Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012"

Transkript

1 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012

2 Session 2 Vandløb SIDE 2

3 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret for Landbrug oktober 2012

4 Baggrund for drænvandsundersøgelsen Pres på grund af indsatskravene i Vandplaner Ønske om at kende den reelle udledning Ønske om at kende egne tal Ønske om at vise, at landbruget ikke er synderne 4...

5 Formål med drænvandsundersøgelsen Tal for udledning fra egne marker Næringsstofkoncentrationen i drænvand generelt Variationen mellem landskabstyper, jordtyper mv. Målte contra modelberegnede koncentrationer Målte koncentrationerne contra vandplaner

6 Lokaliteter i analyse I analysen af resultaterne indgår: Dræn (drænudløb, drænbrønd, afvandingskanal el. grøft, pumpebrønd el. station) Lokaliteter med minimum 3 prøvetagninger I alt 232 prøvesteder

7 Metode Målinger af koncentration af total-n, nitrat-n og ortho-p 3-5 gange i afstrømningssæsonen Ingen måling af den afstrømmende vandmængde Hvad kan man bruge det til Enighed om, at det giver et rimeligt sikkert udtryk for gns. N-koncentration over året

8 Gennemsnitlige koncentrationer, kvælstof Total-N (mg pr. liter) Total-Nitrat-N Total-N Antal mg pr. liter Gennemsnit 232 5,8 6,7 Median 232 4,8 5,6 0

9 Variation i koncentrationsniveauer Georegion Total-N Antal mg pr. liter Thy 16 6,1 Nordjylland 77 5,5 Vestjylland 19 7,7 Himmerland 27 7,4 Djursland 12 7,8 Midtjylland 18 6,7 ST DK (Østjylland, Fyn, Sjælland, øvrige øer) 54 7,1 Nordsjælland 8 8,7 Bornholm 1 13,7

10 Højbund/lavbund Arealtype (svar fra deltagere) Antal Nitrat-N Total-N Nitrat-N af TN mg N pr. liter % Højbundsareal 111 7,0 7,6 93 Lavbundsareal (i ådal) 19 5,6 6,4 87 Lavbundsareal (ikke i ådal) Oplysning mangler ,7 5,0 75

11 Den primære afgrødekombination Total-N Antal mg pr. liter Korn / Bar jord 46 6,1 Korn / Efterafgrøde el. udlæg 38 6,3 Korn / Mellemafgrøde 1 0,9 Korn / Vinterraps 10 6,5 Korn / Vintersæd 65 6,2 Frøgræs / Frøgræs 6 5,1 Raps / Vintersæd 11 10,5 Roer 3 4,0 Majs 7 13,0 Majs m. efterafgrøde 4 8,7 Kl.græs el. græs, slæt 19 7,0 Kl.græs el. græs, afgræsning 5 6,9 Vedv. Græs 4 4,5 Anden afgrøde 11 7,0 Udyrket areal, skov el. natur 2 6,5

12 Resultater i forhold til tidligere drænvandsundersøgelser Lokalitet Total-N (mg/l) Måleserie Jordtype Periode Højbund LOOP 1 (Lolland) 15,3 Landovervågningen Lerjord 2000/ /11 (7,6 mg total-n/l dræn) LOOP 4 (Fyn) 12,9 Landovervågningen Lerjord 2000/ /11 Lunding (Haderslev) 19,8 Statens Planteavlsforsøg Lerjord (JB6) Næstved 12,7 Statens planteavlsforsøg Lerjord (JB6) Silstrup 9,4 Statens Planteavlsforsøg Lerjord (JB6) Åbenrå 4,7 Statens planteavlsforsøg Lerjord (JB8) Lavbund LOOP 2 (Himmerland) 6,8 Landovervågningen Sandjord 2000/ /11 (5,3 mg total-n/l -87 dræn) Højbund: 2011/12 konc. er kun 54 pct. af målinger i LOOP Lavbund: 2011/12 konc. er kun 78 pct. af målinger i LOOP

13 Hvad skyldes de lave målte koncentrationer i drænene i fht. LOOP? Lave koncentrationer generelt i 2011/12 Få dræn i LOOP Forskel på udvælgelse af dræn fra LOOP Skal man give et bud på kvælstofkoncentrationen i drænvand i Danmark i 2012, må resultaterne fra moniteringen være det bedste bud!

14 Udledning gennem dræn i DK Jordtype Areal, ha Afstrømning, mm Koncentration mg N/l Udledning pr. ha Samlet udledning ton N 1 Højbundsjord ,6 13,3 14 Lavbundsjord ,3 26, ) Til vandløbskant Udledning til marint miljø ved 10 pct. retention i ferskvand: 19

15 Hvad betyder de lave resultater? Er nitratreduktionen i de varierende grundvandsspejl omkring drænet større end forventet? Er retentionen på drænet jord undervurderet?

16 Rokker drænvandsundersøgelserne ved forudsætningerne for vandplaner? Generelt rokker drænvandsmålingerne ikke ved forudsætningerne for beregning af tilledning af kvælstof til det marine miljø. Men specielt i de umålte oplande bør drænvandsmålingerne bruges som input

17

18 Gennemsnitlige koncentrationer, kvælstof Total-N 35 Total-N (mg pr. liter)

19 Effekt af tiltag til reduktion af N-udledning Total N, mg/l Antal Procent Effekt af tiltag Under Ingen Meget begrænset 5, Begrænset Rimelig Over Stor

20 På en stor andel af det planlagte areal med ekstra efterafgrøder har det ingen effekt på N-udledningen

21 Drænvandsundersøgelsen viser: Stor variation i koncentration af kvælstof En stor del af variationen skyldes naturgivne forhold Ingen effekt af virkemidler på en stor del af arealet Stort behov for at se på kvælstoffjernelse (naturlig) i drænede systemer

22 Hvad kan drænvandsanalyser bruges til fremadrettet? Kortlægning af robuste/sårbare arealer Estimering af effekt af virkemidler Udpegning af lokaliteter til minivådområder Større forståelse af storskala N-dynamik Evt. dokumentation af udledningskrav overholdes på ejendoms/oplandsniveau

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 214 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør over 6 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden...

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Ind i mellem hader vi at få ret For nogle mennesker er det at få ret en drivende kraft. Jeg skal være den første til at erkende, at vores vidtberømte

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere