventninger til hinanden og en fælles forståelse, som er med til at skabe balance mellem krav og ressourcer. Det giver både tillid og tryghed i hverdagen, og det minimerer risikoen for stress og dårlig samvittighed. Initiativet er med andre ord med til at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø. OPBAKNING TIL RISIKOSTYRING Lars Møldrup, risikokoordinator i Tønder Kommune, er begejstret for indførelsen af prisen og ser det som en anerkendelse af risikostyringsområdet. - Ledelsen sender et klart signal om, at der er opbakning til vores arbejde. I en organisation med ansatte er det vigtigt at slå fast, at alle også direktionen tror på det forebyggende arbejdes positive effekt, siger Lars Møldrup og tilføjer, at man i Tønder Kommune har risikostyringsindsatsen forankret som et brobyggende organisationsprojekt, hvor personale fra centralforvaltningen, ejendomsenheden og beredskabet bl.a. er involveret. Danske Risikorådgivere ønsker Tønder Kommune tillykke med initiativet og glæder sig til at følge med i fremtidige overrækkelser af prisen. tønder kommune Tønder Kommune er en af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Arealmæssigt er Tønder Danmarks femte største kommune. Befolkningstallet i kommunen udgør personer. Kommunen er dannet ved sammenlægning af Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre- Rangstrup (minus Bevtoft), Skærbæk og Tønder Kommuner. Læs mere på Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere 5

6 ÅRSKONFERENCE: DET SKÆVE DANMARK Danske Risikorådgivere inviterer til Årskonference den april 2012 med titlen Det skæve Danmark - er Danmark ved at falde fra hinanden? Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand. TORSDAG DEN 19. APRIL Kl : Ankomst/registrering Kl : Velkomst v/ Steen Nedergaard Jensen, formand for Danske Risikorådgivere, Næstved Kommune Kl : Det skæve Danmark v/ Hans Engell, indleder og ordstyrer Kl : Regeringens overvejelser: Hvordan skaber vi ny vækst og fremgang i yderområderne? v/ Carsten Hasnen, minister for by, bolig og landdistrikter Kl : Frokost Kl : Danmark set fra Vestjylland. Hvad kan der gøres for at rette op på Det skæve Danmark? v/ H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune Kl : Boligmarkedet her og nu: Hvordan påvirker Det skæve Danmark boligmarkedet? Kl : Sikringsmesse og eftermiddagskaffe Kl : Generalforsamling i Danske Risikorådgivere Uddeling af årets Sikkerhedspris Kl : Middag og aftenarrangement FREDAG DEN 20. APRIL Kl : Risikokommunikation v/ Karen Marie Lillelund, journalist Kl : Kaffepause Kl : Problemer med vandet? v/ Marina Bergen Jensen, professor ved Skov og Landskaber Kl : Afrunding og spørgerunde v/ Steen Nedergaard Jensen, formand for Danske Risikorådgivere, Næstved Kommune Kl : Frokost og hjemrejse TILMELDING Tilmelding skal ske via mail til Gert Jensen på eller Ole Toft på senest den 30. marts PRIS Medlemmer = kr. ekskl. moms / Ikke medlemmer = kr. ekskl. moms Flere oplysninger om konferencen kan hentes på Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere

7 SIDSTE FRIST FOR INDSTILLINGER TIL ÅRETS SIKKERHEDSNÅL Du kan stadig nå at indstille en kandidat til årets Sikkerhedsnål. Alle medlemmer af foreningen kan indstille kandidater. Fristen for indstilling er den 1. marts 2012 Kære medlem Du har stadig muligheden for at indstille én kandidat til modtagelse af årets Sikkerhedsnål. Prisen udgør en stor sikkerhedsnål samt en check på kroner. HVEM ER INDSTILLINGSBERRETIGEDE? Foreningens medlemmer kan indstille øvrige kolleger i foreningen. Herunder også repræsentanter for virksomheder eller interesseorganisationer, der er ligeværdige medlemmer af foreningen. Bestyrelsens medlemmer kan ikke indstilles. KRITERIER FOR TILDELING Mere end ét af følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning til årets Sikkerhedsnål: 1) Kandidaten skal have gjort noget ganske særligt og anderledes og ud over det sædvanlige i sin funktion som risikorådgiver i sin kommune eller sin virksomhed. 2) Kandidaten skal have varetaget en særlig funktion i forbindelse med foreningens arbejde dog ikke bestyrelsesarbejde. 3) Kandidaten skal mere end andre have bidraget til at udvikle risikorådgivningsområdet enten ved at: - Skabe nye projekter, der enten ikke er set før, eller har givet nye og overraskende resultater nytænkning - Udvikle nye og anderledes tilgange til rollen som risikorådgiver - Producere ny viden som andre kan gøre nytte af - På særlig vis have markeret sig i debatten i diverse medier for at bringe budskabet om aktiv risikorådgivning videre - Formidle eller videreudvikle risikostyring som begreb eller idé, der har udviklet feltet. BEDØMMELSESUDVALG OG OVERRÆKKELSE Bestyrelsen udpeger et bedømmelsesudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem og et menig medlem af foreningen. Bedømmelsesudvalget vurderer de indkomne indstillinger og indstiller en endelig beslutning til bestyrelsen. Sikkerhedsnålen bliver overrakt på foreningens Årskonference den 19. april 2012 i Nyborg. Indstillinger sendes til foreningens sekretariat på Fristen for indstilling er den 1. marts STUDIETUR TIL BERLIN Fra den maj 2012 inviterer Danske Risikorådgivere foreningens medlemmer på en spændende studietur til Berlin. Turen byder bl.a. på et besøg på Den Nordiske Ambassade, en rundvisning i Rigsdagen og en sejltur på Spree. Herudover er der faglige indlæg fra TimeRisk og Gjensidige Forsikring. Invitationer vil blive udsendt pr. mail i løbet af marts. Her kan du orientere dig om det fulde program, pris, tilmelding, transport mv. Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere 7

8 NÅR TRYGHEDEN ER GUL OG BLÅ Tryghed er godt. Strategisk set og i praksis. Tryghed er et svensk varemærke. Men kan man ikke få for meget af al den tryghed? På Kommunernes Tryghedsdag den 26. januar 2012 stillede Den Trygge Kommune skarpt på svenskernes arbejde med tryghed. På konferencen var deltagere fra Danmark og Sverige, og journalist Lotte Mejlhede guidede alle sikkert gennem dagen. Af Den Trygge Kommune Uddrag af reportage fra Kommunernes Tryghedsdag 2012 Under fornemme rammer i Nationalmuseets festsal var 130 deltagere fra Danmark og Sverige samlet til en inspirationsdag om de svenske kommuners tryghedsarbejde. Han opfordrede til at slippe kontrollen og lade folk tage ansvar for deres eget liv. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen, ambassadør for Den Trygge Kommune, bød velkommen og talte bl.a. om tryghedens betydning for vores velbefindende. Han slog på borgerinddragelse som en vigtig ingrediens i opskriften på et trygt og sikkert samfund. - Borgerne skal med i tryghedsarbejdet det er nødvendigt, og det er også her, at innovationen og kreativiteten befinder sig. Borgerne har den største forståelse for utrygheden i et område og det er ofte dem, der har de bedste forslag til, hvordan vi kommer den til livs. Ved at lytte til og hjælpe lokale kræfter og beboere kan vi skabe varige løsninger, der øger trygheden, sagde Manu Sareen. UNDGÅ AL DEN FORSIGTIGHED Den svenske psykiatrichef, David Eberhard, lagde hårdt ud ved at betegne svenskerne som en nation af tryghedsnarkomaner. Ifølge psykiateren har den svenske velfærdsstat med sine mange velmenende anvisninger og restriktioner på alle livets områder skabt en nation af lettere angste mennesker. - Jo mere tryghed, vi får, desto mere tryghed søger vi. Er det fx farligt at cykle uden cykelhjelm, at dykke eller at spise paté? Alt er jo relativt. Intet er sikkert. Det eneste sikre er, at vi alle med 100 % sikkerhed skal dø en dag, sagde han. David Eberhard advarede om, at al den tale om forsigtighed og tryghed fører til handlingslammede mennesker og har negative konsekvenser for samfundet. Han henviste til, at antallet af svenskere, der bliver indlagt med psykiske lidelser, er steget med 200 % på mindre end 10 år. Folk frygter det måske farlige, det, der er forbundet med enhver form for risiko. Men der er grund til at huske på, at menneskeheden også den svenske aldrig har været mere sikker, levet sundere og længere end nogensinde før i historien. Festsalen i Nationalmuseet SVENSKE EKSEMPLER Marcus Cato, forsker ved Sveriges Kommuner og Landsting, SKL, der er søsterorganisation til det danske KL, fortalte i dagens andet foredrag om SKL s indsats for at støtte kommunernes og landstingenes arbejde med at fremme tryghed og sikkerhed. Herefter var der metoder til og eksempler på tryghedsarbejdet i henholdsvis Stockholm, Malmø og Gøteborg Kommuner. TRYGHEDSVANDRINGER I Gøteborg Kommune har man i mange år har vandret byen tynd for at skabe tryghed. Tryghedsvandringer er et svensk koncept, der kort fortalt går ud på, at man samler en række forskellige borgere samt repræsentanter fra kommuner og andre myndigheder og går en tur i boligområdet. Vandringen bliver planlagt og gennemført i fællesskab, og deltagerne får mulighed for at gå i dialog om, hvad de føler sig henholdsvis trygge og utrygge ved. Herefter bliver der, hvis muligt, fulgt op på forslag til forbedringer af trygheden. Forbedringerne kan være alt fra bedre belysning, fjernelse af en hæk eller af graffiti. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere

9 - Når tryghedsvandringer fungerer bedst, kan de udfylde flere vigtige funktioner for kommune, boligselskab og beboere, sagde Mia Andersson-Ek, der gennem en årrække har planlagt og gennemført tryghedsvandringer i Gøteborg-området. - Vi mangler ikke tryghed i Danmark men i nogle få boligområder. Her er borgerinddragelse og beboerdemokrati hjørnestenene for et tryggere nærmiljø, sagde Carina Seifert, ledelseskoordinator i Boligselskabernes Landsforening. HVAD KAN VI LÆRE AF SVENSKERNE? Eftermiddagens debatpanel bestod af danske repræsentanter fra henholdsvis Odense Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Politi, KL og Boligselskabernes Landsforening. Ordstyrer Lotte Mejlhede skød med spørgsmålet Hvad kan vi lære af svenskerne? den danske paneldebat i gang, og der var en generel enighed om, at det svenske greb på tryghed indeholder nogle inspirerende elementer, om end ikke alle tiltag uden videre lader sig overføre til danske forhold. - Vi kan lære en masse af svenskernes erfaringer. De arbejder systematisk med tryghed og sikkerhed og er kritiske overfor egne metoder, sagde Per Jensen, projektchef i Aarhus Kommune. - Svenskerne har planlagt sig ud af utrygheden. Nogle danske byplanlæggere burde have røde ører. En stor del af vores problemer skyldes dårlig byplanlægning, sagde Leif Hansen, stabschef i Odense Kommune og henviste problemerne i Vollsmose. Kaffepause i Festsalen TRYGHEDSPRISEN 2012 Sidst på dagen blev Tryghedsprisen 2012 uddelt. Tryghedsprisen blev uddelt på baggrund af Den Trygge Kommunes idékonkurrence med titlen: Hvordan kan lokalsamfund bidrage til at skabe tryghed? Prisen for den bedste idé gik til VIA University College og Aarhus Kommune for i partnerskab at skabe tryghed i udsatte boligområder. Udover at udvikle teorier og metoder til Community Development omfatter projektet også et socialt laboratorium, hvor 40 studerende indgår i frivilligt socialt arbejde i form af konkrete boligsociale aktiviteter, udviklings-projekter og social innovation. Tryghedsprisen blev overrakt af Gjensidige Forsikring, der støtter Den Trygge Kommune økonomisk. Paneldebat: Hvad kan vi lære af de svenske kommuner? - Jeg synes ikke, at kommunerne skal til at ansætte tryghedsdirektører, som de har gjort i Sverige. Det ville give et forkert signal; at det er kommunen, der klarer trygheden. Og det går jo stik imod vores ønske om at inddrage borgere og civilsamfund, sagde Kathrine Bek Nyboe, konsulent i KL. Du kan læse hele reportagen fra Tryghedsdag her: Gjensidige Forsikring støtter Den Trygge Kommune økonomisk Du kan læse mere om Den Trygge Kommune på - Der bliver også lavet tryghedsmålinger i Danmark. Men det ville være fint at gøre dem sammenlignelige på nationalt plan, som man har gjort det i Sverige. Vi skal blive bedre til at dele viden og erfaringer kommunerne imellem, sagde Mogens Lauridsen, politiinspektør ved Københavns Politi. Nyhedsbrev februar Danske Risikorådgivere 9

10 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI takker for støtten fra følgende VIRKSOMHEDER: hovedsponsorer almindelige sponsorer Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

MIN BOLIG - MIN TRYGHED!

MIN BOLIG - MIN TRYGHED! MIN BOLIG - MIN TRYGHED! - Tryghed i boligområder gennem borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design Kommunernes Tryghedsdag 2011 27. januar 2011, Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem arrangementer Vi bringer i denne måneds nyhedsbrev en artikel om årets vinder af Sikkerhedsprisen, som gik til risikorådgiver

Læs mere

Risikostyring forberedt til fremtiden?

Risikostyring forberedt til fremtiden? Årskonference den 11. 12. juni 2015 Risikostyring forberedt til fremtiden? På konferencen går vi tæt på emner, der får betydning for risikostyring og forsikring i de kommende år. 2 Risikostyring forberedt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

ArbejdsmiljøPrisen 2014

ArbejdsmiljøPrisen 2014 ArbejdsmiljøPrisen 2014 De nominerede i kategorien Arbejdsmiljø som strategisk element Arla Foods amba, Hovedkontor Arriva Danmark A/S Vollsmose Sekretariatet ARLA FOODS AMBA, HOVEDKONTOR FOR AT NÅ ARLA

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem marts 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Foråret er på vej, og inden længe ses rigtig mange af os til Danske Risikorådgiveres årskonference på Hotel

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER Kl. 10.00 10.15 Kl. 10.15 10.30 Kl. 10.30 11.15

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. oktober 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Den 25. oktober inviterede Danske Risikorådgivere medlemmerne i foreningen til temadag på Nationalmuseet. Her fik vi en

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

De frivillige og velfærdsstaten

De frivillige og velfærdsstaten De frivillige og velfærdsstaten - Hvordan skal og kan det frivillige arbejde bidrage til trygheden? 13. oktober 2011 Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København Konferencen er arrangeret i samarbejde

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Danske Risikorådgiveres Konference 2009

Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Rapport Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den 22. 23. april Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem November 2009 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Trods det at vi er midt i den blytunge november, er jeg faktisk en helt tilfreds mand. Jeg tillader mig at være tilfreds,

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere