Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference 11.4.2013 Professionsbachelor 2020"

Transkript

1 Dato: 08. april 2013 Talepapir til Formand Erik Knudsen til brug ved UPUs årlige konference Professionsbachelor 2020 Budskaber J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Indlæggets overskift er: Professionsbachelor en udfordring 1. Den samfundsmæssige udfordring Uddannelse, forskning og innovation er gang på gang blevet udpeget til at være de afgørende politiske indsatsfelter ift. at vende den økonomiske krise. Der er behov for både udvikling og nytænkning: - Den offentlige sektor skal moderniseres, - væksten skal øges i den private sektor, - innovation skal frem på dagsordenen, - nye vækstområder skal udvikles, og - det globale potentiale skal udnyttes bedre. 2. Professionshøjskolernes potentiale Professionshøjskolerne har en central placering her. De har potentialerne til at bidrage både til vækst og innovation i den private sektor og til fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Professionshøjskolernes uddannelser og forsknings- & udviklingsaktiviteter er særlige ved at være forankret og udviklet i samarbejde med praksis. Professionshøjskolerne kan desuden med sin særlige adgang til den offentlige sektor via uddannelse og samarbejde med aftagerne være et afgørende bindeled til at bringe den private sektor i spil til at skabe teknologi og løsninger til den offentlige sek- Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 1 af 11

2 Budskaber tor, så den kan blive så effektiv som regeringens ønsker - og gøre dette på en måde, der samtidig skaber vækst og arbejdspladser i den private sektor som udvikler og leverandør af løsninger og teknologi. 3. Behov for en ny tænkning om privat-offentlig sammenhæng Den klassiske opdeling mellem privat og offentlig sektor har ikke rod i den praktiske virkelighed. Og den er heller ikke frugtbar i et innovationsperspektiv. Når der tales om innovation, er det væsentligt at undgå at skabe et kunstigt skel mellem den private og den offentlige sektor, da uddannelser og institutioner i praksis orienterer sig på tværs. At fastholde et skel, kan samtidig virke imod intentionen om at skabe vækst og udvikling og den nødvendige fornyelse i den offentlige sektor. Tværtimod er der brug for flere tværgående offentlig-private samarbejder, som kan udnytte det danske vækstpotentiale i for eksempel velfærdsteknologi. Danske virksomheder har særlig ekspertise i udvikling af velfærdsteknologi, og kombineret med en stor, effektiv offentlig sektor giver det en særlig styrkeposition. Velfærdsteknologier kan være med til at øge effektiviteten og den faglige kvalitet af de offentlige ydelser samtidig med, at de rummer et stort erhvervsmæssigt vækstpotentiale. Udvikling og implementering af velfærdsteknologier kræver, at den offentlige og private sektor kan samarbejde om at finde løsninger, der virker og Side 2 af 11

3 Budskaber det kræver medarbejdere, der har de rette kompetencer. Uddannelserne kan i den sammenhæng blandt andet bidrage med at ruste de studerende til tværprofessionelle samarbejder på tværs af sektorer inden for og mellem den private og offentlige sektor, så de kan bidrage til udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. 4. Professionshøjskolerne vil gerne bidrage Der er et innovationspotentiale i at styrke og udvikle professionshøjskolernes kobling mellem privat og offentlig, forskning og praksis kombineret med det tætte samarbejde med aftagerne om udvikling og nytænkning. Og rektorkollegiet har prioriteret punktet højt på sin indsatsplan. Det forpligter og udfordrer også professionshøjskolernes ledelser Uddannelserne skal være rettet mod hele arbejdsmarkedet, både den private og offentlige sektor. Vi skal bestræbe os på hele tiden at videreudvikle og styrke vores aftagerorientering og fleksibilitet, så vi også er rustet til at dække endnu ukendte behov på fremtidens arbejdsmarked. Det forpligter: Vi skal i det hele taget have fokus på at skabe det rigtige output og fokus på at få det paradigmeskifte, som det er udtryk for, til at lykkes. Krav om øget aftagerorientering og fokus på kompetencemål og på output kræver uddannelsesledelse. Med resultatet af OK13 er rammerne for fleksibilitet og en bevægelse fra inputtænkning til Side 3 af 11

4 Budskaber reel fokus på output blevet styrket. En mere fleksibel tilgang kræver dog både stærk uddannelsesledelse og en kulturændring, og det skal vi arbejde målrettet på at udvikle i den kommende tid. Afslutningsvis ser jeg frem til dagens konference. Resultatet af dagens overvejelser ideer og anbefalinger vil vi tage med videre til kollegiets Koldingfjordmøde, ligesom det kan vil indgå som input til Ministerens uddannelsesmøde i juni om det videregående uddannelsessystem og øget sammenhæng. Side 4 af 11

5 Dato: 08. april 2013 Bilag 1: Program Registrering, indgang B. Kaffe, te og brød, på torvet i bygning A Velkomst, Multihal B0.07 Professionsbachelor anno 2020,- diskurser og trædesten til 2020 Ulla Koch, rektor for University College Sjælland, UCSJ og formand for uddannelsespolitisk udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Professionsbachelor, en udfordring. Erik Knudsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Uddannelsespolitiske visioner om professionsbachelor 2020 Uddannelsesminister Morten Østergaard, min. oplæg og derefter spørgsmål De professionelle anno 2020 Hvilke rammer og idealer sætter velfærdsstaten for de professionelles arbejde, og hvordan påvirker disse arbejdet med borgerne og de professionelles selvforståelse? Lektor og sociolog Nanna Mik-Meyer, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, CBS. Nanna Mik-Meyer er medforfatter til bogen At skabe en professionel. Hendes forskningsinteresse er primært mødet mellem borger og velfærdssamfund. Nanna Mik -Meyer forsker i spørgsmål om, hvorledes sundhed, sygdom og sociale problemer sammenkædes og forhandles i konkrete organisatoriske sammenhænge af aktuelle aktører. Læs mere: Videnbørs Workshops i seks parallelle sessioner På videnbørsen arbejdes med at fylde indhold på centrale begreber, der ofte anvendes når fremtiden italesættes. De seks udvalgte begreber er digitalisering, innovation, globalisering og velfærd. Den elektroniske platform padlet.com anvendes til vidensopsamling. Introduktion til workshops ved Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder på Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol. Workshop 1. Digitalisering Facilitator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ Workshop 2. Innovation Facilitator: Henrik Pedersen, prorektor, Professionshøjskolen UCC, University College C a- pital Workshop 3. Globalisering Facilitator: Anette Maagaard, studiechef, University College Syddanmark Workshop 4. Velfærd Facilitator: Jørgen Thorslund, uddannelsesdirektør, University College Lillebælt, UCL Workshop 5. Fleksibilisering Facilitator: Anette Kjeldal Lausten, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Workshop 6. Forskningsbasering Facilitator: Anne Mette Jørgensen, Institutchef, Professionshøjskolen Metropol Frokost, i kantinen Stepstones towards 2020, auditoriet Katja Svensson, Sofie Akerø og Anette Jensen Professionsbachelor et globalt perspektiv. Multihal B.07 Den danske uddannelsesmodel set i lyset af Bologna-modellen. Karakteristika og udfordringer. Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 5 af 11

6 Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., studieleder, Syddansk Universitet UC-sektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno 2020 Præsentation og spørgsmål Randi Brinckmann Wiencke, dekan, Professionshøjskolen Metropol Pause, hvor der kan hentes the/kaffe, frugt og vand, som tages med ind til vidensaloner Vidensaloner Fremtidsscenarium anno 2020 hvad karakteriserer en professionsbacheloruddannelse 2020 ud fra nedenstående fremtidsperspektiver. 1. Studenterperspektiv Moderator: Lars Pagter Zwisler, uddannelsesleder, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Institut for Teknologi, Professionshøjskolen Metropol 2. Aftagerperspektiv Moderator: Kim Petersen, uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen, University Co l- lege Sjælland, UCSJ 3. Uddannelsesperspektiv Moderator: Hanne Dorthe Fischer, uddannelsesdirektør, University College Sjælland, UCSJ 4. Internationalt perspektiv Moderator: Bodil Marie Vassard, uddannelseschef for fysioterapeutuddannelsen, University College Sjælland, UCSJ 5. Borger/ bruger/klient/patientperspektiv Moderator: Annette Helt Hansen, uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen, Profe s- sionshøjskolen Metropol 6. Tværfagligt perspektiv Moderator: Gert Lohmann, HR organisationsudviklingskonsulent, University College Cap i- tal, UCC Refleksioner over vidensaloner - hovedpointer Kristian Ring-Hansen Holt, journalist TV2 NEWS Afslutning Ulla Koch, formand for uddannelsespolitisk udvalg, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og rektor for University College Sjælland, UCSJ Side 6 af 11

7 Bilag 2: Baggrundsinformation: overvejelser om anbefaling af fælles overordnet skabelon for videregående uddannelser Et notat fra en arbejdsgruppe under UPU om mere sammenhæng i det v i- deregående uddannelsessystem anbefaler, at der fastlægges en fælles overordnet skabelon for de videregående uddannelser. Notatets overvejelser danner baggrund for konferencens hovedtema professionsbachelor 2020 og for det oplæg, Randi Brinckmann vil holde kl. 14 om UCsektorens bud på en model for en professionsbacheloruddannelse anno Anbefalingen tager afsæt i, at uddannelsernes forskellige strukturer indebærer en barriere for at opnå målsætningen om mere sammenhæng: Forskellige uddannelsesstrukturer og for få valgfri moduler vanskeliggør, at de studerende bevæger sig på tværs i uddannelsessystemet. Den eksisterende opbygning af uddannelserne med forskelligartede modulstørrelse og variati o- ner i muligheden for valgfri fag er i dag en hindring for, at studerende undervejs i studiet kan vælge at læse moduler i andre uddannelser end deres egne. Hvis studerende skal have bedre muligheder for at skræddersy sin uddannelse, kræver det, at der på et vist niveau skabes en fælles struktur for alle de videregående uddannelser, der muliggør fleksibilitet på tværs af u d- dannelser og institutioner. Notatets anbefaling: Der lægges en fælles overordnet skabelon for opbygningen af alle de videregående uddanne l- ser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Det anbefales, at en ny, samlet uddannelseslov fastlægger en overordnet skabelon for opbygning af en videregående uddannelse. Den fælles skabelon skal give opbygningen af uddannelserne et ensartet præg, der gør det muligt at vælge moduler på tværs af uddannelser. Det er vigtigt, at den fælles skabelon ikke detailregulerer indholdet i uddannelserne, så den bliver en forhindring for at fastlægge det indhold i den enkelte uddannelse, som er relevant i forhold til uddannelsens kompetencemål. Der er derfor brug for en fælles struktur, som fremmer fleksibiliteten, men som ikke medfører en ensliggørelse af længde eller indhold. Eksempelvis er der stor forskel på omfanget af praktik og placering af praktikperioder i de enkelte uddannelser. Pædagoguddannelsen har i dag eksempelvis 74 ECTS praktik, mens den nye læreruddannelse vil få 30 ECTS praktik. En fælles skabelon skal derfor kunne rumme en tilpas fleksibilitet. I figur 1 illustreres grundprincipperne i den foreslåede fælles skabelon, der består af tre enkle grundprincipper, som beskrives nærmere i det følgende: - 1.A.: Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. - 1.B.: Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. - 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessionelt sigte Side 7 af 11

8 Figur 1: Fælles skabelon for alle videregående uddannelser Modul: 10 ECTS 10. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 9. semester Modul: 10 ECTS Modul: 10 ECTS 8. semester 7. semester 6. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 5. semester Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS Valgfrit modul: 10 ECTS 4. semester 3. semester 2. semester 1. semester Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor Universitet, bachelor og kandidat Som det fremgår af figuren, lægges der med skabelonen ikke op til at justere i uddannelsernes længde, nogle professionsbachelorer vil være 3½ år andre 4 år. Anbefaling 1.A. Alle videregående uddannelser opbygges i moduler af 10 ECTS. Det foreslås, at alle videregående uddannelser opbygges over en fælles skabelon, der består af moduler af 10 ECTS. En ensartet modulopbygning på tværs af uddannelser og institutioner fremme den enkelte studerendes mulighed for, på tværs af uddannelser og institutioner at væ l- ge moduler, som let kan indpasses i den studerendes egen uddannelses struktur. Den fælles skabelon forhindrer ikke, at den enkelte uddannelse sammensætter flere moduler af 10 ECTS til sammenhængende forløb på 20 eller 30 ECTS til eksempelvis praktikophold eller bacheloropgave. Anbefaling 1.B. Det gøres obligatorisk med 30 ECTS valgfrihed på uddannelser på bachelorn i- veau. Det foreslås, at der på hver uddannelse på bachelorniveau (det vil sige professionsbachelorer og bachelorer på universiteterne) indføres minimum 30 ECTS valgfri fag. Dette skal understøtte, at den studerende kan tone sin uddannelse ved at vælge fag på tværs af uddannelser og på tværs af institutioner for eksempel internt mellem uddannelser på en professionshøjskole, mellem forskellige professionshøjskoler, fra professionshøjskole til universitet og omvendt. De valgfri moduler skal også understøtte muligheden for en højere grad af internationalisering af uddannelserne ved at skabe flere muligheder for, at den studerende tager valgfag i udlandet. Side 8 af 11

9 Eksempler på professionsbachelorstuderendes valg i femte semester: En bioanalytikerstuderende vælger moduler på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi for at styrke sine kompetencer i procesudvikling og dokumentation. En sygeplejestuderende vælger et modul om akut kirurgi på medicinuddannelsen, fordi han vil styrke sine kompetencer og muligheder for at arbejde med akut kritisk syge. En studerende på eksportbacheloruddannelsen vælger et modul på tyskstudiet på un i- versitetet, fordi hun gerne vil styrke sine kompetencer i forhold til job rettet mod det tyske marked. En pædagogstuderende vælger et modul på læreruddannelsen, fordi hun gerne vil arbejde i indskolingen og skrive professionsbacheloropgave om den pædagogiske indsats for de yngste skoleelever. En studerende på bygningskonstruktøruddannelsen vælger et model på ergoterapeu t- uddannelsen, fordi han vil arbejde med indretning af boliger til ældre og handicappede. Det er væsentligt at valgfriheden beriger kernefagligheden i den enkelte uddannelse. For hver uddannelse skal det således kunne vurderes, om der er behov for at sætte rammer for valgfriheden, for eksempel ved at stille krav om at valgfagene vælges inden for bestemte temaer. Det kan eksempelvis være relevant på nogle af de professionsbacheloruddannelser, der er unde r- lagt autorisation. Sådanne krav kan indskrives i den enkelte uddannelsesbekendtgørel se og konkretiseres i studieordningerne, så der sikres ensartethed på landsplan. For at understøtte fleksibiliteten foreslås det, at de valgfri moduler placeres på samme trin i bacheloruddannelserne. Det foreslås, at det femte semester, dvs. modul 13 15, gøres til valgfri moduler, fordi de studerende så har gennemført 2 år på uddannelsen, svarende til erhvervsakademiniveau, og dermed fået opbygget en grundlæggende kernefaglighed i sit eget fag/fagområde. En øget grad af valgfrihed vil nødvendiggøre, at den økonomiske udligning mellem uddannelsesinstitutionerne smidiggøres. For eksempel i tilfælde, hvor en studerende fra én uddannelsesinstitution tager sine 30 ECTS valgfag på tre andre uddannelsesinstitutioner. Den nødvendige økonomiske kompensation vil kunne ske ved at ændre reglerne, så der fremover udløses STÅbetaling pr. gennemført modul, frem for STÅ-betaling pr. semester. Anbefaling 1.C. Alle professionsbacheloruddannelser skal udbyde et modul med tværprofessi o- nelt sigte Aftagerne efterspørger, at de professionsuddannede har kompetencer i at samarbejde med andre faggrupper både med henblik på at styrke den almindelige opgaveløsning eksempelvis i forhold til tværgående borgerforløb og på at styrke evnen til innovative processer på tværs af aktører. Det foreslås, at kompetencen i tværprofessionelt samarbejde styrkes ved at gøre det obligatorisk for uddannelserne på professionsbachelorniveau at udbyde minimum et modul med tværprofessionelt sigte. Tilsvarende foreslås det, at der på relevante universitetsbacheloruddannelser udbydes moduler med tværprofessionelt sigte, gerne i samarbejde med profession s- højskoler. Dette skal understøtte, at de studerende gerne på tværs af professionshøjskoler og universiteter får kendskab til og forståelse for de faggrupper, de vil skulle samarbejde med efter endt uddannelse. Modulet med tværprofessionelt sigte kan med fordel tilrettelægges og udbydes i samarbejde mellem uddannelser og gerne på tværs af institutioner. Eksempler på tværprofessionelle moduler Modul om hverdagsrehabilitering med undervisere fra uddannelserne i sygepleje, erg o- terapi, medicin og fysioterapi. Modul om udsatte børn og unge med undervisere fra læreruddannelsen, socialrådgive r- uddannelsen, pædagoguddannelsen og psykologistudiet. Modul om tilgængelighed i byggeri med undervisere fra uddannelserne i fysioterapi, ergoterapi og ingeniøruddannelserne. Side 9 af 11

10 Modul om sciencedidaktik med undervisere fra naturvidenskabelige universitetsuddannelser og fra læreruddannelsen. Modul om organisering, styring og ledelse i sundhedssektoren med undervisere fra folkesundhedsvidenskab, medicin, offentlig administration og sygeplejeuddannelsen. Side 10 af 11

11 Dato: 08. april 2013 Bilag 3. Bologna-processen I dag udgøres Bologna-processen af 47 medlemslande og en række rådgivende organisationer på området. Målet med Bologna-processen er, at Europa udvikler sig til et fælles område for videregående uddannelse, hvor studerende og forskere frit kan bevæge sig over grænserne. En anden v æ- sentlig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra andre verdensdele. J.NR.: Vores ref.: BT Mail: Telefon: Hovedmålsætninger I Bologna-deklarationen udtrykker de daværende undervisningsministre en fælles vilje til at arbejde for følgende hovedmålsætninger: Udvikling af letlæselige og sammenlignelige uddannelser og uddannelsesbeviser, bl.a. gennem anvendelse af Diploma Supplement (DS) Udvikling af en gradsstruktur, der omfatter 3 niveauer (bachelor, kandidat, ph.d.) Udvikling af et meritsystem baseret på ECTS, der fremmer studentermobiliteten Fjernelse af mobilitetshindringer for såvel studerende som lærere Samarbejde om udvikling af kvalitetssikring Styrkelse af den europæiske dimension i uddannelserne Bologna 2020 Ved ministermødet i Leuven i 2009 vedtog ministrene at fortsætte Bologna-processen frem mod Det fortsatte samarbejde om et europæisk rum for videregående uddannelse (EHEA) bekræfter de oprindelige målsætninger og de fælles bestræbelser på at understøtte transparens, kvalitet og effektivitet og skabe større integration og sammenligneli ghed mellem de forskelligartede europæiske systemer for videregående uddannelse. Kilde: FIVU om Bologna-processen: Professionshøjskolerne Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax Side 11 af 11

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Velkommen! - V. Hans Stige, bestyrelsesformand

Velkommen! - V. Hans Stige, bestyrelsesformand Velkommen! - V. Hans Stige, bestyrelsesformand Aftagerdagen 2013 24. april, Roskilde Aftagerdagen Aftagerdagen en del af UCSJs nye koncept for samarbejde med vore interessenter: Et mødefora dedikeret til

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Side 1 af 8 Ja tak til mere frihed til gengæld for bedre resultater - 11. maj 2012 Pressemeddelelse udsendt i anledning af Rektorkollegiets Årsmøde 2012, hvor Uddannelsesminister Morten Østergaard holdt

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser Oplæg til temadag for kliniske undervisere og ledere 14.08.2015 v/ Jette Rasmussen UNIVERSITY COLLEGE Dagens program: 9.00-10.30:

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler i 2017 Vælges i oktober 2016.

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler i 2017 Vælges i oktober 2016. Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler i 2017 Vælges i oktober 2016. Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Next-practice Ergoterapeutuddannelsen Temadag klinisk undervisere og ledere 20. august 2014 UNIVERSITY COLLEGE Program for dagen Dagens program: 8.45-9.00: Kaffe og brød 9.00-11.00:

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Tværprofessionelle bachelorprojekter i professionshøjskolesektoren. Opsamling på uddannelsernes erfaringer maj 2014

Tværprofessionelle bachelorprojekter i professionshøjskolesektoren. Opsamling på uddannelsernes erfaringer maj 2014 Tværprofessionelle bachelorprojekter i professionshøjskolesektoren Opsamling på uddannelsernes erfaringer maj 2014 Anne-Lisbeth Nyvang, Helle Storm og Ulrich Storgaard Andersen 01-09-2014 1 Indhold Baggrund...

Læs mere

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe Side 1 ud af 5 Den danske model er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen University College Lillebælt og Region Syddanmark Oktober 2016 1. Baggrund Det pædagogiske værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Radiografuddannelsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

- katalog over valgmoduler i 2018

- katalog over valgmoduler i 2018 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler i 2018 september 2017 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) Professionshøjskolen Absalon (PHA)

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere